“Kina mendonte që Shqipëria nuk mund të mbrohej me armë të rënda. Në rast sulmi duhej tërheqje në thellësi dhe luftë me armë të lehta”

August 22, 2020 12:54

“Kina mendonte që Shqipëria nuk mund të mbrohej me armë të rënda. Në rast sulmi duhej tërheqje në thellësi dhe luftë me armë të lehta”

DITA ka botuar një procesverbal të datës 30.10.1976, mbajtur nga Elham Gjika, hetues në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Bëhet fjalë për marrjen në pyetje të të pandehurit Koço Theodhosi, zv.kryeministri i kohës i dënuar më pas me vdekje me pushkatim.

Në provesverbal shihet ndër të tjera se Kina, e cila kishte raporte të ngushta atë kohë me Tiranën komuniste, ishte kundër strategjisë ushtarake të Shqipërisë në rast se vendi sulmohej.

Theodhosi pyetet nga hetuesi për bisedimet e bëra me personalitete të ndryshme të RP të Kinës.

Ai flet për disa takime me rastin e jubileut të 20 vjetorit të çlirimit të RP të Kinës, në festën që u bë më 1 Tetor 1968, ku mori pjesë nga RP e Shqipërisë një delegacion ushtarako-ekonomik, ku në përbërje të tij ishte edhe Theodhosi.

Ai thotë ndër të tjera se kryeministri Çu En Laj mendonte që Shqipërisë s’kishte çfarë t’i nevojitej një armatim i rëndë ashtu si e kërkonte, por kryesisht armatime të lehta, më të përshtatshme sipas tij, për situata të tilla.

Më poshtë, pjesë nga dëshmia e Theodhosit në hetuesi, sipas procesverbalit të sipërcituar botuar nga DITA:

Në një mbledhje që u bë për problemet e mbrojtjes së vendit tonë disa ditë pas festës, nga pala jonë mori pjesë veç kryetarit të delegacionit Beqir Balluku, edhe Rita Marko, Adil Carçani, ambasadori në Pekin Nesti Nase, nga sa më kujtohet 2-3 kuadro (funksionar) ushtarakë, dhe unë.

Nga pala kineze, nga sa më kujtohet, merrnin pjesë: Kryeministri i RP të Kinës Çu En Laj, anëtar i B.P të PK të Republikës Popullore të Kinës, Kan Shen, shefi i shtabit të Ushtrisë Popullore të RP të Kinës (emri nuk më kujtohet) dhe disa kuadro ushtarake të tjera.

Në seancën e parë të mbledhjes, referoi zoti Kan Shen mbi situatën komuniste ndërkombëtare. Aspekte të veçanta karakteristike nuk më kujtohen; por në përgjithësi situata u paraqit me shumë optimizëm, me gjithë përpjekjet e imperialistëve ose neoimperialistëve sovjetikë për acarimin e situatës ose shantazhet e tyre në politikë.

Në vijim, duke u mbështetur në hartat ushtarake përkatëse të territorit të RP të Shqipërisë, delegacioni ynë shpjegoi, sipas rasteve të agresioneve kundër vendit tonë, se si është ndërtuar programi i Partisë së Punës të Shqipërisë për t’i përballuar ato dhe sigurisht, edhe ndihmën përkatëse të nevojshme që kërkohej në atë rast nga RP e Kinës në armatime të lehta e të rënda.

Nga pala kineze fliste kryetari Çu En Laj, i mbështetur herë pas here edhe nga shefi i shtabit të Ushtrisë Popullore të RP të Kinës.

Kryetari Çu En Laj thoshte, me sa më kujtohet, se në rastin e një agresioni frontal të armiqve nga deti, p.sh. nga shtete të tillë të mëdhenj, imperialiste ose neoimperialiste me armatimet e tyre të rënda, ai nuk e shikonte gjëkundi mënyrën e dallimit të një mësymjeje të tillë, nga një shtet kaq i vogël siç ishte Shqipëria.

Ai vazhdoi të arsyetonte se në raste të tilla, të një bregdeti të gjerë relativisht në territorin tonë, nuk kishte mundësi se si të ndalohej një mësymje e tillë, me armatime të rënda të një lufte pozicionale, ashtu siç e kishim menduar ne.

Nga sa më kujtohet, ai thoshte se një vend i vogël si i joni, në raste të tilla duhej të tërhiqej në thellësi duke përdorur armë të lehta.

Diskutimet vazhduan tek tuk edhe nga personeli ushtarak, gjithmonë në kontradikta rreth problemit që trajtohej.

Kryeministri Çu En Laj ngulte këmbë vazhdimisht në pikëpamjet e tij duke hyrë në shumë shpjegime, që mua nuk më kujtohen. Nuk ishte dakord me vijën e Partisë së Punës të Shqipërisë për mënyrën dhe mbrojtjen e vendit tonë dhe rrjedhimisht nuk ishte dakort as me armatimet e rënda që nevojiteshin e kërkoheshin të ndihmohej RP e Shqipërisë.

Lidhur me këtë problem, mua nuk më kujtohen mbledhjet ose bisedat e tjera. Unë kam marrë pjesë në këtë mbledhje duke u njoftuar para se të vija në mbledhje dhe nuk e dija se çfarë konkretisht do të diskutohej. Më kujtohet që në Byronë Politike, në një nga mbledhjet e bëra, ishte folur për të kërkuar një ndihmë ushtarake në RP të Kinës.

Çu En Laj nuk ishte as për një industrializim sipas programit të Partisë së Punës të Shqipërisë, dmth (nënkuptohet) ishte në kundërshtim me vijën e Partisë në këtë fushë

Kur u shtrua nga pala jonë ndihma që kërkonte Partia e Punës së Shqipërisë për industrializimin e vendit, nga sa më kujtohet, kryeministri Çu En Laj, midis të tjerave tha se kjo duhej matur mirë në shumë drejtime; sidomos me kapacitetin e ndërtimit, me mundësitë e disponibilitetit të krahut të punës, për industri, bujqësi, nga sigurimi i lëndëve të para, etj.

Vërejtjet e tij u bënë problem deri te kryeministri Mehmet Shehu, i cili na ngarkoi (Komisionin e Planit) të rishikonim llogaritjet e leverdisë, sigurimin e lëndës së parë, të fuqisë punëtore etj., gjë që u bë dhe iu transmetua edhe palës kineze për ta hequr nga ai shqetësim.

Çu En Laj bëri edhe një si bilanc për të gjitha veprat e akorduara duke i ndarë në vepra të realizuara plotësisht, vepra në ndërtim e sipër dhe ato të parealizuara fare ose të sapo filluara. Ai vuri në dukje kështu edhe një herë që edhe nga gjendja faktike, sipas tij, vërtetohej pikpamja e tij: se duhej vepruar me ritme më të ulëta në krahasim me ritmin e kërkesave tona, që sipas tij ishin të larta e të parealizueshme.

Në vijim, u bë një diskutim i gjatë e i rëndësishëm për çështjen e bujqësisë. Çu En Laj, në formë pyetje, donte të dinte nëse kishim mendim apo nëse kishim vendosur që edhe më tej të vazhdonim të importonim drithra buke.

Iu dha përgjigja nga kryetari i delegacionit tonë, se si kishte parashikuar Partia jonë të zgjidhte sigurimin e drithrave të bukës në vend, deri në fund të 5 vjeçarit të katërt (1966-1970), por që ne, edhe në vitin 1970 kërkonim një sasi të kufizuar edhe nga importi sepse bujqësisë nuk i dihej si prodhim sezonal.

Kina ishte vënë në dijeni edhe për planifikimin e rritjes së rendimentit të drithrave të bukës, me mjetet disponibël dhe me kimizimin dhe mekanizimin e mëvonshëm, për të cilat ne kërkonim dy uzina të plehrave kimike (superfosfati e nitrati).

Çu En Laj mori përsëri fjalën dhe na propozoi të vizitonim një kooperativë bujqësore të quajtur “Taxhai”, që ishte bërë dhe propagandohej si shembull në të gjithë RP të Kinës, sepse kishte marrë zotim që pa kërkuar asgjë nga shteti, të hapte toka në tarraca shkëmbore, të prodhonte për të siguruar nevojat e veta dhe t’i jepte teprica shtetit.

Kur vamë e vizituam, ku na shoqëronte kryeministri Çu En Laj, ata na demostruan neve se si merrinin 70 kv ha misër vetëm me përpunimin e mjeteve të brendshme, lokale, qilizëm të thellë etj.

Gjatë bisedës që u bë në kooperativë, veç sa më kujtohet, na tha se nga prodhimi i bollshëm, kooperativistët kishin të drejtë të ndanin të paktën nga 3 kv drithra buke për frymë në vit dhe nga të ardhurat e tjera që përfitonin (nga tepricat e tjera) arrinin të përballonin nevojat e tjera të jetesës.

Pasi u diskutuan një për një të gjitha kërkesat tona, në grupe pune, sipas objekteve dhe kredive për materiale e paisje, të cilat sipas bisedimeve me kuadrot e specialistëve e grupeve nuk na jepeshin të gjitha, u bë një mbledhje e dytë plenare, ku kryeministri Çu En Laj na komunikoi ndihmën që parashikonin të na jepnin plotësisht ose jo për çdo sektor të kërkesave tona, duke dhënë edhe shpjegime për ato që nuk na jepeshin.

Kështu për superfosfatin (në Laç), ai tha se lëndën e parë do të na i furnizonin për 2-3 vjet, pastaj duhet ta siguronim vetë, dmth duke bërë tregëti me shtete të tjera.

Po kështu, edhe nga zëvendës ministri i Tregëtisë së Jashtme Li Çian, për një seri mallrash të rëndësishme, si prokate, tuba, vajra etj., u kishte thënë kuadrove e specialistëve tanë se mund të bënim tregëti edhe me shtete të tjera që mund të ishin edhe më afër nesh për t’i siguruar ato, e jo vetëm me RP të Kinës.

Li Çian, në vitin 1968, na propagandoi shumë panairin e tyre të tregëtisë së jashtme në Kanton, ku shkuam për vizitë sipas propozimit të tij, duke na shoqëruar vetë për të na shpjeguar tregëtinë e tyre me afaristët e shumë vendeve të tjera kapitaliste, na thoshte se valuta e lirë nuk dilte kollaj, dhe duke qenë se neve na mungonte shumë valuta e lirë, duhej ta shtrinim një tregëti të tillë.

Bile dhe një kredi të vogël në valutë të lirë, që na e kishin kërkuar për të importuar ndonjë objekt që nuk e siguronte RP e Kinës, në 1968, kryeministri Çu En Laj na i dha duke theksuar se ishte mirë që ne të zhvillonim tregëtinë edhe me vendet e tjera, pavarësisht se cilat.

Në vitin 1965, pala kineze i kundërvihej vijës së Partisë sonë edhe për mënyrën e industrializimit të vendit tonë. Këtë e them sepse gjatë programit të vizitave që u bënë, në një pjesë të mirë të tyre, ishin në fabrika të vogla ose në ofiçina të vogla, për të na demostruar se nuk industrializohej vendi vetëm me industrinë moderne, por edhe me objekte të tilla të vogla, duke i sajuar edhe vetë.

Për këtë mënyrë trajtimi, mendoj, ishte instruktuar i gjithë personeli në kontakt me ne. Edhe për një uzinë disi moderne që ne kërkuam të vizitonim jashtë programit, nga sa më kujtohet, Li Çian, me të qeshur na u përgjigj: “Pastaj mbas vizitës suaj, edhe këtë do të na i kërkoni?

 

——

Materiali është shkëputur nga arkiva e rubrikës Histori, botuar në DITA. Ndalohet kategorikisht ribotimi pa lejen e redaksisë dhe pa citimin korrekt e të dukshëm të burimit.

August 22, 2020 12:54
Komento

38 Komente

 1. Peza August 22, 13:38

  Kina e ka patur shume gabim,njelloj sic keshillonte dikur Hrushovi,qe ne te mbillnim lule dielli e jo grure miiser se ato do vinin nga B.Sovjetik!
  Sa per mbrojtjen,qe nuk duheshin armet e renda ,por vetem ato te lehtat,ishte jo vetem gabim,por mbase ketu u mbeshtet edhe B.Balluku qe hartoi Tezat e Zeza,qe ishin tradheti e larte ndaj vendit!
  Po vete Kina pse i kishte armet e renda,raketat berthamore etj?
  Ishte mencuria e madhe e Enver Hoxhes,qe nuk rame ne gracke!
  Si ushtarak e konsideroj mbrojtjen e vendit ne ate kohe si me te pershtatshmen dhe me te sigurten!
  Kishim nje mbrojtje te fuqishme,aq sa garantoi mbrojtjen e vendit,qe askush nuk guxoi te na sulmoje!
  Pewrrallat qe tregohen tani jane perralla!
  Te verteten do ta nxjerrin arkivat sekrete te fuqive te medha se pse nuk na sulmuan dot!
  Sidoqofte nje gje dihet me siguri nga pervoja boterore:
  Te gjithe ushtrite pushtuese,sado te fuqishme te kene qene,jane mundur me turp nga cdo popull,sado i pa armatosur te kete qene!
  Ndersa Shqiperia kishte nje mbrojtje,qe askush ne bote nuk e ka patur dhe nuk do ta kete kurre!

  Reply to this comment
  • Hoxh Armandi August 22, 21:45

   Po ca ushtrie o turkoshqiptare ushtri me barkun bosh do benit lufte me naton. Sa njerez te trashe. Me naton nuk beri lufte sadam huseini qe kishte nafte dhe shtet me miliona do benit ju qe jeni sa nje lagje dhe hanit buke misri.

   Reply to this comment
   • Peza August 22, 22:05

    Hoxh Armanfi!
    Ti merru me fene,se per ushtrine je nje cope gomari pa samar qe nuk vlen per asgje!
    Nuk mbeti ushtria ta vleresoje nje idiot si ty,prandaj ben mire te mbyllesh halen dhe shko vidh e mashtro njerezit ne emer te perendise!
    Se ti je aq gomar,sa kujton qe Sadami e kishte ushtrine me te fuqishme nga ne!
    Hyyyy derr i pa nginjur!

    Reply to this comment
    • Raimond vlonjati August 22, 22:59

     Duhet te kuptojme se Cu en Lai i nxirte ato justifikime, ne menyre qe te mos i kerkonim amratimin e rende, sepse ato arme kushtonin shume,
     mrepo ne i mernim falas,

     Ndaj dhe kinezet na thoshin nuk keni ci doni keto arme te renda apo ate industri te rende,
     sepse ata e dinin qe ne nuk paguanim per ato qe kerkonim.

     Dhe e thote ai kinezi ne fund te artikullit : Pasi te shikoni ate , do e kerkoni dhe ate ?

     Pra nuk duhet mare ne konsiderate ajo qe thone kinezet ne kete rast,
     sepse ata kishin hallin se do harxhonin me qindra miliona dollare dhe ne nuk do paguanim azgje.

     Por nuk diskutohet qe kur tjetri te sulmon, pavaresisht sa i madh eshte duhet ti kunderpergjigjesh me armet e renda ,
     ne menyre qe te besh njefare rezistence,
     se pastaj do futet Bota dhe nuk do e lejoj agresionin

     Po ashtu edhe Indsutria, duhet zhvillua Industria e rende dhe energjitike ne fillim, sepse ato hapin rugen dhe krijojne bazen
     per zhvillimin e industrive te tjera

     Gjithe defekti i komunizmti tone ishte tek “shperndarja e te ardhurave”
     ku shumica e tyre mbi 95% perdorej perseri per investime, qe quhej ” e ardhura e centralizaur e shtetit”
     nderkaq qe tek individ jepej me pake se 5 %,

     Kjo bente qe megjithse industria po ritej , mireqenia te ishte e vogel,
     sepse te ardhurat ndaheshin gabimisht.

     Nqs te ardhurat do te ndaheshin, psh 60 me 40 , ateehre mireqenia do ishte shume e larte ,
     pavaresisht se sektori privat nuk ekzistonte .

     Reply to this comment
   • Raimond vlonjati August 22, 22:50

    Por me barkun bosh ja futen koken ne mut Greqise ne luften e gushtit te 1949,
    apo nuk t e kujtohet ?

    Reply to this comment
   • Remo August 24, 00:28

    Me barkun bosh apo plot atehere gati ishim Hoxh Armandi. Kico Mustaqi ishte minoritar dhe se kam degjuar te flasi keq vecse realitetin e atehershem ashtu si ishte. Mbas viteve 90′ u konvertuan shume ne turq e greke si puna jote qe shisni bythen per nje sufllaqe o trap. Meqe keni ushtri dhe financa te forta(te mbytur ne borxhe me Europen) i bini turkut e mos na cani trapin.

    Reply to this comment
  • Gzim Kulufi August 23, 18:08

   Mendo tani sikur te ishim akoma ne sistemine kaluar dhe bunkeret tane ne breg te detit i kemi tani brenda ne det, si per shkak te ardhjes me ketej te detit, ashtu dhe te fundosjes se ketyre bunkerve ne token e bute te bregut! Iku kjo! Pastaj, nese do te sulmoheshim qysh ne vitet ’70, asaj kohe u dalluan strukturime te reja ne ushtrite e NATO-s dhe Paktit te Varshaves, qe do te thoshte, se sulmi do te vijonte fillimisht nga ajri e me pas nga toka, qe do te thoshte se Kucova do te bombardohej, sikurse dhe Gjadri, nese te huajt e dinin. Pas tyre do te bombardoheshin te gjitha repartet ushtarake kundra-ajrore, 50% e te cilave do te dilnin jashte perdorimit qysh ne bombardimet e para. E vetmja mundesi kundersulmi do te ishte vetem kunderpergjigjia me avionet tane ushtarake, nese do te mundnin te rezistonin gjate. Me thyrjen e aviacionit shqiptar, gjithshka cfare mbetej do te ishte vetem armatimi i lehte dhe gjysem i lehte per lufte sporadike ilegale dhe partizance. Te tjerat: pordh me rigon!

   Reply to this comment
   • Fernando August 24, 09:37

    Gezim Kulufi,o antishqiptar i poshter!
    Vetem nje gomar si ty e kthen historine ne perralle dhe qe behet sipas interesave te tua!
    Fakti,qe per 50 vjet NUK GUXOI ASKUSH TE NA SULMOJE e mbyll perfundimisht historine!
    Ushtria shqiptare ishte ne gjendje te perballonte cdo agresion armik nga do qe te vinte dhe me sa me shume ushtare e armatime!
    Por lufta ka rregullat e saj,o gomar Kulufi,se nuk mund te hedhesh me shume uje ne nje shishe,kur ajo eshte nje litershe!
    Mbrojtja e vendit ishte e ndertuar ne menyre te tille qe te perballonte te gjitha variantet e mundeshme te luftes qe nga fillimi i agresionit dhe deri ne shporrjen perfundimtare te tij!
    Cdo agresor ishte planifikuar te asgjesohej,qe ne ajer deri sa te binte ne toke si desant ajror!
    Anijet konvoje desantuese nga deti do te asgjesoheshin qe ne largesi nga aviacioni luftarak,nga zonat e minuara ne det dhe perfundimisht nga zjarri i artilerise bregdetare e tokesore,tankeve etj duke filluar nga largesia mbi 30 km nga bregu!
    Ishte e planifikuar qe cdo m/2 toke ,det dhe ajer te goditej nga zjarri i fuqishem i te gjitha armeve!
    I gjithe armatimi e municioni i ushtrise,qe nga nendeteset,katerat siluruese,artileria,raketat,aviacioni,tanket e deri tek ushtaret rezerviste e efektive ishin te gatshem te luftonin ne foirtifikim dhe kurre nuk mund te demntoheshin qofte edhe nga bombat atomike te kalibrit te vogel!
    Bregdeti shqiptar do behej varreze per cdoi agresor,prandaj ti kulish jevgu,pervec urrejtjes ndaj vendit tend nuk ke gje tjeter ne shipirt!
    Tani flet nga maja e thanes ku te ka hipur jot eme prostitute sikur situata atehere eshte kjo qe eshte sot!
    Kafshoje gjuhen e gjarprit o kulufi jevg!
    Se edhe keshtjellat kur dikur luftonte Skenderbeu kunder turqve sot jane rrenuar,por kjo nuk e ul vleresimin per ato luftra te lavdishme sic derdellit ti per bunkeret qe jane futur ne uje!

    Reply to this comment
 2. Don Xano August 22, 14:09

  3Vini re, vini re! Tani duhen avjone luftarake, raketa me rreze mesatare, luftanije fregata, tanke kundersulmi, tank antimine etj (armatime++) ETJ. Ndersa mbrojtja behet siç thoshin dikur edhe qinezët. Veçse kur rri ne mbrojtje dhe veç mbrohesh, tregon qe nuk ke mjaftueshem fuqi as per te bere 1 tek sulm perpara kundrejt “armikut”.
  Pastaj per bujqesine e industrine qe i keni shume qejf juve. Po nuk prodhove detyrohesh te dorezohesh ne mes te luftes njelloj si me malazezet, ku u be dorezimi i Shkodres. Pa rezerva ushqimore – nuk jeton dot popullsia. Pa armatime -nuk jeton dot ushtria. Kujdesi duhet theksuar perveç personelit aktiv, te rezervistet si dhe te.gjithe stafet. ndihmese te gjendjes se fatkeqesise, luftes, pandemise etj. Llafet i merr era, puna eshte qe siç vret fjala ne diplomaci (mund gjeneralin), lufta ka veprat, bashke me gjeneralin vdesin edhe ushtaret.
  Te mos studiosh per aRRmikun/miqte eshte pandemi kohe me keq se humbja e kohes dhe stanjacioni i kohes.

  Reply to this comment
 3. Shqiptari August 22, 14:33

  Shqiperia komuniste e mbyllur burg 28000km2 i mbante shqiptaret me psikozen e sulmit imperialisto-revizionist, me zbore e bunkere koti qe ti sherbenin asaj psikoze. Askush nuk ka dashur te sulmoje Shqiperine komuniste. Askush nuk ka patur mall te pushtoje nje burg.
  Nje Shqiperi komuniste e izoluar nga bota qe vriste shqiptare ne kufi ishte dhurata me e cmuar qe rregjimi i Enver Hoxhes dhuroi per Jugosllavine e Greqine fqinje.

  Reply to this comment
  • mirel August 22, 15:16

   Askush nuk ka dashur te sulmoje Shqiperine, se i kishin planet per ta ndare pa lufte, sic i kane sot, dhe askush nuk i pengoi pervec Enver Hoxhes.
   Tradhetaret duhen trajtuar si armiq. Dhe ne konteksin historik, Enver Hoxha ka patur te drejte

   Reply to this comment
   • Erhard August 22, 17:43

    mirel,mos fol kodra pas bregut,sikur je Nostradamusi!
    Ne se ke fakte jepi ketu,ndryshe flet si e ema e Zeqos maje …mullarit!
    Ne se atehere Shqiperine nuk kishte kush e sulmonte,po sot pse u futem ne NATO?
    Pse sot Shqiperia,pasi i shkaterroi dhe i grabiti tere armatimin dhe municionet komuniste,po shpenzon miliona euro ne vit si kuote per pjesemarrjen ne NATO dhe miliona euro per te blere armatime e municione te tjera,ne nje kohe qe rrogat dhe pensionet jane mizerabel?
    Mire SShqiperia,po te gjithe shtetet e botes,pse shpenzojne miliarda diollare per armatime te sofistikuara?
    Nga kush kane frike?
    Ne se shtetet nuk u sulmokan nga askush,atehere pse nuk shkaterrohen armet berthamore,pse nuk minimizohet numeri i efektiveve te ushtrive,pseshetisin neper oqeane dhjetra anije luftarake etj?
    Gabohesh,mirel,se je o militant tru tallash,o je teveqel!
    Bota shpenzon me shume per lufte se per paqe,prandaj ato qe the me lart jane idiotesi e pa shembull!
    Ne se ndryshe kerkon te besh antikomunistin budalla,por qe nuk te beson njeri!
    Edhe fshatari fukara e mban ne shtepi nje qen per hajdutet e jo me nje shtet!
    Per me teper qe Shqiperia ne ate kohe propagandonte ideologjine komuniste,qe duhej mbytur sic u mbyt,por jo me arme,por me agjenture nga brenda!
    Dhe agjentet e fundit te mbetur pa u vrare qe ne fillim ishin M.Shehu e pas vetvrasjes se tij e coi deri ne fund detyren agjenti R.Alia!
    Te tjerat jane PORDHE ME RIGON,mirel!
    Se fundi:
    -Po ti pse e akuzon Ramen ne cdo koment,kur ai as te njeh,as te le pa buke e as te sulmon?
    E njeta llogjike vlen edhe per ushtrine e asaj kohe!
    Ti ke gjyminin tend,por nuk ke asnje FAKT,se sa per arsyetim je …idiot!

    Reply to this comment
 4. se si me erdhi, per nje kesi lloji komenti...!? August 22, 14:53

  po c’na duhen ne, “popullit te thjeshte” keto pune me mbrojtje e sulm, pushtim apo clirim . ne, kush te hyje e kush te dale, kush te fitoj a kush te humb kush te na pushtoje e kush te na cliroj, gishtin ne ..b..ythe e kemi, si nga i huaji, si nga i…yni .

  Reply to this comment
 5. Dajti August 22, 14:53

  Kam qene ne Kine,si ushtarak ne vitin 1970,ne momentin qe erdhi Kisingeri atje!
  Kinezet na demonstruan stervitje te medha me pjesemerrjen e disa divizioneve te kembesorise,tankeve,artilerise tokesore e kunderajrore,aviacionit luftarak,katerave siluruese etj si dhe demonstruan ne terren disa armatime te reja qe sapo kishin prodhuar!
  Pra Kina na tregonte cfare kishte pergatitur per mbrojtjen e saj,kur ishte nje nga superfuqite e botes,mundesia per ta sulmuar ate ishte shume here me e vogel se ndaj Shqiperise!
  Me pas na treguan edhe ne disa ishuj prane Korese se Jugut ,mbi fortifikim e tyre,tunelet e artilerise dhe na demonstruan disa qitje me artilerine e rende te vendosur atje!
  Mos valle Korea e Jugut do sulmonte Kinen gjigande qe i kishte mbushur ishujt me armatime te renda dhe municione?
  Atehere pse na kerkonte ne Cu En Lai ,qe te furnizoheshim vetem me armatim te lehte,qe fundi i prodhonim vete?
  Sidoqofte ushtria jone kishte nje armatim gjigand,te afte te mbronte vendin nga cdo agresor!
  Dhe fakti qe nuk guxuan te na sulmojne nuk ka te beje me lojrat e fjaleve qe behen sot nga armiqte e Shqiperise,por se kishim nje mbrojtje teper te fuqishme ndonese ishim vend i vogel!
  Si ish ushtarak guxoj te them se ishte e planifikuar,stervitur dhe plotesisht ne gjendje qe te realizohej,qe cdo kembe ushtari armik,qe do guxonte te shkelte token,ajrin dhe detin tone do te asgjesohej menjehere!
  Sot flisni si te doni,por historia eshte mbyllur!
  Politika eshte gje tjeter dhe ne ushtaraket nuk mbajme asnje pergjegjesi!
  Detyra e jone ishte te mbronim atdheun dhe e mbrojtem,ndersa politika e TRADHETOI me ne krye Ramiz Aline!

  Reply to this comment
  • xxx August 23, 20:01

   perfect!! Falemderit. Ramiz Alia kishte mundesi te mbeshtetej tek ushtria e populli i ndershem ne rast emergjence per jeten e tij, te ciles iu friksua. Dhe e provoi ushtria tek mbeshteti politiken ne 1990-91 per aq sa iu kerkua,
   Por Ramizi deshte tjeter gje. Dhe e beri, ku demonstroi injorance, budallallek e pasivitet te plote duke lene situaten t’i dale kontrolli, e duke plotesuar aktin e tradhetise. Tradheti e rende e rangut Hrushov, gorbacev e asaj kineze. Ramizi qe nje cope teknokrat asgje me shume, ate kish bere nje jete te tere dhe megjithese jete e gjate s’beri dot per lider.

   Reply to this comment
 6. RETROSPEKTIVE August 22, 17:54

  Kinezi kryeminister Zhou Enlai vdiq ne 8 janar 1976.
  Gjeorgjiani Josif Stalin vdiq ne 5 mars 1953.
  Per te dy rastet Shqiperia komuniste mbajti dite zie per ta dhe ne rastin e Stalinit ne sheshin Skenderbej Enver Hoxha i uli ne gjunje komunistet per te.

  Reply to this comment
  • Raimond vlonjati August 22, 23:11

   Te dy ata e meritoni te mbaje zi, sidomos Stalini, sepse ata na dhane me miliarda dollare ndihma ne Fabrika, uzina,
   hidrocentrale, kombinate, rafineri nafte,
   ssistemet e mekanizmave dhe traktoreve, anije luftarkae,
   anije tregetare, tanke avione topa, rakketa, kunderajrore, nendetse
   bursa per rinine te studjonete ne Inxhinjeri, kinematografi, letersi, teknologji, marine detare, kemebsori ,

   Ata na sollen specialsitet e tyre ne cdo fushe te jetes duke na ndihmuar qe ne te ngreme institucionet tona te shkences, te kultures, te ushtrise, te marines etj etj

   Dhe per te gjitha keto ndihma gjigande , qe ishin super moderne per kohen
   ata na i dhane falas fare,

   Ne nuk paguam asnje cent, asnje qindarke, as nje 5 lekeshe , more.

   Dmth, kur tjetri te ndihmon ne kete menyre kaq gjigandeske ne bujarine e tij,
   nuk e meriton sipas teje , qe te nderojme kur ai nderon jete ?

   Po ne po nderojme keto qelbesirat e Amerikes, te cilat keto 30 vjet na kane sjelle ne Shqiperi arabe, parazitet ne xhami , e kisha , terroriste ,
   na kane sjelle prosituticion, droge, pederasti
   dhe na kane dhene deri tani vetem 5 milione dolare

   Ca i kane dhene ata Shqiperise ? Azgje, vetem na kane perdorur si kosh plehrash

   Por na ndihmuan per Kosoven, se azgje tjeter nuk na ka dhene Amerika, absolutisht azgje

   Edhe ndonje kredi qe kane dhene BE dhe Amerika,
   ne i paguajme perqindjet e tyre, duke ua kthyer ato para 5 fish

   Ndersa Stalini dhe Kina na i kane dhene parate dhe ndihmat e tyre falas fare,–
   Nuk kane kerkuar azgje nga ne, absolutisht azgje fareeee

   Sidomos Stalini nuk kerkoi azgje fare,Vetem na dha me te dyja duart ndihma falas atehere kur Anglia dhe Amerika na godisnin nepermjet Greqise ne 1949 e me tutje

   Ndaj thiri njecike mendjes , dhe beji llogarite , se po tregoheni shume injorante dhe
   zemer-katran

   Reply to this comment
 7. ?!! August 22, 18:39

  Ku është ushtria moderne që ushtarakët mburren në këtë faqe? Shokët oficera që partia i arsimoj në bangat e shkollave ushtarake, i brumosi me idetë e saj ngadhnjimtare dhe qenë të gatshëm të përlesheshin dhe të fitonin jo vetëm kundër një armiku por edhe koalicion armiqësh, si e çuan këtë ushtri të mirë armatosur në një shkatrrim total pa ja bër as çak as bam kundër asnjë armiku. Këta oficera mburracakë a nuk ndjejnë një farë përgjegjësie morale të paktën , kur duhet të jetë penale në shkallën e krimit të tradhtisë, sepse janë subjekt i një turpi pa preçedent në historinë ushtarake botërore, një armatë e tërë të shkatrrohet pa u përballur me asnjë armik. Nuk u vjen turp që mbas shkatrrimit pa luftë me topat kundërajrorë loznin kalamanjtë ndërsa tanket modernë të lënë në mes të rrugës në vitin 97 u bën hale ku kalamanjtë bënin kakën.
  Unë ju akuzoj juve oficerat që ishit në detyrë në 97 si shkatrruesit e të gjithë reparteve ushtarakë. Ju ndoqët shëmbullin e mëparshëm të sekretarëve të partive, drejtorave të ndërmarrjeve dhe kryetarëve të koperativave që me thirrjen e Ramiz Alisë vodhën në mënyrë të turpshme të gjithë gjërat që mund të vidheshin nga ndërmarrjet dhe kooperativat bujqësore, dhe për të mbuluar vjedhjet e tyre, nxitën turmat e verbuara të shkatrronin nga themelet ndërmarjet dhe objektet e kooperativave bujqësore duke rrënuar po thuaj në mënyrë totale objektet ndërtuar me aq mundim në periudhën para 90. Dhe në vënd të objekteve industriale dhe bujqësore u çfaqë gërmadha që ja kalonin nga shkatrrimet edhe ndërtesave të Stalingradit ditën e dorzimit pa kusht të grup armatës së Paulusit. Organizatorët e këtij shkatrrimi, sekretarët e partive, drejtorët e ndërmarrjeve dhe kryetarët e kooperativave janë sotë biznesmenët, drejtuesit e partive dhe qeveritarët e sotëm që rjepin popullin e mjerë dhe pa dinjitet shqipëtar.
  Po kështu, në rrëmujën e 97, oficerat , me të njëjtin model, rrëmbyen të gjitha gjërat me vlerë të reparteve ushtarake, dhe mbasi u sigurun që s’kishte gjë për të vjedhur sinjalizuan hapjen e reparteve ushtarakë, dhe turma e budallallepsur që quhet popull, vrapuan që të mernin armët që nuk ishin marë, kundragazë e madje dhe telat me gjëmba. Pa pritmas në treg u shfaqën oficera të kthyre në biznesmen që tregëtonin duke filluar nga këpucët, batanijet dhe brekët e ushtarëve deri tek makaronat, sheqerin dhe fasulet e depove të reparteve ushtarake. Një vit rresht kemi djegur për të gatuar vajgurin me ngjyrë të avjonëve reaktivë që shitej më lirë se vajguri i zakonshëm sikurse shitet si rregull çdo mall i vjedhur. E ç’nuk vodhën oficerat e edukur në shkollat dhe akdemitë ushtarake të partisë së punës, të brumosur ideologjikisht në format e edukimit duke studjuar e konspektuar veprat e shokut Enver. Dhe nomeklaturës civile të socializmit të shëndrruar në biznesmenë kusarë nëpërmjet kusarisë në ndërmarjet ekonomoke, u shtuan edhe oficerat e shëndrruar në biznesmenë kusarë nëpërmjet kusarisë brënda reparteve ushtarake duke nxitur për të humbur gjurmat shkatrrimin total të reparteve ushtarke, pa luftë, nga populli i budallallepsur nga hiletë e elitës socialiste, civile dhe ushtarke. Dhe këta oficerë të ushtrisë së lavdishme për të cilën ata mburren, janë turp i historisë botërore ushtarke dhe tradhëtarë të vëndit dhe popullit të vetë. Janë këta vemje elitë e pseudosocializmit, civilë dhe ushtarakë që shëndrruan këto 30 vjetë na agoninë e ngordhjes së pashëmangshme të kombit shqipëtar, dhe janë të vendosur të realizojnë deri në fund këtë duke molepsur popullin që ata grabisin pa u ngopur nën nivelin e një dinjiteti normal njerzor që përulet deri në vetë përbuzje para këtyre kusarëve.
  Prandaj shokë oficera, para se të thoni për lavdinë e ushtrisë që ju e vetshkatrruat, tregoni sa fasule, makarone , vajguri aeroplanësh dhe brekë ushtarësh vodhët para se të hiqnit rojet e reparteve ushtarak dhe të fillonte furtuna e çartuar popullore e planifikur me dinakri nga ju që çdo repart ushtarak të shkatrrohej për hatër të fasuleve që vodhët ju. Do të desha edhe ndonjë koment nga oficerat e repartit të ZallHerrit, i vetmi më duket që nuk u shpërbë në 97?

  Reply to this comment
  • Tomorri August 22, 22:20

   Lexo ketu ti kerme pa emer “?!!”!
   Me llogjiken tende prej gjarpri helmues ti sot mund te vjellesh vrer edhe kunder Skenderbeut,duke thene se keshtjellat e tij sot qenkan rrenuar dhe ku jane kuajt dhe ushtaret trima te tij!
   Vetem nje llogjike gjarpri si ty mund te mendoje keshtu!
   Ushtaraket shqiptare e kryen me sukses detyren e tyre ne mbrojtje te vendit deri ne 1990,kur nuk u vodh asnje gezhoje e jo me ndonje fishek!
   Se ushtria nuk ishte e pergatitur per te kryer “GRUSHT SHTETI” sic ka ndodhur rendom kudo dhe kjo ishte merite jo vetem e ushtarakeve,por edhe e Enver Hoxhes!
   Se ushtria popullore shqiptare,si asnje ushtyri ne bote nuk kishte depo armatimi e municiuonesh vetem ne repartet ushtarake,por kishte depo dhe ne te gjitha fshatrat ku mobilizoheshin rezervistewt dhe vullnetaret qe arrinin rreth 500 mije ushtare e oficera!
   Ne asnje vend te botes nuk ka ndodhur qe nje shtet,sado demokratik te kete cqene t’i coje armet ne fshatra,sepse te gjitha shtetet i konsiderojne qytetaret si armiq te tyre!
   Si mund t’a quash diktature shtetin socialist kur armet ia kishte cuar ne fshat armiqve te vet?
   Ky fakt hedh poshte te gjitha shpifjet tuaja kunder ushtrise popullore!
   Ushtrine nuk e shkaterruan dhe grabiten ushtaraket,por vetem TRADHETIA e politikaneve qe nga Ramiz Alia e Sali Berisha!
   Deri8 ne 1993 nuk u vodh asgje,ndersa pasi na perzune gjoja me reforme shumicen e ushtarakeve dhe mbajten ne ushtri spiunet,servilet dhe te pa aftet,atehere i vune kazmen ushtrise!
   Ne ate kohe ushtaraket,pasi u hodhen ne mes 4 rrugeve,pa shtepi,pa rroga e pensione,luftonin per buken e gojes se femijve te tryre e jo te ruanin depot e ushtrise,nga e cila u perzune ne menyren me kriminale te mundeshme!
   Edhe sot pas 27 vjetesh mijra ushtarake vazhdojne gjyqet me ministrine e Mbrojtjes dhe ISSH per mos pagesen e pensionit te parakohshem!
   Bile per 3 vjet rresht,1996,1997,1998 qeverite e Berishes dhe F.Nanos nuk na dhane jo me pension,por as kompesimin e bukes qe merrnin te gjithe pensionistet 500 leke ne muaj!
   Edhe roberit e luftes nuk jane trajtuar keshtu!
   Dhe e gjithe kjo behej ne emer te DEMOKRACISE,qe ne fakt doli se ishte FASHIZEM!

   Reply to this comment
   • Bariu digjital August 23, 06:30

    Dëgjo këtu ti toMORR I KUQ. Sa do ta fshehësh surratin bastard prapa Dajtit, Pezës, Erhardit, Gertrudës apo pajdhit të somës, era e kërmës nuk të shqitet kollaj, prandaj lëri badrushllëqet me ushtrinë e vdekur të kadarenave me bisht se nuk i ha njeri për të vërteta. Po të ishte se ushtria e myteberëve të Yzberishtit do të ishte aq e fortë dhe solide askush nga bolefërkuesit më të zellshëm të diktatorit nuk do mundej ta përçante e ta keqpërdorte atë në DEFORMËN më të turpshme të mundshme. Prandaj nëse s’ke gjë tjetër ç’të llomotitësh do bëje mirë ta qepësh halenë dhe të heshtësh njëlloj siç heshte ahere kur ti shkulën me zorr spiletat nga kapota dhe të çuan si leshi në pension të detyruar. Heshtja dhe kokëulja juaj dëshmoni se ishit jo vetëm vegla qorre në duart e një regjimi multikriminal, por edhe bashkëpunëtorët më të pavetëdijshëm në tradhëtinë kriminale të cilën ju plehrat e diktaturës jeni mësuar t’ua etiketoni njerëzve të ndershëm.

    Reply to this comment
   • Tomorri August 23, 21:05

    Degjome edhe mua ti kellira fashiste,qe deri dhje te haje mutin,ndersa sot kerkon praop mut por nuk po e gjen dot!
    Ne se i thua vetes demokrat vetem se e ke nxjerre gruan dhe vajzen tek semafori eshte pune tjeter,por ne se ke aq mend sa t’i kundershtosh me fakte ato qe them une,kete ti zorraxhi nuk ke per ta bere kurre!
    Sipas teje ne paskemi ulur koken,po ti more kelysh kurve,cfare ke bere ndryshe nga ne atehere pervecse ke kafshuar gjuhen dhe ke spiunuar dajen,xhajen,babain tend etj?
    Poe sot e 30 vjet,qe te kane futur hurin ne bythe e nuk te kane dhene as poronat,as drejtesine,as humanizmin,pse po hesht?
    A e sheh veten se edhe sot je po aq bastard sa ke qene atehere dhe me del ketu si cub,por qe te ha…mutin?
    Shporru e mos me dil perpara,se je vetem nje kelysh i rrahur keq ne vegjeli dhe sot te ha mutin se asgje tjeter nuk ben dot!

    Reply to this comment
 8. Poko August 22, 19:11

  Atehere ish bashkimi sovjetik quhej Socialimperializmi rus, nuk e di kur ka filluar te quhet neoimperializmi Hera e pare qe e degjoj kete emertim.imperializmi i ri.

  Reply to this comment
  • Office-dhjeri i Dullës August 22, 23:40

   Boll se e tërbove lukuninë e katundarisë hoxhiste, që edhe pse e menderosur gjer në fyt, guxon edhe sot e kësaj dite të gafuret “krenare” forumeve për “shërbimet e vyera” që i bënin vendit e popullit duke qënë e vënë kokë e këmbë në shërbim të diktaturës më të dhunshme komuniste që njohu historia e pasluftës në “kërthizë” të Evropës

   Sidoqoftë është e drejta e gjithësejcilit, e pra edhe e bedelave enveristë, të vetëdekorohet me grada teneqeje ke kapotat jeshile gjithë zhul.

   Me këtë koment brillant asaj Gertruda tarallakes aka Erhard sikur ja ke ras bash në ryl të fytit pecet e ushtarit.

   Reply to this comment
   • Office-dhjeri i Dullës August 23, 15:29

    Replika më siper ishte për ?!! dhe jo për kët pinokun që na e paska prerë barku për imperialistët asocialë

    Reply to this comment
    • 666 August 23, 21:24

     Kane dale tani si ky plehra “Ofice-dhjeri i Dulles”,qe na bejne filozofi,sikur kane lindur nga bytha e gomarices e jo nga pajdhi i somes se tyre!
     Je injorant o krric,se nuk merr vesh nga punet e ushtrise,por te ka vene partia te mbrosh vjedhjet e medha qe iu bene ushtrise duke ia veshur keto oficereve te vegjel!
     Sali Berisha pas 1993-shit mbajti ne ushtri te gjithye te pa aftet,servilet dhe spiunet,qe bene te mundur grabitjen e armatimit dhe municionit!
     Pas 97-tes qeveria socialiste duhet t’i kishte nxjerre para gjyqit ushtarak te gjithe keta bastarde ,qe sot marrin pension 3 here me shume se ne,qe ne kohen tone nuk u vodh asnje fishek e jo me arme!
     Me armet e vjedhura jane vrare mijra shqiptare dhe fajtore jane politika dhe keta oficewre qe u mbajten ne ushtri!
     Por keta lloj oficeresh “koke ulur” i duheshin banditeve politikane, aq sa i graduan gjenerale,keshilltare e disa prej tyre edhe ministra!
     Me keta merru ti,o zhabolan i ndyre e jo me oficeret e shkrete qe shkerdhatokracia i laq pa shtepi,pa pune dhe pa asnje lek pension per vite me radhe sikur te ishin ARMIQ!
     Te fala sat’eme!

     Reply to this comment
     • Bariu digjital August 23, 23:23

      Uau uau Gertruda na paska dale me llagap seksi. Plakaruqja me llagapin 666 na paska nxjerrë bithen zbuluar per ti bere pak reklame nje ushtrie te destinuar vetem per te mbajtur me hir dhe pahir ne kembe regjimin diktatorial Per gjysem shekulli me radhe te keqindoktrinuar si puna e kesaj bythfishkures besonin se ishin sjelle nga anet e aneve ne periferite e Yzberishtit per te mbrojtur vatanin nga armiku imagjinar, por meqe atij s’ka panë kurre surratin hakmerreshin si egersira ndaj nje populli të lene me paramendim ne skamje dhe erresire. Zhduku nga forumi o kerme se do na detyrosh te gjejme dhe ne urime te halesë sikur te fshihesh

     • 666 August 24, 09:44

      Po ku je more cubi gomari digjital,qe po me kercenon se do me hash mutin qe ne mengjes?
      Po ku je moire zgjebanik,qe nuk del me emer e adrese te plote,meqenese qenke kaq trim dhe te ballafaqojme mendimet me njeri tjetrin?
      Provoje njehere,se do mbetesh i kenaqur o gomar Baldushku

     • 666 August 24, 09:46

      Po ku je more cubi gomari digjital,oficeri i dhjere i dulles,qe nderron emrat si torbat e bajgave te gomereve,qe po me kercenon se do me hash mutin qe ne mengjes?
      Po ku je moire zgjebanik,qe nuk del me emer e adrese te plote,meqenese qenke kaq trim dhe te ballafaqojme mendimet me njeri tjetrin?
      Provoje njehere,se do mbetesh i kenaqur o gomar Baldushku!

 9. fteri August 23, 05:10

  Pavarsisht nga opinjonet pro ose kundër ,duhet thënë e vërteta ,se vetëm ajo nuk vdes kurrë, ashtu si komenton Rajmond Vlonjat qëndron e vërteta se BRSS,e Stalint madhë dhe ,Kina 1.5 milardëshe e Maocedunit madhë kan qenë miq të mëdhej të shqiptarve .Stalini i dha shqiprisë me bujari deri në v.1955 ndihma industriale ,ushqimore ,teknike dhe ushtarake ,armatime e municione ,makineri e fabrika të barabart me 60% të planit të buxhetit të shtetit ,mbas vdekjes Stalinit,erdhi Hrushovi me teoritë armiqësore te agumeve ,si arroret e gështenjave të viçidolit , filloi ulja e ndihmave ndaj R.P.S.SH me 50,40,30 20 ,10 % të buxhetit shtetit deri sa ndihmat sovjetike shuan në 2-3 %,u lanë edhe pallati i kulturës pa ndërtuar , sipas marveshjes sovjeto- shqiptare.

  Kina e Maocedunit i dha shqiprisë ndihëma bujare të mëdha duke filluar nga 0% në v. 1960,dhe kulmi u arri në v. 1970 me 33% të buxhetit shtetit.Në vitet ’60 makineri të Revolucionit Industrial nisën të vidheshin nga muzeumet e Evropës…Pra pas kontributit në rang botrore bota u nda në dy kampe ,kampi i paqës i socializmit i kryesuar nga BRSS, i Stalinit ,përballë tij qëndronte kampi imperjalizmit dhe reaksionit ,i kryesuar nga Shtetet e bashkuara t’Amerikës .Mbas l2b dhe kontributit që dha në luftë, shqipria ajo ju ngjit kampit socialistë .Në këtë dyluftim të luftës ftohtë imperjalizmi botror parashikonte të krijoi një perandori botrore amerikane ,e cila nga dimensionte e saj duhet t’u kaloi të gjitha perandorive botrore të zaptuesve që ka ekzistuar në histori,
  Përballë kësajë situate të rrezikut gjithë bota kundërshtare socialiste dhe shqipria harxhonte shuma të mëdha për mbrojtjen e vendit.

  Pra Enver Hoxha prekaditi e armatosi popullin të mbëroi vatanin dhe në kushtet e rrethimit të një luftë të gjatë që mund të na impononin armiqët , që as ma pak e më shumë shqipëria të mos transformohej me anë të forcës e luftrave në koloni të imperjalizmit apo të revizionizmit Hrushovian ,apo kinez për ta vënë popullin shqiptar sovran në pozitën e skllevrëve .

  Si mund shqipria të mbrohej vetëm me armët e lehta ?,pra i bie që ne të bënim një luftë guerile nëpër male e gryka,ti dorzohej armikut që në momentin e par.

  Por pengesë e pa kalueshme në rrugën e shumë teorive armiqësore të mbrojtjes vendit dhe aventurave e planeve të kinezve ,apo Hrushovinve ishte strategjia e komandantit legjendar Enver Hoxhës , që në detë në buzë të hjtë në breg detë ,e deri në thellësi të teritorit luftë ,nga ajri ,deti e toka ,armiku të ndeshte në mina .në zjarr ,në varrë,armikut të mos i zë këmba dhe. .

  Armatosja e gjithë popullit në luftë me të gjitha llojtë e armatimeve të lehta e të rënda ishte strategji e Enver Hoxhës dhe e ushtarakve të ndeshëm për mbrojtjen e vendit,strategji e suksesëshme që i bëri ballë planit kriminal të agresionit të imperjalizmit për një luftë të re për të shtypë me forcë qëndresën e shqiptarve.

  Mos të harrojmë ashtu si kampi socialistë të vetve ,edhe imperjalizmi amerikan u jepte ndihma e armatime raksionarve për të shtypur luftrat nac-çlirimtare të botës.

  Pra mos luani rol të poshtër reaksionar kundër strategjisë të artit ushtarak shqiptar dhe hidhni fishekzjarre kulturor me mendime kineze apo Hrushviane.për mbrojtjen e vendit ,dhe kjo na kishte ngelur pa sabotuar e sha Enver Hoxhën.

  Kur Enver Hoxha ishte kafshatë e pa kapërdshme mbrojtës i paqës në ballkan i cili mbështeti i pari kongresin e stockholmit për ndalimin e bombës atomike dhe të shpallje si kriminel lufte ajo qeveri që do ta përdorte këtë armë të shfarosjes në masë ,megjithse shqipëria u prekadit dhe për këtë varjant lufte.

  Strategjia ushtarake sipas mësimeve të Leninit e Stalinit . që u mbrojtë shqipria u ngeci në fytë armiqve kufitar e imperjalistë ,nuk patën bythë me ja nisur një lufte ,por e morën kalanë socilaiste duke rrëzuar nga brenda vetëm mbas 1980 .

  Respekt për të gjithë komentuesit që vlersojnë oficerin shqiptar dhe strategjinë ushtarake të mbrojtjes model në ballkan dhe europë. Neveri për komentuesi anonim pa emër “?!..” që është bë shtylla kryesore e llumit raksionit ballisto-zogistë duke ofenduar rëndë figurën e lartë vetmohuese shkencore të oficerit shqiptar që i dha kombit histori të artit ushtarak modern duke sfiduar supërfuqitë reaksinare shumë herë më të mëdha në numur dhe në armatime.

  .

  Reply to this comment
 10. fteri August 23, 05:22

  Pavarsisht nga opinjonet pro ose kundër ,duhet thënë e vërteta ,se vetëm ajo nuk vdes kurrë, ashtu si komenton Rajmond Vlonjat qëndron e vërteta se BRSS,e Stalint madhë dhe ,Kina 1.5 milardëshe e Maocedunit madhë kan qenë miq të mëdhej të shqiptarve .

  Stalini i dha shqiprisë me bujari deri në v.1955 ndihma industriale ,ushqimore ,teknike dhe ushtarake ,armatime e municione ,makineri e fabrika të barabart me 60% të planit të buxhetit të shtetit ,mbas vdekjes Stalinit,erdhi Hrushovi me teoritë armiqësore te agumeve ,si arroret e gështenjave të viçidolit , filloi ulja e ndihmave ndaj R.P.S.SH me 50,40,30 20 ,10 % të buxhetit shtetit deri sa ndihmat sovjetike u shuan në 2-3 %,u lanë edhe pallati i kulturës pa ndërtuar , sipas marveshjes sovjeto- shqiptare.

  Kina e Maocedunit i dha shqiprisë ndihëma bujare të mëdha duke filluar nga 0% në v. 1960,dhe kulmi u arri në v. 1970 me 33% të buxhetit shtetit.

  Në vitet ’60 makineri të Revolucionit Industrial nisën të vidheshin nga muzeumet e Evropës…

  Pra pas kontributit në rang botrore bota u nda në dy kampe ,kampi i paqës i socializmit i kryesuar nga BRSS, i Stalinit ,përballë tij qëndronte kampi imperjalizmit dhe reaksionit ,i kryesuar nga Shtetet e bashkuara t’Amerikës .Mbas l2b dhe kontributit që dha në luftë, shqipëria ajo ju ngjit kampit socialistë .

  Në këtë dyluftim të luftës ftohtë imperjalizmi botror parashikonte të krijoi një perandori botrore amerikane ,e cila nga dimensionte e saj duhet t’u kaloi të gjitha perandorive botrore të zaptuesve që ka ekzistuar në histori,

  Përballë kësajë situate të rrezikut gjithë bota kundërshtare socialiste dhe shqipria harxhonte shuma të mëdha për mbrojtjen e vendit.

  Pra Enver Hoxha prekaditi e armatosi popullin të mbëroi vatanin dhe në kushtet e rrethimit të një luftë të gjatë që mund të na impononin armiqët , që as ma pak e më shumë shqipëria të mos transformohej me anë të forcës e luftrave në koloni të imperjalizmit apo të revizionizmit Hrushovian ,apo kinez për ta vënë popullin shqiptar sovran në pozitën e skllevrëve .

  Si mund shqipria të mbrohej vetëm me armët e lehta ?,pra i bie që ne të bënim një luftë guerile nëpër male e gryka,ti dorzohej armikut që në momentin e parë.

  Por pengesë e pa kalueshme në rrugën e shumë teorive armiqësore të mbrojtjes vendit dhe aventurave e planeve të kinezve ,apo Hrushovinve ishte strategjia e komandantit legjendar Enver Hoxhës , që në detë në buzë të hjt në breg detë ,e deri në thellësi të teritorit të mbrohej vendi me të gjitha armatimet të rënda të lehta ,aviacioni ,artileria kundrajrore ,bregdetare ,pengesta mina-luftë ,nga ajri ,deti e toka ,armiku të ndeshte në mina .në zjarr ,në varrë,armikut të mos i zë këmba dhe. .

  Armatosja e gjithë popullit në luftë me të gjitha llojt e armatimeve të lehta e të rënda ishte strategji e Enver Hoxhës dhe e ushtarakve të ndeshëm për mbrojtjen e vendit,kjo ishte strategji ushtarake e suksesëshme që i bëri ballë planit kriminal të agresionit të imperjalizmit për një luftë të re për të shtypë me forcë qëndresën e shqiptarve.

  Mos të harrojmë ashtu si kampi socialistë të vetve ,edhe imperjalizmi amerikan u jepte ndihma e armatime raksionarve për të shtypur luftrat nac-çlirimtare të botës.

  Pra mos luani rol të poshtër reaksionar kundër strategjisë të artit ushtarak shqiptar dhe hidhni fishekzjarre kulturor me mendime kineze apo Hrushviane.për mbrojtjen e vendit ,dhe kjo na kishte ngelur pa sabotuar e sha Enver Hoxhën.

  Kur Enver Hoxha ishte kafshatë e pa kapërdshme mbrojtës i paqës në ballkan i cili mbështeti i pari kongresin e stockholmit për ndalimin e bombës atomike dhe të shpallje si kriminel lufte ajo qeveri që do ta përdorte këtë armë të shfarosjes në masë ,megjithse shqipëria u prekadit dhe për këtë varjant lufte.

  Strategjia ushtarake sipas mësimeve të Leninit e Stalinit . që u mbrojtë shqipria u ngeci në fytë armiqve kufitar e imperjalistë ,nuk patën bythë me ja nisur një lufte ,por e morën kalanë socilaiste duke rrëzuar nga brenda vetëm mbas 1980 .

  Respekt për të gjithë komentuesit që vlersojnë oficerin shqiptar dhe strategjinë ushtarake të mbrojtjes model në ballkan dhe europë. Neveri për komentuesi anonim pa emër pikëkrriç “?!..” që është bë shtylla kryesore e llumit raksionit ballisto-zogistë duke ofenduar rëndë figurën e lartë vetmohuese shkencore të oficerit shqiptar që i dha kombit histori të artit ushtarak modern duke sfiduar supërfuqitë reaksinare shumë herë më të mëdha në numur dhe në armatime.

  .

  Reply to this comment
 11. ?!! August 23, 08:43

  I nerumi Tomorr, unë e di shumë mirë këtë që thua ti, që ngelën në ushtri një pjesë të oficerave të ashuquajturit me pikpamje demokrate por nuk e luan topi që ata ishin formuar dhe edukuar që në kohën e socializmit dhe kanë qënë shokët e tu Tomorr. Dhe nuk e luan topi, as ai i kalibrit të madh të artilerisë bregdetare që qenë oficerat që vodhën sa u frynë (e ç’nuk kishte në repartet ushtarak) dhe hoqën rojet me qëllim që të shkatrrohej nga populli çdo gjë dhe të fshiheshin gjurmët. Po të kishte shtet normal , hetimet do të saktësonin këto që po shkruaj unë dhe oficerat përgjegjës duhet të shkonin para gjyqit ushtarak.
  Por dhe ka një por të madhe , ai që duhej shpën para gjyqit ushtarak i pari duhet të ishte Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë, Sali Berisha. Po të ishte burr me sedër, ky komandant, duke par që për një javë ushtria e tij u çfaros në mënyrë të turpëshme, sikurse kanë bërë shumë komandantë që nuk kanë duruar turpin e disfatës , duhet të vriste vehten. Në qoftë se do të ekzistonte shtet deri në këtë moment që po shkruaj, duhet të ishte pushkatuar për tradhëti të lartë nga gjykata speciale ushtarake. Por ky polikriminel, në vënd të ushtrisë që u shpërbë krijoj reparte bashibozukësh me malokët e tribusë së tij, (vetëm ti shikoje nga pamja e jashtme në autobuza duke marrshuar për në jug, të neveriteshin, tamam halldupër), gradoj gjeneral pa akademi ushtarake, vetëm me akademinë e mëndjes së tij të çmëndur kriminelin Gazidede dhe pregatiti në detaje planin e luftimit të raprezaljeve të halldupëve të tribus së tij kundër shqipëtarve të jugut. Ky njeri është turp i kombit si përgjegjës direkt për turpin e shkatrrimit të një armate të tërë pa luftë me armikun, një turp pa precedent në historin botërore ushtarake, një turp që mbaroj me shpërthimin aspak aksidental të Gërdecit që përfundoj vjedhjen kolosale të super armatimit shqipëtar nga ai, Komandanti që shkatrroj armatën e tij, pa luftë.
  Nuk kam ç’të shtoj për Tomorrin që duhet të mar mbrapsht fjalën gjarpër se nuk kam nderin ta meritoj. Në qoftë se quhesh vërtet Tomorr, mos je vëllaj i Fitimit?

  Reply to this comment
  • mirel August 23, 16:56

   or ti ?!, ushtria dhe oficeret ishin shtresa me e paster qe nuk u implikuan ne grabitjen e ndermarjeve, fabrikave, armeve dhe depove. Ato u bene pre e klases politike, jo e Ushtrise, prandaj mos i ngaterro gjerat per qef.
   Ushtria ishte institucioni me i paster dhe i pangaterruar ne shkaterrimin e Shtetit.
   Politika e qelbesirave te pas 90es shkaterroi fillimisht ushtrine shqiptare duke liruar gjithe kuadrot ushtarake dhe profesioniste.
   Pasi hoqen gjithe kategorine e denje dhe te perkushtuar ndaj Atdheut futen morrat, hajdutet, fshataret dhe dhiaret qe u bene rezile te politikes.
   Cili oficer ka marre armet, topat, pushket, dhe fisheket dhe i shiti ne treg te lire?
   Asnje.
   Ato i mori Berisha me Shkelzen, Fatmir Medi dhe horrat qe jane sot ne shtet.
   Ushtria ishte ende si hije ne kokat e ndyresirave te shtetit se mos u ktheheshin me arme. Dhe gabim qe Ushtria nuk nderhyri po ju bind kermave te Ramiz Alise, Pandeli Majkos, Zhulalit dhe gjithe maskarenjve qe shkaterruan shtetin. Dhe Arben Imami u be minister mos gaboj.
   Cmenduri shqiptare

   Reply to this comment
  • Tomorri August 23, 21:33

   Nuk te kuptoj fare se cfare ke dashur te thuash o i nerumi “?!!” ne kete koment!
   Me siper ke thene se oficeret ishin fajtore te gjithe per vjedhjen e armatimit,ndersa ketu pranon se fajtore ishin vetem ata qe u mbajten ne ushtri pas 93-shit kur Berisha na hodhi ne rruge te gjithe neve duke na lene pa buke!
   Ne se e ke me Berishen,pse me drejtohesh mua?
   Per cfare shteti normal kerkon ti kur ai shtet nuk ekziston qe prej 30 vjetesh dhe tru shplaret militante te dy partive kryesore vazhdojne te votojne here njeren e here tjetren ne kembim te nje vendi pune,packa se Shqiperia po shkon ne humnere?
   Lexoje komentin e ketij kellires mne siper “Bariu digjital” se cfare derdellit dhe do kuptosh se e ka patur hak gjysmen e lekut pas koke!

   Reply to this comment
   • Bariu digjital August 23, 23:07

    Gjysmen e lekut ti or kriminel i diktatures po e kërkon me zorr po mos u bë merrak se ashtu si ja beje te tjereve ashtu do e marresh edhe ti haraçin. Zoti von por nuk harron.

    Reply to this comment
 12. xxx August 23, 21:34

  shembulli i luftes se Vietnamit ilustron teorine e Cu En Lait e nuk e kish keq.

  Edhe ekonomikisht, e ardhmja e dekades vitet 80 provoi teorine e CuEnLait per ritmet e pershpejtuara te PPSH tej mundesive fizike financiare shqiptare.
  Ne fakt edhe Hrushovi paska thene te njejten gje tek keshillonte qe Shqiperia te kthehej nje lloj Bullgarie me portokalle e produkte bujqesore.

  Ndoshta pikeveshtrimi i vendeve te medha ndaj vendeve te vogla ka perhere karakter kolonialist gje e cila nenkupton varesi te perjetshme.

  Por po te ish per varesi kolonialiste s’u be kot lufte u derdh gjak me Italine Fashiste.

  megjithese tentuese teoria e Cu En Lait mbase meqe vertetimin e saj e perjetuam personalisht me disintegrimin ne 90en nuk mendoj ka pas shume hapesire debati mbi strategjine e zhvillimit, dhe perfundimisht u ka dash me zgjedh, o indipendence e vetvendosje te drejte, o mireqeneie nen varesi e kercenim te te tjereve.

  Shume shpejt Kina u afrua me Jugosllavet ne 70en, ne nje konflikt tonin me ta kuptohet anen qe do zgjidhte Kina.

  Reply to this comment
 13. Bariu digjital August 23, 23:37

  A e di ti moj bythfishkur se po na detyroni me zorr te themi qe Saliu dhe Edvini paskeshin qene tamam njerëzit adapë per kerma si puna juaj? Ju kanë zhveshur e hedhur ne rruge si qënër? Ju kane poshteruar e lene me një pension qesharak? E po pastaj? Kujt po i ruhet sot trapi per ju qelbësirat e diktatures qe me fukarain benit trimin e atij qe ishte siper jush ia dergonit grate me deshire ne krevat? Ala s’ju kanë degdisur atje ku ha pula gure si shperblim per mekatet qe i benit “kundershtareve” te regjimit?

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Njoftim

Njoftim

Njoftim