Konferenca e ‘56-s, ku gabon znj.Lalaj

Prof. Dr. Demir Dyrmishi February 26, 2016 10:01

Konferenca e ‘56-s, ku gabon znj.Lalaj

Rrëzimi i regjimit komunist dhe vendosja e pluralizmit politik, si në të gjitha vendet e Lindjes komuniste, edhe në Shqipëri, shtroi nevojën e rishikimit të historisë, e pastrimit të saj nga politizimet e ideologjizimet e dëmshme e të pa nevojshme. Në këtë kuadër studiuesit e historisë u angazhuan tërësisht që, krahas projekteve të reja studimore, të rishikonin me sy kritik prodhimtarinë e tyre shkencore.

Në tërësinë e temave studimore ishte e natyrshme që të zinte dhe zuri, në fakt, vendin e vetë dhe Konferenca III e Partisë së Punës së Shqipërisë të qytetit të Tiranës, mbajtur në prill të vitit 1956. Me këtë temë, sa e rëndësishme aq edhe delikate u angazhuan jo vetëm historianë, por edhe studiues të tjerë, e gazetarë. Midis tyre Prof. Dr. Ana Lalaj, pasi shkroi një artikull në revistën “Studime historike”, duke u mbështetur në gjithçka ishte lëvruar për këtë temë, në dokumente të reja arkivore, brenda dhe jashtë vendit, por dhe në kujtimet e oponentëve të Konferencës , e pa të udhës t’i rikthehej edhe një herë kësaj teme, duke e trajtuar atë thuajse në të gjithë gjerësinë dhe thellësinë e saj.

 

Këtë herë Prof. Lalaj gjithë morinë e ngjarjeve të kësaj konference, e trajton nën titullin “Pranvera e rrejshme e 56-s”. Pasi i njeh lexuesit shkurtimisht me historinë e Konferencës së Tiranës, me zhvillimet politike brënda dhe jashtë saj, me pikpamjet e historiografisë komuniste për këtë Konferencë, ajo shtron para lexuesve dhe synimin për të dhënë opinionin e saj rreth dy pikave më të nxehta të kësaj Konference. E para, nëse ishte ajo “një lëvizje e fshehtë kundër revolucionare”. E dyta, nëse ajo “synonte të rrëzonte udhëheqjen e vjetër komuniste dhe të shtinte “në dorë frenat e partisë dhe të pushtetit popullor”.

Për t’u dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, studiuesja e nderuar ka paraqitur para lexuesve rrethanat e brendshme dhe të jashtme, në të cilat u mblodh dhe zhvilloi punimet Konferenca e Partisë së Punës së Shqipërisë të qytetit të Tiranës. Ndër faktorët e brendshëm ajo rreshton zhvillimin e ngadaltë ekonomiko-shoqëror të vendit që binte ndesh me propagandën e partisë për zhvillimin e progresin e vendit, me porositë e Moskës për të bërë më shumë investime për fshatin, për përmisimin e gjendjes ekonomike të punonjësve të qytetit, në përgjithësi e të fshatit në veçanti; për mbledhjen e detyrimeve e të produkteve bujqësore e blektorale nga fshati, për politikën e gabuar në zgjerimin e kolektivizimit me ritme të shpeshta në vitin 1956, për shkurtimin e forcave të armatosura dhe dërgimin e tyre në ndërrmarjet dhe kooperativat bujqësore, kualifikimin e ulët të punëtorëve dhe rritjen e normave të punës, emulacionin e rremë socialist për krijimin e njeriut të ri si dhe stimulimin e arratisjeve jashtë vendit, etj. Këto probleme ekonomike të punonjësve të qytetit dhe fshatit, autorja i mbështet në një varg dokumentesh të organeve të partisë, në qendër dhe në bazë, që pasqyrojnë këtë gjendje social-ekonomike të vendit.

Përkundrejt kësaj gjendjeje shtjellohet jeta luksoze në Bllokun e udhëheqësve komunistë në raport me popullsinë e varfër si dhe nepotizmi në organet udhëheqëse të saj. Goditjet e udhëheqjes së partisë ndaj komunistëve të pakënaqur, në vitin 1955, sipas autores, qe një tjetër arsye që stimuloi Konferencën e Tiranës.

 

Prof. Ana Lalaj është realiste kur thekson që gjendja ekonomike ishte problem jo vetëm për Shqipërinë por për të gjitha vendet e Lindjes ish komuniste, e cila e kishte bazën në vetë sistemin politik që u adaptua. Ndër rrethanat e jashtme që përgatitën oponencën në Konferencën e Tiranës, studiuesja veçon Kursin e Ri sovjetik që ndërmori N. Hrushovi pas ardhjes në pushtet, në shtator të vitit 1953, i cili, siç theksohet në këtë studim “trazoi ndjeshëm ujërat në Bllokun e Lindjes”, rrjedhimisht edhe në Shqipëri. Në kuadër të këtij kursi, Moska u kërkoi udhëheqësve të Lindjes Komuniste të plotësonin më mirë nevojat e popullsisë, të ndiqnin politika më liberale tregu, të mos shkonin më Tukje, për një farë kohe, në procesin e kolektivizimit të fshatit. U kërkoi gjithashtu, amnisti të gjerë për të arratisurit dhe të burgosurit politikë, pezullimin e kampeve të punës dhe të qëndrave të internimit. Të gjitha këto udhëheqja shqiptare i pranoi teorikisht, kurse në praktikë bëri realizime të pjesshme.

Pjesë të Kursit të Ri sovjetik, Prof. Ana Lalaj, konsideron me të drejtë edhe projektet e Hrushovit për

Tuk Jakova

Tuk Jakova

kthimin e Jugosllavisë në “kampin” komunist dhe për shembjen e kultit të Stalinit, të cilat regjimi i Tiranës nuk i gëlltiti, dhe me veprimet e tij i refuzoi ato. Në mënyrë të veçantë, udhëheqja shqiptare nuk ishte dakort me orientimin e Moskës për afrimin pa kushte me Jugosllavinë, rehabilitimin e të burgosurve politikë, në përgjithësi, e të Koçi Xoxes në veçanti. Jo vetëm kaq, por ajo ndërmori dhe hapa të tjerë politikë, në kundërshtim me Kursin e Ri të Moskës, kur likuidoi politikisht Tuk Jakovën dhe Bedri Spahiun në prill të vitit 1955. Duke trajtuar çështjen Xoxe, Prof. Lalaj arrin në konkluzionin: “Duket se hija e Xoxes e ka tmerruar Hoxhën. Ata kishin qënë bashkëpunëtorë të ngushtë në veprimet kriminale ndaj kundërshtarëve politikë, si dhe në marrdhëniet me Jugosllavët… reabilitimi i Xoxes do të ishte fundi i pushtetit të tij.”

 

Me këtë konkluzion, aq sa i njoh marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave, nuk ndaj të njëjtin mendim me të, në kuptimin se në marrëdhënie me jugosllavët, në vitet 1944-1948, Hoxha dhe Xoxe, nuk mund të ishin dhe nuk qenë në një linjë, përderisa i preferuari i Beogradit nuk ishte dyshja Hoxha, Spiru, por Xoxe. Jugosllavët donin të hiqnin qafe këtë dyshe dhe në Kongresin I të partisë që pritej të mblidhej, dhe në krye të Partisë Komuniste Shqiptare të vendosej Koçi Xoxe. Përderisa marrëdhëniet sovjeto-jugosllave nuk ishin acaruar, në këtë linjë politike qëndronte edhe Moska sovjetike e derigjuar nga Stalini.

Nuk ka si të shpjegohet ndryshe përderisa si Moska dhe Beogradi, kishin rënë dakort që delegacioni i nivelit të lartë të Qeverisë Shqiptare për bisedime në Moskë, në vitin 1947 ta kyesonte Koçi Xoxe e jo Enver Hoxha. U desh ndërhyrja energjike e Enver Hoxhës pranë përfaqësuesit sovjetik në Tiranë, me një gjuhë të spikatur diplomatike, që Moska e Beogradi të hiqnin dorë nga varianti i parë dhe delegacionin shqiptar të nivelit të lartë ta kryesonte Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeministri i Shqipërisë, Enver Hoxha, e jo Koçi Xoxe.

Një arsye tjetër që mbështesim opsionin e mësipërm është edhe fakti që Enver Hoxha , në vitin 1946, i kërkoi K. Xoxes që të raportonte në Byronë Politike, për problemet organizative të partisë, kurse në nëntor të vitit 1947, i kërkoi që akuza e Beogradit për Nako Spirun të analizohej si çështje e vijës së përgjithshme organizative të partisë, e jo si çështje e veçantë apo si çështje Nako. Por, siç dihet edhe këtë propozim K. Xoxe nuk e pranoi, për rrjedhojë Byroja Politike u mblodh për të analizuar vetëm akuzën e Beogradit për Nakon si anti-jugosllav, si agjent i imperializmit. Madje, K. Xoxe në mbledhjen e Byrosë Politike, nëntor të vitit 1947, nuk pranoi absolutisht që t’i jepej Nakos leja e kërkuar për të përgatitur mbrojtjen e nevojshme, siç propozuan dy anëtarë të Byrosë, Pandi Kristo dhe Enver Hoxha. Xoxe u tregu i pamëshirshëm ndaj N.Spirut, të cilin, si intelektual e kishte rival në luftën për pushtet që nga Plenumi II i Beratit, ashtu sic kishte edhe E.Hoxhën e Sejfulla Malëshovën.

 

Duke marrë në mbrojtje K. Xoxen, Prof. Ana Lalaj merr në mbrojtje edhe Tuk Jakovën kur ajo shkruan: “ndryshimet në “kamp” u bënë nxitje që Tuk Jakova të mendonte se ishte koha për të reflektuar mbi të vërtetat historike në partinë ku ai ishte bashkëthemelues dhe për këtë arsye ai sygjeroi rivendosjen e këtyre të vërtetave”. Me opsionin e saj për themelimin e PKSH-së është rreshtuar me ideologët dhe studiuesit e Beogradit dhe me ndonjë studiues brenda dhe jashtë vendit tonë, të cilët themelimin e PKSH-së ua dedikojnë Partisë Komuniste Jugosllave dhe përfaqësuesve të tyre Jugosllavë. Personalisht mendoj se histografia komuniste e ka trajtuar drejt, sepse nuk mund të themelohej partia pa qenë prezente kushtet objektive dhe subjektive të vendit, siç ishin robëria fashiste dhe ekzistenca e grupeve komuniste. Këta dy faktorë thirrën në skenë formimin e PKSH-së, kurse pjesëmarrja e dy komunistëve të huaj Jugosllavë ishte faktor ndihmës e shtytës në proçesin e themelimit të saj. Për këtë çështje të rëndësishme të popullit shqiptar mbështesim mendimet që kanë shprehur në studimet e tyre profesorët Kristo Frashëri, Paskal Milo, Xhelal Gjeçovi dhe ndonjë tjetër.

Përsa i përket momentit që zgjodhi Tuk Jakova për ta sjellë në vëmendjen e udhëheqjes së partisë edhe një herë këtë çështje, pajtohemi me të kur e lidh këtë ngjaje me Kursin e Ri sovjetik për normalizimin e marrëdhënive me Jugosllavinë. Por kjo është e pamjaftueshme po të mos thuhet se T. Jakova dhe B. Spahiu ishin të pakënaqur, sepse ishin ndeshur disa herë më parë me Hoxhën. Jo vetëm kaq, por ata u nxituan në orvajtjet e tyre, kur menduan se E.Hoxha nuk do t’i bënte ball Kursit të Ri sovjetik dhe udhëheqësit të Moskës N. Hrushovit dhe do t’i nënshtrohej atij. Për rrjedhojë, E Hoxha jo vetëm do të hiqej nga skena politike, por do të jepte dhe llogari. Kjo nuk ndodhi dhe ata e pësuan. Kur Tuk Jakova e kuptoi se në luftën politike me E. Hoxhën i kishte bërë llogaritë gabim, në vitin 1957 i ra atij në gjunjë. Në një letër që i dërgoi Hoxhës, me qëllim që t’i falej burgu, pranoi se kishte bërë gabime dhe kishte dëmtuar rëndë partinë, por tashmë ishte vonë. Hoxha nuk e fali, duke patur me vete edhe mirëkuptimin e Hrushovit. Një gjë e tillë bëri që E Hoxha, siç thotë kolegia A. Lalaj, ta mbante çështjen Xoxe “vetëm si çështje të brendshme duke heshtur për akuzën si “agjent i jugosllavëve”.

 

Një vend qëndror në studimin e autores zënë ngjarjet në ditët e zhvillimit të Konferencës, 14-19 prill 1956, siç janë: pyetjet e delegatëve, diskutimet e tyre deri në pasditen e 15 prillit, ardhja e E Hoxhës në Konferencë, stimulimi i diskutantëve në fillim, frenimi i tyre nga ndërhyrjet brutale të tij, ndryshimi i rrjedhës së diskutantëve në favor të Enver Hoxhës dhe të udhëheqjes së partisë, mosrealizimi i objektivave të konferencës dhe vazhdimi i Kursit stalinist nga udhëheqja Komuniste e Tiranës.

Për të gjitha debatet që u zhvilluan midis delegatëve, apo midis tyre dhe E. Hoxhës autorja jep mendimin e vetë, bëhet “pjesë” e konferencës sikur të ishte brenda në sallë. Ajo arrin në përfundimin se, ashtu si çështja e marrëdhënieve me jugosllavinë ashtu edhe dhuna politike në konferencë dhe futja e saj në “rrjedhën normale” u sigurua nga Ambasada Sovjetike me bekimin e Moskës. Ishte kjo arsyeja që udhëheqja e partisë nuk e pati të vështirë ta cilësonte konferencën si “një komplot dhe fraksion i egër kundër partisë, kundër jetës së vendit dhe demokracisë” dhe t’i ndëshkonte rëndë “komplotistët”.

Duke trajtuar raportet midis faktorit të brendshëm dhe të jashtëm që bën të mundur shfaqjen e oponencës në konferencë, autorja i jep vendin e parë faktorit të brendshëm: gjendjes ekonomike dhe kurajos së delegatëve, kurse në vend të dytë rreshton Kursin e Ri sovjetik. Me këtë konkluzion të autores ndajmë mendim të kundërt. Mendojmë se pa Kongresin XX të PK të BS, pa Kursin e Ri të tij, nuk mund të ngriheshin ato probleme që u ngritën në konferencë. Për pasojë në këtë rast, faktori kryesor është ai i jashtëm dhe jo ai i brendshëm.

 

Ana Lalaj ka marrë përsipër që në studimin e saj t’i njohë lexuesit edhe me autorët e tjerë të

|hardcopy|2007/07/05 09:48:16 Shefqet cakiqi Console / ACER-59DE6FF88D

|hardcopy|2007/07/05 09:48:16
Shefqet cakiqi
Console / ACER-59DE6FF88D

monografive apo të artikujve studimorë që kanë shkruar në vitet e pruralizmit politik për Konferencën e Tiranës, të cilët i ndan në dy grupe. Në grupin e parë rreshton ata autorë që në shkrimet e tyre kanë vlera dokumentare dhe si të tillë duhet t’u referohesh, kurse në grupin e dytë autorët, studimet e të cilëve kanë “gjetje intriguese” por që janë, “të pamjaftueshme” për të provuar versionin e tyre. Me këta autor hamendjesh studiuesja Lalaj, në disa raste, polemizon duke u mbështetur në dokumente arkivore dhe biblografike.

Në librin e historianes Lalaj zënë vend edhe analizat apo ngjarjet e paskonferencës, deri në gusht të vitit 1956 siç është “Letra e mbyllur” e E. Hoxhës, ku udhëzoheshin organizatat e partisë se si do të bëheshin analizat e partisë për ngjarjet e Konferencës së Tiranës dhe se si do të vepronin për të nxjerrë përgjegjësitë kolektive dhe individuale, me qëllim që delegatët që kishin ngritur probleme për udhëheqen e partisë, në ditët e muajit që vijonin të merrnin goditje të rëndë.
“Letrën e mbyllur” Hoxha, sipas autores, e vlerësonte si shkundje për të gjithë partinë dhe që do t’i shërbente Kongresit III të PPSH-së deri në atë masë sa të verifikoheshin edhe listat e delegatëve të kongresit që do të mblidhej në maj 1956, madje derisa të bëheshin zëvendësime e përjashtime nga partia. Këtë problem autorja e analizon dhe e trajton me hollësi duke dhënë edhe opinionet e komunistëve të dënuar si dhe vendet e reja të punës apo vendet dënim-interrnime jashtë qytetit të Tiranës. Shumë vëmendje i ka kushtuar likuidimit politik e fizik të Liri Gegës, e cila jepte dhe merrte të dhëna me karakter sekret nga Ambasada Jugosllave dhe së fundi tentoi të arratisej në Jugosllavi me miratim të ambasadës së saj në Tiranë, por që bashkë me të shoqin Dali Ndreu, para se të kryente këtë veprim u arrestua, u gjykua dhe u ekzekutua pasi përgjithësisht i pranoi akuzat.

Në këtë çështje të mprehtë e delikate, më duket se Prof. Lalaj mban një qëndrim disi të tërhequr e larg realitetit historik, sepse akuzat si “agjente” dhe “agjenturë Jugosllave”, të cilët kanë qenë të pranishme në marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave në vitet e Pasçlirimit, sipas saj nuk qëndrojnë.

Për të mbështetur opsionin tonë po japim për lexuesit këto argumente:

   Së pari, Liri Gega, në ditët e përgatitjes së Plenumit II të Beratit, për t’i shpëtuar akuzës si sektare në vijën e partisë, e braktisi Enver Hoxhën, pranoi se vija e partisë kishte qenë e gabuar, u bashkua kështu me Velimir Stoinicin, K. Xoxe e N. Spiru, prishi maxhorancën në Byro dhe e detyroi E. Hoxhën që të pranonte akuzën e Beogradit. Veçse, sipas saj, vija e partisë kishte qenë oportuniste e jo sektare. Qëndrimi i saj i lëkundur, por edhe divergjenca e papajtushme me Koçi Xoxen, bënë që të përjashtohej nga Byroja Politike e PKSh-së. Që nga ai moment ajo mbeti e pakënaqur dhe nuk linte gur pa lëvizur që përfaqësuesit e Beogradit në Shqipëri të ndërhynin për ta rehabilituar.

Por, në kushtet që E. Hoxha këmbëgulte që të dënohej ndërhyrja e jugosllavëve në punët e brendëshme të Partisë e të Qeverisë Shqiptare dhe në këtë kuadër të rishikoheshin vendimet e Plenumit II të Beratit, nuk mund të bëhej reabilitimi i saj. Një gjë të tillë nuk e favorizonte as faktori i ri politik, i disfavorshëm, që lindi për të shoqin e saj, Dali Ndreu, për shkak të arratisjes së pjestarëve të familjes së tij Elezi (Ndreu-D.D) në Sllovë të Peshkopisë. Pas kësaj, në kuadrin e luftës politike të E.Hoxhës për likuidimin politik të komplotistëve të Plenumit të Beratit, ajo u përjashtua lehtësisht nga partia, çka e vuri në pozita më armiqësore me udhëheqjen e partisë.

   E dyta, Liri Gega pas kësaj ngjarjeje priste rastin e volitshëm për të goditur e likuiduar udhëheqjen e partisë, dhe në gjykimin e saj rasti erdhi kur Moska kërkoi afrimin me Jugosllavinë, dënimin e kultit të individit dhe rehabilitimin e të burgosurve e të përndjekurve politikë. Këtë rast ajo nuk e neglizhoi, mbështeti kërkesat antishqiptare të jugosllavisë për normalizimin e marrëdhënieve pa kushte në një kohë, kur udhëheqja shqiptare ishte në të drejtën e vetë kur kërkonte normalizimin e marrëdhënieve me kusht që Beogradi të njihte gabimet e tij në vitet 1944-1948. Implikimi i saj me Ambasadën e Beogradit, në një kohë që nuk ishte as anëtare e partisë, ishte një gjest i pastër agjenturor që synonte në istanc të fundit rrëzimin e udhëheqjes komuniste dhe zëvendësimin e saj me komunistë të dënuar e të persekutuar. Sigurisht kjo kërkesë nuk mund të bëhej dhe nuk u bë në Konferencën e Tiranës. Ajo do të përgatitej shkallë-shkallë. Arsyeja pse kjo nuk ndodhi, duhet kërkuar në rradhë të parë tek mbështetja qe i dha Moska udhëheqjes shqiptare, në nje moment të caktuar politik, kur vendet komuniste të Lindjes dhanë shenja për shkëputje nga diktati sovjetik gjë që Liri Gega dhe kundërshtarët e tjerë politikë të Tiranës, nuk e kishin parashikuar.

Mbështetjes që udhëheqja sovjetike i dha Enver Hoxhës për të dalë nga situata që u krijua në Konferencën e Tiranës dhe për të afirmuar edhe një herë politikën e tij dogmatike, në emër të Kongresit XX të PKBS, autorja i ka kushtuar një vend të veçantë nën titullin “Heshtja e Sovjetikëve”, të cilën e shpjegon me tri arsye kryesore: E para, fjalimi sekret i Hrushovit në vendet komuniste te Europës Qëndrore dhe Lindore u kuptua dhe u komentua në mënyra të ndryshme, sipas kushteve konkrete të partive dhe të vendeve të tyre. Madje këto analiza arritën deri atje sa ta kuptonin Kongresin XX të PK të BS si një mundësi e mire për tu shkëputur nga diktati sovjetik. E dyta, manifestimi prosovjetik i udhëheqjes së Tiranës në Konferencën e Tiranës dhe në Kongresin III të saj, si dhe mbështetja pa rezerva që i dha Moska. E treta, faktori jugosllav, çështja e marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave, qëndrimi i prerë i Enver Hoxhës ndaj kësaj çështjeje, si dhe mbështetja pa rezarva që i dha Moska udhëheqjes së Tiranës në luftën e saj ndaj oponentëve të Konferencës së Tiranës. Këtë problem, pra marrëdhëniet shiptaro-jugosllave, autorja i analizon me kompetencë profesionale.

Prof. Lalaj është ndalur dhe në një çështje tjetër delikate që shqetëson studiuesit, por edhe lexuesit e interesuar e të vëmendshëm, siç është: nëse Konferenca është e organizuar dhe e nxitur nga jashtë dhe duke u mbështetur në dokumentacionin që disponon arrin në përfundimin që nuk ka organizatorë dhe veprime të organizuara në Konferencën e Tiranës dhe këtë përpiqet ta argumentojë me versionin që mungojnë dokumentat për këtë çështje, ose më saktë nuk ka dokumente as brenda e as jashtë vëndit, e në mënyrë të veçantë në Beograd. E argumenton edhe me faktin tjetër që versionin për organizatorët e konferencës, Enver Hoxha e ka ndryshuar ne kohëra të ndryshme. Këto pohime të autores na duken të nxituara, sepse: në qoftë se dokumentet mungojnë sot, ato mund të dalin nesër dhe atëherë opsioni i dhënë duhet hedhur në koshin e plehrave. Dhe më tej, çështja është aq e ndjeshme politikisht saqë Beogradi s’ka asnjë interes t’i publikojë, ajo mund të ndodhë vetëm nëse marrëdhëniet midis dy vendeve tona normalizohen pa kushte, gjë që e shohim të vështirë të ndodhë.

Përsa i përket ndryshimit të versionit të Hoxhës për nxitësit e Konferencës nuk shoh ndonjë shmangie. Në vitin 1956 ai ngarkoi me përgjegjësi Jugosllavët, ndërsa në fillim të viteve 80-të jugosllavët dhe sovjetikët, sepse atëhere doli në skenë çështja Shehu. A janë të vërteta ato që thotë Hoxha për Shehun ështe tjetër gjë. Kjo është një çështje me mëdyshje që kërkon hulumtime të mëtejshme.

Në fund të punimit, Lalaj shtron pyetjen: “A ishte ajo kundër udhëheqjes dhe… a ishte ajo armiqësore me partinë”? Dhe u përgjigjet pyetjeve në mënyrë të prerë: “Ajo nuk ishte kundër udhëheqjes dhe as armiqësore.” Deri këtu nuk ka asgjë për tu shqetësuar, sepse shpreh mendimin e saj. Por, më poshtë, ajo vetë e hedh poshtë këtë version kur deklaron: “lëvizja kritike e rrezikoi udhëheqjen. Ajo nuk është armiqësore…por me siguri do të kthehej e tillë… Enver Hoxha kishte të drejtë.” Në qoftë se është kështu, dhe unë kështu mendoj se është, pse Hoxha do t’i linte të lirë kundërshtarët t’i “hanin” kokën, në një kohë që kishte edhe mbështetjen e Moskës?! Po përplaseshin dy vezë dhe do të fitonte ajo që kishte mburojën më të fortë. Dhe kështu ndodhi.

Studimit të saj autorja i ka bashkangjitur një numër dokumentesh arkivorë, si proçes-verbale të mbledhjeve të Byrosë Politike, të sekretarëve të komitetit qëndror me kuadro partie që hapën problem në Konferencën e Tiranës, proçes-verbale të organizatave të partisë, informacione të Komiteteve të Partisë së rretheve, takime të drejtuesve kryesorë të partisë me punonjës të ambasadave sovjetike e jugosllave, informacione rreth ngjarjeve politike në vendet e tjera të Lindjes Komuniste, si dhe listë punonjësish të ndëshkuar me burgime e internime. Këto dokumente i kanë shërbyer autores për të mbështetur punimin e saj, por do të shërbejnë si bazë dokumentare edhe për studime që do të ndërmerren në të ardhmen.

Gjithë studimin e saj, Prof. Lalaj e ka ndërtuar mbi një strukturë solide, të qëndrueshme realiste, por edhe në një terminologji bashkëkohore. Stili i autores është konçiz, i qartë, lehtësisht i asimilueshëm, ndërsa gjuha është e pastër, e kthjellët dhe në përputhje me standardin e njësuar të saj.

 

 

Prof. Dr. Demir Dyrmishi February 26, 2016 10:01
Komento

35 Komente

 1. Henrik February 26, 12:45

  Do hajebuke edhe kjo ish komuniste dhe gruaja e ish deputetit socialist Lalaj ne kapitalizem,prandaj e hedh valles sipas daulles,packa se shtremberon te vertetat historike!
  Historiani duhet te bazohet vetem ne dokumente historike zyrtare e jo ne mendimet apo deshirat e tij!
  Kjo historiane ka kohe qe e luan kete rolin si shtremberuese e historise!

  Reply to this comment
 2. intelektuali February 26, 16:02

  PSE NUK KUJTOHET GAZETA DITA PER VRASJET MAKABER TE ENVERIT PER INTELEKTULAET PROPERENDIMORE SHQYPTARE DUKE SAJUAR ME PARE BOMBEN NE AMBASADEN SOVJETIKE?

  Me 26 shkurt kane kaluar 65 vjet nga masakra e Enver Hoxhes per intelektualet properendimore shqyptare me preteks bomben ne ambasaden sovjetike, por shume pak nga media kombetare dhe aspak nga politika jone kombetare nuk jane kujtuar per kete date te ZEZE te regjimit komunist, nderkohe qe cdo 5 maj ministra dhe deputete shkojne dhe bejne homazhe tek varret e vrastareve te Enverit me fotografine e tij ne dore. Pse askush nga politika jone kombetare nuk u kujtua per rezimin e bustit te Diktatorit MONSTER Enver Hoxha, por i gjithe shteti dhe pushteti hesht per kete date te SHENUAR te historise sone?

  Reply to this comment
  • Kristo February 26, 18:21

   O intelektualuc truthare. Ti e quan dite te shenuar rrezimin e bustit. Po ai burre ju hoqi zvarre per se gjalli more matuf tet ate, tet eme, tet gjysh dhe tet katragjysh sepse ju njohu mire o fare muti se kush ishit dhe jua beri mire. Ku ishit ju trimosha kur ai ishte gjalle??? Apo degjonit radion te strukur neper qilare se kur do zbarkonte Inglizi dhe tju kthente faren tuaj te qelbur ne pushtet.YYYYYYYYTTTTTT race e dhjerre

   Reply to this comment
 3. LLL February 26, 16:47

  Konferenca e Partisë e vitit 1956 është faqja më e ndritur e historisë së Partisë , pas Çlirimit !
  Për herë të parë dhe , për fat të keq , për herë të fundit u ndeshën ballë- për- ballë komunistët idealistë me aventurjerët antikomunistë në krye të Partisë dhe të Shtetit .
  Po të kishin fituar komunistët në vitin 1956 , nuk do merrte jetë në vitin ’90- të banda antishqiptare e Sali Berishës !

  Reply to this comment
  • VVV February 26, 18:59

   Jam dakort me komentin tuaj. Fillimi i konferences se Tiranes ishte i vetmi eveniment demokratik ne historine a partise. Askush nuk kishte te drejte t’i mbyllte gojen komunistit qe shprehte nje pikpamje te drejte ne nje mbledhje partie dhe jo me ta persekutonte ate. Enveri kishte mesuar mire nga udheqesi i tij shpirteror, Stalini, si te terrorizonte komuniste idealiste te PPSH. per te mbajtur me cdo kusht pushtetin, pavaresisht se gjendja ekonomike a Shqiperise ishte e mjerueshme.

   Reply to this comment
 4. 3000 muxhahidinet =3000 kurora per enverin February 26, 17:12

  Eshte interesante se Enver Hoxha po behet si ajo Vera Franceze qe sa me shume kalon koha aq me e shijeshme behet…

  Humori qe bene francezet me Enverin….dhe pergjigja e tij brilante…e pabesueshme atehere

  Mbase do duket e politizuar por eshte shkruar e verteta ne “Le Monde”gazeta me e madhe franceze dhe nje nga me të medhate e globit!Ja perafersisht idea e saj sepse origjinali do rigjetur dhe publikuar me foto!Per keqfoljen ndaj shqiptareve ka te drejte Shmid, ka shume autore të gjithe te blere nga sllavet,por dhe greket!

  Ka qene vertet nje furtune e madhe mbi shqiptaret e prapambetur të asaj kohe!Dhe ketu jane sjelle fare pak autore…Eshte e vertet qe sllavoshkruesit i benin shqiptaret njerez me bisht dhe Le Monde e thote kete aty nga viti 1946 kur nje delegacion i rangut te larte shqiptar i kryesuar nga vet Enver Hoxha,zbriti per here të pare me avion ne Paris.Ishte e njohura mbledhje e Kombeve te Bashkuara dhe ka nje kenge shqipe qe brilantisht e historizon kete eveniment botror.”Në Paris u mblodh UNOJA!…..”
  Greket kishin nxjerr pretendime territorjale dhe sllavet gjithashtu kishin presion paikologjik ndaj shqiptareve si njerz me bisht.Delegacioni shqiptar zbriti ne Paris dhe ishte ne pritje te autoriteteve protokollare franceze qe vononin!Nje ushtarak francez i derguar per inspektim,filloi te shikoje,thote Le Monde,delegacionin shqiptar nje per nje nga prapa duke filluar nga me i fundit qeveritar shqiptar e mbritur tek i pari i tyre, Enver Hoxha,i cili thote
  Gazeta njihte dhe fliste shume mire frengjishten pa dallim nga francezet.Kur mbriti tek Enver Hoxha,dhe po e veshtronte drejtuesin shqiptar nga pas,si të tjeret,diktatori e pyeti:”Zotri,cfare kerkoni që na shikoni nga pas?” Menjehere kontrolluesi sqaroi:”Serbet na kane thene se ju shqiptaret jeni njerez me bisht…por une bisht nuk po shikoj “Gazeta shkruan se menjehere, duke qeshur,Enver Hoxha iu pergjegj:”Jo,zotni,serbet kane te drejte!Vetem se gabojne pamjen:Ne shqiptaret kemi bisht te madh,por e kemi ketu,përpara dhe do tua tregojme edhe ne mbledhje atyre dhe grekeve!” Shkruan me humor te larte “Le Monde”gje qe edhe ndodhi ne mbledhjen e Parisit.Vet “Le Monde”faqe 3 dhe 22 me foto e cilson Enver Hoxhen kryeshtetarin me fotozhenik te mbledhjes dhe me të ashprin ne mbrojtje te shtetit te vet.Ndofta mund te jene dhe keto arsyet qe studiuesit e paanshem gjejne tek kenga popullore e asaj kohe vargjet e pashkulshme:
  “Në Paris c’u mblodh UNO-ja,
  Fol Enver,të lumtë goja!
  Fol e mbro të drejtat tona!…”etj…
  Natyrisht,kjo s’ka te beje me balten qe ca shqiptarobishtukë të vertet i hodhën Enver Hoxhes,duke shitur gjer dhe trojet e detit ne jug dhe duke qënë,si dihet zgjatim bishti i bythës se sllavëve në Tirane e Shkodër!”Bishti ynë eshtë perpara”, një thenie enveriane lapidare qe i bën mirë kombit shqiptar!

  ———————
  mos harrojme se ne PARIS

  1-BERISHA I FSHINTE BYTHEN ANDI BUSHATIT SI BEBYSITTERS

  2-EDI RAMA DILTE CULLAK ME MAZDRAGANIN E KRISTAQIT

  3-NDODHET VARRI I ESAT NASTRADIN PASHES NE VARREZAT E SERBEVE SECTION

  Reply to this comment
  • intelektuali February 26, 19:03

   O DUDUM fanatik i Enverit qe di te shkruash dacribao si carcafe me brockulla me fashiste dhe komuniste, por meso more mavri se:

   KOMUNIZMI DHE FASHIZMI JANE VELLEZER SIAMEZE QE KANE LINDUR NGA BARKU I NJE NENE

   Mussolini apo Ducja ishte themelues i Partise Socialiste italiane, ndersa Hitleri perpara se te themelonte Partine Nacional-Socialiste gjermane ishte antar i Partise Komuniste, por vodhi kuotat e antarsimit dhe e perjashtuan

   por:

   edhe Ducja edhe Hitleri ishin Diktatore me te ndershem se Diktatori pederast Enver Hoxha se nga vila e kunatit te vet kryefashist Bahri Omari spiunoi te fashistet Qemal Stafen dhe plot te tjere.

   He pra fol pak per Bahri Omarin, apo nuk te vjen zeri si gjithe enveristeve te tjere?

   Reply to this comment
   • Shaqo February 27, 20:12

    Ti bicim intelektu-ali, vertet e ditke mire per Musolinin e Hitlerin, por komunizmi eshte antipodi ekstrem, ne favor te te pambrojturve dhe te pafuqishmeve, qe jane me shumice ne bote, si rrjedhoje e politikave ekstreme te djathta. Tani bej diferencen e dy ekstremeve, dhe gje piken e afrimit, nese mund te ekzistoje,pale pastaj idete ku bashkohen keto dy ekstreme.Ke lexuar pak gjera, por nuk ke kuptuar asgje prej tyre.

    Reply to this comment
    • intelektuali February 28, 10:36

     Ne baze te dy ideollogjive qendron:

     PERQENDRIMI I MJETEVE TE PRODHIMIT NE DORE TE PARTISE DHE EKONOMIA E CENTRALIZUAR NE DORE TE BOSIT DIKTATOR

     prandaj:

     Partia e Punes Komuniste e Enverit ngjason shume me Partine e Punes Nacional Socialiste te Hitlerit qe trumbetonte ne cdo dere te Kampeve te Perqendrimit:

     PUNA TE BEN TE LIRE!

     si nje tallje makaber me dhomat e gazit per likuidimet masive.

     Reply to this comment
 5. 1956 PERBALLE 1997 February 26, 17:33

  krahesoni 1956 me 1997

  -Perderisa te jete saliserbi jashte burgut

  -perderisa te jete pa u rrezuar monumenti i zogut

  -perderisa te jete akoma shqiperia republike ambasdoriale

  -perderisa eshte k/m nekrofagu edi rama

  ENVER HOXHA NUK KA NEVOJE PER LAPIDAR””AI THJESHT ESHTE SHENJTERUAR SI JEZU KRISHTI I SHQIPTAREVE..NE MOS ME I MADH..

  ………….

  JA KUSH E SHENJTEROI XHAXHIN E MADHERISHEM:

  Urdhrat sekretë të marsit ’97!

  DOKUMENTET
  1-SHIK-ut i jepet leje për të vrarë pa palajmerim
  Serinë e Urdhrave Luftarakë ‘Sekret’ e hap urdhri i datës 2 mars 1997, i firmosur nga Komandanti i Operacionit Luftarak, Gjeneral Bashkim Gazidede. Ja urdhri luftarak:
  “Republika e Shqipërisë/Shërbimi Informativ Kombëtar/ Sekret, Tiranë më 02.03.1997.
  Urdhër Luftarak Nr 1. Veprimet Luftarake të Batalionit të Shërbimit Informativ Kombëtar.
  Në situatën e krijuar nga rebelimi i forcave terroriste për rrëzimin me dhunë të rendit kushtetues, me qëllim që të parandalohet kjo veprimtari, URDHËROJ:
  Batalioni i Shërbimit Informativ Kombëtar, me përbërje Kompaninë II, Skuadrën e ndërlidhjes, Skuadrën e ndihmës së shpejtë dhe togën xheniere, të lëvizë në drejtimin Tiranë-Fier, duke u përqendruar në Qafën e Koshovicës me detyrë:
  -Në bashkëveprim me forcat e Ushtrisë dhe të Rendit, të pengojë, të bllokojë, të asgjësojë ose të kapë rob forcat, që mund të tentojnë të vijnë në drejtim të qyteteve Fier, Lushnjë, Tiranë.
  -Komandanti i Batalionit, gjatë rrugë marshimit, të organizojë sigurinë e kolonës dhe në rast ndeshjesh, të hapet në formacion luftimi për të penguar trupat që mund të sulmojnë dhe me zjarr t’i rrethojë e t’i asgjësojë ato. Komandanti i Batalionit, gjatë marshimit dhe me mbërritjen në vend të bëjë organizimin dhe vendosjen e forcave në vend, mënyrën e bashkëveprimit dhe koordinimit të veprimeve të mëtejshme.
  -Ndërlidhja me Shtabin e Qendrës të mbahet me celular dhe radio. Përgjigjet për këtë, Shefqet Meda.
  -Të merren me vete një komplet luftarak i shpërndarë dhe një rezervë, pajisje mjekësore si dhe 5 transportues të blinduar. Në dispozicion të Batalionit caktohen 8 makina të mëdha dhe 3 makina të vogla. Kompania I qëndron në rezervë.
  Ky Urdhër hyn në fuqi në orën 22:30.
  Komandanti i Operacionit/
  Gjeneral Bashkim Gazidede. (Firma)”
  2-URDHËRI PËR MOBILIZIMIN E MERCENARËVE NË VERI
  ‘Sekret’
  URDHËR
  Nr. 82, datë 09.03.1997
  TEPËR URGJENT
  RRETHE: -Has, Kukës, Tropojë, Pukë, Mirditë, Shkodër, Dibër, Kurbin, Lezhë, Malësi e Madhe, Burrel.
  Të gjithë rezervistët që paraqiten në repartet ushtarake të rrethit tuaj të vishen e kompletohen me armatimin e nevojshëm dhe të nisen urgjent në Akademinë e Forcave Tokësore në Tiranë (ish-Shkolla e Bashkuar).
  Lajmëroni dhe Shtabin e Përgjithshëm.
  09.03.1997
  KOMANDANTI I OPERACIONIT
  Gjeneral Gazidede (Vula, firma)
  SHEFI I SHTABIT TË PËRGJITHSHËM TË USHTRISË
  Gjeneral Major Adem Çopani (Vula, firma)
  3-PLANI I VEPRIMEVE LUFTARAKE
  Plani i veprimeve luftarake i forcave pjesëmarrëse në asgjësimin e kryengritësve rebelë në jug të Shqipërisë prej datës 1 deri në 30.3.1997.
  IDEJA E ORGANIZIMIT
  Nëpërmjet mobilizimit të trupave rezerviste nga Shqipëria e Mesme dhe e Veriut, në bashkëpunim me trupat Komando-Presidenciale si dhe përdorimin e gjerë të aviacionit, artilerisë, lëndëve helmuese luftarake (LHL) dhe të grupeve të zbulimit, në zonat kundërshtare, të realizohet përqendrimi i trupave në brigjet Veriore të lumit Vjosa si bazë nisjeje, për të ndërmarrë mësymje të përgjithshme, duke dhënë goditjen kryesore në drejtim: Fier-Vlorë dhe atë ndihmuese në drejtimin Gjirokastër-Sarandë, për të asgjësuar fizikisht të gjithë personat që do të kundërshtojnë dhe në pamundësi të realizimit të objektivave të përdoren për terror ndaj rebelëve, bombardime me aviacion, LHL(Lëndë Helmuese Luftarake), mjetet e blinduara deri në vendosjen e plotë të pushtetit ushtarak.
  OBJEKTIVAT E OPERACIONIT
  Mobilizimi i trupave nga data 4 deri më 7 mars 1997.
  -Përqendrimi i trupave në bazën e nisjes Fier-Ballsh, Këlcyrë, Përmet.
  -Hartimi i listave për personat që do të asgjësohen, në qytetet Vlorë, Tepelenë, Gjirokastër, Delvinë e Sarandë.
  -Kapja e urave kryesore të kalimit të trupave Ura e Mifolit(Vlorë), e Pacinit (Mallakastër), urë e Dragoit Leklit (Tepelenë), Qafa e Muzinës (Gjirokastër), etj.
  -Desantimi (ulja) e trupave speciale në rajonet e fushë Çajupit, aerodromi i Gjirokastrës, Sarandës, Rrafshnalta e Kurveleshit.
  -Zbarkimi nga deti në drejtim të Vlorës, 4 deri 6.3.1997.
  -Përdorimi i forcave të Akademisë së Rendit, forcave speciale në rajonet ushtarake të Arshi Lengo në Gjirokastër.
  -Vendosja e lidhjeve direkte midis forcave qeveritare me repartet e policisë e SHIK-ut.
  -Organizimi i terrorit në popullsinë e qyteteve Vlorë, Tepelenë, Përmet, Gjirokastër, Delvinë e Sarande, djegie e shkatërrime;
  -Kufizimi me çdo kusht i përhapjes së kryengritësve, në veri të lumit Vjosa.
  -Mbrojtja me çdo kusht e Tiranës nga marshimi i forcave rebele të Jugut.
  -Bllokimi me çdo kusht i urës së Rrogozhinës Qafës së Kërrabës (me forca policore e ushtarake).
  -Kontrolli i gjendjes morale dhe origjinës gjeografike të trupave për mbrojtjen e Tiranës dhe neutralizimin e ushtarëve të Jugut.
  -Përdorimi i aviacionit luftarak gjuajtës e bombardues, nga regjimenti i Gjadrit, përqendrimeve të forcave rebele në Sarandë, Tepelenë e Vlorë.
  FORCAT E MJETET PJESËMARRËSE NË OPERACION
  -Tre Brk (Tiranë-Kavajë)
  -Dy Bra (Gradec-Fush-Krujë)
  -Dy BrT (Vlorë-Gjirokastër)
  -Nje Br Xheniere
  -Një Regjiment Aviacioni (Gjadër)
  -Dy distrikte detare (Durrës e Shëngjin)
  -Një Repart Komando (Përmet)
  -Një Repart Logjistike
  -Të gjitha forcat e komisariateve (Vlorë, Përmet Tepelenë, Delvinë dhe Sarandë).
  Numri i pjesëmarrësve në operacion, 25 mijë vetë.
  FAZAT E OPERACIONIT
  FAZA E PARË 1-10.3.1997
  -Mobilizimi i forcave dhe përqendrimi në baza e nisjes.
  -Pastrimi i zonave rebele nga persona që drejtojnë rebelët.
  -Përpunimi me aviacion, artileri e lëndë helmuese luftarake (LHL)
  FAZA E DYTË 10-30.3.1997
  -Lëvizja e forcave drejt qyteteve kryengritëse
  -Vendosja e pushtetit ushtarak në këto zona
  (Komanda e Operacionit. Firmat)

  Reply to this comment
 6. SS February 26, 18:36

  Ishte burr shteti dhe jo si keta levezhga qe nuk kane pik autoriteti Qe katandisen veten e tyre edhe neve si komb Shikoni vetem Sal -Basha pamjet flasin vete se m…. jane

  Reply to this comment
 7. demo February 26, 23:30

  O profesor Gramshi,ky eshte raporti jot ne kongresin e 7 ppsh,per denimin e agjentures antiparti,qe kerkonte eleminimin e udheheqjes se partise me shokun Enver ne krie,apo nje analize historike per ngjarjet ne konferencen e Tiranes?Duket sikur ke fjetur 26 vjet gjumin letargjik dhe po na sjell pleniumet e byrose politike ketu!

  Reply to this comment
 8. ku gabojne shqipfolesit me xhaxhin e tyre.. February 27, 00:29

  Kushdo qe ka qene i detyruar ne ate kohe te lexoje Historine e PPSH duke e krahesuar me keto artikuj me siper dhe “divergjencat” e tyre nxjerr konkluzionin se Enver Hoxha ne ate kohe ka zgjedhur te keqen me te vogel..

  Eshte nje fabul e CEKICIT,GOZHDES DHE DERRASES qe e spjegon sakte ate periudhe..

  Habitem me nje shumice te cilesuar te shqiptareve sot Pse ?

  Cfare do kete bere Enver Hoxha ne ate kohe ja kam falur te gjitha..

  Edhe pse ne nje fare menyre kam marre pjese shume aktive ne ndryshimin e sistemit te tij ne vite 90′,pa frike them se me cfare na kane pare syte pas 1992 dhe deri sot ku ai vend eshte kthyer ne nje shprehje gjeografike e deri ne nje kazan plehrash 28 mije km katrore

  Indro Montaneli = analisti me i mire italian per te gjitha kohrat me prirje fashiste qe kishte nje antipati te madhe per Enver Hoxhen dhe e quante Tiran..por me nje egzatesi te cuditeshme pranonte dhe keto merita te tij qe duhet te quhen
  20 POSTULATET E MONTANELIT PER EHOXHEN:
  1-burri i shtetit më jetëgjatë dhe serioz përsa i përket ushtrimit të pushteti
  2-e fitoi pushtetin si partizan ,cliroi shqiperine pa ndihmen e huaj
  3- e bëri Shqipërinë të papenetrueshme prej askujt, përfshirë SHBA-të.
  4-ishte edhe një situatë që i justifikonte persekutimet si gjithe bota
  5-Shqiperia pas 1945 ishte tokë e lakmuar për pushtim. Greqia e mbështetur nga Perëndimi donte Epirin.
  6-Jugosllavia e mbrojtur nga Stalini, që atëherë kishte një dobësi për Titon, kërkonte Shkodrën dhe gjithë veriun.
  7-Hoxha nuk kishte në anën e tij askënd kur u paraqit në Konferencën e Paqes. Nuk kishte asgjë tjetër, veçse kurajës
  8-Denimet e para i bëri vetëm me mbarimin e luftës, por i bëri në emër të Shqipërisë dhe jo në emër të komunizmit
  9-në emër të Shqipërisë foli edhe në Konferencën e Parisit duke zbuluar mes të tjerash një nuhatje prej politikani race.
  10-Iu afrua Stalinit për t’u mbrojtur nga Tito që e kishte në kufi.
  11-Hoxha ka ditur të bëjë të funksionojë edhe vetë komunizmin. Dhe kjo duhet besuar.
  12-nuk kishte dobësitë dhe salltanetet e Causheskut apo Kim II Sungut
  13-në publik shfaqej rrallë
  14-ishte e vetmja xhaketë komunisti e nomenklaturave që nuk mbante medalje deri në kërthizë.
  15-Ishte i pari që ndjeu ndarjen mes Stalinit dhe Titos dhe luajti bukur
  16-për të shpëtuar pavarësinë e Shqipërisë kishte nevojë që Shqipëria të ishte e bashkuar
  17-ky vend në fakt nuk kishte qenë kurrë i bashkuar as prej race, as prej gjuhe, as prej feje. U bashkua nën Hoxhën

  18-Hoxha arriti atë që nuk e arriti dot as Skënderbeu, … ndoshta është më mirë që të mos hetohet si i bashkoi.
  19-kur pati në dorë vendin e tij të vogël, Hoxha luajti si të ishte një fuqi e madhe.
  20-është nje nga shtetaret me te spikatur se e nxorri ate vend nga mesjeta e hereshme ne nje vend me varferi të pranueshme
  Jepini Cezarit kuroren qe i takon..sidomos pas kataklizmose se 97′ kur vrate shtetin dhe dinjitetin e kombit dhe akoma nuk po e ngjallni dot.

  Per te qene me i sakte i ftoj lexuesit qe te ndjekin zhvillimet ne Greqi ne ate kohe ku nga 1944 e pushtimit nga Anglia dhe deri ne 1974 kur u rrezua regjimi koloneleve monarko fashiste..u vrane…u zhduken..u syrgjynosen ..o burgosen dhe u be genocid me nje shifer qe i afrohet 2 miljon vetave…dhe kaq mjafton te themi se
  Enver Hoxha ishte e keqja me e vogel e mundeshme. dhe eshte mire te mos flitet sot as per mire as per keq..sepse burra si ai do vlersohen pas dhjetra vjetsh kur te kene ngordhur armiqte e tij qe sot jane kthyer ne kanibale me kufomen e tij

  Reply to this comment
 9. # February 27, 01:40

  Ketu qendron bukuria.
  Te persekutuarit si prodhimi i trashigimtarve tradhetar kunder popullit edhe sot kur Enveri asht i vdekur edhe kur rrezojne shtatoren nuk mund te fitojne sepse nuk lejojne faktet historike.Enveria paskesh vepruar drejte.Ju te kundertit e Tije do jeni pa mabrimisht te mundur nga Ai edhe ashtu sic asht i vdekur.
  Gjeja ma e ndershme per juve asht heshtja qe sikur krijon njifare iluzioni psicik sikur e mundet.
  Keto jane historina te kaluara.I takoje kohes se kaluar.Sot jemi me keq.Po jetojme nga disa pseudopolitikan qe nuk ja kane haberrin as politikes as pushetit te shtetit.

  Reply to this comment
 10. alphade February 27, 03:42

  Intelektual-kafsha !!!

  Reply to this comment
 11. alphade February 27, 03:49

  Jepni hakun Cezarit ….!!! Nje shqiponje e plagosur rende
  mund te fluturoje ne lartesine e pules, por pula kurre nuk
  mund te fluturoje ne lartesine e shqiponjes..!!!

  Reply to this comment
 12. demo February 27, 09:57

  O ti Indro Montaneli!E 100 here qe e shoh kete koment per te justifikuar terrorin paranojak te Pol Potit shqiptar,Enver Hoxha.Ke per tu mbajtur pas ketyre brockullave te Indro Montanelit(nqs.i ka shkruar vertet ai,duhen verifikuar),si i mbyturi pas fijes se barit.Indro Montanelli le ta kete famen deri ne pol te veriut(Ish komunisteve fanatike tani po u intereson fama e gazetareve perendimore,qe deri dje ishin reaksionare borgjeze,kapitaliste,te degjeneruar etj.),por Enver Hoxhen nuk e ka njohur,nuk e ka takuar kurre dhe ato pallavra qe shkruan ketu jane fjale ngushellimi diten e vdekjes,ne 15 prill 1985.Diten e vdekjes se enverit kam degjuar edhe radion shteterore te Frances,qe thoshte se enver hoxha ishte mjaft i mesuar,kishte perfunduar studimet e larta ne France,dinte 6 gjuhe te huaja,kishte qene konsull i mbreterise shqiptare ne Belgjike,me pas profesor ne liceun frances.etj…E cfare te them une ty tani,qe :-Degjoni francezet cfare thone per Enverin!????Keto jane brockulla!Enveri nuk studioi,por qendroi ne France,sepse nuk mori nje provim;,nuk ishte konsull,por sekretar i rendomte i ambasades ne Belgjike,nuk ishte profesor,por mesues plotesues i jashtem me ore dhe pa diplome ne liceun e Korces.Une do te besoja kujtimet qe ka lene per bashkemoshatarin e tij enver hoxha,Bedri Spahiu,;do te besoja biografine qe i ben enver hoxhes Nako Spiru,do te besoja Rektorin e universitetit te filozofise ne Moske Sejfullah Maleshova,besoj gruan me te kulturuar shqiptare te periudhes komuniste,Liri Belishova,por jo ngushellimet e nje gazetari italjan diten e vdekjes,qe informacionin e ka marre na azhanset e ATSH dhe agjencive te tjera,se ne vdekje levdohet dhe i marri,dhe kriminele,dhe ai qe e fundosi popullin e tij ne terror dhe mjerim.

  Reply to this comment
 13. demo February 27, 11:51

  Lloqet me indro montanelin fanatiket enveriste nuk i bejne dot me ne qe e njohem Enverin.Tani po kerkojne gazetare azhansesh,kapitaliste,qew nuk e paten njohur sa qe gjalle dhe shkruajne elozhe me rastin e vdekjes,.Une besoj me shume bashkemoshatarin e sokakut te budalejve Bedri Spahiun,bashkepunetorin Nako Spiru,pedagogun Sejfullah Maleshova ,gruan e mencur Liri Belishova dhe natyrisht te atin,xha Halilin.
  Diten e vdekjes se Enverit radio shteterore franceze e bente enverin te mesuar,me universitet francez,konsull ne Belgjike,profesor ne lice,njohes te 6 gjuheve te huaja,kur asgje nga keto nuk eshte e vertete.Shko merri regjistrimet e Agjencive me prestigjioze te lajmeve diten e vdekjes se enver hoxhes dhe na i sill ketu si Indro Montanelin,!!!!Te gjitha jane te mbushura me elozhe me superlativa,se diten e vdekjes o Indro Montanelli,edhe Stalini,edhe Mao ce Duni, Pol Poti do lavderohet,po s`pat vdekur akoma.

  Reply to this comment
 14. “Kthehu shoku Enver, t’i kemi falur të gjitha!”, February 27, 15:06

  duke qene se ka akoma ca shqipfoles qe nuk jane ngopur me kockat e kufomes enverhoxhes le ti paraqisim nje material ne 3 kapituj qe ta kuptojne se duhet te mbyllin sqepin sot kur ai vend ka shkuar per lesh

  lexim te kendshem:

  KAPITULLI PARE

  “Kthehu shoku Enver, t’i kemi falur të gjitha!”,

  ky është titulli i një shkrimi në të përditshmen e majtë britanike “Morning Star” (Ylli i Mëngjesit).
  Artikulli është shkruar nga poeti dhe këngëtari britanik John Baine, i njohur me emrin e skenës Attila the Stockbroker. Teksa i quan “trapllëqe” dogmat fetare të mesjetës, ai vlerëson nismën e Sekretarit të Parë të Partisë së Punës në Shqipëri, shoku Enver Hoxha të ndërmarrë në vitin 1960 për të lënë pas dogmat shoqërore mesjetare.
  Duke marrë shkasë nga sulmet në Francë, ai shkruan se “liberalizmi im po zvogëlohet me shpejtësi dhe se po mendoj të jem në krah të shokut Enver Hoxha”.
  Këto ditët e fundit jam bërë nostalgjik për disa nga zgjedhjet e gjetura në vitet ’60 nga shoku Enver Hoxha, Sekretar i Parë i Partisë së Punës në Shqipëri, për të zgjidhur problemin e ndarjeve shoqërore dhe trapllëqeve mesjetare të shkaktuara nga feja.
  Ndalimi i mjekrave, një muze i ateizmit dhe deklarata në vitin 1967 se Shqipëria është zyrtarisht i pari shtet ateist në botë dhe natyrisht shprehja apokrife:
  “Populli shqiptar do jetë i lirë vetëm kur të varet prifti i fundit me zorrët e hoxhës së fundit”.
  Disa vite më parë, megjithatë përpiqesha të pranoja që rruga e zgjedhur nga shoku Hoxha ishte një reagim i tepruar dhe se njerëzit kanë të drejtën për të adhuruar çdo mik imagjinar apo artifakt që zgjedhin ata, pavarësisht vendit të origjinës, formës apo numrit të tentakulave apo testikujve.
  Më vjen keq nëse kjo bën që të dukem si një hipi liberal.
  E kam bërë dhe kam një justifikim për këtë.
  Kjo zgjidhje presupozon se ata nuk do përfundojnë duke djegur kryqe në periferi, duke ndërtuar në tokat e tjetrit ose duke masakruar fansa të pafajshëm të muzikës ‘Rock’ në një klub nate të premten.
  Tani, liberalizmi im po zvogëlohet me shpejtësi dhe përfundimisht kam nisur të jem në krah të shokut Enver, sërish.
  Kjo është sigurisht e vërtetë, që në duart e duhura, ai mashkulli imagjinar me mjekër, mund të jetë një forcë për mirë. Gruaja ime është e krishterë, është e dashur, e mirë dhe socialiste. Ajo ka miq nga fe të tjera, që janë njerëz të mirë.
  Por në duart e gabuara ata marrin formën e shprehjes: “Oh Zot, çfarë kemi bërë për të merituar këtë?”.
  Sigurisht kjo është ajo që pyesin shumë njerëz tani.
  Edhe me standardet imperialiste, ishte e paimagjinueshme që të hidhje acid në fytyrat e femrave në Afganistanin e viteve ’70.
  Gra të lira dhe të arsimuara? Sekularizmi në zemër të Kushtetutës? Reforma e tokës, që i jep mbështetje fshatarëve të varfër? Nuk mund ta kesh.
  Ishte akoma më çmenduri dhe budallallëk të bombardosh Sadamin dhe Gadafin- dy nga antifondamentalistët më të angazhuar në planet- duke çliruar çmenduritë fetare nga burgjet.
  Në vend të thirrjeve “Faleminderit demokracia perëndimore, ju duam. Na sillni McDonalds, Top Man dhe Coldplay”, nisën të thërrasin “Allahu Akbar”. ..si të thuash në Shqipëri sot ” Berisha Akbar”
  ———————————————————————————————
  KAPITULLI DYTE

  ————

  Ka shkaktuar shumë bujë poezia që një vajzë recitoi para ciftit Erdogan në Kalanë e Prezës.

  Poezia është një thirrje patetike për xhihad dhe e vendosur në kontekstin shqiptar është një retorikë për luftë fetare.

  Njohës të historisë së Erdoganit thonë se ai është arrestuar nga policia turke si islamist pikërisht se ka recituar dikur këtë poezi, ndaj dhe është prekur nga inskenimi i Prezës.

  Eksportimi i problemeve emocionale politike dhe personale të presidentit të Turqisë në Shqipëri, është mirë të shmangen

  Por meqë jo gjithcka është në dorë tonë, së paku ndaj tyre të mbahet qëndrim.

  Kjo poezi është e mjaftueshme për të kuptuar se është e tepërt të bëjmë dhurata të tilla në raste vizitash.

  Vjersha është qartëisht nxitje e urrjetjes fetare dhe dikush duhet të përgjigjet kur shkelet Kushtetuta.

  Lexojeni:

  Ej krenaria e botes islame, presidenti yne , prijesi yne Rexhep Taip Erdogan.

  “Minaret tona mos i ler pa ezan o Allah
  Ose thirrni ketu ata qe bejne mjalte
  Ose mos na ler pa zgjojte e bleteve
  Ketu jane pa ze minaret
  Vendin qe eshte bere mysliman, mos e ler pa mysliman o allah
  Ketu trupi eshte pa dashuri o Allah
  Na jep fuqi, mos e ler pa luftetar sheshin e xhihadit o allah
  Vitet qe presin heronjte, mos i ler pa heroj o allahu im
  Te dime te dalim kunder armiqeve
  Neve mos na ler pa shpirt o allahu in
  Ose ndaje vendin e mbetur pa kerrkend, ose mos na ler pa coban o allahu im
  Ti mos na ler neve pa ty, pa uje e pa ajer o allahu im
  Vendin qe eshte pjekur me myslimane, mos e ler pa myslimane o allahu im”
  ———————————————————————————————-

  KAPITULLI TRETE
  —————–
  15 TERRORISTET NE SHQIPERI, MBROJTJE U GARANTONTE SALI BERISHA.

  Organizata e Kombeve të Bashkuara ka rifreskuar informacionet dhe listën e personave të shpallur si bashkëpunëtorë të organizatës terroriste Al-Qaida. Në total janë 180 persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar, të cilët paraqesin rrezikshmëri të lartë për paqen dhe sigurinë në botë.

  Mes tyre, 15 vetë, rezultojnë të kenë zhvilluar aktivitetin e tyre kriminal në Shqipëri nga fillimi i viteve ‘90 e deri në 2004, ku theksojmë veçanërisht organizimin e trafikut ilegal të armëve drejt Bosnjë-Hercegovinës në vitin 1995. Falë informacionit të servirur nga OKB, opinionit publik shqiptar i jepen për herë të parë emrat e terroristëve që kanë qenë në vendin tonë apo që kanë bërë të mundur krijimin e celulave të Al-Qaida, duke u mbuluar me petkun e organizatave bamirëse. Gjithashtu për herë të parë bëhen të ditura edhe rastet apo porositë e veçanta, të dhëna nga vetë Osama Bin Laden për mënyrën sesi duhej të zhvillohej aktiviteti terrorist në Shqipëri.

  Yasin Abdullah Ezzedine Qadi Themelues dhe administrator i besuar i Muwafaq Foundation. Ky fondacion ka vepruar historikisht nën ombrellën e Makhtab al-Khidamat, organizatës së themeluar nga Osama Bin Laden. Muwafaq Foundation ka qenë e përfshirë në sigurimin e mbështetjes financiare për aktivitetet terroriste. OKB sqaron se: “në vitin 1995, ky fondacion ka organizuar trafikun e armëve nga Shqipëria në Bosnjë-Hercegovinë”. Në financimin e këtyre aktiviteteve është përfshirë sipas të dhënave që jep OKB-ja, edhe Osama Bin Laden. “Qadi ka patur në pronësi disa firma private në Shqipëri, të cilat kanalizonin para për ekstremistët apo ku ekstremistët punësoheshin në ato pozicione ku ata kontrollonin fondet e firmave. Bin Ladeni vuri si kusht që numri i kompanive të Qadit në Shqipëri të shkonte në pesë”, citojmë nga informacioni zyrtar i OKB-së.

  Abdul Latif Saleh
  Emri i tij është i njohur për opionin publik shqiptar. Ai është lidhur ngushtësisht me Osama Bin Laden duke arritur madje të fitojë shtetësinë shqiptare nëpërmjet një dekreti të posaçëm të ish Presidentit, Sali Berisha. OKB sqaron se ai ka themeluar në Shqipëri një organizatë shqiptare që financonte Al-Haramain. Ndërkohë për herë të parë bëhet e ditur se “Misioni i tij ishte të destabilizonte Shqipërinë nëpërmjet nxitjes së konflikteve fetare. Al-Haramain arriti të rekrutonte anëtare nga kjo organizatë shqiptare. Ai u dëbua nga Shqipëria për sponsorizimin e aktiviteteve ekstremiste”, citojmë nga informacioni i OKB-së. Bëhet e ditur se Yasin Abdullah Ezzedine Qadi i kërkoi Salehit të krijonte në Shqipëri, në vitin 1994, Muwafaq Foundation. Aktivitetet e këtij fondacioni në Shqipëri u mbështetën dhe u financuan nga Qadi. Saleh dhe Qadi hynë në disa partneritete biznesi me njëri-tjetrin. “Saleh ka qenë administrator i përgjithshëm i të gjitha bizneseve të Qadit në Shqipëri dhe ishte aksioner i dhjetë për qind të investimeve të Grupit Qadi në Shqipëri. Gjashtë individë u arrestuan në Shqipëri në vitin 1998 dhe dy prej tyre u gjykuan dhe dënuan në Egjipt si autorë të akteve terroriste. Në dëshmitë e tyre, ata identifikuan Saleh se i kishte ndihmuar të vinin në Shqipëri, përfshi marrjen e tyre në aeroport”, sqaron OKB.

  Grupi me 9 terroristë
  Adb Al Wahab Abd Al Hafiz; Abderrahmane Kifane; Ali El-Heit; Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad; Farid Aider; Abdelhadi Ben Debka; Moustafa Abbes; Othman Deramchi; Yacine Ahmed Nacer si edhe Youcef Abbes janë anëtarë të rëndësishëm të Al-Qaida. Ata kanë qenë pjesë të një organizate terroriste që operonte në Itali, e përfshirë direkt në aktivitete kriminale. Detyra e tyre ishte të koordinonin veprimtaritë e disa grupeve të ngjashme terroriste që vepronin në vendet e Europës, mes të cilave edhe në Shqipëri. Ata kanë ndihmuar emigrantët ilegalë të hynin në Itali duke i bërë ata direkt, si pjesë e aktivitetet ilegale të organizatave terroriste. Mandej ata i përdornin emigrantët për t’iu transmetuar instruksione grupeve terroriste në Shqipëri, Francë, Gjermani etj për mënyrën sesi të zotëronin armë dhe dokumenta të falsifikuara.

  Safet Ekrem Durguti
  Drejtues i Al-Haramain Islamic Foundation, që siguronte dhe ndihmonte financiarisht dhe materialisht organizatat terroriste në drejtimin e Osama Bin Laden, konkretisht rrjetet e Al-Qaida, përfshirë Jemaah Islamiyah, Al-Itihadd al-Islmaiya, Egyptian Islamic Jihad dhe Lashkar-e-Tayyiba. Durguti ka qenë një ndër mbështetësit kryesore të Bin Laden, i cili arriti të hapte një filial të Al-Haramain Islamic Foundation edhe në Shqipëri.

  Al-Haramain Islamic Foundation
  Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel dhe Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe janë themelues dhe lidera të Al-Haramain Islamic Foundation, organizatës përgjegjëse për mbështetjen e akteve terroriste. Financimi në përgjithësi sigurohej nga bamirës individualë dhe nëpërmjet fushatave të veçanta që synonin përzgjedhjen e subjekteteve të ndryshme të biznesit nëpër botë. “Sëbashku me Safet Ekrem Durgutin, ata arritën të hapin një filial të Al-Haramain Islamic Foundation edhe në Shqipëri.

  Reply to this comment
 15. Georgios Papadopoulos February 27, 17:18

  Keto perrallat e 1956 -es nuk ngaxmojne me njeri nga menyra se si jane shkruar.

  Le te krahesojme me greqine..cfare behej atje ne ate kohe?

  Kam mendimin nqs do rrezohej Enveri nga keto trima amerikanet do sillnin nje NEONAZIST SI JORGO PAPADHOPULLI pra nje junte qe pa tjeter do ishte Xhaferr Deva me Hamit matjanet…

  Per ‘kenaqsi “te lexuesve ndiqni masakrat ne GREQI ne ate kohe qe keto te Enverit dukeshin lule

  greek punishment story
  ——————————-

  Nikos Belojani u arrestua në Dhjetor 1950 dhe një rol të veçantë ka luajtur organizata amerikane e themeluar ne vitet 50’-të CIA-s. Policia njoftoi arrestimin e tij në 5 Janar, 1951. Nuk është rastësi që e vetmja gazetë e majtë ligjore “Demokrat”, ishte nxjerrë jashtë ligjit një kohë të shkurtër më parë. Ajo u botua me ndihmën e Partisë Komuniste ilegale.

  100 mijë Popull Grek nënshkruan Apelin e Stokholmit të Këshillit Botëror të Paqes, kundër terrorit dhe vrasjes, në 5 Mars, 1951 në Selanik, i komunistit Nikos Nikiforidhis, i cili mblidhte nënshkrime.
  Në korrik 1951 me iniciativën e KKE ilegale, u themelua koalicioni Bashkim i Majtë Demokratike (EDA). Është karakteristike se kur zgjedhjet parlamentare u zhvilluan në 9 Shtator, 1951, nga 10 anëtarët e parlamentit të zgjedhur në listat e EDA, shtatë ishin të burgosur politikë dhe demokratë në mërgim, në mesë këtyre Komandanti i Përgjithshëm i ELAS K.Sharafi, lideri sindikalist i mirënjohur dhe komunistë Ambatielos dhe të tjerë. Pas këtyre rezultateve, autoritetet anuluan vendet parlamentare të burgosurve demokrat politik.

  Në 19 Tetor 1951, në një gjykatë të jashtëzakonshme padia e parë kundër N.Belojanit filloi. Ishin akoma 92 anëtarë të Partisë Komuniste të Greqisë (KKE) bashkë me të në stolin e të akuzuarve. Ata u akuzuan të gjithë sepse kishin shkelur ligjin numër 509, të miratuar në Dhjetor të vitit 1947, e cila ndalon KKE dhe “propagandën komuniste”. Duhet të theksohet se në këtë kohë në qeverinë e Greqisë nuk ishin të djathtët por forcat e “qendrës”. Në 16 Nëntor një gjykatës i jashtëzakonshëm (në të cilën morën pjesë J. Papadhopulos-kreu i ardhshëm i juntës së kolonelëve’ 1967-1974.) dënoi Belojanin edhe 11 komunistët e tjerë me vdekje. Megjithatë, dënimi nuk u ekzekutua për shkak se ishte e qartë se procesi dhe vendimi ishin thjesht politik.
  Autoritetet duhesh të “mbajnë” një gjyq-parodi të re, me akuzat të reja, “për të zbatuar sabotimin” e komunistëve, që pretendoheshin qe kishin punuar kundër interesave të Greqisë dhe tradhtuan interesat e saj, duke shërbyer një fuqi të “tretë”.
  Menjëherë në Greqi dhe të gjithë botën një lëvizje kthehej kundër dënimeve të reja me vdekje. Avokatët i kërkuan mbretit të fali klientët e tyre. Në të njëjtën kohë, SHBA-ja kërkoi që qeveria dhe mbreti të vazhdojnë me ekzekutimin e dënimit. Të Shtunën 29 Mars, 1952 vonë pasdite Mbreti Pavlos kundërshtoi një kërkesë për mëshirë ndaj N. Belojanit dhe shokëve të tij. Pas mesnatës e së Dielës, në 30 Mars, dhjetëra njerëz që ishin “me detyrë”, u larguan nga hyrja e burgut për të ndaluar transferimin e të dënuarve me vdekje në vendin e ekzekutimit, pasi ata nuk ishin në dijeni për vendimin e mbretit edhe të qeverisë. Ata ikën sepse as gjermanët nazistë nuk kanë kryer të Dielave ekzekutime të planifikuara. Ekzekutuesit mbërritën tek burgu dhe morën katër njerëz për të pushkatuar. Ata ishin: Niko Belojani, Dhimitri Baci, Niko Kalumeno, Ilia Argjiriadhi. Ata u çuan në vendin e ekzekutimit dhe u pushkatuan nën dritën e kamionëve dhe xhipeve ushtarakë, sepse ishte errët dhe çdo gjë është dashur të kryhet shpejt, para përhapjes së lajmeve në Athinë.

  ——————————
  personi qe denoi brutalisht si naziskin Niko Belojanin ishte

  colonel Georgios Papadopoulos
  was the head of the military coup d’état that took place in Greece on 21 April 1967 and leader of the junta that ruled the country from 1967 to 1974. Papadopoulos was a Colonel ofInfantry. During World War II, he had initially fought against the Italian 1940 invasion and then he became a German collaborator, in the Security Battalions which “hunted down” Greek resistance fighters. It has been claimed that, in the postwar years, he received intelligence training in the United States and became a CIA agent, which would make him the first known CIA agent in history to govern aEuropean country. Either way, he was known to have extensive connections with the CIA.He held dictatorial power in Greece from 1967–1973,
  Eshte interesant nje njgjashmeri perfekte midis colonel Georgios Papadopoulos dhe majorit Sali berishes I juntes doktorreve qe denoi fatos nanon ne 1993 me te njejtat metoda te juntes greke dhe beri genocidin antikominist 1992 I cili vazhdon ne ditet tona..fakt ky gazetaret dhe zagaret e mediave ne vend te merren me monstren berishe..akoma vazhdojne ti ngrene lavdine Enverit qe po vlersohet me shume I vdekur se I gjalle

  Reply to this comment
 16. intelektuali February 27, 19:32

  Enver Hoxha, Djali (kopili) I Bimbashit te Gjirokastres Halil Musa beu
  Nga Kastriot Myftaraj:Enver Hoxha, Djali (kopili) I Bimbashit Boshnjak.

  Në këto 17 vite dje është hedhur në tregun shqiptar botimi më sensacional. “Jeta e fshehtë e Enver Hoxhës”, shkruar nga Kastriot Myftaraj, zbulon lindjen e errët të diktatorit shqiptar, si dhe fëmijërinë e tij të përbuzur, si djalë kopil i komandantit turk, Bimbashit. Historitë orale të mbërritura deri në ditët e sotme nga Gjirokastra e viteve 1908, si dhe dëshmitarë të asaj kohe, por duke shfrytëzuar edhe nënkuptimet e shkruara nga vetë Enver Hoxha në librat, i kanë dhënë mundësi Myftarajt të zbulojë pjesën më misterioze, të panjohur deri më sot, se cili ishte Enver Hoxha, nëna e të cilit e lindi duke u bërë dashnore e Bimbashit. Si e përjetoi Enveri fëmijërinë e tij, përbuzja e tij për babanë zyrtar, Halil Hoxhën dhe tallja e mëhallës si Enveri i dy Halilëve (Halil Musa Bej ishte emri i komandantit turk). Por ky libër voluminoz prej 500 faqesh, nuk ndalet vetëm këtu. E gjithë historia e vërtetë e fshehur e jetës së Enverit rrëfehet si dëshmi e munguar e biografisë së diktatorit

  Reply to this comment
 17. Argjiroja February 27, 20:53

  O ti i paftyre e pa turp alias intelektual, qe vetem ashtu nuk je, po na ben te kuptojme, qe ti qe merr neper goje nenat e plakat e te tjereve, per me teper kur ato kane nja 60 vjet te vdekura, duhet te kesh munges te medha ne edukim, qe te ka munguar dashuria prinderore dhe familjare. Dmth qe ndoshta plaka jote te ka braktisur diku
  ne ndonje haur ose ajo vete nuk e di se kush eshte babai yt biologjik.
  Po rri o mavri.
  Bej lufte politike e mos u merr me gra e plaka te lindura dy shekuj perpara. Tuuuurp.
  Kjo tregon qe ske asnje argument politik dhe kalon me historir bimbashesh. Pika te rafte mu ne cacke te kokes!
  Gomar gojefelliqur i pa edukate dhe maskara.
  Shiko or impotencen tende qe eshte shume presente ne cdo shkrim tendin. Shko merr ilace te qetesohesh. Jo per neve se me nder s’na plas e prapsmja, po per veten tende.
  Qelbesire qe na ndyn forumin

  Reply to this comment
 18. Argjiroja trimeresha February 27, 20:56

  O ti i paftyre e pa turp alias intelektual, qe vetem ashtu nuk je, po na ben te kuptojme, qe ti qe merr neper goje nenat e plakat e te tjereve, per me teper kur ato kane nja 60 vjet te vdekura, duhet te kesh munges te medha ne edukim, qe te ka munguar dashuria prinderore dhe familjare. Dmth qe ndoshta plaka jote te ka braktisur diku
  ne ndonje haur ose ajo vete nuk e di se kush eshte babai yt biologjik.
  Po rri o mavri.
  Bej lufte politike e mos u merr me gra e plaka te lindura dy shekuj perpara. Tuuuurp.
  Kjo tregon qe ske asnje argument politik dhe kalon me historir bimbashesh. Pika te rafte mu ne cacke te kokes!
  Gomar gojefelliqur i pa edukate dhe maskara.
  Shiko or impotencen tende qe eshte shume presente ne cdo shkrim tendin. Shko merr ilace te qetesohesh. Jo per neve se me nder s’na plas e prapsmja, po per veten tende.
  Qelbesire qe na ndyn forumin

  Reply to this comment
  • intelektuali February 28, 09:18

   Eshte studiuesi Kastriot Myftaraj dhe jo intelektuali qe ka versionin e tij per KOPILIN e Anese me Bimbashin Boshnjak qe quhej Enver Hoxha, ja shikoje ketu me poshte te placin syte:

   http://www.forumishqiptar.com/threads/100616-Enver-Hoxha-djali-i-Bimbashit-boshnjak

   Gojet e liga ate kohe flisnin se Gjylja ose Aneja e Enverit e kishte bere kopilin Enver Hoxha me xhaxhain e Enverit apo vellane e burrit te saj te ligjshem xha Halilin dhe gojet e liga tregonin se ky xhaxha ishte zemerlig dhe shpirtkeq, por ca goje te tjera te liga me patriotike flisnin se Enver Kopili ishte nuk ishte djjali kopil i Bimbashit Boshnjak, por djali i trimit Cerciz Topulli qe kishte bere seks me dashoren e tij Gjylen apo Anene e Enverit, prandaj or mik variantet historike jane shume, por nje gje dihet me sigur se xha Halili e kishte lanetosur kopilin e Gjyles se tij qe ne lindje duke deklaruar boterisht kur qahej sokakeve te Gjyrokastres per vdekjen e djalit te tij te pare qe duhej te ishte vella i Enverit:

   ME VDIQ I MIRI MBE MBETI KPOPILI!

   Reply to this comment
 19. njihuni me zogun e kurves February 27, 21:42

  Ka nje” dashuri ” te madhe per tu marre me Enver Hoxhen si ne rastin e Koferences Tiranes qe ishte nje puc shteti i maskuar per te hedhur udheheqjen e asaj kohe..pra ishte nje fillim kryengritje ne “pallat”

  Por shqyptaret jane harraqe te medhenj.
  Le te marrim nje ngjarje qe ndodhi 20 vjet para pucit te Konfereces Tiranes pra ne vitin 1935 ne kryengrtiteje e Fierit ku Rrahmet Zogu i varte ne litare kundershtaret si kafshe pylli…dhe megjithate ka lapidarin ne Tirane..kjo ne fakt ja shton lavdine Enver hoxhes.

  Si varte zogu kurves shqiptaret ne litar ?

  Kryengritja e Fierit zuri te papergatitur shtetin shqiptar, ndaj edhe goditja qe ai dha ishte e percaktuar nga paniku. Ministri i brendshem Musa Juka, i terbuar nga shperthimi i kryengritjes, qe u konsiderua si disfate e tij, mori masa shume te ashpra policore.

  Prania ushtarake ne Fier arriti ne 500 vete, ndersa ne te gjithe vendin u arrestuan 1500 vete, kryesisht pjesetare te organizates se fshehte. Filluan operacionet ndeshkimore ne te gjithe zonen e Fierit dhe Mallakastres.

  Komanda e operacionit i telegrafonte çdo 3 ore ministrise se brendeshme. Paralelisht gjykata e posaçme filloi proceset gjyqesore.
  Kryetari i trupit gjykues ishte Ali Riza Topalli, komandant i operacionit.
  Anetare te tij ishin,
  majori Hamza Kuçi,
  kapiten Zef Prenushi
  dhe gjyqtaret Petro Martini
  dhe Sadri Faslliu.
  Prokuror ishte Kiço Bisha,
  prokuror i pergjithshem i gjykates se posaçme kunder krimeve politike. Gjykimi u be nen nje regjim terrrori.

  Mbi te burgosurit qe u vendosen ne shkollen e Bishanakes dhe burgun e Durresit u ushtruan edhe torturat cnjerzore te ndryshme, praktike e zakonshme e policise shqiptare.

  Gjyqi u zhvillua ne pese procese ne oborrin e shtepise se Qemal Vrionit, i cili ishte nje nga te arestuarit. U gjykuan 530 persona. Ne grupin e pare benin pjese 11 xhandaret e postes se Fierit. Pas nje seance qe zgjati 3 ore, ata u konsideruan fajtore dhe u pushkatuan menjehere prane sheshit te nenprefektures. Gjykimet e tjera kishin te benin me elementet civile qe kishin marre pjese ne kryengritje.

  Per keta gjyqi dha 42 denime me vdekje
  dhe 160 denime me burgim te perjetshem.

  Midis personave te denuar figuronin edhe anetaret e disa familjeve te degjuara dhe me influences siç ishin familjet: Vrioni, Dibra dhe Vlora. Ndaj ketyre personave gjykata nxori prova te dores se dyte.

  Keto prova deshmonin per nje pakenaqesi te pergjithshme ndaj mbretit, qeverise dhe disa personave te veshur me pushtet si, ministrit te brendshem Musa Juka, ministrit te luftes Xhemal Aranistasi dhe adjutantit te Zogut Abdyrrahman Krosi.

  Gjyqi perfundoi ne 17 shtator pasi punoi me intensitet per nje muaj rresht, duke lene ne Fier nje klime terrrori, e cila arriti kulmin ne daten 26 shtator, kur ne sheshin perpara nenprefektures u var ne litar Hekuran Maneku.duke u pasuar nga dhjetra te tjere

  Nje çete 40 luftetaresh R.Cerova ju drejtua Beratit. I goditur nga forcat qeveritare ai u terhoq ne male, duke ju drejtuar tentatives se arratisjes. I plagosur rende gjate perpjekjeve vdiq ne pyllin e Marjanit, prane Pogradecit ne 24 gusht 1935

  Gjithashtu kryengritja rrezoi edhe imazhin nderkombetar te Monarkise Fashiste Shqiptare. Pikerisht denimet e ashpra mbi pjesemarresit e saj sollen nje reagim te ashper nderkombetar, duke nisur nga organizatat humanitare e deri tek organizata e Lidhjes se Kombeve.

  pra cfare i ka bere zogu i kurves atij vendi..enveri eshte flori

  Reply to this comment
 20. pse po na i shenjteroni enver hoxhen ?! February 27, 22:53

  Nuk ka udhëheqës në botë që te jetë përdhosur kaq shumë nga kundërshtaret dhe një pjese e oborrit te tij.Ka nje ngjashmeri perfekte ka periudha e lavdishme te Gjergj Kastriotit qe luftoi me superfuqine e botes ne shekulli e XV-të dhe Enver Hoxhës që luftoi jo vetem me dy superfuqite por dhe me armiqte shekullore serbin,grekun dhe fondamentalizmin islamik.

  Qofte Gjergj Kastrioti qofte Enver Hoxha pasi vdiqen duke qene ne krye te Shqiptareve pesuan nje histeri te papare ne historine boterore duke ju ngrene dhe kockat pasi invadoret e pushtuan ate vend si ne 1492 dhe fix pas 500 vjetesh ne 1992 qe nuk ka nevoje per argument tjeter

  Për te argumentuar sa e madhe eshte paranoja e analisteve shqipfoles (flasim per antishqiptare perverse) le te ndjekim cfare ka thene nje nga poliedritet e sotem te vuvuzelave te pasherueshem me emrin Kastriot Myftaraj I cili me kete diarre qe ka shkruar me “stilin” e Stefanit e vetmja gje qe mund tit hemi eshte qe te beje nje vizite te mjeku psiqiater dhe ti urojme sherim te shpejtë Kastriotit por dhe Stefanit per sindromen e tyre si “Ghost of dictature”.Ndiqni nje diarre te shkurter te pabesueshme:

  **LEXONI TE PLOTE KU SHKON EPILEPSIA E KASTRIOT MYFTARAJ DHE INTELEKTHALESE..PER BESE..AS GREKU ME SERBIN NUK BIEN NE KETO NIVELE MONSTRASH

  “””””””Midis Enver Hoxhës dhe Sulltan Muradit V ka një ngjashmëri fizike të habitshme që mund të shihet edhe në cdo fotografi. Nga vjen kjo ngjashmëri, kur është e sigurt se nuk ka asnjë mundësi që Muradi V të jetë babai biologjik i Enver Hoxhës, pasi Muradi V ka vdekur në 1904, katër vite para se të lindte Enver Hoxha? Por lidhja mes Enver Hoxhës dhe Muradit V vjen nga Bimbash Halil Musa Beu, komandanti i Xhandarmërisë së Gjirokastrës.

  I njohur zyrtarisht si boshnjak, Halil Musa Beu, përfolej si djali ilegal i Muradit V. Enver Hoxha, i cili nga ana e tij përfolej si djali ilegal i Bimbash Halil Musa Beut zhduku çdo fotografi të babait të tij biologjik, jo vetëm ato që gjendeshin në Shqipëri, por edhe ato që gjendeshin në Stamboll. Njerëz të paguar nga Enver Hoxha e kanë bërë këtë gjë në vitet gjashtëdhjetë, në Turqi. Muradi V qëndroi për vetëm tre muaj në fronin sulltanor, që nga 30 maji deri në 30 gusht 1876. Ai ishte i biri i Sulltan Abdylmecidit I-re dhe i një nëne gjeorgjiane, nga Mingrelia, vendlindja e Berias, shefit të frikshëm të policisë sekrete sovjetike.

  Kjo mund të ketë qenë arsyeja që Enver Hoxha ka pasur mbështetjen e posaçme të Berias, por edhe të Stalinit në luftën për pushtet brenda udhëheqjes komuniste shqiptare. Pas rënies nga froni të Muradit V në fronin sulltanor u ul vëllai i tij Abdyl Hamidi I, i cili qëndroi në fron 33 vite deri në 1909. Muradi V, edhe pas rënies nga froni, vazhdoi të mbante statusin e princit, bashkë me privilegjet përkatëse. Muradi V kishte lindur në 1840.

  Që në moshë të re ai u shqua për aventura erotike. Ai u martua nëntë herë gjatë jetës së tij. Për herë të parë u martua në moshën 16 vjeç. Shumicën e martesave i bëri pas rënies nga froni sulltanor kur u martua pesë herë. Muradi V ishte sulltani i fundit otoman me këtë emër që ka një lidhje të posaçme me kombin shqiptar. Muradi I u vra në Fushë-Kosovë në 1389, duke iu lënë si dhuratë të keqe shqiptarëve mitin e rremë historik serb për Kosovën. Muradi II vdiq gjatë rrethimit të Krujës, në 1450. Muradi V na la si dhuratë Enver Hoxhën. Në një album muzeumi personal gjenden tre fotografi të Muradit V dhe tre fotografi të Enver Hoxhës. Meqënëse Muradi V mbante mustaqe, është përzgjedhur edhe një fotografi e Enver Hoxhës ku ai ka mustaqe. “””
  **
  Pra është e turpëshme,kanibaleske dhe thellesisht antishqiptare qe analistet tane si Myftaraj,Stefani ku fusim ne kete histeri kolektive dhe Kadarete apoAgollet me nje eurodicjon te pelqyeshem,shpalosin nje veti qe ndoshta armiqte tane na etiketojne njerëz me bisht..pra ky eshte bishti ynë qe jemi treguar dhe po sillemi si kanibalë me dikë qe e kemi respektuar si perëndi nga ndërgjegja apo nga zori nuk ka rendësi…

  pse po na i beni enver hoxhen me te madh se jezu krishti ?!

  Reply to this comment
 21. demo February 28, 06:16

  O Liljana! Sa do te shpallet shenjtor,Pol Poti,aq do te rehabilitohet enver hoxha.Krimet e tij jane te perbindshme,sa arriti tja fshehe edhe Europes,ku fatkeqesisht Shqiperia ben pjese.Me pasionin e enver bhoxhes, per te munduar popullin shqiptar,jane habitur edhe tiranet me te tmerrshem te rruzullimit,Stalini dhe Mao Ce Duni,ndersa Tito nuk e fshihte perbuzjen per kete bucko kokorroc te lyer e ngjyer si femer,por qe ishte sadist ne shpirt dhe zbatonte me perulje cdo urdher te katilave serbe Dushan Mugosha dhe Alexander Rasnkovic.Tito ishte kroat dhe dhe pa me habi se si e torturoi dhe masakroi inteligjencen shqiptare te shkolluar ne perendim,lakeu i kapterrave te tij Popovic dhe Mugosha,enver hoxha.Duke pasur nje fije njerzillek,kur e pa popullin shqiptar te braktisur ne ate gjendje,te masakruar nga Enver Hoxha andej dhe kendej kufirit,e mori nen mbrojtje.Vete Stalini i tmerrshem i ka thene Enver Hoxhes qe te mos ngutet me kolektivizimin,te mos e mbylle aktivitetin privat,mos i torturoje dhe burgose zanatcijte,tregtaret,fshataret e pasur.Kurse “vrasesi ” me i madh ne histori Mao Ce Duni i ka thene:-Kokat e njeresve nuk jane koka qepe! Enver Hoxhes duhet ti digjen kockat me acid,kerse familjaret e tij qe shkruajne lloqe me indro mantanelin ne bllog,tu behet ajo,qe ka bere enver hoxha me femijet,niper e mbesa te inteligjences shqiptare.

  Reply to this comment
 22. Intelektuali patriot February 28, 10:20

  O demo mavria,
  Liljanen lere se e ke ne kampin tend.
  Po ku i gjete ata intelektuale mo i shkrete qe sheh endra me sy hapur. Ne nje vend te atille te prapambeturne zemer te europes me nje popullsi 95 % a me shume analfabete.
  Kush i vrau intelektuaket?
  Je informuar gabim o njeri.
  Ata pak mjek qe kish shqiperia, si Dr Zyma, Bekteshi, Hoxha, Ndroqi u bene korifejte dhe ngriten e ndertuan sherbimin mjekesor nga e para ne Shqiperi. Specialiste ne fushat e tyre ata realizuan ne ate regjim ate qe ndoshta mungon ne shume vende te botes: u zhduk malarja, turbekulozi qe benin kerdine ne Shqiperi ku burat nuk arrinin dot moshen 40 vjec.
  Shume nga keta kishin qene vete balila, antare te partise fashiste ne kohen e pushtimit ose familjare te pushkatuar por regjmi komunist i angazhoi ju la dore te lire dhe i mbeshteti ku pati mundesi dhe ata shpalosen intelektin aftesine patriotizmin dhe nacionalizmin e tyre.
  Sa vite jetuan, gezuan mirenjohje respekt tituj e privilegje dhe vdiqen njerez te nderuar dhe kujtohen me repekt dhe ne ditet e sotme. Po keshtu inxhinjere qe punuan per rimekembjen e Shqiperise te renuar nga lufta, agronome, ekonomiste. Gjuhetare si Cabej,historiane si Buda, arkeologe si Ceka, qe vune themelet e albanoligjise ne baza shkencore dhe punuan per gjuhen se njehsuar, shume e rendesishme per eksitencen e je kombi.
  Babai i neritan cekes( kam lexuar ne gazete qe emrin e lindjes e ka pas adolf) , fashist ne kohe te luftes por ne gazete kam lexuar kujtimet tija, si u therit dhe si u lut te merrej me kerkimet arkeologjike per te vertetetuar vjetersine autoktonine e popullit shqiptare.
  Pse me cfare dhe si u ngrit ai shtet dhe si u rindertua Shqiperia e pasluftes pa punen vetmihuese te ketyre intelektualve patriote por jo te gjithe komuniste.

  Sigurisht nuk kujtohen nga qeverite pas 1990 se ato kane probleme te kujtojne inxhinjeret “intelektual” qe sabotuan tharjen e Maliqit dhe kenetave te tjera qe ishin nje kusht per shfarosjen e malajes. Apo shkrimtare e politikane qe i sherbyen pushtuesve, vetem per te ruajtur pozitat dhe pasurite e tyre duke dashur qe populli te mbetej ashtu i shtypur e analfabet boll ata te jetonin si ne oksident.
  Sa per qind e popullsise se Shqiperise perbente kjo mase laramane????
  Enveri e morri popullsine me 800 000 banore dicka me shume ndoshta dhe e la ne 1985, 3 700 000
  Na vdiqet me keta intelektual te perndjekur, i beni sikur shqiperua te ish gjermania apo anglia me niversitete 700 vjecare.
  Ah se harova:
  E di besoj se Enveri krijoi dhe preu shiritin e inaugurimit te universitetit te pare ne Shqiperi vetem ne vitin 1957
  https://sq.m.wikipedia.org/wiki/Universiteti_i_Tiranës

  Se gjithe ata ntelektuale qe kishin qene , si thua ti, s’u kish vajtur mendja per nje gje tie tille, se po te kishin nevoje femijet e familjaret e tyre i degonin ne Vjene a Paris.

  Tung.

  Reply to this comment
 23. intelektuali February 28, 11:00

  Nje pyetje thelbesore dhe morale per gazeten DITA:

  PSE PUBLIKOHET KJO FOTO E TURPSHME E ENVERIT KUR QAN ME LOTE KROKODILI PER VDEKJEN E STALIN MIZORIT NE 1953 KUR DEBATI ESHTE PER KONFERENCEN E TIRANES 1956 KUR ISHTE GODITUR KULTI I TIJ I INDIVIDIT?

  Reply to this comment
 24. Argjiro krenaria February 28, 11:41

  @ intele… perversi, impotenti, nekrofili

  Te placin syte ty e te dalcin temthat, kric. Po ai myftaraj eshte psyco mor tej. Shiko se mos i jep njeri leke dhe te ben dhe ty ‘biografine’. Bobo kush e di se cdo te te nxjere. Si ja nxorri dhe fevzos:-) apo bulkut haha
  ‘Mik’, ti perdor kete fjale qe as e di se nga bie.
  Dhe une ore goje felliqur s’jam miku yt. Ti shko e gjeji ku i ke ata.
  Nga shtypi kam lexuar se familja patriarkale Hoxha kish 16 femije nga te cilat 14 vajza dhe vetem dy djem.
  Enveri ishte nje nga me te vegjelit e familjes.
  Kush e beson ate thenie: ‘me iku i miri dhe me mbeti katili’.
  Pas i i vdiq i vellai, dhe kur ai vete qe fare i ri, i jati paska thene keshtu, kur kish 10 vajza ne shtepi.
  Kukuku oj nan, po ti intel.. nuk je prej Shqypnie a? Po ku ke degju me than ksi llafesh or gjakprishur.
  Po na atje n’verit i leme cikat pa buke vallahi e vetem me rrit djalin e vetem.
  Kete e kam pa ne lajmet kryesore te televizionit Gjerman ‘ARD’ diten e 8 Marsit te vitit 2015, kur na treguan se nje vend i vogel ne zemer te Europes, trajtonte seksin femer, qe nga embrionet deri ke gjyshet. Nusja re beri dhe echo/scaner ( ah po aparati qe modern ne spital) gjate intervistes per te pare se nese seksi qe femer ajo do ta abortonte femijen, se (sipas flajes se saj) nuk ja donte familja e burit. Kjo nuse ish nga Elbasani.
  Pastaj na tregun nje familje ne nje fshat te Lezhes, ku dy vajzat e shtepise, te moshes 10 -12 vjec, rrinin e shikoni si hante vellai i tyre i vetem, thuaj versniker.
  Per me teper mamaja e tyre fliste para kamerave me krenari tu tregu se ai ishte cuni i vetem dhe nuk mund te hajshin cikat se nuk i dilte familjes. Famlje e varfer sa me ska (nga pamjet filmike).
  Po TV team e kish gjetur kete familje, sigurisht e guiduar nga shqiptare patriote qe kenaqen kur bote na tregon per njerez me bisht.
  Te nesermen sdija si tu pergjigjesha kollegeve qe kishin pare reportazhin.
  Kupton or tej diten e 8 marsin, festes nderkombetare te gruas. Dhe kur, ne vitin 2015 kur cikat e shqypnis po cajne rrugt e evrops me bre… ne dore.

  Prandaj mos u merr me nanat e tjerve por merru me nonen, grun, motren ciken, kushuriren tate nese ke. Shih intele qorri se mos u kan hup brekt…

  Reply to this comment
 25. per intele... halene February 28, 12:05

  O dudum o qorr bibe, te placin syte ty e te rridhshin faqeve te vrara lije. Une te mbyll squpin mo qelebsire, plehre, qe ta mbash hapur ti e te na cash menderen ketu me idiotizmat e tua. Je tama impotent, per ata thuhet qe ngaqe s’jane ne gjendje jane te frustuar dhe hane inat me gjithe boten. Kafshe parahistorike homo
  Po dhe te gazeta tema u kthyen gjithe komentuesit atij histopreshitleshit dervishit, se dokumenti thote, ne pergjigje te dosjes aq e kaq. Dmth ish gjykata ushtarake qe e kish dhene pretencen dhe ai vetem e neshkroi bile njerit ne liste sic e shikon ja ktheu nga pushkatim ne burgim.
  Une se di se c’qene ata, po me siguri kuslinge e diversante. Qe viti 1946.
  Por kur mesove dhe ti o kerme te shkrush e te lexosh e nuk ve gishtin me boje ne vend te emrit intelepreshi.
  Tamam parajsen e kishit ju para 1945 qe flinit ne haur me dhite, dhe ngaqe skishit as kandil, ngatarojshit kekun me byrekun, me fal, gropen, zoofil i qelbur

  Reply to this comment
 26. godfather- albanian version February 28, 13:58

  Sot nuk ka asnje aresye te perleshemi me enverin e vdekur ne shekullin e kaluar dhe aq me shume per nje ngjarje ne 1956.

  Eshte e turpeshme biles dhe kriminale qe dipllomacia e huaj,mazhoranca dhe shoqeria civile ne vend te merren me arrestimin e nje nga mostrave qe ka nxjerre historia e njerzimit SALISATANAIN..na ushqejne me keto artikuj me enverin e vdekur.

  Me mire nje diktator dinjtoz si enveri se sa nje FRANKESHTEIN MONSTER si mazamakeq berisha

  IL PADRINO-THE GODFATHER

  INTRODUZIONE
  I penduari Izet Haxhia i ngujuar nga Turqia jep kater intervista rrenqethese ne gazeten Dita dhe cuditerisht nje heshtje varri ne ate vend.As shoqeria civile,as mediat,as prokuroria,as pozita ,as opozita dhe me keq akoma dashi washingtonit dhe delja brukselit kane mbyllur syte per aresye qe ato i dine. Nga keto 4 intervista kam nxjerre nje kolazh me deshmite e tij qe mund te benin nje skenar filmi te llojit THE GODFATHER dhe nese do luhej nga Hollivudi patjeter qe do merrte gjithe Oskar-et.I vetmi ndryshim do ishte nese spektatoret do ta shihnin per ca ore nekolltuqet e kinemave,perkundrazi shqiptaret kane 25 vjet qe e kane ndjere ne kurrizin e tyre;.Mbasi regjizoret e ketij filmi nuk jane shume te qarte te pakten 3 aktore tashme dihen:
  Vito Corleone,……….. Sal Berisha……(marlon brando)
  Michael Corleone,…….Xen Berisha…..(al pacino)
  Tom Hagen,…………..Lul Bashberisha .( robert duvall)
  ………..

  PRIMA PUNTATA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  -Në vitin 1999 gjendesha në Tropojë në një kohë që në Tropojë nuk ekzistonte shtet
  -Në atë kohë ka pasur një urdhër nga autoritetet e shtetit që kudo të më shihnin, të më vrisnin pa paralajmërim.
  -Ne 9 dhjetor 1990 ka ndodhur një skenë që s’e harroj kurrë kur një ushtar i xhenios me një lopatë xheniere donte të godiste Berishën kur erdhi nga Ramiz Alia dhe në atë kohë një civil nga të Sigurimit, e kapi dhe e tërhoqi.(Berisha ruhej nga sigurimi)
  -Tregoj vetëm një rast me Shkelzen Berishen që vitin 1997, në muajin Janar e kujtoj edhe datën, në 28 janar, te stadiumi Qemal Stafa ka marrë nga një trafikant droge rreth 30 milionë lireta. I ka thënë që më duhen për një ndërtesën e dajës së tij, që po ndërtonte te Blloku. Atë e njihja, e kisha edhe mik edhe pse nuk e dija në atë kohë që merrej me trafik droge.. Dua të them se që në atë kohë Shkëlzeni ka pasur qejf lekun. Edhe disa herë ka transportuar nëpërmjet makinës që përdonte familja, edhe heroinë. Dhe aty ka marr shuma parash te vila e Landit të Jasharit në Vlorë.
  -Filluam të dhunonim barbarisht ata që ishin në opozitë. Kuptohet ideologu ka qënë Berisha. Ai nga një ish-komunist u kthye në një demokrat të tipit fashist.
  -Berisha tregonte çfarë i kish thënë Papës. Imagjinoje çfarë hipokrizie: Berisha tregonte se çfarë i kish thënë Papës: “Na shpëtoni nga myslimanët, duam evangjelizmin”…. në të njëjtën kohë kur flirtonte me iranianët, me arabët me sheikët.
  Saliu e mbushi PD-në me bashkëpunëtor të Sigurimit të Shtetit. Atë partinë e ëndrrave tona, e shpresës së studentëve të dhjetorit, të intelektualëve që erdhën dhe e mbështetën atë lëvizje shumë të pastër dhe historike, u tradhtuan nga përfaqësuesi kryesor, nga Partia Demokratike. Pse PD? Sepse kjo parti u mbush me njerëz anonim. Me njerëz që nuk kishin asnjë kontribut, u mbush me klanin më të rrezikshëm të Sigurimit të Shtetit dhe fajtor për këtë është Sali Berisha.

  SECONDA PUNTATA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  -Pse vetëm në Shqipëri nuk u hapën dosjet? Sepse këto janë përdorur gjithmonë nga Berisha. Kur dikush sillet urtë dhe i bindet, është shumë mirë më të; nëse dikush ngre kryet me të, ai nis e tund dosjet!
  -Edhe në Uganda e Ruanda, shteti nuk ka falimentu plotësisht nga një konflikt civil. Në Shqipëri ndodhi ama. Simboli i një shteti që ekziston është burgu. Shqipëria në ’97-ën ka ndenjur një muaj e sa pa burg. Burgu është mjet ndëshkimi, po tregon që në atë vend ka shtet, rregulla, ligje. Pra, dëmi më i madh që Berisha ka bërë, është shkatërrimi i shtetit.

  – ne 1996 thyerja ishte e madhe sepse të mos lejoje opozitën të hynte në disa qytete nuk ishte pak, ta shtypje atë. Mentalitet i atëhershëm, mentalitet i gabuar shumë, që i përket jo një shteti demokratik, por vendeve diktatoriale.
  – Kurrë se ka dashur Berisha Azemin, dhe anasjelltas… ka kërkuar shpesh Hajdari të bëhet Ministër i Brendshëm, prapë nuk e bëri që nuk e bëri kurre Berisha… Nuk ka patur besim te ai. Asnjëherë!
  – Azemi ka qenë i lidhur me trafikun e drogës. Nuk e di nëse keni dëgjuar për rastin e Mirush Matit, i cili është vrarë në Moldavi. Kanë qenë ortakë bashkë me Azem Hajdarin, që kanë bërë trafikimin e heroinës nëpër Shqipëri, bashkë edhe me një person tjetër nga Fieri që s’po ja them emrin. Dhe vrasja e këtij Mirush Matit nuk është ordinere, por është për ndarje pazaresh.
  -Azemi ka qenë pas ’97-ës, drejtuesi i linjës së tritolit. Shumë hedhje në erë që janë bërë, kanë qenë direktivat e tij. Berisha i dinte këto dhe e dinte gjithashtu që ai ishte i pakontrollueshëm. Azemi u doli jashtë kontrollit atyre që e sollën në krye të Lëvizjes së Studentëve, ashtu do i dilte jashtë kontrollit edhe Berishës dhe njeriu i parë ndaj të cilit do hakmerrej, do ishte Berisha.
  -Ai ka patur lidhje me shumë grupe kriminale. Mund t’ju tregoj një histori në fillim të viteve ‘90. Ka qenë një Gaz Muça, i fortë atëherë. Azemi doli e foli kundër tij në parlament, dhe në darkë takohej me të, bënte bisedime dhe i thoshte “e thashë për kështu e ashtu”. Azemi ka qenë i atillë.
  -Sa për agjenturat e huaja, unë këtë s’e di se nuk jam i shërbimeve sekrete. Por di një rast. Në kohën e luftës së Kosovës, janë vra dy persona. Ka qënë shefi i logjistikës UÇK-së me qendër në Tropojë. Një burrë i mirë, patriot shumë i madh, dhe që e njihja personalisht, Ilir Konushevci, është vra megjithë doktor Hazir Manen. Këtu është një fakt interesant, sepse personat që kanë marrë pjesë në pritë… nëse e mbani mend pas ish Muzeut të Enver Hoxhës ka qenë një dyqan qoftesh me një kosovar. Ai ka qenë një agjent i shërbimeve sekrete jugosllave. Aty Azemi shkonte shpesh dhe aty është bërë takimi me këta personat që kanë marrë pjesë në pritë. Sepse kush e ka ditur atë udhëtimin e atij atë ditë, me armët që çonin për UÇK-në? Është bërë prita dhe fatmirësisht një person ka mbet i gjallë, dhe historia nuk mbeti një enigmë.
  -Në gusht të ‘98-ës në gazetën “Rilindja” ka dalë një shkrim me firmën e Afrim Krasniqit, ku shkruante: “Tropoja mes Nanos e Millosheviçit”, dhe në këtë shkrim akuzoheshin Haklajt sikur kishin vrarë këtë Ilir Konushevcin (me pseudonimin Mërgimi) megjithë Hazir Manen.
  TERZA PUNTATA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  Ne 12 shtator 1998 përballë makinës ku ndodhej Fatmir Haklaj, Jaho dhe Naim Çangu, në distancë nga trotuari ku ndodhej makina ka qënë një lokal. Aty ndodhej e ulur mbesa e Sali Berishës, Shpresa Breçani. Ajo i ka pa dhe i ka njohur, se njihen gjithë tropoja¬nët. Ajo ka hyp në zyrë dhe ka tregu Berishës për atë që ka pa. Sali Berisha kishte dijeni se kush ishte në makinën me targa Vlore përpara selisë së PD, jam sigurt me 1 mijë përqind. Ç’punë kishte Azemi që të zgjidhte këtë çështje?
  Azemit kur i ka thënë Berisha ka shku në zyrën e tij, dhe në atë kohë në koridorin e zyrës ka qënë Genc Pollo me Sali Lushën duke bisedu ndërsa Azemi i alarmuar u ka thënë se Saliu i ka thënë se jashtë është një makinë me bombë që do të hedh në erë PD, dhe merr një armë. Është fut tek zyra e vet ka vënë silenciatorin e pistoletës së tij Zastava, e kam pa atë pistoletë. E ka pas dhuratë nga një miku i tij, Myftar Çela, është vra edhe ai më duket në Mal të Zi.

  Unë Izet Haxhia jam akuzu se e kam nxjerr Azem Ha¬jdarin në pritë. Është një akuzë që ka ardh nga ana e PD. Po pse ka ardh nga ana e PD? Është bërë me qëllim për të mbuluar nxjerrësin e vërtetë ne pritë të Azem Hajdarit që është Sali Berisha. E ka nxjerr me dashje apo padashje… por është edhe një gjë e vërtetë se Sali Berisha pas takimit të plakut të Haklajve me Azem Hajdarin, ka qënë shumë i shqetësuar dhe rrinte me frikë
  ULTIMA PUNTATA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  -Berisha kanë qenë palë në historinë e Tropojës. Njerëz që kanë qenë rreth tij, dhe që sot janë sërish afër tij, kanë qenë sponsorë të komandos që vranë Haklajt. Në krye të kësaj komandoje ka qenë Anton Gjergji.
  – Historia e Anton Gjergjit është interesante.Atë ditë urgjent kam shkuar te Berisha. Në atë kohë aty ka qenë edhe Gazidede dhe i thashë që kam një informacion të sigurtë që bombën tek firma VEFA e ka vu një Anton Gjergji. Berisha dhe Gazidede janë pa në sy me njëri-tjetrin dhe thanë: Mirë mirë se do e zgjidhim. Më vonë asnjëherë nuk dëgjova që të fajësoheshin këta persona. Dhe fakt interesant është se ky person është shfrytëzu për të vënë bombat në Tropojë. Anton Gjergji ka qenë në krye të komandos që ka vrarë Haklajt. Dhe është njeriu që ka vrarë Fatmir Haklajn në pritën që i bënë. Bombën tek VEFA e vuri ky, dhe Bujar Kaloshin e vrau grupi operativ i SHIK.
  – Pas vrasjes së Azem Hajdarit në vitin 1999 është bërë një takim në Rogner, Pozitë-Opozitë, Takimi ka qenë i papritur sepse qeveria ishte në luftë. Berisha akuzonte PS për vrasjen e Azem Hajdarit etj. Aty është bërë një marrëveshje për eleminimin tonë. Aty Fatmir Haklaj është shqetësuar shumë. Një ditë më tha: Dëgjo, ti e don Berishën por Berisha është armiku jot. Por dëgjo, më tha, – Po qe se nuk vritet Berisha, ne do na vijë fundi. Të shkojmë ta vrasim Berishën në Tiranë. Në mënyrë absolute, i thashë, kjo nuk ka për të ndodhur. Berisha nuk është kriminel, i thashë. Kështu mendoja unë në atë kohë për të. Fatmiri më tha se ai është njeriu më hipokrit e i pabesë.
  -Dua të saktësoj diçka, se jam akuzu se kam qenë unë njeriu që kam rrahur Edi Ramën. Nuk është e vërtetë. Ai kur është masakru në ’96-ën nuk ka lidhje me mua. Edi Rama është rrahur nga një grup operativ i SHIK-ut të kohës. Unë e di që edhe prokurorit ai i ka thënë që mos e shkruani emrin që më ka rrahur, se ai njeri më vret mua. E ka pas fjalën për mua. Por nuk është e vërtetë. E dinin që isha unë i dhunshëm me politikanët, me 3 a 4 politikanë dhe m’i faturonin mua të gjitha rastet e dhunës. Atë e rrahu grupi i Xhahit Xhaferrit.

  =CONCLUSIONE
  Nqs ne historine e njerzimit dhe kozmosit qe na rrethon ne baze te perceptimeve qe kemi ne dispozicjon ka dy permasa kryesore “unlimited” qe jane koha dhe hapsira.
  Kurse ne hapsiren shqiptare te pakten keto 25 vitet e fundit dy permasa jane unlimited: veprimtaria diabolike prej satanai te Sali Berishes dhe e dyta hipokrizia e nderkombetarve qe kane ndjekur nje politike See No Evil qe duhet ti jepet fund duke dorzuar koken e Vito Corleones & sons

  Reply to this comment
 27. per llumin fashist February 28, 23:46

  ja fut kot,nuk di asgje as per qemal stafen ,as per vojo kushin e as pernjeri tjeter.pyesni zonjen kosturi,zonjen shehuse ua spjegojne ato.te tjera histori janeintriga te kohes se sotme,qe amplifikohen nga intelektuhale dhe demokare ,e ka mbetur ora te hitleri dhe musolini.kjo ndodh se gjyqi i nurenbergut nuk e ka bere si duhet detyren.komuizmit ia bete pjeserisht gjyqin,por i denuatper kafe.perme tej po them se sa qenegjalle iu rruajtet nenbishtin.e mbrapa vazhdoni se ,sido qe te jete tuajt me lavdi nuk i beni.kjo do te ndodhe vetem kur anglia franca, gjithe europa dhe shba do te therrasin bashke me ju lavdi hitlerit.por a do ta pranojne shqiptaret patriote,antifashiste thirrjen tuaj, o pinjolle te fashizmit?dilni me emrin tuaj te vertete dhe d ta shihi.

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Sondazh

A ËSHTË EDI RAMA I MAJTË?

Shiko rezultatin