Dokumenti për kryeministrat e BE: MV hap negociatat, Shqipëria shtyhet

October 16, 2019 12:12

Dokumenti për kryeministrat e BE: MV hap negociatat, Shqipëria shtyhet

Dokumenti zyrtar i përgatitur nga Presidenca finlandeze e Bashkimit Europian pas mbledhjes së ministrave të vendeve anëtare të BE-së në takimin e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme propozon hapjen e menjëhershme të negociatave me Maqedoninë e Veriut, ndërsa hapjen e negociatave me Shqipërinë e shtynë për gjysmën e parë të vitit 2020.

Në këtë mënyrë, BE-ja e ndan Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut në procesin e integrimit, duke i kërkuar Komisionit Europian të analizojë edhe një herë arritjet e reformave të Shqipërisë.

Gjatë mbledhjes së djeshme të ministrave të Jashtëm të BE-së, 23 vende kanë qenë pro hapjes së negociatave për të dyja vendet ballkanike, ndërsa Finlanda ka propozuar hapjen e negociatave për Maqedoninë e Veriut dhe jo për Shqipërinë.

Mësohet se vende si Holanda dhe Danimarka kanë qenë kundër hapjes së negociatave për të dyja vendet, duke i cilësuar të papërshtatshme për në BE, ndërsa Franca ka vijuar të mbajë pozicion të palëkundur kundër hapjes së negociatave për sa kohë BE-ja nuk ka kaluar një proces reformimi të saj.

Edhe Greqia është rreshtuar me vendet skeptike, me një pozicion jo shumë të qartë, ndërsa ka arritur të përfshijë në këtë dokument respektimin e pakicave kombëtare në Shqipëri.

Drafti mësohet se do t’i paraqitet mbledhjes së Kryeministrave të vendeve anëtare të BE-së, si një material orientues për vendimmarrjen e tyre më 18 tetor.

MAQEDONIA E VERIUT

13. Me progresin e arritur në reformat dhe kushtet e përcaktuara unanimisht nga Këshilli në qershor 2018, Këshilli, duke iu nënshtruar miratimit nga Këshilli Europian, vendos të hapë negociatat e pranimit me Republikën e Maqedonisë së Veriut. Këshilli fton Komisionin të paraqesë, pa vonesë, një propozim për një kornizë për negociata në përputhje me konkluzionet e Këshillit Europian në dhjetor 2006 dhe integrimin e një qasjeje të rishikuar në përputhje me paragrafin 3.

Për të mbështetur vijimin e vazhdueshëm të reformës, parimet themelore duhet të integrohen në procesin e bisedimeve, duke përfshirë një qasje të forcuar më tej për sundimin e ligjit. Para konferencës së parë ndërqeveritare, e cila duhet të zhvillohet jo më vonë se në gjysmën e parë të vitit 2020, ky kuadër negociues do të miratohet nga Këshilli.

Këshilli më tej fton Komisionin të përfundojë procesin e ekzaminimit analitik të acquis së BE-së me vendin, duke filluar me kapitujt mbi gjyqësorin dhe të drejtat themelore dhe drejtësinë, lirinë dhe sigurinë.

 

SHQIPËRIA

15. Këshilli mirëpret që vendi ka demonstruar vendosmërinë e tij për të përparuar në axhendën e reformës në BE dhe ka dhënë rezultate të prekshme dhe të qëndrueshme, duke përmbushur kushtet e identifikuara nga përfundimet e Këshillit në qershor 2018 për hapjen e negociatave të pranimit. Këshilli mirëpret që vullneti politik për të ecur përpara është demonstruar vazhdimisht nga qeveria, me gjithë një atmosferë politike të polarizuar.

16. Këshilli mirëpret zbatimin e vazhdueshëm të Reformës gjithëpërfshirëse në Drejtësi dhe rezultatet konkrete të arritura, veçanërisht në rivlerësimin e të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve (vetingu), me të gjitha rastet prioritare dhe një numër të konsiderueshëm të çështjeve shtesë të përfunduara. Këshilli mirëpret përparimin e vazhdueshëm në verifikimin e gjyqtarëve për Gjykatën Kushtetuese dhe prokurorët për Strategjinë Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

Këshilli vëren nevojën për të mbushur tani vendet e lira, përfshirë në Gjykatën Kushtetuese. Ai mirëpret krijimin e organeve të reja për vetëqeverisje të pavarur të gjyqësorit, veçanërisht Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë Prokurorial dhe Këshilli i Emërimeve të Drejtësisë, duke çuar në formimin e SPAK-ut, Byrosë Kombëtare të Hetimit (NBI) dhe Gjykatës përkatëse.

Zbatimi i Reformës Gjyqësore duhet të vazhdojë. Këshilli vë re pozitivisht forcimin e të dhënave të hetimeve proaktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, përfshirë në nivelin e lartë. Bashkëpunimi policor me shtetet anëtare të BE-së është intensifikuar, duke çuar në operacione të suksesshme të zbatimit të ligjit në shkallë të gjerë dhe arrestimin e ndjekjen penale të drejtuesve të rrjetit të organizuar kriminal.

Këshilli sheh me pozitivitet veprimet e vendosura të Shqipërisë kundër kultivimit dhe trafikimit të drogës. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të vazhdojë në të gjitha nivelet dhe duhet të rritet proaktiviteti në inicimin e operacioneve.

17. Reforma e Administratës Publike vazhdoi në mënyrë të qëndrueshme, duke rritur profesionalizmin dhe transparencën e procedurave të rekrutimit në shërbimin civil dhe efektivitetin në ofrimin e shërbimeve publike, si dhe përmirësimin e bërjes së politikave përmes futjes graduale të vlerësimeve të ndikimit. Këshilli rithekson rëndësinë e mbrojtjes efektive të të drejtave të njeriut, përfshirë personat që u përkasin pakicave, romëve dhe politikave antidiskriminuese, për të cilat masat u ndoqën më tej.

Në këtë drejtim, Këshilli inkurajon Shqipërinë të marrë miratimin e plotë të legjislacionit sekondar për të zbatuar ligjin kornizë për mbrojtjen e minoriteteve dhe të përparojë në përkufizimin dhe zbatimin pasues të reformës së të drejtave të pronës tashmë të nisur.

18. Në përputhje me konkluzionet e përbashkëta të dialogut ekonomik dhe financiar, Këshilli i bën thirrje Shqipërisë të përparojë më tej me konsolidimin fiskal, të përmirësojë planifikimin dhe ekzekutimin e investimeve publike, të përmirësojë mjedisin e biznesit dhe investimeve, të investojë në burime të rinovueshme të energjisë përtej hidrocentraleve dhe në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit.

19. Këshilli i rekomandon fuqishëm Shqipërisë përafrimin e plotë me të gjitha pozicionet dhe deklaratat e Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë së BE-së. Këshilli mirëpret angazhimin dhe përparimin e treguar në luftën kundër terrorizmit dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm, dhe inkurajon Shqipërinë të ndjekë më tej këto përpjekje. Këshilli gjithashtu mirëpret nënshkrimin e marrëveshjes së statusit midis BE-së dhe Shqipërisë për vendosjen e ekipeve europiane të kufirit dhe rojës bregdetare në Shqipëri, e ndjekur nga vendosja e parë ndonjëherë e ekipeve jashtë BE-së dhe fillimi i operacioneve të tyre. Këshilli gjithashtu mirëpret pjesëmarrjen e vazhdueshme të Shqipërisë në misionet e përbashkëta të sigurisë dhe mbrojtjes.

20. Këshilli vëren pozitivisht përpjekjet e Shqipërisë për të vendosur masa efektive për të kundërshtuar numrin e madh të kërkesave për azil të parashtruar nga shtetasit shqiptarë në shtetet anëtare të BE-së dhe vendet e asociuara të Shengenit. Këto masa duhet të ndiqen dhe forcohen më tej, së bashku me bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe dialogun me vendet më të prekura, derisa fenomeni të adresohet në mënyrë efektive.

21. Në dritën e progresit të arritur në reformat dhe kushteve të vendosura njëzëri nga Këshilli në qershor 2018, Këshilli pajtohet me hapjen e negociatave të pranimit jo më vonë se në gjysmën e parë të vitit 2020, të ftojë Komisionin të paraqesë, pa vonesë, një propozim për një kornizë për negociatat në përputhje me konkluzionet e Këshillit Europian në dhjetor 2006 dhe në përputhje me paragrafin 3. Për të mbështetur rrjedhën e reformës, parimi i parë themelor duhet të jetë i integruar në procesin e negociatave, duke përfshirë një qasje për të forcuar më tej për sundimin e ligjit. Korniza e bisedimeve do të miratohet nga Këshilli.

Para konferencës së parë ndërqeveritare, e cila duhet të zhvillohet jo më vonë se në gjysmën e parë të vitit 2020, në varësi të progresit të bërë, Shqipëria duhet të sigurojë funksionimin e Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Supreme dhe të bëjë përparim të mëtejshëm në Reformën Zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR-it. Para se të hapen kapitujt e parë, Shqipëria duhet të trajtojë çështjet e mëposhtme: inicimin e hetimeve ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të dyshuar për sjellje kriminale si rezultat i gjetjeve nga procesi i vetingut, inicimi i hetimeve në rastet e akuzave për mashtrim elektoral, sigurimi i funksionimit të SPAK-ut, të forcojë më tej rekordin e hetimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përfshirë në nivelin e lartë, të miratojë dhe zbatojë ligjin zgjedhor në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR-it, si dhe të zbatojë çfarëdo vendimi relevant të Gjykatës Kushtetuese për zgjedhjet lokale të 30 qershorit 2019.

Këshilli më tej fton Komisionin të përfundojë procesin e ekzaminimit analitik të acquis së BE-së me vendin, duke filluar me kapitujt mbi gjyqësorin dhe të drejtat themelore dhe drejtësinë, lirinë dhe sigurinë.

22. Këshilli inkurajon Shqipërinë të vazhdojë përpjekjet e saj për reforma, veçanërisht në fushat themelore për procesin e pranimit në BE. Partitë e opozitës duhet të riangazhohen në mënyrë konstruktive në institucionet demokratike. Të gjithë aktorët politikë duhet të angazhohen në axhendën e reformës së BE-së dhe të dialogojnë për të kapërcyer polarizimin politik.

 

o.j. / dita

October 16, 2019 12:12
Komento

17 Komente

 1. Aladini me Eskorte October 16, 12:36

  Ne nuk kemi diplomaci
  As burra shteti

  Me eshte mbushur mendja top qe ne kete bote gjithcka eshte ceshtje presioni dhe kunderpresioni, do te thote qe nje vend duhet te kete burra apo gra te atilla ne perfaqesim qe dini te imponohen, qe dine te negociojne, qe dine te harmonizojne interesa, qe dine te mbrojne vendin, qe e duan vendin e tyre, qe japin e marrin me nje fjale ne nivele mes vendesh.

  Te tjerat, “standartet” apo “keshillat” etj jane derivat i ketyre me siper.

  Nuk kemi burra te zote qe na paerfaqesojne, kaq eshte.

  Jane burreca lokale qe e kane synimin thjesht tek pasurimi i familjes se vet dhe atij oborrit te tyre dhe aq.

  Nuk e duan Shqiperine

  Kur deshtojne vete thone fajin e ka Shqiperia

  Ka qe ne 1912 ky muhabet, thjesht vazhdon me kete kaqolin Ramen

  Reply to this comment
 2. Evropi kurva plake October 16, 12:40

  Na hengshi karin EU ! Rama po te tregohet i mencur tani, e kthen shqiperine ne ure per ne BE per te gjithe byrazeret siriane qe do dergoje turku Erdogan !

  Reply to this comment
 3. Baca October 16, 12:59

  Ky esht nje lajm i mire per kryeministrin per luli n dhe monen sepse nuk u shkoj mundi dem me pak fjal ja arriten qellimit, do vazhdojn ta rrjepin ket popull pa i trazu njeri besoj se nuk do e ken te veshtir as per vitin tjeter qe ti shtyn negocijatat sepse eshte e vetmja gje qe din ta bejn mire.

  Reply to this comment
 4. Edi October 16, 13:00

  Eshte mesuar Shqiperia ta shtyje me vegime ne horizont. Pa per 50 vjet Socializmin…

  Reply to this comment
 5. Sulo kapedani October 16, 13:09

  Ne ate ure bashke me sirianet jane edhe shqiptaret per 30 vite e kusur o shoku

  Reply to this comment
  • anticensurë25642654 October 16, 14:57

   sulo atë deshte të thoshte dhe Evropi kurva plake!
   me sirianët që do të na dërgojë vëllai i tij do përzihemi dhe ne e fitojmë azil shpejt e shpejt!!
   si shqiptar,stë jep kush tashti!!

   Reply to this comment
  • anticensurë25642654 October 16, 14:57

   sula atë deshte të thoshte dhe Evropi kurva plake!
   me sirianët që do të na dërgojë vëllai i tij do përzihemi dhe ne e fitojmë azil shpejt e shpejt!!
   si shqiptar,stë jep kush tashti!!

   Reply to this comment
 6. ETHEM LALAJ October 16, 13:34

  ZOTRINJ:SALIKRIMI E ARRITI QELLIMIN PLOTESISHT.KJO ISHTE DESHIRA E TIJ PER MOS HAPJEN E BEGOCIATAVE.TASHME PRITEN PROTESTAT E MOSBINDJES CIVILE .
  -SULMI I PLOT AGRESIV KUNDER INSTITUCIONEVE TE VENDIT PER 8 MUAJ RRESHT KETU DO TE ÇONTE.
  -QENDRIMI HOLLANDEZ KUNDER DOLI HAPT PRO L.BASHES QE LOBOI FUQISHEM NE GJERMANI,HOLANDE E KUDO.
  -POPULLI E KA TE QARTE 100 %, SE KUSH E DO VENDIN NE BE E KUSH JO.
  -GJITHASHTU POPULLI E DI MIRE SE SB ESHTE FATKEQSIA KOMBETARE E KETIJ VENDI PER 30 VJET.
  -SA TE JETE GJALLE DHE NE POLITIKE SB AS PD E AS VENDI NUK BEHEN.!
  -DHE KJO PASI SB KA KAPUR DREJTESIN QE NE 1992 DHE NUK E LESHON.
  -TAKTIKA:POLICIA+PREKURORIA=ARRESTO DHE GJYQSORI LESHO KRIMINELET NGA BURGU…ESHTE MOTOJA BERISHISTE E INDINJARES POPULLORE QE DIKUR DO TE KTHEHET KUNDER QEVERISHES SE KM RAMA.
  -NDAJ HIPOKRITET SALIST BERTASIN “..NUK KA SHTET”.SE ME KRTO BEMA SALISTE,KY DO E KISHTE FUTUR NE BURG EDI RANEN 100 HERE.SEPARI PER 21 JANARIN.
  -DHE RAMA DO E PSOI NJE DITE.
  -SEPSE SI NE FUTBOLL..PO NUK SHENOVE 1 GOL…DO PSOSHE..2 ! PIKE.

  Reply to this comment
  • anticensurë25642654 October 16, 14:50

   o kapterri madhor,nga pjesa budallaqe e mallakastrës
   merr dhe duron me vete,idajetin e ke këtu e eja ti bëjmë zap këta të “SALIKRIMI”t që na prishën hapjen e “BEGOCIATAVE”!
   eja se ka pushkë druri sa të duash,bile kinezët sjellin armë për të luajtur kalamajt!!shkojmë i blejmë me të lirë o kapterr!!na bëjnë ulje kinezët!!
   sa idiot që je moj qënje që gabimisht të quajnë sapiens!!

   Reply to this comment
  • Baca October 16, 15:01

   Qe mund te bashkpunojn me njeri tjetrin ste shkon ndermend?

   Reply to this comment
 7. PO , PO October 16, 16:55

  Me ndonje perjashtim te vogel , apo nderrim vendi te paragrafeve , Europa nuk ka ndryshuar asgje , nga ato qe i ka bere si refren te zakonshem ! Mire do te ishte , te ulej entusiazmi i popullit per t`u futur ne BE, se vetem atehere Europa do te na merrte seriozisht ! BE-ja punon e pranon , jo me nje standart , as me dy , por sajon standarte te ” reja ” , sa here qe ia lyp nevoja !
  Te gjitha pikat qe atakon Ajo , na kthejne ne vitin 1990 pa as me te voglin progres , edhe ndonje fjale e mire qe tentohet te thuhet , eshte nje tualet i zbehte , ashtu sic dine te bejne europianet , kur duan te mashtrojne e te fshehin qellimin e tyre te vertete !

  Reply to this comment
 8. PO , PO October 16, 17:44

  Gjithecka thuhet ketu , eshte sajuar me qellim dhe ne menyre artificiale ! Une do te merrja , qofte dhe vetem njerin nga sa flitet ketu ; ate te trajtimit te minoiriteteve ! Mund te thuhet me gojen plot e pa asnje medyshje , qe Shqiperia eshte i vetmi vend ne bote , qe i ka trajtuar dhe trajton minoritetet (pakicat kombetare) pa asnje dallim nga ata te kombesise shqiptare . Ne nje kohe , qe ne vendet e BE-se ka sjellje e trajtime skandaloze , deri ne mohimin total e me arrogance , te ceshtjes se minoriteteve , diskriminimit racor , fetar , etnik dhe gjuhesor , tek ne , nuk ka ekzistuar anje here ndonje problem i tille . Edhe tani pas viteve `90 , jane deklaruar “minoritete” te reja , pervec atij grek e maqedonas , na dolen gjasme pakica etnike bullgare , rumune , bile edhe serbe mu ne mes te Shqiperise ne Fjer … ! Abuzohet rende nga vendet e BE-se , qe perpiqen te perfitojne sa te mundin , duke shitur teper shtrenjte voten e tyre “pro” , per celjen e negociatave ! Do te duheshin burra te vertete , qe nuk na kane munguar as ne shekujt e kaluar , mendje e kthjellte , atdhetare te vendosur e trima , per ta nxjerre vendin nga kjo pike e vdekur , ku e kane sjelle Esat Toptanet dhe Haxhi Qamilsat moderrne . Ka qene nje kohe jo shume larg , kur europianet perpiqeshin ta neperkembnin Shqiperine , ne Konferencen e Paqes ne Paris 1946 , kur perfaqesuesi shqiptar , i doli zot vendit burrerisht , duke ngritur zerin fuqishem … ” …mua me ka derguar populli im ketu , jo per te dhene llogari , por per te kerkuar llogari …” , edhe pse atehere , situata ishte ndryshe , Shqiperia e rrenuar totalisht nga lufta e prapambetja shekullore , me rreth 900 mije banore , 90% e te cileve analfabete , kurse sot jemii ne kushte shume me te favoreshme , por kemi politikane te pa afte dhe me moral te vajtueshem , qe e kthyen vendin , si ne vitin 1912 . Sot europianete treguan veten , se nuk kane ndryshuar aspak , nga qendrimet e tyre me te hereshme , si Franca , Rusia , Serbia , Greqia , Bullgaria , etj ! .

  Reply to this comment
 9. D... October 16, 17:47

  Keta meritojne 1 milion e kusur siriane ,irakene ,afgane e soj e sorollopin e tyre , tua shk….ne ckane ..

  Reply to this comment
 10. Ne nuk kemi faj, fajin e ka Europa gjithmonë! October 16, 21:17

  Se si kërkon të futet Shqipëria në BE e tregon fytyra e shtrëmbëruar e Edi Ramës në mesazhin e tij në fejsbuk. Të le përshtypjen e fytyrës së një alieni që po flet nga një qytetrim 10000 vite drite larg dhe broçkollit ca mendime që nuk kanë fare lidhje me detyrat e caktuara për të merituar hapjen e negociatave, por ai broçkollit se si është situata e brëndëshme e vëndeve të BE që ndikon në humorin e qeveritarëve të tyre. Simbas tij po të jetë humori i qeveritarëve të BE i mirë, do të hapen negociatat për Shqipërinë, po të jenë të mërzitur nga shkaqe të brëndshme, nuk ka hapje negociatash. Gomari ynë kryeministër dhe qeveria e tij feministe nuk ka asnjë difekt, e kanë luftuar korrupsionin, gërdalla e ngordhur shtet po funksionon si duhet, presidenca, qeveria, drejtësia, funksionojnë në harmoni të plotë, ekonomia po lulëzon, mirqënia e popullit në kulmet e saj, çdo gjë në rregull, vetëm janë ca çështje të brëndshme të Hollandës, Francës e ndonjë vëndi tjetër që ka prishur humorin e qeveritarëve dhe ata se çfarë kanë që e nxjerin inatin tek Shqipëria. Këta janë tipa të vështirë dhe nuk u ngrihet humori si zonjës Merkel nga barcoletat e kryeministrit dhe s’ kanë shije që të mahniten nga zhgarravinat e piktorit tonë të talentuar sikurse mahnitet frau Merkel dhe të harrojnë shkaqet e brëndshme dhe të thon vetëm një pro që s’u kushton shumë për Shqipërinë.
  Megjithëatë ka një rreze shprese. Deputetët e parlamentit Hollandez kishin qarë me lotë kur u lexua në seancën e fundit letra e ministreshave shkruajtur nga Edi Rama. Qarja kishte kaluar në dënesë totale kur u lexua pasazhi prekës për martesat gej dhe me lotë në sy ata vendosën që të thon pro për Shqipërinë.
  Po kështu presidenti Makron ishte prekur kur kishte mar vesh që në fanellat e kombëtares shqipëtare ishte shkruajtur emri i tij dhe barometri i tij i rënë nga situata meteorollogjike e brëndshme u ngrit me një herë në nivelin e një “po”-je për Shqipërinë për hapjen e negociatave. Prandaj , bashkë komentues, të jeni optimist, qeveria jonë, instiucionet tona shtetërore, politikanët e të gjitha ngjyrave, në unitet, po punojnë natë e ditë për zbatimin e detyrave për hapjen e shisheve të shampanjës për negociatat. I paçim sa malet burrat dhe fëmrat tona të mender shtetit dhe mender politikës sonë!

  Reply to this comment
  • anticensurë25642654 October 17, 08:03

   Ne nuk kemi faj, fajin e ka Europa gjithmonë!
   nuk na meritojnë jo!!
   sidomos me këtë lider global që kemi!?
   kishte për ti udhëhequr në greminë që do ti kishte kënaqur!!

   Reply to this comment
 11. Gege Kosova October 17, 09:42

  BE eshte fajtore, qe vazhdimisht mbane rezerva ndaj Shqi perise dhe shqiptareve.Vepron keshtu vazhdimisht per te mabjtur traditen negative qe eevropa kishte dhe ende e ka ndaj Shqiperise dhe shqipt areve.Shqiperia dhe shqiptaret jane jo vetem fizikisht e gjeografikisht Evrope,por edhe shpirterisht e shtetesisht e politikisht,mban morale tipare tradicionale evropjane,Shqiperia dhe shqiptaret kane pas dhe kane gjitha vlerat materiale e shpirterore evropjane,Shqiperia eshte shtet me tardita qe ka shtetesine me popull e,troje,etnike, gjuhen, flamur dhe simbole kombetare e shteterore nder me te vjetrat ne Evrope,per dallim nga shume shtete te tjera,tashme ne BE, Shqiperise ende I hedhin parakushte,kushte e kushtezime banela.

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Njoftim

Njoftim

Njoftim