Katrahura e Milot-Balldren, del raporti: Falsifikime dhe zero investime

November 19, 2019 08:20

Katrahura e Milot-Balldren, del raporti: Falsifikime dhe zero investime

Të dhënat për kontratën koncesionare me Partneritet -Publik -Privat për ndërtimin e rrugës, Milot -Balldren nga kompania ANK janë falsifikuar.

Kontrolli i Lartë i Shtetit në një audit të thelluar mbi procesin e kontraktimit me PPP të projektit ka gjetur të dhëna të ndryshme në një tabelë që ka të njëjtin numër regjistrimi, ku vërehen qartë se si kanë ndryshuar shumat dhe afatet e financimit të segmentit nga furnitorët.

Në draft kontratën e protokolluar nga Ministria e Financave me shkresë nr. 8415 me datë 07.05.2019, sipas regjistrimeve me nr.1801 Rep, nr. 469 Kol, konstatohet diferenca në anekset e kësaj kontrate me kontratën e botuar në faqen zyrtare të Kuvendit.

Sipas shtojcës 6 “Modeli Financiar” të kontratës së përcjellë në Ministrinë e Financave financimi nga furnitorët është 19.5 milion euro, përkatësisht 9.5 milion euro vitin e dytë dhe 10 milion euro vitin e tretë të projektit koncesionar/PPP.

Sipas kontratës së botuar në faqen e Kuvendit, financimi nga furnitorët është 19.5 milion euro, përkatësisht 2.5 milion euro vitin e parë, 3 milion euro vitin e dytë, 7 milion euro vitin e tretë dhe 7 milion euro vitin e katërt, të projektit koncesionar/PPP.

Shifrat e ndryshuara në tabelat që shoqërojnë kontratën janë të faktuara nga faksimilet në fund.

Shifrat e ndryshme në njëjtën shkresë me të njëjtën numër regjistrimi tregojnë për ndërhyrje njerëzore të paligjshme që cenojnë integritetin e të dhënave dhe shifrave të mëparshme të studimit të fisibilitetit – thotë Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe shton se për analizën u mor në konsideratë tabela e botuar nga Kuvendi i Shqipërisë.

Struktura e financimit e fryrë, kontraktorit nuk i nevojiten fondet e veta

Struktura e propozuar e financimit duke e krahasuar me nevojën për flukse dalëse konstatohet jo e përshtatshme, duke krijuar teprica likuiditeti të panevojshme, të cilat nga njëra anë shkaktojnë shpenzime interesi të panevojshme dhe nga ana tjetër ulin vlerën reale të kontributit të kapitalit të operatorit privat, – thuhet në gjetjet e auditit.

Në këtë mënyrë nevoja për flukse dalëse në vitin e parë të kontratës vlerësohet në vlerën 32.500.000 euro, ndërkohë që financimi vetëm me hua bankare vlerësohet në shumën 40.000.000 euro, duke krijuar një tepricë prej 7.500.000 euro.

Po në të njëjtin vit parashikohet financim i operatorit privat në shumën 6.000.000 euro.

Në total rezulton në një tepricë likuiditeti prej 13. 500.000 euro.

Kjo do të thotë që gjatë vitit të parë bazuar në planin e paraqitur në studim fizibiliteti, jo vetëm që nuk ka nevojë për 40.000.000 euro hua, por edhe kapitali i operatorit privat i pretenduar për financim, rezulton “i panevojshëm”, pasi nevojat për financim të projektit për vitin e parë, mbulohen dhe tejkalohen me hua bankare.

Përgjatë gjithë periudhës së investimit akumulohen mjete monetare të panevojshme të cilat duke pasur një normë interesi prej 5% mbi kapitalin e investuar nga koncesionari rezultojnë rreth 1.6 milion euro kosto interesi të panevojshme.

Nga auditimi konstatohet se është parashikuar të financohet e gjithë vlera e kostos së investimit duke përfshirë edhe fitimin e operatorit privat të realizuar si pasojë e operacioneve ndërtimore.

Në këtë mënyrë, konstatohet se vlera reale e investuar nga sektori privat në fazën e ndërtimit është më e ulët se 30 milion euro të deklaruara, pasi për pjesën e ndërtimit, projekti do të gjenerojë fitim.

Struktura e financimit për pjesën e ndërtimit vlerësohet të jetë e mbivlerësuar duke mos marrë parasysh këtë element dhe duke i ofruar kthim nga investimi koncesionarit edhe për pjesën e fitimit të realizuar nga faza ndërtimore.

Përveç, pjesës së shtrenjtimit të kostos së financimit të projektit, ky konstatim jep efekte edhe në vlerën reale të investuar nga koncesionari në projekt, që në rastet e një marzhi fitimi prej 10% (që përkthehet në një fitim prej rreth 14 milion euro vetëm nga ndërtimi), vlera reale e investuar për këtë projekt rezulton në rreth 16 milion euro dhe jo 30 milion euro siç pretendohet nga koncesionari.

Supozimet e studimit përfshijnë financimin me 115 milion euro hua bankare dhe 50 milion euro investim nga kapitali i kompanisë, nga të cilat 30 milion Euro për realizimin e investimit dhe pjesa tjetër prej 20 milion euro për mirëmbajtjen.

Në total kostoja e investimit dhe mirëmbajtjes sipas vlerësimeve është në shumën 161.5 milion euro ndërkohë që modeli i financimit përfshin burime në shumën 165 milion euro. Diferenca prej 3.5 milion euro financim shtesë përtej nevojave për investim dhe mirëmbajtje sipas modelit të propozuar rëndon me kosto shtesë financimin përtej nevojave reale, duke përfshirë kostot e interesit.

Pjesa e financimit të shpenzimeve të mirëmbajtjes nga kapitali i shoqërisë nuk është pjesë e pasqyrës së fluksit të parasë si fluks hyrës megjithëse është deklaruar se do futen në projekt si të tilla, ndërkohë që është pjesë e analizës si fluks dalës nga shpenzimet e mirëmbajtjes.

Për tre vitet në të cilat është parashikuar që të realizohet investimi, vendosen në dispozicion fonde të panevojshme (krahasuar me nevojën për para për kryerjen e investimit) që në vitin e parë e cila vazhdon deri në vitin e tretë, nga ana e koncesionarit dhe financimit me hua bankare për të cilat paguhet interesa.

KLSH konstaton se analiza e kryer nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë është jo e plotë dhe nuk ka evidentuar problematikat në drejtim të flukseve të projektuara të parasë, burimet e nevojshme të financimit, treguesit kryesorë financiarë të projektit si dhe kostot kryesore që angazhojnë flukse dalëse të parasë.

Në këtë mënyrë, për efekt të problematikave të vlerësuara më sipër nuk evidentohet të jetë refuzuar projekti por është shprehur dakortësia në parim.

Kostot e shpronësimit nuk janë parashikuar

Sipas rezultateve të kontrollit kostot e shpronësimit të këtij projekti koncesionar rezultojnë të mos jenë parashikuar në studimin e fizibilitetit, të cilat duhet të jenë në formën e kostove të investimit për të ndodhur përpara fillimit të punimeve. Nga auditimi konstatohet se flukset dalëse si pasojë e kostove të shpronësimit nuk janë pjesë e analizës së flukseve të parasë për të pasqyruar treguesit financiarë të projektit dhe fluksin neto të parasë për Buxhetin e Shtetit.

Kontrata e Milot-Balldren

Kontrata e koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si Autoriteti Kontraktor, shoqërisë “ANK” sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë “Bardh Konstruksion” sh.p.k., si shoqëria koncesionare, për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot–Balldren u miratua nga Kuvendi në fund të muajit korrik.

Kjo kontratë ngjalli debate për koston e lartë të saj, 256 milionë euro me TVSh, ose 15 milionë euro për kilometër, rishikimin në rritje të saj në raport me ofertën fillestare që ishte 161 milionë euro, rinegocimin pa garë të interesave.

Kompania deklaroi se do të merrte një kredi prej 70 milionë eurosh, do të përdorte financiame nga furnitorët prej 19.5 milionë eurosh dhe do të investonte 52 mln euro nga kapitali i vet.

Të dhënat e bilancit treguan se kompania nuk kishte kapacitetet financiare që të ndërtonte një projekt të tillë.

Ndërsa ANK premton të financojë 52 milionë euro nga kapitali i vet, të dhënat zyrtare nga bilanci 2017 tregojnë se totali i aktiveve të saj është vetëm 16 milionë euro (2 miliardë lekë), ndërsa totali i kapitalit është 3.2 milionë euro.

Kompania kishte të ardhura prej 16 milionë eurosh në 2017-n dhe një fitim minimal prej më pak se 1 milion euro.

 

o.j/dita

November 19, 2019 08:20
Komento

11 Komente

 1. Eksperience November 19, 10:45

  Akoma eshte e paqarte kontrata e ketij segmenti, pasi çdo portal e shkruan sipas interesit te vet.
  Megjithate per projekte te tilla, ku asnje kompani ne shqiperi nuk ka pervoje , kompania aktuale ANK, duhet te bashkepunoje me ndonje kompani te huaj te njohur, pra , te krijoje nje tip konsorsium

  Reply to this comment
 2. besi November 19, 11:12

  Ku je arta edvin marku ? dhe kerkon te rizgjidhesh kryeprokurore ? ti je per tu penalizuar dhe denuar per mosveprim ndaj krimit qe po ben banda e edvin rames e sali berishes dhe ilir metes me parate tona

  Reply to this comment
 3. qeveria Rama plotesisht e deshtuar ne ekonomi November 19, 11:27

  Jane ne katrahure krejt financat. Eshte ne kolaps mbare ekonomia ne renie te lire. Pasojat e ketij kaosi kane filluar te ndihen por do ndihen me shume me pas. Ka falimentuar shteti ne aspektin baze, ne ekonomi. Te tjerat jane retorike boshe e atij qe nuk ka idene ne ekonomi-finance, kryeministrit aktual Rama.

  Reply to this comment
 4. Preng Pjetri November 19, 12:15

  Inagurimi i Stadiumit të ri por pa emer e pa lavdi, i solli mjaftë tersëllëk kombetares Shqiptare.
  Kjo veper e projektuar në fantazinë e kryeministrit Rama si një ogur bardhesie ku më pas Rama pretendonte të rrembentë buzëqeshjen dhe duartrokitjet e tifozerisë,ja ngerdheshi buzeqeshjen ja shkermoqi humorin pse jo e zbehu kapon Rama në çast!
  Në vend buzeqeshjeve mori britmat e tifozerisë pedeiste ku thirrën më kor “RAMA IK RAMA IK”
  Në vend të duartrokitjeve Rama u perballë më sfodin e stermadh dhe ndriçimin e smarfIneve ku dukej qartazi slogani njohur opozitar “RAMA IK”!
  Kaq mjafton per të kuptuar se sot Edi Rama nuk është më i preferuari askujt…
  Edhe pse veprimi tifozerisë sponsorizuar nga Duka dhe dukatet tjerë ishtë vertetë një gjetje e gabuar pse jo totalisht e turpeshmë per një eviniment aq të rëndesishem,prap se prap mund të konsiderihet “Pranueshëm” më arsytimin e vetem se gjynahët dhe mekatet paguhën në kete jetë!
  Edi Rama është pa pikë dyshimi njeriu më mosmirënjohës i të gjitha kohrave ndaj heronjove të kombit dhe luftes nacional çlirimtare.
  Kjo tashmë është faktike,mjafton të permendim ketu rehabilitimin që i bëri kryetradhetarit
  Mithat Frasheri si dhe ngritjes një institucioni famekeq me Agron Tufen në krye më gjellimin e ultë imoral e barbarë per të gjykuar gjakun e njezetëtetëmijë heronjeve te LANÇ.
  Si dhe fshirja e emrit herojt Qemal Stafa nga stadiumi kombetar!
  Ç’mekate tjera mund të bëjë një kryeminister që perfajson një parti të majt per tu pagezuar neoballist?!
  Ja pra sot Edi Rama veç karrigës uzopuar të kryeministrit nuk ka dhe nuk gëzon apsulutisht mbeshtetjën e asnjë qytetari shqiptar qofshin socialist ose jo!
  Ky është sot bilanci real i punës të praptë të Edi Rames i cili mbetet akoma në majat e pushtetit vetem e vetem se socialistët shqiptarë po luftojnë më kembëngulje per të mbrojtur Partinë Socialiste nga ndonjë fraksion i mundëshëm.
  Historia nuk duhët perseritur si në kohën e Fatos Nanos ku per hirë të karrigave dhe kapriqeve politike u divercuan një grup socialistesh Duke u mashtruar nga dredharaku Ilir Meta.
  Pikërisht këtë po synon dhe kerkon Edi Rama coptimin e partise socialiste…
  Sot Edi Rama e mjeli dhe vjeli PSSH ndaj s’ka arsye dhe kurrëfarë interesi më të ekzistojë Partia Socialiste.
  Prandaj mendoj se sot është momenti final të divorcohemi ne socialistet nga Edi Rama,ndryshe shkaterrimi i PSSH është i pa shmangshëm.
  Nga

  PRENG PJETRI
  ANETAR I PSSH
  LEZHË.

  Reply to this comment
  • Ilir November 19, 18:54

   Preng, mendoj se ke gjykuar drejt . I takon antaresise se PS qe te vendose per fatin e Partise se tyre. Ne se jane te qarte , sic jeni juve, atehere mund ta shpetoni Partine. Por personalisht mendoj se mungon shumica qe do te jete e afte te shkepuse Partine Socialiste nga kthetrat e “kryerilindasit” Rama. Ka ndodhur nje kalbezim i pariparueshem, jo vetem tek PS por tek te gjitha partite, pa perjashtim. Ndaj, E tatepjeta eshte e forte, si e tille nuk mundet qe me rruge paqesore te ndryshohet(zvogelohet) pjeresia e Saj.
   Ky eshte fati yne, qe na e imponuan dhe e pranuam krye-ulur.

   Reply to this comment
 5. Ylli November 19, 12:18

  E gjithë hapësira mediatike, por edhe diskutimi midis njerëzve ka të bëjë me Ramën, Metën, Dvoranin, Vorbsin, Boschartin, Sorecën, Ulsiun, KED, Gjykatën Kushtetuese, vettingun, ca vende bosh…. Pastaj me Bashën, Berishën e Monikën

  Asnjë fjalë për tenderat sekretë; tenderat pa garë; tenderat pa buxhet; faturat e rritura të papaguara ndaj kompanive; faturat e kripura të koncensioneve; borxhin që vetëm rritet me breza shqiptarësh deri tek ata që skanë lindur.

  Asnjë fjalë rë vetme!

  I pasur paska qenë ky vend!!!

  Reply to this comment
 6. Hosteni November 19, 13:15

  Harroje ! Ka 30 vjet qe ky vend prodhon vetem analfabete, matrapaze, hajdute, tradhtare, kurva dhe kurvare.

  Reply to this comment
 7. kujtimi November 19, 16:54

  Eh more preng perr, ti vetem socialist nuk je, se nuk ka socialist qe del ne media e shan e shpif per cdo pune te mire qe ben kjo qeveri. Se pari stadiumi eshte ndertuar nga shqiptaret dhe per shqiptaret e jo i edi rames. Se dyti stadiumi eshte nje veper madheshtore dhe shume i bukur dhe nuk mbeti qe te vleresohet nga zotrote. Se treti jemi ne kapitalizem, sistem per te cilin luftuan shqiptaret dhe se fundi, nqs ke verejtje per kryetarin, kemi degjuar se se shpejti mbahet kongresi i partise, nqs je socialit shko dhe fol para kongresit.

  Reply to this comment
  • Aladini me Eskorte November 19, 18:15

   3 milion euro duhen për pensionet shtesë të fundvitit që nuk u jepen pensionisteve.
   75 milion pjestetim per 3 bejne 25

   Per 25 vite pra derisa te vdisnin sigurohej pensioni plus per te moshuarit e ketij vendi me ato para.

   Dhe le te mbanim stadiumin e bukur prej guri qe kishim

   Historik, me emrin me te bukur en bote, ne harmoni me qendren dhe bulevardin si dhe ne ate nivel qe futbolli yne modest meriton.

   Ketu eshte dhe dalllimi i madh mes nje mendje te djathte deh nje te majte

   Me te mira o adhurues i gjeniut te Surelit

   Mbetsh me shendet aty ne vendin e katrahures

   Reply to this comment
 8. Buda November 20, 02:57

  Stadiumi i nderua pa asnje lek nga buxheti i shtetit; pra asnje leke nga taksapaguesit shqiptare. Ai eshte nje veper monumentale e Edi Rames, sic eshte Lana e Tiranes.
  Edi eshte piktor dhe punet afer zanatit te tij i ka bere mire. Por si ekonomist eshte diletant dhe me delirin e madheshtise qe ka do ta shkaterroje fare ekonomine. Prandaj duhet t’i lere karriken e Kryeministrit nje ekonomisti dhe administratori tjeter. Partia Socialiste dhe vete Edi imkane te gjitha mundesite te nderrojne kreun e qeverise. Besoj se kongresi i radhes do te beje dicka ne kete drejtim edhe per te miren e Rames.

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Njoftim

Njoftim