Autoriteti i Konkurrencës kërkon uljen e tarifave të energjisë

October 6, 2016 09:51

Autoriteti i Konkurrencës kërkon uljen e tarifave të energjisë

Autoriteti i Konkurrencës ka kërkuar nga Enti Rregullator i Energjisë (ERE) uljen e tarifave të energjisë elektrike. Kjo kërkesë duket se ka ardhur si shkak i marrëveshjes  KESH-OSHEE për tepricat e energjisë në rast mbiprodhimi.

Dy kompanitë publike të energjisë, KESH dhe OSHEE kanë hyrë në vitin e dytë të zbatimit të një marrëveshje ku KESH në rast të mbiprodhimit, i shet OSHEE-së tepricat e energjisë për mbulimin e humbjeve.

Autoriteti i Konkurrencës, duke e shqyrtuar këtë marrëveshje për efekt të përqendrimit të monopolit, e ka lejuar funksionimin e saj, por i ka kërkuar ERE-s që të reflektojë në tarifat e energjisë elektrike për klientët fundorë kostot reale të blerjes së energjisë për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, duke reflektuar përfitimet që sjell marrëveshja ndërmjet dy operatorëve.

Çfarë vëren Autoriteti

Sipas materialit të përgatitur nga Autoriteti, ky i fundit ka marrë nga OSHEE të dhënat ku vihet re se çmimi mesatar i blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve, nga tregtuesit e energjisë për periudhën janar – qershor 2016, është 45.37 Euro/MW çmimi, ndërsa çmimi i blerë nga KESH, nëpërmjet marrëveshjes 27.77 euro/MW.

Konkurrenca vëren se, meqenëse amendimi prek vetëm shtyrjen e afatit të marrëveshjes për periudhën 1 korrik 2016- 1 dhjetor 2016, nga ana tjetër kushtet dhe detyrimet ndërmjet palëve mbeten të njëjta. “Mbetemi në konstatimin se kemi të bëjmë me një marrëveshje vertikale të lidhur ndërmjet dy kompanive publike KESH dhe OSHEE, e cila është përjashtuar nga rregulli për shkak të kushteve specifike në të cilat ajo zbatohet, pasojave sociale dhe sigurisë kombëtare.

Pra, nuk bie në kundërshtim me Ligjin nr 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i cili shprehet zyrtarisht që kjo marrëveshje nuk është objekt ndalimi nga konkurrenca. Sipas Autoritetit marrëveshja kontribuon në shfrytëzimin maksimal dhe optimizimin e prodhimit dhe të shitjes së energjisë elektrike nga KESH SHA/KESH Gen, si shoqëria përgjegjëse dhe administruese e Kaskadës së Lumit Drin dhe HEC- eve prodhuese të saj, në kushtet e të plotave apo prurjeve të mëdha. Autoriteti i Konkurrencës, argumenton se marrëveshja do të kryhet për shkak të eficencës së tregut të energjisë dhe eficencës së aktorëve kryesorë të tregut KESH SHA dhe OSHEE SHA.

Nga të dhënat e gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 rezulton se çmimi i shitjes së energjisë nga KESH SHA është shumë i ulët (deri ne 10.47 EUR/MWh) ndërsa çmimi i blerjes së energjisë nga OSHEE nga tregtaret është 45.37 EUR/MWh.

Por Autoriteti i Konkurencës pohon se “eficenca e marrëveshjes duhet të sjellë përfitime esenciale për konsumatorët tariforë, duke pasur parasysh që kostot e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, gjatë gjithë periudhës së zbatimit të marrëveshjes, kanë rënë ndjeshëm, kjo duhet të reflektohet në ulje të tarifave të furnizimit me pakicë për konsumatorët tariforë, pra duhet të reflektohen në tarifat e konsumatorëve fundorë”.

Marrëveshja do të aplikohet për periudhën kohore 1 korrik 2016- 31 dhjetor 2016, kohë në të cilën duhet të përfundojë miratimi i akteve nënligjore të tregut të energjisë elektrike.

October 6, 2016 09:51
Komento

Ende pa komente

Ende pa komente!

Je i mirëpritur. Bëhu i pari që komenton këtë artikull. Kujdes etikën.

Komento
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*