INFLACION “DEMOKRATIK”

January 12, 2019 07:44

INFLACION “DEMOKRATIK”

Nga Viktor Malaj

“E meta kryesore e demokracisë qëndron në faktin se udhëheqësit e saj  ka shumë të ngjarë të demonstrojnë veset dhe virtytet e zgjedhësve të tyre” – Robert Hainlain*

Duke pasur parasysh mjetet e shumta të informimit masiv që lindën në Shqipëri pas vitit 1990 dhe që veprojnë aktualisht, numrin pafundësisht të madh të librave, shkrimeve dhe diskutimeve plot pasione që i ndesh çdo ditë, të krijohet përshtypja se nuk ka popull më të dëshiruar dhe të përkushtuar për demokraci se populli ynë. Kjo përshtypje është e rreme sepse po i njëjti popull ankohet si pakkush tjetër për mungesë demokracie dhe vetë niveli i të kuptuarit, trajtuarit dhe të sjellurit në mënyrë demokratike tek ne dhe prej nesh është nga më të prapambeturit në Evropë.

Atëherë, si shpjegohet kjo mospërputhje midis “dëshirës” për diçka që varet prej teje dhe mungesës së saj? Shumëkush do të përgjigjej, siç përgjigjen rëndom në median e përditshme, se “fajin e kanë ata që na udhëheqin”. Mirëpo, pas adresimit të fajit tek udhëheqësit menjëherë lind pyetja: Kush janë ata që na udhëheqin (dje dhe sot) dhe kush i ka zgjedhur për të drejtuar punët tona të përbashkëta?

Prej gati tre dhjetëvjeçarësh fjala demokraci është fjala më e përdorur, por edhe më e keqpërdorur nga ne dhe kjo vjen nga fakti se për demokracinë ka thuajse aq kuptime dhe keqkuptime sa ka përdorues të saj. Kjo të kujton thënien e shkrimtarit të madh në gjuhën angleze, irlandezit Xhorxh Bernard Shou se “Demokracia është një fjalë të cilën e përdorin të gjithë njerëzit publikë, por që askush s’e kupton”. Merret lehtë me mend cili është niveli i të kuptuarit të këtij termi në vendin tonë ku mbi 50% e popullsisë janë përcaktuar si analfabetë funksionalë që do të thotë se dinë të lexojnë e të shkruajnë por e kanë të vështirë të kuptojnë ato që lexojnë dhe dëgjojnë. Mospërputhjet e mëdha në kuptimin e demokracisë dhe parimeve të saj kanë për rrjedhojë të drejtpërdrejtë shthurjen në përdorimin dhe vlerësimin e fjalëve, sjelljeve dhe veprimeve të atyre që zgjedhim ose që duhet të zgjedhim për të drejtuar vendin.

Megjithëse i besoj konkluzionit të Zhan Zhak Ruso se “Demokracia as ka ekzistuar dhe zor se do të ekzistojë ndonjëherë”, mund të them se niveli i zhvillimit demokratik të një vendi varet pashmangshmërisht nga niveli kulturor, konstitucioni shpirtëror dhe pjekuria morale e vetë popullit. Duket që Franklin D. Rusvelt e kishte drejtuar gishtin ku duhet kur thoshte: “Demokracia nuk mund të jetë e suksesshme për aq kohë sa ata që zgjedhin nuk janë të përgatitur të zgjedhin mençurisht. Prandaj, mburoja e vërtetë e demokracisë është edukimi”.

Ne kemi parë me çudi, me keqardhje, por edhe me neveri se leksionet më të shpeshtë dhe britmat më të mëdha për demokracinë gjatë këtyre viteve na i kanë artikuluar armiqtë më të mëdhenj të demokracisë, dhunuesit më të mëdhenj të drejtësisë dhe shpërdoruesit më të paskrupullt të besimit tonë. Ne i kemi zgjedhur drejtuesit tanë qendrorë e vendorë dhe jemi penduar më vonë. Ndërkohë që një pjesë jona vazhdon t’i brohorasë, ngaqë i vlerëson duke i matur me kutin e interesit të ngushtë dhe të përkohshëm vetjak, në vend që t’i gjykojmë sipas kritereve universale morale dhe sipas shërbimeve të tyre gjithëkombëtare. Ne i kemi brohoritur, përkrahur dhe zgjedhur duke u nisur më së shumti nga përkatësia fisnore, krahinore e politike dhe jo nga vlerat dhe përkushtimi i tyre gjithëkombëtar e popullor. I kemi zgjedhur e rizgjedhur edhe kur kanë demonstruar fjalor rrugaçësh, sjellje banditësh, qasje gangsterësh, qoftë ndaj moralit të shëndoshë shoqëror, ashtu edhe ndaj ligjeve të miratuar prej tyre dhe të pranuar prej nesh. Jo pak nga ne nuk ua falin lehtë gabimet apo fajet pjesëtarëve të familjes së vet biologjike, as të afërmve, por kanë qenë dhe janë të gatshëm të përligjin, mbrojnë dhe, jo rrallë, të ngazëllehen nga sjelljet dhe veprimet kriminale të autoriteteve shtetërore, qendrore e lokale, mjafton që të jenë zgjedhur prej nesh apo t’i përkasin krahinës apo partisë “tonë”. Në këtë mënyrë ne ia kemi nënshtruar arsyen emocioneve, moralin interesit material dhe ardhmërinë kombëtare e kemi sakrifikuar për të sotmen vetjake. Kemi harruar dhe vazhdojmë të mos kuptojmë se nuk mund të ketë të ardhme vetjake pa të ardhme shoqërore e kombëtare, se ato që fitojmë padrejtësisht sot nëpërmjet përkrahjes së një të keqeje do t’i humbasim nesër nga efektet e të keqes së përgjithshme që mund të pllakosë vendin dhe të bëhet jetëgjatë.

Niveli i qeverisjes demokratike, vendore dhe qendrore, të një vendi nuk është vetëm pasqyrë e nivelit të vlerave demokratike të elitës udhëheqëse. Para së gjithash është dëshmi e nivelit dhe pjekurisë së vetë popullit, e faktit se sa, realisht, ai popull e meriton një udhëheqje të denjë. Nuk mund të ketë demokraci pa shoqëri të emancipuar dhe nuk mund të ketë udhëheqje demokratike pa zgjedhës demokratë. Si shumë gjëra të tjera, që ta kesh demokracinë duhet ta meritosh dhe që ta meritosh duhet të mendosh, sillesh dhe veprosh në mënyrë të kulturuar, të gjykosh veten dhe të tjerët me kriteret themelore të moralit njerëzor dhe mbi bazën e parimeve demokratike. Përndryshe, demokracinë as mund ta kesh dhe as meriton ta kesh.

Shumëkujt i kujtohen thirrjet dhe britmat për “liri-demokraci” të grupeve kriminale që mbushnin rreshtat e parë të mitingjeve politike pas lejimit të pluralizmit politik në Shqipëri apo banditët e armatosur që shoqëronin eskortat e Sali Berishës dhe Azem Hajdarit kryq e tërthor Shqipërisë, të hipur në makina e mbi makina, që iu zinin pritë kundërshtarëve politikë me parulla antidemokratike si ato “Shkodra nuk i do socialistët” apo “O Fatos / Sali o zagar, do të varim në litar” etj. Kjo kategori banditësh ordinerë, të pardjeshëm, të djeshëm dhe të sotëm, janë realisht armiq të demokracisë, por jo më të rrezikshmit. Në dukje krijohet ideja se shteti e ka të pamundur t’i neutralizojë, paralizojë dhe izolojë njerëz të tillë. Po kjo është dukja, se në të vërtetë fuqia e banditëve ordiner qëndron tek armiqtë e vërtetë të demokracisë, tek ajo pjesë e politikës që i thërrasin “nën armë”. Dhe e tillë është ajo pjesë e elitës politike që, për shkak të ambicieve të saj për pushtet politik e ekonomik dhe në saje të aftësive të veta intelektuale dhe aftësisë për të mos pasur skrupuj moralë, ka fuqi të joshë, mashtrojë dhe manipulojë zgjedhësit me premtimin për t’iu shërbyer atyre, por qëllimi është për t’i shërbyer vetes.

Eksperienca gati tridhjetë vjeçare na ka bindur se një populli nuk i mjafton liria e shprehjes së mendimit dhe e zgjedhjes së udhëheqjes politike për të siguruar qeverisjen demokratike dhe prosperitetin e vendit të vet. Demokracia që mëtojmë të arrijmë sipas modelit të vendeve më të zhvilluara, më shumë se formë është përmbajtje, më shumë se procedurë është shërbim dhe më shumë se e drejtë për të zgjedhur është mundësi reale për ndëshkim të dhunuesve të së drejtës, jo vetëm ndëshkim politik, por, para së gjithash, ndëshkim ligjor. E drejta për të zgjedhur shpërdorohet dhe shndërrohet në iluzive kur rizgjedh individë apo grupe politike që kanë dhënë prova të zvetënimit moral, për shkelje të parimeve demokratike dhe shkelje të ligjit. Duke shpërdoruar në këtë formë të drejtën për të zgjedhur, praktikisht i kemi bërë të pandëshkueshëm për çfarë kanë bërë në të shkuarën politikanët “e fortë”, të aftë për të ndryshuar pamjen (ambalazhin), por jo përmbajtjen. Prandaj ata ndër vite po na shiten si shpëtimtarë të demokracisë, kur këtë e kanë përdhosur sa e sa herë; si atdhetarë, kur interesat e atdheut, madje edhe pjesë të tij, i kanë shitur për interesat e veta.

Individët nuk duhen vlerësuar e gjykuar nga fjalët dhe premtimet, por nga sjellja dhe qëndrimet praktike. Nuk mund të jesh demokrat kur, nga njëra anë propagandon pluralizmin politik dhe zgjedhjet e lira dhe, nga ana tjetër, i manipulon, falsifikon apo dhunon proceset zgjedhore. Nuk i lidh asgjë me demokracinë ata që shpallin barazinë e shtetasve para ligjit dhe vetëpërdorin pushtetin politik për të shpëtuar nga ndëshkimi ligjor veten apo veglat e veta politike. Nuk është demokrat, por armik i vendosur i demokracisë ai që shkon për darkë në shtëpinë e të pandehurit dhe kujdeset që këtë mbrojtje politike ta marrin vesh ata që do ta gjykojnë nesër dhe gjithë bota; ai që edhe pasi tjetri është dënuar me burg i jep post të lartë në administratën shtetërore se “respekton prezumimin e pafajësisë për aq kohë sa vendimi nuk ka marrë formën e prerë” dhe që, njëkohësisht shpall kriminelë e banditë njerëz të padënuar, madje edhe të paakuzuar nga organet ligjzbatuese. Nuk janë miq, por armiq të demokracisë dhe të unitetit kombëtar ata që përdorin ndasitë fisnore, krahinore, fetare a politike për të arritur synimet e veta politike.

Vetëshpallja “demokrat” është hipokrizi me brirë e atyre që kërkojnë pushtet për të mirën e popullit dhe, kur lënë pushtetin, vetë janë bërë pronarë të të gjitha të mirave materiale (për shkak të të këqijave të veta morale) ndërsa shumica e popullit (zgjedhësve) noton në dëshpërim dhe zhgënjim. Nuk i lidh asgjë me demokracinë ata që bëjnë aleanca të fshehta apo të hapura me elementët e inkriminuar, qoftë duke i keqpërdorur si vegla ndaj kundërshtarëve politikë, qoftë duke i promovuar në poste politiko-administrative. Shteti demokratik nuk mund të ndërtohet me “brumë” antidemokratik dhe kriminal. Nuk është as popullore dhe as demokratike të kërkosh votat për shërbime ndaj popullit e vendit dhe t’i japësh përparësi shërbimeve dhe privilegjeve ndaj një grushti njerëzish të pasuruar, më së shumti e më së shpeshti, me veprime antipopullore, antidemokratike dhe antiligjore.

Nuk mund të jesh dhe as të bëhesh qeveritar demokrat d.m.th. shërbëtor i popullit kur nuk je demokrat as si partiak, sepse nuk respekton  statutin dhe strukturat brendapartiake. Nuk kanë dhe as mund të kenë lidhjeje me demokracinë individë, gjuha e të cilëve shpërndan fyerje, shpifje dhe urrejtje në vend që të rrezatojë kulturë, ide dhe rrugëzgjidhje. Por megjithëse nuk kanë fare lidhje me demokracinë janë pikërisht këta që s’reshtin së foluri për demokracinë duke shkaktuar një inflacion “demokratik” të neveritshëm.

Janë mashtrime dhe pabesi ndaj demokracisë pretendimet e atyre gazetarëve, botuesve apo pronarëve mediatikë që propagandojnë se i zhvillojnë këto veprimtari për t’i shërbyer mendimit të lirë dhe popullit por që ” mendimin e lirë ” e përdorin për t’iu bërë presione qeverive për përfitime vetjake apo që, me të drejtë, kritikojnë dhe nxjerrin në pah gabimet dhe fajet e një qeverisjeje dhe, nga ana tjetër, fshehin ose justifikojnë gabimet, fajet dhe krimet e qeverisjeve të tjera apo, madje, kërkojnë edhe riciklimin politik të individëve të inkriminuar politikisht dhe të zhvlerësuar moralisht.

Të gjitha kategoritë e personave të mësipërm, demokratë me fjalë dhe antidemokratë me vepra, nuk mund t’i shpëtojnë as patriotizmi fals e folklorik, as antikomunizmi i pavend, i panevojshëm dhe i rremë, por as snobizmi dhe kozmopolitizmi i pamend dhe i padobishëm, nëse ne, zgjedhësit,  edukohemi për të zgjedhur.

Në mënyrë që Shqipëria të bëhet vërtetë demokratike duhet, më së pari, të ndryshojmë ne votuesit dhe pastaj të zgjedhurit prej nesh. Diku më afër e diku më larg, ata që na qeverisin janë secili prej nesh, janë bartës të mentalitetit, kulturës dhe moralit tonë. Fakti që, qoftë në pushtetet qendrore, ashtu edhe ato vendore, madje edhe në shoqata dhe fondacione joshtetërore, pakkush ka mbetur pa u përlyer në veprime të pamoralshme dhe të paligjshme është një kambanë alarmi për ndërgjegjen qytetare dhe të ardhmen demokratike të vendit. Inflacioni “demokratik” do të jetë, siç ka qenë deri tani, një mjet mashtrimi dhe varfërimi, jo vetëm material, por gjithëshoqëror, në qoftë se në “tregun” shoqëror dhe politik nuk do të dalin në pah vlerat e vërteta intelektuale, demokratike dhe morale.

Por, dalja e këtyre vlerave nuk mjafton, nëse blerësit (votuesit) nuk do të bëhen vetë bartës, vlerësues dhe dëshirues të këtyre vlerave. Ka ardhur koha që shumica e fytyrave politike të vjetruara dhe të stërdiskredituara të largohen. Ato nuk largohen vetë, madje për të na u shitur e rishitur, kanë bërë dhe do të bëjnë makijazhe të fytyrës. Ata që gënjehen nga makijazhet nuk kanë as arsye dhe as të drejtë të ankohen. Populli thotë: “Koka bën, koka pëson!”.

*Robert A. Heinlein – Shkrimtar amerikan i shekullit të njëzettë.

January 12, 2019 07:44
Komento

24 Komente

 1. ligor mance January 12, 05:51

  Pershendetje Z Thano
  Eshte i turpshem komenti I Z. Rama qe Kosova te na ndjeje qe Presidenti Meta nuk eshte dakord qe Z Gent Cakaj te jete minister i jashtem i Shqiperise

  Kjo eshte e turpshme sepse ne asnje rast Z Meta nuk eshte shprehur se arsyeja e mosaprovimit eshte vendlindja ( sepse kombesia eshte Shqiptare)

  I vetmi handikap eshte se Z. Cakaj eshte shprehur pro ndarjes se kosoves ( pra ne te njejten vale me Z.Rama MEGJITHESE AI MUNDOHET QE TE MOS SHPREHET HAPUR PER KETE CESHTJE) dhe kjo nuk eshte nje gje e parendesishme dhe zgjedhja diabolike e Z,Rama konsiston ne ate se do qe ti tregoje Kosoves se ja te kam zgjedhur nje djalin tend qe te mbroje interest kombetare dhe vecanerisht te Kosoves dhe sic shpreson ai nese kosoves do ti shkulet pjesa me e vlefshme e teritorit te saj ,ai si Pilati do ti laje duart ,duke thene se une nuk kam gisht ketu sepse ju e pate une ne krye te ministrise se jashtme vura nje Kosovar dhe eshte e palogjikshme qe te mendohet se ne ( Shqiperia ) nuk beme maksimumin .duke bere koke turku dhe duke I vene damken e TRADHETARIT TE CESHTJES KOMBETARE nje djaloshI Kosovar I cili ose nga pa pjekuria ose per arsye qe nuk I di e kesisoj nuk dua ta ngarkoj pa fakte ( POR SIDOQOFTE KJO BIE ERE TE KEQE)

  Reply to this comment
  • PO , PO January 12, 18:40

   Në politikë , gjërat rraaaaallë , shumë rrallë thuhen troç ! Ato vishen , paketohen , ngjyrosen e komplikohen në terminologji , për të vështirësuar përmbajtjen e vërtetë , por që realisht paskëtej na futen në shtëpi , nga dera e pasme , dera e halesë , siç thuhej dikur , kurse populli , në masë , pret t i futen nga porta e shtëpisë , prej nga priten e përcillen njerëzit ! Dhe kështu , zhgënjimet ndjekin e pasojnë njëra tjetrën , deri sa të mbyëë sytë një brez dhe të mbijë e rritet tjetri , për të pasur të njëtin fat !

   Reply to this comment
 2. Gjon Bruçi January 12, 05:54

  PASHALLARËT SHQIPTARË TË PERANDORISË SË RE
  -Histori paralele shqiptare-

  Gjatë afro tri dekadave të sistemit aktual borgjez në vendin tonë, dy kanë qenë objektivat kryesorë të luftës midis politikanëve dhe kahjeve politike: Shteti dhe pushteti. Teorikisht objektivi kryesor ka qenë shteti, ndërsa pushteti është reklamuar si një mundësi teknike për të bërë shtetin. Mirëpo rezultati ka qenë mjeran. Ndërsa pushteti, i akaparuar nga politikanët e radhës ka arritur majat, shteti ka mbetur i leckosur e i mjerë në fund të rrugicës së demokracisë.
  Formalisht, ne kemi një shtet me të gjithë aksesorët e tij institucionalë e ligjor, të kompletuar me letra e me vula, tëpkë si shtetet qindra vjeçare të perendimit. Kemi aparatin shtetëror me të tri pushtetet: Legjislativin, Ekzekutivin, Gjyqësorin. Kemi organet e violencës, Ushtrinë dhe Policinë. Kemi institucionet shoqërore si shëndetësinë, arsimin, kulturën etj. Si dhe një dyzinë shoqatash, organizatash e sindikatash, të cilat, tamam si garniturë sallate, plotësojnë kornizën e të ashtuquajturit “Shtet”. Por formalisht ama, se realisht asnjëri nga këto institucione, që përbëjnë ngrehinën e shtetit, nuk kanë këllqe të qëndrojnë mbi këmbët e veta.
  Po kush e mban atëhere shtetin tonë të mos rrëzohet? Përgjigja është e thjeshtë: ne nuk kemi shtet, dhe kur nuk ke shtet, edhe “rrëzimi” del jashtë fjalorit të ditës. Tek ne ka qeverisje me pushtet, por jo me shtet. Falë kësaj qeverisje me pushtet, “Kulla” e shtetit qëndron në këmbë duke bërë hije, pavarësisht se cili është bujtësi i radhës në “odat” e tij.
  Duke mos gjetur në ditët e sotme asnjë shembull që qeverisja të realizohet me pushtet, por pa shtet, u hodha në historinë e shkuar të shqiptarëve, ku si për çudi gjeta pika të përbashkëta të asaj kohe me të sotmen. Pesëqind vjet nën pushtimin otoman, shqiptarët nuk arritën të kishin shtetin e tyre. Por qeverisje ata patën. Dhe këtë qeverisje e realizuan jo me pashallarë turq, por me pashallarë shqiptarë. Sulltanët e Stambollit, pasi realizuan pushtimin e plotë të trojeve shqiptare, menduan të lehtësoheshin nga qeverisja e përditshme e një “mileti të sertë”, siç ishin shqiptarët, duke ua lënë këtyre të fundit rregullimin e punëve të tyre të brendshme, por me kujdesin që asnjëherë këta të mos bënin shtet. A nuk kemi sot të njëjtën skemë, kur pas pushtimit “demokratik” të perendimit, megjithëse kullandrisemi nga pashallarët tanë, nuk arrijmë të bëjmë shtet, sepse përfaqësuesit e “Perandorisë së Re”, ku realisht kemi hyrë fizikisht, por jo ligjërisht e shtetërisht, prej afro tri dekada nuk “kanë arritur” të na mësojnë ribërjen e shtetit, që vetë ata na e shkatërruan në vitin 1990.
  Për të pamundësuar bërjen e shtetit, Stambolli i para pesëqind viteve, jo vetëm i ndau shqiptarët në katër Sanxhaqe, por edhe i armiqësonte me njëri-tjetrin, duke siguruar kështu qetësinë e stabilitetin për perandorinë e tij të madhe. A nuk na ka ndarë sot porandoria e re në “sanxhaqe” partish dhe na ndërsen ndaj sho-shoqit për karrigen e pushtetit, duke i vënë kazmën bërjes së shtetit?! Dhe jo vetëm kaq, por ndonëse na dha mundësinë e qeverisjes edhe të një Sanxhaku (republike) të dytë me shqiptarë (Republikën e Kosovës), na mban larg njëri-tjetrit që të mos arrijmë të bëjmë një shtet për të qënë, i cili mund të “rrezikojë” stabilitetin e perandorisë me të ashtuquajturën “Shqipëri e madhe”.
  Perandorinë osmane nuk e hante meraku se ç’bëhej me banorët e trojeve shqiptare, mjaft që pashallarët vendas, të caktuar prej saj, t’i mbanin ata nën hyqëm dhe të zbatonin kanun-namet e sheriatit dhe dovletit. A nuk kemi sot kërkesën për reformimin e strukturave shtetërore, institucioneve dhe ligjeve sipas kanun-nameve të perandorisë së re europiane, por asnjëherë ndonjë kërkesë apo veprim serioz për punësimin, mirëqenien e popullit shqiptar e zhvillimin real të vendit të tyre, i cili, për të dytën a të tretën herë po provon e do të provojë pozicionin e rangut të tretë në periferi të perandorive, ku iu desh e i duhet të integrohet.
  Për t’i patur nën hyqëm pashallarët shqiptarë, dovleti u akordonte paga e përfitime “të ligjshme”, vlera e të cilave nuk dilte nga arka e Sulltanit, por nga taksat e banorëve të Vilajetit të vetë pashallarëve. Shihni pagat dhe privilegjet e pashallarëve tanë të sotëm, të miratuara nga FMN dhe institucionet e tjera të Perandorisë së re, paga e privilegje që dalin nga kuleta e leckosur e qytetarëve shqiptarë, dhe do të kuptoni ngjashmërinë me adashët e tyre të moçëm.
  Pashallarët shqiptarë të kohës së perandorisë osmane, nuk mund ta gëzonin “myhyrin” e Sulltanit, nëse nuk kalonin nëpër koridoret dhe divanët përkatës të Edrenesë. Kështu ndodh edhe sot me perandorinë e re. Asnjë qeveritar shqiptar nuk mund të fillojë punën, edhe pse ka marrë mandatin qeverisës, pa kaluar më përpara nga Brukseli, apo Uashingtoni, nga ku marrin “fermanin” për të qeverisur kazanë e quajtur Shqipëri.
  Një nga detyrat e pashallarëve shqiptarë të kohës së Turqisë, ishte angazhimi me repartet e tyre shqiptare në krah të forcave turke gjatë fushatave luftarake në Ballkan e më tej, si dhe dërgimin e nizamëve në shërbim të Ushtrisë osmane. Pjesën e parë të këtij “angazhimi” pashallarët tanë të sotëm ende nuk e kanë realizuar, sepse asnjëri prej tyre nuk kanë haber nga punët e luftës. Ama nizamët i kanë dërguar e i dërgojnë rregullisht në ushtrinë e Perandorisë së Re, e cila ka “mision” vendosjen e demokracisë me ndihmën e automatikut.
  Pashallarët shqiprtarë të kohës osmane, mbasi paguanin (me paret e miletit) taksat e detyrimet ndaj Padishahut të Stambollit, ishin të lirë të vepronin si t’ua kishte qejfi me pasurinë tjetër të rajasë së pashallëkut të tyre. Se fundja përse ishin emëruar pashallarë? Edhe perandoria e re i ka lënë e po i lë pashallarët tanë të sotëm të zhvatin si të munden nga pasuria e popullit, mjafton që ata të jenë korrekt me detyrimet fiskale që kanë me institucionet e perandorisë si BE, NATO, BB, BERZH, FMN etj.
  Kur ndonjë nga pashallarët tanë të dikurshëm jepte shenja kundërshtimi, padishahu e thërriste në Divan dhe, nëpërmjet xherahut të synetllëkut, realizonte “tredhjen”, duke e bërë të paafatë të trashëgonte burrninë. Në kohën e sotme, padishahu i madh i perandorisë së re, ndonëse nuk ka përdorur e nuk përdor bisturinë e adashit të vjetër, ka realizuar të njëjtën gjë me pashallarët tanë. Kjo duket fare qartë nga buzëqeshjet servile të këtyre të fundit, sapo gjenden qoftë edhe përpara zëvendësit të zëvendasit të “padishahut”. Kur pashallarët e moçëm tentonin të shkëputeshin nga porta e Lartë, padishahu i madh u dërgonte ushtrinë dhe, ose u merrte kokën në sini, ose i syrgjinoste në shkretëtirat e Tarabulluzit. Perandoria e sotme moderne nuk e përdor më “sininë”, se asaj i ka kaluar koha. Por nëse pashallarët tanë të sotëm guxojnë e kundërshtojnë, apo bëjnë ndonjë lëvizje jashtë skemës së caktuar, i thërret në qendër ku i “vaftis me demokraci”, i nxjerr në stolin rezervë dhe, kur “rregullojnë” sjelljet sipas barometrit të saj, i rikthen përsëri në fushën e luftës për pushtet, por asnjëherë për shtet.
  Dikush nga fqinjët, apo më tej akoma, na kanë konsideruar e na konsiderojnë një popull që nuk dimë e nuk duam të bëjmë shtet. Kjo është një konsideratë djallëzore. Shqiptarët kanë pranuar, kanë hartuar e u janë nënshtruar edhe kanuneve të maleve, që janë shumë më të egra se gjithë llojët e ligjeve të shtetit të sotëm. Dhe këto kanune ishin të detyrueshme për sejcilin, pavarësisht nga pozicioni që zinte në komunitet. Ndërsa sot, pashallarët, agallarët e bajraktarët e rinj të demokracisë shqiptare, edhe ligjet që ata vetë formulojnë e miratojnë, i kthejnë në leckë për të trembur laraskat, por jo krimin, sidomos kur ky është në radhët e tyre. Dhe këtë e bëjnë se realisht ata nuk duan shtet, por vetëm pushtet. Kjo “sjellje” e pashallarëve tanë, siç po duket, i intereson edhe “Divanit” atje në qendër të perandorisë së re. Se duke mos patur shtet, shqiptarët dhe Shqipëria do të “kullandriset më lehtë” për qëllimet e tyre gjeostrategjike në Ballkan e më tej.
  Parulla e leçitur kohë më parë nga liderët tanë të sotëm, se “duhet të lëshojmë pushtet për të bërë shtet”, ishte dhe mbetet vetëm një “password” (fjalë kalimi) për të akaparuar pushtet. Veprimi më i fundit i Ramës, ai i ndërrimit të gjysmës së kabinetit të tij, pa pyetur asnjë nga strukturat partiake me të cilat ri-akaparoj pushtetin në vitin 2017, na bind për këtë konkluzion tonin të padëshiruar nga askush. Kjo mënyrë qeverisjeje, me pushtet dhe jo me shtet, me siguri do të vijojë, gjer në atë ditë sa e drejta për të marrë pushtetin dhe bërë shtetin t’i kalojë realisht popullit, apo “sovranit”, siç e quajnë nëpër fjalimet e fushatave pashallarët tanë të sotëm.
  Dhe për realizimin e këtij “kalimi” duhet të veprojë vetë populli, nëse do të heqë qafe pashallarët e rinj, që janë njësoj si ata të moçmit.

  Reply to this comment
 3. Ylli January 12, 06:21

  Ke te drejte zoti Artikullshkrues per fshataro – qytetarin qe voton ,zgjedh ,brohoret ,shan ,peshtyn ,shpif ,ofendon ,shpik ,tjeterson ,vjell ,poshteron e ben cdo te zeze antinjeri ,veçse ke harriar nje gje ose ben sikur harron se kete lloj individi e krijuat ju z.Viktor Malaj dhe shoket e ty qe per te sjelle ne pushtet palen qe u interesonte dhe qe i sherbenit ushqenit dhe manipulonit mendjet e semura dhe te liga ,pikerisht te ketyre monstrave qe ju po kritikoni.
  Shembulli i pare i furnizimit me ligesira dhe poshterisira te masave idiote e pa nivel gjykues ka qene “Koha Jone” me ustallare perpunimi si Nikolle Lesi e Frrok.Çupi.
  Kujtoj vitet 95 – 97 dhe habitem akoma nga “gjenialiteti” shpikes i felliqesise gazetareske.
  Me vone ky u be model gazetarie ne luften kunder ” armikut” politik dhe perpunimin e opinionit publik e edukimin e fanatike partiak.
  Shpif ,mashtro ,genje ,perpuno derisa vjen ne pushtet Partia qe i perkasin.
  Shiko z.Viktor se cndodh me simpatizantet dhe komentuesit e gazetes “Dita” ,te cilet i keni ushqyer dhe edukuat me nje lloj ushqimi te caktuar ,AntiBerishizem !!
  Keni veç nje muaj qe kritikoni Ramen dhe ju jane kthyer me sharje e ofendime nga me perverse se nuk arsyetojne ,nuk llogjikojne e sduan te mendojne.
  Prandaj me vjen keq qe qurraviteni.z Viktor sepse keta jane “frankeshtajnet” qe formuat ju e shoket tuaj te idealit per tre dhjetvjeçare.
  Tani thjesht po korrni frytet e asaj qe keni mbjelle !!!
  Ju akuzoi Mero Baze per gjobvenie z.Viktor !!! Nuk u pergjigjet. Ose Mero ka te drejte ose me Meron sja u mban.
  Kete akuze kaq te felliqur as Sali Betisha nuk ja ka bere “Dites”.Apo shkoni me moton e Enverit ,qe “armiku me i rrezikshem eshte ai qe harrohet” !?!?

  Reply to this comment
 4. intelektuali January 12, 07:18

  O enveristi fanatik Vktor Malaj,

  Po si nuk permnde njehere genjeshtarin hajdut, Edi Rama o mavri ne kete dacibao te gjate per humbjen e vlerave morale te votuesve shqyptare, katunare analfabete dru me pre qe nuk dine se ke BOS te zgjedhin? Po e njeh ti o enveristi Viktor Malaj, Oligarkun e Edvinit, Bashkim Ulaj qe fallsifikoi dokumenta dhe vula duke vjedhur identitetin e nje firme amerikane ne SHBA dhe qe Damlla Gjiknuri dhe Edvin Mashtruesi i licensuan firmen e kuserise makaber ne 13 korrik kur vete firma u regjistrua ne 18 korrik? Po mashtruesin Edi Rama a e pe dje tek Arian Cani ne emisionin “Zone e Lire” si genjente dhe mashtronte teleshikuesit per pergjigjen qe i kishte derguar “Zerit te Amerikes” dhe per Banken “Lavatrice” te Lindes qe gjasme kontrollohet nga SHBA pa treguar asnje dokument te mirefillte, njesoj si ato genjeshtrat me ekspertizat e zerit te Babales qe ja zbathi breket hetuesit te Enverit, Fatmir Xhafaj dhe policise se ti mafioze ne sherbim te trafikut te droges?

  PO PSE VETEM SALIU E KA FAJIN O ENVERISTI FANATIK VIKTOR MALAJ?

  sepse:

  Vetem atij ja permend emerin,

  prandaj:

  Degjo nje citat qe i pershtatet me shume kushteve te Shqypnise:

  “INFLACIONI DEMOKRATIK NE SHQYPNI SI DEFICIT I VLERAVE MORALE VJEN NGA SUFICITI ENVERIST I MAFIES ME PUSHTET”

  Nga: intelektuali i shekullit te njezete e nje

  Edi Rama, aktualisht Kryeminister me baba kriminel te Enverit qe ka firmosur varjen ne litar te nje poeti disident antikomunist ne vitin 1988,

  Gramoz Ruci, aktualisht Kryetar Parlamenti, xhelat dhe kriminel gjakatar i Enverit qe ka urdheruar vrasjen e djemve te Shkodres sikur te ishin zogj pule,

  Ilir Meta, BABAI i Kombit, Presidenti i ventit, qe e ka pare gjithe Bota me ze dhe figure si kollofit ryshfetin pushtetar dhe qe eshte fanatik qe nxjerr cdo 5 maj femijet ne Permet te bejne homazhe tek varrezat e “Deshmoreve” te Enverit, por nuk e hap gojen kur enveristat prishin Kishen e Permetit dhe e bejne hale publike,

  HE MO VIKTOR MALAJ E SHIKON SE KUSH E DREJTON SHTETIN DHE PUSHTETIN NE SHQYPNI?

  Me thuaj nje vend tjeter ish komunist te Evropes Lindore qe te kete ne krye te shtetit Dinosaure prehistorike te Partise se Punes si ne vendin tone, ose nje Kryetar Parlamenti si Gramoz Ruci qe i kerkon Rumanise ndihme per antarsimin ne BE njesoj sikur t’i kerkonte Causheskut ne Kohen e Qepes te Enverit?

  Reply to this comment
  • Kazablanka January 12, 12:29

   Thirreni nje cike ambulancen se eshte semure rende ky ” intelektuali “dhe t’i bejne ndonje gjilpere kunder terbimit megjithese duket qarte qe eshte pa shpetim. Me sa duket, pervec se i nevoiten bebelina ( sepse e ben cdo here ne mbathje ) ka nevoje edhe per nje qese tek goja pasi gjysmen e nxjerr gjithmone, poshte cdo shkrimi, ketej siper dhe qelbi dynjane. Po, mire se i ka kaluar te tetedhjetat dhe duhet duruar edhe pak dite. Nese i shpeton dimrit te sivjetem.

   Reply to this comment
   • intelektuali January 12, 15:32

    Po mire, ja iku intelektuali si ne Kohen e Qepes te Enverit,

    por:

    MBETET BASHKIM ULAJ&LUKUNI

    Qe qelb jo vetem Shqypnine me fallsifikimet e tij, por ka hedhur jashteqitjet e tij fallsifikuese hajdute edhe ne SHBA duke vjedhur identitetin e firmave amerikane per te vjedhur fonde publike nga buxheti i shtetit me bekimin e Damlla Gjiknurit dhe te BOSIT te Rilindjes Enveriste, Edi Rama.

    Reply to this comment
 5. Detari January 12, 08:42

  Analiza per te gjetur shkaqet e qeverisjes banditeske ne Shqiperi me duket shume e thjeshte.Nuk me duket me vend te fajesojme votuesit pse besuane “pluralistet”( te emeruarit me pardesy te njejta…),as “shpetimtaret” e viteve 1996-97,si dhe “shpetimtaret “ pas bemave kriminale (….dhe Gedeci ,11 Janari e tj)….Kur nje popull pushtohet ,ai se pari kerkon te largoje pushtuesin ,dhe pak mendon se si do te jetoje kur te jete i cliruare…Me kete arsyetim ,si ne votimet e 1992 ,te 1997 …edhe te 2014 populli u orjentua shume drejte.Po ku eshte e keqia qe nga shiu rame ne bresher?E keqia eshte e kamufluare per votuesin e thjeshte..,por jo per me te informuaret me menyrat me te perparuara te qevrisjes.Kur u miratua projekt – Kushtetuta nga populli (ai nuk ishte aq i informare sa dhe si duhet …),nuk kuptoi se ishin po ata (te pardesyve dhe ,shi-bresherit pas tyre te emeruare per ta mbajtur pushtetin e vjeter me metoda te reja )te pushtetit te vjeter qe e bene projekt-Kushtetuten per te perjetesuare ate pushtet…Ata ndertuane ligje zgjedhore per vehte…Ata (te emeruarit ne krye te partive te emeruara ….) e ndertune drejtimin shteteror me “gure shahu” dhe bene kete katrahure qe po i ze vrymen popullit …Reforma Kushtetuese (perfshire atje reformen zgjedhore) eshte themeli ku mund te ndertohet Demokracia e vertete ne Shqiperi…Kur populli ti zgjedhe vete direkt drejtuesit e vet te pushtetit lokal dhe qendror ,sipas aftesive ,moralit dhe perkushtimit per te punuare per popullin ,athere transparenca dhe kontrolli I te zgjedhurve do te jene efektive …Ti lesh partite politike ekzistuese te bejne ligje ….mos prit te kete Demakraci …..ne Shqiperi.

  Reply to this comment
  • Bureto January 12, 18:56

   @Detari! Ke të drejtë në tërësinë e komentit tënd. Po kur thua se kjo klasë politike nuk mund të largohet pa ndryshuar Kushtetutën dhe Ligjin Zgjedhor, e cila si një
   nevojë, është elaboruar vazhdimisht nga shumë zëra, me emër të vërtetë apo me nickname, siç dhe unë, nuk na jep ndonjë version sesi mund të bëhet kjo.
   Ju harroni të jepni një përgjigje se cilët do t’i sjellin ato dy ndryshime. Ata, politika 28 vjeçare e tranzicionit, që i kanë bërë ato për vehte? Kurrë!
   Ndaj, sipas mendimit tim, i shkruar ky edhe më parë, dy opsione mund të ketë.
   Demosi të edukohet, e të edukohet vazhdimisht (roli i pazëvendësueshëm i intelektualëve këtu, por jo vetëm, edhe shkolla e familja) me frymën e demokracisë dhe kështu, nëpërmjet votimit, qoftë dhe me këto ligje, t’u heqë fuqinë atyre që e kanë shkelur atë (demosin) me të dy këmbët, duke mos i votuar ata, (jo bojkot), por duke i votuar kundër masivisht, dhe duke votuar pro partive që mund të jenë në garë, por që nuk janë provuar ende në pushtet. Kjo mënyrë, në mos shumë, të paktën do të ishte një mësim për klasën politike, që t’i thërriste mendjes. Por kjo, edhe pse paksa utopike kështu, edhe sikur të jetë reale, do të kërkojë vite, sepse ka në themel atë pra, edukimin demokratik.
   Rruga e dytë është protesta popullore, masive dhe e vijueshme paqësisht, duke mbushur rrugë e sheshe, duke paralizuar qeverisjen, deri sa të detyrohet politika, ajo që përfaqësohet aktualisht në kuvend, të ulet dhe të bëjë ato ndryshime që ti, unë dhe kushdo që i kërkon, t’i bëjnë, si i thonë, me ‘dajak’. Këtë e pamë njëherë në korrik 2016 në ndryshimet kushtetuese, kur me bisht në shalë, 140 deputetët votuan për reformën më drejtësi, edhe ose nuk e donin. Por atëhere këtë e bënë faktorë të tjerë, që tashmë dihen. Mbetet që këtë herë ta bëjmë ne, populli. Por dhe këtu, mbetet të psherëtijmë. Eh!… Po a nuk qe rasti i protestës së studentëve, pothuajse spontane, fillimusht masive dhe entusiaste, një rast që nuk u shfrytëzua nga populli, i cili nuk iu bashkua asaj.
   Ja pra që ka mënyra, por demokratizimi i vendit, ndërtimi i shtetit të së drejtës, në kuptimin më të gjerë të kësaj fjale, kërkon deryrimisht dhe demokratizimin e vetë shoqërisë, që nuk mund të vijë (nëse) ndryshe, veçse në mënyrë të natyrshme, pra evolucionare, paralelisht me rritjen graduale të mirëqënies, që njerëzit të mos jenë në kushtet e nevojës ekstreme për ekzistencë, meqë në këtë rast populli vihet në vështirësi, dhe para bukës së përditshme, nuk e ka më mendjen për më shumë. Pikërisht në këtë stad është shoqëria jonë sot.
   Janë këto që e bëjnë demokracinë një nocion të vështirë e të ndërlikuar gjithashtu, por ashtu siç Çurçilli i pat thënë në një rast Stalinit: “Demokracia, ka shumë të meta e mangësi, por ju lutem më gjeni një më të mirë!”.

   Reply to this comment
 6. tori January 12, 09:04

  Artikull I mencur.Pershkrim I sakte I ADN te shqiptareve.Hajdut,vrasesa,mashtrues,te korruptuar ne Kulm I injoran e pa shkolluar.Ku vrasja nderohet si burreri,genjeshtra e hajdutlleku si intiligjence personale.

  Reply to this comment
 7. Sazani January 12, 09:16

  ….Se dhe unë kështu të doja
  Fol Viktor tu lumtë goja……
  Analizat e tua përherë kanë bërë jehonë , por ,sot ke dalë aty ku unë kam dashur të dilje dhe të kam bërë thirrje për këtë . Jam në rezonanse të plotë me ty , s’të lëviz presjen, ke vënë gishtin tek plaga jonë që na dhemb shumë dhe që është vështirë të shërohet . Duhen breza të tërë për t’u shëruar , por, rëndësi ka të mos e fshehim plagën dhe ti këtë po bën .
  Po nuk shëruam plagën e mbi 50% analfabetë funksionalë , ne kështu kemi për t’u hequr zvarrë , për shumë e shumë vjet , duke mbetur skllevër të injorancës sonë . Kjo nuk zgjidhet duke mbajtur sytë nga qielli e duke thirrur- shpëtona o Zot !
  Faji qëndron brënda nesh , bravo Viktor !

  Reply to this comment
 8. A.GRAMSH January 12, 09:18

  DEMOKRACIJA ESHTE POPULL JO TIFOZERI!
  ‘Per mua nuk ka rendesi nese fitoj apo humb,ajo qe ka rendesi eshte ta pranoi humbjen’A.Linkoln
  ————————–
  Ne vend te paradhenjes
  Skipetare e sKipetarka!
  Ka per fatin e keq shume shqipetare te zhgenjyer si shumica e ketij populli nga kjo politike alabakesh e ky informacion Zagaresh ne sherbim te tyre qe ‘Shpetimin’ po e presin nga SPAK!

  Torrollak!Nuk e rilind shtetin SPAK!
  SPAK eshte nje pike uji ne tere liqenin e shtetit te se drejtes i fundosur ne gremine keto 28 vjet!
  Alabakerija sa krriminale antishqipetare e kesaj politike 100 perqind e inkriminuar po ben te pa munduren qe te vendose gure neper rrota per te penguar jo vetem nje te ashtuquajtur ne drejtesi qe eshte ‘A’-ja e pushtetit gjyqesor po po pengon me çdo kusht ate:
  Treguesin kryesor te Demokracise qe quhet KRYEREFORMA e sistemit elektoral qe ti ktheje SOVRANITETIN popullit shqipetar ku te VOTOJE dhe tre VOTOHET te ZGJEDHE direkt e te ZGJIDHET!

  Skipetare e sKAipetarka bashkohuni ne nje trup te vetem si nje popull i vetem e ti leme ndarjen e vllavrasjen qe vkerkojne te na bejne nepermjet militantizmit e veçanerisht TIFOZERISE qe ska te beje fare me DEMOKRACINE e LIRINE po me ‘pupulizem’ primitiv e nazionalizem mesjetar duke vazhduar te na ndajne ne 128 BANDA parti!

  Te kerkojme ZGJIDHJE dhe jo ZGJREDHJE qe kerkojne kreret e krimit e kofrrupsionit.Nuk ka e nuk mund te kete asnje lloj ZGJEDHJESH vendore apo te pergjitheshme pa ZGJIDHJE!
  Zgjidhja eshte kryereforma e sistemit elektoral qe te beje komplet DEKRIMINALIZIMIN e kesaj politike qofte edhe me referendum popullor!
  SHBA-te e BE_ja mjaft me politika antishqiptare ne interes te krereve te krimit e korrupsionit ne sherbim te ‘burrave tre shtetit’ e ‘yjeve ne ngjitje’ per ta shperbere kete popull!
  BE-ja po kerkon te rilindeb kete vend e ti ktheje SHPRESEN ketij POPULLI duhet te ‘INVESTOJE’ tek INFORMACIONI i lire i pa varur e profesionist me intelektuaòle e GAZETARE qe kane studjuar jashte e qe nuk jane te inkriminuar e as u shtermberohet e as u thyhet maja e PENES per balle krimit e korrupdsionit me IMUNITET.
  BE-ja te ‘investoje’ per te organizuar perpiluar e zhvilluar me referendum POPULLOR:
  Reformen e sistemit elektoral dhe shkuarjen ne ZGJEDHJE te PERGJITHESHME dhe VENDORE brenda muajit MARS ku te jene bere me pare tefre ndryshimet KUSHTETUESE te nevojeshme gjithmon me Referendum te nje kushtetute kthyer ne LETER HIGJENIKE!

  Skipetare e sKipetarka !Ata qe propogandojne SPAK se do jete shpetimi i shqipetareve jane pikerisht ata KRRIMINELE te politikes e informacionit qe jane te inkriminuar deri ne grykeQ
  SPAK edhe kur te krijohet mbas 2 vjetesh sorrollatje do ti duhen nja 20 VJET te SPASTROJE te keqen nga ky vend qe nuk eshte vetem nje krriminel SALI apo kryehajdut Like flori por sejcili nder 5 MIJE te inkriminuar KRYESORE deputete e deputana ministra e kryeministra gjyqtatre prokurore e Zagare te informacionit nga PAS kane dhe 25 MIJE te aferm femije niper mbesa e supermbesa qe po te bejme llogarine do te duhen per 25 MIJE 10.000 Prokurore po te marim ne konsiderate ate qe thuhet se vetem per ‘Saje Qorrin’ i kane vene mbrapa per 1 vit 4 HAJDARE!

  P.S Loja nuse dajash me nje Edvin thonj pa prere dhe nje LIke floriri eshte loje alabakesh per te mashtruar tifozerine po jo POPULLIN.
  Vetem tifozerija pa TRU njera pale thote qe EDVINI eshte brenda kushtetiutes e Likja eshte Brenda apo jashte saj kur vetem IDJOTET nuk e dine qe nje vend pa SHTET nuk ka si te kete KUSHTETUTE e aqe me teper kur i mungojne te 3 PUSHTETET legjislativ gjyqesor egzekutiv e TRAGJIKISHT ai qe quhet pushtet i katert MEDJA!
  Kushtetuta e kalifatit te Bathofres shkruar nga IMAMI eshte thjesht nje LETER HIGJENIKE qe Edvini e ka per ti fshire bythen Salise e Like florise 6 vjet me mandatin e POPULLIT ne emer te ‘ALLA AKBAR’ e popullin e konsiderojne bageti apo ‘,KOKE PALARE’!

  Reply to this comment
 9. USA January 12, 11:05

  PD + LSI (LesheLi) + PS = BANDA KRIMINALE(CRIMINAL BANDS) , HORRA , KRYEBANDITÈ , KRYEKUSARË , KRYEKRIMINELÊ dhe KRYEHAJDUTÈ HAJDUTÈ HAJDUTË HAJDUTÈ HAJDUTË tê PËSHTIRÈ !

  Reply to this comment
 10. syri January 12, 11:22

  Shume sakte Z. Malaj! Por eshte dicka! Nuk besoj se shumica e studenteve, te sotem por edhe ata te djeshem, ne kohen e saliut apo dhe nje pjese e popullit e di kush eshte Bernard Shou apo Zhak Zhak Rusoi dhe me gjere! Nuk dine te lexojne dhe shkruajne shqip pa shkuar me tej! E ka fajin saliu qe i vuri kazmen shkolles? Sigurisht! Serbeve dhe sales nuk i duheshin shqiptare te shkolluar! Njerez injorante u pasuruan me dumbaralleqe dhe tani kujtojne se jane edhe me te zgjuarit! Ne fakt jane per te dale para drejtesise! Ju keni nje president qe dihet boterisht kush eshte! Kreret e opozites njerez te korruptuar dhe akuzuar per vrasje! Si i behet? Cfare do te ndodhe me Shqiperine tone te mjere?

  Reply to this comment
 11. ETHEM January 12, 11:50

  ANALIZE E SHKELQYER NGA V.MALAJ NE D I T A.
  -NUK KAM ÇI SHTOJ.POR DUHET TE PERFORCOJ SE GAZETEN D I T A E LEXOJNE VETEM QYTETARET SI PUNA IME,SEPSE NE FSHAT KU BANON MBI 50 % E POPULLSISE GAZETA NUK SHKON.DHE KUR I PYES NJERZIT E MI PER × PROBLEM..MBLEDHIN SUPET.SHTO KETU SE DEPUTETI NUK SHKON…INJORANCA SHTOHET.NDAJ JEMI KETU KU JEMI KU DEMOKRACISE I KEMI DEGJUAR VETEM ENRIN QE I VURI BE+SHBA,TE CILET EDHE PSE NA SHTYN TE PERMBYSIM SISTEMIN KOMUNIST..NA KAN LENE NE MES TE RRUGES SI ANIA NE OQEAN.
  -DHE OPINIONI NGELET SE ÇFAR JAPIN TELEVIZIONET E KAPURA 100 % NGA BERISHIZMI E DISA ANALIST KAZAN E B.LEPIRES PARTUSH QE HAEN SI QENT PER TI PARE KAMERA.
  -FAKTI SE ANALFABETIZMI ESHTE SHTUAR ESHTE PER TE VENE DUART NE KOKE.SHUMICA E TE RINJVE NUK STUDJON DHE U NGELI SYRI NE CELULAR KU SHPESH SHKRUAN ME GABIME POR DHE ME OPINIONE IDIOTE ADOLESHENTE.QE NUK PUNOJNE POR NARRIN RRUGET E MIGRIMITPER VJEDHJE E KRIME DUKE NA TURPERUAR FAQE BOTES.
  -NE TV ANALISTET PERKRAHIN KUSH I PAGUAN ME MIRE NDONSE KAN VRARE NE MES TE BULEVARDIT,KAN SHITUR TROJE,I KAN BERE GJEMEN KTIJ VENDI.DHE AI FSHATARI I PA SHKOLLE DO BESOI ATE QE GENJEN I FUNDIT E ME SHUME E I JEP NJE DORE LEKE NDONSE KRIMI ESHTE I DYFISHT.
  -DHE KY VEND DO TE VUAJ EDHE 107 VJET TE TJERA NESE NUK DO BEHET DREJTESIA E RE PER TE FUTUR NE R E Ç -HAJDUTET E KRIMINELET QE DREJTUAN KETE VEND QE NGA VITI 1992,DUKE JU SEKUESTRUAR PASURIN E VJEDHUR PER TJA U KTHYER NJERZVE TE VARFER E TE NDERSHEM.

  Reply to this comment
  • Gallate January 12, 14:10

   O Et-hem Lalaj!
   Akoma nuk e kupton se tastiera e kompiuterit ka edhe shkronja te vogla qe jane me komode ne te lexuar nga te tjeret?
   Ne se nuk ndryshon atehere kjo verteton se do kesh ndonje derrase mangut!
   Turp per ty qe ke qene edhe shef dege ushtarake!

   Reply to this comment
 12. I.Troplini January 12, 15:20

  “Populli e ka fajin”,

  kush tjetèr?. Çdo gjè e keqe, vjen nga ky popull mistrec, qè nuk meriton politikanè mè tè mirè sesa hajdutèt qè ka.
  Ky “popull”, ka humbur gjysmèn e tij, rrugève tè botès. Atje ku janè dhe jetojnè, nuk shquhen fort pèr budallallèk dhe analfabetizèm funksional, pèrkundrazi, janè punètorè dhe ecin pèrpara, mbèshtesin me miliarda euro nè vit, neve funksionalève qè na kanè lènè pas.
  Probleme, dalin sapo ia ndjejnè erèn kufirit tè vèndit ku u lindèn. Aty, ndjehen dhe bèhen bisha sepse e kuptojnè shpejt, qè civilizimi, mbaron sapo merr vulèn e hyrjes nè pasaportè.
  POPULLI E KA FAJIN, JO SISTEMI POLITIK DHE SHKÈRDHATOKRACIA qè sundon dhe ka marrè rob kètè republikè.
  Edhe Saliu, popullit ia vuri fajin nè fund.
  Tani na thotè Malaj tè njèjtèn gjè.
  Jo more Zotèri jo. Èshtè kaçakèria e klasès politike, kleptomania e politikanève shqiptarè qè nuk lejon njè sistem ligjor ku sundon ligji por kurvèria.
  Edhe Ju, nuk jeni ai qytetari i mirè qè u kèrkoni tè tjerève tè jenè. E vèrteta nè terren, nuk èshtè kurrè objekt kritike pèr Ju.
  Ndaj, tani qè gjithçka èshtè sheshit, ku gjithçka duket se shkojè pèr lesh,,,,,,duhet gjetur fajtori tek populli.
  Dobèt Malaj, shumè dobèt.

  Reply to this comment
 13. mirel January 12, 18:17

  Sot jam dakort me Viktor Malajn.
  Por gjithe thelbi I shkrimit dhe I demokracise se vertete qendron te edukimi:
  “Duket që Franklin D. Rusvelt e kishte drejtuar gishtin ku duhet kur thoshte: “Demokracia nuk mund të jetë e suksesshme për aq kohë sa ata që zgjedhin nuk janë të përgatitur të zgjedhin mençurisht. Prandaj, mburoja e vërtetë e demokracisë është edukimi”.
  Kjo eshte thembra e Akilit pas te cilit shqiptaret si popull duhet te kapen fort dhe te drejtojne vemendjen te qellimi I kastes politike qe kerkon me zor tju zhveshe te drejten e edukimit dhe ti ktheje masat ne skllever te sistemit PPP qe vepron dhe ne arsim.
  Sot Tarifa na nxjerr nje mentalitet te tille PPPje dhe per Universitetin duke reflektuar gjithe kasten politike te ndyre shqiptare qe eshte perqendruar vetem te rrjepja e xhepave te shqiptareve, skllaverimi I te cileve bazohet te injorancia kolektive. Kjo arrihet teper lehte duke jua hequr te drejten e edukimit.
  Populli duhet te jete shume vigjilent dhe te mos bjere pre e dogmave qe e bejne te ndjeke dhjetra lloj teorish per modernizim si thote Tarifa, sipas stilit amerikan, pa shpjeguar perse. Neve nuk matemi dot shume here me sistemin Evropian te arsimit, Tarifa papritur dashka tja kalojme Evropes dhe te matemi me Amerikanet.
  Propaganda qe behet ka per qellim pikerisht vrasjen e demokracise ashtu sic thote Roosvelt.
  Ky sistem qe eshte krijuar ka eksperimentuar gjithe modelet e vjedhjeve koloniale qe bota u ka bere popujve te varfer, duke ja nenshtruar varferine korporatave dhe PPPve. Kjo duhet te ndalet, sepse po perparon dhe me keq akoma duke mos patur asnje reagim nga populli, dhe per kete populli ka pergjegjesi te plote qe mban ne kurriz kete kaste kriminelesh.
  Populli duhet te kete inteligjencen minimale qe te garantoje sistemin mjekesor falas, sepse duhet te kete parasysh qe duhet te rroje dhe jo te vdesi se nuk ka leke per tu vizituar, sistemin arsimor falas, sepse duhet te kete parasysh qe femijet e tij duhet te edukohen dhe te mos detyrohen te punojne si skllever tek kontrabandistet e droges per te paguar kontrabandistet e shtetit. Keto jane gjera elementare qe po nuk I kuptoi, merr fund, dhe as qe do behet ndonjehere subject I demokracise, pastaj te fillojne te shqetesohen per Zhan Zhak Rusoin te mencurit e forumit

  Reply to this comment
 14. Claus January 12, 18:55

  Se per cfare demokracie mund te behet fjale ne Shqiperi, vetem djalli e di.
  Aty gjen sociologet e botes qe bejne leksione per demokracine, ashtu sic e thote me plot te drejte autori. Aty gjen analistet e medhenj qe parashikojne ngjarje dhe data qe do te sjelle koha ne Shqiperi dhe ne bote. Aty gjen leximtare te medhenj qe edhe ne moshen 28 vjecare mund te behen ministra te jashtem, bile bile aty gjen edhe fizikante qe hedhin poshte edhe Einstein-in ne teorite e tij te shpejtesise se drites dhe relativitetit (ishte nje fizikant nga nahijet e Kosoves me nje shkrim para do kohe)!!!

  E cfare nuk gjen ne ate kazan, gjen edhe piktore te shkalluar qe gjejne salla per te vendosur ne muret e saj tapetet me pikturat dhe doreshkrimet e ngjyrosura si femije kopeshti deri edhe ne skajin e fundit te Gjermanise dhe pikerisht ne Rostock! Dhe ky piktor merr vleresime jo se eshte piktor, por se ben edhe rolin e nje kryeministri ne nje vend, ku shiten dhe blihen diplomat e shkollave nga me e uleta dhe deri me e larta.

  Je ne nje vend ku partite bejne fasaden e demokracise por qe ne realitet jane klane agallaresh qe shesin dhe blejne copera nga cifligu i tyre qe eshte nje territor prej 28 mije km. katroresh.

  Kjo eshte pjeserisht ajo tabloja e nje territori qe sundohet nga agallare te shek. 21-te ne ate enklave ne Ballkan.
  Atje gjen tere exselentet e rruzullit, ne nje vend qe renkon dhe dergjet nen thundrat e arbitraritetit dhe varferise duke qene exselente vetem ne vjedhje, vjedhje dhe vetem vjedhje.

  Eshte si te thuash, sikur gjendesh ne fushen e Orikumit plot balte dhe pellgje uji, a thua se je ne librin e „Historise se Futbollit“ te Skifter Kellicit, ku hapej me nje pamje bardhe e zi, ne fillesat e futbollit ne Britani dy shekuj me pare, ku ekipi i lartepermendur luante futboll (i thencin) kunder Tomorrit te Beratit, ndersa trajneri i Orikumit u kerkonte lojtareve te luanin e skemat e Pep Guardioles!
  Kjo eshte dhe pamja me e mire e demokracise shqiptare!

  Pa le pastaj me qesharakja qe kam pare ndonjehere. Ne nje emision te RTSh kohet e fundit behej fjale per nje provincial franceskan me emrin At Vincens Prennushi i cili ne vitin 1924 na paska shkruar nje „veper madhore“ me titull „Nder lamijat e demokarcise se vertete“!!!!!

  Imagjino njehere qe qe ne titull, ai provincial franceskan behet qesharak, a thua se para vitit 1924 ne Shqiperi sundonte ndonje demokraci e genjeshtert!!!!
  Dolen per te na sqaruar dhe iluminuar Tefta Radi, Aurrele Plasare, prifterinj katolike Dom Gjergj, famullitare fshatrash dhe zonash ku dhe sot dhe kesaj dita kercet pushka nge frengji kullash dhe pritash per te na hapur syte mbi kete veper madhore te nje prifti katolik kisha e te cilit as nuk e njeh demokracine per vete historine e saj te ngurte dhe dogmatike.

  Vete fjalen e titullit „lamijat“ as sot nuk e kuptoj, por e marre si te mireqene nen kuptimin e saj, por te jape leksione demokracie nje provincial franceskan nga viset e Sapit a te Vermoshit, nga nje perfaqesues fetar qe per devijime teologjike kane cuar vendet ne luftera dhe gjakderdhje, vetem ne Shqiperi e gjej!
  Qesharake sa nuk ka me. Por ja qe ky eshte territori yne prej 28 mije km. katrore.

  Organizata e tij ishte „Ora e Maleve“ qe per te ishte nje fasade „demokratike“ e atij vendi ku prodhoheshin vetem gjyma dhe qeleshe nga analfabetet qe artizanonin ulur rrugeve me kalldrem.
  Vete emri te fut tartakutin (Ora e Maleve) por ja qe ishte dhe si nje klan Politik, se sa per demokraci ne ate “Ore” as qe mund te behej fjale.

  Me ate veper nuk kam gje, se as nuk e kam lexuar dhe as nuk mund ta lexoje, por qesh dhe njekohesisht hidhnohem me tere ate aradhe sociologesh, prifterinjsh, famullitaresh a ku ta di une, qe
  gabimi yne me i madh i shekullit ka qene qe na shkau nga dora vepra e Prennushit „Nder lamijat e demokracise se vertete“ se me te vertete do te na hapte horizonte demokracie nje shekulll me pare!

  Absurdistan, hesapi!

  Reply to this comment
 15. katarakti January 12, 19:03

  Mua me duket se Ramiz Alia pati teresisht te drejte kur u shpreh me 1990-ten se populli shqiptar nuk eshte i pergatitur per demokracine. Siç ka thene edhe nje i mençur, demokracia para se te jete nje sistem politik, – eshte kulture, qyteterim, mentalitet. Cilesi keto qe shumices se shqiptareve u mungojne teresisht. Megjithate une mendoj se nuk mund te ia vejme fajin 100 perqind popullit. Ai shpesh here eshte mashtruar dhe genjyer nga udheheqesit e tij. Me 1991-shin me intuiten e tij populli votoi per Partine Socialiste, ish PPSH. Ai nuk u mashtrua nga propaganda e PD-se se do ta bente Shqiperine si gjithe Europa! Atehere shkaterrimi dhe baterdia e iniciuar nga PD-ja vazhdoi edhe me me force. Ne zgjedhjet e 1992-shit Partia Socialiste e leshoi vete pushtetin. Fatos Nano nuk kishte kellqe te permbante cunamin e PD-se me mbeshtetesit e saj nderkombetare nga prapa. Me 1994, prape populli me intuiten e tij, votoi kunder referendumit qe maloku i Viçidolit kishte hartuar qe ta kthente veten e vet ne nje sultan ose Ahmet Zog te ri. Po ate kohe Maloku humbi edhe zgjedhjet lokale. Duke “vene mend” me 1996-ten, pasi u bind se nuk fitonte dot me zgjedhje te lira, i vodhi zgjedhjet saqe tronditi edhe boten. Dhe rrahu vençe edhe opoziten ne bulevard. Per te ruajtur pushtetin lejoi shperthimin e firmave piramidale, Sudes, Vefes e kompani. Falimentimi i pritshem i ketyre firmave alla demokratike, falimentoi edhe shtetin shqiptar ne vitin e mprapshte 1997. Erdhen ne fuqi socialistet me Fatos Nanon ne krye. I korruptuar, i degjeneruar me plot vese dhe te meta shqiptaret u zhgenjyen aq shume nga ai saqe me 2005 ia dhane perseri pushtetin atij qe e kishin perzene me dru. Berisha kishte veshur lekuren e qengjit! Bashke me Ilir Floririn mbeten ne pushtet deri me 2013-ten. Populli perseri u zhgenjye dhe u tmerrua. Gerdeci hidhet ne ere, qe sypeshkaqeni te behej milioner, presidenti i sotem kapet me ze dhe video duke u perpjekur te perlaje nja 600 000 euro. Basha i perlan nja 230 milione euro te tjera ne Rrugen e Kombit! Dhe vjen 21 Janari ku Bisha vret 4 te pafajshem ne bulevard. Erdhi Rama me aq shume premtime dhe solli nje shprese dhe drite te madhe me vete. Drite qe eshte shnderruar ne mugetire sot. Gjate gjithe ketyre viteve pjesa me e ngritur, me e shkolluar, me e qyteteruara e vendit mori arratine neper bote, per te rregulluar jeten e tyre dhe te femijeve. Askush nuk kishte pse te sakrifikonte te ardhmen e familjes se vet qe disa njerez amorale si shume opinioniste, deputete, politikane dhe rrethi i tyre te mbushte xhepat duke zhvatur dhe shitur vendin. Shqiperia iu la fatkeqeve, te varferve, mashtruesve ne media dhe ne politike, banditeve ordinere, njerezve pa din e pa iman. Zhgenjimi eshte total. Dhe plotesisht i justifikuar. Njerezit kane filluar ta kuptojne se me kete sistem dhe me kete gjendje ne te cilen ka arritur vendi duhen 200 vjet per tu ndrequr. Gjithçka eshte prishur dhe krimbur qe ne embrion. Vete njerezit jane kthyer ne ujqer dhe çakej per njeri – tjetrin. Gjithkush duket sikur ndjek shprehjen:”Jeta ime – vdekja jote”! Prandaj nuk ka me asnje shprese. Demokracia nuk ishte dhe nuk eshte bere per shqiptaret. As per afrikanet. Ne vendet e pazhvilluara, pa nje popull te ngritur dhe te qyteteruar, nga ajo perfiton vetem 1 perqind e popullsise, 99 perqindeshi zhytet ne terr dhe varferi. Rruge tjeter ka mbetur emigracioni. Qe Shqiperia te ribehet, per mendimin tim, ka vetem nje rruge:
  D I K T A T U R A. Ose diktatura nacional-socialiste e Hitlerit, ose ajo komuniste e Enverit. Ndryshe Shqiperia nuk do te shpetoje kurre. Ajo do te mpaket, do te plaket, do te zvogelohet dhe do te marre fund. Perfundimisht.

  Reply to this comment
 16. Krist January 13, 01:37

  Viktor,qe te pyesesh se kush i zgjodhi udheheqesit tane,me pare duhet te pyesesh vehten:Sa ke influencuar ti,per ndergjegjesimin e votuesve dhe si ke influencuar.Do shohesh,qe me shume dem,keni shkaktuar,ju qe (per interesat krejtesisht tuajat)nuk leni dite pa shkruar,hosanara per kete-apo ate.Dhe kur shkruan shume,shkruan-PER LUME.Per mua,me pare duhet te shporreni ju,nga shtypi,e pastaj edhe vete do cuditeni,per efektin negativ qe keni,ne shoqeri,sepse ndryshimet,do te vijne shume me shpejt,se sa po te vazhdoni ju te shkruani.Edhe private ta kishit kete gazete,ti,Bedriu Xhevdeti Fatosi me shoke,nuk do i qepeshit si morri,rrace …

  Reply to this comment
 17. Detari January 13, 08:41

  I nderuare BURETO,te falnderoj shume per komplimentin.Gjithashtu te falnderoj shume per ndjeshmerine qe kini per situaten teper te veshtire ne te cilen klasa “ politike” e ka futur popullin shqiptar.I nderuare BURETO,te nderuare dhe Ju komrntues ,pavaresisht se ndonjri nuk I bie “gozhdes”…Dua te ngre zerin deri ne kupe te qiellit se :eshte utopi ose tradheti te presesh nga kjo klase “politike”(qe vetem politike nuk eshte)te ngreje grushtin kunder vetes….,gjithashtu eshte utopi ose tradheti te presesh qe votuesi shqiptar te veteedukohet….Po ashtu eshte e pa sigurte qe nepermjet protestave (sado te pjekura te jene ato..)te dalim nga gjendja ,pa nje “revolucion” thellesisht demokratik ne legjislacion..qe do te thote :ndeshkimi i pergjegjesave te cdo niveli qe shkaketuane kete shkaterrim ne Shqiperi…;reforme Kushtetuese(aty dhe zgjedhore)ku populli ,e theksoj vete populli te vendose direkt(pa ndermjetesine e te tjereve ,qofshin edhe parti politike te reja,qe te jeni te sigurte do te jene si “ partia ” e lali Erit… qe erdhi me “xhaketen “….e vjeter ,dhe menjehere veshi “pardesyne “ e “xhaxhi” Ramo..,Salo…Na..nnnno…Raaaaam….Cizmmme e tj). Nuk e perjashtoj mundesine e ndonje levizjeje te re politike,por te jeni te sigurte se kushdo qofte ,do te kete brenda “doren”, tani shume te gjate te ish pushtetit te vjeter dhe ekzistues…Ajo qe eshte uegjente,qe nuk kerkon kosto ,as kohe dhe qe eshte 100% e sigurte ,eshte : POPULLI TE MRRE NE DORE FATET E VETA,te ngrihet nje keshill te perkohshem ( si ne revolucionin Frances ) me referendum per te pregatitur reformen kushtetuese dhe zgjedhore,e cila te miratohet me referendum ,dhe me zgjedhje te pergjithsheme , njeheresh , lokale dhe qendrore populli te zgjedhe direkt drejtuesit e e vete…Ne te kundert te jeni te sigurte Ju qe i bini “gozhdes “dhe Ju qe i bini “patkoit “se …do te presim ti biene “k…..t” dashit……..

  Reply to this comment
 18. Adih January 14, 01:13

  Artikull brilant . Faleminderit z. Viktor .

  Gjyshi i im, qe prehet tani ne paqe ,dikur ne kohen e komunizmit me thonte .:::
  Nuk behet Shqiperia me derra , o nipce i im i dashur .
  E keqja e hidhur eshte se vazhdon edhe sot ,por per fat te keq , me kreshento ,I nderuar Z. Viktor.

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*