Njihuni me pasanikët e parlamentit

August 16, 2017 10:33

Njihuni me pasanikët e parlamentit

 

Nëse anëtari i Gjykatës së Lartë, Guxim Zenelaj, deklaron 18 apartamente brenda vitit, një deputet rezulton se është bashkëpronar me 50 për qind, në 56 pasuri të paluajtshme.

Deputeti i PDIU, Omer Mano, në deklaratën fillestare të pasurisë, deklaron se është bashkëpronar i një pike karburanti me sipërfaqe 630 m2 në Fier, si dhe i 55 apartamenteve, zyrave, dyqaneve, bodrumeve, trojeve, depove të ujit etj.

Referuar deklaratës së pasurisë, deputeti Mano, të gjitha pasuritë e paluajtshme i posedon në Fier. Pasuritë e paluajtshme të ligjvënësit vijojnë nga 1 715.5 m2 deri tek dyqanet me 19 m2. Ndër të tjetra, deputetit është bashkëpronar me 50% i një bodrumi me sipërfaqe 1 715.5 m2 në Fier, në vlerën 67 264 064 lekë dhe me vlerë investimi në vite 40 485 800 lekë.

Deputeti ka në zotërim një veturë në vlerën 50 000 dollarë, ku gjithashtu thotë se është bashkëpronar me 50%. Ndërkaq, në deklaratën e fundit të pasurisë, pra për vitin 2016, deputeti deklaron shitjen e dy apartamenteve me vlerë 5 600 000 lekë dhe 6 160 000 lekë. Deklaron gjithashtu pagën si deputet 2 811 934 lekë si dhe pagën e bashkëshortes si punonjëse tek firma O+P Petrol, 264 000 lekë, shkruan shqiptarja.com.

Një tjetër, deputet me pasuri të paluajtshme me vlerë miliona euro, është Agron Çela. Ai rezulton se ka blerë Kafen e Madhe në Shkodër, me sipërfaqe 768 m2, me vlerë me vlerë 900 mijë euro dhe 1 998 000 lekë. Për të mundësuar shumën e lartpërmendur deputeti ka marrë një kredi 850 mijë euro.

Deputeti ka në pronësi një truall me sipërfaqe 300 m2, në plazh Velipojë, me vlerë 734 400 lekë, truall me sipërfaqe 228 m2 në Shkodër, me vlerë 1 500 000 lekë, apartament me sipërfaqe 688 m2, me vlerë 26 259 584 lekë etj. Në vitet e mëvonshme, deri në vitin 2016, Agron Çela, deklaron blerjen e një apartamenti 152 m2 në Ulqin, me vlerë 100 000 euro, në emër të bashkëshortes, veturë 147 000 euro dhe 500 m2 pyll në Razëm, Malësi e Madhe.

Deputeti Dashamir Tahiri, referuar deklaratës fillestare të pasurisë, rezulton pronar i 15 pasurive të paluajtshme në Tiranë. Tahiri posedon një vilë trekatëshe në Tiranë, me sipërfaqe 218 m2, një tjetër banesë trekatëshe, pesë apartamente banimi, bodrume, dyqane etj.

Ndërkaq, në deklaratën fillestare të pasurisë, bashkëshortja e deputetit Anastas Angjeli, Greta Angjeli, rezulton se ka një depozitë bankare me vlerë 378 mijë dollarë. Zonja thotë se këtë depozitë e ka krijuar nga të ardhurat familjare. Zonja ka dhënë edhe një kredi me vlerë 21 132 599 lekë, pa specifikuar afatin kohor dhe normën përkatëse të interesit. Pra, bëhet fjalë për rreth 500 mijë USD.

Deputeti deklaron shtëpi banimi me 450 m2 truall dhe 589 m2 sipërfaqe banimi, tokë me sipërfaqe 440 m2, në rrethin e Sarandës, apartament me vlerë 330 000 dollarë në Boston, SHBA, apartament me sip. 158 m2 në Sarandë, dyqan me sip. 99 m2, në Sarandë, me vlerë të paspecifikuar dhe Jona Marashi, shtëpi banimi me vlerë 168 700 dollarë. Edhe deputetja Mimiza Hafizi deklaron në emrin e bashkëshortit 26 pasuri të paluajtshme.

Pasuria fillestare e deputetit të PDIU, Omer MAMO
1) Bashkëpronar me 50% i një pike karburanti me sip. 630 m2 në Fier në vlerën 38 080 000 lekë, për të cilën është vendosur barrë hipotekore me vlerë investimi në vite 63 000 dollar.

2) Bashkëpronar me 50% i një ap. banimi me sip. 439 m2 në Fier në vlerën 24 584 000 lekë, për të cilën është vendosur barrë hipotekore me vlerë investimi në vite 43 900 dollar.

3) Bashkëpronar me 50% i një bodrumi me sip. 1 562 m2 në Fier në vlerën 61 230 400 lekë dhe me vlerë investimi në vite 32 802 000 lekë.

4) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 54 m2 në Fier në vlerën 2 116 800 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 274 000 lekë.

5) Bashkëpronar me 50% i pesë dyqaneve me sip. totale 495 m2 në Fier në vlerën 19 404 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 11 682 000 lekë.

6) Bashkëpronar me 50% i një bodrumi me sip. 1 233 m2 në Fier në vlerën 48 333 600 lekë dhe me vlerë investimi në vite 29 098 000 lekë.

7) Bashkëpronar me 50% i ap. banimi me sip. totale 561 m2 në Fier në vlerën 31 416 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 13 239 000 lekë.

8) Bashkëpronar me 50% i ap. banimi me sip. totale 309.5 m2 në Fier në vlerën 17 332 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 7 304 000 lekë.

9) Bashkëpronar me 50% i ap. banimi me sip. totale 309.5 m2 në Fier në vlerën 17 332 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 7 304 000 lekë.

10) Bashkëpronar me 50% i një depo uji me sip. 19.5 m2 në Fier në vlerën 764 400 lekë dhe me vlerë investimi në vite 460 000 lekë.

11) Bashkëpronar me 50% i një zyre me sip. 21 m2 në Fier në vlerën 1 176 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 495 000 lekë.

12) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 92.5 m2 në Fier në vlerën 10 360 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 2 183 000 lekë.

13) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 92.5 m2 në Fier në vlerën 10 360 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 2 183 000 lekë.

14) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 117.6 m2 në Fier në vlerën 13 171 200 lekë dhe me vlerë investimi në vite 2 775 000 lekë.

15) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 63.8 m2 në Fier në vlerën 7 145 600 lekë dhe me vlerë investimi në vite 229 680 lekë.

16) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 19.5 m2 në Fier në vlerën 2 184 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 460 200 lekë.

17) Bashkëpronar me 50% i një bodrumi me sip. 1 715.5 m2 në Fier në vlerën 67 264 064 lekë dhe me vlerë investimi në vite 40 485 800 lekë.

18) Bashkëpronar me 50% i një ap. banimi me sip. 50 m2 në Fier në vlerën 2 800 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 502 600 lekë.

19) Bashkëpronar me 50% i ap. banimi me sip. 561 m2 në Fier në vlerën 31 416 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 13 239 600 lekë.

20) Bashkëpronar me 50% i katër ap. banimi me sip. totale 416 m2 në Fier në vlerën 23 296 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 497 600 lekë.

21) Bashkëpronar me 50% i dy ap. banimi me sip. totale 272 m2 në Fier në vlerën 15 232 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 6 419 200 lekë.

22) Bashkëpronar me 50% i dy ap. banimi me sip. totale 214 m2 në Fier në vlerën 11 984 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 5 050 400 lekë.

23) Bashkëpronar me 50% i tre ap. banimi me sip. totale 321 m2 në Fier në vlerën 17 976 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 7 575 600 lekë.

24) Bashkëpronar me 50% i tre ap. banimi me sip. totale 216 m2 në Fier në vlerën 12 096 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 777 600 lekë.

25) Pronar me 100% i një trualli dhe banese me sip. 650 m2 në Fier në vlerën 27 300 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 4 500 000 lekë, trashëguar nga babai.

26) Pronar me 100% i një toke pyll me sip. 50 000 m2 në Fier në vlerën 250 000 euro.

27) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 1 562 m2 në Fier në vlerën 174 944 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 36 863 200 lekë.

28) Bashkëpronar me 50% i katër dyqaneve me sip. 56 m2 në Fier në vlerën 6 048 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 330 400 lekë.

29) Bashkëpronar me 50% i një dyqan me sip. 31 m2 në Fier në vlerën 3 472 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 731 600 lekë.

30) Bashkëpronar me 50% i një dyqan me sip. 42 m2 në Fier në vlerën 4 704 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 991 200 lekë.

31) Bashkëpronar me 50% i një dyqan me sip. 37 m2 në Fier në vlerën 4 144 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 873 200 lekë.

32) Bashkëpronar me 50% i një dyqan me sip. 48 m2 në Fier në vlerën 5 376 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 132 800 lekë.

33) Bashkëpronar me 50% i një dyqan me sip. 60 m2 në Fier në vlerën 6 720 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 416 000 lekë.

34) Bashkëpronar me 50% i një dyqan me sip. 60 m2 në Fier në vlerën 6 720 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 416 000 lekë.

35) Bashkëpronar me 50% i një dyqan me sip. 110 m2 në Fier në vlerën 12 320 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 2 596 000 lekë.

36) Bashkëpronar me 50% i ap. banimi me sip. 185.15 m2 në Fier në vlerën 10 368 400 lekë dhe me vlerë investimi në vite 4 369 540 lekë.

37) Bashkëpronar me 50% i ap. banimi me sip. 185.15 m2 në Fier në vlerën 10 368 400 lekë dhe me vlerë investimi në vite 4 369 540 lekë.

38) Bashkëpronar me 50% i ap. banimi me sip. 185.15 m2 në Fier në vlerën 10 368 400 lekë dhe me vlerë investimi në vite 4 369 540 lekë.

39) Bashkëpronar me 50% i ap. banimi me sip. 161.45 m2 në Fier në vlerën 9 041 900 lekë dhe me vlerë investimi në vite 3 810 220 lekë.

40) Bashkëpronar me 50% i ap. banimi me sip. 111.5 m2 në Fier në vlerën 6 244 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 2 725 000 lekë.

41) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 40 m2 në Fier në vlerën 4 480 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 944 000 lekë.

42) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 40 m2 në Fier në vlerën 4 480 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 944 000 lekë.

43) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 40 m2 në Fier në vlerën 4 480 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 944 000 lekë.

44) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 45 m2 në Fier në vlerën 5 040 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 062 000 lekë.

45) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 50 m2 në Fier në vlerën 5 600 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 062 000 lekë.

46) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 60 m2 në Fier në vlerën 6 720 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 416 000 lekë.

47) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 67 m2 në Fier në vlerën 7 504 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 581 000 lekë.

48) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 58 m2 në Fier në vlerën 6 496 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 368 000 lekë.

49) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 58 m2 në Fier në vlerën 6 496 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 368 000 lekë.

50) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 35 m2 në Fier në vlerën 3 920 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 826 000 lekë.

51) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 67 m2 në Fier në vlerën 7 504 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 581 000 lekë.

52) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 40 m2 në Fier në vlerën 4 480 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 944 000 lekë.

53) Bashkëpronar me 50% i një dyqani me sip. 23 m2 në Fier në vlerën 2 576 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 542 000 lekë.

54) Bashkëpronar me 50% i katër ap. banimi me sip. totale 408 m2 në Fier në vlerën 22 848 000 lekë dhe me vlerë investimi në vite 1 468 000 lekë.

55) Bashkëpronar me 50% i një kabine elektrike me sip. 18.5 m2 në Fier në vlerën 725 200 lekë dhe me vlerë investimi në vite 436 600 lekë.

56) Bashkëpronar me 50% i një cisterne uji me sip. 13.5 m2 në Fier në vlerën 529 200 lekë dhe me vlerë investimi në vite 318 600 lekë.

-Deklarata e pasurisë për vitin 2016
Shitje apartamenti me sipërfaqe 107.8 m2, 5 600 000 lekë.

Shitje apartamenti me sipërfaqe 107.8 m2, 6 160 000 lekë.

Çregjistrim mjeti, 600 lekë.

Shkëmbim trualli si bashkëpronar.

Të ardhura nga paga si deputet, 2 811 934 lekë.

Bashkëshortja të ardhura nga paga si punonjëse tek firma O-P Petrol, 264 000 lekë.

 Pasuria fillestare e deputetit, Agron Çela
-Truall dhe ndërtesë me sip. 768 m2 (Kafja e Madhe në Shkodër), me vlerë 900 000 euro dhe 1 998 000 lekë. Financuar nëpërmjet dy kredive bankare me vlerë totale 850 000 euro, si dhe të ardhurat nga shitja 4 000 000 lekë e një apartamenti dhe 3 900 000 lekë të disa ambienteve shërbimi. Pjesa në zotërim e Z. Çela është 33%.

-Truall me sip. 300 m2, në Pulaj, plazh Velipojë, me vlerë 734 400 lekë. Financuar me të ardhurat nga dividenti të vitit 2010. Pjesa në zotërim e Z. Çela është 100%.

-Truall me sip. 228 m2, në lagjen “Kongresi i Përmetit”, Shkodër, me vlerë 1 500 000 lekë. Financuar me të ardhurat nga paga. Pjesa në zotërim e Z. Çela është 30%.

-Apartament me sip. 688 m2, me vlerë 26 259 584 lekë. Financuar nëpërmjet një kredie bankare me vlerë 200 000 euro si dhe nga shitja 7 000 000 lekë e një dyqani. Pjesa në zotërim e Z. Çela është 100%.

-Bodrum me sip. 18,9 m2, në Rr. “Studenti”, Shkodër, me vlerë 721 375 lekë. Financuar me të ardhurat nga paga.

Pasuria pas deklarimit fillestar
Bashkëshortja Znj. Belma Çela blerë më 18.09.2016 ap. banimi me sip. 152 m2 në Ulqin, -100 000 euro.

Bashkëshortja blerë më 22.04.2016 veturë për te tjerë-147 000 euro.

Blerë më 17.02.2016 veturë më të ardhura nga paga, 100 000 lekë.

Blerë më 03.03.2016 veturë më të ardhura nga paga, 260 000 lekë.

Bashkëshortja, pronare me 100 % e një sip. pylli 500 m2, në Razëm, Malësi e Madhe me vlerë, 100 000 lekë.

Pasuria fillestare e deputetit, Tahir Muhedini
1) Bashkëpronar me 50% i një ap. banimi me sip. 56.2 m2 në Tiranë në vlerën 4 896 lekë, pjesë e regjimit familjar.

2) Pronar me 100% i një vile 3-katëshe me sip. trualli 218 m2 në Tiranë në vlerën 2 000 000 lekë.

3) Pronar me 100% i një dyqani me sip. 250.94 m2 në Tiranë në vlerën 57 816 576 lekë.

4) Pronar me 100% i një bodrumi me sip. 199.11 m2 në Tiranë në vlerën 16 086 230 lekë.

5) Pronar me 100% i një bodrumi me sip. 256.57 m2 në Tiranë në vlerën 64 142 dollar.

6) Pronar me 100% i një dyqani me sip. 54.96 m2 në Tiranë në vlerën 13 740 dollar.

7) Pronar me 100% i një dyqani me sip. 20 m2 në Tiranë në vlerën 5 000 dollar.

8) Pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 109.98 m2 në Tiranë në vlerën 27 495 dollar.

9) Pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 59.45 m2 në Tiranë në vlerën 14 862 dollar.

10) Pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 59.45 m2 në Tiranë në vlerën 14 862 dollar.

11) Pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 137.5 m2 në Tiranë në vlerën 34 375 dollar.

12) Pronar me 100% i një vile 4 katëshe me sip. totale 1 100 m2 në Golem në vlerën 220 000 dollar.

13) Pronar me 100% i një banese 3 katëshe në Tiranë në vlerën 13 871 080 lekë.

14) Pronar me 100% i një skaneri në vlerën 135 000 dollar.

15) Pronar me 100% i tre orave në vlerën 18 000 euro.

Deklarata e pasurisë për vitin 2016
Paga si deputet, 2 483 183 lekë.

Paga e bashkëshortes si administratore e ‘Luna 1’, 915 600 lelë.

Të ardhura nga aktiviteti i bashkëshortes tek ‘IlPaese’, 2 950 000 lekë.

Kredi, shlyer 18 813 euro, detyrimi 173 878 euro.

Kredi, shlyer 3 753 euro, detyrimi 21 542 euro.

Kredi, shlyer 38 389 euro, detyrimi 282 mijë euro.

Kredi, shlyer 2 403 euro, detyrimi 45 mijë euro.

Pasuria fillestare e deputetit, Anastas Angjeli
1) Shtëpi banimi me 450 m2 sip. truall dhe 589 m2 sip. banimi, vlerë 11 500 000 lekë, ndërtuar në vitet 1992-1995.

2) Tokë me sip. 440 m2, në rrethin e Sarandës, me vlerë 264 000 lekë, blerë me të ardhurat familjare.

3) Apartament me vlerë 330 000 dollarë në Boston, SHBA, blerë me të ardhurat familjare dhe të ardhurat nga investimet.

4) Apartament me sip. 158 m2 në Sarandë.

5) Dyqan me sip. 99 m2, në Sarandë, me vlerë të paspecifikuar.

6) Znj. Jona Marashi, shtëpi banimi me vlerë 168 700 dollarë, pjesa në bashkëpronësi është 25%, blerë nëpërmjet të ardhurave të bashkëpronarëve dhe kredisë bankare.

7) Kredi për blerje apartamenti për motrën 39 009 euro.

8) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, zotëron depozitë bankare me vlerë 378 000 dollarë, krijuar nga të ardhurat familjare.

9) Znj. Angjeli deklaron krediedhënie me vlerë 21 132 599 lekë, pa specifikuar afatin kohor dhe normën përkatëse të interesit.

Pasuria pas deklarimit fillestar
10)Vajza, pronare me 25 % e një shtëpie banimi, vlera 39 752 dollarë.

11)Vajza, pronare e një autoveturë me vlerë 18 800 USD.

12)Djali, detyrim për blerje apartamenti, shuma e shlyer 70 000 euro.

13)Kredi bankare për blerje veture në Mars 2015 me principal 50 000 euro dhe çmim blerje 87 000 euro.

14) Biznes barë-kafe, fitimi për 2016, 240 000 lekë.

Pasuria fillestare e deputetes, Mimoza Hafizi
1) Bashkëshorti z. Hasan Hafizi bashkëpronar me 25% i një sip. trualli 1 110 m2 dhe sip. ndërtimore 378 m2 në Shkodër, blerë më 04.10.1994, në vlerën 2 500 000 lekë.

2) Bashkëshorti pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 126 m2 në Tiranë, blerë më 19.03.1997, në vlerën 1 990 000 lekë.

3) Bashkëshorti bashkëpronar me 50% i një toke truall me sip. 238 m2 në Kavajë, blerë më 29.09.1997, në vlerën 1 800 000 lekë.

4) Bashkëshorti pronar me 100% i një shtëpie banimi me sip. 50 m2 në Velipojë në vlerën 1 000 000 lekë.

5) Bashkëshorti pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 90 m2 në Durrës, blerë më 11.11.2002, në vlerën 1 200 000 lekë.

6) Bashkëshorti pronar me 100% i një toke are me sip. 3 500 m2 në Tiranë, blerë më 01.06.2005, në vlerën 2 800 000 lekë.

7) Bashkëshorti pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 360 m2 në Delvinë, blerë më 05.10.2006, në vlerën 297 500 euro.

8) Bashkëshorti pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 292 m2 dhe tarracë në Tiranë, blerë më 18.10.2007, në vlerën totale pas rikonstruksionit 175 416 euro.

9) Bashkëshorti pronar me 100% i një garazhi me sip. 32.5 m2 në Tiranë, blerë më 18.10.2007, në vlerën 11 375 euro.

10) Bashkëshorti pronar me 100% i një garazhi me sip. 19.8 m2 në Tiranë, blerë më 18.10.2007, në vlerën 6 930 euro.

11) Bashkëshorti pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 109 m2 në Shkodër.

12) Bashkëshorti pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 141.3 m2 në Tiranë, blerë më 29.01.2013, në vlerën 50 000 euro.

13) Bashkëshorti pronar me 100% i dy dyqaneve me sip. 76.8 m2 në Lezhë, e trashëguar, në vlerën 6 407 654 lekë.

14) Bashkëshorti pronar me 100% i tre ap. banimi me sip. totale 333.5 m2 në Lezhë, e trashëguar, në vlerën 20 868 679 lekë.

15) Bashkëshorti pronar me 100% i një dyqani me sip. 28.82 m2 në Lezhë, e trashëguar, në vlerën 2 420 088 lekë.

16) Bashkëshorti bashkëpronar me 50% i një bodrumi me sip. 509.2 m2 në Lezhë, e trashëguar, në vlerën 26 552 550 lekë.

17) Bashkëshorti bashkëpronar me 50% i tre ap. banimi me sip. totale 362.5 m2 në Lezhë, e trashëguar, në vlerën 22 173 912 lekë.

18) Bashkëshorti pronar me 100% i ap. banimi me sip. 223 m2, në Durrës, në vlerën 178 400 euro.

19) Bashkëshorti pronar me 100% i ap. banimi me sip. 48.11 m2 plus qilar dhe vend parkimi në garazh, në Francë, në vlerën 295 000 euro.

20) Bashkëshorti bashkëpronar me 33% i dyqane dhe ap. banimi me sip. totale 804.7 m2 në Lezhë në vlerën 52 612 850 lekë.

21) Bashkëshorti bashkëpronar me 8.33% i një trualli me sip. 872.5 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja.

22) Bashkëshorti bashkëpronar me 8.33% i një trualli me sip. 3 541.5 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja.

23) Bashkëshorti bashkëpronar me 8.33% i një trualli me sip. 129 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja.

24) Bashkëshorti bashkëpronar me 8.33% i një trualli me sip. 159 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja.

25) Bashkëshorti bashkëpronar me 8.33% i një trualli me sip. 1 500 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja.

26) Bashkëshorti bashkëpronar me 8.33% i një dyqani me sip. 395 m2 në Lezhë, trashëguar nga familja. /Marrë me shkurtime nga Shqiptarja.com

August 16, 2017 10:33
Komento

12 Komente

 1. Ben August 16, 12:18

  Po e meritojne pse mos ti kene ato pasuri ?!!Me nje popull te mrekullueshem kaq I bute dhe jo I zgjut per vete pse mos ti kete ne qafe keta qafira ?! Mbaini mbaini bark derrat , se mire ju a bejne , kur jeni kaq tolerant me keta parlamentare politikane !Ne kurriz do ti keni perher !

  Reply to this comment
  • shvejku August 17, 00:49

   A E KUPTON KY POPULL SE URREJTJA E PAKUFISHME NDAJ SOCIALIZMIT DHE ENVER HOXHES ESHTE SE KETA KRIMINELE DHE HAJDUTE KURRE NUK DO TE VININ AS 0.000001 % TE KESAJ PASURIE ?

   Reply to this comment
 2. perkthyesi August 16, 12:40

  Ne se nuk justifikohen me page, e tere kjo pasuri marramendese tu sekuestrohet, e te behen prone e shtetit, ose e atyre qe u takonte! Kjo duhet bere urgjentisht! Jam i bindur, se vetem keshtu do te kthehet besimi te drejtesia! Pastaj, me abuzuesit, te merren organet perkatese!

  Reply to this comment
 3. Konti Sbalta August 16, 14:10

  Nuk e kam fjalen vetem per keta , por edhe per dhjetra te tjere si keta; kush ja u administron gjith kete pasuri , sigurisht qe kane edhe administratore , por , sikur njihere ne muaj te shkoj secili prej tyre per te pare mbarevajtjen e puneve ne secilen prone, i tere muaji do te duhej per kete qellim , po per ne kuvend sa kohe u mbeten ketyre deputeteve ?Ja pse mungojne kaq shume deputetet edhe ne mbledhjet plenare , pa le neper komisione cfar ndodh?Ja perse deputetet , por edhe funksionaret e larte te shtetit , nuk duhet te kene kaq shume prona,qe te kene mundesi tu perkushtohen puneve shteterore !

  Reply to this comment
 4. NjeQytetarOptimist August 16, 16:33

  Shtet I mbajtur peng.. Shqiperia.. Vetem te lesh koment eshte si nje hartim I pasurive te tyre imagjino fluksin e letrave.. Cfare behet kshu mor?!? Jeta 15-20 vjet te shkuara u punonin prinderit ne kooperativa ketyre barkthareve.. Cvete aty cirk!!

  Reply to this comment
 5. Besi August 16, 19:54

  Tju sekuestrohet gjithe kjo pasuri marramemdese populli ska te haje nuke keta gjakpire sa kane thithur gjakun e tyre te tere ne burg

  Reply to this comment
 6. Dike Mullai August 16, 22:05

  Lum si Ne e Lum si Ti Shqiperi ku u katandise Ti !

  Reply to this comment
 7. Soj August 17, 00:08

  Jane pasuria e popullit te vuajtur shqiptar, dhe ne i votojme po pasuria e metes me miniera ari ku eshte, ne punojme neper bote larg nga vendi yne.

  Reply to this comment
 8. Lili August 17, 01:32

  Kjo shpegon pse jemi aq te varfer… po si nuk u gjet asnje njeri me ju ba pyetje per si i bane gjithe keto prona.me cfare rroge e sa paguajne taxa shtetit keta superte pasuruar-
  ?

  Turp per gazetarine shqiptare qe behet bashke me keta horra.
  Turp per administraten shqiptare qe nuk kontrollon asgje
  Turp per qeverine qe nuk vepron.

  A e mjera Shqiperi, …

  Reply to this comment
 9. Z/K August 17, 02:20

  Ne votojme.Ato (deputetet) lumturohen.

  Dhe kesaj Mimoza Hafizit i kjan zemra bashke me filozofin Blushi per fukaran.

  Reply to this comment
 10. alphade August 17, 02:51

  Po Saliut dhe Likes u eshte bere investigimi i pasurive ?
  Apo “embelsiren” e keni lene per ne fund ?! Sic thuhet
  tani,ne zhargonin modern”qershia mbi torte” ,megjithese
  kjo e fundit me duhet paksa vulgare, pavaresisht se futet
  ne zhargonin perendimor, Nejse !Any way !!!!!!

  Reply to this comment
 11. Mark uk August 17, 06:25

  Kurse deputeti ma i varfer eshte Edvin Kristaq Rama.Ai duhet te falenderoj te shoqen se do ngelte edhe pa shtepi.Mblidhnu o socialist e ndihmojeni te shkretin te rrisin djalin mesa te keni mundesi.

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*