Kapitalizmi (Mbi debatin për legjitimitetin e socializmit)

August 30, 2017 09:24

Kapitalizmi (Mbi debatin për legjitimitetin e socializmit)

Viktor Malaj*

Profesor Fatos Tarifa botoi në disa numra të gazetës Dita pjesë të një libri të tij mbi legjitimitetin e sistemit shoqëror që u zbatua në Evropën Lindore gjatë shekullit të 20-të. Sipas gjykimit tim, punimi i z. Tarifa ishte serioz dhe meriton vëmendje nga njerëzit e interesuar për problemet social-politike të vendit dhe botës. Mua më ngjan se, më shumë se shprehje e gjykimeve dhe vlerësimeve të autorit, libri është një studim i mendimeve dhe vlerësimeve të studiuesve autoritarë të Perëndimit rreth problemit në fjalë.

Analizat e rendeve shoqërore janë punë që kërkojnë shumë mund dhe dije dhe, pa dyshim, duhen libra të tërë për t’i paraqitur. Unë mendoj se edhe puna e z. Tarifa ka qenë voluminoze dhe, si çdo punim tjetër, gjen përkrahje dhe kundërshtime. Unë po shpreh këtu vetëm disa mendime të mijat rreth problemit në fjalë, pa u marrë me librin të cilin nuk e kam në dorë.

Përpara se të gjykojmë rreth legjitimitetit të Socializmit Shtetëror mendoj se duhet të kemi të qartë disa gjëra: Çfarë është legjitimiteti? Cili është legjitimiteti i sistemeve politike dhe ai i udhëheqjeve politike brenda të njëjtit sistem politik? A bien sistemet politike pse humbin legjitimitetin apo për shkaqe të tjera? Çfarë ishin në të vërtetë sistemet politike të Evropës Lindore gjatë shekullit të 20-të dhe çfarë është sistemi politik i Perëndimit, në të cilin jemi futur edhe ne pas vitit 1990?

Për legjitimitetin ka pasur dhe ka përcaktime të ndryshme si: “përputhja me parimet, rregullat dhe standardet e vendosur; si gjendje e diçkaje që ekziston dhe vepron në përputhje me ligjet e arsyes apo që e justifikon veten etj. “. E shprehur thjesht, mund të themi se duhet konsideruar legjitime diçka që, në kohë dhe rrethana të caktuara, e meriton dhe ka të drejtë të ekzistojë.

Autorë dhe studiues të elitës së mendimit sociologjik e politik botëror e kanë mbështetur legjitimitetin politik në faktorë të ndryshëm. Disa e bazojnë atë në rrugët dhe procedurat e formimit të institucioneve politike dhe vendimeve që ato marrin, ndërsa të tjerë iu japin më shumë rëndësi vlerave të realizuara. Maks Veber e quante një regjim legjitim, nëse ai gëzon besimin e shumicës së popullit (për shkak të traditës së gjatë, për shkak të besimit në karizmën e sunduesve apo për arsye të tjera subjektive e konsiderojnë të ligjshëm dhe si të tillë i duhet bindur). Ky konsiderohet si koncepti përshkrues i legjitimitetit, i ndryshëm nga ai normativ (Rawls, Ripstein etj.) që thotë se shteti është legjitim dhe i duhet bindur vetëm nëse pushteti politik shtrëngues është i justifikuar. Xhon Loku e shihte legjitimitetin tek gjendja natyrore ku të gjithë individët janë të lirë të veprojnë sipas gjendjes natyrore dhe asnjëri nuk i nënshtrohet vullnetit të tjetrit. Duke qenë një mendim naiv dhe larg realitetit, u përqesh më vonë si “shteti ku të gjithë janë mbretër”. Ndërsa Kanti i jepte përparësi arsyes publike në nënshtrimin ndaj autoritetit politik, Rusoi quante kryesore pjesëmarrjen demokratike në qeverisje.

Po Socializmi Shtetëror sa ishte (është) legjitim në pretendime, synime, mënyrën e funksionimit dhe rezultatet e arritura?

Nuk ka dyshim se përcaktimi i legjitimitetit politik nga njerëz të ndryshëm varet nga formimi i tyre dhe raportet që ata kanë me sistemet politike apo qeverisjet e ndryshme brenda sistemit. Jo më kot Karl Marks pati thënë se “Qenia shoqërore përcakton ndërgjegjen shoqërore” përfundim që, më vonë, u shpreh në mënyrë figurative me thënien: “Nuk mendohet njëlloj si në pallat ashtu edhe në kasolle”. Ndryshe e konsideronin dhe vlerësonin sistemin politik të pas Luftës së Dytë Botërore shumica e popullsisë shqiptare që arriti të dalë nga gjendja e mjerimit kulturor, shëndetësor dhe social dhe, me të drejtë, krejt ndryshe ajo pjesë e popullsisë e cila, përveç se humbi pozitat e mëparshme sunduese, sistemi politik e zhveshi nga pasuritë e trashëguara apo të fituara, pavarësisht se si.

Edhe sot, tjetër mendim kanë për sistemin politik ata që mbetën pa punë apo u hoqën nga puna me pretekste reformash, më së shumti abstrakte, dhe krejt ndryshe kategoria shoqërore e një zonje aktuale e cila, në mënyrën më të turpshme të mundshme, deklaron se merr shtatë rroga njëherësh, dy nga të cilat në institucionet shtetërore shqiptare. Ndryshe e vlerësojnë sistemin aktual politik ata shqiptarë që s’kanë në pronësi një banesë apo jetojnë nëpër kasolle gjithfarëshe dhe krejt ndryshe kategoria e atij zyrtarit të sotëm shqiptar që deklaron se zotëron 46 apartamente banimi. Në vlerësimet që bëjnë, në legjitimimin apo jo të sistemit, të dyja palët janë në të drejtën e tyre.

Për të qenë të drejtë me të vërtetën, përpara se të gjykojmë për legjitimitetin e dy sistemeve politikë të kundërt që funksionuan gjatë shekullit të 20-të, duhet të pranojmë se në vendet e Evropës Lindore komunizmi s’u arrit kurrë, por funksionoi i quajturi Socializëm Real, si periudhë kalimtare drejt komunizmit. Ndërsa sistemi politik që funksionon në Perëndim nuk është demokracia por kapitalizmi pasi, siç thoshte Zhan Zhak Ruso “Demokracia as ka ekzistuar dhe zor të ekzistojë ndonjëherë”. Nëse ne pranojmë, me mendjelehtësi apo për interesa të caktuara, të identifikojmë kapitalizmin me demokracinë, atëherë nuk ka më vend për të diskutuar për legjitimitet të tij pasi kemi të bëjmë me sundimin e popullit, pra me sundimin e të sunduarve (?!).

Themeluesi i doktrinës komuniste Karl Marksi është quajtur filozof revolucionar sepse, siç thoshte vetë, “Deri tani, filozofët nuk kanë bërë gjë tjetër veçse e kanë shpjeguar botën në mënyra të ndryshme, por gjithë çështja është ta ndryshosh atë”. Duke e ditur mjaft mirë se, qysh nga lindja e shtetit, bota është sunduar nga një pakicë njerëzish, për interesat e veta dhe me mjetet që kanë vendosur ata, si dhe duke parë gjendjen e atëhershme të shoqërisë njerëzore, qoftë edhe në vendet kapitaliste perëndimore, Marksi mendoi dhe besoi se e vetmja rrugë shpëtimi ishte revolucioni me të cilin do të përmbyseshin pakicat sunduese dhe shtypëse dhe pushtetin do ta merrnin grupe shoqërore që përfaqësonin interesat e shumicës së shtypur. Ai e dinte se këta të pasur dhe sundimtarë, jo vetëm nuk po e shihnin të arsyeshme t’iu bënin të varfërve disa “lëshime” por, përherë e më shumë po iu rritej oreksi për pasuri dhe, rrjedhimisht, shtonin edhe përdorimin e mjeteve kriminale për shtimin e saj. Duke e ditur se sundimi i pakicës mbështetej mbi epërsinë pronësore, të fituar kryesisht nëpërmjet krimit, ai besonte dhe mësonte se prona duhej bërë e përbashkët ku duhej të kontribuonin të gjithë dhe të mos i jepej askujt mundësia të luftonte, shfrytëzonte apo shtypte të tjerët për shkak të etjes për pasurim mbi nevojat e domosdoshme dhe jashtë mundësive të shoqërisë për të shuar etjet e të pangopurve. Në njëfarë mënyre, Marksi ishte doktori i shoqërisë njerëzore dhe revolucioni ilaçi që ai rekomandonte për shërimin e plagëve dhe dhimbjeve shoqërore. Si çdo ilaç edhe ai duhej përdorur nga ata që ndiejnë dhimbje dhe jo nga kushdo.

E thënë me fjalë të thjeshta, sistemet politike janë mënyra të organizimit dhe funksionimit ekonomik dhe politik të shoqërisë njerëzore në periudha të ndryshme të zhvillimit të saj. Të gjitha llojet e këtyre sistemeve janë vetëshpallur si të përjetshëm, kryesisht nga themeluesit dhe përfituesit e tyre, duke filluar me sistemin skllavopronar e deri tek ai “komunist”. Mbretëruesit, pavarësisht nga emërtimi, mbretër, perandorë, carë, faraonë etj. ishin vetëshpallur si të dërguarit e Zotit në tokë dhe, jo rrallë, ishin pranuar dhe konsideruar si të tillë. Sjelljet dhe veprat e tyre, sado kriminale të ishin, më së shumti konsideroheshin me frymëzim hyjnor dhe shumica e popullit i nënshtrohej autoritetit të tyre. Megjithëse skllavopronaria mbetet ndër format më kriminale të organizimit shoqëror, ajo zgjati dhjetëra shekuj dhe, me kriteret e sotme të zgjedhjes dhe ushtrimit të pushtetit, ajo mund të shpallet ilegjitime, por ajo ishte produkt i shkallës së zhvillimit shoqëror të kohës dhe nuk mund t’iu “merrte leje” brezave të sotëm për ekzistencën e saj. Madje, një organizim i tillë shoqëror e politik ishte thjesht shprehje dhe realizim i vullnetit të një grushti individësh që, nga pjesa tjetër e popullsisë, i dallonte niveli i lartë ekonomik, një shkallë më e lartë zhvillimi kulturor dhe etja për sundim e pasurim të pakufishëm, por që statusi i tyre nuk kishte asnjë lidhjeje me qenie të mbinatyrshme.

Po të vëmë re, edhe sot, në shumë vende kapitaliste klasa sunduese përpiqet t’i shitet popullit si e destinuar nga një forcë e mbinatyrshme për të qeverisur (nënkupto sunduar) dhe, për të justifikuar sjelljet dhe veprimet e saj të nesërme, ka futur në kushtetutat e vendeve përkatëse referime fetare dhe i bën betimet e marrjes së detyrave shtetërore me njërën dorë në kushtetutë dhe me tjetrën në librat e shenjtë, për t’i shkelur pastaj të dyja gjatë ushtrimit të funksioneve politike. Jo pak ideologë kapitalistë e patën shpallur sistemin aktual si të përjetshëm. Vetë Fukujama, i ngazëlluar nga rënia e sistemeve politike të Evropës Lindore në vitet ’90 pati shpallur “fundin e historisë” dhe përjetësinë e sistemit politik perëndimor, por më vonë u tërhoq dhe e ndreqi konkluzionin e vet të mëparshëm.

Jo pak ideologë të doktrinës marksiste e patën shpallur sistemin politik komunist si të ardhmen e njerëzimit dhe predikonin përjetësinë e tij. I gjykuar nga pikëpamja e synimeve dhe pretendimeve morale e sociale sistemi komunist mbetet më humani dhe, rrjedhimisht, më legjitim se çdo formë tjetër e organizimit shoqëror e politik, por midis synimeve, nga njëra anë, dhe sjelljes e arritjeve, nga ana tjetër, ka shumë dallime. Ashtu si sistemet e tjerë politikë edhe Socializmi Real (si fazë paraprake dhe kalimtare drejt komunizmit) nuk kërkon leje për t’u paraqitur në skenën politike të njerëzimit. Një sistem i tillë u shfaq në skenë ose nëpërmjet revolucionit të pastër shoqëror (si në Rusi, Kubë etj.) ose nëpërmjet kombinimit të luftës për çlirim kombëtar dhe shoqëror (Shqipëria, Jugosllavia dhe në një masë të caktuar edhe vendet e Evropës Lindore pas Luftës së Dytë Botërore).

Kur flitet për legjitimitetin e sistemeve politikë nuk mund të pritet që dy sisteme të kundërt të justifikojnë dhe legjitimojnë njëri-tjetrin. Rrjedhimisht, ashtu si kapitalizmi është ilegjitim për teoricienët dhe politikanët komunistë po kështu edhe komunizmi është i tillë për përfaqësuesit e kapitalizmit. Për fat të keq, edhe brenda të njëjtit sistem politik ka raste kur politikanë apo forca politike e shpallin kundërshtarin ilegjitim, siç po ndodh tani me ndonjë politikan të vrerosur të opozitës shqiptare i cili e quan ilegjitime fitoren e shumicës së dalë nga zgjedhjet e qershorit megjithëse këto zgjedhje u firmosën pa asnjë ankesë nga të gjithë përfaqësuesit e opozitës në të gjithë nivelet. Pas Luftës së Dytë Botërore bota u nda kryesisht në dy grupime të mëdha shtetesh që ndodheshin në garë për triumf politik, ekonomik e moral. Siç e kishte parashikuar ideologu komunist V.I.Lenin, garën do ta fitonte sistemi politik që do të siguronte rendiment më të lartë prodhimi. Dhe kështu ndodhi realisht. Kapitalizmi i kishte të gjitha gjasat që ta fitonte këtë garë për dy arsye madhore: Në fillimin e garës shumica e vendeve kapitaliste dispononte potenciale shumë më të lartë ekonomikë, teknologjikë dhe kulturorë krahasuar me vendet e Evropës Lindore. Përveç kësaj, niveli i ndërgjegjes shoqërore në të gjithë botën nuk është i asaj shkalle që shumica e njerëzve të punojnë për shoqërinë me atë pasion, moral dhe intensitet që punojnë për veten e tyre. Gara i ngjante një vrapimi ku njëri atlet, i veshur me çakçirë vraponte në një rrugë me baltë dhe aleti tjetër, i veshur me kostum sportiv, vraponte në një pistë me tartan. Merret lehtë me mend cili mbërrin më shpejt dhe më larg.

Në të vërtetë, me gjithë synimet për zhvillimin dhe përmirësimin e jetës së njerëzimit, kredoja e marksizmit nuk është bollëku material, por drejtësia në shpërndarjen e të mirave materiale që prodhohen me pjesëmarrjen e gjithë shoqërisë. Sistemi i Socializmit Real nuk ra pse humbi legjitimitetin, por sepse arritjet e tij në praktikë i komprometuan dukshëm pretendimet e tij morale dhe, nga ana tjetër, popullsitë e këtyre vendeve mund të shihnin “matanë lumit” një panoramë të një jetese më të mirë materialisht dhe, rrjedhimisht, filluan të besonin se shkaktari kryesor i prapambetjes së tyre në raport me Perëndimin nuk ishte historia e zhvillimeve të ndryshme të hershme midis dy “hemisferave”, por përgjegjës i vetëm duhej bërë sistemi i dekadave të fundit.

Po të jetë puna për legjitimitet, të gjitha sistemet politike kanë një histori të tillë të errët që do i bënte ilegjitime po të vlerësoheshin me parimet morale dhe logjikën humane. Sistemi politiko-shoqëror më çnjerëzor, ai skllavopronar, jetoi disa dhjetëra shekuj. Legjitimiteti nuk mund të përcaktohet sipas parimit “Rroftë mbreti, poshtë mbreti”.

Disa sharlatanë politikë dhe honxhobonxho mediatikë të Shqipërisë, prej gati tri dekadash përpiqen ta paraqesin sistemin kapitalist si një shoqatë humanitare apo si një projekt i dhuruar nga Perëndia për njerëzimin. E vërteta e madhe është se historia e jetës rreth katër herë më të gjatë të kapitalizmit se ajo e socializmit real është e mbushur me të gjitha llojet e krimeve, abuzimeve dhe padrejtësive. Në biografinë e tij ndodhen edhe pushtimet, kolonizimet, grabitjet, skllavëria, dallimet raciale, segregacioni, vrasjet, grushtshtetet, diktaturat, luftërat etj. Ai është ende në këmbë jo pse e mban legjitimiteti, por potencialet e mëdhenj ekonomikë, politikë dhe ushtarakë. Nuk do shumë mend për të parashikuar se çfarë do të kishte ndodhur sikur, pasi t’i hiqnim kapelën për arritjet e mëdha shkencore, teknologjike e kulturore, të kishim një forcë të mbinatyrshme për t’i kërkuar dhe detyruar kapitalizmin të kthente të gjithë territoret e zaptuar në botë tek banorët e tyre të ligjshëm (autoktonë); ta detyronim të kthente mbrapsht (së bashku me interesat) të gjitha pasuritë e grabitura ndër shekuj në botë; të dëmshpërblente pasardhësit e banorëve vendas të zhdukur prej kolonizimeve si dhe pasardhësit e skllevërve të shfrytëzuar për 3-4 shekuj rresht; të dëmshpërblente familjet e dhjetëra miliona njerëzve të vrarë prej luftërave të tij pushtuese apo luftërave civile të organizuar e nxitur prej tij etj.etj. Oh, sa do të nervozohej ai nga kjo kërkesë! Do të protestonte fort dhe do ta konsideronte si padrejtësinë më të madhe në historinë e njerëzimit. Nuk do të konsideronte të tillë skllavërinë, pushtimet apo grabitjet, por kthimin e territoreve, pasurive të grabitura dhe dëmshpërblimet përkatëse. Merret me mend çfarë do të ndodhte me Perandorinë Britanike që kishte kolonizuar dhe grabiste dikur  një të katërtën e botës apo me shtetet e Amerikës Veriore e Jugore. Është e sigurt se kurrë nuk do t’i pranonte këto akte të drejta e të moralshme në shkëmbim të legjitimitetit, pasi nuk e ndien nevojën e tij përderisa ka forcën ekonomike, politike dhe ushtarake.

Me gjithë përparimet e mëdha ekonomike dhe rritjen e vetëdijes shoqërore, kapitalizmi vazhdon dhe sot, me mënyra të rafinuara, por edhe të vrazhda, të grabisë atje ku ka dhe ku mundet. Po t’i referohemi Shqipërisë do të mjaftonte të përmendnim rastet e dëmeve që shkaktuan kompanitë e huaja Bankers dhe CEZ dhe, jo vetëm nuk paguan gjë, por “përfaqësuesit e popullit” shqiptar përdorën paratë e shqiptarëve për të dëmshpërblyer banorët e Myzeqesë të dëmtuar nga Bankers, si dhe për t’i dhënë CEZ-it rreth 100 milion euro “për prishjen e marrëveshjes”. Rasti i firmës Betchel, të cilës iu dhanë 230 milion euro prej parave të shqiptarëve për punë të pabërë, tregon se sa parimore është politika kapitaliste. Kjo politikë autorët shqiptarë të “dhurimit” i shpalli “burra shteti” dhe “yje në ngjitje”. Dhe “yjet në ngjitje” vazhdojnë apo mëtojnë të na qeverisin, sepse paratë i morën kryesisht firmat e huaja kapitaliste. Sigurisht që “yjet” tanë nuk mbetën me xhepa zbrazur.

Vepër e kapitalizmit është edhe Lufta e Irakut e cila konsiderohet e padrejtë dhe e panevojshme nga shumica e popullit amerikan duke përfshirë edhe ish-presidentët Xhimi Karter dhe Barak Obama. Studiuesi Noam Çomski e quante:”Krimi më i madh pas Luftës së Dytë Botërore”, ndërsa ish zëvendësdrejtori i Bankës Botërore dhe fitues i çmimit nobel në ekonomi, Jozef Stiglic thoshte se “Të vetmit njerëz që përfitojnë nga lufta në Irak janë miqtë e Xhorxh Bushit në industrinë e naftës”. Disa analistë dhe politologë më “të moderuar” amerikanë e quajnë këtë luftë “një gabim”. Merre me mend: grabitja e një banke dhe vrasja e rojës së saj konsiderohet krim dhe autori dënohet me të drejtë me vdekje ose burgim të përjetshëm, ndërsa pushtimi i një vendi që ka shkaktuar qindra mijëra të vdekur e të plagosur dhe disa trilion dëme ekonomike quhet “gabim” dhe vendimmarrësi i luftës propozohet nga kapitalizmi si kandidat për Çmimin Nobel të Paqes.

Me gjithë këto e të tjera si këto, kapitalizmi konsiderohet legjitim nga disa teoricienë të Perëndimit dhe shpallet tempull adhurimi nga shumë bubuzhelë e bretkosa politike shqiptare.

Kur gjykojmë rreth sistemit dhe politikës së socializmit real ne, me të drejtë, dënojmë konfiskimet e pasurive të disa individëve dhe shndërrimin e tyre në pronë të përbashkët shtetërore apo kooperativiste, edhe kur nuk vërtetohej se buronin nga krimi, por heshtim ose miratojmë grabitjet që shtetet kapitaliste iu kanë bërë popujve të ndryshëm apo qoftë edhe popullsive të veta nëpërmjet punës së papaguar apo keqpaguar dhe çmimeve të larta të mallrave e shërbimeve dhe, sidomos, nëpërmjet transferimeve të parave të popullit nga buxhetet vendase në duart e një grushti individësh të pasur (edhe në Shqipëri pas 1990) nëpërmjet tenderave, koncesioneve dhe formave të tjera të rafinuara si bail out.

Ne, me të drejtë, dënojmë sot krimet e socializmit real ndaj kundërshtarëve politikë, por heshtim për ato të kryer në vendet perëndimore. Shakaxhinjtë politikë të Tiranës ndërtojnë “bunkarte” për të tallur regjimin e para 1990, por heshtin rreth faktit që shumë vende perëndimore i patën ndërtuar dhe, madje, vazhdojnë edhe sot t’i ndërtojnë tunelet mbrojtëse. Këta shakaxhinj “damkosin” regjimin e kaluar nëpërmjet “shtëpisë me gjethe” nga ku përgjoheshin kryesisht të huajt e dyshuar për spiunazh, por heshtin për faktet se vendet perëndimore kanë përgjuar dhe vazhdojnë edhe sot të përgjojnë cilindo, qytetar të thjeshtë apo politikan vendas e të huaj, duke përfshirë edhe shtetarët tanë. Si për të dëshmuar mungesën tërësore të personalitetit, njëri nga politikanët tanë, i shquar për preshin që “i dhuroi” populli i Lushnjës në vitin 1997 si shenjë mirënjohjeje për demokracinë e kioskave dhe të firmave piramidale që iu pati sjellë, na qetësoi vitin e kaluar duke na thënë se “Nuk ka asgjë të keqe nëse na përgjojnë amerikanët, sepse janë miqtë tanë”. Me të drejtë, dënojmë përndjekjet e disa intelektualëve shqiptarë në vitet ’40 dhe ’50 në Shqipëri nga regjimi i kohës, por heshtim ose miratojmë përndjekjet që kapitalizmi iu ka bërë shumë intelektualëve të mirënjohur, duke përfshirë edhe Ajnshtajnin, si dhe dy intelektualët tanë kryesorë të atyre viteve, Fan Nolin dhe Faik Konicën. Ne, me të drejtë, fajsojmë regjimin shqiptar të para 1990 për kufizimin drastik të daljes jashtë shtetit të shtetasve shqiptarë por justifikojmë apo miratojmë moslejimin nga shtetet perëndimore të lëvizjes së lirë të shqiptarëve drejt tyre apo kushtëzimin e kësaj lëvizjeje me sasinë e parave që kanë në xhepa kur mbërrijnë në aeroporte.

Është apo s’është legjitim, kapitalizmi do të jetojë edhe për një kohë të gjatë sepse atë e mban në këmbë fuqia e madhe ekonomike. Për aq kohë sa popullsitë vendase do të kenë mundësi të plotësojnë nevojat e tyre më të domosdoshme sistemi do të karakterizohet kryesisht nga paqja dhe stabiliteti dhe “bisha e brendshme”, siç e quajnë amerikanët popullin, do t’i besojë sistemit dhe udhëheqjeve përkatëse. Këlyshët e luanit, tigrit dhe ujkut kanë mjaft arsye të jetojnë në harmoni dhe të lirë dhe t’i konsiderojnë prindërit e tyre si më të mirët në botë. Çështja është se çfarë mendojnë barngrënësit, drerët, zebrat dhe lopët, me mishin e të cilave ushqehen “familjet” e ujqërve dhe sivëllezërërit e tyre.

Ne e pranojmë alternativën e kapitalizmit jo për shkak të ndonjë supremacie morale, por për shkak të fuqive dhe mundësive për progres ekonomik më të madh dhe më të shpejtë se sistemi që u zbatua në Evropën Lindore. Nuk duhet të harrojmë se në kapitalizëm ndodhen jo vetëm vendet perëndimore, por edhe shtete të tilla si India ku qindra miliona njerëz vuajnë për gjërat dhe shërbimet më të domosdoshme dhe miliona të tjerë vdesin nga mungesa e të ushqyerit dhe shërbimet e nevojshme mjekësore. Edhe fytyra e kapitalizmit ndryshon sipas vendeve dhe niveleve të ndryshme të zhvillimit të popujve të botës.

Sa i përket trajtimit që z. Tarifa i ka bërë ardhjes dhe largimit të Socializmit Real në Evropën Lindore, për mendimin tim analizat përgjithësisht qëndrojnë, por studiues si ai i kanë mundësitë për trajtime më të thella dhe të hollësishme. Mendoj se vendosja e këtyre regjimeve qe ndikuar nga një sërë faktorësh të cilët në vende të ndryshme patën edhe role të ndryshme. Lufta e Dytë Botërore dhe roli parësor i të majtës evropiane dhe, sidomos, i partive komuniste në lëvizjet çlirimtare antifashiste dhe kundër pushtuesve nazifashistë kanë qenë faktori kryesor pa të cilin sisteme të tillë zor se do të viheshin në lëvizje dhe, për më pak, të jetësoheshin. Ndikimi i Bashkimit Sovjetik, sidomos pas marrëveshjeve të Jaltës dhe Potsdamit, ka luajtur një rol mjaft të rëndësishëm qoftë si shembull frymëzues dhe orientimi (Jugosllavi, Shqipëri etj.) ashtu edhe nëpërmjet ndërhyrjeve të drejtpërdrejta me ushtri apo mjete të tjera (në vendet e Evropës Lindore dhe Qendrore). Qëndrimet pasive dhe, sidomos, bashkëpunimi i një pjese të së djathtës politike me pushtuesit (veçanërisht në Shqipëri) ka qenë faktor që rriti besueshmërinë e komunistëve në popull, dhe ndjenjat atdhetare e liridashëse të popujve bënë që shumicat e popullsive ta kalonin në plan të dytë ideologjinë politike në raport me qëndrimet dhe sakrificat atdhetare të bartësve të atyre ideologjive jo fort të njohura nga masat e thjeshta. Sa i përket vendosjes dhe jetëgjatësisë së atyre regjimeve, pavarësisht masave represive, faktori kryesor i legjitimitetit të tyre për një kohë të gjatë ka qenë besueshmëria e fituar në luftë dhe arritjet mbresëlënëse në fushat ekonomike, kulturore dhe sociale pas ardhjes në pushtet.

Tarifa trajton çështjen nëse këto regjime u vendosën dhe u mbajtën në këmbë me mjete legjitime apo thjesht dhe vetëm përmes dhunës dhe terrorit. Së pari, nuk është e qartë se cilat konsiderohen mjete legjitime sepse çdo sistem politik i konsideron legjitime mjetet që përdor. Doktrina komuniste e ka bërë të qartë se revolucioni i dhunshëm është mjeti kryesor i përmbysjes shoqërore në kushtet kur klasat sunduese (të pasura) nuk heqin dorë vullnetarisht nga pushteti i përjetshëm. Gjithashtu, po kjo doktrinë e pohon qartë që klasa punëtore, pas marrjes së pushtetit do të ndeshet vazhdimisht në kundërshtimin e pakicës së përmbysur dhe përpjekjet e saj për rikthim në pushtet me çdo mjet dhe prandaj nevojitet “shtypja” e tyre. Kundërshtarët e doktrinës marksiste dhe të sistemit që u zbatua prej saj vënë në shënjestër luftën e klasave. E vërteta është se lufta e klasave nuk u shpik nga Marksi. Ajo ekzistonte dhe ekziston edhe sot në forma të fshehta e të hapura, të heshtura dhe të zhurmshme. Marksi vetëm se e bëri atë të njohur publikisht dhe këshilloi përdorimin e saj derisa të arrihej faza e fundit e zhvillimit, sipas tij, komunizmi, ku nuk nevojitej më kjo luftë. E keqja më e madhe e regjimeve të socializmit shtetëror ishte se, për shumë arsye, me kalimin e kohës, u vunë në kontradiktë dhe armiqësi edhe me klasën dhe shtresat që pretendonin se përfaqësonin.

Ajo që nuk kuptohet në trajtesën e z. Tarifa është fakti se ai shtron pyetjen “nëse partitë komuniste në këto vende e morën dhe e mbajtën pushtetin në emër të parimeve legjitime apo thjesht përmes indoktrinimit ideologjik”. Nuk del e qartë cilat konsiderohen parime legjitime. Parimi kryesor i doktrinës udhërrëfyese të socializmit real (shtetëror) mbetet ndërtimi i një shoqërie pa shtypës dhe të shtypur dhe ku ekziston drejtësia në shpërndarjen e të mirave materiale. Sa dhe si e arritën këto regjime këtë pretendim, kjo është tjetër gjë. Nuk mund të mbahet pushteti politik për 40 apo 70 vjet vetëm me indoktrinim ideologjik pa realizuar, qoftë dhe pjesërisht premtimet politike, ekonomike dhe kulturore. Ajo që thotë z. Tarifa se legjitimiteti i regjimeve politike ka qenë i ndryshëm në vende të ndryshme dhe se gërryerja e tij nuk ishte e njëkohshme dhe e njëllojtë gjithandej, është e vërtetë. Z. Tarifa flet për “funeral të komunizmit”. Unë mendoj se diçka që nuk ekziston edhe nuk vdes. Funeralet iu bëhen atyre që vdesin dhe jo atyre që rrëzohen.

Sa i përket Shqipërisë, duhet thënë se ardhja e sistemit politik fillimisht ka qenë e pashmangshme dhe legjitime, qoftë në synime e mëtime ashtu edhe në disa realizime mbresëlënëse për kohën dhe vendin por, me kalimin e moteve sistemi degradoi. Themeluesi i doktrinës marksiste, Karl Marksi e kishte parashikuar mundësinë e dështimit të regjimeve që udhëhiqeshin nga ideologjia e tij, nëse zbatimi i kësaj doktrine do të ndodhte fillimisht në vendet e prapambetura. Nëse thuajse të gjitha vendet e socializmit real ishin më të prapambetura se vendet perëndimore, çfarë mund të thuhet për Shqipërinë, një fshat i madh ku 2/3 ishin mal dhe 1/3 këneta, një vend të cilin shumica e diplomatëve, studiuesve dhe ushtarakëve që e patën shkelur në gjysmën e parë të shekullit të 20-të e konsideronin nga 5 deri në 15 shekuj pas botës së qytetëruar?

Shkurtimisht, do të thosha se degradimi i sistemit politik të Shqipërisë së 1944-1990 ndodhi për shumë arsye objektive e subjektive, të brendshme dhe të jashtme por më kryesoret do të ishin: niveli i mjerë ekonomik, kulturor dhe social i popullsisë; mungesa gati tërësore e klasës punëtore, mentalitetin dhe interesat e së cilës duhej të përfaqësonte ideologjia e futur në zbatim; natyra patriarkale dhe fisnore e një pjese të madhe të popullsisë; vendosja e regjimit fill pas Luftës së Dytë Botërore e cila la mbrapa shumë kontradikta, konflikte, ballafaqime dhe krime midis palës fituese dhe klasave që bashkëpunuan me pushtuesit; presionet, pengesat dhe ndikimet e botës perëndimore që vazhdimisht u përpoq me të gjitha mjetet të sabotonte dhe rrëzonte (jo vetëm) regjimin e Tiranës; gabimet, fajet dhe krimet e kryer nga elita politike udhëheqëse e kohës ku mund të shquhen pa mëdyshje dënimet e njerëzve për agjitacion e propagandë, internimet e familjeve të disa kundërshtarëve politikë, pengimi i shkollimit në nivelin më të lartë (në praktikë, jo me Kushtetutë) të mjaft pasardhësve të kundërshtarëve politikë, ndalimi i plotë i iniciativës private dhe pakësimi drastik i pronës private, fillimisht nëpërmjet kolektivizimit dhe pastaj nëpërmjet sistemit të tufëzimit, ndalimi në vitin 1967 i ushtrimit të riteve fetare; mungesa thuajse e plotë e pragmatizmit dhe dominimi i fanatizmit doktrinar tek pjesa më kryesore e udhëheqjes (Vetë Marksi thoshte se “Çdo ideologji e zbatuar deri në absurd do të kthehet në të kundërtën e saj” ).

Pas shkrimit të z. Tarifa pati reagime, disa prej të cilëve u shoqëruan edhe me fyerje dhe etiketime si dhe me mungesë të plotë të pranimit të fajeve dhe krimeve të regjimit të para 1990. As teorikisht nuk mund të pranohet mungesa e fajeve, përgjegjësive dhe krimeve nga një sundim 40 vjeçar, aq më tepër nga një regjim që e kishte shkruar në ballë (në Kushtetutë) se ishte diktaturë. Fakti që kundërshtarët e komunistëve nuk i pranojnë krimet e veta nuk duhet t’i shtyjë as komunistët dhe as analizuesit e majtë në mohimin e ekzistencës së tyre. Gabimet, fajet dhe krimet kanë ndodhur dhe ato kanë autorë dhe përgjegjës dhe nuk mund të justifikohen me shprehjen “kështu ishte regjimi”. Regjimet i krijojnë dhe i drejtojnë njerëz konkretë të cilët marrin meritat historike për arritjet e realizuara dhe damkosjet historike për dështimet dhe aktet e papranueshme as moralisht dhe as ligjërisht. Një qëndrim i tillë mohues të kujton justifikimet e elitave politike kapitaliste për papunësinë, çmimet e larta dhe krizat ekonomike nga ku këto elita dalin gjithnjë më të pasura ndërsa miliona njerëz humbin vendet e punës, shtëpitë dhe bizneset. Dhe këto elita, përgjegjëse për ato që ndodhin, ia veshin fajin “sistemit të tregut”, a thua se tregu nuk është vepër e tyre.

Sistemet e socializmit real të vendeve të lindjes ranë kryesisht për shkak të dështimeve ekonomike dhe jo të shtypjes së një pjese të popullsisë. Këto regjime ranë nga brenda në kohën kur elitat politike drejtuese komuniste u vetëndërgjegjësuan se nuk mund të ecej më në atë rrugë, pavarësisht synimeve dhe dëshirave të mira. Ato regjime nuk u rrëzuan me kurrfarë revolucionesh dhe as luftërash heroike, por me disa artifice politike me të cilat pjesë dominuese të elitave udhëheqëse justifikuan uljen në tryeza bisedimesh dhe dorëzimin paqësor të pushtetit tek “armiqtë” e tyre.

Besoj se në analizat e sistemeve politike duhen marrë për bazë më shumë fakti se sa demokratik apo antidemokratik, i drejtë apo i padrejtë, i efektshëm apo i paefektshëm ka qenë njëri apo tjetri dhe jo sa legjitim janë ata. Në vlerësimin e tyre duhen përdorur të njëjtët kritere, përndryshe tregohemi jokorrekt me historinë, të padrejtë me të vërtetën dhe të pandershëm me moralin. Asnjë sistem politik i deritanishëm nuk ka mundur ta justifikojë plotësisht legjitimitetin e vet dhe, pavarësisht emrave që mund t’iu vihen organizimeve të mëvonshme politike, një gjë është e sigurt: Pjesa më e ndërgjegjshme dhe më pak përfituese e sistemeve politike nuk do të pushojë së menduari, kundërshtuari dhe projektuari një organizim shoqëror më të drejtë, më human dhe më të arsyeshëm.

 

*Botuar sot në DITA

 

August 30, 2017 09:24
Komento

83 Komente

 1. Ushtari i panjohur. August 30, 09:55

  Shume zhurme per asgje…

  # ENVERI: Pantallonat me arna vertet, por ama i keni te pastra 😉

  https://www.gazetaexpress.com/public/uploads/image/screenshot-6_1493999333-1898938.jpg

  # EDVERI: Racionin (jo ai per hunden) e merrni vertet si me pikatore, por ama e keni bio 😉

  http://www.lapsi.al/lajme/2017/08/29/denoncimi-shikoni-me-far-i-ushqen-qeveria-ushtar-t-q-shuajn-zjarret

  Reply to this comment
  • Che Guevara September 2, 02:06

   Derdellitin per legjitimitetin e socializmit sharlatanet e kapitalizmit!
   Socializmi u legjitimua me pushken partizane qe cliroi Shqiperine nga pushtuesit nazi-fashiste!
   Pra me gjakun e 28 mije deshmoreve te rene per liri!
   Kete legjitimitet e mbeshteten edhe fuqite me te medha te koalicionit fitues boteror:SHBA,BERITANIA E MADHE dhe BRSS!
   Cfare duhej me teper se kaq?
   Po kapitalizmin pas 90-tes cfare legjitimoi,qe na e mbrojne sikur te ishte engjell e jo djall?
   Ku ishte Shqiperia ne 90-ten dhe ku eshte sot pas 27 vjetesh?
   Shqiperia ka shkuar sot 270 vjet prapa duke e lene popullin ne mjerim per buken e gojes!
   Boll u moret me demagogjine e kapitalit,por beni mire te analizoni se cfare fitoi shumica e popullit nga ky sistem dhe pse nje grusht kriminelesh dhe hajdutesh kane zaptuar 95 % te pasurise kombetare,ndersa populli rron ne mjerim!
   Lereni Enver Hoxhen dhe socializmin ne punen e tyre,por shikoni hallet e medha te popullit sot!
   Por ju doemos qe kjo nuk ju intereson,se duke u marre me Enver Hoxhen ,doni te terhiqni vemendjen e popullit nga hallet e sotme!

   Reply to this comment
   • Robert Cumcakezi September 2, 18:42

    Perjashtoj nga leximi i ketij komenti turbo-komunistet bolefishkur te konvertuar ne ’91-shin ne antikomuniste, dhe ftoj vetem ate kategori qytetaresh, te cilet kokefortesise se komunisteve te dhjere por krenare u pergjigjen vetem me urtesi dhe pjekuri.

    E para e punes, Lufta per Clirimin e vendit nga okupatori dhe gjaku i derdhur eshte njera prej faqeve me te ndritura e me te lavdishme te historise se kombit shqiptar, dhe kete nuk e lot as (tap)topi. Deshmoret qe dhane jeten e tyre per lirine e brezave qe do pasonin ishin bijte me te mire te kombit, dhe per kete u jane bere te gjitha nderet qe meritojne.

    POR qe te jemi pak objektiv, shumica e deshmoreve te rene ne luften per clirimin e vendit kane qene me teper atdhedashes, se sa komuniste. Se te ishe asokohe vertet komunist me bindje te thella, per kete me pare duhet te kishe studiuar me rrenje ideologjine komplekse. Une nuk kam te dhena te sakta, per ate se sa mijera e mijera komuniste shqiptare e paten studiuar aso kohe literaturen e Marksit dhe Engelsit. Do t’i isha cilitdo mirenjohes, nese ai disponon dokumente te besueshme per numrin e tyre dhe i ben ketu publike. Edhe nese literatura e perkthyer ne shqip ekzistonte, pyetja qe lind eshte se ne sa mijera kopje ishte shtypur, dhe para se gjithash a ishte e lejueshme shitja dhe shperndarja e lire e saj? Mendoni qe rryma fashiste kishte filluar te perhapej qysh pas krizave te thella te viteve 30-te, dhe pas pushtimit italian kishte arritur kulmin. Une mbetem skeptik per sa i perket kesaj ceshtje, ndaj para se meritat per fitoren mbi pushtuesit nazi-fashiste t’ua atribojme me nxitim atyre pak komunisteve, partia me te njejtin emer e te cileve u themelua me ndihmen e jugosllaveve, personalist kam bindjen se ate me teper duhet t’ja atribojme popullit te shumevuajtur shqiptar. Meritat i duhen atribuar atyre trimave qe u treguan te gatshem te luftonin dhe te veteflijonin jeten ne mbrojtje te asaj lirie, te cilen fatmiresisht (e theksoj), po e gezojme dhe sot. E thene troc fare, meritat u duhen atribuar atyre 28 mije shqiptareve qe derdhen gjakun, si dhe atyre pak komunisteve reale, te cilet i mbijetuan luftes. Turbo-komunisteve te fillimviteve 60-te, dhe aq me pak pasuesve te tyre, ne gjithe kete epope te lavdishme dhe heroike nuk u takon asgje me shume dhe asgje me pak se popullit te thjeshte.

    POR qe te jemi akoma me shume objektive, vendimtare per clirimin e vendit ishte fitorja e Rusise ne betejen e Stalingradit, dhe ngadhenjimi perfundimtar mbi nazi-fashizmin me kapitullimin pa kushte te Gjermanise dhe me pas te Japonise. Forcat e Aleances kishin filluar qysh prej 1941 te hartonin plane strategjike per ndarjen e zonave te influences pas luftes. Kete e deshmojne konferencat e ndryshme mes tyre, ku per fatin e vendeve te Ballkanit rol te rendesishem do te luante konferenca e coduar me emrin “Tolstoy Conference”. Ruajtja e fshehtesise se bisedimeve per nje kohe te gjate mendohet te kete qene shkaku i mosberjes publike te detajeve te hollesishme rreth ketyre bisedimeve, por ajo qe tashme dihet eshte, se pas kesaj do te percaktohej e ardhmja e disa prej vendeve problematike, dhe regjimet qe do te instaloheshin brenda tyre.

    Pas ketij pokeri me letra te mbylluara te fuqive te medha, Shqiperise i ra “fati” (i mire apo i keq ky kjo varet nga interpretimet dhe perfitimet vetjake te njerit apo tjetrit) te instaloje dhe te ekserimentoje bolshevizmin rus.

    PYETJA IME: SA LEGJITIM ESHTE NJE SISTEM I INSTALUAR NGA I HUAJI ?

    0%, 50%, apo dhe 100% !? Une me thene te drejten anoj nga e para !

    Fara komuniste qe mbuallen bolsheviket ne token arbnore ishte “aq kualitative”, sa qe ky eksperiment i kushtezuar deshtoi po aq shpejt sa dhe eksperimenti pasues me faren aziatike. Fajin per keto deshtime te turpshme, pseudo-komunistet shqiptare qe sa vinin e beheshin me qesharake ne syte e botes kurre nuk e pane ke vetja. Miopia komuniste eshte jo vetem semundje e pasherueshme, por edhe e trashegueshme. Eshte kjo lloj miopie, e cila nuk i lejon trashegimtaret e froneve te ish-pushtetareve te djeshem ta shohin me syrin objektiv dhe ta pranojne ashtu sic eshte realitetin e hidhur.

    Ndryshe do te ishte nese pas pokerit ne vend do te ishte mbjelle fare tjeter. Vriteni sadopak mendjen dhe na thoni se cili ishte ai vend qe mbolli fare anglo-amrikane, italiane, gjermane dhe nuk beri hajer jo vetem ekonomikisht? Pastroini sklepat e syve o qelepirxhinj te shikoni mrekullite e Luksemburgut, Hollandes, Belgjikes. Kursejini nje me nje kacidhet e kafese dhe hidhuni nje here nga Austria dhe Zvicra. Vende alpine vertet, pa det, pa nafte, pa krom, pa baker, por pula s’ha gure ama. Vende qe s’kane as nje te qinten e kushteve optimale qe ofron vendi yne i bekuar nga perendia por i pa fate nga harbuteria.

    Reply to this comment
 2. Julius August 30, 10:10

  Me pak fjale Supershkrim!
  Eshte i vetmi autor qe e lexoj me nje fryme…

  Reply to this comment
 3. Guri August 30, 12:02

  Legjitimitetin nje regjimi ia jep vota e lire, ama e lire ne kuptimin è plote te fjales. Te tjerat jane fjale boshe.

  Reply to this comment
 4. Lisi August 30, 12:33

  Bravo Viktor djali !
  Nuk të njoh personalisht por , nga shkrimet kuptohet që je i ndershëm dhe me kokën plot !
  Nga ke ngjarë more djalë ?!
  Babain nuk t’a njoh por , e di mirë se , nënën e ke intelegjente nga rracë intelegjente . Gjenetika është gjë e madhe !

  Reply to this comment
 5. Niku August 30, 12:35

  Shkrim i mire Viktor, por nuk ben dallime ne modelet e socilizmave qe u zbatuan ne Europen Lindore. Tatpjeten ai sistem e mori pas ardhjes se Krushovit ne BS. Pra nuk mund te thuash se ishte difekt I sistemit kur ai nuk zbatohet mire me deshire.

  Reply to this comment
 6. Euro Maloku August 30, 12:41

  Shkrim qe meriton pergezime,nder te tjera sepse eshte origjinal dhe jo kopjo e ngjit…FLM

  Reply to this comment
 7. anticensurë25642654 August 30, 12:48

  shkrim shumë i mirë dhe i ekuilibruar!!
  i afrohet shumë objektivitetit!!

  Reply to this comment
 8. gjermani i fundit August 30, 13:33

  prof Tariffa i referohet studjuesve, ne fakt tezen dhe antitezen e dy sistemeve e gjen gjenialisht tek Xhorxh Oruell dhe dy romanet e tij profetike. Socrealizmi perfundoi ne ideologie e pabuke si tek Ferma e Kafsheve, Kapitalizmi totalitar e denatyron qe qenien humane si Winstonin tek “1984”. Ushtria rezerve e te papuneve po superohet nga sklleverit e rinj afrikane, qe po mirepriten me fondet publike per ti perdorur si shantazh ndaj klases punetore qe nuk ka rritje rrogash ketu e 10-15 vjet me pare. Po ku di prof Tarifa nga klasa punetore? Ai po pa lopate e kupton si luge per elefantet. pergezime autorit per shkrimin, mos bej llotarine per ne Amerike se nuk te del me 100%. Jemi nen kontrollin total, biles financohet nga taksat qe paguajme ne. Socializmi aktualisht nuk paguan, ndaj s’ka ideologe qe ta mbrojne, ndryshe nga qerthujt e think tank-eve te Kapitalit qe qerasin me grada shkencore, tituj, botime e deri universitete private. Kjo eshte Inteligjencija e re, yesman konformiste qe Demostene qe ne kohen e tij i quante Dorothokountes, tipa-oratore qe flasin per aq sa paguhen.

  Reply to this comment
  • Ballist i Lodhur nga Injorantet August 30, 16:31

   Mikut tim Gjerman , dhe atiçensures .

   Ka egzistuar dhe egziston vetem Ekonomia ,.
   sepse eshte ajo motori qe na çon perpara ,
   qe na mban ne jete ,
   Pune
   shtepi
   shkolle
   shendet
   kulture
   LIRI
   Te bejme Femije
   te projektojme te ardhmen
   DhE TE DASHUROJME .

   Pa ekopnomi qenia Njerzore nuk ka mjetet
   per asnje nga keto qe shkruajta me lart .

   Ekonomia behet ne dy menyra .

   1— Studihohet mbi Libra ,ose ne Kongrese ne mes Kokave me TRU .

   2– Ekonomine e perdor politika per te Mbajtur Vendin .

   Si te Paret edhe te dytet duhet ta perdorin ekonomine per te miren e 99% te popullsise .
   Kjo nuk ndodh – dhe nuk ka vend per diskutime . o

   Sot ekonomia i sherben 99% INTERESAVE te 1% qe jane te fUQISHMIT DHE FINACES .

   Kete mashtrim tragjike te la ” spaciano ”’ si ekonomi .
   A egziston ekonomia e shendetçme ?
   PO

   Se sot po vuajme nje Kriz , kur duhej te kishim
   nje ekonomi Tjeter ,
   dhe Politikanet qe na Fshehin ” Kurimin ” jane delinquente .
   Keni dyshime ?

   ç’fare ka ndodhur me Ekonomine e ” shendetçme ”’ ?
   E kane fshehur , e kane hequr nga librat e shkollave , INTELEKTUALET kane frike te flasin ,
   sepse PADRONET e karierave te tyre u heqin famen e punen ,[[ edhe politikanet njelloje kane frike ]]
   Por ne te njejten kohe Miliona si ne vuajme pa kuptim .
   E tmershme .

   Reply to this comment
   • Ballist i shkref August 31, 19:55

    Si ka mundesi qe nuk begenis te replikoje njeri me kete rrocken ket siper?

    Ndihmojen pak te shkrehurin e Ballit, se paska filluar t’i jargavitet miletit, pa e kuptuar se as firmes gabi nuk do t’i hynte ne pune dhe jo me zgjidhjeve te problematikave te ekonomise.

    Reply to this comment
 9. EMIGRANT August 30, 13:54

  Z.Malaj
  Akoma merreni me keto studime pacavure qe s’kane asnje lloj vlere. Besoj se e pe ku e coi komunizmi dhe socializmi boten, miliona te vrare, diktatura kriminale,represion mendimesh dhe opinionesh. Akome se kupton qe ekonomia e planifikuar falimentoi dhe deshtoi plotesisht. Akoma vazhdoni me analiza pa kuptim. Kapitalizmi nuk do te mbijetoje pergjithmone por per momentin eshte me i pershtashem sepse perputhet me natyren e njeriut dhe me instiktet baze te tij. Jeni ne gjendje me analizat tuaja bajate te ndryshoni natyren e brendshme te njeriut ? nqs se zotrote je ekonomist mund t’ju them se jeni kategoria e specialisteve me te paafte qe ekzistojne ne glob. Te pasakte , parashikoni kriza qe nuk ndodhin dhe atehere kur ndodhin thoni jo(sa te duash raste ne bote te cmimeve nobel ne ekonomi dhe nuk parashikojne asgje). Ne analizen e sistemeve financiare dhe shoqerore vetem rremuje dhe konfuzion. Arsyeja e vetme eshte sepse jini te paafte…Per te mof folur per ata shqiptare qe i bejne detyrat e klases me kopje paturpesisht. Me vone quajne vehten profesore dhe akademike. Fat te mbare Viktor, eshte me mire te ndrosh zanat, do te propozoja per qoftexhi ose kamarjer se jane zanate qe shqiptaret i bejne mire

  Reply to this comment
  • anticensurë25642654 August 30, 14:28

   “Kapitalizmi nuk do te mbijetoje pergjithmone por per momentin eshte me i pershtashem sepse perputhet me natyren e njeriut dhe me instiktet baze te tij.”
   pak si gabim lali!!
   sistemi që përputhet me këto që thua ti!?
   ka qënë skllavopronaria e vjetër ose anarkia më e re!!
   lali ti më duket se nuk je mirë me kokë!!
   ” Fat te mbare Viktor, eshte me mire te ndrosh zanat, do te propozoja per qoftexhi ose kamarjer se jane zanate qe shqiptaret i bejne mire”-nuk të mjaftojnë konkurentët që ke!?përse do të shtosh dhe viktorin??lëre të vazhdojë e të shkruaj!mirë a keq!?të paktën ti mëson të lexosh,ose s’harron shqipen!!

   Reply to this comment
   • emigrant August 30, 15:04

    Lale anticensure25642654

    Kam nje mal me vite qe jam degdisur nga Shqiperia(vendi me demokratik i rruzullit) dhe gjuhen shqipe qe kam mesuar ne shkolle nuk e kam harruar aspak. Por lale problemi eshte i juaji qe ne Shqiperi nuk e di nese ekziston gjuha shqipe apo jo se une kur lexoj gazetat dhe komentet si puna juaj nuk me rezulton ne “shqip”. Sa per Viktorin qoftexhi ashtu e shikoj se jane te shkollave dhe universiteteve te Shqiperise qe i shikoj si dyqane ku blihet dhe shitet diploma dhe specializimet. Keshtu qe lale thiri mendjes se me analiste si puna e Viktorit dhe e jotja do te thosha qe Shqiperia do te trasferohet andej nga shkreteria sahariane. fat te mbare lale dhe zgjohu , bej ndonje xhiro neper bote te shikosh se ku eshte “dynjaja”

    Reply to this comment
    • BauerDorf ne Emigrim August 30, 15:50

     Emigrant na kerkon Sistemi .

     Te gjithe jemi Emigrante , kemi 27 vite Emigrante .

     Sot po jetojme Sistemin Globalist .

     Kushdo qe ne Historine njerzore ka tentuar te Globalizoje , eshte rrezuar me KokPoshte .

     Vete Hitleri , qe nuk eshte e veshtire ti bashkoje
     edhe Sorrosin tentuan te Globalizonin Racen Ariane ,
     Duke mos Llogaritur NATYREN dhe ato ku njeriu
     Ne Nivel Gjenetik – Bashkesia [ kolektiviteti []–
     — mbi baze Politike , ORGANIZOHEN ne baze te Risorseve dhe Karakteristikave Teritoriale .

     Globalizmi eshte nje akt kundra Natyres Njerzore QE EDHE BIBLA me shkaterimin e tores se babelit – ju desh ta denonte kete akt .
     Kapitalizmi ose Globalizmi i Urdherit te ri —
     Nuk toleron Shtetet Kombetare dhe FAMILJEN ,
     Gjuhet Kombetare dhe Kulturat .
     Kapitalizmi kerkon te shoh kudo Njelloje ,
     Plani i bute i TREGUT Global i kerkon njerzit te REDUKTUAR ne konsumatore qe Flasin Anglisht .

     Sa per shkollen eshte Sistemi i Kapitalizmit qe na kerkon Injorante .

     Stabiliteti i Kapitalizmit Fleksibel MBESHTET tek
     Masa injorante :
     Sipas teoremes se Mandeville ::

     ””””” Asnje nuk NENSHTROHET vullnetarisht te njejteve ,
     Se kali do te dinte ate qe Di Njeriu
     NATYRISHT , nuk do te deshironte te ishte kavalieri i tij ””””””””””

     Sot po jetojme kohen e Rifeudalizmit Klasist e NeoOligarkik .

     Se viktori eshte Qoftexhi i Kllases Proletare ,
     Ti kujt shtrese i Perket ?
     Te genjen mendja Lale …………………………

     Reply to this comment
    • I TILLE JE , SA HERE HAP GOJËN August 30, 17:06

     Per emigrantin po flisni keshtu…?! Pse merreni me nje gomar klasik , nga raca qe blinte mbreti Zog ne Etiopi , per te modernizuar ushtine !

     Reply to this comment
  • Po.Po August 30, 16:58

   Emigrant , nuk ke kapacitet as te komentosh e jo me , per kritike per V. Malajn e per te dhene mend per probleme kaq te thella ! Interesant , sa me bosh te jete nga koka njeriu , aq me te ditur e kujton veten ! ! !

   Reply to this comment
  • gjermani i fundit August 30, 17:28

   i nderuar emigranti. Me aq sa kuptoj, V.Malaj eshte pseudonim. Ben shume mire, se eviton vesin e njerezve qe merren me personin dhe jo me argumentin. Tani, problemi i ekonomistit. Nga sa kam lexuar, epoka e sotme quhet postindustriale, dmth nje vend mund te rroje mire edhe pa prodhuar. pse, Zvicra eshte vendi ku kryhen 30% e transaksioneve te sheqerit, mbi 40% e atyre te naftes. Gjigante zviceran Msc sundon transporter detare dhe oqeanike, mgjthe se Zvicra s’ka det, etj shembuj si keto. Qendra me medha financiare, ku parata ecen lume jane N.York apo London City, keto dy metropoli nuk prodhojne dot as gjysmen e industrie te Shenzen, province kineze. Pra, boten e sundon rendi spekulativ. Ballisti i fundit, miku im i forumit ketu mund t’ju shpjegoje me hollesisht. Sipas studjuesve, ne mbi 2000 miliarde$ qe qarkullojne perdite ne tregjet financiare, as 3% shkon ne ekonomine direkte qe lidhet me prossimi, 97% eshte spekulacion. Prandaj nuk ka c’te thone ekonomistet. Dhe per dijeni, shumica qe shkruajne ketu jane emigrante. Pa zgjedhur akoma Rama Majkon minister gazetat kane vite qe e bejne kete pune.

   Reply to this comment
   • Mission Impossible August 31, 12:40

    Servus plako,

    Sorry qe po te nderhyj, por shoh nje pasaktesi siperfaqeore ne pohimin tend se nje vend mund te roje mire edhe pa prodhuar.

    Te marresh si shembull metropolet e botes, ose fortifikata ku ruhen thesaret e botes, e te krahasosh prodhueshmerine e tyre modeste industriale (Zvicra) me superprodhimet e vendet e fuqishme qe e kane rrethuar, ky nuk eshte argument i teresisht i justifikueshem dhe i pranueshem, sidomos kur lexuesi yne eshte i prirur te duartrokase ekonomiste te tipit Malaj, vendet e te cileve nuk kane prodhuar asgje tjeter pervec krizave afatgjata e te qendrueshme.

    Perse vende si Luksemburgu, Zvicra, Norvegjia “prodhojne” shume me shume se c’mendohet?

    Pergjgja e kesaj pyetje nuk besoj se ka te beje me teper me spekullimin dhe prezantimin e shifrave marramendese (nga ana e tij edhe ky eshte nje fare spekullimi me vete), se sa me rritjen e fuqishmeve te te ashtuquajturit sektor sherbimesh.

    Po t’i hedhim nje veshtrim shkrimit te z. Bernard Degen me titull: “Dienstleistungsektor” Zvicra pas gjysmes se dyte te shek. 20 ka praktikuar nje model zhvillimi duke iu larguar gjithnje e me shume prodhimit primar bujqesor dhe atij industrial, duke e koncentruar vemdnjen me shume ke shërbimet.

    Ky lloj spekullimi prodhimi eshte pjese e nje studimi rreth modelit te tre sektoreve ekonomike. Si sektori i trete i tij, kjo prodhimtari e sukseshme eshte fuqizuar aq shume, sa ne disa prej vendet eoro-alpine dhe euro-nordike ato kane kapur shifra mbi 2/3 e totalit.

    Malajt dhe tere eksperimentuesit me ekonomine e tregut te lire (!?) shqupatar, para se te thellohen ne analiza kaq te thella legjitimiteti sistemesh apo jo (wow?), do te benin mire t’i perkushtonin me teper vemendje shkrimit te artikujve qe lidhen pikeriht me rritjen dhe kultivimin e trurit brenda-perbrenda universiteteve shqiptare, pasi largimi i tyre jashte vendit vetem pershpejton dhe thellon me tej krizat ekonomike.

    Une lexova shume nga komentet dhe spontanisht me lindi pyetja:

    Si ka mundesi qe gjithe keto koka emigrantesh si pshm. NEVRUZI dijet e tyre i vene ne sherbim te botes? Cfare i pengon te kontribojne ne vendlindje?

    A mundet mjeshtri Malaj pshm. te na shkruaje njelloj nje goxha qitap per kete “patate te nxehte” ?

    Jo? Dhe pse jo? S’ka interes?

    Atehere s’ka mundesi qe kjo gazete te kete marre prej kohesh persiper rolin e ministrise se ardhshme te emigracionit. Ate mund ta rekomandoje Majkua. Te shohim do beje gje apo do na lere te ngrohemi edhe nja 30 vite te tjera ne Perendim…

    Reply to this comment
   • Mission Impossible August 31, 13:23

    Servus plako,

    Sorry qe po te nderhyj, por shoh nje pasaktesi siperfaqeore ne pohimin tend se nje vend mund te roje mire edhe pa prodhuar.

    Te marresh si shembull metropolet e botes, ose fortifikata ku ruhen thesaret e botes, e te krahasosh prodhueshmerine e tyre modeste industriale (Zvicra) me superprodhimet e vendet e fuqishme qe e kane rrethuar, ky nuk eshte argument i teresisht i justifikueshem dhe i pranueshem, sidomos kur lexuesi yne eshte i prirur te duartrokase ekonomiste te tipit Malaj, vendet e te cileve nuk kane prodhuar asgje tjeter pervec krizave afatgjata e te qendrueshme.

    Perse vende si Luksemburgu, Zvicra, Norvegjia “prodhojne” shume me shume se c’mendohet?

    Pergjgja e kesaj pyetje nuk besoj se ka te beje me teper me spekullimin dhe prezantimin e shifrave marramendese (nga ana e tij edhe ky eshte nje fare spekullimi me vete), se sa me rritjen e fuqishmeve te te ashtuquajturit sektor sherbimesh.

    Po t’i hedhim nje veshtrim shkrimit te z. Bernard Degen me titull: “Dienstleistungsektor” Zvicra pas gjysmes se dyte te shek. 20 ka praktikuar nje model zhvillimi duke iu larguar gjithnje e me shume prodhimit primar bujqesor dhe atij industrial, duke e koncentruar vemdnjen me shume ke shërbimet.

    Ky lloj prodhimi eshte pjese e nje studimi rreth modelit te tre sektoreve ekonomike. Si sektori i trete i tij, kjo prodhimtari e sukseshme eshte fuqizuar aq shume, sa ne disa prej vendet eoro-alpine dhe euro-nordike ato kane kapur shifra mbi 2/3 e totalit.

    Malajt dhe tere eksperimentuesit me ekonomine e tregut te lire (!?) shqupatar, para se te thellohen ne analiza kaq te thella legjitimiteti sistemesh apo jo (wow?), do te benin mire t’i perkushtonin me teper vemendje shkrimit te artikujve qe lidhen pikeriht me rritjen dhe kultivimin e trurit brenda-perbrenda universiteteve shqiptare, pasi largimi i tyre jashte vendit vetem pershpejton dhe thellon me tej krizat ekonomike.

    Une lexova shume nga komentet dhe spontanisht me lindi pyetja:

    Si ka mundesi qe gjithe keto koka emigrantesh si pshm. NEVRUZI dijet e tyre i vene ne sherbim te botes? Cfare i pengon te kontribojne ne vendlindje?

    A mundet mjeshtri Malaj pshm. te na shkruaje njelloj nje goxha qitap per kete “patate te nxehte” ?

    Jo? Dhe pse jo? S’ka interes?

    Atehere s’ka mundesi qe kjo gazete te kete marre prej kohesh persiper rolin e ministrise se ardhshme te emigracionit. Ate mund ta rekomandoje Majkua. Te shohim do beje gje apo do na lere te ngrohemi edhe nja 30 vite te tjera ne Perendim…

    Reply to this comment
    • Ballist qe nuk e ha Mishin e Pules . August 31, 14:07

     Tschus junge .
     Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
     Jo me Gjermonin per ekonomine ….
     Ke ngateruar Adrese . haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

     Si mund ti pergjigjesh , nje pyetje te nje Budallai ? ose me bute ” injoranti ” ??????

     Atehere , o Aguridh po te jape dy emra :

     Carmen Reinard [ ti e kupton gjermonishten RAINARD ]
     And [ edhe ] Kenneth Rugoff jane dy Ekonomiste NeoKlasik te Havardit , qe disa kohe me pare shkruanin se si Shtetet me BORXH publik [ valle ti e kupton se ç’fare eshte borxhii publik ????]] ————————-……………………………………………….
     ……………..
     Puna e ketyre quhet ”
     ””’Growth in a time of debt ””
     ky eshte marre si model nga 2010
     nga Tecnokracia EUROPEA .-

     oK LOLOOOOOOOOOOOOOOOOO
     Mbas historise moderne , qe nxjer jashte loje

     Marksin , Keynes , Sraffa , Robertson , Lerner
     Mincksi e shume te tjere ,
     DEGJO ! nuk eshte eksagjerim ::
     Eshte njelloj sikur te te them ::

     Imagjino , se ç’fare do ti tregojme bOTES .,
     MBI HISTORINE e Hamburgeve
     mbas Triunfit te McDonald
     ,
     dhe VDEKJEN e Grilles [ pjekjeve ne shpuz ]
     Amerikane ,
     Sepse keshtu vendosen ShumeKobshet e burgerve te mutit …………………..
     ESHTE e njejta gje qe po diskutojme .

     Shembujt i marr keshtu , sepse eshte e vetmja menyre , qe mund te kuptoni .

     MOS KI FRIKE o djalke nga fantazmet e sistemit ..
     si
     Borxhi publik [ qe nuk eshte i popullit ]
     fantazma e deficitit
     Fantazma e Inflacionit [ sot jemi ne deflacion ]
     Haaaaaaaaa Fantazma e shteteve qe i kane duart e shpuara [ harxhojne leka ]

     Keto jane gozhduar ne trute tona
     qe automatikisht ne vine ne tru pa dashje –
     O zot Inflacioni [ haaaaa
     O zot Borxhi [haaaaaaaaaa.
     e di qe ske kuptuar asgje …………………………..

     Valle e di se si quhet sistemi bankar Sot ?
     Mbas 500 vjetesh ky sistem Vdiq .
     dhe ti akoma se ke kuptuar se si funksionon ?^

     ik , shko luaj ndnje sport me Kembe ,
     te garantoj se eshte me e lehte .

     i Thuaj Mark uk te te mesoje
     te PUnosh me SHTIZA , duke bere çorape leshi .

     Reply to this comment
     • BALLISTET HANE PA KARAR... August 31, 16:44

      OPSSS, se c’eshte nje bicim
      RRUSPIE qe po na ngatarrohet mes kembeve si
      LESHTERIK DETI tani ne pisk te vapes,
      TARALLAKE NE KULM s’mund t’i thuash jo, se
      DY GRAM TRU duhet t’i kene mbetur aty ne maje te
      FIQIRIT. Se ka hallin qe
      ZGERDHIET aq shume sa qe edhe
      PROTEZA prej teneqeja kanacesh i bie nga
      ZGAVRA e tejshpuar poshte hundes. Helbete
      BALLISTE e CFILITUR, nga ato qe
      THIUT jo vetem mishin, por edhe
      BISHTIN ja perlajne po t’i jepet rasti. Lere pastaj per
      KESTET e burgut. Ato i perlan me sy mbyllur dhe i mbeshtjell me gazeten
      EGO-NOMIST qe e mban gjithmone te varur prapa deres se
      HELESE nga meraku se mos behet
      KAPSLLEK nga te ngrenit pa
      KARAR haahahahahahahahaha

   • Mission Impossible August 31, 13:27

    Komenti i mesiperm me vije ne mes kishte nje gabim sintakse, ndaj autorizoj redaktorin qe ta shuaje.

    Reply to this comment
  • anticensurë25642654 August 31, 09:15

   emi
   në fillim mendova të të shkruaja diçka,por kur lexova atë të kanë shkruar të tjerët!?
   mendova se edhe sikur të kisha bërë një përmbledhje të të tërëve që të kanë kundërshtuar!?prap do të kisha haruar diçka!!
   prandaj shnet e bithë të forta,dhe mos u xef kot!!

   Reply to this comment
 10. lili August 30, 14:14

  germani i fundit:
  best comment of the day!

  Reply to this comment
 11. heretiku August 30, 14:36

  Shkrim interesant. Per sa i perket nocionit te legjitimitetit te nje sistemi politik apo ekonomik, kjo eshte diçka shume relative. Zoti Tarifa ne shkrimet e veta ( perkthime te autoreve te huaj ) perpiqej te shpjegonte “legjitimitetin” apo “ilegjitimitetin”!!!
  Le te marrim nje shembull te diteve tona, ne Shtator te 2008-tes ndodhi ajo qe e çoi boten mbare ne buze te gremines, falimentimi i Lehman Brothers. Deri ne ate kohe, per shume dekada me rradhe, teoriciene, analiste, opinioniste, politikane, biznesmene etj. kishin trumbetuar me te madhe per “magjine” e tregut te lire pa kontrolle nga shteti. Mirepo fakti eshte se fale atij “tregu te lire” te pa kontrolluar nga askush, ndodhi katastrofa nderplanetare ( kjo e fundit fale globalizimit, ku ekonomite e te gjitha vendeve jane te nderlidhura dhe te ndervarura nga njera tjetra ). Qysh nga ajo dite te gjithe trumbetuesit e tregut te lire, pa kontroll, çuditerisht u zhduken nga qarkullimi. Filloi nje muzike tjeter, “tregu i lire duhet, por duhet edhe nje kontroll i rrepte nga ana e shtetit”. Tani edhe “treg i lire”, edhe “kontoll i rrepte”, sikur nuk shkojne, duket se jane “incompatibile”. Megjithate realiteti i sotem eshte se te gjitha ekonomite e vendeve perendimore po perpiqen te sherojne “plaget” e “krak-ut” te vitit 2008.
  Renia e sistemeve politike te Europes Lindore ne 1990, perfshire ketu edhe Shqiperine, nuk erdhi si rezultat i “ilegjitimitetit” te sistemit, as si rezultat i humbjes se luftes ( rasti i sistemeve nazi-fashiste ne 1945 ). Erdhi si rezultat i renies drastike te ekonomive te ketyre vendeve ( boll te shohin Shqiperine e atyre viteve, ku ushqimi dhe strehimi ishin ne nivele skandaloze ), si dhe si rezultat i vullnetit te mire te disa drejtuesve te B. Sovjetik per te ndryshuar kete kurs te rrenimit ekonomik. Sistemi socialist qe ne fillimet e veta, ishte percaktuar si nje sistem, qe jo vetem do te eliminonte “shfrytezimin e njeriut, nga njeriu”, por edhe si nje sistem me ekonomi te begate. Kjo e fundit nga sa u pa, ishte shume larg pritshmerise.
  Vendet e Europes Lindore mund te vazhdonin te mbijetonin edhe sot e kesaj dite me ato veshtiresi ekonomike, si p.sh. Kuba, Vietnami, Laosi, Koreja e Veriut, por ishte vullneti i disa njerezve te mire qe nuk donin te vazhdonte mundimi i popujve te tyre. Shume prej perendimoreve bertiten “Fitore” pas renies se sistemeve socialiste. Me mire nga te gjithe, kete gje na e jep djali i Krushovit, prej shume vitesh banues ne U.S.A. “Perendimoret gjeten nje dite nje ari te ngordhur dhe bertiten, E vrame ariun”.

  Reply to this comment
 12. Belkize Hajdari August 30, 14:48

  Po flini gjume, he mo t’ju paste Lalo Barja…..

  Reply to this comment
 13. Daj Sami August 30, 15:55

  VIKTOR THANO MALAJ
  Ne qe komunikojme me Ju e kemi mbyll me ndershmeri me faqe te bardhe.Kemi kullote vetem livadhin tone .Ajo shoqeri e paster 50 vjecare do mbetet histori qelihbar origjine shqiptar.Te gjithe te barabarte .te garantuar ne jete,disipline pune e ndershmeri Shqiperia pas gjysem shekulli eshte pa Qeveri.
  Shqiptaret nuk duan jete moderne as salltanet,duan drite,uje disipline e marifet, ketyre u jemi gezu 50 Vjet.Shprese tek ata burra qe e shpetuan P.S nga bandat e mask uara dhe burgaxhijte e Partise Punes qe e dogjen dhe e gropos en Shqiperine
  Krymi nistri Rama eshte i vonuar te beje Qeveri serioze e korrekt.Nuk behet Qeveria ne bjeshke te Llogarase pa cader e pa bageti Marrveshja me burra si Ruci ,Xhafa, Majko e Tahiri na con ne rrugen e duhur.
  Keshtu e kane keto Qeveri me mbajt kushdo shpi, Kola im mban tri. Me D.Samin nuk ka mahi ta thote ball per ball e sy ne sy. Jam opozite me cdo Qeveri qe nuk mba fjalen ,mashtron me felen e te merr pelen.
  Te pershendes Thano je telefon i gji the shqipetareve per Qeveritaret qe kane vesh.

  Reply to this comment
 14. Mark uk August 30, 15:55

  Ne socializmin enverist buke kallamoqi me racion hajshim e nuk e mushem nihere barkun , pranej na leni rehat me komunizmin .
  spiunat si Novruzi e dun socializmin se hanin pa punu

  Reply to this comment
  • Po,Po August 30, 17:21

   Tani qe shkoi emigrant ne Britani , Marku , qe s`di as nga lidhet gamori , duke bere prostituten atje , e kenaq dhe ngop edhe barkun edhe b… ! Shkurt , nje idjot qe as arrin te kuptoje fare….. , po faaare ama , se perse flet V.Malaj . pellet si gamori !

   Reply to this comment
   • zefi August 30, 21:40

    Doli thiu Mark .
    po me novruzin pse e krun o kok tul

    Reply to this comment
    • anticensurë25642654 August 31, 09:28

     Po,Po dhe zefi
     ne shqiptarët shikojmë gjithnjë bardhë e zi!!
     pranojmë o gjeniun o budallain!!
     marki nuk bën pjesë tek asnjëri nga këto ekstreme!!
     është ndërmjet,jo në mes,me tendencë për tiu afruar ekstremit të dytë!sidoqoftë ai ka një zemër dhe shpirt të mirë!!ai përpiqet gjithnjë për mirë,pavarsisht se nuk ja qëllon gjithmonë,prap e ka me qëllim të mirë!!
     shikoni mirësinë dhe jo llogjikën!!
     morki ti vetëm një të metë të vogël ke!!
     mos shaj ata që shkruajnë me pseudonimi tënd!!

     Reply to this comment
 15. Novruz Taip Vishanji August 30, 16:05

  Thano eshte e treta here qe insistoj te publikohet komenti im, apo te jepet arsyeja e mos publikimit.

  Ka kohe qe nuk jam marre me kete qendrimin tuaj aspak miqesor me komentet. Nga kush keni frike, jane vetem rrjeshta te shkruara qe nuk jane “as bombe e as flamur”.

  Nuk ju pelqen mendimi ndryshe, mjafton ta qartesoni dhe pastaj seicili ben hesaper siç i shkon per mbare.

  Reply to this comment
  • Robert Cumcakezi August 31, 02:17

   Me pelqeve jashte mase kesaj radhe, Nuzo.

   Sidomos ai komenti aty poshte. Sapo i hodha nje veshtrim te shpejte dhe mu duk se i paske hudh ne tuç gjithe lajkataret. Te lumte !

   Mire atyre, por i paske futur nja dy kunja dhe Thanos.

   Nga se keni frike? Jane vetem ca rrjeshta te shkruara, por “as bombe e as flamur”

   Qe s’ke per te marre pergjigje prej tyre, kjo vetekuptohet. Mospublikimi i komenteve te seleksionuara fatkeqsisht ka kohe qe eshte bere praktike pune edhe ke Dita.

   Ndryshe nga portali “Kapsi” ku komentet shfaqen brenda sekondes, ke Dita kjo praktike e dyshimte ka filluar te ushtrohet te pakten qe kur u ndryshua dizajni i faqes.

   Kete shqetesim ja kam percjelle edhe here tjeter, por prej redaksise (faqosja) deri me sot asnje reaksion. Kush eshte ai lexues qe nuk e di pshm. qe komenti i fundit nuk shfaqet, po nuk u postua me pas nje tjeter.

   Vonesat e publikimit besoj se kane te bejne me kontrollin e komenteve “me spec”, gje qe le dyshim per ushtrim diktati nga “lart”.

   Llogjika e thjeshte na thote se vonesat selektive duhet te kene te bejne me friken e ndonjerit prej redaktoreve per te vendosur vete per ate se c’duhet bere me komente te tilla.

   Interesi i redaksise mendoj se eshte te thithen sa me shume klikime (renditja ne search-engine), pa i prishur pune biznesit personal dhe interesave te paleve “te treta”. Dhe cilet jane keto pale? Hmmm…veshtire te thuhet. Ndoshta ca iriqe qe fshihen nen gjethe… !?

   Edhe dicka tjeter. Me qe ti i njeh rregullat e komunikimit ne forumet e Perendimit, pyetja ime do te ishte se a nuk te duket ca si i dyshimte fakti, qe ne gazetat me te vizituara shqiptare, nuk censurohen komentet e mbushura plot kercenime dhe fyerje banale, por censurohen komentet “me spec” si ky qe ke postuar ti ketu me poshte?

   Si e shpjegon ti kete lloj taktike?

   Jo per gje Nuzo, por mua me duket se keta te pacipe qe ofendojne dhe shajne vend e pa vend duke u toleruar nga redaksite, jane te njejtit sejmene qe si mish per top.

   E njejta gje mendoj se ndosh edhe me dike tjeter qe hiqet sikur e kane censuruar. Dicka te tille mund te thote kushdo, por a duhet t’i besojme qorrazi per ato qe pretendojne? Une mendoj se jo!

   Krahaso pak pshm. se sa qindra flete-rrufera ka ngjitur neper muret e Dites dhe te Temes ai ish-“anti-enveristi” qe bridhte dikur fshat me fshat me lule ne dore per te perqafuar xhaxhin. I ankohet redaksise me fjalet: “No Censure Please”, edhe pse te gjitha fleterrufete i ka patur pothuajse me te njejten “permbajtje”.

   Reply to this comment
   • Novruz Taip Vishanji September 1, 06:53

    EDHE MUND TE JETE KESHTU

    siç shkruan ti o Berti, por ne rastin e sot’tem dikush nga redaksia, ka fshire nga serveri komentin tim ne tentativen e pare per ta publikuar, andaj e ridergova edhe nje here tjeter.

    Qe kur kane hequr riferimentin e kohes se publikimit dhe numurin e lexuesve te artikullit, DITA e Thanos, ka hyre ne gare me gjithe llumin e mediave online, per ta fituar garen e “Kodit te Heshtjes”, aq te dashur per shalegjatin e Tirones, qe ne Qershorin e 2013-tes.

    Reply to this comment
    • Robert Cumcakezi September 1, 11:57

     Shoh se kemi nje sinkronizim mendimesh, Nuzo.

     Sa per “Kodin e Heshtjes” lere mos e pyet. Porosia per te zbatuar direktiven: “Pate c’pate gjate orarit tuaj zyrtar, mbyllni syte dhe qepni gojen, se perndryshe fluturoni si raketa prej letre nga dritaret) eshte tashme e dale boje ketej nga anet tona. Taktika te sostisura apostafat per po-thens kokeulur, tejmase te indoktrinuar dhe te destnuar per te mbushur vendet vakante te administratave.

     Kohes se publikimit dhe numrit te komenteve te fundit po te duam hajt se dime t’ja bejme dermanin (ti pshm. e ke postuar sot ne oren 06:53), por mosshfaqja e numurit total te lexuesve le pak per te deshiruar, aq me teper kur ky ke faqja e vjeter dallohej fare qarte.

     Mua pshm. sot nuk me kane publikuar akoma nje replike pajtimi me rivalin e nofkave. N.C.P. Komentin ku i kerkoja bile edhe te falur per keqkuptimin e humorit te zi (shpresoj te na ndjeke), e postova andej ne te ngrysur. Duke e ditur se se edhe radaksia i ka te nevojshme oret e saj te relaksit, llogjke qe s’mund te fajesoj askend per censure te qellimshme.

     Reply to this comment
     • Novruz Taip Vishanji September 1, 19:41

      O ROBO !

      Po te ekzaminosh me komenden “html”, do shohesh se ke harruar nje “1”-sh, orari i publikimit eshte 16,53 !

     • Gazep Tari September 2, 10:50

      Edhe pse s’e besoj te jesh Nuzi i atij komentit te forte aty poshte (krahaso pak gabimet drejtshkrimore), une si spektator i jashtem i ketij debati, per hir te korrektesise po te them se e ke gabim.

      Ai njeshi i perket dates 1 shtator, dhe jo ores. Ora mbetet e njejte,

      Faleminderit qe me mesove se si ekzaminohen datat. Me qe per keto cikerima perdorke akoma codet html, ma thote mendja se duhet te jesh shume oldie. 😉

     • Novruz Taip Vishanji September 2, 11:43

      GARIPIT TE TARES SE LAPRAKES !

      Me tastin e djathte te mouse-s kliko dhe te del nje skermate me kater komanda (Window 10), kalo siper mbi “html” dhe premo (shtyp) me tastin e majte te mouse-s duke i dhene ok.

      Zbrit (jo nga trute – se me sa shoh je i sterzbritur) dhe do gjesh tek komenti im kete impostim:

      ” August 30, 16:55

      MOS ME KOPJO MALAJ-THANO”

     • Bad Rrushi September 2, 19:07

      Dhe prape se prape ora e postimit tende me rezulton September 1, 06:53 dhe pike.

      Po pate akoma probleme zgjidh e merr nje nga keto dy opsione:.

      1. Pyet redaktorin
      2. Ndrysho dozen e ilacit.

      No more coment for…BESIANA pa koke rrushi (alias NTV) qe ushqehet akoma si te vobektit me codet html, nderkohe qe mua s’me nevojitet as te perdor kycin e dores dhe as ate te kembes.

 16. Novruz Taip Vishanji August 30, 16:55

  MOS ME KOPJO MALAJ-THANO

  do thoshja me zerin e ngritur lart, po te ishin vetem idete e mia, ato qe kam komentuar disa here ne kete debat gushti, ku absurditetit delirant te pinjollit te Sevo Tarifes, aq te tallur nga Enver Hoxha ne veprat e tij, i kam rrjeshtuar me jo shume impenjim, ato te verteta qe hedhin poshte çdo pretendim jashte realitetit te jetuar nga miliona shqiptare, si une dhe ti.

  Me vjen mire qe ke perdorur me se fundmi termin e drejte te karakterizimit te sistemit enveroxhian, Socializem Real, sepse i tille ishte dhe do ngelet, sado te perpiqen langaraqe me pak e shume pak kulture, si pinjolli i Sevos, ta etiketojne me abstraksionizmin aq te preferuar, sidomos nga bota perendimore, Komunizem dhe pjestaret elitare qindra mijerashe komuniste.

  Sepse te jesh i drejte dhe koherent me realitetin, ata ishin dhe mbeten antare te PPSH-se, Partise se Punes, dhe aq.

  Ne fare pak gjera qe ke trajtuar, mbase duke reflektuar ne te ardhmen, mund te ndryshosh mendim, opinion. Siç eshte rasti i “fajeve dhe krimeve te komunizmit”, apo te shkaqeve qe çuan ne renjen e sistemit te diktatures se proletariatit, apo socializmit real etj.

  Nuk di ku ke punuar e me çfare je marre ne kohen e enveroxhizmit, me siguri jo ne sistemin ekonomik te shoqerise. Une, si qindra mijera te tjere, qe kemi qene direkt te angazhuar ne ekonomine socialiste, jemi perballur me nje e dy vite anticipim,ne hartimin e planeve dy e pese vjeçare ne sektorin qe kemi mbuluar.

  Kur llafazane si Tarifa me shoke, flasin sot per “veshtiresi te rregjimit”, siç mund te ta vertetoj une, po ashtu qindra mijera te tjere, keto “veshtiresi” nuk i kemi pare ndonjehere. Perkundrazi, oreksit tone per materiale importi, edhe te kushtueshme, rralle here u eshte vene viza e kuqe per tu skartuar. Ne se vertete shteti do ishte ne veshtiresi, as qe mund te behej fjale per shpenzim valute per te importuar paisje, makineri e lende te pare e te perpunuar, qe aq shume i nevoiteshin perspektives se zhvillimit.

  E di ti qe kompjuterat e pare ne Shqiperi, kane hyre qe ne mesin e viteve gjashtedhjete, me gjithe pengesen kokeforte te amerikaneve per te mos lejuar hyrjen e tyre ne Shqiperi, siç del edhe nga dokumentat e deklasifikuara te CIA-s. Eshte t’ja perplasesh ne surrat Tarifes dhe kodosheve qe e paguajne te llomotite qelbesirelleqe te tilla, ate shprehjen fatkeqe te ish ambasadorit amerikan ne Greqine e kohes “te mos lejohet levrimi i kompjuterave nga Franca, le ta lejme Shqiperine te kavardiset ne vajin e saj”.

  Andaj jo me kot parimi i socializmit real dhe te veçante te Shqiperise se kohes enveroxhiane, “mbeshtetje ne forcat e veta” ishte plotesisht i legjitimuar te ekzistonte, sepse agresivitetit gjakatar te perendimoreve ndaj Shqiperise dhe shqiptareve, nuk mund te thyhej as me negociata e as me leshime katastrofike per lirine dhe sovranitetin e vendit tone.

  Shume kohe para se te vinte ne pushtet de jure, Ramiz Alia, siç shkruante gazeta me e madhe ekonomike italiane “Il Sole 24 ore”, aso kohe, kishte depozituar ne emrin e tij dhe te famijles se tij, ne bankat zvicerrane, mbi 500 milion dollare, te grabitura pikerisht nga parate e shqiptareve, duke krijuar veshtiresi ne mbijetesen e tyre veçanerisht nga fundi i viteve tetedhjete.

  Ky ishte strumbullari i shembjes se socializmit real, dhe jo ajo qe ti i dashur Malaj-Thano, shkruan ne meditimin tend: “kundershtia erdhi nga vete masa e njerezve qe legjitimuan ate sistem”. Sigurisht, po te te lejne pa buke, pa pune, te te zhdepin edhe me dajak, ne se hap gojen per te protestuar, gje qe e beri me mjaft talent e djallezi Ramiz Alia, shume kohe para vdekjes fizike te Enver Hoxhes, doemos njerezit nuk mund te ishin vetem se te pa kenaqur. Pakenaqesi, qe e trumbetuan, e mbeshteten dhe e financuan, dorelirshmerisht, pothuajse tere vendet perendimore.

  Sistemin e bejne elitat e zgjedhura nga populli, varet nga ndershmeria dhe devocioni i vertete i tyre nese ai mund te jetoje e prosperoje gjate.

  Dhe dy fjale per “krimet e komunizmit” dhe denimet per “agjitacion e propagande” te kohes enveroxhiane. E di ti sa te denuar ka patur dhe ka edhe sot ne amerike, per axhitacion e propagande te çdo tipi, veçanerisht e ashtuquajtura “komuniste”, ja kalojne numurit te te gjithe te denuarve ordinere e jo te Shqiperise se enveroxhizmit. Mjafton te kujtojme gjyqin famekeq ndaj “Sacco e Vanzetti-t”, per te patur me te voglen ide se çfare ndodhte dhe ndodh edhe sot ne ameriken puritane te kinezit Donald Lu.

  Edhe ne kete rast, pertej mutgojengrenjeve te tellalleve si Tarifa apo ai langaraqi Gurakuqi, ne praktike, te denuar ne mbi dyzet vitet e enveroxhizmit, me mbi 8 vite burgim (siç parashikonte neni 55 i axhitacion e propagandes), jane me pak se 1900 vete. Kjo sipas listes zyrtare te Drejtorise se pergjitheshme te Burgjeve. Nga keta nje pjese e mire jane te denuar per krime ordinere, dhe hesapet behen shume shpejt, duke u futur ne statistika te pranueshme per çdo civilizim apo shoqeri edhe moderne.

  Gabime natyrisht qe ka patur, jo nga Enver Hoxha dora vete, por nga qelbesira te çdo lloj ngjyre, kerma te fshehura nen emrin e PPSH-se.

  Edhe une, siç e kam komentuar edhe me pare, isha kunder mos lejimit te te ashtuquajturve “te prekur” per te studjuar ne Universitetin dhe shkollat e larta te kohes, sepse duke u vene perballe realitetin konkret, ketyre ushunjzave qe sot bejne baterdine e turnit, mund te edukoheshin me moralin e drejte te Socializmit Real, duke kontribuar ne zhvillimin e tij.

  Nuk dua te perserit reformen agrare te mes viteve 40-te, as gjithe arritjet ekonomike, kulturale e shkencore, as ato ne fushen e shendetit publik e te jetegjatesise se dyfishuar te shqiptareve, te cilave me cinizem kriminal i vune fshesen biçime me e pa tru ne koke fillim viteve 90-te, duke sjelle ne fuqi nje rend qe veshtire te gjendet sot ne bote, ate te shkerdhatokracise !

  Reply to this comment
  • NO CENSURE PLEASE !! August 30, 18:13

   pershendetje NTV
   .
   eshte kriminnale te shpenzohen gjithe keto energji per socjalizmin apo kapitalizmin e shekullit kaluar ne nje kohe qe berishizmi e ka perdhosur ate vend qe do dekada te vije ne nivelin e 1991.
   .
   eshte e vertete qe gazeta Dita ben censurime apo vonesa pa limit ne raste kur ka zera kunder me K te madhe.
   .
   Ja dhe nje koment qe kam derguar shume kohe me pare dhe censurohet ose nga dita ose nga filtra te “miqve nderkombetare”

   JA DHE KOMENTI I STER-STER-VONUAR:
   …………………………….
   Pershendetje shqiptare,shqipkare dhe shqup-tare.
   .*
   Eshte lapidare thenia e
   qytetarit amerikan Sergei Khrushchev
   (djali Hryshovit) qe sic thote nje komentues brilant me siper:

   PERENDIMI GJETI NJE ARI TE NGORDHUR NE 1991 DHE KALOI NE EKSTAZE DUKE THENE QE E VRAME ARIUN….KJO ESHTE BIZARRE SIDOMOS NE SHQIPERI KU
   Socjalizmi apo komunizmi nuk mund te ndertohej ne nje vend qe ne 1944 ishte ne nivel mesjetar aq me teper qe SERBI-GREKU-AMERIKANI-ANGLEZI (ME VONE RUSI) i bene atij vendi te varfer nje nga embargot me kriminale ne bote.
   **
   Eshte me shume se kriminale qe shtypi shqiptar-dipllomatet e huaj dhe intelektualet ngelen duke ” germuar” mbi germadhat e socilizmit-komunizmit-fashizmit-kapitalizmit-imperializmit te shekullit kaluar dhe asnjerit nuk ja mban SUMA te thote:
   A ESHTE LEGJITIM INSTALIMI I REGJIMIT AMBASDORIAL TE INSTALUAR NE SHQIPERI QE NE SHKURT 1992 KUR RAJERSONI MERR PJESE NE VOTIME QE NUK NDODH AS NE VENDET KOLONIALE ….DHE VAZHDON SOT ME SHAKAXHIUN DONALD LU QE PO BEN DEKRIMINALIZIM DUKE PATUR SI KUMBARE DY KRIMINELET SALI & LUL BERISHA .
   ***
   VETEM CFARE KA DEKLARUAR ME FAKTE IZET HAXHIA PER SALI PERBINDESHIT ME E VOGLA DUHEJ QE
   DASHI WASHINGTONIT-DELJA E BRUKSELIT DUHET TA SHPALLTE TERRORIST DHE KRIMINEL ME KOLLARE..POR JO AI ESHTE NE LOJE AKOMA
   Rajersoni i Beogradit do te ngelet jo vetem nje nga anti-shqiptaret me te medhenj ne historine shqiptare por dhe antiamerikani me I madh. qe ka shkelur ne shqiperi..
   nqs se do te beja nje gjyq nurembergu per krimet kunder njerzimit ne shqiperi pas 1992 do te vija ne bangen e te akuazuarve:
   :
   Edwin rajerson
   saleh berisha
   azem hajdari (edhe pas ngordhjes)
   tritan shehu
   elez biberoviq
   lulzim basha
   bujar nishani
   james trafikanti
   damir fazllic
   nick gage (gaxojani)
   AKUZA:
   DHUNIM KUFOME
   qe do te thote se ne 1991 kur shkelen keto barbare ai komunizem qe keto makartiste dhe neofashiste pretendojne se rrezuan..kishte vdekur qe ne 17 dhjetor 1981.
   pra keto kanibale,vampire hijena dhe nekrofage munden nje system qe kishte 10 vjet qe kishte vdekur.
   jo vetem kaq por keto zbatuan nje nga teorite me agersive te zbatuar dhe ne amerike midis vete amerikaneve.
   po pse ketu ne shqipri e gjeti makartisti rajerson te rrezonte nje te vdekur..
   pse ngaterroi ky colonel I ardhur nga beogradi tiranen me saigonin,mosken dhe berlinin e viteve 50-60

   Dy here qeveria amerikane ka bere gafa qe kane lene gjurme ne histori
   .
   E para
   ishin kampet e perqendrimit te amerikaneve me origjine japoneze ne WW2 nga 1941-1947 qe me ne fund I demshperbleu ne kohen e Reganit ne vitet 80 me miljarda dollare
   .
   E dyta
   invazioni dipllomatik dhe I sherbimeve secrete amerikane ne vitet 1990-1992 nga Beogradi duke vene ne krye te shtetit shqiptar nje monster filoserb me emrin Saleh
   .
   ka ardhur koha qe administrate amerikane te investigoje gafat dhe gabimet fatale nga dyshja anti-amerikane Rajersonovic-Biberovic.
   .
   ka ardhur koha qe qeveria amerikane te investigoje lidhjet e disa zyrtareve amerikane me ish udb jugosllave ne dem te kombit shqiptar
   .
   ka ardhur koha qe qeveria amerikane te investigoje dhe denoje zyrtarisht aktin e turpshem te marrjes pjese te kolonelit diplomat Rajeson ne fushaten elektorale ne janar-mars 1992
   .
   ka ardhur koha qe qeveria amerikane te investigoje dhe denoje zyrtarisht aktin e turpshem te interferences rajersonit per arrestimin dhe denimin e Fatos Nanos si genocide antikomunist I panevojshem
   .
   ka ardhur koha qe qeveria amerikane te investigoje se kush zyrtare amerikane dhe shqipare u “demshperblyen” me floririn e londres..dhe pse pikerisht u abuzua me florin e londres ?!
   Me ka zene lemeria qe kur ne Shqiperi honorable Donad Lu shpiku reformen per drejtesi,pas dekrinializimit te famshem,ku me I humburi doli Edi Rama dhe votuesit e 23 qershorit..me I fituari ..ylli ne ngjitje.
   .
   Gjithe shtypi shqiptar ( edhe gazeta Dita) jane verbuar dhe nuk shikojne qe kjo eshte nje manover tip “kale troje” po behet per te reabilituar pergjithmone krimet e kupoles 2B dhe per te vendosur K/M ne 2017 gjarperin Lul Basha I cili do kujdeset me pas per mosprekjen e SRB-it dhe ne rast te ngordhejs se tij natyrale ti beje nje varrim madheshtor si DEMON kratit tjeter te tropojes mender me thene A.Hajdarit.
   .
   Me e vogla qe mund te mendojme eshte se miqte tane po na konsiderojne si te Ferma e Kafsheve te George Orwellit…PSE
   ***
   Berisha nuk eshte se ka kryer krime.JO..Ai eshte treguar
   PERBINDESH
   KANIBAL
   MONSTER
   TERRORIST
   TRADHETAR
   DJALL…etj etj
   Dhe miqte tane e tolerojne se gjoja hodhi komunizmin qe eshte ne vetvete nje genjeshter kriminale qe nuk eshte vendi dhe koha ta argumentojme.Por le te analizojme disa krime te kesaj drakule te viqidolit qe nuk ka zog kurve ne bote ta shpetoje apo ta amistoje:

   1-Ky MONSTER nuk duhet te falet kur drejtesia e Enverit denoi Hysen Shoshorin ne burg kurse ky kerkoi varjen ne litar.
   .
   2-Ky PERBINDESH nuk duhet te perdhoste PERSONALISHT me dinamit varrin e Enver Hoxhes ne nje kohe qe I ka pire kafen dhe I ka ndenjur te oxhaku..e deri te varkat..Nuk duhet te shkelte zakonin e malsorit
   .
   3-Ky DJALL nuk duhet te beje rolin e te “shtypurit nga diktatura” kur ajo I dha mundesine te kuronte jashte vajzen e tij me operacjone kozmetike…dhe deri ti fshinte bythen Andi Bushatit nipit te H.Kapos si BABY SITERES
   .
   4-Ky DEVIL per here te pare ne historine e Shqiperise jep urdher luftarak me Shik-un qe VERIU te pushtonte ushtarakisht JUGUN
   .
   5-Ky DEMON urdheron perdorimin e lendeve kimike luftarake (si Sadami ) ne Vlore-Gjirokaster..ku per fat dy pilotet atdhetare devijuan avjonet.
   .
   7-Ky FRANKESHTEIN MONSTER shkaterroi me themel ushtrine & shtetin ne 1997 ku si pasoje u vrane mbi 4000 shqiptare…dhe u pushtuam “miqesisht” nga te huajt
   .
   8-Ky QELBESIRE me xhenazen e Hajdarit,shpertheu K/M dhe pushtoi institucjonet dhe duhej ose burgim I perjetshem ose egzekutim ne rrethana renduese ( ah keto amerikanet qe e falen)

   9-Ky MASKARA kreu nje genocid cnjerzor kunder fisit Haklajve duke perdhosur varrezat,duke vrare femije e pleq dhe duke I rrafshuar shtepite me dinamit
   .
   10-Kjo BISHE GJAKATARE urdheroi zhdukjen pa gjurme te Remzi Hoxhes se raportoi takimin TOP SEKRET ne Shen Naum me Milloshevicin dhe Grigorovin ( me dijenine e miqve)
   .
   11-Kjo NDYRESIRE lejoi dhe urdheroi personalisht furnizmin me nafte te Milloshevicit me kompanine Shqiponja me tritan shehu,gazidede dhe “shenjetorin “ Aleksander Meksi
   .
   12-Ky ESAT PASHE JUNIOR shiti me DEVILIN LUL pjese nevralgjike te detit Jon,ku Karamalisi e konsideroi fitoren me te madhe dipllomatike pas L2B
   .
   13-Ky MEGA TRADHETAR lejoi personalisht ndertimin e varrezave te ushtareve greke brenda territorit shqiptar egzakt sipas vijes se vorio epirit,kurse nga ana tjeter varrosi ceshtjen came
   .
   14-Ky NAZISKIN heq tabelen e masakres 4 Shkurtit dhe e zevendeson me figure filo XHAFERR DEVISTE
   .
   15-Ky I PABESE ndersa I vuri pinjollit te Zogut kallashnikovin ne 1993,kurse pas dy dekadash ketij tradhetari I ngriti lapidarin
   .
   16-Ky SHQIPTAROFAGOS ne nendor 2012 me agresivitetin dhe nga provokimet e tij u be e mundur te digjen dy greviste te urise te te perndjekurve politike ( kujtojme qe I gjori Arvizu dhe I shkreti Nishani I vizituan nga dy here ata)
   .
   17-Ky MOBSTER NDERKOMBETAR dogji me biznesin e tij kriminal ne Gerdec 26 skllever..dhe pas kritikave dhe akuzave..i thote NY-TIME-it leter higjenike..dhe asnje amerikan nuk reagoi
   .
   18-Ky NEO FASHIST vrau 4 veta ne bulevard ne 21 janar 2011…dhe cuditerisht fshiu bythen me ca ekpertiza profesinale te FBI…prape heshten miqte amerikane..biles Arvizu e quajti burre shteti
   .
   19-Ky NEKROFAG me gestapon e tij private egzekuton Kosta Trebicken dhe e ndihmojne ca miq te tij ne Virxhinia qe te gjeje nje ekspert per ta mbuluar kete akt mafjoz.
   .
   20-Ky MAFJOZ nderkombetar se bashku me DEVILIN LUL grabisin dhe me ca mafjoze te huaj me kollare rreth gjysem miljardi dollare ne Rrugen e Kombit qe mbahet rruga me shtrenjte ne bote…fatkeqeisht ne vendi me te varfer te Europes
   .
   21-Ky KRYHAJDUT ka bere dhe shume krime ekonomike si tejkalimi I borxhit publik,shitje hidrocentralesh,1 miljard borxhi I biznesit,aferat me CEZ-in.ALBETROLIN,ARMON etj etj qe jane te panumurta

   ***
   Nga sa me siper del konkluzion se SALI BISHA eshte kriminel shumedimensinal por jo fajtor.
   .
   Fajtori nr 1 per sot per sot eshte nenpunsi Donald Lu qe ka numrin e syzeve ekstra ekstra LARGE
   .
   Fajtori nr 2 per sot per sot eshte EDI RAMA qe ka tradhetuar 21 janarin dhe 23 qershorin se e kane tredhur..plotesisht
   .
   Fajtori nr 3 jane mediat shqiptare ku perfshihet dhe gazeta Dita qe per ti thene nje te vertete..i bien nga Kina
   ***
   Pas mos ndeshkimit te Monstres Berishe per disa kryekrimet e tij..sidomos per masakren HITLERIANE te 21 janarit me keqardhje kemi drejte te mendojme se:
   Amerikanet po bejne gabimin e turqeve para 500 vjeteve ku I kane ndare shqiptaret ne armiq te betuar ne socialiste dhe demokrate (turqit na ndane ne myslymane dhe te krishtere)..dhe ne vend te ballaban pashes dhe hamza kastriotit shohim berishen dhe bashen….dhe analoge eshte enverhoxha ne rolin e skenderbeut..
   .
   pra;
   A ESHTE LEGJITIM KY REGJIM AMBASADORIAL I INSTALUAR NE SHQIPERI NE 1992 DHE QE AKOMA PERDORIN MONSTREN BERISHE SI KUISLING TE TYRE….SEPSE QOFTE EDI RAMA QOFTE DONALD LUJA DUKEN SI QENGJA PERBALLE UJKUT BERISHE….

   Reply to this comment
  • Pashalimani August 30, 21:29

   Koment i bukur Novruz .
   ASHTU eshte , ishte ekonomi Reale .

   Jam kundra , kur ke folur njehere per ekonomine gjermane ,
   si Lokomotiva e EUROPES .

   Here tjeter me Fakte do ta shpjegoje pse nuk eshte .

   Per sot , me pelqeu komenti yt , Bravo !

   Reply to this comment
   • Arvanitasi August 31, 09:51

    bravo novruz , per kete koment .

    Reply to this comment
   • LOK me avull August 31, 19:32

    Do ishte sensacion, nese nje kuluf i cpum, i hedhur diku mes shkembinjve te Pashalimanit, te riperterihej dhe ashtu gjysem i shfrym te vinte mbi koke qeleshen e BALLIT e te na shpjegonte se si pastrohen kaldajat e lokomotivave.

    Reply to this comment
 17. MH August 30, 17:10

  EMIGRANT !!!
  Nuk jemi pak po bajagi shume emigrant te perhapun neper bote si t’ishin gjuejt ne qifte..
  E njohem komunizmin dhe po e joshim dhe kapitalizmin.
  Tashti pres me shume interresim filozofin (tenden) te emigrantit mbi 27 vjecar.Njikohesisht edhe nji kritike te “fuqishme” ndaj te pa arritshmit ne penden e gazetaris i vecanti mbi te tjeret z. Viktor Malaj.
  Ose ose mos u duk perjete mbi faqet e gazetave te na shesesh idiotizma komentesh.

  Reply to this comment
  • Emigrant 27 vjet August 30, 21:22

   MH !
   Po te drejtohem Ty , por ky poshte teje
   Ka kohe qe Kestet e Kapitalit e kane Shurdhuar
   e QORUAR .
   KAPITALIZMI — Ka kohe qe ka arritur SHKALLEN ME TE larte te kontrollit shpirteror,
   DUKE bindur mendjet e sklleverve qe Armiku
   eshte ai qe , jeton ne te njejta Kushte me ty ,
   Ose ai qe eshte me ULET se ty .

   Kerkojne qe luften e kllasave ta projektojne Horizontalisht .
   Si nje lufte ku kane humbur AntiGlobalistet .
   Kapitalistet kerkojne :
   Lufte — ndermjet Omoseksualeve kundra Eteroseksualev .
   Lufte – ndermjet EMIGRANTEVE me autoktonet [ dem-Baba demet haaaa ]
   Lufte — Muzlimanet kundra te krishtereve .
   Lufte — Besimtaret kundra ateisteve .
   lufte – Grave kundra burrave dhe anasjelltas .
   Keshtu elitat kapitaliste udhetojne te pa prekura
   dhe KONTRADITA klasike [ lufta e klasave ] behet e pa dukshme .

   Perse kapitalizmi GEZON kur shkojne emigrantet ?
   per 3 arsye .

   1—sepse i shfrytezon pa rezerva , ne menyre efikase , si material UMAN i disponushem .

   2—Sepse i perdor ne LUFTEN E KLLASAVE ,
   Si nje instrument , per te ulur Kushtet dhe forcen puntore ,
   DUKE detyruar puntorin ,
   frances , Italian , e gjerman te punojne ne te njejta kushte si emigrantet .

   3 –Sepse ne kete menyre mban Luften e klasave ne m,enyre Horizontale ,
   ku te varferit luftojne kundra te Varferve .

   Lufta duhet te jete Vertikale ,
   nga poshte Klasa puntore ,
   lart ,
   Kundra borgjezise NEOLIBERALE .

   Ky intelektuali ketu poshte ,
   eshte shembull i luftes se PROLETARIATIT .

   Reply to this comment
 18. intelektuali August 30, 17:48

  HODHI SPIUNI I ENVERIT, VIKTOR MALAJ NJE BAJGE FILLOZOFIKE DHE TE GJITHE FANATIKET NE DITA FILLUAN TA LEPIJNE.

  Po pse me cifutin Karl Marks do te hyje Shqypnia e NATOS ne BE-ne Kapitaliste dhe Antikomuniste o mjerane te Enverit? Po kush ka qene idhulli juaj o BYLMEZA fanatike te Enverit qe qani dite e nate per Leninin dhe Stalinin dhe qe i kendoni elegji LANC-it tuaj kriminal duke sajuar deshmore imagjinare, kur e VERTETA eshte qe ju o xhelate te Enverit mbushet lumenj me gjak njeriu te pafajshem ne Shqypni, sepse jeta e njeriut per ju o BYLMEZA fanatik nuk eshte asgje dhe vrasja e njeriut qendron ne botkuptimin tuaj revolucionar per Boten qe e ka zanafillen tek mesimet e Jakubineve ne France, qe vazhduan me pas me mesimet e Marksit, Leninit dhe Stalinit te paguar nga fajdexhinjte dhe spektullantet e familjes mafioze Rothschild qe urrente biznesin e ndershem dhe investitoret prodhues qe krijonin te mira materiale dhe hapnin vende pune, por qe ulte fitimet e fajdexhinjve dhe spekullanteve qe ishin per shekuj me radhe shushunja qe pinin gjakun e popujve.

  PER CFARE LEGJIMITETI TE KOMUNIZMIT FLET TI MORE VIKTOR MALAJ QE E KE DOSJEN NE SIGURIM ME TE TRASHE SE BYTHA JOTE E SPIUNIT?

  Kur xhelatet e Enverit po i thyenin kockat e trupit Loni Adhamit qe ishte perfaqesuesi i pare i Ambasades Amerikane ne Tirane, ai para se te jepte shpirt tha:

  JU JENI NJE BANDE KRIMINELESH ILEGJITIME QE KENI UZURPUAR PUSHTETIN ME DHUNE!

  Per cfare legjimiteti socialit behet fjale kur dihet se Lenini dhe Stalini kane vrare vetem gjate 1923 deri ne 1933 mbi 30 milione ruse dhe ukrainas?

  CFARE LEGJIMITETI ESHTE KY MORE MUTER ENVERISTE?

  Mos u ngut o Viktor Malaj per vdekjen e Kapitalizmit dhe mos hyp ne karrocen e cunit te Sevo Tarifes qe ishte ideollogu i Enverit per Komunizmin Shkencor, sepse edhe shume BYLMEZE te tjere fanatike perpara teje e kane parashikuar fundin e kapitalizmit sic e parashikoi edhe Karl Marksi i paguar nga firma mafioze Rothschild, por ja qe koha tregoi se Komunizmit i erdhi vdekja me shpejt se Kapitalizmit dhe sot biznesmenet tregojne me qesendi se:

  MARKSI PER BYLMEZET SHKROI “MANIFESTIN KOMUNIST”, NDERSA PER INTELEKTUALET SHKROI “KAPITALIN”

  Dhe kur mbeti pa asnje kacidhe ne xhep motra e tij i shkroi nje leter mbreselenese:

  PO TI O KARL QE SHKRUAJTE PER KAPITALIN BOTEROR GJITHE ATE VEPER TE MADHE, SI NUK VURE PAK KAPITAL PER VETEN TENDE?

  Reply to this comment
  • manalati August 31, 02:54

   Eshte fat i madh per kete te marrin me pseudonimin ” Intelektual ” qe ekziston kompjuteri sepse, perndryshe, megjithe ate vrer qe i prodhon shpretka dhe truri ne 24 ore ky do te vetehelmohej dhe vetembytej. Duke pasur kompjuterin, ulet ne karrige dhe fillon e fyen, shpif, kercenon gjithkend, i sigurt se nuk e njeh askush dhe as ka cfare i ben kush. Pastaj, fillon e qesh si budalla me vehte dhe thote: ” Oh c’ju bera ketyre komunisteve, i bombardova dhe zhduka per fare “. Me vone kujtohet se ka folur me vehte dhe se nuk pjerdh kush per te, as ne shtepi te vet pasi e njohin se eshte nje i rrjedhur i pasherueshem, dhe fillon e grumbullon serish vrer per ta zbrazur te nesermen poshte shkrimit te radhes. Nuk ka rendesi permbajtja e shkrimit. Ai do t’i versulet autorit me te njejen terminologji, me terminologjine e njeriut te deshtuar ne jete, intelektualisht, moralisht, politikisht dhe humanisht. Aferim Intelektualopordha.

   Reply to this comment
   • intelektuali August 31, 12:10

    Eshte fat i madh qe Enver Hoxha nuk mund te ringjallet ashtu sic kerkon Viktor Malaj dhe nje ushtri bashibozukesh te Partise se Punes pas tij, te cilet kane vendosur te LEGJITIMOJNE komunizmin feudal te Stalinit me llogje fillozofike qe nuk i ha as qeni,

    sepse:

    O Tuaf qe shan intelektualin po ta kishe te gjalle Enverin sot nuk do te kishte as kompjutera dhe as internet, por do te kishte tollona dhe bunkere dhe filma te Kinostudios me ARMIQ alla Milkane, Gjika dhe Anagnoste qe taq shpelanin trunin ne lavatricen ideollogjike te Sevo Tarifes dhe ta benin pa rudha fare si dystaban aq shume sa pas shpelarjes ideollogjike PEDERASTI sadist i Gjyles te dukej sikur ishte nje KUMANDAR legjendar, si Kashei i Pavdekshem i perrallave dhe krimet e tij qe mbushen lumenj me gjak njeriu te pafajshem ne Shqypni te dukeshin si palo gje dhe e gjitha kjo:

    sepse:

    PUSHTETI BURON NGA GRYKA E PUSHKES!

    Ky eshte “LEGJIMITIETI” per sistemin makaber komunist te Marksit qe spiuni i Enverit, Viktor Malaj i ben nje analize bolshevike bashke me cunin e Sevo Tarifes duke harruar se ai i perket nje Klase politike te se kaluares se zymte dhe kriminale qe nuk i kane kerkuar akoma falje popullit tone per krimet makaber qe kryen baballaret e tyre dhe ne, intelektualet properendimore qe u vrane dhe u masakruan nga kjo Klase politike qe sot perpiqet te “LEGJITIMOJE” sistemin gjakatare te dhunes dhe terrorit enverist me BAJGA fillozofike sot kemi te drejten t’u themi ketyre pinjolleve te krimit enverist:

    QANI EDHE JU O TE PACIPE ASHTU SIC QANIN PRINDERIT TANE KUR I TORTURONIN PRINDERIT TUAJ DUKE I THYER KOCKAT E TRUPIT NJE NGA NJE, VETEM SEPSE NE VITIN 1946 DESHEN QE SHQYPNIA TE LARGOHEJ NGA KTHETRAT E KOMUNIZMIT GJAKATAR DHE TE BEHEJ NJE SHTET DEMOKRATIK, ASHTU SIC PO KERKON TE BEHET SOT PAS PILAFIT.

    Sic e shikon ti more BYLMEZ ke dale nga tema dhe nga shinat e debatit ne gazeten DITA me ofeza per intelektualin qe nuk e njeh fare, sepse Viktor Malaj njihet fare mire se spiuni i kujt ka qene ai dhe familja e tij dhe ketu nuk ka asnje sulm personal, por gjithe replika e intelektualit eshte vetem parimore,

    sepse:

    A MUNDET QE XHELATI TE AKUZOJE PER DHUNE VIKTIMEN?

    Pse keta enverista te pacipe si puna jote qe e duan kaqe shume Marksin dhe Komunizmin Mashtrues te tij nuk shojne qe te jetojne ne Korene e Veriut ku mesimet e Marksit, Leninit, Stalinit dhe te pjelles se tyre enver Hoxha jane akoma te gjalla, fare LIVE?

    HE PRA PSE KESHTU JU O ENVERISTA TE PACIPE KUR VJEN FJALA SE KU TE JETONI JU DHE FEMIJET TUAJ ZGJIDHNI KAPITALIZMIN ARMIK DHE NUK SHKONI TEK KIMI I KORESE SE VERIUT?

    Reply to this comment
  • Zogist nga Shen Naumi . August 31, 10:42

   I nerumi Kumandar Nasrdadin Tajvani .

   Proçesi filloj me 23 gusht 1971 , ne sallat dhe
   dhomat e Tregtise ne Amerike ,
   duke dhene Sentencen ne 31 maj 1975 ne asamblene Plenare Trilaterale ne Kyoto .

   Ne 4 vjet debat Padronet e mi e te Tute
   vendosin qe i Akuzuari duhej te VDISTE .

   i AKUZUARI quhej e MAJTA ,
   Pra
   e Drejta
   Demokracia e pjesmarrjes
   Paqja , Toleranca , INTERESI KOLEKTIV ,
   DASHURIA e lire , liria e mendimit ,
   Pra Nje bote me e mire per çdo burre e grua te ketij planeti .

   Ne vitet 70 kjo bota e majte ishte ne piken e
   gati – gati drejt realizimit , e shtyre nga ngjarje te shkelqyera qe e kishin Fshire boten oksidentale nga dhjetra vjetesh …………………………………………..

   e MAJTA ishte edhe Shpresa .
   e Majta eshte Femija e 2 shekuj perleshjesh
   e burrave dhe grave te thjeshte ,
   Nje EPOK me sakrifica te medha Njerzore
   ne mbrotje te ideve te mrekullushme ,
   Te udhehequr nga 700 deri ne 900
   nga persona qe ishin te Zote te ndryshonin historine .

   Te ndryshonin Historine , Vetem per nje Gje ::
   Te hiqnin fuqine e Pakices , dhe Fuqine ta merrte Shumica populli .

   mengjezin e 1971 , filloj proçesi ,
   Ku e majta duhej te ndalohej e te zhdukej .

   E kush e bere kete Proçes O nastradin ?
   Kush Vendos per fatet tona ?

   Ti Nastro je avokat i Djallit .

   Reply to this comment
   • intelektuali August 31, 16:01

    Ore ti pizeveng, avokati i Enverit,

    ENVERI ISHTE PO AQ I “MAJTE” SA ESHTE I “DJATHTE” SALI BERISHA

    Kur je kaq i MAJTE more pizeveng fanatik, po pse nuk e hyp BYTHEN tende komuniste ne veturat Pobeda apo Vollga te Stalinit more mavri?

    dhe:

    PSE TE GJITHE SPIUNET E ENVERIT PAS PAS VITEVE 90 I PUTHEN BYTHEN KAPITALIZMIT PERENDIMOR QE T’I PRANONTE NE VENDET E TYRE ME SOJE DHE SORROLLOPE NGA PAS?

    Po ju o fanatike te Enverit jeni kafshe qe nuk hani pyka llogjike fare o te fandaksur.

    Reply to this comment
    • Na myten bithetangat .. August 31, 21:26

     Nqs. meriton nje Big-Like prej meje, kete vetem se iu bie hakut ca skerbythjeve qe hiqen sikur posedojne kapitalin e se vertetes, por realisht perdoren nga tutoret si mish per top.

     “Edhe dhi te zgjebosura. edhe bishtin perpjete” ka qene dhe ka mbetur shprehje lapidare per kete kategori sejmenesh.

     Ate kafen borxh s’ma ktheve qe s’ma ktheve zogu kumardar…

     Reply to this comment
 19. gjermani i fundit August 30, 18:29

  thashe une, gjera te ketyre permasave vetem ju Nevrus mund ti shpjegonit.

  Reply to this comment
  • Novruz Taip Vishanji September 1, 06:47

   FUTE NE PRAPANICE

   ironine tende, o Hitler i parafundit,se je bere me keq se ajo jevga, qe, kur donte te vidhte nallanet e lena jashte xhamive dhe kapej me presh ops me nallane ne duar, i qahej e perqahej hoxhes se turnit, duke kembengulur qe nallanet qe kish …vjedhur, stononin ne mes te kepuceve te shumta.

   Jo per gje, po vetem per te te kujtuar, se edhe sot, gjermanet qe te vizitojne shtepine tende te bere me çimento hungareze, rere sahariane e hekurishte nga Angola, habiten me ate shkrimin me germa kubitale qe ke vendosur ne deren e firogriferit ops ..banjos ” hiq kepucet e ver nallanet” !

   Reply to this comment
 20. kRIST August 30, 19:27

  Viktor,sado t’i rrotullosh llafet ,me anen e gjuhes,qe si puna e timonit te nje makine qe terheq majtas,ashtu dhe ju ,shkisni vetem majtas.Vetem riparimi kapital,mund te korrigjoje terheqjen ne nje krah (cilido qofte ai).Por ky tranzicioni yne,e beri te pa mundur,mundesine e nje “riparimi kapital”,bile perforcoi edhe me shume vijimesine e krahut qe po ndjek Shqiperia.Lojra fjalesh,behen vetem kur nuk ka produktivitet qe te jape drejtimin e duhur.

  Reply to this comment
 21. Arber August 30, 20:55

  Gjithe artikullit me shume veshtiresi mund t’i levizesh vetem ndonje presje, Viktori perpiqet te jete vezhgues i mprehte i historise dhe realitetit dhe ia arrin kesaj falë (me sa duket) edhe per merite te formimit te tij, pa lejuar veten te bjere në kompromise me asnje pale, gje e cila do nxirrte lehtë bllof çdo publicist.
  Per sa i perket Tarifes, ka nje difekt sepse jo rralle behet konfuz ne cfare kerkon te shprehë, te tilla difekte kur ekzistojne te nje person, jane te pakorigjueshme, pavaresisht kesaj eshte e drejta e tij te shprehë cfare mendon.
  Jo rralle flitet dhe behen analiza te ketij lloji, sigurisht jo vetem ne Shqiperi, por rënia e rendit komunist duhet thene se ndihej, megjithese u shfaq e kompletuar në një menyre si të papritur. Vet Gorbaçovi ka deklaruar se kishin arritur ne nje pike ku nuk mund te ecej më dhe ndryshimet ishin te pashmangshme.
  Ok, po per sa i perket renies se kapitalizmit ? Goditja që mori sistemi financiar nderkombetar ne 2008, duket sikur do mund të amortizohet, por premisat jane si të goditjes që mori Titaniku. Kjo do te thote qe koha kur goditja do marre forme të pariparueshme nuk eshte e larget, vetem pak vite.
  I vetmi lajm i “mire” ketu eshte se eshte e sigurt që ne shqiptaret do i mbijetojmë, a nuk i mbijetuam vitit tonë (që e krijuam vetë) 1997?

  Reply to this comment
 22. katarakti August 30, 21:01

  E lexova me shume vemendje dhe kersheri shkrimin e zotit Malaj. Siç bej sa here shoh firmen e tij. Autori dallohet per nje bagazh te jashtezakonshem njohurish ne fushat sociale, politike, historike si dhe per nje thellesi mendimi dhe argumentimi ne lemen qe trajton. Pa asnje dyshim qe jam pothuajse krejtesisht dakort me verejtjet dhe analizat e tij, qe jane pak te quhen te perkryera. Por me duhet te them se shoh si nje gabim foshnjarak dhe primar tezen qe permend dhe Malaj te udheheqjes se shoqerise nga klasa punetore! Ne rradhe te pare ne vendet e zhvilluara perendimore ka gjithmone e me pak perfaqesues te klases punetore. Jetojme ne kohen e internetit, automatizimeve, robotikes etj etj. Por edhe sikur te ishte si ne Shqiperine e vitit 1970 duhet pohuar se nga formimi, pergatitja, trashegimia familjare etj etj klasa punetore nuk eshte e afte dhe as e destinuar te drejtoje nje shtet. Vetem inteligjences i takon nje rol i tille.Enver Hoxha nuk ishte punetor, as Lenini dhe as Marksi, pa folur per Engelsin « borgjez ». Dhe ketu eshte gabimi I pare I doktrines marksiste: udheheqja e shoqerise nga fshataresia dhe klasa punetore! E paimagjinueshme! Eshte njelloj sikur organizmi I njeriut te drejtohet nga kembet dhe krahet dhe jo nga truri! Ndofta ketu e kane bazen edhe ato gabime dhe krime qe u kryen nen ate sistem. Komunizmi, sipas mendimit tim, eshte nje sistem artificial qe eshte I veshtire te vihet ne jete. Arsyeja kryesore eshte se ai bie ne kundershtim me natyren njerezore. Bota eshte gatuar ne nje forme te tille, sipas evolucionisteve sociale, qe vetem me te fortet kane te drejte te ekzistojne. Jo me te miret. Ndermjet kapitalizmit dhe komunizmit, kam po aq veshtiresi te zgjedh, sa ndermjet koleres dhe murtajes. Nder te tjera : njeri eshte produktiv, por i pabarabarte, – tjetri eshte i barabarte, por jo produktiv ! Etj etj. dhe per t’i rene shkurt asnje sistem shoqeror deri me sot, nuk eshte i perkryer. Kapitalizmi kullon gjak nga vrasjet, grabitjet, pushtimet, kolonizimet dhe vuajtjet e tjera qe I ka shkaktuar njerezimit. Komunizmi u kthye ne nje burg te madh per popujt dhe individet nga ata qe pretenduan se do t’I sillnin atyre lirine dhe begatine!
  Pas gjithe atyre shkrimeve dhe analizave qe kam lexuar me aq kenaqesi nga Viktor Malaj do ta mireprisnja edhe nje studim dhe trajtim te tijin rreth Natyres Njerezore. Ketu ndofta gjendet edhe strumbullari i historise se pergjakur njerezore.

  Reply to this comment
  • gjermani i fundit August 31, 01:12

   katarakti, me fal per nderhyrjen e vogel, por jam kureshtar se perse gjykojme se bota eshte krijuar keshtu dhe mund ta ndryshojme gjithmone, kurse njeriu paska lindur me ca vese dhe nuk mund te ndryshoka. Sipas nje mendimi te pergjithshem, dy persona jane pionieret e shoqerise humane; Marksi dhe Frojdi. Marksi e trajtoi njeriun ne sherbim te shoqerise kolektive, kurse Frojdi si qenie individuale. Tregohet se Frojdi shetiste me mikun e tij psikanalist Ferenczi, qe i thote se njeriu qe ne origjine eshte biseks, dmth ne subkoshience ndjen nevoje te jete edhe mashkull edhe femer. Frojdi e kundershtoi, se Frojdi ishte antifeminist i bindur dhe mbeshteste tezen e kohes se tij se meshkujt ishin superiore dhe femrat inferiore ne shume çeshtje. Kaloi nje periudhe dhe Frojdi takoi Ferenczin, mikun e tij me te mire asokohe dhe Frojdi i thote se do botonte nje liber ku nder te tjera shprehte bindjen e tij se njeriu ne origjine eshte biseks. Ferenczi habitet dhe i thote me miresjellje se kjo teze ishte e tij e Frojdi s’mund ta bente te tijen. Frojdi nuk e pranon qe dikush tjeter ti jepte mend dhe keshtu prishet miqesia mes tyre. Ne fakt Frojdi nuk ruajti dot asnje miqesi, prishej me te tere, perfshire edhe gruan e tij. Si Marksi dhe Frojdi lane manget sejcili nje pjese te asaj qe quhet komplete; Njeriu eshte qenie individuale(Frojdi), por edhe komponent i pazevendesueshem i shoqerise kolektive(Marksi). Ne fakt, per kete arsye lindi koncepti i shtetit, dmth rregullatori i raportit te individit me kolektivin. Kur ti je me makine dhe del semafori i kuq do ndalosh se shteti ka vene rregull qe te kalojne kembesoret. Po te mos ishte kjo nuk do kishte qytet(dmth qyteterim). Nje liber i shkruar mire per kete çeshtje eshte “Autoriteti dhe individi” i Bertrand Russell. Me pak fjale edhe ky thote se Liria pa fre çon ne Kaos, Rregulli pa te drejta çon ne Diktature. Pak a shume bota e qyteteruar duhet te qendroje mes ketyre dy limiteve

   Reply to this comment
   • realisti August 31, 18:29

    Me pelqen komenti juaj! Pseudonimin “gjermani i fundit”e ke zgjedhur i ndikuar nga filozofet gjerman qe i kane vene vulen filozofise. Jane disa komentues qe komentojne vetem nga mesi e poshte , per ate pjese qe e kemi te njejte me te gjithe gjitaret e tjere. Ajo qe na ben njerez nuk eshte mes e poshte por mes e lart. Po nuk e perdorem pjesen qe na dallon pra mendjen dhe llogjiken mbetemi thjeshte kafshe qe flasim . Cuditerisht disa kafshe dine edhe te shkruajne !

    Reply to this comment
  • anticensurë25642654 August 31, 12:11

   katarakto
   ” Arsyeja kryesore eshte se ai bie ne kundershtim me natyren njerezore.”
   natyra njerzore është vetvrasëse!!
   ti do të thuash “çfar gomarllëku”!?
   nuk ke të drejtë!!
   është vetvrasëse sepsemegjithëse është në gjëndje të parashikojë të ardhmen,prap kryen veprime që i kushtojnë më tepër në të ardhmen se përfitimi i momentit!!
   si çdo qënje e gjallë njeriu drejtohet nga emocionet!!ndryshe nga çdo qënje e gjallë,ne mendojmë se,vetëm njeriu ka ndërgjegje!vetëdije!!
   në trurin e njeriut të dy këto aktivitete ndodhen në pika të ndryshme!!
   janë krijuar në kohë të ndryshme!!
   e para qëndra e emocioneve ka një jetë prej 150-250 milion vjet që është krijuar,që funksionon!!
   e dyta as një fragmet të të parës!!pra rreth 100 mijë vjeçare!!
   sado vënd që vogël që zë në trurin e njeriut,emocionet drejtojnë rreth 95%të veprimtarisë së tij!!vetëm 5%drejtohet nga ndërgjgjia!!(sado që të jetojë vetëdija,prapë do të jetë më e re se emocioni,prapë do të jetë më e dobët se emocioni)
   prandaj natyra njerzore nuk pranon jetën sociale,barazinë gjinore,sociale e kështu me rradhë!!
   njerëz të ditur përpiqen që ta ndryshojnë këtë zakon ose mënyrë jetese të njeriut!!por është pothuajse e pamundur!!
   sepse ka njerëz që nuk e duan ndryshimin,sepse ka njerëz që nuk e pranojnë ndryshin,sepse ka njerëz që përfitojnë nga ndryshimi,por më e keqja e të këqijave është se ka njerëz që vetgënjehen se mund të përfitojnë nga ndryshimi!!
   këta janë shumica!shumica vetshkatërruese!!
   ti je një prej tyre!!

   Reply to this comment
 23. beni August 30, 21:09

  Ne kiishin islamizmin Cna ngatron me socializmin Lindor qe qe parajse,sidomos ai jugosllav!
  Enver hoxha ish nje Islamist ekstremist nga me radikalet ne ter Lindjen te pasuar nga Mehmet shehu e batakcinjte te tjer islamike!
  Hiqeshin gjoja komuniste,por ckishin me minifundet e vajzave?

  Reply to this comment
  • Hodo Nivica August 31, 12:42

   Beni o benke
   Enveri hoqi fene , ti thua enveri ishte Islamist ?

   çkishin me minifundet e vajzave ?

   Ke degjuar per moralin Beni ?

   Vish breket beni , Thoshte enveri ,
   Po kujt ja Tha ?
   Di qeni te mbaje brek ?

   Reply to this comment
  • NJE QYTETAR SHQIPTAR September 2, 19:22

   Kulmin e idjotesise nder gjithe komentuesit e mbajne
   “beni” dhe ” Mark Uk”. Jane te pa arritshem ne injorancen dhe ligesine qe mbajne brenda vetes !

   Reply to this comment
 24. john August 30, 21:36

  O beni

  sa islamist ishte Enveri ta tregon ky anglezi …prandaj kapefort dhe shterngoje kete ketu poshte.

  .

  “Kthehu shoku Enver, t’i kemi falur të gjitha!”, ky është titulli i një shkrimi në të përditshmen e majtë britanike “Morning Star” (Ylli i Mëngjesit).
  Artikulli është shkruar nga poeti dhe këngëtari britanik John Baine, i njohur me emrin e skenës Attila the Stockbroker. Teksa i quan “trapllëqe” dogmat fetare të mesjetës, ai vlerëson nismën e Sekretarit të Parë të Partisë së Punës në Shqipëri, shoku Enver Hoxha të ndërmarrë në vitin 1960 për të lënë pas dogmat shoqërore mesjetare.
  Duke marrë shkasë nga sulmet në Francë, ai shkruan se “liberalizmi im po zvogëlohet me shpejtësi dhe se po mendoj të jem në krah të shokut Enver Hoxha”.

  Këto ditët e fundit jam bërë nostalgjik për disa nga zgjedhjet e gjetura në vitet ’60 nga shoku Enver Hoxha, Sekretar i Parë i Partisë së Punës në Shqipëri, për të zgjidhur problemin e ndarjeve shoqërore dhe trapllëqeve mesjetare të shkaktuara nga feja.
  Ndalimi i mjekrave, një muze i ateizmit dhe deklarata në vitin 1967 se Shqipëria është zyrtarisht i pari shtet ateist në botë dhe natyrisht shprehja apokrife:
  “Populli shqiptar do jetë i lirë vetëm kur të varet prifti i fundit me zorrët e hoxhës së fundit”.
  Disa vite më parë, megjithatë përpiqesha të pranoja që rruga e zgjedhur nga shoku Hoxha ishte një reagim i tepruar dhe se njerëzit kanë të drejtën për të adhuruar çdo mik imagjinar apo artifakt që zgjedhin ata, pavarësisht vendit të origjinës, formës apo numrit të tentakulave apo testikujve.
  Më vjen keq nëse kjo bën që të dukem si një hipi liberal.
  E kam bërë dhe kam një justifikim për këtë.
  Kjo zgjidhje presupozon se ata nuk do përfundojnë duke djegur kryqe në periferi, duke ndërtuar në tokat e tjetrit ose duke masakruar fansa të pafajshëm të muzikës ‘Rock’ në një klub nate të premten.
  Tani, liberalizmi im po zvogëlohet me shpejtësi dhe përfundimisht kam nisur të jem në krah të shokut Enver, sërish.
  Kjo është sigurisht e vërtetë, që në duart e duhura, ai mashkulli imagjinar me mjekër, mund të jetë një forcë për mirë. Gruaja ime është e krishterë, është e dashur, e mirë dhe socialiste. Ajo ka miq nga fe të tjera, që janë njerëz të mirë.
  Por në duart e gabuara ata marrin formën e shprehjes: “Oh Zot, çfarë kemi bërë për të merituar këtë?”.
  Sigurisht kjo është ajo që pyesin shumë njerëz tani.
  Edhe me standardet imperialiste, ishte e paimagjinueshme që të hidhje acid në fytyrat e femrave në Afganistanin e viteve ’70.
  Gra të lira dhe të arsimuara? Sekularizmi në zemër të Kushtetutës? Reforma e tokës, që i jep mbështetje fshatarëve të varfër? Nuk mund ta kesh.
  Ishte akoma më çmenduri dhe budallallëk të bombardosh Sadamin dhe Gadafin- dy nga antifondamentalistët më të angazhuar në planet- duke çliruar çmenduritë fetare nga burgjet.
  Në vend të thirrjeve “Faleminderit demokracia perëndimore, ju duam. Na sillni McDonalds, Top Man dhe Coldplay”, nisën të thërrasin “Allahu Akbar”.

  Reply to this comment
  • xxx August 31, 15:16

   @ john, rrofsh per kete prurje

   @ gjermani i fundit, flm. cdo shpjegim i shkon me fund pyetjeve & ezauron konfuzionet

   Reply to this comment
  • beni August 31, 16:49

   Nuk ke Faj te mendosh keshtu,se iku nje islamik e Ardhi nje me i poshter Si sali berisha e solli demokracine islamike?
   As e ke Provuar ndonjehere te jetosh ne nje shtet qe mbizotrron krishterimi?

   Reply to this comment
 25. Nje shqiptar August 30, 22:28

  Zoti Viktor Malaj ka shkruar me shume vertetesi dhe siç shihet autori eshte jo vetem gazetar I talentuar por ka edhe nje horizont te gjere politik, shoqeror kulturor madje edhe ekonomik e financiar. Socializmi real do te binte patjeter pasi ndertoi ekonomine mbi bazen e investimit te KURSIMEVE si dhe te kritikes e autokritikes partiake, ndersa konkuruesi I tij KAPITALIZMI e ndertoi ekonomine mbi bazen e kreditimit permes borxheve publike e opcioneve financiare te sofistikuara, kredive bankare sipas progresionit gjeometrik te mbeshtetura ne rezerven e detyruar, bonove te thesarit , privatizimeve papara ne vendet e botes se trete, etj. Mrekullia e kapitalizmit te sotem qendron ne aftesine e gjetjes te zgjidhjeve per te kapercyer çdo krize financiare e te superprodhimit qe lind ne rrugen e tij. Kjo eshte bere e mundur pasi, ndermjet tjerash, ekziston nje SISTEM FINANCIAR boteror I kontrollit dhe I kreditimit I bazuar kryesisht ne dollarin si dhe ne euron, sterlinen, jenin japonez dhe tashme edhe ne juanin kinez. Per te kapercyer pasojat e krizes tee 2008 u shpiken TAKSAT e INTERESIT NEGATIV te papara ne historine e finances, procedura QE domethene blerje nga bankat qendrore te obligacioneve shteterore e private etj. Zhvillimi I pershpejtuar me borxhe I kapitalizmit soli renien e socializmit real ne lindje por pas renies se tij prodhoi edhe shume probleme te mprehta ne lidhje me borxhin e larte publik ne shume shtete te botes. Kina po ekspermenton, deri tani me sukses, nje sistem origjinal: nje parti qe ka pushtetin, ekonomi shteterore ne sektoret strategjike, ekonomi private ne prodhimin e sendeve te konsumit te gjere dhe ne sherbime , sektor bankar qe krediton pafund dhe me taksa interesi te ulta, ruajtja e monedhes qe te mos tejvleresohet. Kapitalizmi eshte i afte te prodhoje ndersa socialzmi eshte i afte te rishperndaje e te beje asistence per te gjithe me ate qe u prodhua.
  Se sa legjitim apo vital eshte sistemi i sotem boteror i kapitalizmit, dhe veçanerisht sistemi financiar boteror me fantazmen e tij gjigande te derivateve, do ta shohim ne krizen e ardheshme financiare pasi eshte kjo qe shendrrohet menjehere ne ekonomike. Kjo krize nuk do te vonoje te vije pasi treguesit ne bursat kryesore kane kaluar tashme tere nivelet e pranueshme. Perendimi po pergatitet per te perballuar kete krize duke kapitalizuar fort bankat e tij qe te mos falimentojne. Kina gjithashtu po tregon kujdes per bankat e saj. Shenojme se çdo krize e re financiare sjell pasurime prrallore per disa banka te medha private e fondeve spekullative qe jane edhe shkaketaret e ketyre krizave qe sjellin edhe varferimin e pasurise publike.

  Reply to this comment
 26. Gallapi August 31, 01:08

  Edhe një shkrim i nënshkruar nga Z. Viktor Malaj, nga i cili pata çka të mësoj!
  Të faleminderit Dita për shkrimet – analizat që na ofron!

  Reply to this comment
 27. Ballist qe nuk e ha Mishin e Pules . August 31, 14:12

  Tschus junge .
  Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
  Jo me Gjermonin per ekonomine ….
  Ke ngateruar Adrese . haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

  Si mund ti pergjigjesh , nje pyetje te nje Budallai ? ose me bute ” injoranti ” ??????

  Atehere , o Aguridh po te jape dy emra :

  Carmen Reinard [ ti e kupton gjermonishten RAINARD ]
  And [ edhe ] Kenneth Rugoff jane dy Ekonomiste NeoKlasik te Havardit , qe disa kohe me pare shkruanin se si Shtetet me BORXH publik [ valle ti e kupton se ç’fare eshte borxhii publik ????]] ————————-……………………………………………….
  ……………..
  Puna e ketyre quhet ”
  ””’Growth in a time of debt ””
  ky eshte marre si model nga 2010
  nga Tecnokracia EUROPEA .-

  oK LOLOOOOOOOOOOOOOOOOO
  Mbas historise moderne , qe nxjer jashte loje

  Marksin , Keynes , Sraffa , Robertson , Lerner
  Mincksi e shume te tjere ,
  DEGJO ! nuk eshte eksagjerim ::
  Eshte njelloj sikur te te them ::

  Imagjino , se ç’fare do ti tregojme bOTES .,
  MBI HISTORINE e Hamburgeve
  mbas Triunfit te McDonald
  ,
  dhe VDEKJEN e Grilles [ pjekjeve ne shpuz ]
  Amerikane ,
  Sepse keshtu vendosen ShumeKobshet e burgerve te mutit …………………..
  ESHTE e njejta gje qe po diskutojme .

  Shembujt i marr keshtu , sepse eshte e vetmja menyre , qe mund te kuptoni .

  MOS KI FRIKE o djalke nga fantazmet e sistemit ..
  si
  Borxhi publik [ qe nuk eshte i popullit ]
  fantazma e deficitit
  Fantazma e Inflacionit [ sot jemi ne deflacion ]
  Haaaaaaaaa Fantazma e shteteve qe i kane duart e shpuara [ harxhojne leka ]

  Keto jane gozhduar ne trute tona
  qe automatikisht ne vine ne tru pa dashje –
  O zot Inflacioni [ haaaaa
  O zot Borxhi [haaaaaaaaaa.
  e di qe ske kuptuar asgje …………………………..

  Valle e di se si quhet sistemi bankar Sot ?
  Mbas 500 vjetesh ky sistem Vdiq .
  dhe ti akoma se ke kuptuar se si funksionon ?^

  ik , shko luaj ndnje sport me Kembe ,
  te garantoj se eshte me e lehte .

  i Thuaj Mark uk te te mesoje
  te PUnosh me SHTIZA , duke bere çorape leshi .

  Reply to this comment
 28. Mark uk August 31, 14:19

  Ti ke lindur Gabim o zoteri .
  Lexo , me shume e ha fasule me pak .
  Lere NOVRUZION o Kungull ,
  Novruzi vetem , pershkruajti NjE REALITET .
  Pa filozofi , real qe ti nuk munde ta kuptosh
  sepse nuk jeton ne realitet .

  Noke te perqafoje fort si te kallamioshtet ,
  Je dashuria ime e pare ..
  haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  Tani e kuptoje pse me beje Skonte ,
  Me paske dash moj lavire ………………..

  Bej shaka .

  Noke je njesh me kete Koment .

  Reply to this comment
 29. realisti August 31, 16:55

  Umberto Eko paska thene diku 90% e njerezve jane budallenj vetem 10% jane inteligjente. Ky shkrim eshte pkerishe per ate 10%.

  Reply to this comment
  • intelektuali August 31, 17:26

   “NJEREZIT E KAMPIT KOMUNIST PRISNIN GJITHE JAVEN QE TE VINTE E DJELA PER TE PUSHUAR, PRISNIN GJITHE VITIN QE TE VINTE VERA PER TE NGOHUR KOCKAT E TRUPIT NGA DIMRI I GJATE DHE PRISNIN GJITHE JETEN MJERANE PER T’U BERE TE LUMTUR SI TE GJITHE TE TJERET.”

   Umberto Eco

   Reply to this comment
 30. shushica August 31, 17:19

  Pas shume komenteve,shumica pozitive me te cilat jam dakord,doja te theksoja dy pika …
  E para ….Eshte e padiskutueshme qe socializmi real eshte legjitim….shume here me legjitim se kapitalizmi ….Socializmi real ka humbur nje beteje ,,por lufta eshte e gjate …Te gjitha epokat kane patur zhvillimet e medha perparimtare ,si me dhune ashtu edhe me evolucion …Por ka patur edhe kthime te medha prapa ,kryesisht me dhune ,nderkohe qe socializmi ra formalish pa dhune …Shkaku themelor qendron ne ate qe thote Lenini ,,dhe thekson edhe Malaj,,,humbja e gares ekonomike ,,,,Lenini thoshte edhe dicka tjeter ,,,shpirt revolucionar rus dhe pragmatizem amerikan …kjo eshte metoda qe duhet te zbatojme …dhe dicka tjeter thoshte …ajo parti qe nuk koregjon gabimet e saj eshte e destinuar te vdese…Dy vende gjigante ish BS …dhe Kina nuk qene ne gjendje te perpunonin rruget teorike dhe praktike te realizimit te epersise ekonomike …Hyne ne nje konkurence shkaterruese,,formalisht ideologjike por ne esence nacionaliste,gje qe devijoi qellimin kryesor …rritjen e mireqenies se njerezve …Ndersa perendimi ,per aresye te dominimit amerikan por edhe te pevojes se hidhur te dy luftrave boterore dhe frikes se socializmit ,krahas perqendrimit ne ekonomi duke shfrytezuar fuqine e madhe te tregut te lire ,zbatoi edhe nje sere reformash sociale ,shume te aferta me vendet socialiste..
  E dyta ..Konceptimi i marksizmit si dogme dhe jo si teori per ndryshim bllokoi mendimin dhe veprimtarine ekonomike pas fazes se pare te vendosjes se prones shteterore Ndersa ne fazen e pare ideolgjia ishte force shtytese e fuqishme ,ne fazen e dyte ajo u shndrrua nepengese per zhvillimin e forcave prodhuese .Dalja nga injoranca dhe krijimi i miliona nerezve me kulture profesionale kerkonte menyra te tjera per nxitjen e prodhimit Dy aspeke ishin vendimtare ,konkurenca dhe shperblimi Pra ideja e Buharinit qe nxorri Rusine sovjetike nga rreziku i shembjes …konkurenca edhe brenda sistemit ,ecja paralele e ekonomise shteterore dhe private mund te sillnin nje bum teknologjik ,prodhimi dhe mireqenie …Ajo qe praktikisht realizoi Kina 30 vitet e fundit ,,,eshte bumi me i madh ekonomik qe ka njohur historia e njerezimit …Mbi 1 miliarde njerez dolen nga varferia dhe kane nje jete dinjitoze…..

  Reply to this comment
 31. N.C.P. August 31, 18:21

  Dy fjale per komentuesin
  .
  Robert Qimçakëzi
  .
  -Kam pershtypjen nga menyra si shkruan duhet te jesh ndonje bos mega-fekaleve qe hidhen sot ndaj sistemit te kaluar per cerekshekulli dhe te vjen era përç…

  Thoni se kam shkruar carcafe-fleterrufe te Dita & Tema !…Po rastin rastin se i kam shkruar unë të tëra dhe po të them më lumtë trapi…
  .
  Thoni se i paskam cuar lule enverit dikur dhe qenkam bere anti-enverist tani….Zoti Qimçakëz nese je burrë te propozoj te komentojme me emra orgjinale dhe le te shohi dynjaja …qe turbo-kamunistet e kohes enverit ja kane kaluar dhe te burgoserve te Spacit
  ne kanibalizmin ndaj socjalizmit-komunizmit dhe vecanerisht enverit qe dikush i thote diktator dhe dikush shejntor.
  …………….
  .
  Kalojme ne Temen e legjimititetit te sistemeve
  .
  .I
  I ftoj lexuesit & komentuesit qe kur flasin per te tilla tema te mos permendin Shqiperine sepse cfare ndodhi pas 1944 ishte nje regjizure e shkruar ne tetor 1945 ne “The Percentages agreement “Joseph Stalin &Churchill dhe ambasdori amerikan Averell Harriman ndane Europen si kasape dhe shqiperine e gjore e lane ne dore te TITO RANKOVICIT DHE STALINIT….Pra nje firme ne kete date e kalonte Shqiperine ose ne kapitalizem ose ne socjalizem
  .
  II.
  I ftoj lexuesit & komentuesit qe kur flasin per te tilla tema te mos permendin Shqiperine sepse SIC THOTE ME TE DREJTE VIKTOR MALAJ..””” (CITOJ NGA ARTIKULLI)””’shumica e diplomatëve, studiuesve dhe ushtarakëve që e patën shkelur në gjysmën e parë të shekullit të 20-të e konsideronin nga 5 deri në 15 shekuj pas botës së qytetëruar?..””””’..PRA CFARE G.E.SOMES DONI ?
  .
  III
  The mbajeni mend mire ju Qimçakëza dhe Edepsëza:
  deri sa dipllomatet euroatllantike
  dhe te permjerrurit politke
  bashke me palloshin 2 metrosh Edi rama
  nuk fusin ne burg Sali Serbin
  per mua enver hoxha jo vetem eshte i madherishem
  por nja nga burrat me te shquar qe ka nxjerre njerzimi.
  ..
  ..KETE NUK E THEM UNE POR JU QE PO JU SHKERDHEN NENEN SHKERDHEN BERISHA DHE FSHIHENI SI SORRA PARA KOMPJUTRIT …..

  .

  Reply to this comment
  • Robert Cumcakezi September 1, 10:48

   Shoh se kemi nje sinkronizim mendimesh, Nuzo.

   Sa per “Kodin e Heshtjes” lere mos e pyet. Porosia per te zbatuar direktiven: “Pate c’pate gjate orarit tuaj zyrtar, mbyllni syte dhe qepni gojen, se perndryshe fluturoni si raketa prej letre nga dritaret) eshte tashme e dale boje ketej nga anet tona. Taktika te sostisura apostafat per po-thens kokeulur, tejmase te indoktrinuar dhe te destnuar per te mbushur vendet vakante te administratave.

   Kohes se publikimit dhe numrit te komenteve te fundit po te duam hajt se dime t’ja bejme dermanin (ti pshm. e ke postuar sot ne oren 06:53), por mosshfaqja e numurit total te lexuesve le pak per te deshiruar, aq me teper kur ky ke faqja e vjeter dallohej fare qarte.

   Mua pshm. sot nuk me kane publikuar akoma nje replike pajtimi me rivalin e nofkave. N.C.P. Komentin ku i kerkoja bile edhe te falur per keqkuptimin e humorit te zi (shpresoj te na ndjeke), e postova andej ne te ngrysur. Duke e ditur se se edhe radaksia i ka te nevojshme oret e saj te relaksit, llogjke qe s’mund te fajesoj askend per censure te qellimshme.

   Reply to this comment
 32. Robert Cumcakezi September 1, 00:09

  Per komentusin e stazhionuar ne nofken @NCP,

  Jam munduar ta shmang repliken me ty zoteri, aresye s’ta them, por me qe sot ke perdorur fjalor tejmase banal me detyrove te shkruaj nja dy fjale.

  Sorry nese me komentin tim te paskam prek kaq shume ne seder, sa te detyrohesh hedhesh nje varg me ofendime, ani pse pa te keq. Tani lexo pak me kujdes dhe mundohu te qendrosh pak cool si bicim amerikoni…

  Fale ndryshimit te situates politike ne 2013, Shqiperia shpetoi pa u kthyer komplet ne “Toke e Xanun”, keshtu qe qe t’ja heqesh te drejten cdo qytetari t’ja permende emrin asaj, nderkohe qe ti per vete s’le koment pa e permendur, kjo eshte njelloj sikur te bertasesh “beni si them une, por mos beni si bej une”. Se kush i ka shfaqur fare hapur keto shenja tipike diktatoresh eshte e tepert ta permend se fundja nuk e kam zakon te permend emra konkrete. Marrja me individin eshte katercipisht zanati yt me i preferuar. A e imagjinon dot, se si duhet te vepronin gjithe figurat e politikes qe ti i reshton nje per nje ne list-komentet e tua pa fund, nese ata do te ishin kaq sensivel sa c’ishe dhe ti sot me mua? Me tolerant o njeri, se s’jemi duke ndat tapite e forumit?

  Ne repliken me Nevruzin, fjala ishte per nje lloj censure qe po vihet re ne forum, ndersa sjellja e rastit tend ishte spontane dhe me teper per pak humor nga qe te kam bere favorit. Mos e beso po deshe, por te kam bere favorit qysh nga dita kur vendosa mos t’i lexoj me fare komentet monotone non-stop, pasi me harxhojne kohe dhe me dobesojne baterine e celularit…

  Te pelqen apo nuk te pelqen, mua personalisht me eshte mbushur mendja top, qe enverist me te thekur se ty nuk e gjen ne kete forum. Je aq i thekur, sa qe sa here qe permend qe ke qene anti-enverist me ben te mbaj te qeshuren ngaqe na kujtohen ca historira si puna e atyre takimeve “gju me gju me popullin”. U merzite? C’te keqe ka ne kete mes. Kjo eshte e verteta. Fshati qe duket s’do kallauz. Ti kerkon qe te rrime drejt e te flasim shtrember, apo ansjelltas? Pastaj dhe pak humor s’na ben keq, okay?.

  Reply to this comment
 33. * September 1, 00:10

  Your e-mail address will not be published.

  Reply to this comment
 34. Dashamiresi D. September 4, 17:05

  O “katarakti”komentues qe vetem Katarakt nuk je,po nje LLUCE,noshta poshte “Kataraktit”si mbetie e Tij.
  As me thua,ajo inteligjenca,qe me te drejte bota ate sheh per hapie horizotesh te reja zhvillimi,nga e ka preardhjen?! dhe ajo “inteligjeca’,po jo sipas teje,anuk eshte me rrenje puntori e fshatari!?
  Beni gabim qe shprehi ashtu.Koha ne te cilen jetojme,inteligjencen duhet ta shohe tek mbare populli,nga e ka pjellen,pa tjeter atje ku ka vertet demokraci.
  Nuk dua te komentoj te tjeret,mire e kane se edhte si ajo puna e “sites dhe shoshes”, qe na japin MIELLIN e bakllavase,,,natyrisht qe mielli ka dhe pyetien?C’nga c.ime eshte.Se ka bime qe prodhijne dhe HELME…
  ne komentet e mesiperme ke cte lecosh pa tjeter me site e shoshe ne mendie.
  Viktor Malajt, i heq kapelen,anise lexues i asaj shkolle 50vjecare jam.
  Dashamiresi D.

  Reply to this comment
 35. Fjaleplaku September 6, 18:05

  Presidenti Regan duke folur per dy sistemet perdori kete anekdote qe eshte reale edhe sot.
  “Nje grua ruse takoi Gorbacovin dhe e pyeti. Kam nje pyetje sh. sekretar. Kush e zbuloi socialzmin politikanet apo shkencetaret?
  -Politikanet, tha Gorbacovi.
  -Kuptohet, tha plaka , se po ta kishin zbuluar shkencetaret do te kishin bere provat me minjte perpara.

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Njoftim

Njoftim