Lindja komuniste / Iluzioni i lirisë dhe rikthimi tek autoritarizmi (PJ.2)

Shaqir Vukaj March 12, 2015 16:07

Lindja komuniste / Iluzioni i lirisë dhe rikthimi tek autoritarizmi (PJ.2)

(Vijon nga dje)

Të gjitha këto sollën një model të ri demokratik, tërheqës të ndërtimit të shoqërisë socialiste, çka i binte ndesh dhe ishte në kundërshtim të dukshëm me sistemet konservatore që ishin instaluar në këto vende, që patjetër do të sillte kundërshtimin e tyre, deri në ndërhyrje ushtarake. Kështu në gusht të vitit 1968 Bashkimi Sovjetik pushtoi Çekosllovakinë, ku morën pjesë edhe vendet tjera të Traktatit të Varshavës, (Bullgaria, Hungaria, RD Gjermane dhe Polonia). Ngjarjet e Çekosllovakisë u shfrytëzuan nga udhëheqja sovjetike për përpunimin e doktrinës së re, të “sovranitetit të kufizuar” të cilën Sekretari i Parë i KQ të PKBS, L.Brezhnjevi e formuloi: “Pavarësia e vendeve socialiste nuk është absolute dhe nuk mund t’i kundërvihet interesave të socializmit botëror”, doktrinë që për disa vite do të shërbente për të bërë “zap” vendet tjera socialiste të bllokut sovjetik.

Ngjarjet e Çekosllovakisë dhe krizat e shfaqura në Poloni në vitet 1968 dhe 1970, nga njëra anë vërtetuan domosdoshmërinë e reformimit, modernizimit dhe demokratizimit të sistemit socialist, por nga ana tjetër, krijuan bindjen tek udhëheqjet e këtyre vendeve dhe, në radhë të parë tek ajo sovjetike se, sipas tyre, ai sistem nuk mund të reformohej, modernizohej e demokratizohej, sepse reformat e thella, demokratizimi e modernizimi i socializmit, do të sillnin patjetër likuidimin e tij si sistem. Prandaj, sipas tyre, sistemi politik jo vetëm që duhej të mbetej i paprekur, por ai duhej të forcohej edhe më tepër. Kjo është arsyeja që në këtë periudhë, krahas tjerave, u forcua edhe më shumë roli udhëheqës i partive komuniste. Tepër kuptimplotë është fakti se pikërisht në këtë kohë, udhëheqësit e partive komuniste (E.Honekeri në RD Gjermane, G.Husaku në Çekosllovaki, J.Kadari në Hungari) përqendruan gjithë pushtetin partiak dhe shtetëror në duart e tyre ndërsa T.Zhivkovi në Bullgari dhe N.Çaushesku në Rumani, me kohë kishin përqendruar pushtet të jashtëzakonshëm në duart e tyre.

Një faktor i rëndësishëm që duhet vënë në dukje ishin problemet, mosmarrëveshjet e deri kontradiktat midis vendeve socialiste, e në radhë të parë midis tyre dhe Bashkimit Sovjetik. Ai raport marrëdhëniesh, i vendosur që në fillim, ku Bashkimi Sovjetik do të vendoste për gjithçka edhe për vendet e tjera socialiste, megjithëse kishte sjellë si pasojë prishjen e marrëdhënieve me Jugosllavinë, Shqipërinë e Kinën, vazhdonte të ruhej fort nga udhëheqja sovjetike, madje mbas ngjarjeve të Çekosllovakisë, Moska u përpoq ta forconte edhe më shumë.

Në gjysmën e parë të viteve 70-të, në vendet socialiste të bllokut sovjetik, vazhduan të ruheshin ritmet e rritjes së prodhimit industrial, mesatarisht me 6-8 përqind në vit (kryesisht në saj vënies në punë të kapaciteteve të mëdha prodhuese, rritjes së prodhimit të energjisë elektrike, shkrirjes së çelikut, nxjerrjes së mineraleve, prodhimit të makinerive të rënda etj.), por pavarësisht nga këto, ndryshimi me vendet perëndimore vazhdonte të thellohej. Nga mesi i viteve 70-të, situata social-ekonomike dhe politike po komplikohej. Ritmet e zhvillimit po binin dhe, deri në përmbysjen e socializmit, ato ishin vazhdimisht në rënie. Mjaft kuptimplote janë të dhënat e mëposhtme për ritmet e rritjes mesatare të buxhetit të shtetit për vendet bllokut sovjetik. Kështu në vitet 50-të rritja vjetore ishte me 9.5 përqind, në vitet 60-të me 6.7 përqind, në vitet 70-të me 4.5 përqind, ndërsa në vitet 1981-1989 me 2 përqind. Pikërisht në këtë pikë ngulmojnë shumica e studiuesve, sipas të cilëve, problemet ekonomike u bënë nxitje dhe një ndër shkaqet kryesore që sollën përmbysjen e madhe.

Sigurisht që ka pas një kompleks tërë shkaqesh politike, të brendshme dhe të jashtme, ekonomike, sociale etj. Arsyeja kryesore e përmbysjes në këto vende mund të përmblidhet në atë se, sistemi administrativo-komandues, i cili vitet e para kishte arritur mjaft suksese në shumë fusha të jetës dhe, që ishin arritur, në radhë të parë nga entuziazmi dhe besimi që kishin masat e gjera tek idetë komuniste (që kishin përfshirë mendjen e miliona njerëzve në botë) si dhe, në saj të tensionimit maksimal të forcave dhe mobilizimit të të gjitha resurseve, energjive dhe rezervave, tashmë nuk ishte i aftë për të ecur dhe ballafaquar me ritmet e kohës dhe me ndryshimet e mëdha që kishin ndodhur në vendet perëndimore. Ky sistem ishte kthyer në pengesë për zhvillimin e mëtejshëm, përndryshe ishte kthyer në një sistem që, siç thotë populli “hëngri veten”. Barazia që fillimisht kishte qenë tërheqëse për masat e gjera, me kalimin e viteve ishte kthyer në të kundërtën e vet. Gradualisht, me kalimin e viteve tek njerëzit kishte humbur interesi për punë, për përmirësimin e teknikës e teknologjisë, për zbulime shkencore etj. sepse nxitja dhe përkrahja materiale ishin tepër të ulëta, pa folur për ritmet e ulëta të rritjes së nivelit të jetesës në përgjithësi. Kishte humbur interesi për pronën e përbashkët, për ruajtjen e zhvillimin e saj sepse, nëse dikur prona konsiderohej e shenjtë, tani ishte kthyer “e gjithkujt dhe e askujt”. Sistemi socialist u përmbys edhe sepse nuk i rezistoi konkurrencës me kapitalizmin në shumë fusha, sidomos në atë të rritjes së rendimentit në punë, në garën e armatimeve etj. (Gjatë “Luftës së Ftohtë” që vinte në rritje, B.Sovjetik dhe vendet socialiste kishin shpenzuar miliarda e miliarda dollarë çdo vit. Mjafton vetëm një shembull, B.Sovjetik mbante në RD Gjermane mbi 450 mijë trupa ushtarake, që krahas shpenzimeve tjera, duheshin pajisur herë pas here me teknikë të re luftarake).

Vendet socialiste, krahas tjerave u ndodhën në pozita tepër të vështira për të paguar borxhin e Jashtëm që në atë periudhë kishte arritur në afro 100 miliardë dollarë. Deficiti në bilancin e pagesave arrihej të likuidohej vetëm në saj të uljes së fondit të investimeve dhe uljes së nivelit të konsumit. Këto shkaktonin jo vetëm tensione sociale por dhe pengonin modernizimin e fushave më rentabël, të afta për të siguruar pagesat e borxheve. Ndërsa dështimi i reformave të “socializmit të tregut” të epokës së perestrojkës, i “ vuri vizën socializmit” si sistem shoqëror.

Përvoja 45 vjeçare e vendeve socialiste të bllokut sovjetik tregoi se këto vende, pavarësisht nga sukseset e arritura në shumë fusha të jetës, nuk kishin ecur me ritmet e zhvillimit në vendet kapitaliste evropiane, që kishin qenë më të larta. Ato kishin mbetur mjaft mbrapa në krahasim me vendet e krahasueshme kapitaliste, me të cilat dikur kishin qenë në një nivel, ose edhe më lart si p.sh. RD Gjermane në krahasim me RF Gjermane, Çekosllovakia me Austrinë apo Bullgaria me Greqinë. Ose për të ardhurat për frymë, në vitin 1989 RD Gjermane zinte vendin e 17-të (në fund të viteve 70-të radhitej nder 12 vendet e para), ose Çekosllovakia, që para Luftës Dytë Botërore zinte ndër vendet e para në botë, në vitet 70-të rreshtohej ndër 12 vendet e para, tani zinte vendin e 25-të.

Në fund të viteve 80-të, regjimet e këtyre vendeve kishin humbur mundësitë për progres të shoqërisë. Simptomat e krizës po bëheshin gjithnjë e më të dukshme. Për ditë e me shumë rriteshin papunësia, inflacioni, ulej niveli i jetesës, filluan të rriteshin çmimet etj. Krahas ndryshimeve në fushën ekonomike, popujt kërkonin më shumë liri mendimi e fjale, liri shtypi, liri shprehje në art e letërsi, liri për lëvizje të lirë jashtë vendit etj. Gjithnjë e më shumë shtoheshin kërkesat për nevojën e domosdoshmërinë e pluralizmit politik. Çdo ditë e më shumë rritej pakënaqësia, që në shumë raste kalonte në urrejtje e armiqësi ndaj udhëheqjeve, të cilat ishin shkëputur nga jeta e masave dhe për vete gëzonin të mira e privilegje pa kufi, pa përmendë krijimin e klaneve familjare që drejtonin partinë e shtetin (familja e Çausheskut në Rumani, Zhivkovit në Bullgari etj.). Çdo ditë e më shumë po zhdukeshin ato vlera me të cilat dikur krenohej sistemi socialist si barazia, stabiliteti, siguria për jetën, punë për të gjithë, strehim kundrejt një pagese minimale, shëndetësia e arsimi falas, çmime të qëndrueshme e në ulje. Sistemi kishte humbur argumentet për t’u mbrojtur. Tentativat për të mbytur pakënaqësitë me forcë nuk ishin rrugëzgjidhje, sepse në fund të fundit, ato mund të shtynin në kohë, por problemet nuk mund të zgjidheshin. Shembulli më konkret ishin vendosja e situatës ushtarake në Poloni apo masat represive në Rumani që nuk kishin sjellë asgjë pozitive, madje kishin përkeqësuar edhe me tej situatën. Faktor jo pa ndikim ka qenë edhe problemet nacionale, veçanërisht në disa vende (Bullgari, Rumani, Çekosllovaki).

Kriza e vendeve socialiste të bllokut sovjetik ishte pothuajse e njëjtë, pavarësisht specifikave të secilit vend. Ajo ishte ekonomike, sociale, politike dhe kishte përfshirë të gjitha këto vende që përfaqësonin në vetvete një sistem të vetëm, unik, të lidhur politikisht, ushtarakisht e ekonomikisht nëpërmjet KNER-it dhe Traktatit të Varshavës, nëpërmjet qindra Marrëveshjeve e Traktateve, me mijëra fije të dukshme e të padukshme.

Në kushtet e sistemeve totalitare, bartësit e ideve demokratike dhe progresive duhej të ishin inteligjencia dhe rinia studentore, por këto dy shtresa, duke qenë të varura krejtësisht nga sistemi, nuk ishin të afta për kryerjen e revolucioneve sociale. Për kryerjen e tyre, krahas tjerave duhej një tronditje e fortë që të dobësonte sistemin, duhej një shtytje e fuqishme nga jashtë, duheshin “liruar vidat” nga ai që mbante çelësat. Hapja e arkivave, megjithëse jo krejtësisht, vërteton se faktori i jashtëm, ka qenë tepër i rëndësishëm dhe, për ndonjë vend si Rumania, siç do e themi me poshtë, ka qenë vendimtar.

Faktori kryesor i jashtëm, që i dha hov dhe ndihmoi direkt dhe indirekt, ishte “Perestrojka” në Bashkimin Sovjetik që filloi me ardhjen e M.Gorbaçovit të krye të udhëheqjes sovjetike. Ardhja në krye të P.Komuniste e Gorbaçovit ishte pikë kthese jo vetëm për përmbysjen e sistemit socialist në Europë, shpërndarjen e Traktatit të Varshavës dhe KNER-it, por për ndryshimin e sistemit të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe përfundimin e Luftë së Ftohtë. Në periudhën e veprimtarisë së Gorbaçovit në krye të shtetit dhe PK të B.Sovjetik, u bënë ndryshime të dukshme në të gjitha fushat, që kanë ndikuar në të gjithë botën, ndërmjet të cilave përmendim:

1-Përpjekja për të reformuar sistemin sovjetik nëpërmjet Perestrojkës (Perestrojka – Ndryshim rrënjësor në politikë dhe në ekonomi, me qëllim vendosjen e marrëdhënieve të ekonomisë së tregut dhe zhvillimin e demokracisë).

2- Ndjekja e një politike të re në Bashkimin Sovjetik nëpërmjet Gllasnostit (Gllasnost – Informacion i plotë dhe i hapur për të gjithë popullin, për çdo lloj veprimtarie të rëndësishme shoqërore dhe mundësi për të diskutuar rreth saj lirisht dhe nga kushdo. Liri fjale dhe shtypi. Zgjedhje të lira.).

3- Dhënia fund e Luftës së Ftohtë.

4- Largimi i trupave sovjetike nga Afganistani, mbas një lufte 10 vjeçare.

5- Heqja dorë nga statusi shtetëror i ideologjisë komuniste dhe nga ndjekja e kundërshtarëve.

6- Shpërbërja e Bashkimit Sovjetik. Prishja e Traktatit të Varshavës dhe kalimi i vendeve socialiste të Europës Lindore drejt ekonomisë së tregut dhe demokratizimit të jetës.

Me të ardhur në krye të udhëheqjes sovjetike, Gorbaçovi u distancua nga doktrina e Brezhnjevit dhe u deklarua për heqjen dorë nga politika paternaliste e Bashkimit Sovjetik ndaj vendeve socialiste dhe për njohjen e të drejtave të këtyre vendeve për të zgjedhë ata vetë rrugën e zhvillimit të tyre dhe, se në të ardhmen, marrëdhëniet midis tyre do të ndërtohen mbi baza barazie dhe bashkëpunimi. Në fund të viteve 80-të Gorbaçovi deklaroi: “Tashmë Europa Lindore nuk është territor i domosdoshëm strategjik, ajo është një barrë e rendë ekonomike dhe çelësi i pakënaqësisë politike….dhe se nuk ka një model të njëjtë zhvillimi për të gjithë”.

Qëndrimi i Gorbaçovit dhe udhëheqjes sovjetike ndaj vendeve socialiste dhe politika e re që filloi të ndiqe, po ndryshonte shumë gjëra jo vetëm në marrëdhëniet midis tyre, por edhe marrëdhëniet brenda udhëheqjeve të këtyre vendeve. Konservatorët (Çaushesku në Rumani, Zhivkovi në Bullgari, Honekeri në Gjermani etj.) ishin kundër, madje në mjaft raste dilnin hapur kundër Perestrojkës e Gllasnostit. Nga ana tjetër, tek krahu reformator brenda udhëheqjeve të këtyre vendeve dhe tek shumë komunistë të thjeshtë, u ngjallën shpresa dhe mundësi konkrete për ndryshim. Kjo politikë forcoi besimin tek reformatorët në udhëheqjet dhe komunistët e thjeshtë të këtyre vendeve, por kryesorja tek shumë shtresa të popullsisë dhe krijoi terren e liri për daljen më hapur e pa ndrojtje me kërkesa për ndryshime. Perestrojka u hoqi frikën popujve të vendeve socialiste për rrezikun e një ndërhyrje sovjetike, mbasi ngjarjet e Gjermanisë të vitit 1953, Hungarisë të vitit 1956 apo të Çekosllovakisë të vitit 1968 ishin akoma të freskëta në kujtesën e popujve të këtyre vendeve…….

Nga ana tjetër, vendet e Perëndimit, e në radhë të parë ShBA, duke parë dobësimin gjithnjë e më shumë të sistemit socialist, e rritën më shumë vëmendjen ndaj këtyre vendeve dhe intensifikuan punën e veprimtarinë për ndryshimin e situatës atje. Që në vitin 1984, me vendim të Kongresit të ShBA ishte krijuar Fondi Kombëtar në mbështetje të demokracisë, që kishte si qëllim përhapjen e parimeve të demokracisë perëndimore, që gjithsesi konsiderohej si mjet për shkëputjen e influencës sovjetike nga këto vende dhe, kryesorja për ndryshimin e sistemit. Administrata amerikane i kishte ngarkuar si detyrë Fondit të punonte për të krijuar në vendet europianolindore struktura opozitare, parti politike, sindikata të pavarura, grupime jo formale etj. Kuptimplote janë fjalët e zv/sekretarit të Shtetit Xh.Uajthed, i cili në vitin 1986 vizitoi të gjitha vendet anëtare të Traktatit të Varshavës, ku u kishte deklaruar hapur udhëheqjeve të këtyre vendeve, se dhënia e ndihmës ekonomike dhe financiare për to “do të varej nga shkalla e afrimit të këtyre vendeve me vlerat amerikane dhe mënyrën e jetesës në ShBA”. Hapja e disa arkivave vitet e fundit, si dhe pohimet e disa aktorëve te rëndësishëm të atyre zhvillimeve, tregojnë se disa nga vendet kryesore perëndimore ishin angazhuar fuqishëm, duke përdorur forma e rrugë nga më të ndryshmet për përmbysjen e sistemit socialist….

Megjithatë, pavarësisht nga ndikimet, ndërhyrjet, ndihma nga jashtë apo puna e shërbimeve sekrete, faktori i brendshëm ka qenë kryesori në të gjitha ndryshimet e vrullshme që ndodhën në vitet 1989-1990. Pavarësisht nga mënyra si u zhvilluan ato, karakteristikë e përbashkët është se ato u zhvilluan pothuajse në të njëjtën kohë në të gjitha këto vende, brenda një periudhe disa mujore, sipas skenarëve të ngjashëm. Vendet socialiste të Traktatit të Varshavës ishin pjesë e një sistemi (politik-Jalta, ekonomik-KNER-i, ushtarak-Traktati i Varshavës) dhe nuk mund të ekzistonin të shkëputura, prandaj dhe asnjë vend nuk mund ta ruante i vetëm atë sistem. E përbashkët është se sistemi socialist u shkërmoq shumë shpejt, por në mënyrë paqësore, pa dhunë. Mjaftuan disa demonstrata e mitingje dhe gjithçka ndryshoi pa përdorimin e armëve dhe pa gjak (me përjashtim të Rumanisë) aq sa, pavarësisht se për të gjitha këto vende u përdor një term, “Revolucion i Kadifenjtë” (sipas emrit që mori revolucioni i Çekosllovakisë), por secili prej tyre mori një emërtim të veçantë. Kështu ajo që ndodhi në RD Gjermane u quajt “Bashkimi i dy Gjermanive”, në Poloni “Revolucion Demokratik”, në Hungari “Revolucion Paqësor”, në Bullgari “Varianti bullgar i daljes nga socializmi” ndërsa në Rumani “Revolucion i përgjakshëm”. Pavarësisht se nuk janë hapur të gjitha arkivat, disa materiale e dokumente të publikuara tregojnë se për shumë nga ato zhvillime të vrullshme të atyre muajve ka pasur mirëkuptim e marrëveshje midis udhëheqjeve të këtyre vendeve dhe forcave që u shfaqën si opozitare (çka e vërteton fakti se gjithçka u dorëzua në mënyrë paqësore, pa luftë, dhunë e gjak), por ajo që është kryesorja, në disa prej këtyre vendeve (Hungari, Bullgari) ishin udhëheqësit komunistë të këtyre vendeve që i ndërmorën vetë ato reforma që çuan në ndryshimin e sistemit. Ishin reformatorët brenda udhëheqjeve komuniste në disa vende të tjera (Çekosllovaki, RD Gjermane) që edhe kur ndonjë udhëheqës që deklarohej për përdorimin e forcës, shokët e tij të udhëheqjes, ose e detyruan të jepte dorëheqje ose e përjashtuan. E rëndësishme është të theksohet se shumica e anëtarëve të partive komuniste në këto vende, ose i mbështetën ndryshimet, ose nuk kundërshtuan me forcë, madje në disa raste ishin komunistët apo bijtë e tyre që u vunë në krye të këtyre lëvizjeve. Disa studiues përmendin shifra interesante, sipas të cilave rezulton se ishin komunistët ose fëmijët e tyre që u aktivizuan më shumë se të tjerët në lëvizjet, demonstratat e grevat e atyre ditëve për përmbysjen e sistemit.

Siç tregojnë disa materiale arkivore të hapura kohët e fundit, apo disa materiale e libra të botuar, në mjaft raste, në krye të opozitës kanë dalë njerëz të afërt ose të aktivizuar në opozitë sipas marrëveshjeve apo porosive të udhëheqjeve komuniste. (Sigurisht që u përfshin edhe interesaxhinj, sahanlëpirës të socializmit, apo një kategori tjetër që vetëm e kishin “vjelë” atë sistem). Sipas shumë studiuesve, ato kanë qenë “Revolucione nga lart”. Në disa prej këtyre vendeve, fillimisht në pushtet erdhën ithtarët e “përtëritjes së socializmit”. Ata shpallën kursin e zëvendësimit të “socializmit totalitar” me “socializëm demokratik”, terminologji e marrë nga social-demokracia, por që shumë shpejt me metoda krejtësisht paqësore, madje në disa raste me mirëkuptim, ja dorëzuan pushtetin opozitës. Karakteristike për të gjitha këto vende është se, pavarësisht nga vrulli i masave për të ndryshuar sistemin, atje nuk u shkatërrua asgjë nga vlerat materiale që ishin krijuar nga popujt gjatë viteve të sistemit socialist. Përkundrazi, gjithçka u ruajt me fanatizëm, pa thyer asnjë xham, u ruajtën fabrika e uzina, ndërmarrje të vogla e të mesme, depo e magazina , rrjete tregtare e gjithçka, madje edhe pronat e përbashkëta në kooperativat bujqësore apo fermat shtetërore u ruajtën në gjendjen që ishin, deri sa u ndanë sipas mënyrave që i gjykuan ata vetë. Sigurisht që meritë për këtë kanë ata që ishin në krye të qeverive, që për asnjë moment nuk e lanë shtetin në mëshirë të fatit, por një meritë tepër të madhe kanë opozitat e këtyre vendeve, të cilat në asnjë rast nuk u bënë thirrje demonstruesve e masave të gjëra të shkatërronin “ato që kishte krijuar komunizmi”, përkundrazi, të gjithë bënin thirrje që puna të vazhdohej normalisht dhe grevat e demonstratat të zhvilloheshin mbas pune…. Ata së bashku kanë luftuar që me çdo kusht të ruhej stabiliteti. Ata kanë meritën se bashkërisht ruajtën shtetin, i cili në asnjë prej këtyre vendeve (me disa përjashtime në Rumani) nuk ra për asnjë moment. Policia, organet e drejtësisë, pushteti vendor etj. qëndruan në krye të detyrës deri në fund…..

Viti 1989 është i mbushur me ngjarje e zhvillime në këto vende. Kështu në qershor opozita fitoi zgjedhjet në Poloni, në tetor në udhëheqjen e Partisë komuniste Hungareze fitoi krahu reformator që u angazhua për ekonominë e tregut, në Bullgari në nëntor u shkarkua Zhivkovi nga të gjitha funksionet dhe filloi çmontimi i sistemit, në nëntor Partia Komuniste dorëzoi pushtetin në Çekosllovaki, në nëntor-dhjetor në RD Gjermane u krijua qeveri koalicioni, në dhjetor u përmbys Çaushesku në Rumani.

REVOLUCIONI DEMOKRATIK POLAK

Në ndryshim me vendet tjera socialiste të bllokut sovjetik, ku ndryshimi i sistemit u bë brenda pak muajve, në Poloni “Revolucioni i Kadifenjtë” është zhvilluar pothuajse gjatë 30 viteve. Revolucioni polak është i pari ndër të gjitha vendet e tjera. Për nga kushtet, forcat lëvizëse dhe zhvillimet ai dallohet nga vendet e tjera socialiste, sepse ai është realizuar në saj të lëvizjeve masive të shoqërisë polake, pothuajse gjatë gjithë periudhës së socializmit. Por ndryshimet që u bënë gjatë vitit 1989 u arritën në saj të marrëveshjes midis krahut reformator të Partisë Komuniste (Partisë së Bashkuar Punëtore Polake) dhe asaj pjese të moderuar të opozitës polake, e dalë nga lëvizja shoqëroro-politike “Solidarnost”, e formuar në vitin 1980. Karakteristikë e veçantë e Polonisë është se në këto bisedime ka marrë pjesë përfaqësuesi i Kishës Katolike Polake, si një forcë e tretë, që do të ishte një lloj garancie morale. Sipas disa studiuesve, ndryshimet në Poloni janë bërë në rrugë evolucionare dhe jo revolucionare.

Shoqëria polake ishte më e pjekur dhe më e përgatitur për ndryshime rrënjësore se shoqëritë e vendeve socialiste, sepse, ndërmjet tjerave, ajo kishte përjetuar katër herë kriza politike dhe social-ekonomike, Në ndryshim me vendet e tjera socialiste, në Poloni ekzistonin elementët e ekonomisë së tregut: bujqësia kishte mbetur pothuajse krejtësisht private, sektori privat në qytet zinte një vend të rëndësishëm, ku ishte zënë në punë rreth një e treta e popullsisë.

Ashtu si në disa vende tjera socialiste, menjëherë mbas lufte, duke përfituar nga disa faktorë, forcat e majta morën pushtetin. Duhet vënë në dukje se me dashje apo pa dashje për këtë kanë ndihmuar edhe Ruzvelti e Çërçilli, që u tërhoqën nga insistimi dhe presioni i Stalinit, i cili gjatë takimeve të Treshes, ka luftuar me të gjitha forcat, deri sa ja arriti qëllimit, që në krye të vendit të vinin komunistët dhe Polonia të përfshihej në orbitën sovjetike (Problemi polak ka zënë një ndër vendet kryesore në Konferencat e Treshes)

Megjithëse gjatë viteve të para mbas vendosjes së sistemit të “Demokracisë Popullore” rezultatet pozitive në shumë fusha kanë qenë të dukshme (të ardhurat kombëtare rriteshin çdo vit me 7 përqind etj.), Poloni ishte e para ndër vendet e sistemit të ri që filloi “shmangien nga socializmi”. Mbas vdekjes së Stalinit, regjimi në Poloni u tregua më liberal në krahasim me vendet e tjera, madje aty filluan të flisnin e të shkruanin hapur kundër udhëheqjes dhe mënyrës së drejtimit të vendit. Më e dukshme kjo u bë mbas Kongresit të XX të PKBS dhe raportit sekret të Hrushovit kundër Kultit të Individit. Në situatën e krijuar u rritën dukshëm ankesat e kërkesat, veçanërisht në fushën ekonomike. Në këtë kuadër, në qershor të vitit 1956, nën pretekstin e rritjes së normave të punës, në Poznan u organizuan greva e demonstrata, ku krahas kërkesave ekonomike u hodhën parulla politike si “Liri, bukë dhe drejtësi”, “Poshtë pushtimi sovjetik”, “Na jepni liri fetare” etj. Demonstruesit sulmuan dhe pushtuan ndërtesën e policisë dhe u armatosën, pushtuan radiostacionin dhe ndërtesën e gjykatës, pushtuan burguan dhe liruan të burgosurit. Tërheq vëmendjen fakti se sipas dokumenteve të publikuara tani vonë, lëvizjet shoqërore në mes të viteve 50-të, kanë qenë të nxitura nga veprimtarë të partisë dhe të rinisë komuniste, madje disa prej ideologëve të asaj kohe e quanin veten “komunistët e rinj”. Qeveria iu kundërvu me tanke duke e shtypur me gjak kryengritjen. Si rezultat u vranë 70 vetë dhe u plagosën 300 të tjerë, përfshirë civilë dhe ushtarakë.

Numrin e ardhshëm do të lexoni:

-Ngjarjet polake 1970-80 dhe ardhja e Papës Vojtila

-Krijimi i opozitës sindikaliste e politike

-Hungaria, specifikat e një rasti

 

Shaqir Vukaj March 12, 2015 16:07
Komento

22 Komente

 1. Mark uk March 12, 16:41

  Pse gjalle ashte ky komunist.Shko ne jeten tjeter plakush.

  Reply to this comment
  • Damiano Damiani March 13, 00:06

   O Mark uk.! Po ik ore qen bir qeni. Nuk le shkrim pa komentuar dhe pa u shprehur si njeri shpellash. Cfare te ka bere ty ky zoteria ? A thua e ke pasur afer dhe te ka qare nenen ? Edhe ne paste ndodhur kjo gje, duhet t’i jesh mirenjohes sepse t’i ka hequr stresin. Qenke njeri fare pa moral, perfaqsues tipik i erresires dhe mesjetes.

   Reply to this comment
 2. 21 March 12, 16:59

  I nderuar shaqir

  nuk besoj se ka lexues qe duan ta dine per keto cfare ke shkruar

  problem eshte :

  cfare do bejne shqiptaret dhe nderkombetaret me sistemin porno-demonkratik qe eshte vendosur ne shqiperi pas 2 prillit 1991 ?

  cfare do bejne shqiptaret dhe nderkombetaret me dy kryemonstrat berisha-basha dhe kete klase politike KOMB-SHKATERRUESE ??

  cfare do bejne shqiptaret ME KETA NDERKOMBETARE qe mbeshtesin akoma monstren berishe dhe po bejne gati devilin Lul per kryeministrin e 2017 ?

  Cfare ka ndodhur pas 1992 periudha e enver hoxhes ishte e keqja me e vogel te pakten atehere kishte shtet dhe jo si sot qe jemi kthyer ne shprehje gjeografike ,hambar droge,prostitucjoni .tritoli..

  po deshet mos I botoni dhe artikuj e ngelur se po I ze gjumi lexuesit e Dites.

  po deshe te besh ndonje “hajer” ne keto dite na bej ndonje artikull psh

  KUSH VRAU NE 2 PRILL 1991..qe eshte celsi I asaj qe ka ndodhur ne shqiperi..ose e thene ndryshe kush jane ato forca jashte vendit qe kthyen ate date si permbysjen e shtetit shqiptar qe vazhdon dhe sot…e ka nja dy shkodrane “anglisht foles” qe kishin detyra te posacme nga beogradi dhe podgorica..

  Reply to this comment
 3. Arben March 12, 17:10

  KOMUNIZEM = MUT

  Reply to this comment
 4. antienveri March 12, 18:21

  PO C’A THU MO KUMANDAR?
  TEK BREZHNJEVI SI VASAL
  KOMUNIZEM PER TRUTHARR
  PO TREGON SI NE PERRALL

  PO C’A THU MO KUMANDAR?
  TEK ENVERI SI HYZMEQAR
  BOLSHEVIZEM GJAKATAR
  JUSTIFIKON SI BAJRAKTAR

  PO C’A THU MO KUMANDAR?
  TEK PUSHTETI LAKMITAR
  QE ENVERIN E MBAN NE BALL
  SI “HERO” KREJT TE PERDAL

  Reply to this comment
 5. comment off March 12, 19:28

  te dashur vampirode envero-fagos

  ju qe i hengret mune enverit sa ishte gjalle dhe nuk e mundni dot as te vdekur.Lexoni keto rrrjeshta ju nastradine,pellazge,pejgamere dhe antienvere,gomere dhe mos na cani trapin:

  Edhe une deri ne mars 1997 kam qene nje kundershtar modest qe kam dhene nje kontribut jo te vogel per ndryshim te atij sistemi ne vitet 90 por jo per hakmarrje dhe gjueti shtrigesh ku ish komunistet u bene me antikomuniste se dhe te burgosurit te Spacit.
  Nga 1997 e deri ne dite e sotme kur shteti shqiptar ka shkuar ne ….cdo sulm dhe denigrim ndaj tij eshte nje nder qe i behet Enver Hoxhes.
  Viktime e kesaj propogande eshte brezi i ri qe po bombardohet non stop 24 ore ne dite me nje rrjet shume te gjere dhe te sofistikuar duke i trullosur deri ne shplarje truri permanente.
  Por vepra e Enverit nuk mund te zbehet pamvaresisht shume gabimeve te ndodhura ne kohen e tij qofte nga eksperianca,qofte nga nje rrethim 40 vjecar nga athina dhe beogradi te ndihmuar ne ate kohe nga perendimi.
  JO VETEM PER ELEKTRIFIKIM AI MERTON MEDALJE SI BURRE SHTETI POR DO TI SHTOJA DHE DISA TE TJERA :
  1-DEKORATE ATDHETARIE
  Mbrojtja hyjnore qe i beri kombit Enver Hoxha ne konferencen e paqes ne Paris kur i tha botes se:
  SHQIPTARET KANE ARDHUR NE PARIS JO PER TE DHENE LLOGARI POR PER TE KERKUAR LLOGARI qe i la me goje hapur udheheqsit boterore me frengjishten e tij perfekte .
  2-DEKORATE TRIMERIE
  Mbrojtja e shkelqyer qe i beri monarko-fashisteve greke ne 1949 qe i …..Kurse nen regjimin e talebanit Berishe ne 1994 komando greke shpartalloi dhe poshtroi maksimalisht duke vrare disa ushtarake shqiptare dhe duke i lidhur si bageti efektivin e nje njesie luftarake te mender berishes.
  3-DEKORATE GUXIMI
  Debimi spektakular qe i beri fllotes ruse ne Pashaliman qe shume stratege e cilesojne si nje nga veprimet me te guximshe ne historine e njerzimit.Ishen vitet 60′ kur Ruset ishin fuqia me e madhe boterore ushtarake derisa ne krizen e karaibeve ne 60′ Hryshovi i trembi amerikanet te cilet deshtuan ne ngjarjen e Gjirit te derrave ne Kube.
  4-DEKORATE LARGPAMESIE
  Trim u tregua dhe ne daljen nga traktati i Varshaves ne shenje proteste kunder pushtimit Cekosllovakise qe mbahet si dita kur u be komunist plehu Sali Birishi nga “mallengjimi” i ketij akti heroik .
  4-DEKORATE INTELIGJENCE
  Enver Trimi drejtoi vendin qe e mori absolutisht te shkaterruar dhe pa asnje kokerr leku ne arken e shtetit.Ai drejtoi dhe luftoi balle per balle me Titon per 30 vjet qe dihet se ishte nje figurat boterore me finoke dhe i mbeshtetur fuqimisht per te shkaterruar shqiperine.
  5-DEKORATE PER DIZINFEKTIM TE TURKOSHAKEVE
  Kjo eshte vepra e tij madheshtore qe vuri si Pashko Vaso ne zbatim moton :feja e shqiptarit eshte shqiptaria.Si rrjedhoje ekesaj politike kemi me mijra familje shqiptare me besim miks qe i ben me teper shqiptare se fetare.Eshte kriminale sot te shohes sumat perpjete te disa besimtareve dallkauke perpara gjergj kastriotit ne Tirane dhe kjo mjafton per kete supermedalje
  Jane shume aspekte qe flasin ne favor te ketij legjendari por pa harruar shume bema te keqia te tij qe nqs do ishte gjalle do ti kerkonte ndjese shqipatreve.
  Ishte sistemi i Enver Hoxhes qe mori Sali morracakun nga vicidoli nga nje familje ekstremisht analfabete ,i dha shkolle e futi ne gjirin e famijes deri te oxhaku i tij dhe pastaj ky gjarper kafshoi te zotin..
  Nuk dua te mbroj Enver Hoxha sepse ka qene ne nje fare menyre i para denuar nga koha qe jetoi dhe ideologjia qe perfaqsoi por Ate KOLLOS NUK MUND TA ZHDUKIN AS UFO-T nqs do vijne nje dite sepse ishte nje ZEUS qe historia e ka futur ne arkivat e saj.
  Ne ditet e sotme kur shqiperia eshte kthyer ne shprehje gjeografike nen ombrellen e Natos dhe klasa politike nuk eshte e afte jo vetem te vere ne funksion shtetin shqiptar por e ka shkaterruar ate perfundimisht duke e lene ne dore te ca ambasdoreve low life figura e tij eshte ne rritje progresive….Vetem nje referendum popullor per Enver Hoxhen do ju mbylli gojen reaksionareve dhe tradhetareve te vendit te cilet ai I lufjtoi per 40 vjet dhe nuk jane pak

  ***************

  Komentshkruesi ka marre pjese ne punen kolosale vullnetare ne elektrifikimin ne vitet 60-70 dhe eshte deshmitar i nje prapambetje te mesjetes hereshme ne shume zona rurale.te shqiperise veriut
  Dikush edhe mos te besoje por kishte familje qe flinin shume prane me kafshet e shtepise,nuk njihej luga ,piruni,krevati apo karrikja.. te canin morrat dhe pleshta…Por keto kafshe dolen nga kontrolli pas 1992 me ardhjen ne fuqi te Talebanit Saleh Berishaj qe i nxorri uje te zi atij vendi.
  Nqs ka kontribut me te madh te Enver Hoxhes ai eshte elektrifikimi i vendit ne 25 tetor 1971 dhe kolloset e Drinit dhe lumenjeve te tjere qe jane FAKTORI NR 1 qe ai vend nuk u gjunjezua.deri ne ditet tona.
  Nqs se ka patur nje rregull ne kohen e zogut per korentin eshte normale pasi vetem 3 perqind e popullsise kishte lluksin per drite elektrike,Kurse ne kohen e xhaxhit ishe 100% vendi qe paguante korentin dhe nuk ja mbante ndonjerit suma te mos paguante.
  Edi Rama ky bythe pambuk (megjithse ka bere disa pune te mira) te mos tregohet trim me Enveri qe ka 30 vjet qe ka vdekur duke na trembur me Bunkartin e Enverit te ai “atomiku” i arizuse por te shikoje dhe Bunkaret ne lumin Drin qe kane prodhuar miljarda dollare energji qe sot nuk kane takat as te menxhojne korentin e xhaxhit.
  Nqs ka njerez qe po i ngrene lavdine Enver Hoxhes jane krimineli berishe ish shurrtari i tij dhe Edi Rama qe u tregua frikacak kur i bertiti arvizu per shallin e kuq dhe portretin e enverit qe i qinte nonen serbit dhe grekut dhe se rruante trapin per superfuqite.
  Ne vend qe arvizute dhe elezbiberet e amerikes te vlersojne enver hoxhen si armikun e tyre me dinjtoz dhe me te dobishem,vazhdonej akoma fushaten kanibaleske 25 vjecare kunder tij njelloj sic bene turqit me skenderbeun para 500 vjeteve.

  ******
  .Per ta kthyer ne humor egersine tuaj kam zgjedhur dy fjalime te prof. doc. Sali Berishes me gallate- heroizmat e tij ne fushen e energjise.

  Berisha: Do të ndërtojme 444 hidrocentrale
  Tiranë, 8 qershor 2011 –
  Shqipëria po shqyrton filozofinë e Fondit evropian të Evropës Juglindore në lidhje me mundësinë e ndërhyrjes më energjike dhe financimit të hidrocentraleve të vogla dhe të mesme.
  “Shqipëria është vendi i vetëm në rajon që mund të bëhet 100% prodhues i energjisë së rinovueshme, ujore dhe eksportues i saj dhe kjo përparësi del shumë më tepër në pah pas vendimit që Kancelaria Merkel, mori për mbylljen e centraleve nukleare, të konsumatorit më të madh të energjisë në Europë, vendit të saj. Shqipëria është një vend me burime ujore, të vogla, por që të marra së bashku bëjnë Danubin. tha kryeministri Sali Berisha.
  &&&&&&&&&&&&&&&
  Tiranë, 13 nëntor 2011
  Vjen investimi 1 miliard euro
  Fillimi i vitit 2012 do të shënojë nisjen e procedurave të tenderimit të projektit më të madh në Europë në fushën e energjisë ujore, i cili parashikon ndërtimin e tre hidrocentraleve në kaskadën e lumit Devoll. Realizimi i kërtij projekti përbën një prodhim prej 20% të prodhimit aktual të energjisë në Shqipëri, investim i cili është afërsisht 1 miliard euro.Gjithashtu Kryeministri theksoi se është rënë dakord që qeveria të fillojë vitin e ardhshëm, ndërtimin e rrugës në përputhje me kontratën që ka me këto dy kompani dhe qytetarët e Gramshit. Rruga, prej 18 kilometrash, do të jetë rruga më panoramike e rajonit. Imagjinoni se çfarë avantazhi i madh do të jetë një rrugë buzë liqenit, ku do të ndërtohen edhe vepra arti që do t’i përshtaten shumë terrenit”, u shpreh Berisha.
  1 miljard euro investime ne Devoll dhe 444 hidrocentrale ne gjithe vendin….hajde gallate hajde

  ****

  Eshte e vertete qe enveristet sot nuk i kalojne as 500-600 vetat dhe jane me pak se sekti i jehovait qe aplikohet sot ne shqiperi por ato qe mendojne se ne shteti i enverit ishte me dinjitoz dhe me i fuqishem se bordelloja e salehut,tosit,lilit ,lulit dhe ed ramushit jane shtuar shume dhe vetem referndumi e ndan shapi nga sheqeri. se shqiptaret pergjithesi jane treguar te moderuar me Enver Hoxhen qe kur ishte gjalle edhe tani pasi ai ka 30 vjet.Por problemi eshte eshte te disa tipa te dhjere si puna juaj pellazg qe jeni nje urrejtje qe kalon ne shkalle psiqike deri sa jeni shendrruar ne vampire dhe hijena qe konsumojne gjera te vdekura.Sot rreziku me i madh i kombit eshte i pandehuri Sali Berisha me devilin Lul Basha qe edhe pse “de juro” kane rene nga pushteti ata “de fakto” jane me te fuqishen se qeveria e Rames.Tipa si puna juaj qe mund te fshihet ndonje surrat Mehmet Elezi apo Qemal Lame ose ndonje monstre tjeter per te mbuluar krimet e berishes akoma i binive teneqeve te Enverit qe me shume po ja rrisni lavdine pasi po shkelqeni me idiotizmin tuj permament.
  Me Berishen dhe Bashen ,atë ëndërr që nuk e arritën ta realizonin për qindra vjet regjimet serbe e greke të Pashiqëve, Karagjorgjeviçëve e Venizellosve me luftëra e me kancelaritë evropiane, e arritën pas vitit 1992 nga qeverisja e shqiptarëve me tradhtarin Sali Berisha në krye të Pushtetit, bile me përmasa shumë më tragjike.
  Dëmet që i ka shkaktuar popullit Sali Berisha, janë të pallogaritshme dhe të gjitha janë bërë me dashje, një budalla nga fshati Viçidol do kishte qeverisur shumë më mirë. Dihet se dëmet që i shkakton një vendi armiku i brendshëm, asnjëherë nuk mund t’ia bëjë armiku i jashtëm. Nuk është e vështirë të qeverisësh një vend me një popullsi sa gjysma e Athinës me resurse të shumta, pasuri që nuk i ka asnjë vend i lindjes por edhe vendet e zhvilluara perëndimore. Shqipëria është qeverisur kundër interesave të Popullit, është shkatërruar plotësisht ekonomia e vendit, u shkatërrua djersa e popullit e ndërtuar për 45 vite. Populli në këtë vend nuk ka më asnjë mundësi për jetesë. Baza e një shteti është ekonomia dhe uniteti i popullit, nëse ajo shkatërrohet e shitet, nuk ke më shpresa për një jetë më të mirë. Është tradhtuar plotësisht e ardhmja e brezave, papunësia ka kapur shifra rekord, i gjithë brezi i ri është pa punë, të gjithë studentet që mbarojnë shkollat e mesme dhe të larta janë pa punë.Dhe te gjitha keto krime bashke me borxhin e jashtem mbi 65% dhe me borxhin ndaj biznesit rreth gjysem miliardi dollare ja kane lene peshqesh qeverise re e cila ne vend te akuzoje kryetradhetarin berishe I jep llogari sot ne kuvend VRASESIT TE SHTETIT shqiptar Sali QeniNë Shqipëri, pas vitit 1992 jo vetëm nuk është ndërtuar një sistem demokratik por regjimit të pushtetit të Sali Berishës do t’ja kishin zili dhe regjimet më diktatoriale në Botë. Shqipëria është katandisur në një shtet paçavure, më keq se vendet e Afrikës qendrore si Somalia, Uganda etj.
  Nuk ka më keq, por për 20 vjet rresht, përfaqësuesit e Europës nuk po munden të stabilizojnë politikën e një vendi me 2.5 milionë banorë. Më vjen keq të shprehem, por këtu njeriu ka më pak vlerë se një bagëti. Ai tani është pa asnjë të ardhme, pasi ekonomia është rrënuar tërësisht. Konkretisht: – Është shkatërruar totalisht bujqësia, kur dihet se ne jemi një vend bujqësor, janë shkatërruar themelet e bujqësisë; Uzinat e prodhimit të plehrave kimike, superfosfatit e nitratit, plehra me cilësi shumë të lartë dhe me shumicë; Është shkatërruar ujitja, mbi 50 % të rezervuarëve dhe kanaleve ujitëse; Janë shkatërruar institutet e prodhimit të farërave bujqësore që janë bazë për rendimentet e cilësinë e prodhimit, mekanizimi është kthyer si në vitin 1945; 50 % e tokës bujqësore është kthyer në moçalishte kur dihet se nga rreth 260 mijë hektarë tokë që kishte vendi në vitin 1945, në vitin 1992 kishte rreth 645 mijë hektarë tokë bujqësore dhe kjo nga tharja e kënetave. Nga viti 1992 – 1997 u shkatërrua si në asnjë vend tjetër të Lindjes e gjithë industria e lehtë e ushqimore, industria e duhanit, panxhar sheqerit, lulediellit, pemëtaria plotësisht (janë në kujtesë plantacionet e mëdha me agrume në Lukovë e gjithë Jugun e Shqipërisë, plantacionet në Tropojë, Korçë e Dibër). U shkatërrua e u shit për 5 grosh industria nxjerrëse e përpunuese, a nuk është kriminale të shkatërrosh industrinë e pasurimit të Ferrokromit në Burrel e Elbasan kur dihet se çmimi i Ferrokromit është 10 fish më tepër se 1 ton krom, industrinë e bakrit totalisht dhe të gjitha industritë nxjerrëse e përpunuese të mineraleve të tjera. A nuk është kriminale që vendburimet e nxjerrjes mineraleve shqiptare kanë qenë vetëm burim vjedhjesh e korrupsioni, tani janë kthyer në gërmadha, shko e shihe Kam Tropojën e Rragamin, njëlloj e gjithë Shqipëria.
  Është shkatërruar transporti hekurudhor plotësisht, në vitin 1947 është bërë inagurimi i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës- Peqin. Janë shkatërruar e shitur po thuaj totalisht pyjet duke përfshirë dhe qendra turistike si Thethi, Lura e tjerë, po shkatërrohet e vidhet kultura mijë vjeçare e popullit, Akrologjia, monumentet kulturore, kishat e tjera e tjera.
  Është shkatërruar sistemi arsimor, shëndetësor e gjyqësor. Është e patolerueshme dhe kriminale të shkatërrosh arsimin. Është plotësisht i qartë Sali Berisha, se vetëm në rrethin e Tropojës ka patur mbi 20 shkolla të mesme të një niveli shumë të lartë në fshatra e Komuna. A do të mund të dalin kuadro të lartë në fshatra si në Viçidol, Lekbibaj, Çerem e fshatra të tjera në Shqipëri? Kjo dihet që jo. Diplomat po shiten si perime, analfabetizmi që u zhduk në vitet 1950 është kthyer këmbëkryq jo vetëm në fshatra por edhe qytetet kryesore të vendit. Shëndetësia dhe sistemi gjyqësor janë kthyer në organizata biznesi. Është shkatërruar administrata shtetërore.
  Qytetari shqiptar nuk mund të drejtohet askund për të zgjidhur një hall, në administratë mund të punosh vetëm po të jesh militant i PD, pasi edhe Akademik po të jesh hiqesh nga puna. Pas vitit 1992 vuri në funksion nenin famëkeq 24/1 që hiqeshe nga puna pa asnjë motiv, nen i cili funksionon edhe sot. Të gjitha gjyqet e fituara nga të hequrit nga puna, që janë me miliona dollarë, i ka paguar populli, asnjë titullar nuk është vënë para përgjegjësisë ose të shlyejë dëmin e shkaktuar. Asnjëherë lufta e klasave nuk ka qenë më e ashpër se sot. Sali Berisha shpiku firmat piramidale, edhe sot janë të freskëta kujtimet e bashkëpunimit të Sali Berishës me Vehbi Alimuçën, presidentin e firmës “Vefa”, kur tha: Kjo është pionerja e parë e borgjezisë në Shqipëri dhe paret e shqiptarëve janë të pastra e fituar me djersë, veprim që vendin e futi në kolaps të plotë
  .Në vitin 1996 realizoi zgjedhje të manipuluara totalisht, u zgjodh President duke e rrethuar parlamentin. Gjatë vitit 1994-1997, kur regjimi Serb i Millosheviçit bëri kërdinë duke vrarë njerëz të pafajshëm, gra e fëmijë, një genocid i pa parë në Bosnjë Hercegovinë, Kroaci, Slloveni e Kosovë, furnizonte Serbinë me naftë duke thyer dhe embargon e vënë nga OKB dhe BE. Në vitin 1997 mobilizoi mercenarë e sharlatanë duke i armatosur dhe dërguar në Jug të Shqipërisë (Vlorë, Gjirokastër, Përmet e qytete tjera të Jugut) për të luftuar e vrarë, pra organizoi luftën civile, konfliktin Veri – Jug, dëshirë e hershme e qarqeve greke e serbe. Mobilizoi dhe avionë për të gjuajtur Jugun, të cilët zbarkuan në Itali. Dihet se ish ministri i Mbrojtjes, Safet Zhulali nuk pranoi të realizonte atë strategji dhe u arratis në Itali. Me këtë rast, habitem për Labërinë trime, si është e mundur tpleroje një njeri që deshi ti vrasë e ti djegë, si ka mundësi të votojnë e ta mbështesin kur ai duhet të ketë frikë ta kalojë qytetin e Durrësit!?.
  Në vitin 1995 vrau me organet e SHIK-ut të ndjerin Remzi Hoxha, kjo pasi ai filmoi dhe regjistroi takimin sekret në Maqedoni të Sali Berishës me Sllobodan Millosheviçin, edhe sot pas 16 vitesh nuk dihen eshtrat e tij. Në vitin 1992, u takua në Shkodër me Kriminelin serb Arkan, arsyet dihen. Mburret me rrugën e kombit, autostradën Milot – Qafë Morinë, gjatë realizimit të këtij objekti, jo vetëm u vodh dhe u shpërdorua djersa e popullit, por vetëm me vlerën e armatimit të Ushtrisë para vitit 1992 e të shitur për llogari të klanit të tij, do të ishte realizuar e gjithë Infrastruktura rrugore e Shqipërisë në përputhje me standartet europiane.Te numerosh krimet e drakules Berishe dhe kelyshit Bashe nuk mjafton ky koment por ajo qe vlen te theksohet eshte se kjo veprimtari antishqiptare 22 vjecare e Sali qenit I ka rrenjet ne hipokrizine e dipllomacise te USA & BE si dhe ne impotence fatale te Qeverise sotme.
  Nqs se nderkombetaret dhe qeveria e sotme nuk denon berishizmin si praktike dhe doctrine antishqiptare duke e futur ne biruce supertradhetarin berishe atehere Enver Hoxha do jete Jezu Krishti I shqipatereve I cili u tregoi vendin hajduteve,krimineleve,imoraleve,tradhetareve,hipokriteve,terroristeve,diversanteve,spiuneve,agjenteve,idioteve pa harruar malokaret & pseudo malsoret dhe porno-ambassadoret..

  ***&*

  Keni cerek shekulli qe akoma nuk e keni mundur ate enver “atomikun” sepse ju jo vetem nuk dini ta mposhtni ate te vdekur por dhe sa ishte gjalle i ……lesht dhe e pesoi populli qe nga nje ane e shtypte enveri nga krahu tjeter i bente embarko amerikani elezbiberi.
  Eshte turp , antihumane dhe anti shqiptare te mbyllesh syte para krimeve te gerdecit dhe 21 janarit te saliserbit dhe te “masterbosh” me ato dokumentaret e enverit te viteve 40 50-60 deri sa prune dhe papen e shkrete qe i kishin futur prapa kurrizit 40 martiret …
  Eshte turp , antihumane dhe anti shqiptare qe kanibalet e enver hoxhes si pellazgu & company vazhdojne akoma luften artificjale kunder fantazmave te komunizmit kur vete shteti amerikan me shtetin e kubes po lidhin marredhenie dipllomatike….kure me Kinen Komuniste te Maos shokut te armeve te Enverit vazhdon muaji i mjaltit me amerikanet edhe pas kane shtypur ne Tien An Men mijra protestues me tanke…
  Propoganda e shfrenuar me permasa kozmike kunder enverhoxhes e elezbibereve ne amerike dhe e pellazgeve ne shqiperi i ka ka kaluar kufinjte njerzore se fansat e tij nuk i kalojne 1 mije veta….Poooooor…..ato qe mendojne se shteti enver hoxhes apo dhe i zogut qofte dhe shteti ne kohen e fashizmit ishte funksional dhe kete tregon Artan Lame qe dhe ne komunizem,fashizem,zogizem njerzit paguan detyrimet se ishin njerez me edukate

  Kurse sot ne kohen e pushtimit nga barbaret dhe talebanet e saliserbit ,pellazgut,infoanalit dhe xhume protopapes kafshet kane dale nga kontrolli sic thoshte i ndjeri trebicka te cilen gestapo e shkelzen berishes e egzekutoi si te fimi “Godfather”
  I nderua enverofagosi pellazg !
  Ne betejen e luftes se ftohte midis enverhoxhes dhe perendimit nuk eshte mire te ndegjojme vetm kundershtaret e tij si elezbiberet,fatoslubonjen,hamitmatjanet,xhaferrdevat,blendifejzite e esat pashe tradhetarit sepse ka konflikt interesi pasi keto armiq te tij kane te drejten e tyre ta denigrojne figuren e tij dhe nuk i paragjykoj eshte 100% e drejte e tyre.
  Eshte e besueshme nje pale e trete dhe une kam zgjedhur per ilustrim Indro Montanelin nje nga ikonat e gazetarise boterore me prirje fashiste qe pasi e demaskon fuqishem Enverhoxhen ne nje liber te tij jep dhe keto ane pozitive te tij qe i ke me poshte te sintetizuara nga orgjinali
  Indro Montaneli per Enver Hoxhen
  -burri i shtetit më jetëgjatë përsa i përket ushtrimit të pushteti
  -e fitoi pushtetin si partizan
  – e bëri Shqipërinë të papenetrueshme prej askujt, përfshirë SHBA-të.
  -ishte edhe një situatë që i justifikonte persekutimet
  -Shqiperia pas 1945 ishte tokë e lakmuar për pushtim. Greqia e mbështetur nga Perëndimi donte Epirin.
  -Jugosllavia e mbrojtur nga Stalini, që atëherë kishte një dobësi për Titon, kërkonte Shkodrën dhe gjithë veriun.
  -Hoxha nuk kishte në anën e tij askënd kur u paraqit në Konferencën e Paqes. Nuk kishte asgjë tjetër, veçse kurajës
  -Prozelitë e para i bëri vetëm me mbarimin e luftës, por i bëri në emër të Shqipërisë dhe jo në emër të komunizmit
  -në emër të Shqipërisë foli edhe në Konferencën e Parisit duke zbuluar mes të tjerash një nuhatje prej politikani race.
  -Ishte i pari që ndjeu ndarjen mes Stalinit dhe Titos dhe luajti bukur
  -për të shpëtuar pavarësinë e Shqipërisë kishte nevojë që Shqipëria të ishte e bashkuar
  -ky vend në fakt nuk kishte qenë kurrë i bashkuar as prej race, as prej gjuhe, as prej feje. U bashkua nën Hoxhën
  -Hoxha arriti atë që nuk e arriti dot as Skënderbeu, … ndoshta është më mirë që të mos hetohet si i bashkoi.
  -kur pati në dorë vendin e tij të vogël, Hoxha luajti si të ishte një fuqi e madhe.
  -Iu afrua Stalinit për t’u mbrojtur nga Tito që e kishte në kufi.
  -Hoxha ka ditur të bëjë të funksionojë edhe vetë komunizmin. Dhe kjo duhet besuar.
  -nuk kishte dobësitë dhe salltanetet e Causheskut apo Kim II Sungut
  -në publik shfaqej rrallë
  -ishte e vetmja xhaketë komunisti e nomenklaturave që nuk mbante medalje deri në kërthizë.
  –pas vdekjes një boshllëk më të madh sesa vendi që zinte ndërkohë që ishte ende ne jetë.
  E fundit nje “sekret”
  Pa u futur saliserbi ne burg per mijra krimet e tij ,e keni te kote te merreni me enver hoxhen sepse berisha dhe ato qe mbeshtesin akoma ate ne adriatik apo atllantik po i rrisin lavdine atij qe nuk e munden as te gjalle as te vdekur…Tung

  Reply to this comment
  • antienveri March 12, 19:47

   Enveri ishte thjshte nje…………..

   PEDERAST

   Reply to this comment
   • comment off March 12, 20:15

    edhe nqs ka qene pederast duhet te kete qene aktiv qe do te thote se ta ka futur aq shume sa te ka care dhe trurin e vogel….a mos ju thoshte ai koqemadhi qe ti kendonit aq fort .. sa me shume ja u fuste ai ..ja kape pak ketu poshte ..qe kur ja u fuste kalonit ne orgazem,,dhe nuk eshte faji tij por i bythes tuaj se krruanit vete

    Enveri ç’u ngre në këmbë
    Shokë, do t’u them një këngë,
    Si ka qenë historia;
    Si ka qenë dhe si është sot.
    Pesë shekuj Turqia.
    Zogu kur sundoi vëndë,
    Bëri shumë të këqia,
    Na shiti me gjithë rrënjë,
    Na shiti tek Italia.
    Enveri ç’u ngre në këmbë,
    Foli: Nga vate rinia?
    Merrini armët në dorë,
    Të çlirohet Shqipëria!
    Rexhin-Tepelenë, 1981

    ***

    O Enver flamur epoke
    Malet seç e ulën kryet,
    dritën seç e humbën yjet,
    lotët seç na i mbushën sytë.
    Ç’gjëmë na solli kjo ditë!
    Oh, i zi ç’na erdhi lajmi,
    sytë i mbylli Enver djali,
    O Enver flamur epoke,
    na dhe frymë nga fryma jote,
    dritë i dhe gjithë Shqipërisë,
    gaz dhe plakut dhe fëmisë.
    Ti jeton, ti nuk ke vdekur,
    nuk vdes fjala jote hekur,
    se në ballë na prin Partia,
    në gjoks të ka Shqipëria.
    Në çdo vepër, si pishtar,
    do t’na rrish përherë, në ballë,
    në rrugën që çele vetë,
    yll karvani je përjetë.
    Vlorë 1985

    ***
    Ku ka kangë që e merr kët’ burrë
    Kjo Shqipni ka qit’ kaq trima,
    si qet qielli bubullima.
    Nji kreshnik kan’ rrit’ kta male,
    pushkë e madhe, besë e madhe,
    nji kreshnik, nji lis me rrema,
    Enver Hoxhën me shtat’ zemra.
    Kërcet pushka në Tiranë,
    djemtë e Shqipes jan’ me nanë,
    djemtë e Shqipes s’janë jetima,
    vend për vend vetojn’ vetima.
    N’ball’ vetimash kush po prin?
    Enver Hoxha me Partinë,
    pesdhjet’ vjet në luftë e punë,
    pesdhjet’ vjet per ne pa gjumë.
    Shpata kurr’ s’e shpoj Skënderin,
    s’guxoi kush me e prekë Enverin.
    Sa jan’ malet rreth e rrotull,
    garda e tij asht mbar’ nji popull.
    Siç jan’ mbush’ malet me gurra,
    kjo Shqipni asht mbush’ me burra,
    kurrnjiher’ s’ka njoft’ ky vend,
    Enver Hoxha mal me mend.
    Gjith’ kreshnikët tan’ të lashtë
    te ky burrë jan’ bashkue bashkë.
    Duhet kanga nji mij’ rreshta,
    tan’ ortiqet që ka bjeshka,
    duhet t’vij’ deti me valë,
    duhet malet t’ishin fjalë,
    prap’ s’do t’bahej kanga kurrë.
    Ku ka kang’ që e merr kët’ burrë!
    Bajzë-Shkodër 1988

    ***

    Enver Hoxha të qofshim falë

    Enver Hoxha të qofshim falë
    çdo furtune i bane ballë.
    E godite rreptë tradhtinë
    si vigan e mbrojte Partinë
    shembull bote bane Shqipninë.
    Kur prej lajkave s’u gënjeve
    t’ligit shpinën kurrë s’ia ktheve.
    Shumë komplote të kanë kurdisë
    renegatë edhe titistë.
    Deshën t’na fusin në qorrsokak
    e t’na bajnë republikë t’shtatë.
    Krejt gabim jau mori mendja
    për me marrë kalanë nga mrena.
    Koci Xoxe me klyshët e tij
    shpresa e Titos ke n’Shqipni.
    Kur ata i muloi plehu
    në skenë doli Mehmet Shehu.
    Karta e fundit shteg nuk gjeti
    vet ia kthej revolen vetit.
    Ne jem’ kala e lashtë
    s’merrëm mrena as nga jashtë.
    Shpata e mprehtë e Enver Hoxhës
    çdo armiku do t’i bje kokës.

    Grupi i Hasit

    Reply to this comment
    • Tartufi March 12, 21:18

     Ore kafsha e pyllit… off…ka njeri normal ne kete bote
     qe te beson ti si shtaze pa vlere,per modestine qe na
     shkruan??? Ore shkalla e fundit e vleres njerezore
     Enver Hoxha i kishte te dya veset e qelbura njerezore.
     Dylber qendronte me pederastet e Anglise.
     Pederast qendronte me komunistet e shqiperise.
     Sa me shume e thurnin anglezet kete ndyresi.aq me shum ky thurte dylberet komunist.
     Kafsha e pyllit te ketij populli eshte me mire te heshtesh
     se sa te na tregoshe carcafe me zhgaravina.

     Reply to this comment
  • Ballist i PENDUAR. March 12, 20:37

   Tommaso Padoa Schiopa , Tha ne
   Vjeshten 1999 Mbi Lindjen e Bashkimit Europian

   Ndertimi i Europes eshte nje Revolucion ,
   edhe se revolucionaret nuk jane Kompllotiste te Zbehte
   dhe te Dobet ,
   por Zyrtare , Funksionar , Bankieresh dhe Profesoresh .

   Europa nuk lindi nga nje Levizje Demokratike , [ …….. ]
   Ndermjet Popujve ,
   me Konsensusin Popullor ,
   dhe atij te Lidershipave te disa Shteteve ,
   Europa lindi duke ndjekur Metoden ,
   qe munde Ta quajme me TERMIN ,

   dI DISPOTIZMO ILLUMINATO .

   Reply to this comment
  • ali asllani March 13, 17:07

   HA ha ha kjo qe shkruan zotrote han shum debat..

   Demokracia sjell Liri por jo shprese.
   Diktatura sjell shprese por nuk jep Liri..

   Ju vertet e ngrini figuren e Enverit, ne qiell,me ose te padrejte.

   Historia nuk shkruhet me emocjone ..
   Per mendimin tim nqs do krahasonim me gjakftohtesi rrugen e politike qe ndoqi Enveri do nxjeresh perfundime jo kaq te bukura sic pretendoni ju.

   Po te sjell disa shembuj..

   1 Solli ne krye te partise komuniste kolonelin e UDBS ,Dushan Mugoshen,dhe ideologun e ENVERIT,Miladin Popovicin. Duke zhdukur cdo element nacjonalist brenda PKSH.Me pak fjale nji akt tradhetie qe nuk e bene as tradhtaret me te medhenj te vendit..dhe kjo qe them e verteton koferenca e pafes ne Paris ,kur ju thoni se mbroijti .Perfaqsuesit te shtetit amerikan cfar pergjigje i dha kur e pyeti per ceshtjen e Kosoves..
   2 Ceshtja e floririt qe ju bllokua me incidentin e anijeve demontuse angleze.
   Me pretekstin se shqiperia nuk kishte kapacitet te vendoste bomba te tilla ,dhe faktikisht eshte e vertete,dhe bombat ishin te vendosura nga jugosllavet gje e cila qe po tu pranonte nga Enveri ,shqiperia kishte humbur sovranitetin..dhe ishte kthyer ne nji republike te 7..
   Edhe ne 48 ishte perplasja e Stalinit me Titon qe e shkeputi nga tutela jugosllave.THuajse nji levizje identike si Zogu kur prishi marveshjen me anglezet dhe Pashiqin duke u hedhur ne krahet e italjanve..

   Natyrisht qe skishte si te vepronte ndryshe me Hrushovin se ishte koka e tije ne loje me kultin e idividit baba Stalin duke u hedhur ne krahet e Maos..
   Patjeter qe kur filluan te trazoheshin ujrat e Kines popullore me viziten e Niksonit gjeti pretekstin ideologjik ,dhe doli me shprehjen e famshme ,NE BAR DO HAME DHE DOREN ARMIKUT NUK JA SHTRIME..natyrisht e kishte fjalen per shqiptaret se vete jetonte me te gjitha salltanetet si borgjez …

   Dhe dicka nga jeta ime personale..
   Sot thone qe ai sitem ra se nuk prodhohej..jo jo genjejn se prodhohesh shume por njerzit e thjeshte nuk hanin .

   i kisha ullinjt ne dere te shtepise por nuk hanim dot e jo te bente nena nji liter vaj.

   kishim sera me xhama e kaldaje por nuk i provuam nji here se do plotsohej plani,vetem kur u kthente ndoj maune prej amballazhit te bukur te partise me arka druri mernin ndoj koker domate ne gji nenat apo motrat tona,
   kishim dhe brezare me agrume e moll Korce por vetem per vit te RI sillnin furnizim per te shijuar frutet e punes socjaliste..
   Kishim dhe komplekse bagetishe por ce do nji sapllak qumesht nuk e pime ,per mish as qe behej fjale..
   ah po se harrova ishin reformat e Enverit tend te ndritur me byrone me propozim nga posht e vendim nga lart qe NUK MESOJN FEMIJT NE SHKOLLE PRANDAJ DUHET TU MBLEDHIM GJENE E GJALLE,
   edhe as nji meter toke pervec gjerbave te shpise.na dilte dhe kryetarii keshillit me bilbil ne dore ne mengjes se kush kishte pul apo gjel mund te bente kapital me vezet..me drejtore e kryetare ,pergjegjsa qe as filloren nuk kishin mbaruar,as nji dite ne jete te tyre nuk kishin punuar por vendosnin normat qe puntori i shkrete te punonte me bark thate..AQ AGREGATE QE KISHTE NJI KOPERATIVE BUJQESORE i kishte vetem nji bujk grek apo italian..
   kur bota ndertonte rruge e ura ne ndertonim bunkera me comlek.blinim arme e topa se do na pushtonin atdheun..kur i celem syte ne kishim ngelur jo 50 vjet prapa por 500,kur fqinjet tane e punonin toke me traktor e freze ,ne ne 90 ju kthyem parmendes e prashitjes me kazme.Vertet ai sistem kishte shum arritje por njerzit e thjeshte nuk i shijuan as athere e as tani sps prindit tane nuk shkuan me studime ne France e te dilnin fotografi te ndryshme me femijet e diktatorit.
   dhe per kete katrahure qe vazhdon edhe sot jeni ju qe nuk respektuat te drejtat me minimale te njeriut,prandaj lini teatrot e realizmit socjalist..

   Reply to this comment
 6. katarakti March 12, 20:49

  Por mire mor anti-envera, more Mark, more Arben etj etj. kaq te trashe keni ngelur, kaq te pazhvilluar, kaq te prapambetur, kaq te pazote sa nuk jeni ne gjendje te jepni nje mendim, te shfaqni nje argument, te paraqitni nje kendvshtrim tuajin origjinal per t’iu kundervene atyre si psh “comment off” e te tjere qe mbrojne dhe lartesojne figuren e armikut tuaj. E gjitha qe dini te beni, e gjitha qe shkruani, e gjitha qe mund te arrini te mendoni me ate kashte qe keni ne koke dhe qe ju kujtoni se eshte tru, eshte te shkruani vetem 2 fjale dhe kulmi i mençurise kur arrini te permbyllni dy fjali bashke!!!! Dhe vetkuptohet qe keto fjale jane thjesht te nivelit qe keni ju si Pederast, mut, e ku ta di une. Si spjegohet xhanem kjo mungese elementare arsyetimi, llogjike dhe aftesie te ju?! Si spjegohet se jeni te paret per te marre pjese ne mitingje me te dy gishtat lart, por nuk keni nje fije mendje per t’iu pergjigjur psh ketij off comentit se ku gabon, ku genjen, ku thote te verteten. Kur lexoj keto pergjigjet tuaja kaq “te prera” them me vete se bota ka ecur shume perpara qe kur edhe majmunet kane filluar te perdorin kompjuterin. Ju lutem shume here tjeter mos u ndini fare. Jo se turperoni veten tuaj, se e di qe nuk e keni problem kete pune, po na turperoni edhe ne te tjereve qe nuk e duam Enver Hoxhen. Sepse na duket sikur jemi edhe ne njelloj me ju!!!! A e kuptoni apo jo?! Prandaj merrni pak hashash nga ai i Lazaratit dhe filloni e hidhni poshte me faktet, argumentat dhe zgjuarsine qe ju karakterizon si kafshe te mençura te pyllit te gjitha ato dhe ata qe shkruajne ne favor te Enver Hoxhes. Dhe mos harroni te ngrini lart ate qe ju ktheu nga njerez ne bageti. Te fala.

  Reply to this comment
 7. Lëmi Llukës March 12, 20:57

  COMMENT OFF !
  Të admiroj për aftësinë që ke për të shkruar kaq gjatë dhe për faktet që na risjell në kujtesë !
  Enveri s’ka qenë as engjëll e as gjeni !
  Enveri ,krahësuar me Saliun dhe me rrugaçët e tjerë , të majtë e të djathtë , është edhe engjëll edhe gjeni !
  Saliu po jeton gjatë sepse midis nesh ka shumë maskarenj si Saliu . Edhe pak në qofshin kafshët si Saliu , ata janë bollë për të na mbajtur në baltën e tyre !

  Reply to this comment
 8. antienveri March 12, 21:18

  NJE HISTORI PER KOMUNISTE DHE DEMOKRATE

  Kishin hypur ne nje aeroplan:

  ENVER HOXHA
  ILIR META
  SALI BERISHA

  Sapo u ngjit mbi re piloti e pa qe u fiken motoret dhe lajmeroi BOSAT e tij:

  “Zoterinj aeroplani po bie kokeposhte dhe kemi vetem nje parashute, kujt t’ja jap?”

  Enveri u tha: “Une jam Komandanti Legjendar i LANC-it dhe po ju fal dhe BYTHEN sic ja dhashe edhe Titos se Jugosllavise komuniste qe me beri BOS, prandaj ma jepni mua parashuten.”

  Ilir Meta tha: “Une jam Like Floriri, Mbreti i Korrupsionit dhe po ju fal RRYSHFETIN e majme qe e regjistroi Dritan Prifti me videon e tij, prandaj ma jepni mua parashyten.

  Saliu tha: “Une jam Sali Berisha Demokrati prandaj propozoj ta hedhim ne vote demokratike.”

  E hodhen ne vote dhe parashyten e fitoi Saliu.

  Enveri tha: “Ky votim si ne Kohen time te Qepes kur fitonte Partia e Punes me 99,99 %”

  Iliri tha: “Nje gje nuk marr vesh, ne jemi tre vete nderkohe qe saliu fitoi me 8 vota?”

  Saliu tha: “Kjo eshte nje mrekulli, THIS IS A MIRACLE! Ky eshte vullneti i sovranit.”

  dhe u hodh e shpetoi para se aeroplani te perplasej ne toke.

  KUSH ISHTE PILOTI?

  Reply to this comment
  • Zogist nga shen naumi March 12, 21:43

   Piloti ishte
   Ahmet Zogu ,
   dhe Fotorinoja i Avionit eshte
   kumandari Ine Zogisto .– ballist
   Nasruddini ,

   Kurse pastruesi i Halese
   ishte Dylber Tartufi . [ Ky eshte Mark .uk Malok jugor ]

   Reply to this comment
   • antienveri March 12, 22:31

    PILOTI ishte Arben Ristani qe ja kishte futur me raki dhe qe ishte zgjedhur nga BOSAT si kryetar i KQZ-se komuniste aero-mobile. Stuardesa qe sherbente BOSAT dhe i kselhaste me pamjen e saj ishte Grida Duma qe per BOSIN e saj Sali Berisha ishte gadi te jepte edhe jeten.

    KUSH ISHTE TEKNIKU?

    Reply to this comment
    • gjermani i fundit March 13, 00:06

     Hahahaaaa, LLOGJE Nastradini, kush ishte piloti, kush lopa e kush gomari, hahahAaa, kohen e Qepes e zevendesoi koha e bananes…Qe ta dish ti nastro miku mua me ofruan dy kaushe me fara per te vrare ty. Shkoj tek Thano dhe i ofroj 500 komente falas qe te me jepte adresen e Nastradinit. Me thote qe Nastradinin jo, se è kishte per shans. Edhe po te mos ekzistoje Thano duhet qe te te shpikte.Tani qe jam penduar se nuk te mora me vete ne 29 nentor te ’44 them se e kam hak te me kerkosh deshperblim 1000 komente pa te drejte rroge.

     Reply to this comment
 9. Zogist nga shen naumi March 12, 23:33

  Tekniku ?

  Ishte Koreani – jugor
  Ambasadori Arvizuja .

  Reply to this comment
 10. Ericson March 13, 08:32

  Zotni i nderuar Sh.Vukaj!

  I lexova me vemendje dy pjeset e para te nje parashtrimi historiko-kritik mbi disfaten fatale te socializmit ne rang boteror, e pare kjo edhe ne driten e arkivave te hapura kohet e fundit, e mjaft librave te botuar , se si na qenka rrezuar per disa muaj Perandoria Komuniste ,kryesisht prej “Perestrojkes” sovjetike te M.Gorbacovit, e jo kryesisht te diversionit te gjithanshem te kapitalizmit boteror, me ne krye SHBA.

  Ne vitet 50-60 -te kur ju flisni per nje prosperitet (lulezim) te Demokracive Popullore, fuqite e medha koloniale te Perendimit , Britania e Madhe , Franca etj. po perballeshin me luftrat clirimtare te vendeve koloniale te tyre ,…kujto “Betejen e Algjerit” !

  Ju nuk permendni ketu , se ndersa ne vendet qe kishin marre rrugen socialiste (flas ketu per fazen e pare demokratike ku jo detyrimisht Partite Komuniste benin ligjin e shtetin) ne Shtetet e Bashkuara filloi nje fushate represive e ashper policore, …Makartizmi, ku pervecse u ndalua me ligj Partia Komuniste filloi nje fushate e eger spastrimesh per te gjithe majtistet ,ne te gjitha rangjet administrative e politike ,dhe atbote FBI persekutoi, arrestoi , burgosi e madje denoi me vdekje ciftin e pafajshem Rosenberg ne karrigen elektrike, si “spiune atomike” te Bashkimit Sovjetik!

  Kesaj fushate regresive te pashembullt ne vendin e demokracise boterore sic ka qene eshte , e besoj do te jete USA, nuk do ti shpetonte as edhe vete Albert Ajnshtajni, figure autoritare boterore si shkencetar gjenial, por edhe pacifist , sado me origjine te larget cifute , i vene ne dyshim nga qarqet me reaksionare te oligarkise politiko-financiare amerikane te lobit te luftes!

  Keshtu shpjegohet lulezimi industrial, social e kulturor i Demokracive Popullore te bllokut sovjetik!

  Nuk kishte ne ate kohe rend shoqeror me te drejte, me barazi te vertete sociale, me stabilitet politik e siguri maksimale te jetes ,me siguri absolute te punesimit e strehimit, me shendetsi e arsim falas per te gjithe popullin, e mbi te gjitha nje zhvillim i papare industrial, qe shenon edhe perparim te vendeve te prapambetura.

  Z.Vukaj duhet te vere patjeter ne kete teater apokaliptik te permbysjes “spektakolare per disa muaj” te socializmit ne ish bllokun sovjetik, pervec Gorbacovit edhe veprimtarine intensive dhe presionet e Ronald Reagan, qe shkaterroi ekonomine sovjetike me “luften e yjeve” e garen e armatimeve ,qe kushtojne me triliona dollare, ne kurriz te mireqenies te te dy sistemeve, ku populli punonjes punon per buken e gojes e nuk do lufte!

  Z.Vukaj duhet t’i kushtoje,(meqe e nisi kete pune) vemendje sidomos edhe permbysjes se regjimit te Enver Hoxhes ne Shqiperi, (i ngjashem me Causheskun e Rumanise e Zhivkovin e Bullgarise) meqe ka qene edhe protagonist i permbysjes antikomuniste , ku ishte nenkryetar Parlamenti e shpesh here rrinte si mumje kur salih Berisha president shkaterroi industrine e rende te lehte e ushqimore ,shkaterroi strukturat e kooperativave bujqesore qe i perkisnin gjithe fshataresise punonjese !

  Perqendrohu pak ketu , se perse ne Bullgari, sic me tregon nje miku im me nene bullgare, nuk u thye qofte edhe nje qyramidhe shtepie, pale shkaterrime e djegje fabrikash , uzinash e kombinatesh e bile kulmi , djegje bibliotekash kombetare si ajo e Institutit Bujqesor te Kamzes, pasuri kombetare nga bandat mamurrase te PD-se!

  Kini sidomos parasysh, se kurre nuk mund te pergjithesoni eksperiencat e vendeve socialiste sidomos te Cekise, RD te Gjermanise, Polonise e Hungarise, me nje vend tmerresisht te prapambetur e te pazhvilluar si Shqiperia!

  Une e di se ju kini qene edhe ambasador i Shqiperise ne Federaten Ruse dhe e njihni qysh heret kete vend te madh te Tolstoit,Pushkinit e Lermontovit, Gorkit, Cehovit e Lomonosovit!

  Ju te pakten duhet te shpjegoni se perse ne radhe te pare u trondit mbare bota kur triumfoi Revolucioni Socialist i Tetorit ,dhe ne nje te gjashten e botes u vendos per here te pare ne historine e njerezimit pushteti i puntoreve e fshatareve, qe e ktheu nga bujkroberia feudale e Carizmi shtypes absolut , ne vendin e pare ne bote qe vizitoi hapesirat e kozmosit me Juri Gagarinin, hero boteror!

  Duhet te dini se edhe piktori i famshem boteror Pablo Pikaso ka qene antar i Partise Komuniste Spanjolle, ashtu si edhe qindra e mijra artiste e shkencetare nga e gjithe bota qe jane ngritur kunder shtypjes e shfrytezimit kanibal te kapitalizmit te eger e pashpirt, qe sot perfaqesohet ne menyre te sofistikuar nga manjatet e bankave (nga te cilet mjaft cifute) e shoqerive shumekombeshe, qe fshehin te ardhurat per te mos paguar taksat, e lobeve qeveritare te luftes qe i perkrahin.

  Praktikat e poshtra ,perndjekjet politike e kriminale kunder te drejtave te njeriut (Keto jane endrra ne diell) jane zbatuar me zell te madh ne te dy sistemet, po ashtu edhe praktikat e tortures te ndaluar me ligj, por te pashpallur zyrtarisht!

  Ja , u permbysen me ne fund regjimet e tmerrshme “komuniste” ,…po pastaj, mos u bene me te pasur punetoret e fshataret, sidomos kur kapitali i pashpirt po organizohet ne shkalle globale?

  Keta kanibalet e sotem super miliardere nuk kane vene mend akoma , as nga Revolucioni borgjez Francez , e as nga Revolucioni Socialist i Tetorit,… mbase kane harruar edhe qe i pret nje qivur prej floriri te zbukuruar me diamante i cilli do kallet dy metro nen dhe!

  Megjithate ,mos u merzit i dashur Z.Shaqir kur te gjesh ketu komente ,jo vetem absurde, pa lidhje me temen e krejtesisht pa kuptim te halabakeve analfabete funksionale te nevojtores publike te SHQUP-it ,lumpen proletariati i gerrmadhes Salih Berisha!

  Reply to this comment
  • antienveri March 13, 15:28

   Po mengadale o Ericson suedezi, se ne vendet ish komuniste u ndalua persekutimi politike qe ne 1956 dhe ne keto vende komunistet i kerkuan falje popujve te tyre per krimet e komunizmit deri ne kete vit te shenuar 1956 kur me vendim te bolshevikeve ruse perndjekja politike u quajt krim shteteror dhe u zbrazen burgjet staliniste nga mjeranet qe mendonin ndryshe. Po ne Shqypnine enveriste? Pse nuk i therret trunit te fishkur enverist? Sepse dihet qe ne vitin 1991 dolen nga burgjet mesjetare te Enverit me dhjetera mijra te burgosur politike dhe me mijera te tjere kishin lene kockat ne vorre te panjohura per familjaret. A e kupton ti ndryshimin o fanatiku Ericson Dallkauku? Meqe po tregon per mikun tend me nene te huaj, po per grate e huaja qe ishin martuar me shqyptare, te cilet u likuiduan mizorisht nga regjmi sadist i Enver Hoxhes a e ke bere llogarine sa vdiqen ne vendin tone me tortura te padegjuara ne Bote kur talleshin me to xhelatet e Enverit duke i quajtur me cinizem enverist si spiune te Social-Imperializmit sovjetik? Se Partia e Punes nuk i ka kerkuar akoma falje ketyre grave qe i besuan shqyptareve dhe u genjyen pabesisht nga PEDERASTI sadist Enver Hoxha, te cilit i sherbeu ambasadori Shaqir Vukaj me kaq besnikeri per vite me radhe.

   Reply to this comment
 11. gjermani i fundit March 13, 11:28

  Nuk mund te marresh thjesht shifra ekonomike, se ja, Franca, Italia, RFGJ kishin rritje ekonomike afer 8-10% ne vitet ’70, sot jane ne 1-2%, por pse s’bie sistemi? Une besoj se dy sistemet kane nje problem themelor, qe eshte Lufta. Lufta dhe shpwnzimet per te paradoksalisht sollen rritje te ardhurash per ekonomite kapitaliste, per ato socialiste ka efekt te kundert. Ama Lufta eshte sforco nga fondet e shtetit; ja, shihni qe ne Paqe kapitalizmi bie ne depresion. Eshte shume e thjeshte, Marksi e kish thene qe ne etapen e fundit kapitalizmi do dominoje me forcen e armeve. Meqe Gjermania dhe Japonia jane majat e teknologjise dhe eficences industriale, pse nuk dominojne ato, por daje Sam? Nuk thua dot qe Lindja ra vete, kunder saj u zhvillua nje bllokade e papare, nuk mund t’ia delte nje rendi 2000 vjecar nje rend 50 vjecar, si nje femije para eksperiences se nje plaku. Se kapitalizmi i sotem po shnderrohet ne nje feudalizem financiar pa kufij gjeografike dhe politike. Gradualisht, duke shembur sindikatat po kohet ne maredhenie skllavopronare, me ndryshimin e vogel se skllavopunwtori duhet paguar me dy qindarka se per te shitur mallra nevojitet konsumatori ne shkalle te gjere. Zgjidhja e vetme eshte shteti qe kontrollon mjetet e prodhimit, ndryshe Shteti eshte i marre peng nga oligarkia dhe vihet pa ekuivok ne sherbim te saj. Doni shembuj? Hapni syte me mire dhe beni nje pyetje elementare: si ka mundesi qe te gjitha shtetet ne bote jane financiarisht debitore?

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*