Gara për Raundin e Dytë të fituesve: Kuotat e lira në të 12 universitetet publike të vendit

September 14, 2018 09:40

Gara për Raundin e Dytë të fituesve: Kuotat e lira në të 12 universitetet publike të vendit

 

Universitetet publike dhe ato private në të gjithë vendin kanë përfunduar tashmë fazën e parë të regjistrimit të studentëve fitues që do të pranojnë për herë të parë gjatë këtij viti në të gjitha programet e studimeve që ofrojnë. Nga zbardhja e të dhënave të grumbulluara, rezultojnë me mijëra kuota të lira, të cilat do të jenë sërish në garë për kandidatët që do të aplikojnë nëpërmjet formularit A3, për të siguruar një shans të dytë për vijimin e studimeve të larta përgjatë vitit të ri akademik 2018-2019. Portali i Klasifikimit “U-Albania”, ka zbardhur gjatë ditës së djeshme numrin e kuotave të lira në të gjitha institucionet e arsimit të lartë.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të dhënat e plota në lidhje me kuotat e miratuara, numrin e regjistrimeve të kryera gjatë fazave të raundit të parë, si dhe kuotat e lira të mbetura në të 12 universitetet publike të vendit.

Duke nisur nga dita e nesërme, të gjithë kandidatët që nuk kanë siguruar ende një të drejtë studimi, kanë të drejtë të rikthehen në garë për kuotat e lira të identifikuara për çdo program studimi. Sipas udhëzimit zyrtar të MASR, gara për kuotat e paplotësuara të raundit të dytë do të zhvillohet në data 15-20 shtator. Edhe në këtë raund maturantët do të mund të përzgjedhin nga e para 10 preferenca se ku duan të vijojnë studimet e larta. Në këtë raund kanë të drejtë të konkurrojnë të gjithë kandidatë që nuk fituan dot në fazën e parë, ata që nuk arritën dot të garonin në afatet e përcaktuara të raundit të parë, maturantët e vjeshtës, si dhe kandidatët që ishin fitues, por që kryen procedurat e çregjistrimit për të garuar në një tjetër degë më të preferuar. Kandidatët që garojnë për herë të parë në këtë raund duhet të shlyejnë edhe tarifën prej 2 mijë lekësh të konkurimit.

Zgjedhja e degëve të studimit do të bëhet online në portalin www.ualbania.arsimi.gov.al. Regjistrimi i preferencave do të bëhet në të njëjtën kohë, si për kandidatët që duan të fitojnë të drejtën për të vijuar studimet në një nga degët e universiteteve publike, ashtu edhe për strukturat private të arsimit të lartë që veprojnë në vendin tonë. Sistemi online do të pranojë për regjistrim vetëm kandidatët që janë pajisur me dokumentacionin ligjor që fakton përfundimin e shkollës së mesme, që kanë mesataren e përcaktuara nga Këshilli i Ministrave për çdo program studimi, si dhe që plotësojnë kriteret e tjera shtesë që mund të kenë vendosur vetë universitetet për programet që ofrojnë.

Ndërsa kandidatët që do të aplikojnë për t’u pranuar në një nga programet e studimeve 2-vjeçare me karakter profesional, nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare të kërkuar nga qeveria. Po sipas udhëzimit zyrtar të MASR, lista e fituesve të raundit të dytë do të bëhet në datën 25 shtator. Ndërsa regjistrimet do të kryhen në datat 27 shtator-6 tetor.

Kësaj here regjistrimet do të jenë të ndara po në faza 48 orëshe, por që do jenë vetëm 5 të tilla. Çka do të thotë se çdo vend i mbetur bosh nga mbyllja e një faze do të plotësohet me kandidatët e tjerë që ndodhen poshtë vijës së fituesve për çdo program studimi.

Universiteti i Tiranës

Programi i studimit Kuota të miratuara     Numri i të regjistruarve        Kuotat e lira

Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe-letërsi dhe qytetërim Hispanik                90           33           57

Shkenca Politike               100         49           51

Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100         82           18

Kimi Industriale dhe Mjedisore  100         70           30

Gjeografi             180         156         24

Ekonomiks          110         61           49

Punë Sociale      100         63           37

Fizikë     100         21           79

Administrim-Biznes (Sarandë)    75           24           51

Biologji 100         78           22

Gjuhë Turke       90           31           59

Filozofi  90           60           30

Bioteknologji     100         69           31

Gjuhë-Letërsi    180         163         17

Gjuhë Angleze (Sarandë)             50           10           40

Gjuhë Gjermane              120         107         13

Administrim dhe Politika Sociale                100         66           34

Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100         68           32

Gazetari               120         64           56

Gjuhë Italiane   150         93           57

Psikologji             110         76           34

Drejtësi                700         674         26

Informatikë        200         183         17

Arkeologji           100         76           24

Gjuhë Ruse        80           3              77

Financë                460         442         18

Gjuhë Angleze  240         194         46

Histori   180         156         24

Gjuhë Frënge    120         80           40

Administrim -Biznes        460         423         37

Informatikë Ekonomike                250         224         26

Matematikë       100         77           23

Gjuhë Greke      90           11           79

Sociologji             100         71           29

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi              100         58           42

Kimi       100         54           46

 

Universiteti i Mjekësisë Tiranë

Programi i studimit Kuota të miratuara     Numri i të regjistruarve        Kuotat e lira

Shëndet Publik 18           4              14

Teknikë Dentar 60           53           7

Fizioterapi           50           35           15

Higjenist Dentar               60           52           8

Farmaci                100         91           9

Logopedi             20           11           9

Mami    32           29           3

Teknikë Laboratori          50           30           20

Stomatologji      100         97           3

Teknikë Imazherie           50           37           13

Infermieri e Përgjithshme            240         234         6

Mjekësi e Përgjithshme                260         258         2

 

Universiteti i Sporteve të Tiranës

Programi i studimit Kuota të miratuara     Numri i të regjistruarve        Kuotat e lira

Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit   150         149         1

Shkencat e Lëvizjes         150         150         0

 

 

Universiteti Politeknik i Tiranës  

Programi i studimit Kuota të miratuara     Numri i të regjistruarve        Kuotat e lira

Inxhinieri Materiale        55           25           30

Inxhinieri Gjeoinformatike          70           62           8

Inxhinieri Elektrike (Energjetike)               70           64           6

Inxhinieri Fizike 80           12           68

Inxhinieri Elektronike     120         103         17

Arkitekturë (Urbanist)   55           47           8

Inxhinieri Matematike   80           36           44

Inxhinieri Telekomunikacioni      120         89           31

Inxhinieri Mjedisi             70           49           21

Inxhinieri Gjeoburimesh               100         64           36

Inxhinieri Gjeodezi          65           61           4

Inxhinieri Gjeomjedis    60           33           27

Inxhinieri Gjeologjike     70           26           44

Inxhinieri Ndërtimi          150         126         24

Inxhinieri Mekanike        145         133         12

Inxhinieri Hidroteknike  70           63           7

Inxhinieri Informatike    120         111         9

Inxhinieri Tekstile dhe Modë      70           48           22

Inxhinieri Ekonomike     85           44           41

Arkitekturë (Arkitekt)    110         90           20

Arkitekturë Interier dhe Dizajn  30           13           17

Inxhinieri Mekatronike  70           52           18

Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)     70           66           4

 

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Programi i studimit Kuota të miratuara     Numri i të regjistruarve        Kuotat e lira

Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi    120         13           107

Informatikë Biznesi         90           75           15

Teknologji Agroushqimore          102         81           21

Inxhinieri Agrare me profil “Arkitekturë Peizazhi”             90           42           48

Hortikulturë       120         22           98

Agromjedis dhe Ekologji               130         86           44

Prodhim Bimor  120         19           101

Agromekanizim                120         15           105

Financë Kontabilitet        120         118         2

Menaxhim Turizmi rural                90           67           23

Përpunim Druri 60           9              51

Menaxhim Veterinar      60           30           30

Shkenca e ushqimit dhe të ushqyerit      85           71           14

Mbrojtje Bimësh              120         36           84

Menaxhim Agrobiznesi 120         107         13

Inxhinieri përpunim druri me profil “Dizajn i mobilieve dhe interierit”      40           20           20

Vreshtari Enologji            104         21           83

Ekonomiks i Aplikuar      90           87           3

Shkenca mjedisore me profil në “Menaxhim i Burimeve Natyrore”           80           49           31

Mbarështim Pyjesh        65           20           45

Mjekësi Veterinare         110         93           17

Inxhinieri Agrare, “Zootekni dhe Biznes Blegtoral”            120         13           107

Ekonomi dhe Politikë Agrare       90           79           11

 

Universiteti i Arteve të Tiranës

Programi i studimit Kuota të miratuara     Numri i të regjistruarve        Kuotat e lira

Koreografi           16           7              9

Violonçel             2              1              1

Fizarmonikë Klasike        4              3              1

Korno    3              2              1

Dirizhim                3              1              2

Regji Filmi dhe TV            16           13           3

Kontrabas           3              1              2

Kanto    13           13           0

Klarinetë              4              2              2

Muzikologji         3              1              2

Pikturë 50           49           1

Fagot     3              1              2

Piano     8              4              4

Regji      14           14           0

Trombonë           4              1              3

Flaut      6              6              0

Skenografi -Kostumografi            16           10           6

Violë      4              1              3

Kompozim          4              2              2

Kitarë    6              6              0

Skulpturë            12           5              7

Violinë  8              6              2

Pedagogji Muzikore        15           13           2

Aktrim  16           12           4

Bastub  2                              2

Trombë                5                              5

Oboe     3                              3

 

Universiteti i Durrësit

Programi i studimit Kuota të miratuara     Numri i të regjistruarve        Kuotat e lira

Matematikë -Informatikë            100         20           80

Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 43           19           24

Mami    51           49           2

Shkenca Politike               70           40           30

Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhën Angleze)          28           3              25

Administrim Biznesi        80           33           47

Gjuhë Angleze  70           53           17

Gjuhë Letërsi -Anglisht  80           45           35

Specialist Elektrik (2- vjeçar)        43           26           17

Shkenca Kompjuterike  100         72           28

Marrëdhënie me Publikun           70           36           34

Informatikë Praktike (2- vjeçar) 33           16           17

Sistemet e Informacionit              100         46           54

Financë -Kontabilitet      106         80           26

Mësuesi për Arsimin Fillor            70           46           24

Psikologji             50           33           17

Gjuhë Gjermane dhe Angleze   45           33           12

Histori   70           26           44

Asistencë Administrative (2- vjeçar)        34           19           15

Menaxhim Turizëm Kulturor       70           21           49

Menaxhim i Ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme          25           3              22

Fizioterapi           48           38           10

Administrim Publik          70           38           32

Menaxhim – Marketing 80           33           47

Teknologji Automobilash (2- vjeçar)        42           23           19

Komunikim dhe Marketing Digjital           50           13           37

Menaxhim Turizëm Arkeologjik 70           16           54

Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar)    43           18           25

Politikë Ekonomike         70           36           34

Informatikë -Anglisht     65           21           44

Menaxhim Transporti (2- vjeçar)               43           19           24

Bankë Financë   106         66           40

Mësuesi për Arsimin Parashkollor            55           49           6

Drejtësi                200         173         27

Multimedia dhe Televizioni Dixhital         65           32           33

Asistencë Ligjore (2- vjeçar)        34           17           17

Menaxhim Hotel Restorant         70           30           40

Navigacion dhe Menaxhim Detar              38           21           17

Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar)         33           11           22

Shkenca Ekonomike       95           44           51

Teknologji Informacioni                100         54           46

Filozofi-Sociologji             55           7              48

Infermieri e Përgjithshme            129         127         2

Asistencë Stomatologji(2- vjeçar)             44           24           20

Menaxhim i Bankave (Program në Gjuhë Angleze)           28           10           18

 

 

Universiteti i Gjirokastrës

Matematikë-Informatikë             20           1              19

Ekonomi Turizëm             30           3              27

Biologji -Kimi      20           5              15

Infermieri Mami               30           6              24

Program 2-vjeçar “Edukatore për zhvillimin e femijërisë së hershme(0-3vjeç)”   35           15           20

Mësuesi për Arsimin Parashkollor            40           1              39

Program profesional 2- vjeçar “Ndihmës ekonomist”      40           8              32

Program profesional 2- vjeçar “Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike”         40           11           29

Program Profesional 2-vjeçar “Udhërrëfyes turistik”       40           4              36

Gjuhë Letërsi Angleze   40           4              36

Kontabilitet – Financë     60           23           37

Histori dhe Gjuhë Italiane            15           1              14

Histori – Gjeografi            35           2              33

Mësuesi për Arsimin Fillor            40           2              38

Program profesional 2- vjeçar “Asistent administrativ”   40           7              33

Teknologji Informacioni                35           7              28

Administrim –Publik       60           7              53

Infermieri e përgjithshme            80           49           31

Gjuhë -Letërsi Shqipe    35           2              33

Matematikë-Fizikë          20           1              19

Fizikë dhe Teknologji Informacioni           20                           20

Gjuhë Letërsi Italiane     15                           15

Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek           15                           15

 

Universiteti i Korçës

Programi i studimit Kuota të miratuara     Numri i të regjistruarve        Kuotat e lira

Matematikë Informatikë              30           20           10

Program Profesional 2-vjeçar “Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve”       55           8              47

Biologji-Kimi       49           21           28

Filozofi-Sociologji             45           5              40

Gjuhë dhe Kulturë Frënge           30           2              28

Menaxhim          90           18           72

Program profesional 2- vjeçar “Asistent Menaxher”        35           16           19

Bachelor në “Informatikë Biznesi”            80           12           68

Ekonomiks          60           9              51

Agroushqim       50           8              42

Gjuhë-Letërsi    50           9              41

Teknologji Informacioni                35           20           15

Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë         40           5              35

Administrim dhe Politika Sociale                60           59           1

Arsim parashkollor          20           3              17

Mami    40           39           1

Gjuhë Angleze  65           32           33

Program profesional “Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv”     35           12           23

Administrim Biznesi ne Marketing            80           20           60

Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme          30           21           9

Bachelor në “Biznes dhe Tregti”                35           7              28

Inxhinieri Agronomike   60           7              53

Histori – Gjeografi            50           17           33

Program profesional 2- vjeçar “Menaxhim Veterinar”     55           14           41

Infermier i Përgjithshëm              90           90           0

Agrobiznes         50           9              41

Matematikë- Fizikë         30           12           18

Arsimi fillor Klasa I- VI     40           18           22

Financë- Kontabilitet      100         50           50

Program profesional 2- vjeçar “Shërbim Social”  35           19           16

Program profesional 2- vjeçar “Menaxhim Biznesi Bujqësor”       55           15           40

Administrim Biznesi ne Turizëm 80           10           70

 

 

Universiteti i Vlorës

Informatike        35           7              28

Ekonomiks          82           13           69

Infermieri e përgjithshme            190         186         4

Kimi       30           1              29

Kontabilitet        70           11           59

Pedagogji e specializuar                30           16           14

Inxhinieri Elektrike          50           27           23

Drejtësi                220         118         102

Administrim biznesi        144         39           105

Histori-Gjeografi              70           11           59

Navigacion          45           10           35

Menaxhim turizmi           75           16           59

Mësuesi për Arsimin Fillor            60           11           49

Inxhinieri Mekanike        50           31           19

Infermieri Mami               90           89           1

Mësuesi për arsimin Parashkollor             60           14           46

Inxhinieri Navale              40           10           30

Teknologji Informacioni                60           14           46

Gjuhe angleze   90           22           68

Finance                186         84           102

Shkenca Kompjuterike  60           14           46

Biologji 58           10           48

Gjuhe italiane    40           3              37

Matematike       37           1              36

Gjuhe Shqipe dhe Letërsi             90           15           75

Marketing           75           8              67

Fizike     25                           25

 

Universiteti i Shkodrës

Programi i studimit Kuota të miratuara     Numri i të regjistruarve        Kuotat e lira

Gjuhë -Letërsi   100         14           86

Gjuhë Gjermane              60           11           49

Informatikë        85           33           52

Turizëm                100         46           54

Pikturë e grafikë               30           2              28

Infermieri (Mami)            70           70           0

Gjeografi             90           13           77

Gjuhë Angleze  70           47           23

Punë Sociale      60           35           25

Administrim – Biznes       120         65           55

Matematikë       68           14           54

Gazetari dhe Komunikim              73           13           60

Gjuhë Frënge    40           4              36

Edukim Fizik dhe Sporte                70           70           0

Financë – Kontabilitet     120         83           37

Pedagogji muzikore        30           3              27

Infermieri (Fizioterapi)  35           25           10

Mësuesi për Arsimin Fillor            60           17           43

Biologji -Kimi      80           10           70

Histori   85           4              81

Drejtësi                300         168         132

Mësuesi për Arsimin Parashkollor            60           22           38

Infermieri e Përgjithshme            120         115         5

Gjuhë Italiane   60           7              53

Psikologji             60           18           42

Fizikë     60                           60

 

Universiteti i Elbasanit  

Programi i studimit Kuota të miratuara     Numri i të regjistruarve        Kuotat e lira

Program Profesional 2-vjeçar “Logjistikë”             100         33           67

Administrim Biznesi dhe Inxhinieri           70           18           52

Imazheri              100         61           39

Fizikë Kompjuterike        40           1              39

Histori – Gjeografi            80           9              71

Mësuesi për Arsimin Parashkollor            84           20           64

Matematikë – Fizikë        70           8              62

Infermieri – Mami            130         128         2

Filozofi – Sociologji           50           3              47

Informatikë Ekonomike                115         33           82

Teknologjitë e Informacionit       120         59           61

Fizioterapi           100         62           38

Gjuhë Frënge    35           1              34

Administrim – Biznes       115         35           80

Shkenca Juridike në Biznes          70           20           50

Gazetari dhe Gjuhë Angleze       58           28           30

Matematikë Informatike              70           4              66

Gjuhë Italiane   58           1              57

Financë – Kontabilitet     115         58           57

Edukim Qytetar                50           1              49

Program Profesional 2-vjeçar “Mekatronikë”      100         39           61

Shkenca Juridike në Sektorin Publik         70           24           46

Biologji – Kimi     90           6              84

Psikologji             67           9              58

Ekonomi Turizmi               70           10           60

Teknik Laboratori             100         73           27

Teknologji Laboratori(2 vjeçar)  100         47           53

Gjuhë gjermane               35           3              32

Edukim Fizik dhe Sporte                60           59           1

Gjuhë Angleze  105         32           73

Gjuhë shqipe dhe Letërsi             90           12           78

Infermieri e Përgjithshme            200         195         5

Mësuesi për Arsimin Fillor            89           18           71

Gazetari               58           9              49

Ekonomia dhe e Drejta  115         49           66

Punonjës Social                73           44           29

Gjuhe shqipe dhe frënge             35           9              26

Program Profesional 2-vjeçar “Sekretar të specializuar dhe Administrativ”            70           29           41

Logopedi             80           29           51

Histori dhe gjuhe gjermane         35                           35

Gjeografi dhe Gjuhë Italiane      48                           48

Gjuhe shqipe dhe rome                15                           15

September 14, 2018 09:40
Komento

1 Koment

Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Njoftim

Njoftim