Replikë me Pëllumb Xhufin

Mihail Kr. Pantoulas August 29, 2014 19:50

Replikë me Pëllumb Xhufin

 

Në gazetën “Dita” të Tiranës, u botua, së fundmi, artikull i prof. Pellumb Xhufi nën titullin: “Shën Kozmai dhe misioni i tij në Shqipëri” (1). Objektiv i tij, sikundër vetë ai pohon në hyrje të artikullit, ishte “që të zhvishet Shën Kozmai nga mbulesa mitologjike që e ka mbështjellë personalitetin e tij”. Totalitarizmi, që e dallon këtë formulim konkrret, krijon që në krye të herës probleme të objektivitetit në kërkimin e së vërtetës nga ana e z. Xhufi. Supozoj se vetë ai e njeh më mirë se kushdo tjetër se gazetaria mercenare është një nocion krejt i papajtueshëm me hulumtimin shkencor, që ambienti akademik kuron. Por kjo lidhet me profesorin z. Xhufi dhe besueshmërinë e tij shkencore, që për nga rezultati duket se nuk e preokupon seriozisht. Qartazi qëllimi i artikullit ishte tjetërkund!!!

Sidoqoftë le t’i marrim gjërat prej fillimit. Së pari titulli që i vihet artikullit është në atë mënyrë i formuluar, për të lënë nëntekst një shërbim të porositur të Hieromonakut Kozma në Shqipëri. Kjo nuk është e vërtetë. Dhe kjo për faktin se studimi i letërkëmbimit të shpëtuar dhe i predikimeve të tij na tregojnë se nuk ka patur asnjë devijim përsa i përket mesazhit bazik të Kozmait për popullsitë Orthodhokse të vuajtura të Ballkanit, që ishte të ruajtja e besimit Orthodhoks si armë ideologjike për mbijetesën e rajave përballë muhamedanizmit mbizotërues të pushtuesit Turk (2).

E dyta që konstaton lexuesi në artikullin e z. Xhufi nuk janë veç gabimet profane historike që me shumicë gjenden në këtë shkrim të tij. Për shembull: 1)Është e gabuar se ekzekutimi me varje i Hieromonakut Kozma është kryer në Kolikondas. E vërteta është se Kozmai u martirizua në Mojalli të Fierit (3) dhe varrimi i tij u bë në Kolikondas, ku u gjend trupi i tij i marrë me rrëmbim nga ujrat e lumit Seman (Apsos).2)Vizitat njëzetëvjeçare të Hieromonakut Kozma nga fshatrat e periferisë së Konstandinopojës, në Romilinë Lindore, Maqedoninë Lindore – Qendrore dhe Perëndimore, në Thesali, ishujt e Egjeut dhe të Jonit, Greqinë Kontinentale, në Manastir dhe Ohër deri në Shqipëri dhe Epir, u realizuan me lejen dhe bekimet e Patriarkëve Ekumenikë Serafimit II, Samuelit dhe Sofronit II. Kurrë ndonjëherë nuk është lëshuar firman i posaçëm Sulltanor për këto udhëtime të Kozmait. Kjo tezë e z. Xhufi hidhet poshtë nga vetë ai, ngaqë në po të njëjtin tekst na sjell një letër të Kozmait për kadiun e Filatit Thesproti që të lejohet qëndrimi dhe aktiviteti në zonën nën përgjegjësinë e tij. Pyetja është e thjeshtë. Nëse do të ekzistonte firmani i Sulltanit përse u dashka kërkesa me shkrim për të njëjtën çështje ndaj një gjykatësi klerikal vendor? Dhe për më tepër si do të guxonte Kurt Pashai i Beratit të urdhëronte ekzekutimin e Kozmait?

3) Referenca e z. Xhufi se Patriarkana Ekumenike e emëroi Hieromonakun Kozma si “Inspektor të Përgjithshëm të Shkollave Greke” është e gënjeshtërt. E vërteta është se u caktua “Hieropredikues i Përgjithshëm Apostolik i Kishës Lindore” (4). Me këtë cilësi bëri udhëtimet e tij në Ballkan. E para me të dytën asnjë lidhje nuk kanë. Është për t’u habitur sesi ia arrin dhe i njehson z. Xhufi.

4) Hieromonaku Kozma nuk ishte “Shenjtori gjysëmanalfabet nga Etolia”, sikundër shkruan z. Xhufi. E kundërta ndodh, sepse përveç arsimit të përgjithshëm dhe studimit shumëvjeçar në Bibliotekat e Malit të Shenjtë, ishte njohës i të paktën tre gjuhëve përveç Greqishtes dhe ishte student në Akademinë e famshme Athonike (5), nga institucionet më të vjetra akademike në Evropë, me drejtor Evgjeni Voullgarin, iluministin më të rëndësishëm në Evropën Juglindore.

5) Më 24 Gusht të çdo viti nderimi i kujtimit të Shën Kozmait nuk kremtohet vetëm nga Kisha e Greqisë dhe Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë, sikundër këmbëngul z. Xhufi. Më 20 Prill 1961, kohë kur Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë ishte shkatërruar prej rregjimit të Enver Hoxhës, Patriarkana Ekumenike, me miratimin e të gjithë Patriarkanave Orthodhokse dhe Kishave Autoqefale, e renditi Kozmain në korin e shenjtorëve të Orthodhoksisë Ekumenike (6). Jam i sigurt se këtë fakt e di edhe profesor z. Xhufi, sikundër se shenjtëria e Kozmait ishte ngulitur në ndërgjegjen e popullit, të Krishterë dhe myslymanë, shumë kohë para martirizimit të tij. Për këtë arsye dhe në varrin e tij, në Kolikondas, që nga çastet e para drejtoheshin mijëra njerëz pavarësisht besimit (7). Po e njëjta gjë edhe në Manastirin që ndërtoi në nderim të tij Ali Pashai më 1814 – 1815, ndërkaq së ikona adhuruese të Shën Kozmait filluan në pikturohen në gjithë rajonin ballkanik që prej vitit 1779 e në vazhdim (8). Studimi i mbishkrimeve të ikonave e çvlerëson opinionin e z. Xhufi se në mjedisin Heladik ai shënohet si “ethonmartir apo si apostull i Helenizmit”. Epitetet që shoqërojnë emrin Kozma janë po të njëjtat kudo. I hasim ato në të gjitha ikonat qoftë ato që ndodhen në Shqipëri apo në Greqi, qoftë gjetiu dhe fiksojnë pikërisht atë çka ai ka qenë: hieromonak, hieropredikues, asket, atlet, neomartir, hieromartir, oshënar – martir, apostull, isapostull (i barabartë me apostujt) dhe pas vitit 1961, i Etolisë. Përjashtim këtij rregulli përbën një ikonë e mbartshme (Manastiri i Shën Kozmait, Arnea, Halkidiki, fillimshekulli 20-të) në pjesën e sipërme të së cilës është shkruar mbishkrimi: SHEN HIEROMARTIR DHE ISAPOSTULL I SHQIPËRISË KOZMAI (Ο Άγιος Ιερομάρτυςκαι Ισαπόστολος της ΑλβανίαςΚοσμάς), gjë e cila gjithashtu reflekton realitetin, sikundër ky është reflektuar në mënyrë diakronike në ndërgjegjen e Orthodhoksëve të Shqipërisë dhe jo vetëm tek ata. Dëshmi e papërgënjeshtrueshme është afresku i Shën Kozmait i vitit 1960, në kulmimin e regjimit komunist, në fshatin Bubullimë të Lushnjës (9).

6) Edhe gabimi historik i tij i fundit,   fare ashiqar. Lejen për udhëtimin e dytë të Hieromonakut Kozma e dha Patriarku Ekumenik Samuel, dhe jo “vegla e Sulltanit, Sofroni II”, sikundër e cilëson z. Xhufi. Ky Patriark dha lejen e tij miratuese për udhëtimin e tretë me këtë argumentim: “Rrezikun e islamizimit duke e parë emergjent, i ndjeri atëherë udhëheqës i Kishës, Patriarku Sofron II, vendosi të dërgojë këtë klerik të urtë, Kozmain, në ata rajone të rrezikuar” (10). Përpjekja, për ndërprerjen e islamizimeve masive, që rrezikonin transformimin e përbërjes etnike dhe fisnore të poupjve të Ballkanit, e prish gjykimin e z. Xhufi se Patriarku Sofron II, ishte “vegël e Sulltanit”. Lufta pra për pengimin e islamizimeve masive, që rrezikonin të transormonin përbërjen racore dhe etnike të popujve të Ballkanit, e çvlerëson vlerësimine e z. Xhufi se patriarku Sofron II ishte “vegël e Sulltanit”. Vetëm në rastin se në këtë formulim të tij fshihet hidhërimi personal për faktin se prezenca e Hieromonakut Kozma i përmbajti numër të konsiderueshëm Shqiptarësh që të përqafojnë fenë (muhamedanizmin) e pushtuesit Turk, duke qëndruar besnikë në besimin atëror. Por një fakt i tillë nuk është për akuzë por për lëvdatë.

E treta që do të dëshiroja të vërej në shkrimin e profesor z. Xhufi ka lidhje me shtrembërimin, gjatë transferimit në gjuhën shqipe, të citimeve nga burime të shkruara, të cilave u referohet. Një akt i tillë nga pikëpamja shkencore është i papranueshëm, moralisht i palejueshëm dhe i dënueshëm nga i gjithë komuniteti shkenco. Le të marrim dy shembuj: a) Mes titullit të shkrimit dhe paragrafit të parë të tekstit z. Xhufi na parashtron këtë citim: “U mësoni fëmijëve tuaj të flasin gjuhën greke sepse kisha dhekombi ynë janë greke… Më mirë të kini shkollë greke në fshatin tuaj sesa të kini kopshte, pyje dhe lumenj”. Ky fragment është nga Predikimi didaktik nr.5 i Hieromonakut Kozma (11) dhe formulimi i tij oridhinal është si vijon: “ …t’i arsimoni fëmijët tuaj të mësojnë greqisht, sepse kisha jonë është në greqisht. Dhe nëse nuk mëson greqisht, vëllai im, nuk mund të kuptosh ato që kisha jonë pohon. Më mirë, vëllai im, të kesh shkollë greke në vendin tuaj, sesa të kesh burime dhe lumenj. Dhe ndërsa do të kesh mësuar shkrim e këndim fëmijës tënd, atëherë quhet njeri”. Nga krahasimi i dy teskteve menjeherë kuptohet shtrembërimi barbar, të cilin ndërmorri z. Xhufi në mënyrë që të manipulohet dhe të vishet me faj kuptimi real i fjalëve të Kozmait, në mënyrë që lexuesit të orientohen në konkluzione të gabuara. Konkrretisht në shprehjen origjinale të Kozmait “…sepse kisha jonë është në greqisht [gjuhën greke]” z. Xhufi në mënyrë abuzive shton fjalët “dhe kombi ynë”.Ndërtoi, për pasojë, fjalinë“sepse kisha dhe kombi ynë janë greke” dhe për arsye propagandistike i vuri në gojën e Kozmait. E di sigurisht profesor z. Xhufi se fjala“komb” mungon kryekëput nga fjalori i tij, ndërsa fjalën gjini e përdor vetëm ku i referohet gjinisë njerëzore ose gjinisë së Orthodhoksëve. Ka edhe diçka, akoma, që gjithashtu, nuk është se nuk e di z. Xhufi. Fjalën Helenëhieromonaku Kozma e përdor gjithonë me kuptimin e idhujtarit (atij që adhuron idhujt). Është shprehës fragmenti i mëposhtëm nga predikim i tij didaktik: “Nuk jeni Helenë, nuk jeni jopërdëllimtarë, heretikë, të pafe, por jeni të Krishterë Orthodhoksë përdëllimtarë” (12). Nga sa u thanë bëhet e qartë se hieromonaku Kozma besonte se forsimi i besimit të krishterë orthodhoks dhe për këtë shkak përballimi i islamizimeve ishin në një linjë me njohjen e gjuhës greke, ngaqë në greqisht ishin formuluar fillimisht të gjitha librat e shenjta dhe dogmat e saj. Një e vërtetë e vetëkuptueshme që gjen konfirmimin e saj absolut në personin e Fan Nolit, i cili me sukses përktheu nga greqishtja në gjuhën shqipe një pjesë të madhe nga thesari i teologjisë dhe adhurimit orthodhoks, duke qenë vetë ai një njëhos i gjuhës greke antike, mesjetare dhe moderne (13). Z. Xhufi i di këto të gjitha prandaj edhe guxoi manipulimin me këtë fragment konkrret të Predikimit të Kozmait. Vetëmse vjedhësi dhe mashtruesi vetëm për pak kohë gëzohen… b) Në shkrimin e z. Xhufi gjendet, gjithahstu. Fragment i një letre të hieromonakut Kozma për kadiun (gjykatës fetar myslyman) e Filiatit të Thseprotisë, për dhënien e lejes që të rrugëtoj në zonën e tij. Fragmenti të cilin boton është si vijon: “Unë, zotëria im, si shërbëtor i sovranit tim, Sulltan Hamitit, po u vij përreth nga fshati në fshat që të bind të Krishterët të mbajnë besën e Perëndisë dhe të binden në urdhërat e sulltanit, sikundër kam urdhër nga Patriarku dhe parinë e Kishës…”. Origjinali i tekstit, ndërkaq, i letrsë së Kozmait është si vijon: “…unë, zotëria im, si i Krishterë dhe shërbëtor i padenjë i Perëndisë së shenjtë dhe raja i mbretit tim Sulltanit Hamit, i urdhëruar prej patriarkësh dhe kryepriftërinjsh të mi, po rrugëtoj dhe u mësoj të Krishterëve të ruajnë porositë e Perëndisë dhe të binden në urdhërat mbretërorë sipas vullnetit të Perëndisë…”. Nga teksti origjinal z. Xhufi ka hequr dy elementë decizivë. E para është vetëpërcaktimi i hieromonakut Kozma “i Krishterë dhe shërbëtor i pavyer i Perëndisë së shenjtë”. Që i paraprin cilësisë si “raja i sulltanit Hamit”. E dyta është përcaktori “sipas vullnetit të Perëndisë”, që përcakton me qartësi absolute përmbajtjen e urdhëresave sulltanore ,e të cilat do të mund të binin dakord të Krishterët Orthodhoksë. Synymi i qartë i z. Xhufi është që të paraqesë hieromonakun Kozma si vegël të Sulltanit. Nuk mjaftohet vetëm këtu. Që t’i jap gjoja një pamje të vërtete shpifjeve të tij kundër Kozmait, e ngatërron atë në disa lëvizje Shqiptarësh të revoltuar kundër Portës së Lartë, duke vendosur në kohë letrën e tij për Katiun e Filiatit më 13 Qershor 1767. Sigurisht, e di z. Xhufi, se koha e vërtetë e shkrimit të asaj letre është 1779 (14), dymbëdhjetë vjet më pas, periudhë kohore gjatë së cilës historia nuk të regjistruar asnjë lëvizje veç asaj të përplasjes së ashpër personale të Ali pashait me Kurt Ahmet pasha nga viti 1779 deri më 1782(15). Në fund të fundit prë rastin e Kozmait z. Xhufi është shumëfish i ekspozuar, sepse masakroi me dashje historinë, nuk e respektoi traditën e gjallë popullore të vendit të tij dhe përbuzi kujtimin e dlirët të Shqiptarëve, të krishterë dhe myslymanë, që për dyqind e tridhjetë e pesë vjet tanimë duarhapur deponojnë nderimin dhe falenderimin e tyre për gjithshka u ofroi atyre dhe atdheut të tyre, Kozmai. Dhe do të vijojnë ta bëjnë këtë sado që kjo hidhëron profesorin z. Xhufi.

Përpjekja e fundit e pashpresë e z. Xhufi që të zhvlerësojë respektin e thellë të popullit shqiptar në kujtimin e Shën Kozmait përmban në vetvete një pasion të pabesueshëm. Në artikullin e tij mbështet idesë se udhëtimet e hieromonakut Kozma përbënin pjesë të një plani, që kishte për qëllim: a) të mbante të robëruar tek Perandoria Otomane popujt e krishterë të Ballkanit dhe b) të përhapte gjuhën helenike tek trevat shqiptare me krijimin e shkollave greke. Le t’i shikojmë to dy aspektet me gjakftohtësi.

Është fakt i njohur tek komuniteti shkencor dhe akademik se trajtimi i çfarëdo çështjeje, aq më tepër të shkruarit e një artikulli, presupozon studim të thellë dhe hulumtim të hollësishëm. Në rastin e Shën Kozmait, z. Xhufi i konsideron të dyja të tepërta. Nuk i intereson e vërteta, por “regjizura” e mashtrimit, edhe në rastin kur ky është kaq i trashl, sikundër argumenti i tij se Kozmai luajti lojën e sulltanit në kurriz të popujve të rkishterë të Ballkanit.

Në rast se z. Xhufi do të studionte qoftë edhe elementarisht atë periudhë, veprën dhe jetën e hieromonakut Kozma do të kishte edhe guximin të pohonte se piedestali historik i ideve të tij nuk ishte përmbysja e regjimit feudal ortoman, historia madje nuk i kihste ngarkuar këtë detyrë, por besimi i patundur në epërsitë shpirtërore të krishterimit. Për përhapjen e ideve të tij Kozmai shfrytëzoi veçantitë historike të ndarjes më dysh të shoqërisë otomane se besimtarë ofiqarë (myslymanë) dhe jobesimtarë vasalë (të krishterët), që reflektonte marrdhënien mes pushtuesit dhe të pushtuarve. Kjo ndarje shoqërore, në bazë të besimit fetar, ndikoi në mënyrë vendimtare evolucionin etnogjenetik të popujve të krishterë të nënshtruar të rajonit. Skllavërimi social feudal mori trajtat e nënshtrimit fetar dhe krishterimin përbëri element historik të etnogjenezës. Kryqi nga simbol fetar u bë simboli i flakjes së zgjedhës otomane. Përballë fesë së pushtuesit hieromonaku Kozma lartësoi me mësuesinë e tij besimin orthodhoks të të pushtuarve. Për këtë arsye dhe lufta e tij kundër islamizimeve ishte një nga kapitujt më të rëndësishëm dhe më pozitivë të veprimtarisë së tij.

Këtë flamur nuk e uli akoma edhe kur bënte vlerësim të skllavërimit Turk si më tolerant nga kolonializmi i Frëngëve ose e venecianëve me argumentin se “Turkut aspra (para) nëse i jep bën çfarë të duash”, ndërsa të tjerët “do të na dëmtonin në besim”. Edhe diçka akoma shumë e rëndësishme. Në emrin e besimit orthodhoks nuk mbrojti atdheun kundër Turqëve edhe Heroi Kombëtar i shqiptarëve, Gjergj Kastriot (Skënderbeu)? Por me vrullin që ka marrë z. Xhufi nuk e ka për gjë ta denoncojë edhe atë si një agjent sekret të Turqve!!!

Ngelen për t’u prëgjegjur edhe sa janë shkruar në artikull lidhur me pozicionin e hieromonakut Kozma ndaj gjuhës dhe arsimit helenik. Çështja është shumë e thjeshtë sado që z. Xhufi bën përpjekje pa sukses të “zbulojë” objektiva të fshehta politike. Përgjigja gjendet te ajo frazë e Kozmait, që është e përfshirë në shumë pika të mësuesisë së tij, të cilën z. Xhufi e ka fshehur kur ka përdorur fragmentin analog:“Edhe nëse nuk ke studiuar greqishten, vëllai im, nuk mundesh të kuptosh ato sa Kisha jonë pohon”. Pa këtë bazë argumentuese nxitja e Kozmait për popullsitë orthodhokse të Ballkanit që flisnin gjuhë të tjera ( albanofonë [shqipfolës] , vllahofonë, sllavofonë, tourkofonë), që “të mësojnë greqishten”, do të dukej se vinte në kundërshti me parimet e tolerancës liberale. Por ndërkaq, në bërrthamë, të mendimit të Kozmait fuqizimi i besimit të krishterë Orthodhoks, përmes gjuhës dhe arsimit Helenik, kishte një rëndësi gravitale dhe përbënte elementin mbizotëruse të përpjekjes idelologjike të tij kundër islamizimeve. Ishte e vështirë, për shembull, ta linte të paprekur rekrutimi i qindra mijra fëmijësh nga trevat Ballkanike në trupën e Jeniçerëve, llogariten të paktën një milion të atillë, dhe që për këtë fakt humbën njëherë e për gjithmonë besimin dhe etninë e tyre.

Për më tepër, kjo nxitje konkrrete e Kozmait duket se kënaqte nevojën e pjesëmarrjes së barabartë të njerëzve në veprimtarinë sociale, ekonomike dhe kulturorem ngaqë në këtë periudhë kohore të zotëruarit e gjuhës helenike përbënte parakusht të nevojshëm për një gjë të atillë. Edhe akoma diçka. Funksionimi i shkollave në treva me popullsi intensivisht konservative ishte kontribut determinant në krijimin e një ambienti pozitiv arsimor, të denjë për t’i bindur ato popullsi se zotërimi i diturisë përbën atë rrugë unikale, që i shpie njerëzit, shoqëritë njerëzore dhe popujt drejt prosperitetit dhe përparimit. Nën këtë kontekst hieromonaku Kozma ishte ai pararendës i rilindjes shpirtërore të tyre dhe jo vetëm kaq. Më 18 Tetor 1848 udhëtari dhe piktori Anglez Edward Lear vizitoi një shkollë të atillë, që funksiononte që fshatin ngjitur me manastirin e Shën Kozmait, në Kolikondas (16). Përshkrimi është mbresëlënës dhe do të ishte shumëfish i dobishëm për z. Xhufi që ta studioj atë.

Absorbimi i mesazhit të Kozmait nga shoqëria shqiptare ishte i drejtpërdrejtë dhe rezultatet diakronike dhe befasuese. Le t’i mbajmë shënim ato: Faktorët e rilindjes shqiptare Naim dhe Sami Frashëri ishin nxënës të Shkollës Zosimaia të Janinës (17). Po kështu themeluesi i shtetit modern shqiptar Ismail Qemal Vlora (18) dhe autori i Fjalorit Shqip, Konstandin Kristoforidhi (19), që i përfundoi studimet e tij në Universitetin e Athinës. Diplomantë të këtij Universiteti ishin po ashtu, Fan Noli (20) që përktheu nga greqishtja në shqip një pjesë të madhe të literaturës kishtare si edhe Aleksandër Xhuvani (21) që ripunoi nga alfabeti helenik në atë shqip Fjalorin e Kristoforidhit. Po qëndroj vetëm në këta për t’i mëshuar faktit në vetvete, se studimet e tyre bë greqisht jo vetëm nuk e zbutën, përkundrazi e përforcuan ndjenjën e origjinës së tyre nacionale, për hidhërim të madh të z. Xhufi. Po të njëjtin efektshmëri patën fjalët e hieromonakut Kozma edhe për banorët e Myzeqesë dhe të trevave të tjeram ku ai udhëtoi dhe predikoi. Mos vallë e njëjta gjë nuk ndodh edhe sot me mijra nxënës dhe studentë me origjinë shqiptare, që studiojnë në shkollat dhe Universitetet helenike? Z. Xhufi shtirret se neglizhon një fakt që përbën gjënë më të zakonshme për komunitetin akademik. Pikërisht, atë mesazh ekumenik, të cilin rrezaton gjuha dhe mësuesia Helenike, dhe është kjo arsyeja që studimet helenike kurohen në të gjitha universitetet me famë botërore.

Profesori z. Xhufi e mbyll shkrimin e tij me cilësime negative për Shqiptarët që nuk ndajnë me të të njëjtin mendim. I konsideron ata viktima të hieromonakut Kozma. Në këtë kategori ka përfshirë edhe Ali pashën me mendimin se “me ndërtimin e manastirit të Shën Kozmait nnë Kolikondas ndihmoi shumë në ngritjen e kultit të murgut Kozma”. Jam i sigurt se herën tjetër ka për ta dënuar si agjent të Grekut, ngaqë mbante korrespodencën e tij në gjuhën Helenike (23). Ndruhem gjithashtu se për të njëjtën arsye, në fund të herës, nuk ka për tia nxjerrë i larë edhe Gjergj Kastrioti (Skënderbeu). Për këtë arsye edhe nuk përbën befasim që në fjalën histerike z. Xhufi nuk neglizhoi t’i referohet edhe Kryepiskopit të Shqipërisë, Imzot Anastasit. Madje, personaliteti i Kryepiskopit të shqiptarëve Orthodhoksë përbënte që në fillim, objektivin e tij. Paçka se pak ditë para shkrimit të artikullit të tij, gjatë ceremonisë së shenjtërimit të Kishës së re Katedrale të Tiranës, një stoli e vërtetë e qytetit, e gjithë udhëheqësia shtetërore, politike dhe shpirtërore e Shqipërisë sikundër mijëra njerëz, nderuan veprën kolosale të kontributit dhe sakrificës së Imzot Anastasit prë grigjën e tij, por edhe për të të gjithë popullin qe jeton në shtetin shqiptar, pa asnjë dallim, Mesa po duket z. Xhufi ka për të finalizuar një tjetër mision. Është për ardhur keq sepse mban edhe titullin e profesorit!!!

 

*Mihail Kr. Pantoulas, filolog – hulumtues. Ish-Deputet i Janinës. Ish-Kryetar i Komitetit të Miqësisë së Parlamentit Helenik me Parlamentin Shqiptar. Ish-Sekretar i Përgjithshëm i Konferencës Ndërparlamentare të Orthodhoksisë  

Mihail Kr. Pantoulas August 29, 2014 19:50
Komento

89 Komente

 1. Misamaras August 29, 20:00

  Ky historiani i mesperm nga greqia nuk permend me kryesoren. Se pari Ottomanet nuk detyro in popullsite e pushtuara te nderronin fete. Kjo tashme eshte e ditur. Dhe eshte nje nga arsyet pse Ottomanet i pushtuan kollja shume territore. por ajo me kryesorja eshte se ttomanet e korruptuan Kishen Greke me toka ne kembim qe kjo kishe te zbuste popullsine lokale dhe te mos e lejonte ngrihej kunder Turqeve. Tashme dihet se Peshkopet kryesore te Greqise ishin kunder Revolucionit grekt e 1821.

  Reply to this comment
  • Tos Bllokmeni August 30, 09:59

   Po Xhufi nje cope islamik eshte, se mos ben shkence te vertete

   Reply to this comment
  • Raimond Vlonjati August 31, 15:24

   Nuk kane rendesi fare keto historirat qe na sjell ky shkencetari i Janines

   Problemi eshte i thjeshte fare –
   Kozmai ishte nje grek qe e vrane shqiptaret sepse predikonte ne gjuhe greke, jo ne shqip
   –Dhe natyrisht Sulltani ishte pro ketyre prifterinjve ortodkse greke sepse sic thote Lord Kinross ne Librin e tij “Osmanet” Kreu i Patrikanes greke ishte krahu i majte i Sulltanit pasi ai ne mbledhjet e Divanit turk
   ai ulej ne krah te majte te Sulltanit –

   -Keshtu qe Prifterintje greke ishin pjese dhe vegla te c’kombetarizmit qe Sulltani ju bente kombit shqiptar per 500 vjet
   –Patrikana greke ishte aleatja me besnike e Sulltanit dhe ajo nen hijen e tij bente c’te donte

   Natyrisht nuk dua te futem fare ne keto hollesirat e “shkences” qe na levron ky miku qe na do te miren —Por keta do benin mire ta mernin edhe Janullatosin me vete,
   sepse ka 20 vjet qe Janullatosi ne Shqiperi eshte bere si ….”Gjenerali i ushtrise se vdekur ”
   Ai mund te quhet pa frike “Prifti i ushtareve te vdekur ”

   Ndaj ju lutemi shume , kur festoni ditelindjet apo festat e shenjtoreve tuaj greke , shkoni dhe i festoni ne vendin tuaj ,
   jo ketu ne vendin tone ….

   Edhe do benin mire qe greket ti marin ne Greqi eshtrat e ketyre emisareve te okupacioneve shpirterore , se po na “mallengjejne” shume me keto “filatropite” e tyre te 1700-es,
   por edhe eshtrat e atyre ushtareve bandite qe jane shperndare gerxheve te Shqiperise , ashtu sic bene Italianet me eshtrat e ushtareve te tyre –Ashtu edhe greket me Janullen ne krye te marin eshtrat e ketyre qe kane verdalle neper gerxhet e Jugut tone
   dhe ti cojne ne vendin e tyre ne Greqi ….se na pastrojne edhe token tone nga keto helme ne te njejten kohe ,

   Se ne na gjeti belaja , Kujtohen greket dhe nje me dy vijne e hapin varre te prifterinjve greke ,
   apo te ushtareve greke dhe i mbjellin ketu ne token tone

   Prite kur te vijne dhe te kerkojne edhe Varrin e Zerves ne Shqiperi..looooool Se cdo gje mund te presesh nga keta

   Shkoni more , merini mbas ato kockat e tyre dhe na lini te qete se paski qene komb i felliqur fare-
   -Edhe me eshtrat e njerezve tuaj i perdorni si vegla politike
   Ca besimtare jeni ju greket more qe i lini te ngordhurit tuaj ne token e tjetrit !–

   Ju qenki kanibale

   Reply to this comment
 2. Pellazgu August 29, 21:14

  Pa u zgjatur shumë në këtë paçavure politiko-klerikale me frymëzim nga qarqet ultranacionaliste të të ashtuquajturit Vorio Epir dhe nga Mali Atos, do të qëndroj vetëm tek pika 6, ku ky Mi-hali, përmes fjalisë: “Ky Patriark dha lejen e tij miratuese për udhëtimin e tretë me këtë argumentim: “Rrezikun e islamizimit duke e parë emergjent, i ndjeri atëherë udhëheqës i Kishës, Patriarku Sofron II, vendosi të dërgojë këtë klerik të urtë, Kozmain, në ata rajone të rrezikuar”, na thotë se Partiarku ekumenik, që emërohej prej sulltanit dhe duhej t’i bindej atij pa tërci e vërci, paska “miratuar” lejen që Kozmai të shkonte në atë rajon të “rrezikuar” nga ajo fe në krye të së cilës ishte sulltani!!!!!!!!!!!!!! Si mundet të jenë kaq budallenj këta hajvanët që s’lënë gjë pa bërë e s’lënë gomarllëk pa nxjerrë nga goja, me qëllim që të mos u ngasë kush Anusin?
  Si mor mund t’ia marri mendja dikujt se mund të gënjejë një Shqipëri të tërë në vitin 2014, duke thënë naivitete të tilla? Si mundet të ngrihej një klerik i një feje tjetër kundër fesë së sulltanit, në një kohë që çdo fe tjetër jashtë islamit e ushtronte veprimtarinë për shkak të politikës tolerante që ushtronte Perandoria Osmane me besimet, duke mos ndaluar askënd që të ushtronte besimin e tij e duke mos detyruar askënd që të konvertohej? Jo vetëm që s’bëhej fjalë për islamizim të dhunshëm, por fakti që artikullshkruesi dhe të gjithë bashkatdhetarët e tij, si dhe bashkatdhetarët tanë myzeqarë e të tjerë, kanë qenë gjithmonë familjarisht ortodoksë, ashtu siç janë edhe sot e gjithë ditën, tregon më së miri se një rrezik i tillë nuk ka ekzistuar, pasi më së pari do fillonte në territoret më afër kryeqendrës së perandorisë, pra me grekët që se kanë vuajtur asnjëherë islamizimin. Nga ana tjetër sulltani i priste kokën Patriarkut edhe të gjithë klerikëve grekë që do ta mendonin t’i kundërviheshin atij e të “pengonin” islamizimin, pasi të pengoje islamizimin, një proces që s’mund të niste pa vullnetin e të parit të fesë, sulltanit, ishte si t’i kundërviheshe sulltanit.
  Sulltani e varte Patriarkun dhe e linte të valëvitej në erë nëse guxonte vetëm të mendonte që të jepte “leje miratuese”, jo më ta bënte një gjë të tillë.
  Shembulli më i qartë ishte Grigori V, që edhe pse si shërbëtor i sulltanit e kishte dënuar veprimtarinë revolucionare në vitin 1821, sërish sulltani e fajësoi atë pasi ishte treguar i paaftë, që me cilësinë e Ethnarkut të Miletit Ortodoks (ethnark quhej personi që bënte udhëheqjen politike të një grupimi fetar të caktuar në Sistemin Milet) të shtype kryengritjen revolucionare. E kanë marrë Gregorin V nga katedralja e Shën Gjergjit, në Fanar, të dielën e pashkëve të vitit 1821, menjëherë pasi ka mbaruar ceremonia liturgjike e pashkëve, ashtu të veshur me rrobën ceremoniale të patriarkut dhe e kanë varur, duke e lënë varur për tre ditë në portën kryesore të katedrales. U var sepse nuk e ndaloi, ndonëse e dënoi revolucionin, mu ashtu siç bënë të gjithë sahanlëpirësit e sulltanit në Fanar.
  Këtij Mi-halit ia merr mendja të na e pikturojë patriarkun (Në këtë koment timin nuk ka shumë rëndësi nëse ishte Samuel I (1773-1774), apo
  Sofroni II (1774-1780)) si kundërshtar të sulltanit dhe luftëtar të paepur kundër islamit dhe islamizimit, çka është një gënjeshtër me bisht, sepse sot nuk do përmendnim vetëm Grigorin V si të vetmin patriark të varur nga sulltani…
  Gënjeshtra naive, që historia i hedh poshtë me forcë, ndërsa ne shqiptarët edhe me neveri…

  Reply to this comment
  • Labi August 29, 22:36

   E para e punes mos thuaj qe nuk zgjatesh, se eperkundrazi e bere terkuze.
   Dhe ky eshte artikull qe ja vlen dhe meriton qe ta lexosh dhe te mos besh sikur gjoja ndalesh vetem tek pika 6, ku ti mendon se na mbushe mendjen sepse te duket ty.
   Po pellazg, eshte ashtu si thote artikullshkruesi, Sulltani mund te varte Patriarkun, por ata qe donin mund te benin ate qe eshte shkruar e bardha mbi te zeze dhe te “meritonin” varjen.
   Dhe mos mendo se historia eshte ashtu sic e do ti apo dhe Xhufi!!! Lexoje dhe jepi pergjigje ashtu si i ka kthyer artkullshkruesi Xhufit, duke argumentuar se eshte mashtrues dhe falsifikator.. Nese jo, le te flase Xhufi.
   Ti lexo se keto qe thote artikullshekruesi nuk i dije. Sikunder une. Meso te degjosh.
   Se Perendia te ka dhene 2 veshe dnhe nje goje – qe te degjosh me teper se te llomotitesh si qeni ne hene….

   Reply to this comment
   • Pellazgu August 30, 06:53

    @Labi

    O hale e Labërisë, po kujt ia thua ato gomarllëqe moj qelbësirë e Anusit? Ti e pranon atë që them unë, sepse unë kam thënë vetëm të vërtetën, por na dilka tani se paska pasur “burra” Patrikana, se ata, – sipas teje, – për fenë jepnin edhe jetën, apo jo? Patjetër që këtë ke dashur të thuash me fjalinë: “Sulltani mund te varte Patriarkun, por ata qe donin mund te benin ate qe eshte shkruar e bardha mbi te zeze dhe te “meritonin” varjen.”.
    Kush na paska qenë ky “trim” patriark dylber që na paska marrë parasysh vdekjen? Jo vetëm që të gjithë patriarkët kanë qenë shërbëtorë të sulltanit, duke i shërbyer atij si qenë të zgjebosur, pasi ishin krerët e Miletit Ortodoks dhe vepronin në emër të sulltanit, për ta mbajtur popullatën ortodokse brenda hyqmeve të tij, po ashtu, i vetmi që u var, Gregori V, u var kot nga sulltani. Ai jo vetëm që e ka mallkuar hapur revolucionin grek të vitit 1821, por edhe historia tregon se ai ka qenë kundër në të gjitha format. Ai u var sepse u tregua i paaftë të zbatonte detyrën që i kishte ngarkuar sulltani: të ruante rendin brenda Miletit Ortodoks! A nuk vareshin e u pritej koka të gjithë pashallarëve që sulltani gjykonte se duheshin qëruar? Ashtu u bë edhe me Patriarkun që ishte “pashai” i Miletit Ortodoks.
    Askush prej tyre nuk e merrte parasysh vdekjen, jo vetëm se nuk ishin burra (në fakt priftërinjtë grekë i njohin për dylberë, siç qe rasti i papuit që kishte ardhur nga Selaniku për t’i lëpirë kastravecin djemve Korçarë (Fils Fare)), por ata ishin qentë e sulltanit dhe e keqtrajtonin popullatën ortodokse në emër të sulltanit. Edhe hapja e shkollave greke dhe mallkimi i shqipes, – siç bënte Kozma Haleja, – ishte në kuadër të politikës së sulltanit për t’i mbajtur myzeqarët dhe ortodoksit shqiptarë brenda hullisë së tij, pasi brenda hullisë së sulltanit ata ishin nëse nuk mësonin shqipen, por mësonin gjuhën e shërbëtorit të bindur të sulltanit, patriarkut ekumenik…
    Idioti i Labërisë, po të kesh dy pare mend e kupton se “nuk zgjatem” do të thotë nuk merrem me gomarllëqet e tjera që shkruan ky plehu grek, po ti nuk mund të kuptosh, se je qen i Anusit, ashtu siç patriarku ishte qen i sulltanit…

    Reply to this comment
    • Labi August 30, 13:26

     Qe je anus je dhe fryma jote e qelbur kuterbon kudo qe shkruan. Kthehu ne shpellat parahistorike nga ke dale dhe ler te tjeret te lexojne dhe te kuptojne si eshte historia.
     Se ca si puna jote, qe kane ngelur ne parahistori, u ben dem qyteterimi!!!
     I ben te dalin ashtu sic jane – te pagdhendshem, me IQ nen 10 , paranojake dhe te paafte te bejne dialog sepse u ka mohuar natyra dialogun.
     Te pakten ndrro emrin se atyre qe kane qene te tille po rrotullohen ne varr nga idiotizmin i pasardhesve!!!

     Reply to this comment
     • Pellazgu August 30, 17:24

      @Labi

      Mbylle qen antishqiptar, hale e ortodoksisë shqiptare. Mëso dy gjëra o pleh (në rast se nuk bën sikur s’di, për t’i dalë krah armiqve të Shqipërisë), pastaj hajde të më tregosh mua historinë e maskara i Anusit.
      Si guxon ti mor injorant të më thuash mua se “duhet të dëgjoj më tepër e të mos llomotis si qeni në hënë”? Kush je ti mor buçe rrugësh, që i lejon vetes të më drejtohesh në atë mënyrë dhe më pas nuk të pëlqen gjuha ime kundrejt teje? Kë ofendon ti mor pleh? Dhe pse? Sepse unë kundërshtoj një mashtrues grek armik të shqiptarëve. Ç’të duhet ty se ç’shkruaj unë by..q. lulishtesh? Për më tepër të më ofendosh ti, një qenie që nuk do e merrja as për të zhbllokuar halenë!
      Kërkon dialog? Ti? Një shkarravinë që në çdo koment shkruan kundër shqiptarëve dhe pro Anusit. Nuk mund të bëhet dialog as me ty, as me të tjerë armiq të Shqipërisë dhe shërbëtorë të Anusit. Juve qelbësirave u duhet mbyllur goja. Unë të bëj ç’të mban pragu i shtëpisë mor legen antishqiptar dhe mos e kruaj b…ën të më ofendosh mua sa ta martoj buçen që të ka bërë.
      Nëse s’të pëlqen gjuha me të cilën unë trajtoj plehrat antishqiptarë, atëherë mos ha mut të më replikosh, e për më tepër të më replikosh duke më ofenduar.
      Pleh!!!!!

     • nardi August 30, 20:07

      Ia ke këputur kot, shoku ! Dhe ke sharë shumë më tepër se sa lejon etika normale !

     • Pellazgu August 30, 20:54

      @nardi
      Po ty mor zagar kush të merr leje sesa duhet sharë? Për cilën etikë flet ti mor legen që po na bën moral? Për atë etikë ku kushdo mund të shajë sa ti teket, siç ke bërë edhe ti me këtë koment tëndin? Kush je ti mor loqe që më thua mua ia ke fut kot? Nëse “etika” jote prej kuçke nuk ta lejon këtë fjalor, që në fakt është i denjë për disa qelbësira këtu në forum, kaloje komentin dhe vazhdo më poshtë. Apo ti je edhe i mendshëm të dish sesi ia fusin të tjerët, edhe me moral sa t’u tregosh të tjerëve kufirin e etikës? Kush të dhjet ty mor pleh se ç’duhet të them?
      Mbylle o zagar e mos bëj moral dylberësh!

     • nardi August 31, 08:11

      Se ka shume si ti në këtë truall, ndaj jemi populli më i vjetër në ballkan, por edhe të fundit në të gjitha !

     • Pellazgu August 31, 09:04

      @nardi

      Shyqyr që ka pak si ty, se do na quanin komb dylberësh, siç quajnë kombin e Anusit tënd… Jemi të fundit, por vetëm për faktin që ka ende si ty që na ndyjnë jetën me antishqiptarizëm të fshehur poshtë veladonit…

     • Labi August 30, 21:21

      Ti me pelqen shume pellazg, jo vetem se e shkruam emrin tend me germa te vogla.
      Me kujton nje roman te Kostas Varnalis ku Sokrati i madh thoshte ” Turma (dhe e kishte fjalen per ty pellazg me goje si shpella nga ka dale dhe me aspak mend qe nuk mund tja jape shpella e erret nga ka dale) eshte si nje qen i lidhur i lene ne shesh nen diellin pervelues te veres dhe qe mundohet te kafshoje gjithkend qe mundohet ta liroje nga zinxhiri”.
      Ti je turma pellazg dhe artikullshkruesi eshte ai qe kerkon te te liroje, por ti nuk do driten qe sjell dialogu, sepse te ka terbuar zinxhiri ku te lidhur Xhufi dhe kompania e tij!!!!!!!!
      Naten shoku!!! Mos u merzit!!!!

     • Pellazgu August 31, 07:22

      @Labi
      Prapë moj buçe rrugësh nuk të mbyllet haleja ty? paske një kruajtje bythe të madhe sa Athina. Qenke fiks si Shaban Qosja, që rrinte në rrugë dhe njerëzve që kalonin aty pari u thoshte: “Ho m’shaj hunderrr, m’shaj!”. Kurse këto replikat e tua plot kulturë qenefi më duken sikur më thonë: “Ho m’thuj lëpirës i Anusit, m’thuj!”.
      Që ta marrash vesh mirë ti kurva e Anusit, Athnës, e minjve të zinj të gjirizit që predikojnë djallin në Malin Atos dhe e burrave-kurva që gjallojnë sot në Fener, së pari, nuk jam shoku yt, pasi nuk jam by…irë lulishtesh, që për 300 euro shet shpirtin dhe gjakun e të parëve (megjithëse druaj se nuk je shqiptar. Duhet të jesh nga ata zagarët pa atdhe, që bredhin nëpër botë e që u pritën me bujari nga shqiptarët në vendin e tyre, të cilëve tani u ngul thikën pas shpine. Ti nuk je lab. Shumë-shumë je nga Narta ose Zvërneci.).
      Së dyti, unë nuk mërzitem me budallenjtë si ju, me të cilët dëfrej kur më replikoni. Mjafton t’ju shash (në fakt e meritoni) dhe menjëherë ke fituar mundësinë të dëfresh duke lexuar budallallëkun e radhës në forum. Jeni 2-3 koqe që bëni të njëjtën gjë, – në mos qoftë njëri që ndërron nofkë për të humbur gjurmët me idenë që “kur të më numërojë “armiku” të dukem shumë”. Më kundërviheni në dy plane: 1) i pari me synimin që t’i japim përgjigje “armikut”, sepse propaganda, – siç na ka thënë Anusi, – është armë e fuqishme për të helmuar shpirtin e shqiptarëve me plehra greke dhe 2) ta shajmë dhe mallkojmë sa më shumë këtë Pellazgun, sepse me ato që shkruan na kujton çastet e bukura kur na afrohen nga pas e na kënaqin Anusin…
      Së fundi nuk sugjestionohem unë me budallallëqet që shkruan, ndonëse këtë herë, përcatimin “injorant” ke dashur fashitësh duke bërë të kulturuarin e duke na përmendur poetin bullgaro-grek Kostas Varnalis (besoj se me kulturën tënde të pakët do arrish të kuptosh që mbiemri i tij tregon se familja e tij është nga Varna, ndonëse ka lindur në Burgas, o qyp.).
      E kam thënë në disa komente të miat që ju ortodokseve antishqiptarë u ka mbettur ora tek komunizmi, të cilit i keni shërbyer si qenë të rrahur, ashtu siç i kanë shërbyer sulltanit të gjithë patriarkët ekumenikë në kohën e Perandorisë Osmane. Nga gjithë ajo aradhë shkimtarësh që ka në këtë botë stërmadhe, ti gjete pikërisht poetin që në vitin 1959, në Moskë, ka fituar çmimin Lenin për Paqe. Por, meqë përmende Varnalis, ti do ishe fiks një personazh i denjë për prozën e tij “Ο λαός των μουνούχων”, (“Njerëzit eunukë”), të cilën e ka botuar në vitin 1923, nën pseudonimin Dhimos Tanalias.
      Jam i sigurt se ti nuk e di, – por po ta mësoj unë, – që Varnalis ka shkruar edhe një poemë të titulluar “Fataliteti”, nga e cila kam shkëputur këto vargje që janë fiks për ty dhe shoqërinë tënde antishqiptare, që përbëhet nga të tjerë zagarë si ty (beni, dardha, nardi, ilia, etj.). Këto vargje që ju përshtaten plotësisht:

      “Në tavernën nëntokë,
      mes tymit të duhanit e përbetimit,
      ndërkohë që në rrugë organoja buçiste,
      shoqëria po pinte dje,
      dje, ashtu si çdo tjetër natë,
      që të harrojmë mjerimin tonë.”

      Edhe mos bëj të kulturuarin në forum, se një langua zgjebarak je…

     • Labi August 31, 18:44

      Pelazg shpella me shkruan se “unë nuk mërzitem me budallenjtë “.
      Kurse une o pellazg goje-shprishuri merzitem shume me budallenjte si puna jote…
      Me tregojne se se sa poshte mund te bjere raca njerezore!!!! Sorry bre pellazg trimi!!!

     • Raimond Vlonjati August 31, 15:35

      Sokrati ishte kunder demokracise , ndaj edhe flisteme percmim per ‘turmat’ qe jane pjesa vitale e demokracise …..

 3. Dardha August 29, 22:16

  Gjate diktatures z. Xhufi ka shkruar Historine e Shqiperise sipas oreksit te padroneve te tij te Komitetit Qendror.
  Sot kerkon te shkruaje perseri histori sipas oreksit te dikujt tjeter. Kete pune ka z. Xhufi.

  Reply to this comment
  • Pellazgu August 30, 06:55

   @dardha

   Ju qentë e Anusit nuk rrini pa dalë të sulmoni në forum cilindo që thotë të vërteta për Qishën Ortodhjakse Joautoqefale nga Athina dhe “shenjtorët” e saj.

   Reply to this comment
   • Labi August 30, 13:28

    Qepe dhe mos shkruaj me se na qelbe me frymen tende noprane, be vjersha dhe bejte dhe mos na harxho kohen!!

    Reply to this comment
    • Pellazgu August 30, 20:47

     @Labi
     Mbylle halenë sa të shk..dhej ç’të mban pragu i shtëpisë more hale antishqiptar.

     Reply to this comment
     • Labi August 30, 21:23

      Nuk je vlen te merresh me ca shqiptare si puna jote!!!! Leh se nuk ha dot!!!!

     • Pellazgu August 31, 07:27

      @Labi

      A e pranove më në fund që nuk je shqiptar?! Kafshoj unë, ta garantoj, por jo ata që bëhen trima nga desktopi se për një hale i bie të prish kompjuterin me dhëmbë….

     • beni August 31, 09:35

      Po ne trimat te ftuam zoterote ne shen kozmane te vije, por skishe bythe se do te te benim hero te ali pashajt,! Tani fillon e u tregon trimerine nga tastatura e kompiuterit ja sheshi e ja mejdani urdhero po deshe ne meshen tjeter per shen kozmane ti edhe ndonje pellazgice islamike tjeter!

     • Raimond Vlonjati August 31, 15:41

      Do zoti te jem une , aty ne meshen tjeter dhe do ta shikoni se c’do u bej —Do ju shkerdhej kaurkat njer pas tjetres, por lopthi ama

      Keni per ta marre me zvaritje rugen per te gropae pleuhut ku ka ngordhur Kozmai

     • Pellazgu August 31, 18:18

      @beni
      beni-qeni s’po lodhem të shkruaj sepse nuk do të të pëgjigjesha dot më mirë se Raimond SHQIPTARI nga Vlora heroike…

     • Labi August 31, 18:48

      E paske trurin rafsh pellazg, pa rudha, vetem me kafshime ne cibersfere!!
      Nuk ta pret kaflloqeja se ka shqiptare qe jane ndryshe nga zotrote me IQ -273 grade Kelvin.

 4. Shqiptar Çam August 29, 23:45

  Kete “shkencetar grek” dhe ish deputet te Janines, desha ta pyes: Pse me 1877 Peshkopi I Paramithise Shqiptare Grigor perktheu Dhjaten e Re ne SHQIP(se te krishteret e Çamerise nuk e kuptonin meshen greqisht) dhe sot jo vetem ne Cameri nuk lejohet GJUHA SHQIPE, por edhe ky janullua qe gjasme eshte peshkop per te krishteret Shqiptare, nuk hap nje kishe shqipe per ata dhjetra mijera shqiptare ne Athine dhe brenda ne Tirane predikon greqisht??! Pse nuk pranon nje bust te Shume nderuarit AT Theofan Nolit para kishes qe ndertoi por meret me ate fare Kozmai. Janullua vazhdon punen e Kozmait per greqezimin e Shqiperise; ndersa Fan Noli e ngriti KISHEN SHQIPTARE qe edhe ne vdekje shqiptaret e krishtere te percilleshin ne GLUHEN SHQIPE TE PERENDISE??!

  Reply to this comment
 5. Bardhi Tolabi August 30, 00:48

  Zoti Mihail Kr.Pantoulas!
  Kam keto pyetje per me ju:
  Kush e demtonte me shume Perandorine myslimane Osmane:Kisha Ortodokse dhe Patriarkana Ekumenike Ortodokse,me qender ne kryeqytetin e Perandorise,apo perhapja e gjuhes shqipe, ne nje vend me shumice myslimane si Shqiperia,pra me shumice te te njejtit besim?
  Si e justifikoni lejimin e Kishes Ortodokse dhe gjuhen Greke,perpara nje gjuhe si Shqipja e nje popullsie me shumice myslimane?
  A ka patur nje mareveshje midis Perandorise myslimane Osmane dhe Patriarkanes Greke,per te perkrahur dhe mbeshteur njera tjetren,ne dem te gjuheve dhe kombeve te tjera jo greke dhe jo vetem asaj Shqipe?
  Perse te dy palet,i trembeshin Kombit dhe gjuhes Shqipe dhe jo Kombit dhe gjuhes greke?
  A mos ne ato vite,ka patur popullsi shqipfolese,me shume se popullsi geqishtfolese dhe me vone eshte asimiluar,me shtypje dhe presion prej “shenjtesh”, si ky Kozmai dhe kisha greke?Sepse dhe luften per pamvaresine e Greqise,e bene dhe udhehoqen me shume Arvanitas e Shqiptare,se sa Greke dhe kjo i trembete te dy palet?
  Ortodokse jane dhe Siriane,Rumune etj,perfshire dhe Sllavet,por askush nuk i quan Ortodokse Greke,perse synohej qe Ortodokset Shqiptare te quhen Greke?
  Pas pergjigjeve del dhe roli i “shenjtit” Kozma,ndaj Shqipes dhe Shqiptareve.
  Po te me pergjigjeshit per keto qe kerkoj,do isha me i qarte dhe per misionin e ketij “shenjti.

  Reply to this comment
 6. ti kaurr i derrit .... August 30, 07:16

  Profesor Xhufi thotë të vërtetën, grekët janë kali Trojës në Shqipëri. Ky kozmai,janullatosi, patriarkana e Stambollit, kanë punuar ,dhe po punojnë akoma kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve.

  Reply to this comment
 7. beni August 30, 07:29

  Deri me sot ne shtypin shqiptar kam lexuar vetem brockulla, te shkruara vetem nga fallsifikatore te historise si shenje e doktrines se diktatit otoman te gjuhes shqipe duke e perhapur ne mendjet e shum shqiptarve qe tua bejme otomanizmin mik e kaluar mikut e greqizizmin armik e kaluar armikut vetem e vetem qe te qendroj sundimi otoman ne te gjitha fushat e jetes ne perhapjen e fallsifikatave ne mendjet e cdo shqiptari! Me kete shkrim te shkruar nga fillozofe e nje sistemi politik te hapur demokratik, per cdo historian realist kuptohet me se miri, se ku ka katandisur historia jone e arvanitasve te vjeter, ne cduar e ne ccfar demagogesh te interesave te otomanizmit duke na sunduar ideologjikisht per me se 570 vjetesh dhe vazhdojn te na sundojn me fallsifikator si pellumb xhufi me shoke ,!ta besh mikun armik do te thot qe je i babezitur per ego e sundim!

  Reply to this comment
  • Lleshi August 30, 13:38

   Beniii , si otomanizmi dhe greqizizimi , kane qene nazi-fashizmi per shqiptaret ! Gjaku shqiptar i derdhur nga keto dy kucedra ka mbushur gjithe Mesdheun , sepse toka u ngop dhe nuk mbante me !

   Reply to this comment
   • beni August 30, 16:26

    Fundamenti i tokes arberore esht kisha ortodokse, qe ju kerkoni ta renoni dhe armiku me i madh i komu istve esht kristianizmi, qe ju e luftoni pa mase mos them se beni punen edhe te islamizmit nje doktrine e perhapur keto kohet e fundit kundder miqesis greke serbo shqiptare,!

    Reply to this comment
    • Piro August 30, 23:52

     Jasu qirie benis, pjesetari i korit antishqiptar.
     Si gjithenje kunder nesh.
     Bie ere qe larg se me ke je.

     Reply to this comment
  • Pellazgu August 30, 14:19

   @beni

   Menjëherë sapo dole nga Anusi fillove të na bezdisësh ti mor morr i pështirë antishqiptar. Otomanizmi i përket historisë mor qelbësire, ndërsa greqizimin do ta luftojmë sa të kemi fuqi për t’i kënaqur dylberët, gratë dhe motrat e tyre. Ata num duan ta greqizojnē Shqipërinë, por vinë këtej për kastravec…

   Reply to this comment
   • beni August 30, 16:30

    Shko e leshoja njeher mamane miqve te janullatost, mbase u genjehet mendja e se greqizojn shqiperine!

    Reply to this comment
    • Pellazgu August 30, 17:32

     @beni

     beni-qeni i biri i mamasë buçe, boll u pallove me grekët. Ka shoqatë LBGT në Shqipëri. Shko aty dhe gjej shoqet e tua! Miqtë a Anusit bashkë me ty vetëm të na e thithni dini, s’jeni për gjë tjetër. E mban mend papuin që kish udhëtuar nga Seelaniku i largët deri në Korçë për një trangull shqiptari? Ti s’ke nevojë të udhëtosh gjatë, sepse ty të kemi këtu, që na qelb çdo ditë.
     Mos ha mut shumë o beni pederasti. Thith atë banane e mbylle halenë. Se kam fjalën për derën e halesë kur thith bananen e ndonjërit, por për gojën hale që ke.

     Reply to this comment
     • beni August 30, 20:28

      Po cdallim ka trangulli i grekut apo shqiptarit, ku nuk ngeli lareske nga ato te tuat pa ja gdhendur strubullari grekut! Bile edhe per nje cop buke or islamik i qelbur,, thoi grekes martou me allvanosin, gjalle se e kerkon, thoi shqiptares martou me grekun e serbin, qysh neser, kjo esht vertetuar si ne greqi ashtu edhe ne serbi,,! Ku ngeli ai patriotizmi jot mor shkerdhate islamike

     • Pellazgu August 31, 07:52

      @beni

      O kurvë semaforesh nuk jam islamik. Po as kaq nuk e ke marrë vesh ti more dylber i trashë që më lexon çdo koment? kaq k.r je?! Apo për ju fundamentalistët ortodoksë, lëpirës të Anusit, ata që janë kundër janë domosdoshmërisht islamikë?! Ç’të keqe ka të mos jesh ortodoks? Pse për ju qentë e Athinës ata që janë kundër janë ekstremistë islamikë? O buçe rrugësh po ta përsëris për të mijtën herë që nuk jam islamik. Je bërë si ajo plaka e rrjedhur tek “Martesa greke”, që, edhe pse jetonte në Amerikë, shkatërronte shkurret e komshiut pasi i dukeshin si ushtarë turq.
      A e ke pyetur ndonjëherë mamanë kurvë se mos të ka zënë me ndonjë arab, prandaj ka dalë fundamentalist ti. Ajo të ka edukuar me dashurinë për Anusin, por ti në deje duhet të kesh gjak arabi, ndryshe nuk shpjegohet ky maskarallëk fundamentalist dhe antishqiptar që shpalos në forum…
      Pyete buçen mama, se flokët me onde që ke dhe sytë e zinj janë shenjë jo e mirë për një që pretendon se është shqiptar.

     • beni August 31, 08:49

      O rot ka..i ne ka njeri me shqiptar se une ne kete forum sebesoj, jo se te tjeret nuk jan shqiptare, por vendi nga vij une, esht themeli e fundamenti i shqiptarizmit, ku kisha ortodokse me se 800 vjet me pare odhi themelin e fundamentit me emer arberor,! Te tjerat filluan te rilindin me pas,,,,

     • Pellazgu August 31, 09:25

      @beni

      E di nga vjen ti beni-qeni, vjen nga haleja, sepse vetëm nga haleja mund të jetë një që thotë se jam shqiptar dhe në forum mallkon çdokënd që kritikon antishqiptarin Anus.
      Asnjë lidhje nuk ka kisha ortodokse me arbërorët para 800 vitesh. Kisha Ortodokse Shqiptare është krijuar (pavarësuar) më 17 shtator 1922, kur në Berat u miratua statuti i parë dhe miqtë e tu grekë ia njohën nga halli autoqefalinë në vitin 1937. Kjo kishë pushoi së vepruari në vitin 1967, pasi ishte themeluar dhe drejtuar nga Noli në vitin 1922, më pas është drejtuar nga të jterë njerëz të ndritur si Visarion Xhuvani 1929-1937, Kristofor Kisi 1937-1948, Pashko Vodica, që mori emrin Pais, 1948-1966 dhe Dhimiter Kokoneshi (Damian) 1966-1967, për të rifilluar dhe për t’u rizaptuar nga grekët në vitin 1992.
      Mos fol budallallëqe o trangull…

     • beni August 31, 09:43

      Mos je xhec profesor pellumb xhufi? Simbas teje kjo 800 vjecarja nuk paska ekzistuar….?

     • Pellazgu August 31, 10:03

      @beni

      Ka ekzistuar o gomar, se ekziston qysh nga çasti i skizmës kisha ortodokse, por nuk ka qenë shqiptare: KA QENË GREKE DHE KA PUNUAR KUNDËR SHQIPTARËVE!

     • beni August 31, 10:24

      Po keta jan antarsuar ore pyk mbas asj te ohrid, qe pushoj se funksionuar mbas 1700 ne ate te kostandinopojes kur me par ishin bashkesi me ato ruse, serbe e bullgare

 8. Cibuku August 30, 07:30

  Kjo replika e mesiperme eshte sikur e ka shkruar Janullatosi. E verteta eshte sic e thote Xhufi dhe eshte e kuptueshme dhe me te s’ka si te jete dakort ortodoksia greke e cila asnjehere nuk e ka pranuar autoqefaline e kishes shqiptare. Problemi tashme eshte ngritur perpara ortodoksise shqiptare e cila duhet te beje zgjedhjen perfundimtare. S’mund te jete autoqefale kisha me nje koke greku ne krye.

  Reply to this comment
 9. Vladimir August 30, 09:13

  E kot te zgjatesh me kete historian te klanit te zi antishqiptar, vorioepirot.
  Por ja vlen te flasish me greket e mire qe jane shumica e qe nga bashkjetesa mijravjeçare them se dalim kusherinj me ta.
  Se pari Edit Durham nga fundi shekullit te 19-te, duke biseduar me autoritet turke te Elbasanit, degjoi qe gjithe myslimanet e atyshem ishin turq, ndersa duke biseduar me kryepriftin ortodoks-trashgimtarin e Kozmait ne fjale, mesoi qe gjithe ortodokset ishin greke. Ndersa te gjithe ata qene shqiptare- thote Durham.
  Se dyti udhetaret e medhenj qe kane pershkruar Greqine e veriut perpara perfshirjes se saj ne kufijte e Greqise, kane pershkruar qyteza e fshatra te tera me popullsi shqiptare, te krishtere dhe myslymane e cila bashkejetonte ne paqe me popullsine greke, arumune e tj.
  Greke te mire, dini gje ku shkuan?
  Tani del ky antihistorian me gjithe ca antishqiptare dhe perpiqen te na bindin ne, shqiptareve, qe te lartesojme Kozmain. Bejeni martir e shenjtor te Kishes greke, nderojeni per ate qe ka bere ne sherbim tuaj, por per ne mbetet nje dishepull i antishqiptarizmes mesjetare qe per fat te keq ka ndonje ndjekes edhe sot ne Shqiperi.

  Reply to this comment
  • Piro August 30, 23:59

   Kushurinj qe na kane vrare (mijera civile te te pafajshem vrare ne Shqiperine e jugut ne luften e e pare boterore) djegur qindra shtepi shqiptaresh (po ne ate lufte), qe kane nxjerre me force mijra shqiptare nga shtepite e tyre pas luftes se dyte boterore) qe po bejne prapesira te pafund kunder shtetit e populit tone, duke perfituar nga dobesite e qeverive tona!!!
   Me kushurinj te ketille s’ka c’na duhen armiqte e tjere.

   Reply to this comment
 10. alfade August 30, 09:45

  Vari hebet ”xha Mihailit” !!!!

  Reply to this comment
 11. Genti August 30, 10:06

  Cfare trishtimi!
  Nje Ballkan i tere i zhytur ne injorance dhe obskurantizem.
  Deshtimi, impotenza dhe paaftesia kronike per te ndertuar tregje te perbashketa, nje te ardhme te qendrueshme, politika konstruktive dhe harmoni mes nesh , i ka lene vend kacafytjes se tribuve ballkanase. Krejt te paafte te zgjidhim ne menyre racionale dhe problemet me te vogla mes nesh , kerkojme te zgjidhim fenomene antike injorance mes “shenjtoresh” sharlatane dhe lloj-lloj turmash dhe mbeturinash historike te grumbulluara ne diskariken me emrin Ballkan.
  Shkrimi i mesiperm dhe gjithe debati i ndezur mbi nje teme kaq vulgare, denoncon nje mjerim intelektual. Shfrytezimi e çdo legjende bizantine dhe mistreclleku patologjik, qe na karakterizon eshte kthyer ne “sebepin” e mrekullueshem per ti hedhur njeri-tjetrit, gjithe perçmimin dhe urrejtjen e akumuluar, ne shpirtrat tane te pagdhendur e primitive.
  Uroj qe ketij debati te shemtuar ti vije sa me shpejt fundi dhe te gjithe teveqelet me brekushe qe moren pjese (“shenjtoret”, “historianet”,”patriotet”, “politikanet”) ne kete sherr masiv, te kuptojne qe jane po aq obskurantiste dhe hajvane sa dhe “shenjtoret” sharlatane qe 200 vjet me pare, kultivonin injorancen, ne kohen kur Europa hynte drejt revolucionit industrial, revolucionit te te drejtave te njeriut, revolucionit te muzikes me Shtrausin, Verdin e Wagnerin, qe kerkonte nga pluhuri i Bizantit, perandorise osmane dhe turmave barbare qe si identitet kishin injorancen dhe dhunen, te ringjallte kulturen antike greke dhe bashke me te racionalizmin dhe demokracine.

  Reply to this comment
 12. saaaaaaaaaaaaaali August 30, 10:51

  xhufka te kam thene dhe me pare
  duhet dialog dhe jo monolog

  Reply to this comment
 13. BEKU August 30, 11:07

  Nje shkrim i vertet dhe me fakte,per mua mire eshte qe te mos merreni me me kishen orthodhokse sepse e keni luftuar aq shume sa qe ajo me ato gure qe ju e keni goditur eshte ngritur dhe bere me e forte se kurre.Lerini shenjtoret te luten per ne, po ashtu edhe ata qe punojne per te miren e ketij vendi me dashurine e krishtit.

  Reply to this comment
  • Lleshi August 30, 13:42

   Ne ore ti grekafon , nuk merremi me Kishen Ortodokse , por me Kishen Ortofokse Autoqefale Shqiptare ! Kishen Ortodokse te Greke , mbaje me shendet se nuk ta prek njeri !

   Ne Kishen Shqiptare , nuk duhet asnje kmbe greku ! Aq me pak poltika greke apo e Kishes Greke ! Larg nga Shqiperia hijenat antishqiptare !

   Reply to this comment
  • Pellazgu August 30, 14:13

   @BEKU
   Shko mor langaraq kap shpejt ndonjë semafor se ta zunë grekët. Ata shquhen si dylberë dhe s’të lënë klient. Mbylle o lëpirēs i Anusit e mos na çaj trapin.

   Reply to this comment
  • Piro August 31, 00:04

   Dialog me te gjallet (Janullatosin e Pantulasin) apo me te vdekurit (Kozma Halkokondilin).
   Pune qe s’behet ky dialog i qengjit me ujkun qe ka ardhur ta shqyej.

   Reply to this comment
 14. Uçç August 30, 11:24

  VARI JANULLEN!

  Reply to this comment
 15. musa August 30, 12:59

  Kam ndjekur me vemendje te gjitha shkrimet per Shen Kozmane dhe faktet tregojne qe ai ishtepredikus i kesaj feje,dhe me ndihmen e tyre hapi shkolla Greke ne Shqiperi.Po i them artikullshkruesit cdo te kishte ndodhur me Shqiptaret ne qofte se nuk do te kishte dale shkolla shqipe.Cfare u bete Cameve qe nuk flisnin Greqisht,cfare do tu benit te tjere nese do ta merrnit deri ne Shkumbin sikur pretendoni.A do te kishte me Shqiperi.Me siguri do ti kishit pastruar duke therur femije e pleq,duke perzene pertej kesaj bote gjithe jugun e Shqiperise.Kete e keni treguar me fakte.U ngriten kundra jush prifterinj te gjuhes Greke e hapen shkolla shqipe,mesa kuptohet neper ato kisha ju thonin hapur cdo te behet me Shqiptaret.Greket ne saje te asaj shkolle kane tjetersuar historine,cdo gje Maqedonase e Shqiptare i keni pervetsuar sikur jane Greke vetem ne saje te asaj shkolle keni fallsifikuar historine.Nuk me vjen keq per autor Greke po me keta Shqiptare sa del nje historian te sqaroje dicka 10 te tjere turren ta pergenjeshtrojne,ja sa e doni Shqipen.Xhufi mos u tut vazhdo rrugen tende fisnike.Ndricoju mendjen popullit te thjeshte,jo atyre qe marrin nga nje kacidhe prej kishes Greke.

  Reply to this comment
 16. Beni August 30, 13:01

  Historikisht ata kane punuar dhe vazhdojne te punojne kundra Shqiperise.
  Greket.
  Vetem nje gomar nuk e kupton dhe gomere-grek ka plot tek komentuesit dhe ata qe do te vine pas meje.
  Xhufi ,je i modh dhe do mbetesh!
  Plehra greke apo sherbetore te tyre do kete.

  Reply to this comment
 17. Lleshi August 30, 13:49

  Ky Miu i Halese , Pantallonulas , genjen si derri ! Jo vetem nuk ka sjelle asnje fakt , por duke spekulluar me “titujt fetare” te Kozma antishqiptarit , kerkon ta “largoje” ate nga veprimtaria antishqiptare !

  Eshte njelloj si veprojne me Janullen e Anusit sot ! Gjithe veprimtarine antishqiptare te Anus Janulles , kerkojne ta mbulojne me petkun fetar gjoja ortodoks !

  Nuk ka asnje shqiptar ortodoks qe do te kryente veprimtarine antishqiptare te Janulles , po te mos ishte pjese e agjentures greke !

  Dhe tani se fundi , mos dashjen e shqiptareve per te pasur grek ne Kishen Autoqefale Ortodokse Shqiptare , per te mos u predikuar greqisht dhe ndalimin e poltikave greke antishqiptare nepermjet uzurpimit te kishes , ose thjesht largimin e AnusTasus Janullatosit si grek nga Shqiperia , grekafonet po mundohen ta paraqesin si “lufte” kunder ortodoksise dhe ortodokseve shqiptare !

  Keta paçavure , kujtojne se jane duke folur me njerez analfabete ashtu sci kane zgjedhur prifterinjte e tyre qe i mban nen diktat Janulla !

  Reply to this comment
 18. Preveza August 30, 13:56

  Perpjekjet e z.Xhufi per ç’mitizimin e “shenjtoreve” gjysemanalfabete greke, jane pjese e kultures laike kombetare. Eshte e pamundur per vete kulturen e nje greku, per te cilin laiçizmi eshte nje tabu, te kuptoje qe per shqiptaret e vertete, kombi dhe kultura e tyre laike eshte me e rendesishme se shenjtoret, Muhametet e Krishtat.
  Shqiperia, ndryshe nga Greqia ne Rilindjen dhe shtetin e saj, ka nje kulture shekullore laike. Ne kulturen shqiptare kontributi i klerikeve, ngelet vetem kontributi i tyre laik ne funksion te shoqerise dhe te atdheut.
  Ekstremizmi, mercenarizimi dhe fanatizmi religjoz si pjese e politikave te fqinjeve per te kontrolluar shqiptaret, apo e injorances se vete shqiptareve, nuk kane pasur kurre sukses. Asnje rresht i kultures dhe artit shqiptar ne keto 200 vjet, nuk i dedikohet qofte Krishtit, qofte Muhametit.
  Vargjet e Papa Kristo Negovanit ” edhe Krishti ne na thente/jini greke vini pas meje/do ti themi: mblidhi mente/se shqiptari s’vjen pas teje”, mund ti sherbjne sado pak artikullshkruesit, qe te mos behet pjese e debateve qe per kulture, as arrin ti perceptoje.
  Misionaret, shenjtoret, shpirtrat e shenjte, jane vecse simptomat e kombeve primitive dhe arkaike qe kane vendosur te zhduken ne shekujt qe vijne.
  Per shqiptaret, forca e tyre nuk ka ardhur nga besimi mbi shenjetoret dhe profetet , por nga kurajoja per te besuar ne Objektiva.
  Kosova eshte shembull.
  As lutjet e Janulles, as shenjtoret e Greqise, as diplomatet dhe historianet “brilante” greke nuk arriten te ndalin pavaresine e Kosoves dhe forcen e shqiptareve per te besuar ne kombin e tyre.
  E drejta qe historia na dha me Kosoven, duke vleresuar kemb-nguljen, rezistencen dhe forcen e popullit shqiptar, mund te sherbeje si mesim urtesie per te gjithe ata greke, qe vazhdojne e notojne ne llucen ideologjike bizantine.

  Reply to this comment
 19. Iliri August 30, 14:14

  Ja ku e nxori koken politika greke. Politika greke me fene ne Greqi jane nje dhe te pandare. Kete duan te na eksportojne edhe ne shqiptareve. Dokumentat e Venedikut, qe Profesor Xhufi i paraqiti para disa ditesh, ky zoterija nuk i permend fare, apo nuk i intereson qe ti permende.

  Reply to this comment
 20. ateisti August 30, 14:40

  Nese greket sot ne Shqiperi perfaqsohen nga nje cope dhjami me dy sy si Bollano, nuk dua te mendoj se sa i shenjte e i ndritur, ishte 200 vjet me pare Shen Thomai!
  Uroj qe dyqind vjet me vone, greket te mos kene nje shenjtor te ri, shen bollanon.

  Reply to this comment
 21. iri August 30, 15:01

  Ore ky krishti mos gje valle eshte Grek ,?Po ky shejtan kozmai eshte ibiri ? Shume mire atehere Kali I Trojes ka ngordhur, po keta pulishtat filogreke shqipfoles cmut kerkojne ?.Ne duan fene greke le te vene ne Greqi te adhurojne ke te duan ketu eshte Shqiperi , feja e shqiptarit eshts SHQIPTARIA,.E PA HARRUAR VEPRA E AT FAN STILIAN NOLIT ., JASHTE JANULLAT E LAROT E TYRE .!!!!!

  Reply to this comment
 22. dritan August 30, 17:44

  Meqenese Zoti Mihail eshte filolog dhe nje politikan i Epirit, cfare mendimi ka ne lidhje me te drejten e kthimit te banoreve ‘te shperngulur’ nga Thesprotia. Cdo te thoshte Agio Kozmai per keta fatkeqe

  Reply to this comment
 23. Historiani August 30, 18:24

  P. Xhufi eshte nga ata qe e heqin veten per historiane te vertete te paanshem, ashtu sic duhej te jete nje i tille, por ka vite qe nuk mund ta beje kete detyre, i shtyre nga shume motive personale te erreta. Ne kohen e diktatures, ishte i perkedhelur i regjimit dhe u dergua si spiun ne universitetin e Selanikut dikur (bashkekohesit dhe koleget e tij e dine shume mire, e njohim nga afer prej shume kohesh), dhe gjate kohes se komunizmit i sherbeu shume mire regjimit duke shkruar historine sic e donte diktatori. Me pas i nxitur nga motive te tjera, po luan nje rol tjeter, por vetem ate te historianit serioz nuk e luan…sado performances qe perpiqet te tregoje jashte…… Historia nuk eshte dicka emotive dhe e nxitur nga motive te tilla te perpiqesh ta shkruash ate, por vetem mbi fakte te ftohta realiste historike…. Ai dhe disa te tjere, jane ata katalizatoret qe duan gjithmone te trazojne ujrat midis shqiptareve gjoja nen disa motive te tjera ose duke u treguar anti per disa vlera te tjera….. Komuniteti Ortodoks Shqiptar i cili kohet e fundit po perballet me nje sulm te organizuar mire, po i ben balle me shume kulture kesaj perballje dhe kjo shton nje vlere per ta, pa cenuar asnje vlere te komuniteteve te tjera, sikunder nuk po ndodh me te tjeret kundrejt ketij komuniteti. Ky vend ka nevoje vetem per paqe per zhvillim dhe progres dhe aspak fryme kundershtish dhe nxitje te vlerave negative. Historiane jo te zhveshur nga vlera emotive te qellimshme nuk mund ti sherbejne aspak shkences dhe historise se vendit tone. Pseudopolitikane dhe pseudohistoriane, na lini te ndertojme te ardhmen ne kete vend dhe ne rast nuk kontribuoni te pakten mos trazoni……

  Patriot eshte te duash vendin tend, te kontribuosh per te dhe te mos urresh te tjeret….. kjo e fundit nuk te ben aspak patriot…..

  Reply to this comment
 24. ilia August 30, 19:16

  Duket qarte nga artikulli se cfare retushimi i ka bere xhufi asaj qe e quan “histori” dhe qe eshte nje shpikje alaxhufiane. Dhe eshte populli ne fund te fundit qe te ve noten, qe edhe mund te gaboje perkohesisht, por ne shtrirje kohore mendimi popullor eshte percaktues, prevalent. Populli ja ka vene me kohe “vulen” Shen Kozmait, nje vule e ndritur, nje meteor ne qiellin e erret te islamizmit dhe nje shprese e madhe per te ardhmen, nje “Super Nova”. Populli nuk eshte budalla, sic e pandeh xhufi e xhufjanet dhe kete e ka treguar qarte historia e pare nga distanca kohore. Keshtu me kalimin e kohes do t`ja vere edhe xhufit vulen dhe kush e ka kuptuar me pare kete se cili eshte, me mire per te.
  Patjeter, ish-nomenklatura e kuqe zgjidhte personat qe donte ne postet e historianit. Nuk ishte kollaj te beheshe historian, sepse duhej te dije te fallsifikoje historine ashtu sic ka bere me dekada edhe xhufi e xhufjanet. Ne demokraci u jepet te gjitheve mundesia per katarsis, por shpitrat e molepsur teresisht te xhufit e xhufjaneve nuk mund ta arrijne dhe as kuptojne nga keto, por rrekin te molepsin gjithe shoqerine me fallsitetet e reja, ne nje kuader te ri. Dhe sikur te qe fjala vetem per para, do te ishte gjysma e se keqes. Molepsja dhe urrejtja e tyre ndaj Kishes Orthodhokse tashme eshte genetike. Nuk ja vlen me te merresh me ata sepse ata nuk shkruajne me per njerezit normale ne Shqiperi. Ata thjesht jane luftenxites dhe deri diku po ja arrijne qellimit, por jane ende teper larg, sa kohe ne krye te KOASH-it ndodhet Kryepiskopi Anastas. Ata jane aq te molepsur me genjeshtren, saqe kane filluar t`i besojne edhe vete genjeshtrat e tyre te perbindshme, te cilat sidomos zene vend tek shqiptaret jashte atdheut. Njera nga keto genjeshtra eshte ajo qe ne Kishen Orthodhokse meshat behen ne gjuhen greke. Dera e Kishes Orthodhokse eshte e hapur dhe cilido mund te degjoje se cila gjuhe perdoret ne liturgji dhe sherbesa. Do te ishte mire qe televizioni te transmetonte cdo jave veprimtarite e komuniteteve fetare, qe te binden njerezit se c`behet brenda tyre.
  Xhufi dhe xhufjanet nuk e kane pra problem te mashtrojne sot, diten per diell e si mund te besohen keta njerez qe na rrefejne se c`ka ndodhur 300 vjet me pare??? Sic thote edhe autorii i artikullit, keta do te arrijne qe edhe Gjergj Kastriotin ta bejne agjent te ndokujt, jo me Shen Kozmain. Mashtruesi po mashtrues mbetet, ujku qimen e nderron por zakonin se harron, thote populli.
  Shen Kozmai erdhi ne Shqiperi vertet si “agjent”, si agjent i Zotit tone Jisu Krisht, qe erresira islamike ne viset tona te davaritej ndopak, qe se paku te kishte nje Kishe Orthodhokse ne Shqiperi dhe te ruhej besimi i vertete i popullit.
  Kjo nuk i pelqen xhufit, xhufjaneve dhe padroneve te tyre dhe per kete do te japin llogari nje dite.
  Perendia i falte!

  Reply to this comment
  • Pellazgu August 30, 20:44

   @ilia

   Ilia nuk do merrem më me ty dhe antishqiptarizmin tënd të fshehur poshtë veladonit të priftit. Nuk merrem më me ty sepse ti e vërteton përditë që je një njeri i ngarkuar nga Anusi të merresh me propagandën në forumet e gazetave sa herë që publikohen artikuj që lidhen me Qishën Ortodhjakse Joautoqefale nga Athina të kryesuar nga Anusi, për Anusin apo për “shenjtorët” grekë që kërkoni t’ia fusni me zor ortodoksëve shqiptarë. Të gënjen mendja se mund të ndikosh ndokënd me gënjeshtrat që thua, sepse të gjithë e dinë që je prift i Anusit dhe që bën propagandë në favor të kishës greke dhe Athinës. Turp të të vijë, sepse je nga ata vllahët bukëshkalë që i fusin thikën shqiptarëve pas shpine. Nuk ia vlen të replikosh me ty, pasi ato që thua janë gënjeshtra që vetëm një zagar me emrin beni, ndonjë Dardhë e kalbur apo ndonjë “Lab” zagar mund ti besojë, por ajo s’ka shumë rëndësi, pasi këta tashmë janë nga ata që lëpijnë Anusin tënd….

   Reply to this comment
 25. latifond August 30, 19:50

  Kisha greke krijoi nje shtet e nje komb nga hici,duke grekezuar shqiptaret arvanite,shqiptaret e Morese,shqiptaret epirote nepermjet gjuhes greke qe flitej dhe mesohej ne Kishe.Le te shkruaje Mihali prediken e Kozmait drejtuar sulioteve;Kush nuk do te flase shqip ne shtepi,do tja marr mekatet mbi shpinen time!
  Ne cilin nom te doktrines se krishtere ndalohet perdorimi i gjuhes amtare ne favor te asaj greke?

  Reply to this comment
 26. Moisiu ne Mal August 30, 20:22

  Ky pellazgu eshte nje mut muti islamik.
  Jashte islamiket nga Epiri!

  Reply to this comment
  • Pellazgu August 31, 08:02

   @Moisiu në Mal
   Ore ti hale që fshihesh si Miu në Mal, s’jam islamik mor qelbësirë, se nuk besoj në Zot, por jam një shqiptar me të cilin ju grekëve e forumit ju ha byça dhe kruheni si kurva të këqija. Ju kam thënë se nuk ju preferoj juve burrave-kurva. Shkoni në Dylberadhë se atje gjeni ilaç për sumën ju.
   Mua do më nxjerrësh nga Epiri ti, mor afro-aziatik që gjallon si antishqiptar në tokën e të parëve të mi, e cila përfshin Greqinë, Ballkanin, gjysmën e Turqisë dhe më tej. Rri e mos e hap gojën që qelb gjithë botën me aromën e saj të ndyrë, e tu ngresh nervin bijve të shqipes, se…

   Reply to this comment
 27. Moisiu ne Mal August 30, 20:24

  Pellumb Xhufi nuk eshte as antigrek e as proçam.
  Eshte thjesht antikristian dhe mbrojtes i islamit.
  Nje islamist qe paguhet nga Stambolli.

  Reply to this comment
 28. Agimi August 30, 21:01

  Z.Xhufi eshte jo vetem nje historian I mirefillte por edhe nje shqiptar qe e do vendin e tij,eshte nga te vetmit qe shkruan me guxim, perkthen dhe interpreton faktet historike te ndodhura ne vendin tone .fatkeqesisht kjo do te ishte normale ne cdo vend qe ka shtet dhe dinjitet,por fatkeqesisht ne vendin tone te vuajtur, te shtypur,te mbuluar nga terri shekullor,e mira perkthehet-e keqe dhe poshtersia ,shtiret si e si e duhura per kete vend.Sikur te kishim disa Pellumba me shume historia jone do te shkruhej drejt, dhe vendi yne do te ishte me kokelart. Vetem per ilustrim shiko cfare shkruan ky zoteria si te pasakte” Xhufi citon Kozmain:”U mesoni femijeve te flasin gjuhen greke sepse kisha dhe kombi yne jane greke.Me mire te keni shkolle greke sesa kopshte ,pyje dhe lumenj”. Citimi I bere nga Pantulos: “Te arsimoni femijet tuaj te mesojne greqisht sepse kasha eshte greqisht, dhe Me mire te kene shkolle greke seas burime dhe lumenj”> Vete zoteria e pranon se propaganda e bere nga Kozmai ka qene vetem antishqiptare, vetem per te greqizuar popullatendhe asgje tjeter,…Antishqiptarizmi I Kishes Orthodokse Greke vazhdo edhe sot, dhe per kete besoj se z. Xhufi dhe te gjithe intelektualet shqiptare e kane per detyre te shkruajne te vertetat dhe rreziqet qe kjo Kishe I sjell Ortodoksizmit shqiptar dhe Shqiperise ,Natyrisht qe ne kete momente nekrye te kesaj propaganda nuk eshte Kozmai por Janulla..

  Reply to this comment
 29. Piro August 30, 21:16

  Z. Pantulas ka ndermarre nje perpjekeje te re per te rehabilituar figuren antishqiptare te Kozma Etolit. Dhe kete ai ka menduar se mund ta beje me ane te nje “replike” kunder artikullit te Dr. Pellumb Xhufit. Ne kete perpjekje ai deshtoi plotesisht.
  Duke lexuar kete “replike” te tij, une esencialisht nuk gjeta asnje fakt qe te hedhe poshte jo artikullin e Pellumb Xhufit, por as ndonje fakt te vecante. Verejtja me e madhe e tij eshte nje ndryshim i parendesishem midis perkthimit te tij dhe atij te zotit Xhufi, nje problem i atij karakteri qe ne anglisht e konsiderojne “hair spliting” (ndarje gjatesore e qimes).
  Artikulli i Pellumb Xhufit tregonte se Kozma Etoli erdhi dy here ne Shqiperi me mision ishte Patrikanes dhe me lejen me shkrim te Sulltanit.
  Misioni i tij ishte te hapte shkolla greqisht ne Shqiperine e jugut. Ai u mundua tu mbushte menden shqiptareve se duhej te mesonin greqisht dhe se po te mesonin greqisht do tua falte ai te gjitha gjynahet qe kishin bere ne jete.
  Keto zoti Pantulas nuk i kundershton por pa u kursyer ne hipokrizi mundohet te justifikoje kete veprimtari antishqiptare (mos me thoni se nuk kishte Shqiperi ne ate kohe, se kombi shqiptar dhe populli shqiptar si nje etni e pavarur dhe me asnje lidhje me greket ose me ndonje popull tjeter ekzistonin qe ne lashtesine e vone).
  Fakti qe ai erdhi ne Shqiperine e jugut me fermane personale te Sulltanit, ne kontekstin e marreveshjes se Sulltanit me Patrikanen e Stambollit, per te mos lejuar mesimin e gjuhes shqipe, flet qarte se ai erdhi ne Shqiperi si agjent i dyfishte i Patrikanes dhe i Portes se larte qe luftonin per te ckombetarizuar shqiptaret, e para duke perhapur greqishten nepermjet hapjes se shkollave greke dhe e dyta duke ndaluar hapjen e shkollave shqip. Ndalimi i hapjes se shkollave shqipe ishte nje nga favoret qe i bente Sulltani Patrikanes ne sherbim te rolit te saj per shuarjen e revoltave te popullsise ortodokse te Ballkanit dhe per luften qe Patrikana duhej te bente kunder Vatikanit dhe perhapjes se katolicizmit ne Shqiperi.
  Argumenti tjeter qe eshte perdorur ketu se vetem greqishtja qe gjuhe e shkruar, nuk qendron. Ishte marreveshja e Sulltanit me Patrikanen qe ndalonte hapjen e shkollave shqipe dhe jo paaftesia e shqiptareve per te hapur shkolla ne gjuhen e tyre, sepse shqiptaret ne ate kohe madje para Kozma Etolit, jo vetem shkruanin por edhe krijonin dhe shkruanin edhe poema shqip (kujto poezite shqipe te shkruara nga Nezim Berati rreth 70 vjet para misionit te Kozmait ne Shqiperi).
  Zoti Pantulas, shqiptaret nuk jane aq te paditur e naive sa i kujtoni ju.

  Reply to this comment
 30. otomouti August 30, 21:53

  ju historiane otomane, qe e njihni kaq mire historine , dhe ty pellazge cope mishi qe te duket vetja i zgjuar mos te ka kercy njeri nga mbrapa qe ke kete orgazem paralirike, se epitetiti qe i ke vene vetes tregon kompleksin e nje shpellari , se ne ortodokset jemi krenar qe mbajtem origjinen e te pareve tan pellazgeve dhe per kontributin e padiskutueshem qe i kemi dhene ketij kombi dhe jo ju dylber kambere me perce.
  Historia shkruan qe otomanet kudo nga shkelen sollen vetem rrenim ,lulezim te injoranjes, prapambetjes dhe fukarrallekut si ekonomik ashtu dhe mendor qe pasqyrohet nedhe nga disa shkrues mesiper. asnje ortodoks nuk ka ofenduar asnje nga profetet e kuranit. perkundrazi i respektojme ata dhe ky eshte ndryshimi midis nesh dhe dhe jushe mercareve te rinje te injorances bashke me at Xhufken e paguar.

  Reply to this comment
  • Piro August 31, 00:23

   Ule pak gjakun se nuk c’di se cflet more djale.
   Pellazget mund te kene qene edhe animiste (ne qofte se jana paraindoeuropiane) dhe iliret ishin politeiste. Kreu i perendive te tyre nuk ishte Zeusi, or Deiwa patyrosi.
   Te paret tane ilire nuk eshte se e lane fene e te pareve por me te gjitha menyrat e presionet ata si edhe greket e lashte, pas shekullit 4te gradualisht u krishteruan,
   Por te thuash se te paret tane ilire ishin ortodokse, sic thua ti, nuk ka kuptim sepse ortodoksia nis 6 shekuj pasi perandori ilir Konstantini i madh e njohu krishterimin si fe zyrtare te perandoris Romake. Ortodoksia nis me skizmen (ndarjen), qe erdhi si rrjedhim i LUFTES PER PUSHTET midis Kishes se Perendimit e te LIndjes.
   Megjithate shqiptaret, me shume se popuj te tjere te Europes kane ruajtur besime ilire deri ne kohen tone, duke perfshire edhe diten e emrit qe feston ti, e cila eshte nje mbeturine e kultit ilir te heroit.

   Reply to this comment
  • Pellazgu August 31, 08:36

   @otomuti

   Ti mor mut-muti (sa mirë ja ke gjetur vetes këtë nofkën tjetër), që nuk je tjetër veçse beni-qeni dylberi që ka shumë qejf t’i kërcejnë nga pas, kot lodhesh e i ndërron nofkat, se dukesh nga injoranca me të cilën shkruan që je i njëjti lëpirës Anusi. As nuk më rruhet se ç’bën me kuranin ti apo të tjerë qenë si ty, pasi ajo është çështje që u përket myslimanëve dhe jo mua.
   Mirë ilia që është prift dhe ia ngarkon Anusi detyrë që të gënjejë e mashtroj në forum, po ti mor zgjebarak fundamentalist, ç’p…in e sat’ëme ke? Apo nuk të rrihet pa u kruar?
   Edhe mos e përmend historinë ti more analfabet shembullor, që as të shkruash s’ke mësuar në shkollë. Është kockë e fortë historia për dhëmëbt e tua. ti shumë-shumë deri tek gënjeshtrat e priftit mund të shkosh; edhe ato nëse e ke mendjen në kishë e i dëgjon me vëmendje, e nuk shkon aty për të gjetur dashnorin e radhës. Sa për pellazgët, harroje se rrjedh prej tyre mor afro-aziatik. Shko bëj analizat e ADN-së dhe kërko të marrësh vesh se në cilin haplogrup bën pjesë kromozomi yt Y dhe do shohësh që del afro-aziatik…

   Reply to this comment
   • otomouti August 31, 16:41

    o jashteqitje otomane ,dhe i zbritur nga shpellat mesou te behesh njeri dhe pastaj shkruaj

    Reply to this comment
    • Pellazgu August 31, 18:12

     @otomouti
     Qepe gojën-hale antishqiptare se të shk..d.ej ç’të mban pragu o dylber i Anusit. Nëse s’të pëlqen të të thonë pleh nuk vazhdon ta gricësh byçën, por ty të pëlqen dhe unë do vijoj t’i kënaq kërkesat e tua, përveç pederastisë. Për atë shko në Dylberadhë.

     Reply to this comment
     • otomouti August 31, 20:00

      hik hiqe bajgen e lopes qe te ka mbuluar trupin dhe shpirtin dhe mendo per brezat qe do vijne pas te pakten ata te marrin arome qytetarie’ sa per dylber e kambere i ka otmania ne gen se ju u mesuat ti hapni su……n dhe per njerez si puna jote ska vlere as etika dhe as morali. sic shitet fene keshtu e keni dhe per nder te shisni su…n

 31. xhino August 30, 21:54

  XHUFI-BUFI nje mut eshte Material i njejte eshte ska ndryshim fare

  Reply to this comment
  • Piro August 31, 00:29

   Kjo gjuhe jo vetem nuk i nderon, por as i ndihmon kundershtaret e zotit Xhufi, qe ndyjne gojen e tyre sepse e ndjejne qe nuk mund te luftojne me argumente (se nuk kane) kunder tij. Por fjalet e ndyra ndyjne perdoruesin dhe nuk zevendesojne argumentet.
   Ne qofte se ti mendon se Kozmai dhe vepra e tij antishqiptare mbrohet me fjale te ndyra, e ke gabim.

   Reply to this comment
 32. bani August 31, 10:43

  ORTODOKSIA eshte ajo qe eshte antishqiptare ,duket prej ne aeroplan,dashkemi ne ose jo.Ortodoksia e identifion veten me grekun dhe sllavin dy armiqte tone shekullor qe kane dashte me shume se qdo kushe tjeter me shume edhe se otomanet, shpartallimin e shqiptareve, qofte duke i asimiluar ,duke i shperngule ose doke i zhdhke fizikishte(Greqia dhe Serbia).Shembujt jane te fresketa,te gjithe shqiptaret ortodoks te Greqis u bene greke ,te gjithe shqiptaret ortodoks te Maqedonis u bene maqedon,ota pak ne Serbi ,serbe e keshtu me radhe.Tash e kane radhen( e greqizimit ose sllavizimit) shqiptaret ortodoks te Shqiperis ku me zelle te madhe punon e Kozmait e vazhdon Janulla me shqipefolsit e tije.Duhet te jeshe BUDALLA dhe kaluar BUDALLAIT te mos e kuptojshe kete.Kurse ne shqiptaret si do qe te na quani ju islamk ,ateist ,katalik ,shpellare,do perplasemi do kacafytemi por prap nje dite do vetedijesoemi dhe SHQIPTAR do mbetemi se skemi nga tja mbajme,kurse ju qe sna pelqeni rrugen e mbare,SHQIPERIA eshte dhe do jete e SHQIPETAREVE.

  Reply to this comment
 33. une August 31, 11:05

  @te gjitheve qe diskutojne ketu: e kane thene edhe disa sa te tjere para meje. Ky greku Pantoulas e pranon se Kozmai nxiste qe njerezit te mesonin greqishten. Pa hyre ne detaje, ketu mbyllet cdo debat per ne shqiptaret. Ai i sherbeu kishes dhe perhapjes se gjuhes greke, pra helenizimit te Shqiperise se Jugut. Pra i mire apo i keq, Kozmai eshte i tyre dhe s’ka te beje fare me ne. Te tjerat jane e lagu s’e lagu. FUND i cdo debati.

  Reply to this comment
 34. ilia August 31, 12:20

  Shen Kozmai u nxit nga nje varg i Ungjillit, per faktin se “nuk duhet te jetojme vetem per veten tone por edhe per te tjeret”.Per kete aresye, duke pare gjendjen e rende te njerezve ne Greqi, Epir (Shqiperi), etj., la murgerine, mori shkopin e te varferit dhe u nis ne mision anembane territoreve te pushtuara nga osmanet. Sipas bekimit qe mori nga Patriku i Konstandinopojes, u fliste njerezve jo si mesues, por si vella si mik, duke u lecitur fjalet e Ungjillit, me qellim ndaljen e vrullit te cfrenuar te procesit te islamizimit qe kishte filluar ne mase ne ate kohe.
  xhufi, me menyra sofiste perpiqet te perhape mashtrimin se ky ishte nje “agjent” ne sherbim te politikes greke, kur Greqia nuk ekzistonte si shtet. Te gjitha sa thote jane teresisht demagogji. Gjuhen greke, mesimin e saj, Shen Kozmai e nxiste, sepse vetem me anen e saj mund te lexohej e perhapej Ungjilli dhe vete gjuha e atehershme e Kishes ishte ajo greke.
  Sic thote edhe autori i artikullit, me pas, me rilindjen dhe perhapjes e shqipes dhe shkrimit te saj, u perkthyen prej greqishtes Ungjilli, Liturgjia Hyjnore, e gjithcka ishte e mundur, prej Kostandin Kristoforidhit, Fan Nolit, etj.
  Ne kohen kur Kozmai predikonte shqipja e shkruar nuk ekzistonte. Ajo flitej fshehurazi brenda shtepise. Nuk ishte detyra e Kozmait “te ngjallte” gjuhen shqipe, por te perhapte Ungjillin.
  Sulmi i paprincipte qe u behet Shen Kozmait dhe vazhduesit te vepres se Tij, Kryepiskopit Anastas, rendon ne ndergjegjen a atyre qe e kryejne, nese ka mbetur ndonje cike ndergjegje tek ata. Shenjtoret nuk preken ne asnje rrethane. Pavaresisht se drejtes per fjalen e lire, sharja dhe perbaltja e shenjtoreve tane, cenon rende tolerancen fetare, nga te paktat gjera me te cilat krenohemi. Besimi fetar eshte dicka e vecante, shpirterore dhe ngacmimet ne kete fushe jane te nje karakteri te vecante. Per keto nuk mund te zbatohet llogjika e zakonshme e “demokracise” dhe e fjales se lire. Por, nese do te sulmohemi, ne do te perdorim po te njejtat mjete per t`u mbrojtur.
  Ka filluar nje proces kur Kozmai po “rivaret” nga vazhduesit shpirterore te kurt pashait te beratit. Kjo eshte mosmirenjohje per vepren e Tij te shenjte, dhe shenon nje hendek te ri qe po hapet ne gjirin e shoqerise shqiptare, veper e nisur nga xhufi e xhufjanet, me synim perhapjen e nje opinioni te caktuar antiorthodhoks, gje qe ka tendence te rritet dhe te perhapet gradualisht duke perfshire gjithcka eshte e mundur. ..
  Nuk do te arrijne gje keta njerez sa kohe eshte gjalle Kryepiskopi yne, por edhe pas Tij, Kisha nuk do te humbase kurre, pasi sic thoshte Zoti yne Jisu Krisht, “portat e ferrit nuk do ta mundin ate”

  Reply to this comment
  • Pellazgu August 31, 13:20

   “Sulmi i paprincipte qe u behet Shen Kozmait dhe vazhduesit te vepres se Tij, Kryepiskopit Anastas…”???!!! Janulla shenjtor?! Kush je ti more qirie ilia qe na e bere janullen shenjtore? E paska mire ki Pellazgu qe thote se ti je nje prift i Janulles.

   Reply to this comment
  • Anastasi August 31, 16:26

   Ore ti Ilia, te merre vesh truri ty apo jo? Po mire, i ka bere ky Kozmai keto gjera qe thua ti, por i ka bere per kishen e gjuhen greke. Se gjuha shqipe ishte e ndaluar qe te mos shkruhej nga Patriarkana e Stambollit ne marreveshje te plote me Sulltanin. Kurse gjuha greke lejohej. Pra shkurt muhabetit, burre i mire apo burre i keq ky Kozi i Kolkondasit, eshte i tyre, i Greqise, jo i joni ! Ne kemi ortodoksit tane qe kane bere per kishen e gjuhen shqipe. Dhe ik pirdhu se na cape trapin !

   Reply to this comment
 35. latifond August 31, 13:49

  Kombesia dhe ortodoksia.Ortodoksia eshte katalizatori qe ndihmoi patrikanen greke te Stambollit dhe manastiret e murgjve ne greqi te shkombetarizojne shqiptaret dhe vllehet ortodokse,duke ngritur me ta shtetin grek.Prandaj ne kushtetuten e pare te ketij shteti;- Grek quhej cdo banor i besimit ortodoks.Ndersa per gjithe pjesen tjeter te globit kombesia percaktohet nga gjaku dhe gjuha.Lexoj komentuesit e tyre ketu ne forum,qe quane orthodhokse te gjithe shqiptaret me banim poshte Shkumbinit(Nje pretendim i hershem tokesor megallidheseper Vorioepirin )Popujt,qe jetuan ne perandorine romake te lindjes,u ra per hise te bjerrin fene pagane dhe te behen te krishtere orthodokse,perfshi shqiptaret,serbet,bullgaret,greket,sirianet,Madje duke ngaterruar ortodoksine me kombesine ata quajne ortodokse edhe pellazget,qe kane banuar ne keto vise 1600 vjet para krishtit!.Shqiptari para se te jete ortodoks,musliman,katolik eshte shqiptar prej gjaku,rrace dhe gjuhe.keto tre elemente thelbesore te kombesise i tmerrojne greket,sepse nuk i kane .Ortodoksia me te cilen ata veshin edhe shqiptaret e besimit musliman qe kane emigruar per pune ne greqi,eshte nje dore boje.Nje gomar i lyer me shirita bardh e zi,a mund te quhet zeber?Pamvaresisht se arvanitasit,,camet e krishtere,shqiptaret e Konices,epirotet shqiptare nga Preveza ne Kostur,sot ne Greqi nuk lejohen as te flasin gjuhen e memes e jo me te kene shkolla ne gjuhen shqipe,shume shpejt do te zgjohen si te ndriturit Aristidh kolia e Niko Stillo dhe do te kerkojne te drejten e arsimimit ne gluhen amtare.Ate te drejte qe jua mallkoi murgu Kozma 250 vjet me pare.

  Reply to this comment
 36. ilia August 31, 17:16

  Mashtrimi dhe fallsifikimi i historise prej z. xhufi eshte evident dhe nje fjale ka shume te beje pasi ndryshon tere kuptimin e fjalise e thene ne nje kontekst historik te caktuar. Bile xhufi ka shtuar 3 fjale “dhe kombi yne”. Ky fallsifikim e ben pastaj te aresyeshem “padine” e xhufit per Shen Kozmain. Ndersa origjinali e tregon realisht Shen Kozmane, nje misionar orthodhoks, i cili kerkon te perhape kulturen me qellim leximin dhe studimin e Shkrimit te Shenjte ne mes te popullit te paditur, ne rrezik per islamizimin e tij. Kjo sepse vetem greqishtja njihej ne ate kohe gjuhe e shkruar dhe Liturgjia dhe sherbesat Kishtare zhvilloheshin vetem ne greqisht. Shqipja nuk ekzistontesi gjuhe e shkruar.

  Reply to this comment
 37. Gjaton Toroveci September 1, 12:33

  Sapo lexon biografine e autorit te shkrimit z. Pantoulas ku nder te tjera mesojme se ai ka qene ish deputet e ne te njejten kohe edhe ish sekretar i konferences nderparlamentare te orthodoksiise kupton se kemi te bejme me nje person krejtesisht politik e per me teper agresiv. Muk do te ndalem ne fyerjet qe ai i ben profesor Xhufit duke shkelur ne kete menyre rregullat me elementare te nje polemike qe duke u nisur nga statusi i te dy personave duhej te ishte per mendimin tim me dinjitoze. Gabimi me i madh i autorit (gjithmone per mendimin tim) eshte se ai kerkon t’i imponoje jo vetem profesor Xhufit, por gjithe shqiptareve adhurimin e tij per Kozmain qe per ate e disa te tjere eshte shenjt, por per shumicen e shqiptareve jo vetem s’eshte i tille,por eshte anti shqiptar. Duke i pasur syte te verbuar nga urrejtja ai e quan profesorin barbar, mashtrues qe falsifikon tekstet e fjaleve te Kozmait e kjo sepse profesori nuk ka njesuar gjuhen greke me kombin grek , por thjesht ka thene : “ …t’i arsimoni fëmijët tuaj të mësojnë greqisht, sepse kisha jonë është në greqisht. Dhe nëse nuk mëson greqisht, vëllai im, nuk mund të kuptosh ato që kisha jonë pohon. Më mirë, vëllai im, të kesh shkollë greke në vendin tuaj, sesa të kesh burime dhe lumenj. Dhe ndërsa do të kesh mësuar shkrim e këndim fëmijës tënd, atëherë quhet njeri”. Duke vazhduar me tej z. Pantoulas ve ne dukje mesazhin bazik të Kozmait për popullsitë Orthodhokse të vuajtura të Ballkanit, që (sipas tij) ishte ruajtja e besimit Orthodhoks si armë ideologjike për mbijetesën e rajave përballë muhamedanizmit mbizotërues të pushtuesit Turk (2).Pra qellimi i Kozmait eshte i qarte, te hape ne nje vend te huaj sa me shume shkolla e t’i mesoje nje populli te huaj gjuhen greke qe ky te kuptoje me mire predikimet e Kozmait qe beheshin po ne gjuhen greke. Pra shqiptaret duke u bere sipas Kozmait e z. Pantoulas ortodokse perdellimtare, do te beheshin ne te njejten kohe edhe greke lakmitare per te grabitur si dhe i grabiten me vone tokat e shqiptareve sipas genjeshtres se ku ka ortodokse, ka greke. Qellimet e tjera te Kozmait per te ngritur mure ortodoksie per te penguar muhamedanizmin jane thjesht broçkulla. Qellimet e Kozmait e te te tjereve kane qene jo fetare, por thjesht politike. Kam mendimin qe historianet shqiptare duhet te ndriçojne me punimet e tyre nje sere faktesh historike. E para duhet sqaruar se si e pranoi Greqia krishterimin e ortodoksine si besim? Per kete duhen vene ne dukje imponimet shumeformeshme duke filluar qe nga dhuna, burgosja e syrgjynimet qe iu beri Bizanti popullsise se Greqise per ta pranuar me çdo kusht Ortodoksine. Se dyti duhet te sqarohet se çfare besimi kane pasur grekerit me pare. Ne kohen e sotme na vijne mjaft deshmi qe flasin qarte per urrejtjen e grekeve ndaj fese se krishtere. Jane te vetmit qe ne vend te efendemit , vend e pa vend perdorin fjale poshteruese kunder Krishtit e shen Merise. Gamo to tin Panagjia (te q. shen Merine) e Gamo to Kristo (te q. Krishtin) jane shprehjet me te zakonshme ne bisedimet ndermjet tyre. Nuk gjen shqiptar, krishter apo mysliman qofte qe te perdore fjale te tilla te ulta, sikunder nuk gjen shqiptar qe te kete kenduar ose te kendoje gjate kryerjes se sherbimit ushtarak ose neper zbore kenge me vargjet: me zorret e grekeve ose te popujve te tjere do te bejme kukurece, lidhse kepucesh etj. Persa na perket ne shqiptareve krishterimin nuk e kemi mesuar nga Kozmai e as do ta mesojme nga ndonje Kozma tjeter. Autori i shkrimit permend si besim te eterve te shqiptareve ortodoksine, por nuk ka qene aspak keshtu: Besimi i eterve, gjysherve, stergjysherve e katragjysheve te shqiptareve nuk ka qene ortodoksia, por katoliçizmi. Ate shqiptaret e kane mesuar nepermjet apostullit Pal. Ne Shqiperi, bile afer Kryeqytetit ekzistojne fshatra me emrin Shu Pal (Shen Pal). Emra te tjera shenjtoresh ekzistojne kudo si toponime ne gjuhen Shqipe, por edhe ne Greqi. Keshtu shenjtoret tane nuk i quajme si grekerit psh agjia Parashqevia, por shqip Shen e Premtja. Shen Gjergjit nuk i themi agjios jorgos, Shen Gjonit nuk i themi agjio Johanis e keshtu me rradhe pa folur ketu se kemi emra shenjtoresh, jo thjesht te pershtatur nga gjuhet e tjera, por thjesht shqiptare siç eshte psh ne zonen e Gramshit Shen Mberdhenji. Po keshtu ne Greqi ka emra shenjtoresh ne gjuhen shqipe siç eshte pershembull Shen e Diella ne zonen e Kosturit. Ndersa terminologjia fetare eshte krejtesisht me origjine latine, pra katolike. Simbolit te krishtere siç eshte kryqi ne nuk i themi si greket Stavru, por si latinet Croix (francezet) e Kroçe (italianet). Meshes nuk i themi si greket trapeza, por si francezet messe e si italianet messa. Priftit nuk i themi Papu si grekerit (pavaresisht se aty ketu ka hyre ky emertim), por prêtre(francezet) e prete (italianet). Eshte e vertetuar se Shqiperia e nje pjese e Greqise kane qene per afer 1000 vjet katolike. Se treti historianet duhet te sqarjne perleshjet e tmershme te armatosura midis katolikeve e ortodokseve lidhur me dogmat e tyre persa i perket konceptit fillozofik te Zotit, viktimat e shumta qe rane nga keto luftra etj. Te gjitha keto flasin per gjera krejt te tjera nga ato qe eshte lodhur Kozmai e z. Pantoulas. Kozmai etj sot qe nuk munden t’u ndryshojne shqiptareve terminologjine kishtare. Sot shqiptaret perseri kryqit i thone kryq etj. Atehere çfare te mirash ka pasur lodhja e mundimi i shen Kozmait. Persa i perket diturive te tij mendojme se ato duhet te kene qene te thella e te gjera, por jo ne interesin e shqiptareve. Edukimi i tij nen drejtimin e Voulgaris, e mendimin e autorit qe kete e quan iluministin me te madh te Europes juglindore, eshte veshtire ta besojme. Mire eshte qe ne raste te tilla te citohen dokumenta e nese vleresime te tilla vijne nga ato vende ku ka lindur Iluminizmi, atehere do t’i heqim kapelen. Njeri prej tyre eshte Franca e ajo ka bere nje vleresim te tille per nje personalitet te larte prej nje fshati afer Korçes, Mborjes, per te quajturin Koçi Bej duke e e cilesuar ate Monteskjeja (Montesquieu) i lindjes. (shiko per kete Kodiket e Korçes me materiale te Shqiperise juglindore). Persa i perket edukimit te rilindasve tane, nuk eshte e vertete qe ata kane pasur edukim grek. Vertet ne Zosimea ku ata kane mbaruar studimet mesohej greqishtja e vjeter e eshte mire edhe sot qe ajo gjuhe se bashku me latinishten te mesohen edhe ne Shqiperi, sidomos ne shkollate mesme te veçanta me program klasik, por zosimea ka qene gjimnaz turk ne gjuhen frenge. Janina ne kohen kur po flasim nuk ka qene e Greqise, por e Turqise.
  Akuza me e rende qe z. Panotoulias i ben prof. Xhufit eshte se ky i fundit po del edhe si anti Skenderbe. Kete akuze lidhur me prof. Xhufin askush nuk e beson. Nga ana tjeter shume mire qe z. Pantoulias e pranon qe Skenderbeu ka qene shqiptar, ndryshe nga shume bashkepatriote te tij qe thone se eshte grek. E duan te jete grek, por si nuk i kane bere nje shtatore apo bust si ne shume vende te Europes? Kemi para ne Greqi shtylish statujash per persona me me pak ose shume me pak te rendesishme se Skenderbeu si psh shtatoren e Bolivarit (Burre shteti Venezuelian). Kjo e ka shpiegimin e saj. Skenderbeu ka qene shqiptari me me shume besime. Ai ka qene edhe ortodoks, por jo ortodoks si greket, por unit, pra ortodoks qe pranon autoritetin e Papes. Kete s’e durojne dot grekerit dhe pikerisht per kete e urrejne. Skenderbeu eshte quajtur si athlet i Krishtit, por jo i orthodoksise.
  Meqenese z. Vantoulas e njeh edhe Naimin deshiroj t’i kujtoj vargjet nga nje poezi e tij:” Ne Shqiperine te kemi dhe Ju Elladhen te kini”. Keshtu z. Vantoulas, llogarite e qarta bejne miq te mire.

  Reply to this comment
 38. man September 1, 16:35

  Pellumb Xhufi historian shume i besushem , na ke gjithmone ne krah. Pellazgu je njesh vella

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*