Për një qasje emancipuese ndaj historisë (mbi letrën e kryeministrit në Dita)

November 23, 2018 03:03

Për një qasje emancipuese ndaj historisë (mbi letrën e kryeministrit në Dita)

Nga Fatos Tarifa
I nderuar z. Kryeministër,
Më lejoni, së pari, t’ju shpreh mirënjohje dhe vlerësim për seriozitetin me të cilin iu përgjigjët intervistës sime të dy ditëve më parë në gazetën Dita, si dhe për tonin miqësor me të cilin më jeni adresuar me atë rast. Po kështu, e çmoj që, mes punëve tuaja të shumta, keni gjetur kohë ta lexoni atë intervistë e të shkruani lidhur me çështjet për të cilat flitet në të, duke e qartësuar më mirë pikëpamjen tuaj. Ndoshta nuk është e udhës që i shkruaj këto radhë pasi ka folur sërish kryeministri i vendit, por dëshiroj të ndaj me ju dhe me publikun e gjerë, disa mendime që, edhe pse jo drejtpërsëdrejti, kanë të bëjnë me çështjen kaq të debatuar, ose të keqkuptuar, siç shpreheni ju, të rivlerësimit të një figure historike si Mit’hat Frashëri.
***
Unë nuk jam historian, por një sociolog i politikës dhe një studiues i jetës shoqërore. Nga ky këndvështrim profesional veberian, i patrazuar nga politika, jam përpjekur, në këto tri dekadat e fundit, të studioj, të kuptoj e të shpjegoj edhe historinë, përmes teorive sociale më të mira dhe metodës historike krahasuese që përdor në punën time kërkimore. Këto teori dhe kjo metodë më kanë bindur se të gjitha periudhat historike karakterizohen nga një sërë kushtesh esenciale, të cilat bëjnë të mundur interpretimin me vërtetësi të ngjarjeve historike. Foucault argumentonte se, sidoqoftë, me kalimin e kohës, këto kushte ndryshojnë dhe kjo mund të bëjë që një epistemë e një periudhe të caktuar historike, pra e vërteta mbi të, të zëvendësohet nga një epistemë e re. Këtë nocion Piaget dhe Kuhn e kanë  quajtur “paradigmë”. Paradigmat e reja janë ato që e shpien shkencën dhe njohjen tonë, në përgjithësi, përpara. Paradigmat në shkencë janë e kundërta e dogmatizmit dhe unë, ashtu si ju, kam qenë dhe jam një kundërshtar i vendosur i çdo dogme, edhe i atyre që përpiqen të idealizojnë, ose të demonizojnë periudha dhe figura historike pa i marrë të gjitha faktet në shqyrtim.
Ky qëndrim më ka orientuar edhe në vlerësimin e së kaluarës dhe më ka ndihmuar të kuptoj, shumë kohë më parë, se, ndërsa ne, shqiptarët dhe popujt e tjerë të Europës Lindore, që dolëm nga diktatura komuniste, jemi përpjekur e përpiqemi të rindërtojmë shoqëritë tona mbi parime demokratike, rivlerësimi i historisë sonë ka qenë e mbetet pjesë e domosdoshme e këtij procesi.
***
Siç edhe ju fare mirë e dini, rivlerësimi i historisë është një problem shumë i madh, shumë i ndërlikuar dhe ngarkon me përgjegjësi shumë të madhe cilëtdo (individë ose institucione) që marrin përsipër ta bëjnë këtë. Në shkencë nuk është e pamundur të marrësh një rrugë të gabuar, por seduktive dhe politikisht oportune. Por, nëse jemi të ndershëm me veten tonë, si shkencëtarë, dhe kemi vullnetin të ndjekim të vërtetën kudo që e shohim atë, duke përdorur të gjitha faktet që kemi në dispozicion, të padeformuar nga retorika dhe nga autoriteti, të ekzaminuar në mënyrë kurajoze e skrupuloze dhe të verifikuar në masën më të madhe të mundshme, pavarësisht se ku na çojnë këta fakte, atëherë mund të themi se kemi marrë rrugën e drejtë.
Me misteret, paragjykimet dhe falsifikimet e saj, historia ka luajtur e do të vazhdojë të luajë një rol të rëndësishëm në rindërtimin postkomunist të çdo vendi në këtë pjesë të kontinentit tonë. Seymour Martin Lipset, njëri prej sociologëve më të shquar amerikanë, në veprën e tij tashmë klasike Njeriu politik, ka argumentuar se “ata faktorë historikë që kanë ndikuar në mënyrën se si janë zgjidhur, ose kanë mbetur pa u zgjidhur çështje të rëndësishme që e kanë përçarë një shoqëri”, ndikojnë shumë në “stabilitetin politik të asaj shoqërie”.
Ne e vëmë re këtë në shumë prej vendeve të Europës Lindore, në ish-republikat sovjetike, në Ballkan dhe, veçanërisht, në Shqipëri. Ndasitë tradicionale dhe problemet e pazgjidhura të së shkuarës kanë luajtur e vazhdojnë të luajnë një rol kritik pothuajse në të gjitha shoqëritë postkomuniste, duke justifikuar shqetësimin që shprehte, qysh në fillim të viteve 1990, Jon Elster, se zhvillimet politike në të gjithë këta vende rrezikonin të “ndikoheshin shumë nga faktorë të tillë, si urrejtja, hakmarrja dhe zilia”.
***
Të gjitha shoqëritë postkomuniste mbajnë mbi supe një barrë të rëndë historike. Sidoqoftë, kjo barrë nuk ka rënduar e nuk vazhdon të rëndojë njëlloj kudo dhe nuk ka pasur kudo të njëjtat pasoja. Në Shqipëri, vendi më i varfër dhe që, ndoshta, njohu sundimin më të ashpër komunist, hesapet e së shkuarës që lanë pas periudha e Luftës së Dytë Botërore dhe epoka e socializmit shtetëror kanë pasur e vazhdojnë të kenë një efekt më të madh në zhvillimet politike të këtij vendi sesa në shumë vende të tjerë. Përpjekjet për t’i “larë” me çdo kusht e në çdo formë këto hesape kanë qenë e janë një ndër faktorët që e kanë bërë më të vështirë, më të dhimbshëm, më të vonuar e më të pasigurt tranzicionin demokratik në Shqipëri.
Natyrisht, shoqëritë tona kanë shumë se çfarë të kujtojnë nga e kaluara autoritariste, por ato kanë, gjithashtu, edhe shumë se çfarë të harrojnë. Harresa, siç vinte në dukje Nietzsche, është e domosdoshme për revolucionet. Krijimi i një fabrike të re sociale në një periudhë post-revolucionare, siç argumentonte ai, kërkon jo vetëm kujtesë, por edhe njëfarë “tabula rasa në ndërgjegje, për t’u bërë vend gjërave të reja”. Këtë, Burke e quante “jo thjesht një çështje dëshire, por domosdoshmëri”.
Unë besoj se njëfarë amnezie është e domosdoshme për çdo shoqëri që del nga traumat e së kaluarës, siç janë edhe traumat që shkaktuan Lufta e Dytë Botërore dhe regjimi komunist. Pa dyshim që kujtesa për krimet e luftës dhe të ata që bashkëpunuan me pushtuesit, ashtu si dhe kujtesa për krimet e komunizmit duhet të mbeten gjallë, por kjo nuk duhet të justifikojë hapjen e plagëve të vjetra dhe rinisjen e një vale të re urrejtjeje e hakmarrjeje mbi bazën e asaj çka paraardhësit e dikujt mund të kenë bërë kundër dikujt tjetër. Një sjellje e tillë, karakteristike për trashëgimitë historike të popujve të Ballkanit, lipset të varroset bashkë me të kaluarën, së cilës ajo i përket; përndryshe, ajo do të helmojë e do të dëmtojë jetët e gjeneratave të sotme e atyre të ardhme dhe do të bëjë të vazhdojë, si në periudhën komuniste, lufta e klasave, apo një luftë hobesiane e të gjithëve kundër të gjithëve.
Përvoja e vendeve të tjerë demokratikë dhe deduksionet teorike të nxjerra nga studimi i këtyre përvojave mund të shërbejë si një mësim i vyer në këtë drejtim. Ky mësim është se ne nuk duhet t’i konsumojmë jetët tona duke vështruar pas, në të kaluarën. E kaluara shndërrohet në një burg për këdo që jeton në të. Cilatdo qofshin besimet ose filozofitë tona politike, ne duhet të kujtojmë fjalët e kryeministrit Churchill, i cili, shumë kohë më parë, thoshte se, “nëse hapim një luftë mes së kaluarës dhe së tashmes, ne do të shohim se kemi humbur të ardhmen”.
***
Shqipëria dhe vendet e tjerë të Europës Juglindore kanë pasur një histori shumë të vështirë. Një pjesë e procesit të “zhbërjes” së kësaj të kaluare kërkon nxjerrjen para gjyqit të atyre individëve që kanë kryer krime. Kjo është trashëgimia e Nurembergut. Por ka, gjithashtu, edhe vend për amnesti dhe falje. Le të shpresojmë se ne, të gjithë, si shoqëri, kemi kuptuar tashmë se të angazhohesh në hakmarrje personale për të larë hesape ndaj atyre që besohet t’i kenë bërë dëm një individi ose një familjeje, nuk ndihmon. Hakmarrjet që synojnë ndëshkimin për të vënë në vend nderin e familjes nuk sjellin as çlirim, as nder, por shërbejnë vetëm për të mbajtur gjallë dhunën, urrejtjen dhe frikën. Në një bisedë me filozofin e shquar gjerman Habermas, Adam Michnik ka vënë në dukje se: “ne duhet të jemi për falje dhe kundër harresës”, përndryshe, “ne thjesht nuk mund të jetojmë. Ne duhet të kujtojmë, por duhet, gjithashtu, të jemi në gjendje të ngrihemi përtej horizontit të vuajtjeve tona”.
E ardhmja e demokracisë në Shqipëri dhe në vende të tjerë të Ballkanit do të varet, pra, në një masë të madhe, nga mënyra se ç’qëndrim do të mbajnë këto shoqëri ndaj së kaluarës së tyre. Kjo është veçanërisht e vërtetë për lidershipin politik të këtyre vendeve, pra, edhe për lidershipin politik të vendit tonë. Sepse, në fund të fundit, a nuk është vendosja e një sistemi demokratik një arritje e madhe “në shkëmbim të imunitetit nga veprime hakmarrëse dhe retaliatore”?
***
Ne, shqiptarët, kemi një test shumë të rëndësishëm për të kaluar, sidomos në këtë fazë të historisë sonë moderne, kur duket se integrimi në Bashkimin Europën mbetet e vetmja alternativë për vendin tonë. Ky, siç kanë argumentuar O’Donnell dhe Schmitter, është “testi i faljes, në frymën e Spanjës pas Frankos, një komb, i cili ia doli me sukses të triumfojë mbi dekada të tëra të një lufte civile, dhimbjeje, zemërimi, urrejtjeje, armiqësie, faji dhe tjetërsimi”. Ky është një precedent që mund të ndiqet edhe në Shqipëri, përmes një “kontrate sociale”, e cila të fillonte, pak a shumë, me këtë betim solemn: “Nga ky moment i historisë sonë, ne fillojmë një jetë të re, ne nisim, si komb, një rrugë të re. Le ta lëmë të kaluarën t’i përkasë të kaluarës, le të krijojmë paqe dhe të ndërtojmë të ardhmen tonë”. Kjo do të ishte Rilindja jonë.
Por, të kërkosh të hiqet dorë nga hakmarrja, nuk do të thotë që të rehabilitohen tradhëtarët e kriminelët dhe as që e kaluara të shndërrohet në një “kohë bosh”. Kjo do të ishte moralisht e papërgjegjshme dhe praktikisht e pamundur. Përkundrazi, ajo që dëshiroj të theksoj është se ne duhet ta vlerësojmë historinë dhe t’i referohemi asaj nga një perspektivë emancipuese, të cilën, më shumë se dyqind vite më parë, Presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara, George Washington, e ka formuluar në mënyrë brilante me këto fjalë: “Ne nuk duhet të shohim prapa, përveçse për të nxjerrë mësime të vlefshme nga gabimet e së kaluarës dhe për të përfituar nga eksperiencat për të cilat kemi paguar shtrenjtë”.
Historia duhet të na shërbejë për të kuptuar se si t’i evitojmë momentet e rrezikshme në jetën e kombit tonë dhe si të mos i përsërisim gabimet e së kaluarës. Historia duhet të na shërbejë, gjithashtu, se si t’i arrijmë ato qëllime, që të tjerë para nesh kanë dështuar t’i arrijnë. Këtu, Churchill-i përsëri do të thoshte se, ne duhet “ta vëmë të kaluarën në raft, nga ku historianët mund të zgjedhin dokumentet e tyre për të shkruar historinë….Ne duhet të mendojmë për të ardhmen dhe jo për të shkuarën. E kundërta do të ishte tepër e pafrytshme dhe e dëmshme”.
***
Kjo filozofi e mençur e Washington-it dhe e Churchill-it sugjeron se studimi i së kaluarës duhet të ndihmojë për të promovuar ide dhe qëllime të reja, për të zhvilluar më tej shoqërinë tonë dhe për të përmirësuar jetët tona. Kështu e kuptoj unë qasjen emancipuese ndaj historisë. “Njohja e së kaluarës”, thoshte Nietzsche, “është e dëshiruar vetëm që ajo t’i shërbejë së ardhmes dhe të sotmes”. Duke vështruar pas, thoshte Walter Benjamin, ne “pastrojmë historinë nga krundet”, duke e lexuar atë në një mënyrë të tillë, që kuptojmë se koha lëviz në një drejtim të vetëm e të pakthyeshëm, nga e kaluara në të sotmen në të ardhmen. Në këtë vështrim, më duket groteske euforia e “ballistëve” të sotëm, që fjalën tuaj me rastin e rivarrimit të Mit’hat Frashërit e marrin si përkrahje ndaj kauzës së tyre një herë e përgjithmonë të humbur, në një luftë e cila, të parët e tyre, i mundi dhe i poshtëroi.
Unë mendoj se, që demokracia në Shqipëri të konsolidohet, dokumentet mbi ngjarje e dukuri të së kaluarës duhet t’u vihen në dispozicion historianëve, sociologëve e juristëve që t’i studiojnë ato. Vetëm kështu mund të shpresojmë që të mësojmë të vërtetën e të përmbushim përgjegjësinë e madhe që kemi ndaj brezave të ardhshëm. Pa e bërë të njohur të vërtetën, emancipimi dhe paqja sociale janë të pamundura.
Bashkë me privilegjin për të mësuar të vërtetën, vjen edhe përgjegjësia për të falur. Duke mësuar gjithnjë e më mirë të vërtetën për gjithçka që ndodhi gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe për afro gjysmë shekulli nën regjimin komunist, ne duhet të mundësojnë një forum dhe kurajën zyrtare për të shpallur këto fjalë të fuqishme: Pax Vobiscum! Salam aleikum! Shalom aleichem! Go in peace! Paqja qoftë me ju.
Sinqerisht juaji,
Fatos Tarifa
P.S. I nderuar z. Rama, si një qytetar i këtij vendi dhe i Tiranës, që fushë të veprimtarisë së tij ka dijen, arsimin dhe shkencën, me mirësjellje ju lutem, si kreut të qeverisë, që dijetarit më të madh dhe një prej figurave më të shquara të kombit tonë, Fan S. Nolit, t’i ngrihet një monument madhështor në një prej shesheve kryesorë të kryeqytetit.
November 23, 2018 03:03
Komento

94 Komente

 1. Onkezmi November 23, 03:35

  Fatos,njohesi im .Te pershendes nga “Udhekryqet e Botes”.Shkrimi eshte me kulture sic te njoh dhe une edhe diplomaatik.Kam mendimin se gjatushi nuk i merriton gjithe keto.Nje arbuti,fodulli dhe imorali,nje te pa kontrolli , me vese gjer ne femijeri,do nje pergjigje jo nga ty,por nga ata qe i ngjajne atij.Prap te pershendes,o Fatos,per nivelin edukativ,shkencor dhe kulturor.Sa me shume te kemi si ty,nuk do ishte kjo Shqiperi me bandite ne Kuvend…

  Reply to this comment
  • korçari November 23, 10:42

   Mendoj se ky shkrim i z.Tarifa eshte nje perpjekje ne zbrazetire pasi nga njera ane mundohet duke sjelle citate te ndryshme te tregoje bagazhin intelektual te tij dhe se dyti me nje fare servilizmi t’i tregoje Rames se nuk eshte kundershtar i tij (sjellje e kulluar e nje burokrati)dhe per te treguar se ke thene apo propozuar diçka ne fund permend dhe te madhin Fan Noli duke harruar se perse u be ky debat.

   Reply to this comment
   • Z.Th. November 23, 13:34

    Dakord me korçarin, po falim ore xhan, po ke te falim, ata qe jane krenar me krimet e komunizmit? Citate, citate pa fund, vetem Mao Ce Duni i kishte mbetur pa u cituar. Duke qene se ashtu si kot kam nji grade te marre ne Stanford, desha te shtoj se s’kam sociolog sot qe te deklarohet weberian, eshte si te thuash jam aristotelian, pufendorfian, ka diçka komike ne kete mes me duket.

    Reply to this comment
    • Partizani November 23, 15:21

     O i mjeri e i permjeri ZTh!
     Ketu behet fjale per Luften Antifashiste Nacional-Clirimtare e jo per socializmin ( se komunizmin nuk e di njeri se si do jete se nuk ka ekzistuar as si teori )!
     PKSH ishte organizatorja e luftes se popullit shqiptar per clirimin e venndit nga pushtuesit,siguroi mbeshtetjen e fuqive te medha te Koalicionit boteror Antifashist si SHBA,Britrania e Madhe dhe BRSS!
     Ndersa ballisto-zogistet u bashkuan me pushtuesit se nuk kishin per qellim Shqiperine e pavarur dhge popullin te lire,por per te perfituar nga pushtuesit pushtetin e tyre antishqiptrar!
     Per kete arsye historia i denoi si kolaboracioniste,qe si kudo ne Europe u denuam me pushkatim ose burg te perjetshem!
     Muhdi Frasheri ka qene ne krye te armiqve te popullit,se u sherbeu pushtuesve duke derdhur gjak shqiptari qe luftonte per liri!
     Ne se do te akuzosh PKSH per kete lufte,atehere i bie qe duhet te akuzosh edhe SHBA dhge Britanine e madhe qe kishin prane Enver Hoxhes gjeneralet e tyre qe i siguronin atyre florinj,armatim,veshmbathje,nderlidhje dhe mbeshtetje dipllomatike e mjeksore!

     Reply to this comment
    • sopiqoti November 23, 17:52

     Po more “..Z.Th..” na qartesove aq ndritshem sa na dhe ke kuptue qe zotrote nuk kuptove asgje nga ato radhe te Fatos Tarifes.Sic hyrene leximin e naterialitashtu dole….”kric.”
     ..

     Reply to this comment
   • Modesti November 23, 20:15

    Po shumë mirë bën Fatosi që e mbush shkrimin me citate. Ai që ka bagazhin e leximeve të thelluara e të skedimit të mendimeve të vlefshme mund ta bëjë një gjë të tillë dhe këta dihet se janë disa të paktë që përbëjnë elitën e shkencëtareve të mirëfilltë. Citatet në shkrim dëshmojnë se, për çështje të njëjta ose të ngjashme, ASHTU KANË MENDUAR EDHE NJERËZ TË SHQUAR.
    KA SHKRUAR FIKS SI MIT’HATI QË ISH I LEXUAR, I DITUR DHE KISH BIBLIOTEKË, e cila e bënte atë të ish “Lumo Skëndo”?!
    Vetëm se Mit’hati, që të vetmen meritë kish se ish LIBRASHITËSI MË I MADH i asaj kohe, nuk paska pasë LIBRA ME TEMË KOMBËTARE DHE ME DASHURINË PËR ATDHEUN!!!
    Prandaj edhe propozimi i Fatosit që busti i Mit’hatit mund të çohej pranë Bibliotekës Bombëtare është i vetmi detaj që prish koherencën e shkrimit të tij.
    Por ky detaj është shenjë e një “kompromisi” diplomatik, që të sulmon, por edhe lë përshtypjen se është luajal!

    Reply to this comment
 2. info analitike November 23, 03:56

  Shoke ndajeni me Tosin. Ju e konsideruat si pergjigje nervoze, qy si pergjigje miqesore. Ore keni lexuar te njejten gje apo dy pergjigje te ndryshme.

  Reply to this comment
  • Qerrja November 24, 15:04

   Po, shkrim nga nje fatos muzhik i partise sllavo-komuniste.
   Se çoç u duket vetja.Keta Faik Konica para 100 vjetee i quante levantinë.

   Reply to this comment
 3. N.VJOSA November 23, 04:03

  Une thashe kushedi se cfare do kete shkruar ky Tosi…!
  Por ky Tosi si Kosi i thartuar keq…!
  Servil i Xhaxhit Sevua,i Jati, deri ne kocke!…
  Servil i Edit edhe Tosi …!
  Na e paska mbushur shkrimin me citate!…
  Normal, kur nuk ke cfare te thuash vet (se nuk guxon dot apo nuk ta mban Menderja,) do shkruash citate!…
  Sumelepirsi i radhes!
  Me kete shkrim Rama duhet ta propozoje Tosin e Tarifajve per Ambasador perseri!….
  Asnje fjale:
  Eshte Mitat beu Fashist apo Patriot!?…
  Qe Mitat beu marmarakumburrte turqit dfhe shante Europen, mburrte myslymet dhe shante te krishteret,,ish nje xhonturk koke e kembe,
  kete e ka thene Andon Zako Cajupi dhe nuk e loz Topi…!
  Se ish nga fisi Frashellinjve te medhenj, kjo nuk do te thote gje.. Qendrimi ndaj Atdheut ka ndare Vellain nga Vellai…
  CDO FIS E KA NJE PIS…!
  Qe ish Tate Beu nje Kryeballist Fashist edhe kete e dine mbare shqiptaret, jo vetem ata qe i vune Pushken Tate Demagogut , antishqiptarit kuisling!
  Nejse,
  e pati kete te mire kjo Demokracia,
  jetojme ne nje kohe kur Sita e Historise i ka nxjerre menjane Miellin nga G e z h y t r a t….
  Keshtu kane ngrene buke keta Tarifajt gjithe jeten, me Servilleqe…!

  Reply to this comment
  • romeo November 23, 10:14

   O N.Vjosa!

   Fatosi ka shkruar per mendjet e medha e jo per fukarenjte pa mend!
   Njerez si ty mjaftohen duke ngrene groshe dhe kaq!
   Vendin e drejtojne njerez qe kane vizion per te ardhmen e jo per te share e shpifur per te tjeret!
   Ne se Rama do ta kuptoje Tarifen,duhet te ule koken dhe te kafshoje gjuhen per turpin e madh qe beri duke nderuar nje TRADHETAR qe ka lyer duart me gjakun partizan!
   Me se pakti PS-ja duhet te ishte ngritur ne kembe dhe t’i kerkonte llogari deri ne nje Rames duke e detyruar ate te kerkoje falje publike!
   Por PS nuk ka me,se ne krye te saj jane servilet e zgjedhur nga Rama,nje tjeter krim qe i beri ai demokracise!

   Reply to this comment
   • N.VJOSA November 23, 14:08

    @romeo, ore derman…,
    Une te falnderoj shume per kritiken, kur me thuaj se Fatosi ka shkruar per mendjet e medha dhe jo per fukarenjt pa mend…
    Se si ka shkruar Fatosi, une them se e kuptoj mire… qe qe na permend nja 10 a 12 filozof, medemek shikoni sa njerez te mencur lexoj une…dhe i ka lidhur me gjalm te zi citatet e tyre…!
    … Une i atij profesioni jam, o derman…
    Tani lexo dhe nje here vehten tende… (vetem ne dy fjali qe vijne njera pas tjetres ke shkruar :
    “vendin e drejtojne njerez qe kane vizion per te ardhmen…”
    dhe fjalia tjeter:
    “…Rama …duhet te ule koken dhe te kafshoje gjuhen per Turpin e madh qe beri duke nderuar nje TRADHETAR qe ka lyer duart me gjakun partizan!”
    Ky eshte vizionari qe ka vizion per te ardhmen?!…
    Dhe me tej:
    “…PS nuk ka me, se ne krye te saj jane servilet e zgjedhur nga Rama…
    Brenda dy-tre fjalive ke shkruar nje corbe qe nuk e ha as Derri dhe jo njeriu me dy pare mend ne koke…
    Sidoqofte une te falemnderit qe me lexon dhe me “korigjon”…!

    Reply to this comment
    • romeo November 23, 15:11

     O N.Vjosa!
     Njerez me vizion per te ardhmen jane vetem ata qe historine e shkruajne sic ka qene e jo si duhet te jete sot!
     Historia e ka vulosur nje here e pergjithmone verdiktin e saj:
     PARTIZANET,PKSH dhe ENVER HOXHA jane clirimtaret e vetem te Shqiperise,garantuan pjesmarrjen ne koalicionin fitues boteror qe siguroi nje here e pergjithmone kufijte e Shqiperise qe kemi sot!
     Ndersa bashkepuntoreet me pushtuesit,ata ballisto-zogiste i rreshtoi me humbesit qe derdhen gjakun e clirimtareve, qe vendi te ishte akoma nen pushtim dhe per rrjedhoje sot nuk do ta kishim kete Shqiperi qe kemi sot!

     Reply to this comment
     • N. November 23, 15:57

      @romeo,
      Ja, ketu ke shkruar p e r f e k t…
      Ajo fraza e pare eshte per citat!

  • anticensurë25642654 November 23, 10:21

   “Eshte Mitat beu Fashist apo Patriot!?…”
   nuk i takon tarifës së erdoganit ta provojë(e kaluara e ka provuar pa pas nevojën e histrianëve)
   por ai ta thotë shkurt e saktë:
   “Në këtë vështrim, më duket groteske euforia e “ballistëve” të sotëm, që fjalën tuaj me rastin e rivarrimit të Mit’hat Frashërit e marrin si përkrahje ndaj kauzës së tyre një herë e përgjithmonë të humbur, në një luftë e cila, të parët e tyre, i mundi dhe i poshtëroi.”
   “Por, të kërkosh të hiqet dorë nga hakmarrja, nuk do të thotë që të rehabilitohen tradhëtarët e kriminelët dhe as që e kaluara të shndërrohet në një “kohë bosh”.”
   ndoshta e ke lexuar përciptas neto!!

   Reply to this comment
   • Hamshori November 24, 09:42

    O anticen…!
    Po nje grua e martuar,me femije,me pune te mire,e nderuar deri ne ate kohe,kur kapet nga burri me dashnorin ne krevatin bashkeshortor,quhet me ajo e ndershme apo …KURVE?

    Reply to this comment
    • anticensurë25642654 November 26, 11:44

     nuk e di nga të ka lindur kjo pyetje o hamshor?!
     nuk shoh ndonjë lidhje me këtë punën e kurvërisë dhe të paktën e atyre që kam shkruar unë!
     tashti ti përgjigjem pyetjes tënde!
     “kurvë”=prostitutë=një person mashkull o femër që shet shërbimet e saj,tij seksuale!
     pra në rasitn tënd!nëse nuk ka dashnor për para,pra nuk merr para,nuk është kurve”por një grua e pamoralshme!!
     thjeshtë një tradhëtare e “kontratës”bashkshortore,çfardo qofshin arsyet që e kanë shtyrë për të bërë këtë veprim!!
     je i kënaqur??

     Reply to this comment
   • Partizani November 24, 19:15

    Se cfare patrioti ka qene Muthat Frasheri e rrefen i madhi Cajupi tek “Klubi i Selanikut”,qe nuk ka bir nene ta hedhe poshgte ate!
    Qe ishte fashist dhe nazist e tregoi bashkepunimi i Ballit me fashistet italiane dhe nazistet gjermane si kryetar i tyre!
    Edhe kete nuk ka bir KURVE qe ta mohoje!
    Atehere cfare doni ju tjeter per t’a hedhur ne plehra kete gelbaze tuberkulare?

    Reply to this comment
  • Sejdi Veseli November 23, 17:59

   Ka menduar z.F.Tarifa, se nuk e kemi të ditur faktin, se goxha fort i luan pështjellaku!

   Reply to this comment
 4. Juli November 23, 04:59

  Bla bla bla bla bla ……………
  Edhe !!!!
  Doje të na tregoje qe dhe ti ke lexuar libra !!!
  I ke ranë nga Kina dhe e ke humbur kuptimin se cdoje të thoje hahaha

  Reply to this comment
 5. MBINJERIU November 23, 05:08

  PA FJALE.
  LE TE FLASIN HISTORIANET.
  SHEKULLI XX SHENON NJE PERIUDHE DRAMATIKE PER SHQIPERINE DHE SHQIPETARET NE LUFTE ME TE TJERET DHE ME NJERI – TJETRIN.
  JANE.HISTORIANET ATA QE DUHET TA MBYLLIN KAPITULLIN E HISTORISE SE KETIJ SHEKULLI DUKE VENE PIKAT MBI I.
  PERSA KOHE FJALA E TYRE DO TE JETE E PJESSHME PER AQ KOHE DO TE LEVRIJNE KOMENTE E DEBATE QE MBAJNE GJALLE LUFTEN E BRENDSHME TE PA BEREQET.

  Reply to this comment
 6. Ylli November 23, 05:35

  E kaluara nuk iken kurre ,ajo tashme eshte ketu ,thote shkrimtari amerikan FAULKNER !
  Asgje nuk eshte me e vlefshme sesa kerkimi i se vertetes ….NIETZSCHE !
  Me kujtohet nje thenie brilante e PETRO MARKOS i cili deshiren e njerezve te persekutuar per te jetuar dhe per mos tu marr me katilet qe i futen burgjeve ,e petcakton keshtu….NE MOREM PERSEKUTUESIT TANE NE KURRIZ DHE VAZHDUAM PJESEN E MBETUR TE JETES .
  Te persekutuarit urrenin te kaluaren se u kujtonte tmerret e hequra.
  Komunistet adhurojne te kaluaren ,se u kujton tmerret qe shkaktuan.
  Kjo eshte e verteta z.Tarifa ,nenpunes i Institutit M-L.Nuk pretendoj absolute ,por vete fakti qe Babai Juaj ndjehet ligesht nga nje rivarrim eshtrash dhe te persekutuarit nuk duhet te flasin per 45 vjet dhune kafsherore nga BABAI JUAJ DHE SHOKET KRIMINELE TE BABAIT TUAJ ,tregon qe ju PARADIGMEN e euforise se Ballit per rivarrimin e Mid’hatit e jepni nga pozita cinike komuniste.
  Te shembulli i Spanjes harrove diçka apo ben sikur harrove.Ishte Franko ,fitimtari i luftes civile ai qe ngriti permendore ne sheshbetejen me te pergjakshme te asaj lufte ,permendore e cila kishte shkrimin….ATA U VRANE PER SPANJEN.Pra fitimtari vlereson kundershtarin i cili edhe ai u vra per Spanjen.
  Po kush te ngrinte permendore ketu ,Enveri ???? Mos o Perendi .Ai su ngop me gjakun e shokeve dhe do kishte vizion te falte “armiq”
  Pikerisht si Udheheqesi i tyre ,jane mbetjet e fundit te Komunizmit ne Shqiperi.
  Asnje shembull nuk vlen ketu ne Shqiperi as edhe nje.Mos u lodhni kot me persiatje e paradigma (fjale greke qe tregon per diçka qe e marrim shembull).
  Ne asnje vend te Evropes Lindore shtazeria dhe poshtersia e komunistit nuk krahasohet me ate shqiptar.
  E dini z.Tarifa qe Dubçeku ishte inisitor dhe udheheqes i Pranveres se Prages ne vitin 1968.E keni idene se cfare denimi i dhane çeket Dubçekut mbas shtypjes se Pranveres Çeke nga sovjetiket. ??? E derguan drejtor ne nje nderrmarrje pyjore ne Sllovaki.
  Tamam si Enveri shoket dhe shoqet e tij te armeve.
  Prandaj pa u denuar njezeri nga politika figura gjakataro-perverse e Diktatorit dhe ndalimi i propagandes komuniste me ligj ,e kaluara dhe helmi komuniste here pas here do na çoroditi te gjitheve.
  Mbas kesaj mund te behet pjesa e fundit e shkrimit tend….harrese se kaluares per te kujtuar te ardhmen.
  Per bustin e Fan.S.Nolit keni shume te drejte.

  Reply to this comment
  • Durimi November 23, 10:59

   Ylli kur ta kuptosh qe komunizmi eshte ide dhe jo fakt, atehere do keshe dhe arsyetim te sakte. Kur ta kuptosh qe historine nuk mund ta shkruaj dot Beqir Meta, atehere do te jeshe me vizionar per te . Kur mos te mirresh shume me citime te te tjereve qe sdihet fare ne crrethana i kane thene, atehere do te jeshe vetvetja. Kur mendon se vetem ti e di te verten dhe je kopetente per te, do te thote se ke nje boshllek te madh dhe nuk e njeh teorine e relativitetit. Njeriu kuptohet thjeshte nga shprehjet se sa i sinqerte eshte me veten dhe te tjeret. Nuk dua te hiqem profesor e te te mesoj, se tani udhehiqem thjeshte ne jete nga parimi i madh i sistemit qe jetojme: secili per vete, zoti per te gjithe, por meqense marre fryme akoma ne kete bote, nuk mund te heshte, se heshtja eshte baraz vdekje para kohe.

   Reply to this comment
   • Shefqet Cela November 23, 12:05

    Sipas meje, thelbi i problemit është a qe i drejtë rivarrimi në atdhe i eshtrave të atij qe bashkë kohësit e nëmën: “tu thaftë goja more beu ynë”.
    Pa dyshim që po! Ai ishte bir i këtij vëndi, i kulluar apo jo.
    E keqja qëndron gjetkë: pse ky varr atje ku qytetarët bëjnë shëtitje dhe, në vënd që të ftillohen nga hallet e ditës, u dashka të zymtohen me kujtime e mllefe të së kaluarës?
    Apo se kështu duan pinjollët e ballistave?
    Apo se kështu do kryeministri, me mëndje ngushtësi, duke hapur probleme, sikur nuk na
    mjaftojnë këto që kemi?
    Më vjen keq, zotëri që edhe ju si disa komentues më lart, po na tej ngop me citate, që, ndoshta, janë të sakta, por të thëna për nje ambient tjetër shoqeror e kohě.
    Personalisht, ndër gabimet e komunizmit, rendis mungesën e AMNISTISË FILL MBAS LUFTËS. Do të kishim një shoqëri ndryshe, pa ndasi midis pasardhësve tê rrymave të baballarëve.
    P.S. Sa për spanjën, Franko, bëri ato që bëri, por pinjollin e vet e la mbret! Meritë e këtij që
    gjeti forca të dalë mbi veten, për hir të harmonisë shoqërore.
    RRESPEKT!

    Reply to this comment
 7. demo November 23, 05:39

  Episteme,paradigma.selam alekum!
  Dreqi i merr vesh te kuqte se cfare jane?Kur kane dhembe,jane peshkaqene,kur jane pa dhembe,jane ,oktapode sepie,butake grabitqare,mjeshtra kamuflazhi.

  Reply to this comment
 8. Pena November 23, 05:52

  Kryeministri beri gabim se i ktheu pergjigje ketij autori muzhik dhe te atit pensionist muzhik sllavo-komunist qe nuk kane ndonje vlere qytetarie dhe kombetare. Po te kishin lexuar librin e autorit Julian Amery “Sons of the Eagle”, po te kishin dashur ta kuptonin te shkruaren aty te zeze mbi te bardhe, po te kishin nje fije qytetarie dhe kombetarie, atehere do te shkruanin ndryshe.

  Reply to this comment
 9. K. M. Tusi November 23, 06:06

  Fatos, terkuze e bere! Jo se the ndonjegje gabim, por nuk te ndjekin dot te gjithe lexuesit, mendoj une.

  Reply to this comment
 10. Lili November 23, 06:13

  Sotnia po fol me vetvetin…
  Shume u thirren ketu ne ktext,disa per t thane pikerisht te kertee cka do me thane autori si michnik.
  Ky zotnia kerkon tabula rasa, po per viktimat vetem se per veti do qe cdo permendore per kriminlet e sidomos permendorjàhistori alla enver hoxha mos te preket…
  Nuk ke pajtim pa kerkim falje, edhe kerkim falje pse duhet te behet sipas teje? Ose perkthye ne matricen tende cka duhet harruar?pra cka duhet pranuar nga ju?a nuk doni me dite sot,se dokumenta ke me bollek qofte ne shqiperi ku njerezet jjne halla te gjalle per e te treguar cka ka ndodh,qofte neeper bote ku archivat jaane hapur..
  Per cfare amnesi flet? Si mundesh me shkua perpara me amnesmi?
  Ketu fillon zeroja per ju si sociolog e studiues…
  Kur ju nuk pranoni se po ka nje shqiperi t jeter qe nuk e tregon e nuk i lexon ngjarjet si ju,do te fillloj ndoshta procesi i Historise.
  Tassh jeni ne kaos pikerisht per kete verberi tuaj edhe dillnni me seudotheori po aq kaotike n’aspektin sociologjike sa ´amnesià dhee krijimi e nje te ardhme nga amnesia!!!
  N’aspekti psikosocial,kerkoni cfare domethanje e cfare pasoja sjell ate qe psikisociologet hirrin ´le refoulé’.
  Bile ketu kryeministri doli ka e marra,e doli mbi palet,cka eshte roli i tij ne nje demokraci.

  Reply to this comment
 11. shabani November 23, 06:53

  Hidhi nje sy Maks Velos ka dy argumente te forta

  Reply to this comment
 12. intelektuali November 23, 07:05

  FATROS TARIFA NUK SHKEPUTET DOT NGA INDOKTRINIMI ENVERIST DHE KUJTON SE NE PUSHTET ESHTE AKOMA PARTIA E PUNES

  Ky megalloman egocentrik kujton se Bota vertitet rreth familjes Tarifa dhe gjithe vemendjen shqyptaret e kane perqendruar mbi kalemxhiun kriminel te Enverit, Sevo Tarifa dhe ne vend te ule koken dhe te kerkoje falje per krimet e babait dhe familjes se tij, sherbetore besnike te regjimit me te eger komunist ne Bote, hedh ne meda jashteqitje komuniste duke i paraqitur si pasazhe fillozofike te shkeputura nga konteksti per te mashtruar fanatike dhe katunare dru me pre,

  prandaj:

  Ne, intelektualet properendimore qe xhelatet dhe banditet e Enverit dhe te Partise se Punes i vrane dhe i masakruan me nje egersi te papare vetem sepse e deshen Vatanin te bashkuar me Kosoven dhe trojet e tjera shqyptare si pjese te Botes Demokratike Perendimore dhe jo jo si pjese e Jugosllavise Komuniste qe urdherohej nga Moska dhe Komuniterni Internacionalit, ashtu sic e deshi edhe Mit’hat Frasheri me patriotet e tjere shqyptare qe u bashkuan dhe i dhane besen njeri-tjeterit ne Mukje 1943, pra ne te themi o egocentriku dhe megallomani Fatos Tarifa:

  MOS U GAJAS ME KRIMET KOMUNIZMIT NE SHQYPNI, POR ULE KOKEN DHE QAJ, ASHTU SIC QANIN PRINDERIT TANE KUR XHELATET E ENVERIT SI BABAI TUAJ I TORTURONIN VETEM SEPSE DESHEN QE SHQYPNIA TE BEHEJ SIC PO TENTON SOT PAS PILAFIT.

  Leri llogjet dhe jashteqitjet enveristo-fillozofike se nuk mashtron dot njeri me thirrjet per te HARRUAR te kaluaren duke mohuar krimet e komunizmit dhe duke i paraqitur Kampet e perqendrimit te Enverit ne Tepelene Maliq, Spac e gjetke si Kampe Pushimi dhe duke shkelur me kembe mbi kockat e viktimave te Mehmet Shehut, te gjithe inteleketuale te mirefillte shqyptare qe LANC-i kriminal jugosllav i Enverit dhe i vegles se tij vrastare, Mehmet Shehu i ekzekutoi nga mllefi dhe urrejtja kllasore me 17 nentor 1944 kur Enveri me Nexhmijen ja kishin mbathur ne Berat per te shpetuar bythen e tyre te fashistit dhe tradhetarit duke u fshehur ne bazat e fshehta te Vukmanovicit dhe Titos derisa te qetesohej situata, te gjitha te dokumentuara me fakte origjinale nga Arkivat e Shtetit, te cilat i nxjerr here pas here intelektuali per ata qe duan te mesojne te verteten.

  Ne kete kendveshtrim real dhe pragmatik te historise sone kombetare, qe kalemxhminje kriminele te Enverit ku ben pjese edhe Sevo Tarifa e kane shtremberuar si ne asnje vend tjeter ish komunist pa ndjere kurfare faji per kete gje ju si djale i tij duhet te ulni koken dhe te kerkoni falje per krimet e komunizmit, ku eshte edhe familja juaj, ne vend qe te dilni si “gjeli maje plehut” dhe te kritikoni te vetmen gje pozitive qe ka bere Edi Rama per te drejtuar historine tone te shtrember kombetare me nje gjest fare simbolik kundrejt patriotit Mit’hat Frasheri qe luftoi vetem per bashkimin e Shqypnise me Kosoven dhe qe urrejti komunizmin stalinist lindor me shume se cdo tjeter.

  KU I SHIKON TI O CUNI I SEVO TARIFES ARRITJET DHE FITORJET E LANC-IT DHE TE ENVERIT?

  Tek bunkeret, tufezimet dhe tollonat? Apo tek ekonomia e falimentuar dhe tek shteti i renuar qe la Diktatura komuniste e klikes se Enverit, nuk te kujtohet fare Shqypnia e mjeruar si nje vend afrikan ne vitet 80-90, po eksodi llahtar i shqyptareve pasi ra Muri i Berlinit he mo Fatos Tarifa a te kujtohet si e la Shqypnine dhe si e kishte katandisur Vatanin LANC-i fitimtar bolsehvik i enverist ne vitet 90-te? Ne vendet e tjera ish komuniste te Evropes Lindore, krimet e komunizmit u denuan nga qeveriste demokratike qe u krijuan pas viteve 90-te, kjo ndodhi me shume tek ish republikat priballtike sovjetike qe u futen te parat ne BE, ne te gjitha keto vende qe LANC-in e tyre komunist dhe datat e Zeza te historise komuniste si 17 nentoret, 29 nentoret e 5 majin shqyptar e hodhen ne koshin e plehrave menjehere pa asnje hezitim, ne keto vende familjeve te nomenklatures komuniste i u ndalua te punojne ne administraten shteterore dhe te perdorin fonde publike per biznes dhe pinjolleve te xhelateve te regjimit komunist nuk i u dha mundesi te behen ambasadore ne SHBA, por te ulin koken dhe te behen njesoj si te tjeret, duke mos harruar asnjehere per krimet e familjeve te tyre ne sherbim te Internacionales Komuniste. Prandaj o Fatos Tarifa ta themi qe ta ulesh koken dhe te mos dalesh ne kete forum te gazetes DITA si “gjeli maje plehut”, perkrahe si ne, intelektualet properendimore Edi Ramen per patriotin nacionalist Mit’hat Frasheri, se ke qene ambasador ne SHBA dhe duket se nuk ke mesuar kurgje nga ky vend i Demokracise maksimale, mbeshtete dhe perkrahe Kryeministrin kontravers dhe te nderlikuar, Edi Rama qe me ne fund e ka kuptuar te VERTETEN,

  sepse:

  KJO QE PO VUAJNE KAQ SHUME SOT SHQYPTARET E KA ZANAFILLEN TEK MURTAJA BOLSHEVIKE QE MBOLLI ENVER HOXHA PER INTERESAT E PUSHTETIT TE TIJ ABSOLUT

  Ky krim makaber antikombetar dhe antishqyptar i enverit dhe i Partise se Punes nuk mund te HARROHET sepse keshtu kerkon Fatos Tarifa me llogjet e tij pseudofillozofike te egocentrikut qe eshte mesuar te jete perhere ne qender te vemendjes, por duket kujtuar papushim duke rishkruar historine tone nga fillimi ashtu sic ka qene, nga njerez, intelektuale te rinj te paindoktrinuar, te pamolepsur nga propaganda enveriste dhe keta nuk i perkasin familjes se Sevo Tarifes me Pellumb Xhufat nga pas, por shqyptareve te ndershem ne menyre qe keto gabime monstruoze te mos perseriten me ne te ardhem dhe kursei te lihen ne HARRESE. Kryeministri Churchill qe ti e permend shpesh ne kete dacibao rezili ka deklaruar dicka qe e permend gjithe Bota Demokratike:

  “AI POPULL QE HARRON TE KALUAREN E HIDHUR ESHTE I DESTUNUAR TA PERSERISE ATE NE TE ARDHMEN!”

  prandaj:

  Mbylle halen e enveristit fanatik o Fatos Tarifa se ne intelektualet e Botes se Lire dhe Perendimore nuk duam ta shohim me fytyren ne kete forum te nderuar te gazetes DITA!

  Reply to this comment
 13. intelektuali November 23, 07:09

  FATROS TARIFA NUK SHKEPUTET DOT NGA INDOKTRINIMI ENVERIST DHE KUJTON SE NE PUSHTET ESHTE AKOMA PARTIA E PUNES

  Ky megalloman egocentrik kujton se Bota vertitet rreth familjes Tarifa dhe gjithe vemendjen shqyptaret e kane perqendruar mbi kalemxhiun kriminel te Enverit, Sevo Tarifa dhe ne vend te ule koken dhe te kerkoje falje per krimet e babait dhe familjes se tij, sherbetore besnike te regjimit me te eger komunist ne Bote, hedh ne meda jashteqitje komuniste duke i paraqitur si pasazhe fillozofike te shkeputura nga konteksti per te mashtruar fanatike dhe katunare dru me pre,

  prandaj:

  Ne, intelektualet properendimore qe xhelatet dhe banditet e Enverit dhe te Partise se Punes i vrane dhe i masakruan me nje egersi te papare vetem sepse e deshen Vatanin te bashkuar me Kosoven dhe trojet e tjera shqyptare si pjese te Botes Demokratike Perendimore dhe jo jo si pjese e Jugosllavise Komuniste qe urdherohej nga Moska dhe Komuniterni Internacionalist, ashtu sic e deshi edhe Mit’hat Frasheri me patriotet e tjere shqyptare qe u bashkuan dhe i dhane besen njeri-tjeterit ne Mukje 1943, pra ne te themi o egocentriku dhe megallomani Fatos Tarifa:

  MOS U GAJAS ME KRIMET KOMUNIZMIT NE SHQYPNI, POR ULE KOKEN DHE QAJ, ASHTU SIC QANIN PRINDERIT TANE KUR XHELATET E ENVERIT SI BABAI TUAJ I TORTURONIN VETEM SEPSE DESHEN QE SHQYPNIA TE BEHEJ SIC PO TENTON SOT PAS PILAFIT.

  Leri llogjet dhe jashteqitjet enveristo-fillozofike se nuk mashtron dot njeri me thirrjet per te HARRUAR te kaluaren duke mohuar krimet e komunizmit dhe duke i paraqitur Kampet e perqendrimit te Enverit ne Tepelene Maliq, Spac e gjetke si Kampe Pushimi dhe duke shkelur me kembe mbi kockat e viktimave te Mehmet Shehut, te gjithe intelektuale te mirefillte shqyptare qe LANC-i kriminal jugosllav i Enverit dhe i vegles se tij vrastare, Mehmet Shehu i ekzekutoi nga mllefi dhe urrejtja kllasore me 17 nentor 1944 kur Enveri me Nexhmijen ja kishin mbathur ne Berat per te shpetuar bythen e tyre te fashistit dhe tradhetarit duke u fshehur ne bazat e fshehta te Vukmanovicit dhe Titos derisa te qetesohej situata, te gjitha te dokumentuara me fakte origjinale nga Arkivat e Shtetit, te cilat i nxjerr here pas here intelektuali per ata qe duan te mesojne te verteten.

  Ne kete kendveshtrim real dhe pragmatik te historise sone kombetare, qe kalemxhminje kriminele te Enverit ku ben pjese edhe Sevo Tarifa e kane shtremberuar si ne asnje vend tjeter ish komunist pa ndjere kurfare faji per kete gje, ju si djale i tij duhet te ulni koken dhe te kerkoni falje per krimet e komunizmit, ku eshte edhe familja juaj, ne vend qe te dilni si “gjeli maje plehut” dhe te kritikoni te vetmen gje pozitive qe ka bere Edi Rama per te drejtuar historine tone te shtrember kombetare me nje gjest fare simbolik kundrejt patriotit Mit’hat Frasheri qe luftoi vetem per bashkimin e Shqypnise me Kosoven dhe qe urrejti komunizmin stalinist lindor me shume se cdo tjeter.

  KU I SHIKON TI O CUNI I SEVO TARIFES ARRITJET DHE FITORJET E LANC-IT DHE TE ENVERIT?

  Tek bunkeret, tufezimet dhe tollonat? Apo tek ekonomia e falimentuar dhe tek shteti i renuar qe la Diktatura komuniste e klikes se Enverit, nuk te kujtohet fare Shqypnia e mjeruar si nje vend afrikan ne vitet 80-90, po eksodi llahtar i shqyptareve pasi ra Muri i Berlinit he mo Fatos Tarifa a te kujtohet si e la Shqypnine dhe si e kishte katandisur Vatanin LANC-i fitimtar bolshevik i enverist ne vitet 90-te? Ne vendet e tjera ish komuniste te Evropes Lindore, krimet e komunizmit u denuan nga qeveriste demokratike qe u krijuan pas viteve 90-te, kjo ndodhi me shume tek ish republikat priballtike sovjetike qe u futen te parat ne BE, ne te gjitha keto vende qe LANC-in e tyre komunist dhe datat e Zeza te historise komuniste si 17 nentoret, 29 nentoret e 5 majin shqyptar e hodhen ne koshin e plehrave menjehere pa asnje hezitim, ne keto vende familjeve te nomenklatures komuniste i u ndalua te punojne ne administraten shteterore dhe te perdorin fonde publike per biznes dhe pinjolleve te xhelateve te regjimit komunist nuk i u dha mundesi te behen ambasadore ne SHBA, por te ulin koken dhe te behen njesoj si te tjeret, duke mos harruar asnjehere per krimet e familjeve te tyre ne sherbim te Internacionales Komuniste. Prandaj o Fatos Tarifa ta themi qe ta ulesh koken dhe te mos dalesh ne kete forum te gazetes DITA si “gjeli maje plehut”, perkrahe si ne, intelektualet properendimore Edi Ramen per patriotin nacionalist Mit’hat Frasheri, se ke qene ambasador ne SHBA dhe duket se nuk ke mesuar kurgje nga ky vend i Demokracise maksimale, mbeshtete dhe perkrahe Kryeministrin kontravers dhe te nderlikuar, Edi Rama qe me ne fund e ka kuptuar te VERTETEN,

  sepse:

  KJO QE PO VUAJNE KAQ SHUME SOT SHQYPTARET E KA ZANAFILLEN TEK MURTAJA BOLSHEVIKE QE MBOLLI ENVER HOXHA PER INTERESAT E PUSHTETIT TE TIJ ABSOLUT

  Ky krim makaber antikombetar dhe antishqyptar i enverit dhe i Partise se Punes nuk mund te HARROHET sepse keshtu kerkon Fatos Tarifa me llogjet e tij pseudofillozofike te egocentrikut qe eshte mesuar te jete perhere ne qender te vemendjes, por duket kujtuar papushim duke rishkruar historine tone nga fillimi ashtu sic ka qene, nga njerez, intelektuale te rinj te paindoktrinuar, te pamolepsur nga propaganda enveriste dhe keta nuk i perkasin familjes se Sevo Tarifes me Pellumb Xhufat nga pas, por shqyptareve te ndershem ne menyre qe keto gabime monstruoze te mos perseriten me ne te ardhem dhe kursei te lihen ne HARRESE. Kryeministri Churchill qe ti e permend shpesh ne kete dacibao rezili ka deklaruar dicka qe e permend gjithe Bota Demokratike:

  “AI POPULL QE HARRON TE KALUAREN E HIDHUR ESHTE I DESTUNUAR TA PERSERISE ATE NE TE ARDHMEN!”

  prandaj:

  Mbylle halen e enveristit fanatik o Fatos Tarifa se ne intelektualet e Botes se Lire dhe Perendimore nuk duam ta shohim me fytyren ne kete forum te nderuar te gazetes DITA!

  Reply to this comment
 14. Lili November 23, 07:12

  Hajt,bre
  Edhe une tash si specialiste po i tregoj keti zotnise se plaget nuk sherohen duke i mbyllur.
  plaget sherohen duke i hapur e duke i ´krue lé deri ne qelisat e shendosha,perndrysheplaga mbledh kelb e kelbi ose plas dikur ose te mbyt…
  Ketu plasi pak,
  Tash a do e kurojme me rrenj apo do e leme njerin_ ketu Shqiperine_ me vdek.?

  Reply to this comment
  • romeo November 23, 15:05

   O N.Vjosa!

   Fatosi ka shkruar per mendjet e medha e jo per fukarenjte pa mend!
   Njerez si ty mjaftohen duke ngrene groshe dhe kaq!
   Vendin e drejtojne njerez qe kane vizion per te ardhmen e jo per te share e shpifur per te tjeret!
   Ne se Rama do ta kuptoje Tarifen,duhet te ule koken dhe te kafshoje gjuhen per turpin e madh qe beri duke nderuar nje TRADHETAR qe ka lyer duart me gjakun partizan!
   Me se pakti PS-ja duhet te ishte ngritur ne kembe dhe t’i kerkonte llogari deri ne nje Rames duke e detyruar ate te kerkoje falje publike!
   Por PS nuk ka me,se ne krye te saj jane servilet e zgjedhur nga Rama,nje tjeter krim qe i beri ai demokracise!

   Reply to this comment
  • Peza November 23, 15:26

   Per cfare plagesh derdellit o Lili maloku?
   Plaget i kemi marre ne partizanet, 28 mije deshmoret e rene per atdhe nga dora gjakatare e nazisteve dhe ballisto zogisteve!
   Cfare kerkoni ju me tjeter se aq sa u dha socializmi?
   Ju meritroni perbuzjen dhe poshterimin per jete nga shumica e popullit shqiptar dhe kurre nuk do arrini ta mbuloni tradhetine tuaj sado te mundohen lakejte tuaj qe se fundi moret me vete edhe tradhetarin Edi Rama!

   Reply to this comment
   • Lili November 23, 20:09

    O peza idiot ,plagat i ka marr shqiperia qe eshte ne vdekje klinike,per fajin taaj,e Sigurisht jo ti.
    Mos kujto ti perfason popullin,je pakice ne shqiptari ,deshte s’deshte.
    Pyet vetin. Pse vetem tradhtare kishit pasur ne radhet tuaja …

    Reply to this comment
    • Peza November 23, 22:53

     O Lili!
     E kuptoj se paske nje hall te madh!
     Hajde tek une se kam nje samar te mire qe ia kam hequr gomarit dhe ta jap ty se paske me shume nevoje!
     Ke quan Shqiperi ti more kelysh ballisti?
     Shqiperia nuk eshte toka,por mbi te gjitha populli!
     Dhe Luften Antifdashiste e bene partizanet dhe ata 28 mije deshmoret qe dhane jeten ne lufte kunder ju ballistave qe ishit ne sherbim te pushtuesve!
     Kush eshte pakice,more gomar pa samar?
     E provuat djhe ne lufte,por edhge ne 97-ten se sa ju vlente lekura!
     Mos ardhte nje situate tjeter qe t’i lajme perfundimisht hesapet me ju tradhetaret e poshter!
     Vazhdonbi shtoni urrejtjhen tone ndaj jush se kokjen tuaj do hani!
     Ne bijte e partizaneve jemi shume here me shume dhe me trima se ju kelyshet e fashios!
     Ulni kokat dhe kafshoni gjuhen kur te kujtoni luften Antifashiste!
     Kertu nuk ju falim asnje fije floku kerma balliste!

     Reply to this comment
     • Lili November 24, 08:59

      Kur ti ishe me enverin te bari omari,baba ime ishte ne burgjet e italise sepse luftoj kunder tyre,o debil qe mendon se vetem te qenit komunist te bene shqiptar.

 15. Leo November 23, 07:53

  E ke kapur nje vend ne qeveri ne te ardhmen e afert o Fatos Tarafi!Te fala Sevos nga Edi!

  Reply to this comment
 16. Shoku enver November 23, 08:17

  Fatos Tarifa u incizua nga biznesmeni qe kerkonte leke kur ishte ambasador Mos bej si I ndershem

  Reply to this comment
 17. Fat man November 23, 08:28

  Z. Fatos, Ed Droga do te ishte i gatshem te luante me ty nje loje basketbolli, se sa te merrej me Nolin dhe aq me teper t’i ngreje nje permendore.
  Luj venit he burre, a je apo nuk je ne rregull, thirri mendjes, ai (Rama) nuk njeh te birin gregorin per djale dhe akuzon te atin (Krista-qin) e jo me te njohe Nolin si nje nga figurat me te shquara te kombit tone.
  Rradhen qe vjen ai do te nderoj me bust ne Tirane Xhafer Deven, qe pushkatoj komuniste dhe qytetare te ndershem me 4 shkurt 1944 per llogari te pushtuesve gjermane.

  Reply to this comment
  • miri November 23, 09:09

   ty po ta falim postimin si te nje cope injoranti meqe na e ke thene vete qe tu kane trashur trute o fat brain dhe arsyeton me koken poshte.

   Reply to this comment
  • anticensurë25642654 November 23, 09:35

   Fat man
   nuk ma merr mëndja se do të vërë xhafën!!
   kaq idiot nuk është!
   por është më shumë!!
   ai do të presë dhe pak,dhe në vënd të përmendores së nolit do të kemi atë të anastas janullatosit!!
   për këtë të garantoj!!
   këtu mund ta ndihmojnë vetë vampirët e greqisë!!
   ta dërgojnë diçka më shpejt tek zoti cacin!!

   Reply to this comment
 18. lola November 23, 09:04

  Bla,bla,bla.
  Na mbytën shkencëtarët e vetë-deklaruar e të vetë-kënaqur, që shkencën e bëjnë duke ju referuar autorëve të ndryshëm botërorë, për çudi asnjë shqiptar. Për shkak të përpjekjes titanike, të Tarifës ,për të na bindur për gjenialitetin e mendjes së tij, me anë të shpjegimeve të stërzgjatura, e për këtë tej-lodhëse, mu kujtua Universiteti,, kur ndodhte që pedagogu, vërtitej në leksionin që jepte, duke shpjeguar jo kthjelltësisht ku donte të dilte, dhe përfundonte atë duke na drejtuar në autorë të ndryshëm. Por atëherë ishim studente dhe kishim kohë e nevojë të studionim, por tani , kur leksionin e marrin në dorë “shkencëtarët”, e vetmja gjë që pret, është që shpjegimi i problemit të jetë i saktë e pa ekuivoke. Këtë mendoj se ka marrë përsipër të na shpjegojë sociologu i “depolitizuar” Tarifa.
  Çështja qëndron se, së pari ,që duke dashur ta mbajë mirë dhe me Kryeministrin ,por dhe me veteranët, mos trishtoje të jatin , shkruan bla ,bla,bla një shkrim as mish as peshk.
  Së dyti ,ai si ” apolitik” në profesion , rreket t’i mbushë mendjen një politikani ,sot kryepolitikani i partisë së majtë, që të dëgjojë bla bla-të e tij,gjë që të sjell përzjerje në stomah, gjatë vërdallosjes nëpër thëniet e mbi 12 autorëve të ndryshëm. Më e bukur është mbyllja, me ” alekum selam”, por e shprehur shkencërisht në të gjitha gjuhet kryesore të botës ( çuditërisht jo në kinezçe).

  Në shqip përkthehet ” ruajna zot mendjen e kokës”.

  Reply to this comment
 19. Mos u bej tradhetore se pastaj do pendohe... November 23, 09:29

  STOP manipulacionit te komenteve !!!

  JASHTE militarucet e administrates !!!

  JASHTE bytheshiturit sorrosjane te G99-es

  Reply to this comment
  • anticensurë25642654 November 23, 10:14

   Mos u bej tradhetore se pastaj do pendohe…
   naimi e ka shkruar bukur këtë varg,por që të jemi brënda!?
   nuk janë penduar:
   -ballabanët,kërkojnë prapë osmanët këtu!
   -esadistët,kërkojnë çifligun e tyre dhe të tjerët në PS!
   -nuk janë penduar zogollianët që “ndërtuan shtet” dhe ja mbathën me flori në trasta!
   -nuk janë penduar komunistët fallco që gllabëruan 45 vjet dhe u shëndruan në demokrat në vitin e 46të!
   -nuk janë penduar berishistët që i vunë zjarrin shqipërisë dhe akoma e kanë çakmakun në dorë!
   -nuk pendohen ben duka me shokë që megjithëse po tradhëtohen sy më sy,vazhdojnë e mbrojnë tradhëtinë!!
   kot nuk e ka thënë sali qëni!!tre ditë zgjat lajmi në shqipëri!
   tre ditë zgjat vetdija e shqiptarit!pas tre ditësh i fut tymin e lazaratit dhe këthehet në gjumë!!
   naimi ka pasur të drejtë,por e ka shkruar në gjuhën e gabuar!në atë gjuhë që njerzit e lexojnë,se kuptojnë e më pak nuk e mbajnë mënd!!

   Reply to this comment
 20. gimi November 23, 09:49

  Z.Tarifa se me te vertete je aq i djegur per Fan Nolin nuk e besoj.Historiani i madhe Kristo Frasheri e mbrojti me gjithe fuqine e vete qe pati nga Janullat por janullat ishin shume u bene edhe me shume dhe e lane te vetmuar.Te Madhit FAN NOLI duhet ti ngrihet shatorja mu para kishes ortodokse shqiptare ne mes te Tiranes te uzurpuar nga janullatgreke.Ky Kryeminister nuk ka shnce ta beje nje gje te tille

  Reply to this comment
 21. Xha Jaho November 23, 09:55

  Të jem i sinqertë më vjen pak habi sesi njerëz me dije dhe kulturë shkruajnë kaq gjatë për diçka që.është e thjeshtë dhe e shkurtër.z. Fatos, djali i mikut tim të nderuar Sevo, i re shumë gjatë, por mund tështë shkruaje shumë shkurt. 1- Si pas dialektikës çdo gjë e mirë (morale) sot, mbas një kohe kthehet në jo e mirë (amorale). Dje koha kërkoi që populli ynë të çlirohej nga pushtuesit. Atij brezi i ra lufta për pjesë dhe ai e bëri dhe fitoi.
  L. Nac. Çl. e bëri populli shqiptar dhe e fitoi. Vërtet e udhëhoqi PKSH të cilën, po populli e falënderoi për gati 50 vjet dhe ata që e udhëhoqën i muarën edhe lëvdatat, edhe ofiqet dhe të mirat e përfituara ashtu siç i dimë. Deri këtu ishte e “mira” e tyre ose morali. Erdhi koha që ajo udhëheqje u plak dhe bëri edhe dëme të mëdha gjatë rrugës së gjatë, si rrjedhim ata gabuan dhe u bënë ” e keqe” ose imorale. Populli e kuptoi se ajo ishte e papërshtatshme dhe bëri ndryshimin. Kjo është një e drejtë popullore dhe nuk ka nevojë për të cituar askënd nga filozofë, historianë apo studiues sepse është një e vërtetë e këtij vendi dhe Populli.
  2. E keqja tek ne që qëndron nuk është pozicioni ndaj LNÇL, ajo është futur në histori dhe nuk ka mundësi asnjë (më falni për këtë fjali) rrugaç që ta mohojë. Koha i ndan ngjarjet. Për kohën që shkoi kemi dy ndarje: a- Periudha e LNÇL. e cila ishte dhe mbetet periudha më e lavdishme e popullit shqiptar.
  b-periudha mbas luftës deri në vitin 1990 që ishte periudhe me zigzake, fillimisht vërtet revolucionare, mobilizuese dhe zhvilluese, por degradoi deri në papërshtatshmëri për popullin në tërësi.
  Së fundi koha në të cilën jemi kërkon , ashtu si e shkruani dhe ju, të mos mbetemi tek e kaluara për të krijuar hakmarrje, inate , ndasi mes vetes , sepse, veç të tjerash, lëvdatat dhe meritat për brezin që shkoi ishin mes tyre. Ata i ndanë dhe i morën, ne nuk kemi të drejta të përfitojmë ose të mburremi as me fitimtarët dhe as të mbajmë inat me ish të humburit; sikundër dhe ata që mendojnë për lëvdata dhe mburrje për të humburit dhe as të krekosen për veprat e tyre, duke përfituar nga koha e re ndryshe nga e shkuara, e cila pranon pluralizmin dhe debatet mes palëve. Por kjo nuk është për lëvdatë as për brezin e ri të ish fitimtarëve dhe as për brezin e ri të ish humbsave. Mirë është që këtë koment ta kuptojë edhe e majta dhe e djathta, sigurisht ata që kanë 27 vjet që vetë rrahin gjoksit se u paska ardhur e mira në derë. Jo askush të mos kërkojë përfitime nga pluralizmi?, por ti vihen punës për të mirë e këtij vendi.
  Këto dëshiroja që të komentoje në këtë temë për të cilën mendoj se të gjitha palët duhet të ndërgjegjësohen sepse nuk bëhet luftë me mullinjtë e erës.
  Xha Jaho

  Reply to this comment
 22. demo November 23, 09:55

  Me fal se nuk po te arrij dot. or Fatos!Sikur pleqte tane qe ishin me universitete perendimore,t`i poermendnin shokut Sevo ndonje filozof perendimor,perfundonin tek 7 dritaret.
  Mire vete qe i mbush keto leksionet me filozofe borgjeze,imperialiste,antikomuniste,edhe anarshiste fare,por ke mesuar keq edhe shokun Sevo,qe ka harruar klasiket e marx-len dhe i mbush shkrimet e majta me filozofe te djathte perendimore,borgjezo kapitaliste. Mos i lere librat qe ke blere ne strofken e Imperializmit boteror ne raftet e shokut Sevo,se eshte bere tradhetar i enverizmit tani qe vajti 92 vjec.Do ja mbylle enveri deren e ferrit do t`i thote shko ne parajse me Mithat beun,,Tradhetar!

  Reply to this comment
 23. Mehmet Metaj November 23, 10:11

  Gjeti shkas z. Tarifa ti serviloset Rames duke ju pergjigjr rrufe me ditirambe panegjirike soloniane te substratit gjiriz te tij, dhe njeherazi te “shpalos” njohjen-diturine” e tij sociologjike kur eshte thjesht nje meues histori partie dhe na citon veberin Fuko’n etj dhe thote se eshte dhe ky nje “veberian”, vajmedet, dhe ben apologjine e Rmes ne menyren me te shpifur, ja keta jane ata bllokmenet servile qe s’e lene kete vend te ece perpara. Dhe thote te vijne eshtrat e Fan Nolit ne Shqiperi, dhe nuk e di ky fakir, mgjse ka qene dhe ambasador i nanos ne washington, se eshtrat e Nolit jane kerkuar te sillen me kohe por nuk i la Amerika se e quan Nolin e Madh qe ka kontribute per Ameriken…!! Dhe ne fund thote per te treguar qe di anglisht “go in peace” (shko ne paqe ..!), kur thuhet “rest in peace”=u prefte ne paqe..! Aq kaq s’e di sakte ne gjuihen angleze pale socionlogjine qe e “qan fare”..Njeri qesharak..!!

  Reply to this comment
 24. Dielli November 23, 11:08

  Nje shkrim i qeruar mire. Nje mendesi e hapur dhe nje mesazh motivues per kedo qe ka mend dhe e lexon me vemendjen. Me shkrim per mendjet e hapur, jo per meskinet dhe mendjengushtet

  Reply to this comment
 25. Korkodili November 23, 11:27

  =kujtoni 4 shkurtin,kush e beri dhe flisni
  =kujtoni 5 heronjte e vigut , kush e beri dhe flisni.
  =kujtoni Qemal Stafen dhe te tjere kush i beri dhe flisni
  = etj. etj etj
  =Po ta kish mare balli dhe fashizmi cfar do te behej ?????

  Reply to this comment
 26. Vasili November 23, 11:44

  Rreziku me i madh per kollapsin integral te gjithanshem qe vazhdon te perjetoje ky vend,nuk i vjen nga myky qe shperndan robi injorant poshte,se sa nga ata qe kane uzurpuar karriget e larta,me trurin e tyre toksik mbytes anadollako-hoxhist izolacionist,te ambalazhuar dhe maskuar me veshje allafrenga,dhe ku ne kete gazete vine dhe shumohen,per te bere paraden komb-ngrenese.
  Shume me keq se ne sundimin e dikurshem osman.
  Dushmani i huaj,sic e tregon historia boterore sado gjate te rije si tek ne,vjen nje kohe dhe shporret,por dushmani i brendshem,si lloji i shumuar i tarifes,hyjne ne qelizen autoktone europiane te kombit tone duke shkaktuar mutacion malinj te saj dhe shperndare metastaza islamiste anadollake hoxhiste ne tere trupin shqiptar,duke e kthyer ate nga nje vend europian ne nje percudnim dhe karikature te shemtuar pushtimesh shperfytyruese te rikthyer,tani per te mos ikur kurre me.
  Dhe dylber-kryeveziri jone, vazhdon tu beje temena atyre me nuskat qe i varen ne qafe kur e ka yshtur dhe vazhdon ta ysht diktatori i Azise.

  Reply to this comment
 27. Rod Gary November 23, 11:47

  Paranteze ose… PARAdhënie, siç do të dëshironte ta quante hapjen e oreksit “shefi i kopertinës”.

  “Sofizmi bazohet në burime të pamjaftueshme për tu besuar. Burimet më të vjetra janë citate nga dialogët e Platonit dhe nga shkrimet e Aristotelit dhe disa tekste të shkurtra dhe fragmente. Autenticiteti dhe besueshmëria e tekstit që u jepet sofistëve është e diskutueshme. Nuk mund të provohet se deri në çfarë mase tekstet e sofistëve individualë zbatohen për të gjithë. Filozofët dhe historianët e filozofisë e kanë vënë sofizmin gjithmonë në pikëpyetje.”

  Jo vetëm për studiuesit e filizofisë, psikologët apo gjithfarë sociologësh “pa kurfarë tarife”, por edhe për gjithkënd nga ne lexuesit që ua njohim rrënjë e dhëmballë diaretë verbale palo-mësuesve dhe piktorëve tanë multi-dështakë, pohimi i autorit se ai vetë (!?) por edhe z.Rama janë kundërshtarë të vendosur të çdo lloj dogme (hahaha), do të tingëllonte sa trushplarëse, po aq e pabesueshme dhe jo e mirëpeshuar .

  Më falni për shprehjen, të nderuar miq, por përmasa e bythëshitjes profesion(h)ale s’njihka asnjë kufi.

  Nuk e di se pse pas leximit të këtij “letërshkëmbimi” ( e paramenduar?) mu përforcua akoma dhe më shumë domethënia e shprehjes, se ngado ku shkeli cizmja hitleriane, kolaboracionistët u vetëafronin përkundrejt pagesës, me përjashtim të arnautërve shqupfolës.

  Flm. për asgjë !

  Reply to this comment
 28. Bora November 23, 11:56

  Profesor, keshtu duhet te jene intelektualet, me nivelwkaq te larte dhe emancipues si ju.
  Faleminderit dhe respekt,

  Ish studentja Juaj ne Michigan,

  Bora

  Reply to this comment
  • Mëni November 23, 19:16

   Borëbardha? Oh yes, yes. I remember you.

   Kur do dukesh prap nga fshati? Eja çupëzë eja, se na ka mbetur mëni pa shkundur 😉

   Reply to this comment
 29. valentina November 23, 12:04

  Pa shiko ,pa shiko,si ka shperthyer gjirizi ballisto-zogist pas riabilitimit qe i beri sternipi i shoferit te tradhetarit te zogut te kurves ahmet,tradhetarit ne listen e kater tradhetareve me te medhenj te kombit shqiptar muthat frasherit,more qelbaniker ballisto-zogista,nuk behet fjale per regjimin e enverit pas luftes,por per luften e pjeses me te madhe te bijeve dhe bijave te popullit shqiptare kunder nazizmit dhe bashkepunetoreve te tyre qe nuk ka bir kurve ta hedhe poshte, me thirrjen te bashkohemi te luftojme per nje Shqiperi te lire dhe demokratike,perse valle keta atdhetare te flakte te ballit do largoheshin si te lemerisur duke iu ngjitur nga pas pushtuesi per te shpetuar koken?pra ju qelbi i ketij vendi duhet te heshtni,se shqiptaret kane njezet e tete vite qe nuk u ka rene ndermend nese ka ekzistuar balli apo jo,jane pikerisht disa zuzare ne mesin tuaj,qe per
  perfitimemateriale e politike u kane kujtuar shqiptareve qe kjo organizate tradhetare ekziston akoma,dhe po perpiqet me te gjitha menyrat per te krijuar percarje midis shqiptareve,ashtu si ne luften kunder nazizmit,aq te paperfillur jeni ne popull ju ballistet sa;nese shteti do bente thirrje per te gjithe ato familje qe kane luftuar fashizmin dhe bashkepunetoret e tyre,dhe se do shperbleheshin me dhjete keste,do te shihnit se fara juaj e poshter do zhdukej ne cast,dilni dhe na flisni per ideale,kur ideali juaj i vetem jane kestet qe mund te perfitoni prej reabilitimit qe ju ben nje lekist kryeminister per te marre njezetperqideshin qe i ka vendosur vetes per cdo gje,qe nga koha kur ishte kryebashkiak i tiranes,

  Reply to this comment
 30. Jimi November 23, 12:23

  Perfekt !

  Reply to this comment
 31. K9 November 23, 12:24

  Lere bustin e Nolit, se na hapet barkun me buste! Eshte i mjaftueshem vendi i nderit qe ka ne Histori! Mundesisht hiqini edhe ato buste me shije te trashe, qe kane mbushur dynjane dhe ne me te shumten e rasteve ju takojne njerezve ordinere.
  Me qe nuk e kemi shijen e artit, ne vend te busteve le te paguajme artiste te mrekullueshem ne per bote dhe ta ekspozojme artin e tyre ne oborrin tone! Ndofta edhe emancipohemi pak me te bukuren!

  Reply to this comment
 32. MH November 23, 12:43

  Nuk po e di o Tate!
  Por tashti e ka rradhen Abaz Ermeni te reabilitohet.Rama ka nderin ti baje ceremonin e rivarrimit te eshtrave ne token Ame.Keshtu nji e nga nji apo kur te shtrohet rruga tue ia marr doren riabilitimit te gjithe te diplomuarve te perendimit qe Hoxha i zhdepi te kryhen me grupe,grupe si rrefugjat edhe 10 nga 10 tu kryehen ceremonit ne truellin e Amit apo te Babit qe linden u rriten,tradhetuan iken mergun dhe mbasi bene stazhin e kavijeve laboratorike per te marre pushtetin sic e kane sot.Parlamenti te miratoje ligje te posacem per riatdhesime ne vecanti ato me diploma.Te tjeret te pa diplomuar nuk rivarrosen edhe pse me kontribut teper te cmuashem tradhetie iu mungon diploma nuk kalojne testin.Keshtu me vendim qeverie te riatdhesohen eshtrat e tyre me nderime e ceremonira te pa shoqe nen tngujt e HHHYMNIT te perdhosur Kombetar.
  Besoj qe ky koment permbledh analizen e gjithe ketyre 2 javeve per riabilitimin me rrivarrimet ceremoniale me deshiren dhe vullnetin e kryeministrit Edvin K Rama.
  Leximi i ” K ” lihet i lire per lexuesit, te lexohet si t’iu vije per mbar lexuesve.
  Pershendetje ,Kryeministrit z.Rama ne kete sipermarrje te veshtirr po krenarie ne kete rrethrrotullim historik demokracie.

  Reply to this comment
  • KOZi November 23, 15:13

   Amano comentoni sakte . Abaz Ermenji ka ardhe ne Shqiperi ne 1992 ka bere ceremoni te librit te tij mbi Skenderbeun.Eshte zgjedhur Kryetar i Ballit Kombetar. Ne zgjedhjet e vitit 1996 ka dale deputet i parlamentit. Ashtu si socialistet qe nuk hyne ne parlament edhe Abaz Ermenji i quajti zgjedhjet te manipuluara dhe nuk pranoi mandatin. Socialistet nuk hyne fare ndersa kandidati i Ballit qe vinte i dyti hyri. Kavdeke rreth vitit 2000 por nuk dij ku eshte varrosur…..tung

   Reply to this comment
   • KOZi November 23, 16:08

    E gjeta Abaz Ermenji ka qene gjer ne vitin 2002 kryetar i Ballit. Ka vdekur ne 2003 dhe eshte varrosur ne Tirane . Ne ceremoni kane qene gjith udheheqesit politik etj me ne krye Fatos Nanon e Sali Berishen.——Ndryshimi eshte se kunder Fatos Nanos nuk ka patur reagime si sot ka ndaj Edi Rames…………tung

    Reply to this comment
 33. Sazani November 23, 13:49

  Tre kryetarë partie dhe tre k/ ministra :
  Saliu , Fatosi dhe Edvini . Kush është më i miri?!
  Njëri më mut se tjetri , por , palaçollëqet e Edvinit i kemi të freskëta .
  K/ ministra të tjerë që s’ishin kryetarë partie :
  Pandeli Majko , Ilir Meta , Bashkim Fino dhe një tjetër që s’i kujtoj dot emrin, kush është më i mirë ?!
  Njëri më ordiner se tjetri !
  Kjo është Shqipëria jonë , këta janë djemtë më të mirë të saj ( duhet të ishin , por janë më të degjeneruarit ) !
  Ti Tarifa të mbyt me llafe e citime pa fund , ke ndoshta edhe atë praktikën e mirësjelljes diplomatike , që në rastin konkret të bën qesharak .
  Ky k/ ministër e don me vare në kokë sepse është një palaço burrë , i panderë e i pabesë , është një kancer për shoqërinë .
  Nëse Partia Socialiste do sillet sikur s’ka ndodhur gjë , në hale vaftë bashkë me plehun e plehërave që mban mbi krye . Shqipëria do vuajë por nuk do vdesë , plehërat përherë do perbuzen , në ç’do sistem !

  Reply to this comment
 34. fshatari pafshat November 23, 13:59

  Leterkembimi i shokut Enver me intelektualin XY = me nje ulerime luani ne mes te shkretetires.
  Enver Hoxha. Veprat. Volumi V, faqe 33.
  Nga Sevo Tarifa, pas zgjimit nga gjumi 1991- 2017 !!!???.

  Reply to this comment
 35. biznesmeni usa November 23, 14:30

  Fatos Tarifes gjin gjoni i mbyllji dosen e vjedhjes qe beri ku ishte ambasador Bisnesmeni shqiptar amerikan e denoncoi me incizime babzine e tij per te vjedhur

  Reply to this comment
  • antonio November 23, 15:34

   Ne kete rrumpalle katastrofike qe eshte bere ketu vlen vetem diktatura ushtarake si dikjur ne Greqi!
   Nuk ka bir nene qe t’i beje 2 shqiptare ne nje mendjhe!
   Kemi 28 vjet qe mashtrohemi se do jetojme me mire se ne socializem,po na iken jeta dhe do vdesim ne mjerim per buken e gojes!
   Por ama nje grusht politikanesh,hajdutresh e kriminelesh u bene miliardere sepse i tille eshte ky sistem!

   Reply to this comment
   • Tartufi November 23, 19:08

    Antonio duhet te mblidhemi 2000 mendje ,qe te bhet nje
    gjysem mendje e sakte. Problemi I madh ketij populli eshte se ne vend te mendjes kemi bajga,,,, nje popull qe nuk ka mendje bhet lesh dhe li.Populli qe vrau dhe shkatroje popullin e vet, pa dallim per 50 vjet,,, akuzon popullin qe u bashkua me pushtusin per te vrare pjesen tjeter te popullit qe me pas vrau te gjithe kete milet.Nje popull pa mendje,qellimi I tij eshte vetem te vrase dhe te shkatroje tere jeten e tij .Lutje,,,Zot shtoje pak tru ketij populli te humbur ,nga meshira tende e madhe .

    Reply to this comment
    • Tragjasi November 23, 19:49

     MALLI me kishte marre o SHELLIRE.

     Problemi eshte , qe duhet te hrqesh dore
     te hash edhe GJIZ e te besh filozofin .

     Ne nje vrim i bie ” Cyles ” o kellire .

     ” Kush e beri kulaçin e shtrember ? ”’

     Nusja [ enveri vazhdon ti ]

     edhe se Enveri ka mbi 30 vjete qe ka vdekur .

     He pra rregulloheni ju ballistat se sistemi
     juaj eshte ,
     Lere zotin , se ai ka shume halle o derman ,
     me delet Ti do te shkosh ne mal ,
     si me sistemin ballist apo me sistemin komunist .

     Reply to this comment
     • Tartufi November 23, 20:14

      Nuk ka vdekur po ka ngordhur
      bashke me llumin o hajvan
      kote zvariten si kaqoler
      si nje turrme pa taban.

 36. betixho-. November 23, 14:38

  Një artikull dhe leksion i rëndësishëm për emancipimin e shoqërisë shqiptare dhe kapërximin e e së kaluarës që na mban peng në llogore të reja pa mundur akoma mbas 30 vjetësh të dalim drejt një niveli të ri përbashkues pa harruar të këqijat të na përsëriten.
  Bashkëbisedimi i z.Tarifa me KM Rama,është bashkëbisedim mes të diturish me fokus kapërximin e situatës së sotme.
  ” Në këtë vështrim, më duket groteske euforia e “ballistëve” të sotëm, që fjalën tuaj me rastin e rivarrimit të Mit’hat Frashërit e marrin si përkrahje ndaj kauzës së tyre”- thotë Fatos Tarifa duke iu drejtuar Ramës.
  Këtu është pika e takimit mes z.Rama dhe z.Tarifa.
  Rama nuk foli për Ballin dhe Tarifa stigmatizoi gabimet e mëdha të komunizmit.Këtu të lindin idetë ndërtuese të kapërximit të gjëndjes aktuale dhe ndërrtimit të së arthmes duke ndjekur rrugën e popujve të emancipuar dhe stretegëve të mëdhenj të paqes e prosperitetit.
  Nga komunikimi mes këtyre dy bashkëbisedueve me kulturë njeri prej të cilëve është Kryeministri dhe tjetri një intelktual i lartë i shkencave sociale,politikanët tanë dhe populli ka se ç’farë të mësojë dhe të ndërtojë.

  Reply to this comment
  • Lili November 28, 03:25

   Nje intelektu a l i larte i shkencave sociale tarifa ? Ah sa kam qeshur ….Sidomos kur mendon se ky kerkon amnesi,cka ne shkencat sociale eshte nje budallaleek komplet…

   Reply to this comment
 37. Artan Sejko November 23, 15:00

  Z.Tarifa!
  Ju lexova me vemendje. Jam ne nje mendje me pjesen me te madhe te shkrimit.Por kur lexoj shkrime qe shohin nga e ardhmja dhe japin rruget e mundeshme per te shkuar atje, gjithmone i them vetes se Shqiperia ende ka mendje por akoma nuk ka burra shteti. U bej thirrje te gjitha MENDJEVE te shkruajne e te gjejne zgjidhjen se si burrat qe i duhen ketij kombi, e qe jane mes nesh, te dalin ne pah e te udheheqin. Une e di qe keta lloj burrash dalin kur i therret koha, por kur shoh vendin tim qe ecen perpara si breshke them se vendi deshtoi te linde udheheqesa dhe duhet ndihmuar.
  Respekte
  Artan Sejko

  Reply to this comment
  • Mëni November 23, 19:30

   Oh falimners, falimners. Sumlëpirje kaq te paster s’me kishte bere njeri deri me sot. Emrin ta futa edhe ty ne liste. Sapo t’me jepet mundesia do shoh mos gjej ndonje qoshe dhe per ty. Bej pak durim, okay? Puthma gruan prej meje 😉

   Reply to this comment
 38. Zigur Qarri November 23, 16:10

  Si mund t’ja shpjegosh nje shkollari adoloshent,qe Mithat Frasheri ishte tradhetare,por edhe patriot i madh,
  si nje nga inisiatoret kryesore te Kongresit te Manastirit,nje nga ngjarjet me kryesore te kombit shqiptare?!
  Nese rehabilitimi i Mithat Frasherit sherben per nje pajtim politik,qe sjelle edhe paqe sociale per shqiptaret,
  atehere,leshimi pe ne rehabilitimin e “tradhetarit” Mithat Frasheri,eshte i justifikuar.A nuk e rehabilitoi
  Skenderbeu tradhetarin Moisi Golemi?Rehabilitim,apo jo te Mithat Frasherit,duhet te behej pa zhurme,
  duhej te behej nga historianet dhe jo nga politikanet,qe natyrisht e perdorin vetem per perfitim politik.

  Reply to this comment
 39. JKB November 23, 16:32

  Po ky Z. Tarifa sikur shkroi ndryshe ne letren e pare? Dikur i ati kundershtonte “Maocedunidene” e pikerisht ate qe Mao kishte thene: “ashtu si bari i perkulet erës, ashtu edhe populli i perkulet sovranit”, tani Fatosi zbaton kete shprehje te Maos se ashtu i intereson. Mqs permendi Fan Nolin, le ti lexoje edhe njehere vargjet e tij: “Dhe Faiku, faqe ndron, die shante sot lëvdon, …

  Reply to this comment
 40. ALBAN DEGA November 23, 17:20

  FALEMINDERIT FATOS !

  – Nje analize e shkelqyer filozofiko- shoqerore e nje shkencetari mendjendritur nga mendjet me te ndritura te politikes dhe demokracise boterore !

  – Nje borxh i vonuar ndaj nje shqiptari e qytetari te madh, Fan Stilian Nolit !

  … Cdo koment eshte i tepert..
  Kush ka dyshim ta rilexoje dhe kuptoje para se te shkarrashkruaj e baltose kete mesazh per te cilen ne shqiptaret kudo qe jemi, se pari politikanet tane, kemi nevoje me shume se kurre !
  Ai rezaton jo vetem njerezillek, atdhetari, mendim shkencor, vellazeri, por edhe kulture bashkejetese, qyteterim e perparim kombetar e qytetar!
  Jo luftra shpatash donkishoteske me mizat e beteja gjelash me njeri- tjetrin per asgje !
  “ Nga lufta midis vellezerve te gjithe jemi te humbur …!” eshte mesazhi mendje ndritur i Akademikut te Shqiptarizmit dhe vellazerise mbareshqiptare Rexhep Qosja, qe nuk u zbatua asnjehere ne Shqiperi qysh 550 vjet me pare pas vdekjes se kryeheroit kombetar Gjergj Kastriotit Skenderbeut !
  Kete mesazh percjell edhe propozimi i Prof. Dr. Fatos Tarifes per te ngritur nje monument madheshtor per Fan Stlian Nolin,figuren e ndritur te kultures, atdhetarise dhe qyteterimit shqiptar, ne Tirane dhe kthimin e eshtrave te tij ne Atdheun e vet !
  Nderimi i Nolit me shume se per te eshte nderim per Shqiperine dhe shqiptaret
  Vendosja e tij edhe De Jure ne Altarín e kombit eshte detyrim, borxh i vonuar pasi me vepren dhe veprimtarie e tij te pikatur dhe te spikatur Fan Stilian Noli De Facto e ka vendosur veten ne ate altar !
  Duhet te ishte i pari… por asnjehere nuk eshte vone per pune te mira !
  Faleminderit Fatos !

  Reply to this comment
  • Lili November 23, 20:29

   Pperte thane kete,,do te duaje qe pala tjeter te mendoje keshtu ,o luan,perndryshe ju qendroni ne monologun tuaj te kot,qe nuk eshte pajtim. Preandaj kerkonni amnesi per krimet tuaja.

   Reply to this comment
 41. Cize Arifi Canada November 23, 17:44

  MITAT FRASHERI

  Cudi e madhe ne kete bot
  As njeri nuk e gjene dot
  I thon tradhetarit Patrijot
  Lehin qent kot me kot

  Tu thafte goja o beu yn
  Tha Cajupi per kete syrgjyn
  Ne po dalim ti po hyn
  Qe te gjitheve u shkel syn

  Ike nga Ismaili Vajte te Toptani
  S’ke qen kurre burr tabani
  Ti o Mitat Frasheri mendjen te sehani
  Nuk I ngjave babes qe ish burr vatani

  Djali I Abdylit dhe nipi Samiut
  Gjat luftes u fut ne vrimet te miut
  Si pelqeu lufta diteziut
  Donte me shum shpellen e ariut

  Lufta e dyte e porsa filluar
  Ai u tregua I pa duruar
  Beri zgjidhje te gabuar
  Vajti ku nuk duhej shkuar

  Mitati vendosi vet
  Ishte ritur ne kurbet
  Plot I mbante ato hibet
  Nuk ish burr per qoshet

  S’ kish haber si politikan
  Sish si I jati bur me taban
  Mitat beu si pelivan
  Na u bashkua me gjerman

  Me pushtuesit bashkpunoj
  Te paret e vet I turperoj
  Per meritat qe kontriboj
  Vet Edi Rama e nderoj

  E njollosi biografin
  Derdhi plumb mbi Shqiperin
  Le ta mesojn historin
  Ata qe jan e ata qe do vin

  Djali I Abdylit e nipi I Naimit
  Si pelqente dita e clirimit
  U aratis drejt perendimit
  E la pas diten e kushtrimit

  Me te zeze lyeu zyren
  Aprovoj dalmando Kelcyren
  Shpirt katran nje lloj me zgjyren
  Sipas zemres dhe fytyren

  Vuri ne jete dinakrin
  Lidhi besen me Greqin
  Donte te bashkonte ushtrin
  Qe te mbroj Greku Shqiperin

  Me gjermanet iku dhe shkoj
  Shqiperin e tradhetoj
  Ne Amerik vajti qendroj
  Nga e para prap filloj

  Komitetin
  E krijoje me shum deshir
  Mblodhi reth vetes ca vampire
  Vet me rinte si vezir

  Na dregoj ca Hamit Matjan
  Qe djem e vajza ata vran
  Bene terror mbi Vatan
  Ben cdo gje per Mitat baban

  Djali turperoj baban
  U bashkua me gjerman
  Hengri bashk ne nje kazan
  Me bandit e sharlatan

  Keto jane fakte historike
  Nuk jan peralla bibelike
  Jan si tullat qeramike
  Qe vin nga bota antike

  Reply to this comment
 42. Cize Arifi Canada November 23, 17:44

  PER EDI RAMEN

  Keshtu eshte ndertuar kjo bot
  Nuk jante gjith te zot
  Ca llafosen e flasin kot
  Ca te tjer kan mendje plot

  Iku koha e bureris
  Shtohen radhet e qeneris
  Qe I sherbejne tradhetis
  I nxine faqen Shqiperis

  Edi Rama si karagjos
  Shul I gjat si martallos
  Del si hira lart mbi kos
  E heq veten bos mbi bos

  Per Mitatin foli kot
  Dhe tradhtar dhe patrijot
  Turpi tyja te mbuloft
  Edhe emir tu haroft

  Gjith Shqiptaret u shokuan
  Kur te pan e te degjuan
  Sy dhe vesheve su besuan
  Ktej e tutje nuk te duan
  Me ne fund e nxore koken
  Mbasi e mole mire lopen
  Shume te thelle e hape gropen
  Le ne balte dhe Europen

  Po shfrytezon Qeverin
  Per te nxire Shqiperin
  Na u bashkove me Salin
  Ne dy pjes ndave tepsin

  Hodhe balte mbi partizan
  Qe cliruan me gjak vatan
  Ti po tallesh me veteran
  Qe jane bura me taban

  Dhe me Grekun bashkpunove
  Toke per varre u dhurove
  Oreksin si shum jua shtove
  Dhe kufirin e dobesove

  Deshtove ne Tepelen
  Te kalaja me beden
  Po ta beri labi ben
  Ne vrime te miut vjen e te gjen

  Cili je ti zoti Rama
  Qe del rugeve me bizhama
  Qe kerkon te ritet fama
  Mu ne koke do te bjeri flama

  Po perthyesh si kallem
  Do thyesh koken mbi kalldrem
  Shqiperin me turp se lem
  Nderin lart do tja ngrem

  Mos u kapardis mbi shal
  Nuk je burr po je bukshkal
  Leket qe ke ven pal – pal
  Do te ngecin ne gryk si hal

  Mbaje linjen e hajduteris
  Si ballistat e pularis
  Mos I rendo historis
  Se I ben dem vegjelis

  Mos bej lodra me fejsbuk
  Se popullin e ke pa buk
  Edhe qeni s’ka ku e nduk
  Ti florin fut ne sunduk

  Kujt I thua ti mbyllni gojen
  Nuk mendon per pasojen
  Vegjelija te nxjer bojen
  Te flak tutje si gezhjojen

  Mire vete qe nuk kupton
  Po te tjeret pse nuk I degjon
  Cili djall te keshillon
  Qe kaq shume po harbon

  Fajin e ka populli vet
  Qe te mban tyja ne pushtet
  I mashtrove si me lezet
  Te dhan voten pa siklet

  O popull mos flini gjum
  Ju shkoj jeta ne bodrum
  Pashallaret me kostum
  Per cdo dite ne podium

  Demokracin me lule shum
  E nxoren dallget mbi lum
  Populli po kerkon sorum
  Nuk kan mjell per te zen brum
  CIZE ARIFI KANADA

  Reply to this comment
 43. Luani November 23, 19:14

  Prof. Fatos Tarifa do lexuar me vemendje e per te nxjerre mesime se si e c`duhet te bejme per te rrojtur ne paqe e jo ne lufte me njeri tjetrin.Shkrim objektiv, aspak me fryme servilizmi, perkundrazi.Urime prof.

  Reply to this comment
 44. bbb November 23, 19:52

  Hall o hall ka inte-lek-tu=hali/se Enveri kur ja kalli/i mbeti brenda mandalli

  Reply to this comment
 45. Liljana November 23, 20:12

  O zoti Tarifa si mund t shkruash kaq gjate pa thene.asgje????

  Reply to this comment
  • Predator November 23, 20:15

   Liljana
   Fatosi nuk kq shkru per ty e per mua
   Madje kesaj here nuk ka shkru as per babain e vet
   Ka shkruar per Ramen
   I intereson vetem qe Rama t mendoj qe Fatosi eshte goxha i ditur dhe ta bej gjekundi ambasador se ia ka ndjer lezetin.

   Reply to this comment
  • Niko Shpiragu November 24, 01:15

   Liljana! Stafit drejtues te gazetes “Dita” nuk i ndahet shpirti nga belulet. E kishte nje belul me emrin Moikom,,tani ka marre edhe nje tjeter me emrin Fatos. Puna eshte se ky i dyti do edhe pak ta arrij ate te parin. Citatet i perdorin per qejfin e Belulit, se s’mund te jesh belul pa to. Kur permend citate tregon se je shume me i ditur nga te tjeret, pavaresisht se mungon substanca ne ato qe shkruan. Megjithate duhet te theksojme se ka edhe ndryshime midis Beluleve tane. I pari, Beluli klasik, Zequa s’thote asgje tokesore sepse ai eshte qiellor dhe ne s’kemi aftesi te kuptojme asgje. I dyti, Tosi i Sevos, per hir te se vertetes eshte me pragmatist; ai s’eshte ballist, por e perdor shume mire moralin e ballit “edhe mishi te piqet, edhe helli te mos digjet” Si mos ta shfrytezoj ai rastin per te mos i puthur b…. kryeministrit dhe ne te njejten kohe ta kete mire edhe me fitimtaret e LANC. Nje gur e dy zogj. Kryeministrit i vjen fati andej nga s’e pret dhe do ta shperbleje hipokritin dhe socialistet do te jene te kenaqur se ai nuk tha ndonje gje te keqe per ta. Bile ata duhet ta falenderojne ate per kete nder qe ai u ka bere. Ne perfundim Tosi i vogel realizon disa qellime njeheresh: me babin e mban mire, me K.ministrin e mban grure dhe i ben reklame te madhe emrit te tij si filozof i jashtezakonshem se s’eshte e lehte te lexosh ata qe nuk i lexon njeri. Ata dijetaret e shquar i lexojne te gjithe, une lexoj ata qe nuk i lexojne te tjeret, ata zhargonet dhe i perdor keta si autore te shquar. Kam dhene Historine e PPSH dhe Marksizmin, por tani lexoj me kenaqesi te madhe keto plehrat e borgjezise qe justifikojne nxjerrjen e fitimit maksimal nga ata qe shfrytezojne punonjesit dhe them tani hapur: rrofshin shfrytezuesit dhe poshte te shtypurit. Harrova te them “Rrofte k.ministri” nazist. E lexove shkrimin tim o psiko, mendo edhe per mua, mos ia ver re Sevos tim se plak eshte dhe ka rrjedhur. harroje ate se me ke mua.” Viva Fyhreri i ri me emrin R…”

   Reply to this comment
 46. tonia November 23, 21:10

  Mentaliteti se partite politike jane skuadrone lufte qendron ne themel te te gjitha te keqijave ne Shqiperi e kudo.Deri sa te mos kuptohet qe partite politike jane alternative ekonomike,politike e filozofike per te siguruar zhvillimin sa me te shpejte te vendit gjendja nuk mund te ndryshoje.Edhe kur eshte ne opozite nje parti serioze propozon rruge e menyra te tjera ,me te leverdiseshme se ato qe paraqet partia qe eshte ne pushtet per te rritur ekonomine,aresimin e kulturen dhe mireqenien e njerezve te cileve pretendojne se ju sherbejne keto parti.A ka degjuar ndonje ,deri me sot,ndonje qendrim te tille nga cilado parti ne Shqiperi?Une nuk kam degjuar.Ndryshimi I ketij mentaliteti,mendoj,eshte themeli I perparimit e prosperitetit te vendit tone.Qendrimet aktuale jane tribale.

  Reply to this comment
 47. gjermani i fundit November 23, 23:14

  siç e thekson mjaft here prof. Tarifa me te drejte, nevojitej dhe nevojitet qe per hir te se ardhmes, qe s’e dime as ne si do jete – por shpresa duhet ushqyer, te kishim bere nje pajtim te madh midis paleve. Siç ato familjet qe falin gjakun e rrjedhimisht braktisin hakmarrjen, nuk e bejne per vete po per te ardhmen e femijeve. Keto gjera qe shkruan z.prof. Tarifa ne fakt u thane dhe shkruan qe ne krye te heres nga njerez te shtypit dhe te partive te sapolindura, pra emancipimi e deftente rrugen maestre. Kush s’e mban mend batuten e Berishes, Opozitare por vellezer? Megjithe ekseset, mospranimin e realitetit nga komunistet, se rehatxhinjte kaluan ne kampin e ri, pothuaj qe ne ’91 kushtet per kete pajtim hipotetik u krijuan. Por le te themi qe faktori kryesor qe s’u be kjo eshte ne bazen e vete “permbysjes” se sistemit, dmth se revolucioni demokratik u importua dhe gjene mire te ishte vetem kjo. Por me keq, ky revolucion u imponua. Vetkuptohet se kush drejtonte fijet e ketij ndryshimi violent kish interes qe edhe violenca te bente gjerat shpejt siç behen me dhune,se bindja kerkon kohe dhe shume resurse e durim; pra ta them me shkoqur,proçesi i Pajtimit kombetar u minua qe ne themel, se ashtu diktonte interesi i çastit. Quaje se ne balle te ketij interesi ishin makartistet qe zhdukjen e fares komuniste e kane pothuajse religjion, quaje se segmente te sherbimeve te huaja aktivizuan shume resurse qe te gllaberonin frytet e ketij ndryshimi duke vene personat e tyre, doktrina e vjeter romake “Perça e sundo” u kthye ne imperativ politiko-ekonomik.Po ti kthehemi pas viteve dhe ti analizojme ngjarjet, strategjia “Perça e sundo” i ka fituar te gjitha piket maksimale. Nuk eshte e rastit qe nga nje shtet totalitar brenda me pak se nje dekade perfunduam ne vitin Zero, ne lufte civile. Keni bere ndonje studim i nderuar profesor Tarifa per shkaqet dhe impaktin fatal te vitit Zero; ’96-’97-te, ne jeten politike dhe ekonomike te vendit tone? E dini qe ajo ishte lufta e vertete civile dhe si ka mundesi qe e tere kjo kasaphane nuk ka asnje pergjegjes perpara Ligjit? Kaq per kete. Meqe po flasim per pajtimin e munguar te paleve pergjate Lufte se dyte boterore, le te shohim dorezimin e japonezeve, te njohur per disiplinen dhe devotshmerine ndaj perandorit. E pra, perandori nxorri dekret per pushimin e luftes dhe perveç nje grupi te vogel qe tentoi mosbindjen, pothuaj gjithe ushtria dhe popullsia iu bind. Ndersa ne Evrope drejtuesit nazifashiste u trajtuan me denim kapital, ne Japoni perandori u lejua te qendroje ne postin e tij, megjithese u kufizua mjaft figura dhe pesha e tij ne drejtim te pushtetit. Pra, desha te them se sipas vendit behet kuvendi, siç thote aforizma popullore. Tek ne lufta mes klasave u egersua sidomos pas luftes e deri ne vitet ’50-te, kur angloamerikaet tentuan permbysjen e pushtetit popullor me ane te grupeve te armatosur nga rradhet balisto-zogiste. Autoriteti i perandorit nevojitej pikerisht per te mos lejuar kolapsin e shoqerise japoneze. Ndryshe tek ne, qe autoriteti nuk ekzistonte dhe duhej imponuar me dhune, se behej fjala per mbijetese. Persa i perket arsyeve se perse kryeministri e udhehoqi personalisht kete ceremoni per Mithat beun, te cilat edhe bukur i shpjegoi, se dmth ishte Frasherlli i ndritur, se beri ndonje gabim, por beri alfabetin qe shkruajme ne sot, megjithese alfabetin e kane shpikur latinet, por ja qe do ulur koken, se dy hapa para e nje prapa eshte stili i tangos e me the te thashe, kur i bie cyles keq kollaj te thuash se fajin e kane vrimat. Ne fund te fundit ata qe kritikojne gjestin qeveritar s’jane kunder “kthimit” te Mithat beut ne vendlindje, por kunder ceremonise dhe nderimit zyrtar, shto kendveshtrimin personal te z.Rama, shprehur ne fjalimin e rastit. z. prof. Tarifa e di mire nga eksperienca diplomatike se kur nje shtetar e ben nje veprim se ia do puna, apo se e ka pasion personal; ja, si e gjykon kete gjest te Rames? Ia desh puna apo ia desh “xhani”? Nje psikolog e sheh tjetrin kur flet i sforcuar, shterngohet te gjeje ndonje sofizem, apo me thjesht, lexon rrjedhshem se çfare ka shkruar dhe pothuaj nuk shikon perreth; ky nuk e ka nga vetja, eshte i detyruar te recitoje kryeministrin se ia do puna. Sikur kam idene se ky eshte rasti i Rames, i detyruar per kontrate te recitoje kryeministrin global – mik me te gjithe, ne emer te Pajtimit, qe sa here ka qene i mundur, aq here eshte minuar nga themelet.

  Reply to this comment
 48. pato November 23, 23:38

  O Ed Rama nese sjell nje rast te vetem te ngjashem ne Evrope ku ata qe jane bashkepunetore te nazismit Gjermane jane rehabilitur ( megjithese po fillon e zbythesh keto dite nga fjalimi idiot) me ceremoni groteskene mes te fantazmave te se kaluares qe na kujtuan qe jane ende verdalle dhe shyqyr zotit qe nuk kane gje ne dore.. nje rast te vetem sill dhe une te jap te drejte! Nderkohe qe ne GJERMANI sot nje ish roje 94 vjec i nje kampi perqendrimi po e pret gyqi!!!

  Sipas Stanley Hoffmann (lexo se nuk eshte komunist ky) , bashkepunetoret e pushtuseve ndahen ne “servila” dhe “ideolog”; i pari si nje shembetor besnik i armikut qe eshte gati te sherbej per cdo gje, ndersa tjetri qellimisht propagandon bashkepunimin me nje force te huaj ne menyre qe te shihet si nje transformim te jetes se brendshme . Kjo e dyta “ideolog” pershkruan me se mire Mitat Frasherin qe kerkonte “baskimin e shqiperise me kosoven” me ndihmen e nazisve Gjermane.. Per ju fakti qe Mitati nuk vrau njeri me doren e tij dhe nuk mori pjese personalisht ne masakrimin e njerezve mund ta bej me pak te pafajshem dhe se fakti qe “nuk negocoi bindjet e veta” mund ta bej ne syte e tu apo ndonje mediokri tjeter trim e patriot… E keqja eshte se kur te kesh ikur nga posti i kryeministrit do vij ndonje si puna jote qe do te bej rivarrime e ceremoni por kesaj rradhe me Enver Hoxhen e nuk do dime cfare ti themi? Apo ti themi dhe Enverit qe te shane e te mallkuan 30 vjet, ta varroson e te rivarrosen ndersa tani historia do thote fjalen e vet e per ty… e do ti ngrejme monumentin nga e para! Nuk ta falin socilaistet! Edhe e fundit fare PARTIZANET e luftes NACIONAL CLIRIMTARE nuk jane KOMUNISTET e pas 45 kshu qe leri idiotist me koken ulur e nuk duhen te gjykojne , perkundrazi shume nga ata u internuan e pushkatuar, ndersa Mitati dhe kolera e tij pleqeruan ne Amerike e Evrope.. Kane shume here me te drejte se ty apo ndonje pjelle tjeter te hapin gojen e te mbajne koken larte si fitimtare.

  Reply to this comment
 49. Kris 1 November 24, 12:19

  Shkurt muhabeti tha nastradini qe te gjesh ku rriten korkodilet duhet te bindesh se ata nuk rriten ne pol te veriut dhe te vizitosh polin e jugut.
  C’lidhje ka vendimi i Sevos me filozofet qe kane vdekur dhe Rama as i ka degjuar nga teta Neta?
  A e dorezoi teseren e Ps Sevua?A e di Sevua se partite mafioze mbahen nga taksat e cdo shqiptari dhe jo nga antaresia.?A e di Sevua qe jane mbi 100 parti qe rriepin kete popull?
  Sikur gjithe antaret tu ikin partive ato i mbajme ne kembe ne ,kokepalaret.
  Pyetja eshte iku Sevua nga Ps apo ngeli nen rrote e ri moj lindes

  Reply to this comment
 50. Kasandra November 25, 18:52

  Babë e bir si ata!
  Për ty shoku Sevo Tarifa nuk kam ç’të them veç thënies së jul Qezarit: “Edhe ti Brutus?” Natyrisht një Brutus i vogël përkrah “senatorëve” drejtues. Aferim.
  Ty Z. Prof. Fatos Tarifa, pinjoll i kastës tinëzare, ky shkrim të njollos si sociolog bastard “par excellence” (në shkallën sipërore) i politikës dhe historisë kur kushtet historike të “luftës së ftohtë” i zëvendëson me ca sofizma sociologjike për ta denigruar e zhbërë historinë gjysmëshekullore të sistemit të shkuar, si vetë e thua, dhe quhet qasje denigruese, jo emancipuese kur historia është e qartë dhe si diell ndrin nga cilado anë. Enver Hoxha bën “xixa”, Noli është pa zarar, o burra thërret interesi, Nolin ta kthejmë në vatan, harron se Noli me dorë në zemër për Shqipërinë Enver Hoxhës i bëri temena.
  Nuk mund të fajësohet sistemi i kaluar për traumat e sotme që ai nuk i ka jetuar. Sociologu plotë dituri kërkon që regjimi i ri të merret me antihistori kur hesapet janë larë nga të dy krahët në “luftën e ftohtë” derisa barrën popullit ia lanë dhe me gërr-mërre duan ta hanë. Janë një takëm si ky Tarifa i riu që bluajnë “egjër” pa pushim dhe psalin si prifti “Paqja qoftë me ju”. Ata duken të investuar që të luftojnë komunizmin duke bërë kokë turku socializmin shqiptar kur populli në tërësi, që nuk ka luksin e tyre, ka pranuar dhe voton orientimin e ri dhe perspektivën europiane mbarëshqiptare. Ky është objekti i luftës klasore tani. Kasandra.

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Click here to cancel reply.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Njoftim

Njoftim

Njoftim