Ekspertizë e paautorizuar për Olldashin (RAPORTI I PLOTË NË PDF)

Nga Arben Meçaj December 16, 2013 20:22

Ekspertizë e paautorizuar për Olldashin (RAPORTI I PLOTË NË PDF)

Arben Meçaj është një inxhinier me profesion dhe pedagog që në fakultetin e Inxhinierisë ka dhënë lëndën e dinamikës së lëvizjes. Është pikërisht lënda dhe shkenca që interpreton shkaqet e lëvizjes së trupave në situata dhe rrethana të caktuara. Pasi është njohur me ekspertizën zyrtare Autoteknike për aksidentin e deputetit Sokol Olldashi, në mënyrë vetjake, Arben Meçaj është angazhuar për të studiuar këtë ekspertizë zyrtare dhe për të bërë llogaritjet e veta sa i përket dinamikës së aksidentit. Në përfundim të përllogaritjeve Meçaj na ofroi një raport voluminoz, me interpretime dhe tabela përllogaritjesh dhe një gjuhë tepër teknike të cilat i ofrojmë sot të përmbledhura për lexuesit.

Ajo çka të bie në sy menjëherë është fakti se Meçaj gjen probleme që në pyetjet që prokurori i ka dërguar ekspertit zyrtar duke pretenduar se në fakt prokurori e ka orientuar ekspertizën dhe rezultatin e saj ende pa nisur. Më pas Meçaj ka marrë në shqyrtim dhe ka përllogaritur daljen e automjetit nga rruga kryesore, duke zbuluar se duhej një shpejtësi më e madhe se 53km/orë që mjeti i Olldashit të dilte nga rruga për shkak të kthesës. Kur në fakt është e vërtetuar shkencërisht se shpejtësia e mjetit  në momentin e daljes nga rruga ka qenë më e vogël se 53km/orë. Sipas studimit të Meçajt, pasi ka dalë nga kthesa, mjeti i Olldashit ka ecur në shpatin e pjerrët por ende pa mbërritur në skarpatin e kanalit i cili ndodhej në fund të shpatit, në një distancë rreth 2.25 metër nga ky skarpat mjeti ka ndaluar, pra shpejtësia e mjetit është bërë Zero.  Këtu në këtë vend ku zbulohet se mjeti ka ndaluar plotësisht Meçaj gjatë matjeve në terren ka gjetur në këtë vend dhe një copëz dekorative të parakolpit të Mercedesit të Olldashit, të cilën hetuesit nuk e kishin administruar. Por si u zhvendos mjeti nga pika ku ndaloi deri në kanal ku dhe i ndodhi përmbysja? Meçaj në ekspertizën e tij thotë se automjeti ka ecur me marsh “indietro” për 2.25 metër duke shtuar se nga inspektimi i vendit të ngjarjes dhe gjurmët e lëna në terren kjo është e vetmja mundësi për ta çuar mjetin buzë skarpatit të kanalit, nga ku ka ndodhur dhe rrokullisja, pra përmbysja e mjetit. Sipas Meçajt kjo zhvendosje në këtë segment prej 2.25 metër është dhe pika dhe rezultati i pathënë në raportin zyrtar dhe sipas tij përbën një moment që ndryshon tërësisht dinamikën e ngjarjes dhe rrethanave e për pasojë dhe saktësinë e hetimit. Për më tepër studimi i Meçajt ngre dyshime në lidhje me dëmtimet e evidentuara në pjesën e baxhasë së automjetit nga krahu i shoferit, dëmtime të cilat sipas tij,ngrenë shumë pikëpyetje pasi deri më tani nuk lidhen me rezultatin e dinamikës së ndjekur nga automjeti në momentin e aksidentit.

 

ÇËSHTJA 1: Pyetjet e prokurorit orientuan konkluzionin e ekspertit

Titulli i Aktit Ekspertizës  Autoteknike për aksidentin e Olldashit ishte “Aksident si  pasojë e  daljes  jashtë rruge  në  kushtet  e  errësirës dhe mot me  shi ”. Nga titulli duket sikur gjithçka kishte përfunduar ende pa nisur. Thjesht duheshin gjetur argumentet për të mbështetur ‘tezën e porositur’. Më pas vinin pyetjet dhe kërkesat e prokurorit të çështjes ku bëjnë përshtypje veçanërisht  pyetjet 4 dhe 6.

Pyetja 4 ishte:  A konstatohen shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor  në aksidentin e ndodhur,  nëse po cilat janë ato dhe nga kush janë shkelur?

Pyetja 6 ishte: Cila prej shkeljeve ka lidhje të drejtpërdrejtë me ardhjen e pasojës, pra cili është shkaku determinant i shkaktimit të aksidentit?

E çuditshme por e vërtetë. Prokurori orienton se shkaqet e aksidentit janë shkelje të rregullave të qarkullimit dhe pyet: Cila prej këtyre shkeljeve është Determinuese. (?!)

Faksimile 1 Orientimi i prokurorit

ÇËSHTJA 2- Shpejtësia e mjetit duhej mbi 53km/orë për të dalë nga rruga

Nëse do ti referohemi standardit të llogaritjes së shpejtësisë maksimale në kthesë, kjo kthesë, në kushte të pafavorshme, pa mbingritje(këndi mbingritjes 00), me lagështi, (kushte shiu, koeficienti i fërkimit 0.5),  garanton një lëvizje të sigurt pa rrëshqitje anësore (proces fizik që nxjerr automjetin nga rruga) me shpejtësi 50.0 km/orë.

E nëse në llogaritje merret në konsideratë dhe mbingritja me 3.0%(me rezervë, sepse në teren ajo është  4-5 %) , atëherë kjo shpejtësi lëvizje (e sigurt në kushtet atmosferike të momentit të aksidentit) shkon në 53.0 km/orë .

Faximile 2 shpejtesia e nevojshme per daljen nga kthesa

ÇËSHTJA 3: Automjeti mund të rrokullisej vetëm me shpejtësi mbi 95 km/h

Automjeti me të cilin lëvizte Sokoli është Benz S550 4Matic.

Është për tu habitur fakti që në Aktin e Ekspertizës Autoteknike në asnjë rast nuk jepet tipi i automjetit. Paraprakisht cilësojmë se automjeti Benz S550Matic është një automjet me cilësi tepër të veçanta teknike, veçanërisht të lidhura me sigurinë e lëvizjes. Ky lloj automjeti ka qendër rëndese tepër të ulët pasi është 4×4.

Këto dy tregues i japin këtij lloj Automjeti një shkallë të lartë sigurie gjatë lëvizjes në kthesë dhe në shpate . Me këto tregues ky lloj automjeti përmbyset dhe rrëshqet në kushte tepër specifike të gjeometrisë së terrenit dhe dinamikës së lëvizjes së Automjetit.

Ky lloj automjeti posedon një lartësi 147cm( Qendra e Gravitetit është e ulët, jo më shumë se 65 cm nga toka), një gjerësi(distance gomash prej 187 cm)  dhe gjatësi ( Para-prapa Kolp) prej 511 cm si dhe peshë rreth 2.050 kg. Me këto tregues , referuar formulave standarde të llogaritjes në kthesë, dalja nga kthesa për efektin fizik të rrokullisjes rrotull gomave të jashtme (dhe kjo vetëm nëse goma pengohej në rrëshqitje ) do të ishte  e mundur vetëm për shpejtësi  mbi 95.0 km/orë.

Faximile 3 Rrokullisja e mjetit

ÇËSHTJA 4- Automjeti ka ndaluar plotësisht (në piketën 8)
pa mbërritur tek skarpati i kanalit

Rrëshqitja në shpat varet nga pjerrësia e shpatit, por dhe koeficienti i fërkimit  rrotë- shpat.  Por për të konkluduar mbi këtë fenomen është e nevojshme të analizojmë lëvizjen e mjetit nga piketa 3-4(fillimi i daljes nga rruga) deri tek piketa 8(vendi ku ndalon mjeti ende pa mbërritur tek kanali) . Në këtë trajektore , lehtësisht në terren, konstatohet se kemi ruajte gati të pacenuar të trajektores së automjetit nga trajektorja e lëvizjes në bankinë. Spostimi është thjesht gjeometrik ( kalohet nga një plan horizontal në atë të pjerrët me pjerrësi rreth 45 gradë ). Pra në këtë trajektore nuk konstatohet rrëshqitje e automjetit në shpat. Këtë fakt e konstaton dhe ekspertiza kur shprehet “vazhdimi i gjurmës është i vazhdueshëm pavarësisht pjerrësisë së shpatit”. Në këtë trajektore konstatohet dhe një fenomen tjetër. Edhe pse automjeti lëviz në shpat të pjerrët  edhe pse ai në fillimin e lëvizjes së tij në shpat ka një shpejtësi rreth 10-12 km orë dhe një nxitim jashtëqitës prej 0.117 m/s2, ai vetëm 8m nga momenti i daljes nga bankina mjeti ndalon pikërisht në drejtimin e lëvizjes së paracaktuar  nga trajektorja e lëvizjes në bankinë. Pra në piketën 8 automjeti ka ndaluar  lëvizjen në drejtimin  para. Ky fakt tregon qartë se terreni ka ofruar një rezistencë të madhe në drejtim të lëvizjes. Shkaku i kësaj rezistence është popullimi i madh i  shpatit  me bimësi ferrë tepër intensive .  Jo pak  i rëndësishëm ka qenë dhe tipi i automjetit 4×4. Të dy së bashku  kanë përballuar me sukses momentin më të rrezikshëm të përmbysjes apo rrëshqitjes së automjetit në shpat  pas daljes nga bankina .

faximile 8 Trajhektorja e levizjes nga piketa deri tek kanali

ÇËSHTJA 5- Shiriti i parakolpit u gjet 1 muaj pas ngjarjes
(në vendin e “Piketës 8” ku ndaloi automjeti)

Aq e “butë” ka qenë rënia në shpat si rrjedhim i kësaj rezistence dhe tipit të automjetit (4×4 ), sa parakolpi i automjetit nuk ka pësuar asnjë dëmtim.  I vetmi dëmtim në parakolp është shkëputja prej tij e një shiriti nikelati (zbukurimi) në ballorin e parakolpit , element i cili për ironi të hetimeve për ngjarjen aktualisht ndodhet në dorën time . Është një element i cili u gjet prej meje para tre ditësh gjatë inspektimit të hollësishem të gjurmëve të automjetit në terren. Ky element është gjetur fiks në vendin ku ekspertiza ka vendosur piketën numër 8 e cila ndodhet në distancë rreth 2.25 metër distancë nga skarpati i kanalit, pra mjeti ka ndaluar plotësisht duke u ndodhur në shpat dhe në një distancë prej 2.25 metër nga pika e skarpatit të kanalit ku ekspertiza e nxjerr si pikën ku ndodhi dhe momenti i përmbysjes së mjetit.  Vendi ku  automjeti ndalon lëvizjen (Piketa 8) ndodhet rreth 2-2.25 m larg nga skarpati vertikal ( 90gradë) i kanalit ku ndodhen gjurmët e automjetit dhe në të cilin realizohet përmbysja .  Kjo situatë parashtron për zgjidhje pyetjen: Si u përshkrua distanca prej 2 deri në 2.25m nga piketa 8 deri tek skarpati?

Faximile 5 gjendja e parakolpit

ÇËSHTJA 6- Ekspertiza zyrtare nuk shpjegon zhvendosjen drejt kanalit

Nëse gomat kanë arritur në Piketat 13 -14(buza e skarpatit të kanalit dhe vendi ku u gjetën shenjat e gomave të makinës) përmbysja është absolutisht e mundur. Energjia e  mundshme e automjetit, energji që e ka sjellë atë deri tek skarpati nuk është ajo kinematike  e marrë nga lëvizja në rrugë (kjo energji zerohet në piketën 8). Ajo mund të jetë vetëm potenciale  e siguruar pikërisht në këtë pikë. Pra energji e fituar në piketën 8 vetëm pasi automjeti është ndalur më parë në këtë piketë në distancë 2.25 metër nga skarpati i kanalit.
Pra llogaritjet sugjerojnë që e vetmja mundësi për kalimin e automjetit nga piketa 8(vendi ku u ndal) në piketat 13-14(skarpati i kanalit ku nisi përmbysja) është vetëm ajo e energjisë potenciale.
E shprehur në term të thjeshtë kjo situatë është ekuivalente me një automjet i cili  ndodhet në pozicion pingul me shpatin dhe fillon lëvizjen  në skarpat  duke rrëshqitur anash për efekt të peshës dhe pjerrësisë së skarpatit .
Mundësi tjetër  e kalimit nga pozicioni në piketën nr.8 në skarpatin e kanalit  është një përmbysje nga pozicioni piketa 8 e automjetit  kundrejt aksit Goma të Djathta–Tokë  dhe fluturimi apo thjesht prekja e brezit të shkurreve, duke përfunduar direkt me goma në skarpatin e kanalit.
Sesi mund të ketë ndodhur ky fenomen, teoria e dinamikës së lëvizjes nuk jep shpjegim.

 faksimile 6

ÇËSHTJA 7- Automjeti pasi ka ndaluar eci me “marsh indietro” deri tek kanali 

Referuar skenarit planimetrik  por dhe terrenit në vend-ngjarje,  rezulton se kalimi nga piketa 8 drejt atyre 13 – 14(pra nga vendi ku automjeti u ndal në ferra deri tek skarpati i kanalit) është realizuar me lëvizje mbrapsht të automjetit . Asnjë teori lëvizje nuk mund të sugjerojë këtë mënyrë lëvizje. Automjeti është Matik- Automatik. Sa me sipër këto cilësi të automjetit vështirësojnë çdo logjikë të lëvizjes pas të automjetit. Së pari automjeti ka lëvizur me marrsh para(ekspertiza zyrtare nuk identifikon marshin), ndërkohë që  lëvizja në skarpat sugjeron se rrotat kanë qenë aktive të katërta. Se dyti, tek piketa 8 automjeti vërtetë ka ndaluar por ai nuk  do të jetë fikur (cilësi e kamios automatike ). Kjo situatë bënë që vetë automjeti 4×4 jo vetëm në kushte të motorit të shuar, por në kushte të atij të ndezur me marsh para nuk lejon absolutisht lëvizje prapa. Kjo tipologji mekanike nuk mundëson lëvizje të lirë mbrapsht, përveç rrëshqitjes nën një kënd jo më të madh se 30 gradë (rreth 45 gradë është skarpati por lëvizja mbrapa nuk është sipas skarpatit por me një farë këndi me të). Kjo lëvizje rrëshqitese mund të realizohet vetëm në kushtet kur koeficienti i fërkimit Tokë-Goma është më i vogël se 0.5. Dhe në këtë rast nuk kemi rrokullisje gomash mbi teren, por rrëshqitje me fërkim që padyshim për efekt të peshës jo të vogël në çdo gomë( rreth 550kg për gomë) do të linte gjurmë rrëshqitëse në terren. Këto gjurmë nuk konstatohen. Ndërkaq shpejtësia e makinës në këtë moment  kur mjeti ndodhet në pikën 8 është ZERO (ky fakt evidentohet dhe nga ekspertiza zyrtare).

Faximile 7

*  *  * 

Ekspertiza për Olldashin nuk jep të vërtetën

Nga Arben Meçaj

Data 20 Nëntor 2013. Ditë me shi. Një shi i rëndë i nisur aty rreth orës 20:00.  Më sjell ndërmend 12 Shtatorin e vitit 1998 një ditë me shi  të rrëmbyer njësoj si kjo dite. Nuk e di se nga vinte dhe ku shkonte, shumë enigma,  por në një kthesë humb jetën Sokol Olldashi. Në kohë rekord kryhet nderimi, varrimi, ekspertiza, vendimi . Ishte aksident njerëzor na doli konkluzioni i ekspertizës. Blog-et në internet bënë punën e tyre . Dikush si militant, e dikush si qenie humane  .Të gjithë të drejtpërdrejtë. Folën, u zbrazën, dyshuan, dhanë verdiket. Ishte Aksident. Ishte Atentat. Ishte Vrasje.
Vërtetë, çfarë ishte? Humbi jetën një politikan me rekorde në politike. Ish-ministër rendi,  ish-ministër i Ndërtimit, fuksionar i lartë në PD, iniciues i një lëvizje oponente, pse jo dhe reformuese në PD .
Dyshime të mëdha për ngjarjen. Ku ishte dhe a ishte vërtet i vetëm në atë orë Sokol Olldashi?  Çfarë rrethane teknike kishte aksidenti? Çfarë rrethanash teknike sollën humbjen e jetës? Përse pikërisht atë moment kur pas dy ditësh do të shpaloste një platformë politike? Përse pikërisht Ai, i cili kohët e fundit po strukturonte në PD një formacion  ideologjik dhe njerëzor? Pyetje ..shumë pyetje që të vinë ndërmend.
E kam njohur Sokolin në vitin ‘94. Ai gazetar i RD-së dhe unë deputet i PD-së. Bënim rrugën bashkë buzë Lanës për në shtëpi. Me duhanin e tij të pandarë në buzë, me atë temperamentin e tij të qetë deri flegmatik, fjalë pak është fiksuar ai në kujtesën time.
Në vitet 2002-2003 krijuam një lidhje miqësore në kuadër të komisionit “Rama”, lidhje që ruajti raporte miqësore në kohë. Në këtë periudhë euforike për Olldashin(po promovohej si  protagonist në politikë), përsëri Sokoli flegmatik, i qetë deri në menefregizëm në tavolinën e punës, në kafe apo biseda. Duhanin e kishte të pandarë
Në vitin 2007 pas denoncimit të abuzimeve me Rrugën e Kombit nga ana ime marrëdhënia jonë pësoi ftohje.
Pas kësaj periudhe Sokoli kalon ministër në sektorin e rrugëve dhe natyrisht u bë objekt i kontestimeve të mia në këtë sektor. Asnjëherë nuk kam menduar dhe gjykuar se prania e tij në këtë ministri i dha ndonjë zhvillim apo orientim pozitiv këtij sektori. Përkundrazi, atë natë që ndodhi aksidenti mu kujtua një debat me Sokol Ballën në radio kur unë e akuzova si shkaktar të aksidentit në Himarë ku humbën jetën studentët nga Elbasani pasi ministria dhe ministri kanë përgjegjësi direkte për mungesën  absolute të sigurisë rrugore në atë kthesë, e në moment  mendova se ishte e njëjta situatë “ Ironi e Fatit … “
Gjithsesi ai ishte dhe mbeti një i njohuri im, me kujtime , me oscilacione në komunikim, pse jo dhe me konflikte në distancë.
Por mbi të gjitha ai ishte një protagonist në politikë. E si i tillë trajtimi i asaj që ndodhi me të meritonte një vëmendje më të madhe(jo thjesht në madhështinë e honorit dhe varrimit ),por  sqarimin dhe zbardhjen deri në detaj i çdo situate dhe pse me apo pa të drejtë të paragjykuar.
Politikani është person publik. Jeta, aktiviteti, protagonizmi i tij i përkasin publikut, aq më tepër kur ngjarja mbart dhe konseguenca që cenojnë parime dhe filozofi të funksionimit të shtetit dhe Demokracisë.
Politikani përfaqëson vullnete, por mbi të gjitha forcën, instrumentet, pushtetin për përfaqësim . Nëse politikani në këtë detyrë apo mision ndihet i kërcënuar,  pse jo dhe i asgjësuar (mendim  i fiksuar në ndërgjegjen e një komuniteti të gjerë social) në diskutim është Demokracia.
Nëse Azem Hajdari, Gramoz Pashko, Fatmir Xhindi , Sokol Olldashi (dhe pse i paragjykuar ) etj asgjësohen fizikisht, në diskutim, në frymë nuk është thjesht individi, por asgjësimi i një alternative.
Në opinion dhe popull shpërndahet  frika për të qenë Oponent, mekanizmi bazë që i jep jetë Demokracisë, që e mban atë gjallë dhe e zhvillon. Prandaj shteti duhet të flasë me Zë, me instrumentet e tij ligj-zbatues dhe ligjorë.
Të zbardhë për publikun të vërteta jetësore dhe shkencore sado të hidhura të jenë ato për ngjarjen apo viktimën.
Askënd nuk duhet ta gënjejë mendja se koha fshin ngjarjet. Jo! Siguroj se ato lënë gjurmë në memorien shoqërore, por më tepër në Opinionin Shoqëror.
Ato prodhojnë precedentë që kur përsëriten, prodhojnë Opinion Politik, konfuzion dhe konkluzion.
U përpoqa të realizoja një ekspertizë mbështetur mbi parime të drejta shkencore. Llogaritjet, pretendimet dhe zbulimet e kryera në këtë studim i përkasin në mënyrë specifike dhe thellësisht teknike dinamikës së lëvizjes së automjetit të Olldashit në momentet e aksidentit.
Gjykoj se referuar të dhënave të bëra publike dhe të verifikuara privatisht në terren çështja e dinamikës së lëvizjes së automjetit të tij nuk mund te konsiderohet e zbardhur.
Në këtë tragjedi njerëzore shteti nuk ka qenë në lartësinë e ekspertizës që meriton ngjarja.
Segmente të caktuara shtetërore  janë përpjekur me nxitim, papërgjegjshmëri dhe mungesë profesionalizmi të mbyllin një çështje duke lënë pas vello dyshimi shkencor. Shpreh bindjen se referuar dokumentacionit publik, procedura hetimore e ndjekur  ka orientuar hetimin drejt konkluzionesh të paragjykuara që mund të them se devijojnë nga e vërteta kësaj ngjarje.

 

 

Për të lexuar raportin e plotë në PDF klikoni linkun më poshtë

Raporti i plotë

 

Nga Arben Meçaj December 16, 2013 20:22
Komento

64 Komente

 1. MARKO December 16, 14:37

  Te gjitha vrasjet kane nje emerues te perbashket. Killer Berish – Bisha.

  Reply to this comment
  • Hithri December 16, 18:46

   Cudi si vrasesi Berishe nuk akuzoi Ramen per kete “aksident”!!!!!!!

   Reply to this comment
   • horri bulevardit 2 December 16, 19:23

    Politika ne Shqiperi (dhe ketu i kam parasysh te gjithe) eshte akoma me idene enveriste qe “populli eshte dele qe nuk e meriton te verteten”.
    Kane bere pakt ta varrosin ate mavrine, pa mbushur ende pak ore nga vdekja. Cudi e madhe. As nje i moshuar i zakonshem nuk varroset aq shpejt

    Reply to this comment
   • arbri December 16, 19:26

    qe esht vrasje kjo diet por faret se sa jan te interesuar hetuesit e prokuroret e saliut sa duan ta sbulojn ngjarjen.

    Reply to this comment
    • LORA December 16, 19:26

     Para 23 qershorit,dr.dhjeramani,kishte mbjelle kudo neper Shqiperi terror,nen moton ;-”kujdes se ai te vret” .
     Pasi vrau Sokol Olldashin,kete moto e mbolli thelle-thelle ne ate nahijen e tij brekedhjere.Me shendet e pacin eunuket e bandes PD! E kane hallall.

     Reply to this comment
   • Hajdari December 17, 22:34

    Sepse ka mundesi qe te kete gisht me te vertete.

    Reply to this comment
 2. tani December 16, 14:40

  Ceshtja 8 me cfare paresh e kishte bler koli benzin?

  Reply to this comment
  • Raimond Vlonjati December 16, 19:27

   Me parate e mija , te tuat dhe te gjithe shqiptareve ….por keta nuk i japin rendesi ketyre fakteve te vjedhjes

   Megjtihate do thosha se nuk ka rendesi fare kjo analize e dinamikes qe ben zoteria ,ne lidhje me Olldashin

   Per te gjetur si ka qene problemi i Olldashit kontrollo celularet e Shoferit te tij, te Olldashit, te depudetit Cara dhe e gjen shume lehte si vajti ajo pune, se shoferi pretendonte qe po fliste me Olldashin

   Po ashtu mer ne pyetje ata njerezit tek lokali qe thone se e pane makinen qe iku drejt e jashte ruge ….

   Ndersa per daljen nga ruga te asaj makine , qendron fakti se Olldashi e ka pasur makinen ne timon automatik, qe makina ecen vetem drejt pa pas nevojen e shoferit
   Mirpo kur makina ecen vetem drejt sipas regjistrimit automatik …kur vjen kthesa ajo del nga ruga edhe sikur me 5 km / ore te jete , sepse rotat qendrojne gjithmone drejt nga regjistri automatik….ndaj nuk ka kuptim analiza e ketij qe ka bere shkrimin

   Ndersa rokullisja ka ndodh pikerisht per shkak te energjise potenciale qe ka fituar makina gjate levizjes e shtuar edhe nga pesha e rende e saj…kur ka ndaluar nje moment eshte mbledhur gjithe ajo Energji dhe ka shperthyer me pas ..duke e rokullisuar –Kjo eshte normale ne keto raste

   Ndersa per rastin qe makina ka ecur me indietro…..kjo ka ndodhur se ndoshta ne ate moment Olldashi e ka nxjerre makinen nga regjistrimi automatik dhe per nje moment leva e marshit ka qene tek Afolio …..aty makina i ka marre mbrapa …
   Dhe ai si dudum qe ishte ( se ai duket qe ishte tip deficenti ne cdo aspekt) nuk ka reaguar me dinamizem, por ka qene i hutuar fare , apo edhe paksa i dehur ( SE ABSOLUTISHT AI KA QENE NEN efektin e Alkolit perderisa eshte treguar kaq i ngathet ,ose pastaj ai ka qene tamam dudum)
   dhe e ka lene makinan te eci mbas

   AJo ka qene makine shume e mire, dhe ai nuk ka care koke se mund ti ndodhte gje me ate makine , ndoshta
   Porse ajo “Indietro ” e makines tregon qe Olldashi aty ka regaur tek marshi duke u munduar ta levizi leven e marshit …edhe ne menyre institkive …dhe ..iku

   Nuk ka ndonje te keqe te madhe kur keta politkanet i mer ne qafe puna e tyre e dobet
   Se zakonisht pune e dobet e politikaneve mer ne qafe ne njerezit e thjeshte , porse kete rast ka mare ate qe duhet

   Edhe dicka del nga ky aksident __Mos emeroni budallenj dhe rini ne krye te Partive e qeverive se edhe popullin e merni ne qafe , por edhe ata vete i merni ne qafe

   Reply to this comment
   • milan-frever December 17, 02:26

    Nuk ekziston ne bote makine me TIMON automatik, nuk bllokohet timoni kurre e per cdo rast, vetem shpejtesia po (cruis control) dhe ne AFOLIO nje makine si ajo me kambio automatike nuk del kollaj, dhe pastaj dhe te shkoje ne indietro marshi ne kambio automatike duhet ti japesh gaz te eci makina, mos ndoshta ka qene dikush tjeter qe e ka bere tere kete manover???

    Reply to this comment
    • raimondi Vlonjati December 17, 17:02

     Ore vete ekspertiza tha qe Olldashi e ka vendos ne timon automatik–dhe natyrisht e ka vendos ne Cruis control –Dmth qe makina ecen drejt –Por kur futet ne kthese timoni nuk kthehet vete…nqs ti nuk e pret timonin –Ndaj edhe ka ikur drejt……

     Eshte nje shprehje midis shofereve qe thote se :…”Makina e di vete rugen”,
     por kur futesh ne kthese nqs ti nuk e pret paksa timonin(e kam fjalen kur je ngadale) –makina fluturon jashte
     Ai nuk e ka prere fare timonin…ka ecur si disa qe vendosn doren ne ekstremin e poshtem te timonit dhe nuk e ruajne fare ,por vazhdojne muhabetin me pasagjerin….

     Natyrisht ky e ka pas makinen moderne dhe nuk e ka care koken fare, fare ….

     Ndersa ne lidhje me ikjen mbas –Makina ka ikur mbas ,sepse aty ka qene malore dhe makina esht kthyer me turi lart ..Aty ndoshta Olldashi e ka leviz marshen ,duke e liruar dhe ne moment makina ka ikur mbrapa
     shto edhe faktin qe ajo eshte makine shume e rende mbi 2 ton…
     kjo gje ka ndihmuar qe makina te iki mbrapsht ne malore(disheze per makinen me turi lart)

     Ne fakt ky kthimi i makines me turi lart tregon se ka shume mundesi qe Olldashi te kete frenur ne kthese,
     ose ne momentin qe ka dal nga ruga, dhe nga ky frenim ..bytha e makines zhvendoset anash …dhe makina ka perfunduar me koken lart ….

     Ne kthese nuk duhet te frenosh kurre –Me ate shpejtesi qe futesh me ate shpejtesi dil nga kthesa —
     Ndryshe po frenove e hengre sa …krahi lol

     Porse nuk diskutohet fare qe nuk ka vrasje te qellimeshme aty ne ate aksident
     –se e zbulon shume lehte nepermjet celularit te shoferit dhe te Olldashit –Cdo gje tjeter eshte muhabet koti

     Reply to this comment
    • Fieraku 71 December 17, 17:24

     Po keta mafioz kaq te trashe nuk paskan gjetur nje humnere diku aty afer(200-300 meter poshte) per ta shtyre makinen?
     Ka sens sipas jush(te gjithe te zgjuar) te vrasesh nje deputet dhe ta shtysh si lope e fshatit 10 metra tutje????!!!!
     Secili nga ju te vete veten ne vend te “vrasesve”

     Reply to this comment
   • ELIOT March 2, 19:05

    NE vlore ke pa timon automatik ti lab koqja ;;;; se ne EUROPE NUK EGSISTON KJO PERRALLE .. PER SHPEJTESIN PO E LE ..AUTOMATIKE ..POR JO TIMONIN… POR TE KUPTOJ NE VLORE EDHE GOMARET JANE AUTOMATE .. QENKE BERE AVOKET I BERISHES ..

    Reply to this comment
  • ELIOT March 2, 19:00

   MË PARET …E VETA SE ISHTE MINISTER … SE KE PYETUR RAMEN ..ME CFARE DOLLARESH E BERI VILEN NE DAJT ?????APO JE BUDALLAH ..BEJA PYETJEN RAMES METES ME CFAR LEKESH I KANE BLERE BENZAT ./////. DHE TE VIME NE AKSIDENTIN…. BERISHA DUHET TE ISHTE NE BURG ME KOHE ..POR RAMA ESHTE NDYRESIRE .. DHE GJUKATA I MBYLLI SYTE .. TURP TE KEN .. DHE E DUAN SHQIPERINE EN EUROPE …. BERISHA DO TE ISHTE NE BURG QE NE KOHEN …KUR ISHTE SPIUN I ENVERIT ..NE EUROPEN DEMOKRATE ..

   Reply to this comment
 3. Guri December 16, 14:48

  Si ka mundesi qe trupi i te ndjerit te nxirrej pas dy oresh kur dritarja e tavanit ka qene e hapur dhe i ka goditur koken te ndjerit? Si ka mundesi qe shoferi i tij largohet nga Igli Cara (simbas rrefimit te ketyre te dyve) pikerisht per t’u kthyer ne ate çast dhe thene se ai pesoi aksident sepse ashtu i fliste ne celular? Si ka mundesi qe keta te dy e dinin vendin e aksidentit? A iu be autopsia? A kishte alkol apo helm ne gjak? Si ka mundesi qe brenda ne makine nuk kishte shenja gjaku kur i ndjeri u gjet me koke te coptuar? Gjaku nuk perhapet kur ka kohe qe eshte mpiksur. Bordi serb “ndihmoi” ne krijimin dhe forcimin e partise komuniste shqiptare me 1941 e me pas dhe po ashtu beri edhe pas 1991 me partine demokratike shqiptare.

  Reply to this comment
  • ledjon December 16, 23:37

   i mungonte vetem gjysma e trurit,se ku i vajti nuk i dihet,aa mungon nga apeli dhe ajo vajza qe ishte me te.

   Reply to this comment
 4. derdimeni December 16, 14:49

  Kam shumë prirje t’i besoj një analizë të tillë shkencore, dhe jo vetëm.Mënyra si u krye ekspertiza, varrimi me shpejtësi, dhe shumë fakte të tjera na kanë bërë të dyshojmë qysh herët.Në Shqipëri mafja është bërë shumë e sofistikuar dhe e vështirë për t’u neutralizuar.

  Reply to this comment
 5. bentirona December 16, 14:52

  NJesoj si ne 21 janar,GERDEC,Z TREBICKEA, e njejta ekspertize BERISHJANE.Se harron ujku zanatin e vjeter.

  Reply to this comment
 6. Mattias December 16, 14:58

  Kushdo qe i del kunder Berishes vdes ne ndonje ”aksident” naten me shi. Berisha te vret naten dhe te qan diten . Kjo dihet . Ka ndonje qe e njeh Z.Olldashi? Si ishte si njeri ?

  Reply to this comment
 7. Dorina December 16, 15:05

  Po e verteta dihet. E kane ngrene te vetët. Shiko familjaret e tij. Pse nuk ndihen? se e dine te verteten dhe kane frike te flasin. Njelloj se gruajaj e Azem Hajdarit. me mire eprfito ne heshtje te “mirat” se sa te luftosh per te drejte. C’ironi! ben sikur beson ato qe i thuhen dhe perkujton pervejtor jkrahe vrasesve dhe hesht. Fundja…ai dhe po ha si do qe et jete puna!!! perseri, c’ironi! Turp per familjaret.

  Reply to this comment
  • Alekks December 16, 18:02

   Kafsha grabitqare apo edhe kafsha shtepiake(e kishte zbutur Enver Hoxha dhe e vurj n mision Ramiz Alia Sali Berishen) nuk behet njeri. Olldashi eshte nga jugh, kafsha eshte nga veriu. Nuk bashkohen n asnje pik.

   Reply to this comment
 8. tironsi December 16, 15:10

  Shume bukur e ke sqaru ceshtjen o Arben . Kjo do metet kshuna , e pazgjidhme , deri sa te haje burgun e perjetshem Salkrimi. Te gjithe kane frike prej atij mostre , se osht shum e poshten ai , c’ a s’i ka bo ktij poplli, por do i vij dita shpejt e do tregoj vete per te gjitha vrasjet qi ka bo , edhe ket te ndjerit Sokol .

  Reply to this comment
 9. Ajet Delaj December 16, 15:17

  Une nuk arrij te kuptoj heshtjen e Qeverise per kete ngjarje madhore ne zhvillimet politiko-shoqerore se persa i perket heshtjes se opozites e kuptoj plotesisht.
  Zbardhja e ceshtjeve qe kane impakt publik mendoj se eshte ceshtje e Qeverise e sherbimeve inteligjente. Pese nuk u thirr per ekspertize te specializuar istitucione prestigjoze sic eshte FBI ?
  I ndjeri Olldashi tashme ka ikur si per miqte dhe armiqte e tije dhe nuk kthehet me por eshte mjaft e rendesishme per opinionin publik e demokracine e brishte shqiptare qe te shperndahet mjegulla nga institucionet e shtetit me argumenta bindese e shkencore se si iku nga kjo bote Sokol Olldashi.
  Nese institucionet e shtetit heshtin cdonjeri duhet ta dije se te ndjerit Olldashi kane per ti shkuar shume mbrapa ashtu sic i shkuan te ndierit Azem dhe te jene te bindur se piaca mund te ngrihet ne rang e detyre shteterore e politike. Let see.
  Shqiptaret duhet te zgjohen nese zgjatime kriminale te politikes arrijne te marrin jeten e deputeteve e figurave publike jeta e tyre dhe e familjarve te tyre eshte e barasvlefshme me jeten e zogut.

  Reply to this comment
 10. Pëllumb zaimi December 16, 15:40

  Një ekspertize e bazuar në ligjesite shkencore kjo e ben meçes. Kjo e ben bindese. Ligjësite shkencore nuk mund te shperfillen aq me teper ne fushen e shkencave ekzakte. Mendoj se tani duhen hetuar ekspertet. Nuk mund ti shpetojnë versionit hetimor përderisa beni provon paragjykime dhe deformime te ekspertizës. Te përshendes ben poradeci për guximin intelektual e qytetar!

  Reply to this comment
 11. Pëllumb zaimi December 16, 15:42

  V. R!!! Një ekspertize e bazuar në ligjesite shkencore kjo e ben meçes. Kjo e ben bindese. Ligjësite shkencore nuk mund te shperfillen aq me teper ne fushen e shkencave ekzakte. Mendoj se tani duhen hetuar ekspertet. Nuk mund ti shpetojnë versionit hetimor përderisa beni provon paragjykime dhe deformime te ekspertizës. Te përshendes ben poradeci për guximin intelektual e qytetar!

  Reply to this comment
 12. Ushtaraku që shërben në polici. December 16, 15:47

  Mirë e ka z. Pëllumb? Urgjentisht duhet hapur hetimi për perpiluesit e aktit te ekspertimit. Asnje krim nuk duhet lénë pa zbuluar!???

  Reply to this comment
  • Zoçka e Xenit December 16, 19:42

   Me bejne perher pershypje komentet e guximshme dhe tejet patriotike te zotit Pellumb Zaimi. Interneti ta kete per NDER qe ai eshte nje perdorues i tij. Respekte!

   Reply to this comment
 13. nendetsja 105 December 16, 15:55

  Mire Sales se i leverdiste vdekja aksidentale e Olldasht, sepse i hiqte ferrat nga kembet Lulush kollovarti, po ministri Tahiri dhe vartesit e tij cfare perfitojne, qe nuk i sqarojne pikate erreta te aksidentit? Kur ke pushtetin ke shume me teper mjete dhe njerez te specializuar nen komande sesa inxhinjer Meco per ta zbulluar teverteten. Pse nuk vepron Tahiri dhe policiet e Didit? Keta police arrestojne edhe nje katundar te mjere ne Elbasan, qe ngiste motorrin e markes kineze Ki Fan papatente, por nuk hetojne as antenat e as tabulatet e celulareve,madje policiashkencore ne varesi te Didit nuk mbledh as provat ne vendin e krimit dmth te aksidentit se harrova, qe eshte aksident automobistik!?

  Reply to this comment
 14. Alekks December 16, 16:18

  E di Sali Berisha ose duhej vrar Sokoli. E di Luli. E di Kulishi. E di shoferi I Sokolot. E di Deputeti i durresit. Por shoferi i Sokolit ka nje kopje celsi per hapnen e enigmes se vrasjes.

  Reply to this comment
 15. Dashnor Kozaj December 16, 16:23

  I kerkoj nenes, se te Ndjerit, Sokol Olldashit ,zonjes Kozeta Mamaqit ,qe te kerkoj me urgjence,shvarrosjen e trupit te te birit te saj ,dhe ta dergoj per ekspertize mjeko ligjore,ne nje nga shtetet Europiane,si ne ITALI ,GJERMANI ,FRANCE ,etj,.Te kerkoj ekspertize teknike per mjetin ,nga fabrika prodhuese e tij,se ajo makine ne 99 per qind nuk te aksidenton per vdekje.Te dali publikisht te denoncoj,se te birir ja kane vrare me pare,dhe te vdekur e kane futur ne makinen benz dhe e kane leshuar ne skrapaten e ktheses………….Zonja ,Kozeta Mamaqi,pergenjeshtro te gjitha te ashtuquajtura nderime per djalin Tuaj,te gjitha jane hipokrizira . Djalin ta vrane banditet e politikes,……………….???? Mos ri e qete, z,Kozeta ,por kerko ndihme ne ambasaden e SH.B.A.se qe te te mbeshtesi. Per Ty ,Kozeta keshtu paska qene e shkruar ,qe te vuash maksimumin e nje nene,gruaje ,bashkeshorte,moter apo dhe si shqiptare qe je.Nga ketej e tutje, per Ty Kozeta ,nuk duhet te kete qetesi ,.Ktheje ne force ,amanetin e Birit Tend .I qofte dheu i lehte, U prehte ne paqe, Ti rrojne djemte,.Te rroni Ju Z,Kozeta . Dashnor Kozaj ,nga PATOSI , Azilant Politik ,Itali

  Reply to this comment
 16. Santana December 16, 16:47

  Vazhdon naiviteti ndaj krimit te organizuar politik..! Nga do qe t’a kapesh bie “ere “, qe nga varrimi urgjent qe ju be te ndjerit. Sot ekzistojne mjete “paketa” qe telekomandojne grupin e timonit te makinave ne distance e sidomos per makinat e shtrenjta qe kane nje sistem kompleks informatik..Bravo zotit Arben Meçaj!

  Reply to this comment
 17. ofsite December 16, 16:50

  Z.inxhinier!
  Une dhe shume komentues te tjere kemi rreth nje muajj qe kemi dale ne konkluzionin qe dilni ju sot madje pa bere asnje matje dhe pa qene fare ne vendin e ngjarjes.
  Megjithate jam dakort me ato qe shkruani por dua t’ju bej dy pyetje;
  -1Cdo te thote levizja kinematike?
  2-Ceshte energjia potenciale?
  Ju faleminderit!

  Reply to this comment
 18. Bocari December 16, 17:29

  Zoti inxhinjer, respekt per punen dhe kurajon e konkluzionit te publikuar. Fatkeqesisht kete respekt ma zbeh leximi i pohimit se je anetar i PD. Ne ekspertize shkruan:
  Nëse Azem Hajdari, Gramoz Pashko, Fatmir Xhindi , Sokol Olldashi (dhe pse i paragjykuar ) etj asgjësohen fizikisht, në diskutim, në frymë nuk është thjesht individi, por asgjësimi i një alternative.
  Te shkruash keto rrjeshta dhe te militosh ne kete parti ? Zoteri verja vet emrin vehtes.
  Neqoftese te gjithe sot jane hedhur dhe denojne Saliun une kam kohe qe i kam bere thirrje njerezve qe e quajne veten te ndershem dhe militojne ne kete parti. Mendoja deri me sot se aty jane mbledhur budallenj dhe karieriste te paskrupullt, por nga kjo qe ti boton nuk shoh asnje nga keto epitete. Atehere Arben po te pyes hapur :
  Cfare ben ti dhe njerez te tjere ne ate parti me kryetar nje kriminel? Prisni radhen?

  Reply to this comment
  • Kalibri December 16, 19:51

   Lexoje me kujdes sepse Mecaj i referohet vitit 1994 ne rrefim ku permend faktin se ishte anetar dhe deputet i PD-se.

   PD-ja, ashtu sic eshte dhe sot, ekziston si formacion legal politik pavaresisht gjynaheve qe mund te kete, anetaresimi ne kete parti nuk eshte BLASFEMI.

   Prandaj dhe Edi Rama duke e konsideruar si formacion legal politik ndryshoi Kushtetuten e vendit bashke me PD-ne ne vitin 2008. E mban mend apo jo?

   Kur PD-PS ndryshuan Kushtetuten, u nxeh Ilir Meta dhe iku me vone nga inati me PD-ne.
   Kur iku Meta u nxeh Edi Rama dhe nxori ca video te Metes ne TV, pastaj erdhi 21 Janari dhe pati ca viktima e me pas PD-LSI vodhen dhe mandatin e Rames per Bashkine e Tiranes.
   Per ti dhene fund ketij cikli padrejtesish Edi Rama me se fundi vendosi te beje Rilindje dhe te vendose drejtesine, e per tu garantuar se do e kryeje me sukses kete mision, mori prane tij Ilir Meten dora vete.

   Mos u beni fanatike, se kur e shef nga larg ate qe ka ndodhur dekaden e fundit kuptohet qarte nje gje: KATOVICA ka pjell shume Dema e shume viça.

   Reply to this comment
 19. Luan Shmilli December 16, 17:55

  Dashnor Kozaj të përshëndes, së pari si vëllai i shokut tim më të ngusht në fëmini, në Patos, Ladit, nëse trimerisht je vertet ai!
  Një kerkesë jotja shumë e drejtë që i duhet adresuar dhe mikut tim të vjetër, si e konsideroj, Aleksandër Olldashit që nuk di ku ndodhet dhe pyes përse hesht!
  E kam deklaruar se Olldashin per bindje të kunderta politike, nuk e kam dashur, por kurrsesi jetën nuk ja deshiroja t’ja prekte askush, madje edhe nëse drejtësia e gjente fajtor për ato qe normalisht ish opozita e ka atakuar!
  Familja, të afermit, shokët, miqtë, ti, unë e mbi të gjitha shteti që paturpësisht e varrosi me shpejtësi, duhet të zbardhin të vertetën; sado e hidhur dhe tragjike të jetë ajo! Dhe ne, që “Olldashët” i kemi pasur shokë e miq, nuk do të ndalemi drejt së vertetës!… Kjo nuk duhet të ketë dyshim.
  Analiza shkencore e z.A.Mecaj është një tjeter provë që sjell pikpyetje të mëdha dhe ata që në emrin e shtetit shqiptar kryen hetimin teknik dhe dolën me disa konkluzione “shkencore”, duhet të replikojnë me z.A.Mecaj; në të kundërt, jo vetem që marrin mbi supe një turp heshtje, por duhen ndjekur penalisht, nëse kanë tjetersuar faktet teknike, a fshehur ato, duke treguar, si dhe duket, papergjegjshmeri gjer dhe rreth copzës së nikeluar që tani e disponon specialisti i pavarur!

  Jam i bindur se ndodhemi përpara një krimi njerzor kryer diku gjetkë dhe maskuar me “permbysje” keq, tepër keq! Koha do të jetë deshmitare, vella i shokut tim, dhe besoj plotsisht se ajo do te zbardh KRIMIN!… Gjer atëherë duhet të jemi solidarë për të vertetën, ndryshe dikush tjeter nga ne, politikan a qytetar, ka rradhën!…Te pershëndes për kurajon me emrin real nëse vertet jeni Dashnor Kozaj, “vocrraku” vëlla “kokshkretë” i Ladit, shokut tim të fëminisë në shkollën 12 vjecare, Muhamet Shehu, Patos!…Gjer sot, shteti dhe partia e të ndjerit Olldash janë të pabesueshëm!…

  Reply to this comment
 20. Bilal Camurri December 16, 18:03

  Eshte e qarte.Krimi Mateoti.Nje deputet vrau Ducja u be gjithe ajo gjurulldi,filma,dokumentare,protesta,derisa ja varen trupin ne shesh dhe e lincuan me shkelma.Nje.Ky PD Vicidolli e ka filluar me Arben Brocin e deri tek Sokol Olldashi si te jete ne pushtet,si pa pushtet,ky nuk hetohet fare.Ky ka ministrine e vet te brendshme,socialistet kane ministrine e Tahirit.Te dy ministrite nuk i hyjne ne sinore njera tjetres.Vendosi ministria e brendshme e Berishes qe Olldashi eshte aksidentuar per vdekje,ka qene i vetem ne makine,vinte nga Elbasani,te mos i behet autopsia,te varroset per dy ore,te behet ekspertize e nxituar joprofesionale,te nderohet Sokoli sikur e kishte grure me te gjithe majtas djathtas,te shpallet dite zie,peqe-lepe ashtu ben shteti i Rames.Edhe kur u vra Azem Hajdari Berisha nxorri per pak minuta komunikaten zyrtare dhe ia shperndau ambasadave.Shkoi vete ne spital ushtarak tek rojet e Azem Hajdarit,i izoloi me roje dhe me pas i coi ne Turqi me mjetet e qeverise se tij,Edhe atehere kryeminister ishte Fatos Nano.As nuk guxoi te kontaktonte me rojet e Azemit.Me siguri socialistet dine gjera te tmerrshme per Berishen,qe te gjitha qeverite socialiste dhjesin mender ne breke.Populli nuk e rruan fare per Berishen,ja ka treguar ne dac me arme,ne dac me vote qe do tja ckule djallin nga trute si ja beri gardisteve te tij ne Vlore e ne Cerrik,por s`po e lene keta socialistet e urte dhe largpames.Te mos kujtojne se do te bejne prape lojen e Fatos Nanos,…Doli prilli,ryri marsi,gjirokaster u vra bimbashi!

  Reply to this comment
 21. bato December 16, 18:52

  Sikur vetem mosberja e autopsise, sikur vetem varrimi urgjent, sikur vetem himnet dhe levdatat e bera ndaj Olldashit te shikohen, vetvetiu del ne nje pikpyetje te madhe? Vertet ishte aksident apo keshtu e deshen ustallaret qe po mundohen te hedhin ne gremine edhe kombin.

  Reply to this comment
 22. ksi-ksi December 16, 19:34

  ketu me duket se ke te drejte o ish sali-mi

  Reply to this comment
 23. Dashnor Kozaj December 16, 20:17

  Per Z. Luan Shmili .

  Adresen ndaj meje e ke te sakte ,une jam .

  Reply to this comment
 24. saimir December 16, 20:22

  Nga vdekja e Olldashit vetem nje njeri ka dale me fitim prej saj. Te gjithe e dime se eshte Sali Berisha. Duket se Olldashi do t’i bente mutin PD-se dhe kjo levizje do te shperqendronte elektoratin e djathte duke dobesuar krejtesisht poziten dominante te Berishes. Pas kesaj ai do te ngelej dobet dhe do te behej me e lehte per ta rrasur ne burg.

  Reply to this comment
 25. lenci December 16, 20:26

  po nuk na the nje gje zoti arben.ky sokoli vete ishte i paster apo i koruptuar.te gjithe e anashkaloni pasterine e figures se tij.duhet te flisni nje here per kete teme pastaj te beni ekspertizen.

  Reply to this comment
 26. likla me bllok December 16, 20:28

  Vrases jane Rama dhe Tahiri.Ata kishin gurin dhe arren e varrosen shpejt turp.Si ha njeri keto qe thone PS istat.Rama &Tahiri me nje gur donin te vrisnin dy zogj por shpejt do e gjejne se shpirti I Olldashit atje ku eshte do kerkoj drejtesi.Me vjen keq me gruan e Olldashit qe I bente shume temena vrasesve te Olldashit.

  Reply to this comment
 27. LUKU December 16, 20:37

  Gazetes Dita dhe Tema su ref shume per Olldashin se e kane pasur hale ne sy .Keta bejne porosity e Rames dhe Tahirit.Keto gazeta I lexoj vetem per te pare mllefin e tyre nazist per ne se deri ku po shkon .Ne kete gazete seleksionohen me qindar komente te drejta dhe vihen ato qe ka ne interes kjo gazete per ti sherbyer sa me mire komunizmit Ramushit kimist dhe Tahirke farmakut.Lexo Temen faqe e zeze gazete shtepije e Meros qe cdo dite na can popocen per Saliun se ky Merro pret copen e tortes I ziu.

  Reply to this comment
 28. Lëvizje!...Unë jam,po ti ku je?! December 16, 22:01

  Respekt, Dashi! Lexohemi, komunikojmë…Te perqafoj, si Ladin mikun tim me të ngusht të feminisë, ne Patos, për të cilin nuk di fare,ku ndodhet!Une jam në Genova,familjarisht, tani në Berat…me pushimet e “dimrit”. Ne nuk ndryshojme dot jeten e ikur të Olldashit, por të kembengulim per të vertetën e vërtetë, askush s’mund të na e ndalojë! Kjo është në themel të demokracisë që në Shqiperi është e perdhunuar nga bandat partiake të partive; të cilat SOVRANI duhet t’i varros me demokraci të drejtperdrejtë! Ti,unë,ne,Sovrani mundet!…Duhet parë, si në Itali, OLTRE!…Për ta nxjerr vendin tonë të mjer nga krimi,mafja dhe bandat kriminale, në rradhën e kombeve të perparuara! Akt Now!…Levizje….Edhe ti, mund të kontribuosh…Është koha për lëvizje të Sovranit!

  Reply to this comment
 29. Ushtaraku që shërben në polici. December 16, 22:46

  VR!!!”Zoçka e Xenit”? E pashe në mbrëmje vonë komentin tuaj. Kam qeshur me nick-un sarkastik që vini. Më erdhi mirë që kam një dashamirës të komenteve të mija. Kjo do të ma shtojë guximin dhe,për këtë ju falenderoj shumë. N.q.s doni te komunikoni me mua nr.i cel.tim është :0695404383(club). Kam pasur shume kërcënime ne kete numër(sepse ja u kam dhënë dhe dashamirësve të tjerë) por kam qeshur me ta. … ! Janë trima prapa ferre dhe nuk më bejnë asnjë përshtypje. N.q.s doni te takoheni me mua kam nje kusht/qeras unë! Nderime i dashur “Zoçka e ….”!

  Reply to this comment
 30. Pëllumb zaimi December 16, 22:59

  V. R!!?”Zoçka e Xenit”? Në komentin me emër”ushtaraku që shërben në polici” jam une pëllumb zaimi. Duke dashur ti bëj nje falenderim “ushtarakut qe shërben ne polici” gabimisht ne celular kisha shkruar tek emri nickun e policise dhe shtypa “dergoje”te komenti. Prandaj ka dalë me emrin e tij! Por jam pëllumbi.

  Reply to this comment
 31. Dashnor Kozaj December 16, 23:40

  Koment ,per Levizjen ,une jam …po ti ku je ! ? .Ndodhem ne ANCONA ,nr. tel 0039 3491258635 ,dhe imail [email protected] Pershendetje .

  Reply to this comment
 32. Agron Koliqi December 17, 01:51

  O njerez ju keni pjerdhur nga trute,vrasja dihet qe u be nga une me urdher te Sali Berishes,e vrame ate nate ne Tirane pastaj atje ne qafe krrabe e dreguam te vdekur dhe e rrokullisem makinen bashke me kufomen e tij.Berisha dha urdher qe te flitet nen ze sikur ishte me nje femer ne makine per ta coroditur opinionin e keshtu pastaj urdheroj qe te varrosej sa me pare.Ate dite une mora pjese ne ceremonine e varrimit dhe kisha marre me vete ca ilaqe qe te me dilnin lotet sikur po qaja per te,te tjerat cfare flitet jane budalleqe,kjo eshte e verteta,nuk ka burre ne kete bote qe ta zbuloje.Tani Berisha ka dhene urdher per ti larguar te gjithe perkrahesit e tij nga PD-ja.Qente le te lehin karvani i vrasjeve me ne krye Sali berishen ecen perpara,hajt pra te fala te gjitheve dhe mos guxoni te flisni kunder berishes se do ta pesoni si Olldashi.

  Reply to this comment
 33. geni December 17, 06:34

  po ma merr menja ne keto komente te gjith qenkeni komunist te edi rames per ata mundohni me ja lan fajin sali berishes se saliu nuk bemn keso mmarrzira keto akte kriminale i ban edi rama e mos gjykoni sal;i berishen se aji i vetmi jav pruni ke dekokraci turp asht per juve qe jersni shqiptar te folini per salui berishen fjal te pa verteta klm

  Reply to this comment
 34. studentja December 17, 08:17

  Nje thirje per politikanet : Ndimoni per zbardhjen e ” aksidentit ” te Sokol Olldashit ,se neser mund te jete rradha juaj t’ju ndodhe i njejti ”aksident” .

  Reply to this comment
 35. KAINI December 17, 08:50

  Dy ishin arsyet e humbjes se zgjedhjeve te 23 Qershorit sipas S, Olldashit: Mos funksionimi i PD dhe aleanca e gabuar me LSI. Per te paren i binte ndesh Berishes, per te dyten i binte ndesh Metes(LSI-ne e quante bande hajdutesh). Prandaj nuk del e verteta se ka pjese edhe mazhoranca.

  Reply to this comment
 36. BR December 17, 10:10

  Jam plotesisht dakort me kete analize shkencore. Ate e vrane.

  Reply to this comment
 37. Titi_Tirona December 17, 10:42

  Arben Mecaj te lumte pena per kete analize kaq te holle dhe te qarte per lexuesin. Me vjen keq per Sokolin se e njihja qe te vogel, vinte e hante shpesh ne shtepine tone. Kisha vite pa e takuar mgjse mamaja me thoshte qe takohej ndonjehere me Kozeten. Nga analiza qe i ben ti Arben, del qarte qe nuk ishte aksident sic eshte interpretuar, por une nuk kuptoj se si strukturat e shtetit nuk e kane bere punen e tyre sic duhet. Prokuroria duhet te rihap ceshtjen dhe me miraimin e familjes te behet zvarrimi dhe te hetohen shkaqet e vdekjes. Nga eksperienca ime ne perendim kjo eshte nje vrasje e paramenduar. Sot pervec analizes qe ti po iua servir ne pjate prokuroreve, sebashku me tabulatet e telefonatave te Saliut, Lulit, Kulicit, shoferit, e bodigardit te Sokolit do te dalin ne pah shume gjera te panjohura. Sokol Olldashin e kane vrare njerezit e Saliut.

  Reply to this comment
 38. nick December 17, 11:02

  MB 500 benzine eshte V8 5,5 l,388 kuaj,harxhon benzine nje kosh per kilometer,sidomos kur eshte 4Matic,dmth 4X4.Ky tip traksioni perdoret per ke jeton ne mal,sepse nuk ngec ne debore,por ka siguri te madhe edhe ne shi..Shkurt fare,asnje biznesmen milioner me mend ne koke blen nje makine te tille,e blejne qeverite per kryeministra, presidente e lart,futbollistet milionere dhe kapot e droges.Varet nga traksioni,tipi i gomes(por MB ka goma shiu standart).Pra,gati-gati perjashtohet totalisht dalja nga rruga per shkak te rreshqitjes,madje nuk po flitet per “night vision”(tip Head Up Display tek Bmw e Lexus),dispozitiv qe MB e ka ofruar per kete seri,ku ti sheh edhe pa drita ndezur.Pra,mbeten dy opsione,ose Sokoli eshte qelluar pas koke aty,i kapur peng dhe shofer ka qene dikush tjeter,ose e kane percjelle atje te vdekur me pare.Mund te kete lidhje me ate vajzen e gjetur ne Fushe Kruje,pra mund te kete bere ai aksident ne vend tjeter dhe ia mbyllen ketu.Mund te keta pasur hesap te prishur me bosse mafioze,ndoshta para te madhe borxh qe s’ua ka kthyer,pasi Sokoli eshte akuzuar jo pak here si i lidhur me boten e trafiqeve.Mundet ka mbetur goditur edhe nga ndonje sherr halabakesh,se PD ka plot nga keta dhe e kane spostuar atje u u gjet.Por tashme pyetja nuk behet me a vdiq aksidentalisht,sepse kjo eshte 99,99% e pamundur,por Pse ia mbyllen shpejt e shpejt gjurmet e pandehura te nje krimi?Atehere te shkon mendja jashte politikes,dmth ka te beje me trafiqet dhe bosset e krimit,madje as familja nuk flet.Njesoj si Azemi,qe te gjithe dyuan ta nxjerrin si vrasje politike,kur thjesht ishte qerim hesapesh.Edhe kjo e Sokolit ishte qerim hesapesh,gati jam i bindur plotesisht per kete,ndaj politika ia mbylli me nder dhe shpejt e shpejt kortezhin.Por çfare le shije te hidhur ne kete mes?Le shije te hidhur fakti se organet e paguara per te bere drite mbi kete vrasje(ose”heqje qafe”,”qerim hesapi”)nuk bejne detyren dhe nuk jane ne lartesine e detyres se tyre,pasi e pamundur te mos kene aftesite profesionale,por akoma japin versione qe u keshillohen nga celularet e iks apo ypsilon shtetari apo politikani.

  Reply to this comment
 39. Pëllumb zaimi December 17, 11:10

  “Ushtaraku që shërben në polici”? Kam bërë mbreme nja 3-4 komente për t’ju falenderuar por cuditerisht ky celulari im nuk i percillte. Si duket eshte cmendur si saliu dhe ky? Se pari deshira ime eshte per nje falenderim ne adresen tuaj per komentin tuaj vleresues! Se dyti ma do mendja se pas nick-ut tuaj do te jete ndònje ish-koleg i akademise ose i forcave ajrore me te cilin kam deshire te takohem pa nick! Kafet i paguaj une! Se treti,ju kërkoj ndjese qe nick-un tuaj e kam perdorur gabimisht ne adrese te komentuesit “Zoçka e Xenit”. Duke dashur t’ju falenderoj tek po te drejtohesha e shkruajta nick-un tuaj te emri im dhe jo te kuadrati “komento”. E harrova ta fshij pas komentit dhe shtypa “dergoje” sepse harrova korigjimin. Nejse. Pres te me kontaktoni. Nr.e celul.tim e kini tek komenti për “Zoçka e Xenit”,megjithëse mund ta dini. Edhe njehere ju pershendes e përqafoj. V0- pse kini ndryshuar karieren dhe profesionin? E ka qarë analizen arben meçaj apo jo?

  Reply to this comment
 40. Pëllumb zaimi December 17, 11:21

  Z. “Dashnor kozaj” e “luan shmilli” ? Tentova dhe mbreme t’ju dergoja nje vleresim shume pozitiv për komentet tuaj, për alternativat dhe propozimet qe prezantoni por si duket ky celulari im ështe cmendur si saliu dhe nuk m’i përcillte. Jam ne nje mendje me cdo pike te komenteve tuaja dhe mendoj se duhet te konsiderohen nga prokuroria e kushdo qe e ka në kompetencë. Po nuk u konsideruan atehere eshte histori “katoviciste” si ajo qe përmend me duket ” Kaliabri” a “Boçari” në fund te komentit te vet. Nderime qytetarë!

  Reply to this comment
 41. Pëllumb zaimi December 17, 11:32

  Arben Poradecari (Meçaj) !? I ke hapur telashe saliut e bandës me ekspertizën … Bën mirë të ruhesh nga ndonjé “llokume” nga ato të “gostisë së viçidolit”. Të përqafoj,pellumb poradeci !

  Reply to this comment
 42. roshi ke qoshi December 17, 13:45

  U vra apo e vrane? Pergjigja dihet nga menyra si u veprua shume shpejt me te ndjerin.Kush e donte Kolin te vdekur? Kishte armiq brenda partise se tij por edhe jashte saj.Brenda vendit por edhe jashte tij.Me familjen kishte probleme.

  Reply to this comment
 43. Avokat December 17, 14:00

  Nuk e ka keq z.pëllumb paralajmerimin qe ju ben z.inxhinier Arbeni. Nuk ju bën keq te kontrolloni makinën dhe te hapni syte. Respekt pér ekspertizen!

  Reply to this comment
 44. Valter November 20, 05:04

  Jane te gjitha te panevojeshme per tu konsideruar keto me siper.
  Une kam qene duke shikuar TV ne Tirane kur ndodhi aksidenti. U tha shprehismisht qe maqina eshte permbysur dhe shtupur aqe keq sa qe nuk e nxisrrnin doy kufomen nga maqina; bile u desh te priteshin me sharre elementet e maqines. Ne fakt maqina nuk eshte shtypur fare!? Nje tjeter gesnjeshte r qe u komunikuq direct ne TV. E degjova dhe e pashe vete ne TV – vazhdon ne komentin ne vijim

  Reply to this comment
 45. Valter November 20, 05:08

  vazhdim … I degjova dhe I pashe vete ne TV sa me poshte: Ne maqine me Olldashin ishte edhe shefi I ispektoriatit rrugor…(u tha edhe emery I tij). At nuk ka vdekur..eshte shume rende dhe po e shpien me nje furgon ne spital ne Tirane. Pak minuta me vone doli ne ekran ky shefi I verte dhe tha….une jam ketu shendodh e mire ne Tirane, Te gjitha keto i pashe vete ne TV ate naten e “aksidentit”

  Reply to this comment
 46. ETHEM November 20, 12:15

  AI U VRA ME DORE.DHE HETIM NUK MUND TE BEHET ME NGA DREJTSIA E SB.U BE..U SHKRUA..U FIRMOS..U VULOS SI GJITH TE TJERET QE NGA 2 PRILLI NE SHKODER,ME AZEM HAJDARIN,REMZI HOXHEN,KOSTA TREBICKEN..ETJ.ENIGMA SE KU ISHTE,ME KE ISHTE,PSE NE ELBASAN,KU ISHTE SHOFERI,PO DEPUTETI SARA ÇTHOT..S.OLLDASHI RREZIKONTE LULIN NE KRYE TE PD.DHE U ELEMINUA DHE SHOKET E TIJ E DIN MIRE KETE POR NUK FLASIN NGA FRIKA E SB.EDHE S.O DO ISHTE SOZIA E SB.BILEZ ME KEQ SE AI.KONKLUZIONET E D I T E S JANE SHUME TE SAKTA.

  Reply to this comment
 47. Filati November 23, 03:08

  Pershendetje Popull! Kjo histori aksidenti ose vrasje politika u ka vene ne pune qe te merreni me llafe kafeneve por te harxhoni dhe ca kohe ne shtepi kur mbyllen kafet dhe ju te perdorni teknollogjine si te Saliut.Nuk dua te di se kush ishte i ndjeri se nuk e kam njohur por mgjse kam degjuar qe kishte qejf pijen,femrat ,pazaret per korrupsion si gjithe te tjeret ne SHQIPER QE KAN PATUR E KAN NJE KARRIGE TE DJATHTE DHE TE MAJTE. Habitem me Prokurorin shume te pa afte qe nuk i shuan gjysmat e llafeve. Thone qe i ndjeri ka qene me nje femer, por prokuroria e di nqse ka qene ose jo. Nuk ka rendesi emri por nqse ka qene, duhet te dihet qe deshmimtarja X .. ka treguar …. Me kete sqarim shuhet gjysma e llafeve.. Kjo nuk behet dhe shtohen supozimet’ Shtet rrumpall. Te keqe te shtetit te haxhi Qamilit. Dikush nga komentusit thote: Ok Saliu e vrau po qeveria Rama pse nuk e heton? I dashuri komentus mos i shto pune qeverise Rama. Ajo ka punet e saj por ka dhe ajo detyrimet familjare qe sejcili te shtoje pasurine e familjes. Pershendetje popullit paster Shqiptare

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*