Servet Pëllumbi: Politika si fe, feja si politikë dhe rasti i Shën Kozmait

Xhevdet Shehu March 17, 2015 14:02

Servet Pëllumbi: Politika si fe, feja si politikë dhe rasti i Shën Kozmait

Në librin e tij ” Kultura Filozofike dhe Misticizmi (Vlera dhe Antivlera)”, profesor Servet Pëllumbi flet për një paradigmë të re të njohjes dhe humanizmit.

Rilindja mendore, bota në qerthullin e luftës, tipare të misticizmit të sotëm janë disa nga temat e prekura.

Në këtë pjesë që po botojmë në DITA, prof.Pëllumbi ndërton një vështrim historiko-filozofik të natyrës së veprimit të politikës si fe dhe të fesë si politikë. 

Në fund ai përmend si shembull tipik edhe rastin e Shën Kozmait, një përvjetor i të cilit i dëshiruar me vrull si festim nga Janullatos, u bë verën e kaluar subjekt debatesh dhe polemikash veçanërisht këtu në DITA.

Për grekët është “apostulli i helenizmit”, kurse për shqiptarët njihet si një antishqiptar që mallkonte gjuhën shqipe / Xh.Shehu

 

***************************

 Politika si fe, feja si politikë dhe rasti i Shën Kozmait

Nga Servet Pëllumbi

Për të shpërndarë ndonjë keqkuptim nga analiza dhe kritika për situatën e krijuar   me “internacionalizimin” e luftës civile në Siri dhe përfshirjen e disa qindra individëve edhe nga hapësirat shqiptare, e shoh të nevojshëm një vështrim historiko-filozofik të natyrës së veprimit të politikës si fe dhe të fesë si politikë.

Thënë ndryshe, të simbiozës shekullore midis fesë dhe politikës. Që në zanafillën e historisë së njerëzimit dhe më pas për shekuj me radhë, njerëzit praktikisht kanë pasur nevojë për të komunikuar e mbështetur edhe shpirtërisht qëndrimet dhe hapat konkrete në marrëdhëniet midis tyre. Pra nuk mund të mos kishin një jetë shpirtërore komplekse edhe pse në trajtë të pazhvilluar e primitive. Sot e marrim si të nënkuptuar lirinë e ndërgjegjes, ndarjen e fesë nga shteti dhe nga shkolla, pra atë që përmblidhet me konceptin e shekularizmit, por në të vërtetë kjo është arritur përmes luftrash të shumta, shpesh me frymëzim fetar si “luftë për fe dhe tokën e të parëve” (atdhe), të shoqëruara me përplasje si në mendimin njerëzor parashkencor, ashtu dhe në atë filozofik.

Në këtë rrafsh, një rol të veçantë ka pasur lidhja midis politikës dhe fesë zyrtare, që gjithashtu ka historinë e vet. Është i njohur fakti historik që “themeluesi i Europës së re”, perandori Konstadin, ishte i pari që kuptoi nevojën e një Kishe Unike, me pozita të unifikuara të çështjeve themelore doktrinare kanunore, me ato sociale dhe politike. Me guximin e një shtetari largpamës, ai i dha fund epokës së fesë kristiane si fe antishtetërore dhe në vitin 324 e shndërroi atë në “botëkuptim perandorak” dhe e shpalli fe zyrtare.

Fesë kristiane nga ana e vet iu desh që të ndryshonte shumëçka nga qenia e saj si “fe e të shtypurve dhe e skllevërve” për të përligjur pushtetin e perandorit, madje për ta paraqitur çdo pushtet në përgjithësi si pushtet me prejardhje hyjnore të bekuar nga Shpirti i Shenjtë. Formë e rafinuar e përligjies së fesë si politikë. Pas kësaj, froni mbretëror në të gjitha vendet e Europës deri dhe çdo lloj pushteti, quhej legjitim vetëm duke patur bekimin e pushtetit papnor të Romës.

Për pasojë, gjatë gjithë periudhës së gjatë e të errët të mesjetës, besimi quhej primar, kurse arsyeja thjesht një mjet për të mbështetur dhe argumentuar besimin.

Filozofia merrej kryesisht me ndërtim skemash mendore abstrakte të shkëputura krejt nga përvoja gjë që i dha edhe emrin e goditur: filozofi skolastike. Etërit e Kishës filluan të quhen edhe filozofë me autoritetin e nevojshëm për të përshtatur deri dhe sistemet filozofike të Platonit, Aristotelit etj., me besimin dhe dogmat teologjike të kohës. Gjithsesi, në se duam të shohim edhe këtu ndonjë gjë pozitive, atëherë le të themi se çuarja në ekstrem e lidhjeve midis politikës dhe fesë, midis misticizmit dhe filozofisë, përgatitën terrenin për Rilindjen Europiane, për daljen e një mendimi të ri filozofik e shkencor, por gjithsesi i mbarsur që në fillim me mëkatin e “parë”, me atë të theksimit tej mase të materiales në dëm të shpirtërores.

Ndërkaq, fillon edhe revizionimi i lidhjeve të politikës me fenë. Legjitimiteti i pushtetit politik dhe domosdoshmëria e ekzistencës së shtetit filluan të interpretohen duke u nisur nga premisa e rrënjë tokësore dhe jo nga ato hyjnore. Kulti i arsyes fillon të vihet mbi gjithçka! Sidomos nga elita e filozofëve dhe e politologëve. Politikës filluan t’i vishen funksione të uzurpuara nga feja: sidomos ai i ribërjes së njeriut (i deleve të perëndisë), i ruajtjes së rregullit e sigurisë… Sipas filozofit anglez Tomas Hobs (1588-1679), shteti është mjeti i domosdoshëm për të përmbajtur njerëzit nga egoizmi i tyre i shfrenuar për të evituar kaosin, apo sipas shprehjes së tij, luftën e të gjithëve kundër të gjithëve (Vepra e tij “Leviafan”). Për një rast të tillë “përbindëshi Leviafan” u përligjka, sipas Hobsit.

Veçse, një këndvështrim i tillë i ri e jo dogmatik, por realist e dialogues, përmbante dhe mundësinë për të shkuar më tej drejt një politike që përfshinte në përmbajtjen e vet edhe vizionin demokratik. Etërit – themelues të demokracisë liberale Lok (1632-1704), Monteskie (1689-1755), Ruso (1712-1778), me teorinë e Kontratës shoqërore hapën rrugën për një program reformash për të cilat kishin nevojë urgjente të gjitha vendet evropiane që kishin hyrë në rrugën kapitaliste të zhvillimit, për të adoptuar organizimin dhe drejtimin republikan e demokratik të shoqërisë. Një organizim i tillë kërkonte që kisha të ishte e ndarë nga shteti; që shtetarët të kishin besim te populli, i cili në mënyrë të habitshme mund të zgjedhë shtetarët e vetw. Për këtë, kusht i domosdoshëm ishte që: 1. E drejta të trajtohej si shkencë; 2. Që barazia e vërtetë të shihej si “shpirti i shtetit”; 3. Që liria politike e qytetarit të shihej edhe si qetësi shpirtërore dhe si siguri, që e bën të panevojshëm “ngushëllimin klerikal” për delet e Perëndisë; 4. Që shteti të ishte garanti i respektimit të të drejtave themelore të njeriut.

Përshkrimi nga humanizmi ishte tipari dallues i parimeve të tilla demokratike që synonin bërjen e njeriut më të mirë edhe pavarësisht nga feja. Që të jesh qytetar shumë i mirë dhe i devotshëm, shkruante Monteskie, duhet të jesh në radhë të parë njeri me qëllime të mira. (Mbi frymën e ligjeve. Botimet “Luarasi”, Tiranë, 2000, f. 41). Pjesë e një programi të tillë novator e humanist ishin edhe idetë luftarake të Rusoit që kërkonte përmbysje në sistemin e vjetër feudal të edukimit dhe afrimin e individit me natyrën. Nuk është e rastit që në përmbajtjen kryesore të veprës së tij Emili ose mbi edukimin (1762), përfshihet edhe një kritikë e rreptë e demaskuese ndaj fesë dhe sidomos ndaj klerit, aq sa parlamenti francez vendosi djegien e veprës! Realisht kultura demokratike e botës perëndimore filloi të ndeshet shpejt me fakte gjithnjë e më të shumta e më “bërtitëse” që nuk përfshiheshin dot më tej nga teoria politike e demokracisë, apo nga teoria mbi rolin përcaktues të ekonomisë në raport me jetën shpirtërore.

Zhvillime të tilla nuk mund të mos sillnin ndryshime edhe brenda strukturës fetare të të menduarit. Kjo reflektohet si në lindjen e feve të reja (Feja Islame, shekulli VII-të), ashtu dhe në diferencime thelbësore brenda feve të lindura më herët. Po i referohem fesë kristiane. Në vitin 1054, si rezultat i mosmarrëveshjeve të thella që reflektonin krizën politike dhe ekonomike të Perandorisë Romake, kristianizmi, ashtu si vetë Perandoria pësoi çarjen e parë të madhe, ndarjen në kristianizmin lindor (Ortodoksizmi) dhe në kristianizmin perëndimor (katolicizmi). Më tej, nevojat e zhvillimit kapitalist perëndimor çuan në Lëvizjen kulturore e fetare të Reformacionit (shekulli XVI-të) dhe lindjen nga katolicizmi të Protestanizmit (1526). Martin Luteri (1483-1546), lider i Reformacionit në Gjermani, u ngrit kundër pushtetit papnor duke deklaruar se shpëtimi hyjnor është i arritshëm edhe përmes besimit personal, pa qenë nevoja për t’iu nënshtruar autoritetit të kishës dhe blatimeve të ndryshme.

Revoltimi i tij teologjik ishte në frymën e politikës dhe demokracisë liberale që po hidhte hapa të sigurta përpara. Refomacioni çdo gjë e vuri në lëvizje dhe ecja përpara e shoqërisë kapitaliste që këputi prangat e feudalizmit dhe të klerikalizmit papnor, nuk mund të ndalej më. Me këtë, ndër të tjera M. Veber shpjegon veçoritë e zhvillimit të kapitalizmit dhe të shoqërisë perëndimore. (M. Veber. Etika protestane dhe fryma e kapitalizmit. 1901). Thënë ndryshe, të njëjtët faktorë që veprojnë dhe përcaktojnë zhvillimin e shoqërisë, veprojnë në një formë a në një tjetër edhe në ndryshimin e botëkuptimit e të praktikave fetare.

Nisur nga një ligjshmëri e tillë racionale, shpesh ka ndodhur që edhe politikanët më koherentë në shtrimin e ideve të tyre antiteistike, të përdornin një retorikë fetare në thelbin e vetë për të bazuar veprimet e tyre. Kështu përfaqësues të shquar të Revolucionit francez (1789), në vend të Trinitetit të Shenjtë filluan të përdorin diçka tjetër edhe më abstrake, si: Liri, Barazi, Vëllazëri. Madje, vërtetimi i ekzistencës së këtyre tre koncepteve që qëndrojnë në themel të demokracisë perëndimore apo të idesë së progresit social, nuk është aspak më i lehtë nga vërtetimi i ekzistencës së Zotit. Kulti i heronjve, i dëshmorëve, adhurimi dhe kulti i udhëheqësve epokalë të revolucioneve, i barazon ata me perënditë e profetët, kurse portretet dhe monumentet e tyre i shndërron në ikona, në vende adhurimi e hyjnizimi, në mbështetje të kultit liberal të ekonomisë së tregut dhe të konceptit të jetës së konsumit. Dhe më tej, paradoksi është që krijuesit e kulteve të tilla nuk nguronin ta quanin veten ateistë !

Prej këtej lindin pyetje jo aq të lehta për t’u përgjigjur. Çfarë qëndron në bazën e vlerave të demokracisë liberale, interesat ekonomike apo ideologjia? Botkuptimi komunist që pretendon për një ateizëm të pakompromis, a nuk ka edhe ai një strukturë fetare të menduari në thelbin e vet? Realisht, përderisa pretendohej se duke përmbysur shoqërinë e “vjetër” në emrin e së resë, e cila barazohej me arritjen e shekullit të artë, të parajsës mbi tokë, nuk është e vështirë të gjesh jo thjesht pika takimi me fenë por riprodhimin e të njëjtës tabllo ideale, hyjnore. Historia e komunizmit, po ashtu si dhe ajo e fesë është e mbushur me dogmatikë, me revizionistë dhe heretikë (disidentë), që nuk e kanë pësuar më pak se heretikët në të gjitha fetë e njohura botërore. Në të dy rastet kërkohet që të jenë si dekor: në rastin e fesë “delet e Perëndisë”, në rastin e komunizmit turmat brohoritëse, ushtria e fanatikëve që lehtësojnë vetëpastrimin permanent për të mbajtur të pa përlyer doktrinën !

Po kështu historia, kjo shkencë interesante, e mirë dhe e dobishme, na jep argumente të mjaftueshme për të thënë se lufta e ideologjive që predominoi sidomos gjatë epokës së Luftës së Ftohtë, në themel kishte struktura që na kujtonin luftërat për Fe dhe Atdhe dhe shumë rrallë ato pa dallim feje, krahine dhe ideje, që u bë flamur i Rilindasve tanë të mëdhenj dhe i Frontit Antifashist Nacionalçlirimtar në Shqipëri (Konferenca e Pezës, 16 shtator 1942). Nga një analizë e tillë e shpenguar e strukturave të ndryshme të të menduarit dhe e ashpërsisë që merr shpesh lufta midis mbështetësve të njërës a të tjetrës strukturë, del se me gjithë progresin teknik e shkencor gjatë shekujve dhe iluzionin mbi gjithëfuqinë e qenieve njerëzore dhe të civilizimit teknogjen, pra nga çdo këndvështrim ideologjik që të nisesh, mendimi ynë mbetet fetar në thelbin e strukturën e vetë. Për pasojë, njerëzit, siç tregojnë të dhënat empirike mësohen lehtë që të besojnë në rrethana të caktuara edhe diçka që mund të jetë tërësisht e rreme dhe në kundërshtim me interesat e tyre më afatgjata.

T’i kthehemi përsëri rastit të rekrutimit të disa “shpirtrave të paformuar të rinisë” së sotme që shpesh joshen më tepër nga antikultura se sa nga kultura e mirëfilltë, duke pranuar që të rekrutohen për të luftuar në Siri, në Irak apo gjetkë. Kjo duket komode për rekrutuesit, për   programuesit e trazirave dhe të luftrave, sepse në pamje të parë duket sikur bëhet fjalë për besimtarë fanatikë që duan të luftojnë për xhihad.

Nga bisedat që kam zhvilluar me rekrutues dhe me të rekrutuar, që janë gati qind për qind të rinj në moshë, kupton se bëhet fjalë për njerëz me njohuri fetare tepër të cekta, pra jo me besimtarë fanatikë të fesë islame, aq më pak me fondamentalistë, por me mercenarë në kuptimin e plotë të kësaj fjale. Rasti i xhihadistit 25 vjeçar nga Kosova LM, që pozoi para kamerave botërore e publikoi në rrjetin social Facebook (fundi korrikut 2014) pamje teksa i priste kokën me hanxhar një irakeni 19 vjeçar, është një dëshmi që tregon se deri ku mund të çojnë mercenarizmi dhe fondamentalizmi fetar. Ky rast makabër bëri xhiron e botës përmes medias ndërkombëtare, pikërisht në kohën kur faktori shqiptar po përjeton epokën më pozitive të historisë së tij dhe Shqipëria mori statusin e vendit kandidat për integrim në Bashkimin Europian.

Dukuria e mercenarizmi e aq më tepër ajo e radikalizmit fetar, historikisht ka qenë një dukuri e përhapur nëpër botë dhe në çdo rast është bërë fjalë për “profesionistë” për të vrarë në këmbim të parave kudo ku paraqitet një “ofertë e tillë gjaku”, pra në zonat më të nxehta të globit. Dukuria e përdorimit të profesionistëve (e robotëve), të “Rambove”, për të bërë luftrat apo thënë ndryshe për t’i nxjerrë “gështenjat nga zjarri” me gjakftohtësi olimpike dhe me duart e të tjerëve, po bëhet gjithnjë e më joshëse dhe mund të supozohet se në epokën e globalizimit mund të shndërrohet në formën kryesore të bërjes së luftrave, sepse mendohet se kështu ruhet aparenca e respektimit të ligjeve ndërkombëtare dhe e Rezolutave të OKB-së! Prirje tepër e rrezikshme e përdorimit nga politika e fanatizmit fetar si armë lufte dhe e misticizmit për frymëzim!

Vërtet individë të veçantë mund të indoktrinohen njëlloj me ideologjinë xhihadiste përmes platformave interaktive si Facebook, Twitter, You Tube, Instagram etj., por do të ishte e gabuar, gjithsesi e njëanshme të deklarosh sot, se nuk mund të bëhet fjalë për rekrutime sepse të “rinjtë radikalizohen vetë”. Dukuria e rekrutimit të mercenarëve po merr realisht një shkallëzim tepër të rrezikshëm dhe administrohet nga subjekte e qendra që s’kanë lidhje me ideologjinë xhihadiste. Fjala është për një tip lufte të re.

Meriton të theksohet se pas vrasjes së Bin Ladenit, figura e “armikut global” është zbehur, prandaj po investohet për lëvizjen xhihadiste si grupim islamik terrorist i sektit sunit (që e quajnë veten “kripa e tokës” e duhet të drejtojnë!). Në ditët e fillimit të korrikut 2014, pas marrjes nën kontroll të pjesëve të tëra të Irakut dhe të Sirisë, shpallën heqjen e kufinjve dhe krijimin e Shtetit Islamik të Irakut dhe Sirisë (ISIS), i reklamuar si “Kalifat në rritje”, që ka në krye Kalifin Abu Bakr al-Baghdadi dhe synimin agresiv për t’u shtrirë në gjithë Lindjen e Mesme, në Afrikën e Veriut dhe deri në Spanjë (me që u qeveris për 700 vjet nga arabët myslimanë) e në të gjitha territoret ku banojnë myslimanë, pra dhe në Ballkan, sidomos në Bosnje, Maqedoni, Bullgari, Greqi, Rumani, Kosovë e Shqipëri). Ekspertët e cilësojnë ISIS-in (Islamic State of Iraq and Sham), si zhvillimin më të rëndësishëm në xhihadizmin ndërkombëtar.

Harta që u shpërnda për mediat botërore tregon hapësirat që Kalifati “i ri” pretendon të ketë në vitin 2020! Dhe vjen paralajmërimi: “ligjshmëria e të gjitha Emirateve, grupeve, shteteve dhe organizatave të bëhet nul nga zgjerimi i autoritetit të kalifit dhe ardhja e trupave xhihadiste në zonat e tyre”! Pra, pretendimi i krijimit të një “fuqie të re” e përfshirë në luftën globale me “Perëndimin”. Mund të duket se pas kësaj, u vërtetua më në fund teza e Hatingtonit mbi përplasjen fetare si burim luftrash në epokën e globalizmit, por realisht fakti që përshkruam, flet vetëm për një formë “të re” të përdorimit të fesë si mjet “bashkimi për luftë”, siç ndodhi edhe në zanafillën e fesë islame të “Profetit Muhamed”!

Ndër të tjera këtë e vërteton edhe mesazhi i drejtuesit të të ashtuquajturit “Kalifat i ri” (Lloj shteti fetar), ditën e çeljes së muajit të Ramazanit (6 korrik 2014). Duke folur për një “epokë të re” iu bë thirrje muslimanëve në mbarë botën, madje edhe në gjuhën shqipe, që të marrin armët dhe të dynden në “kalifatin” e tyre. Thirrja e tij që shpreh një gjendje dëshpërimi dhe ka erën e gjakut është “fluturim” sipas instiktit dhe s’ka asgjë të përbashkët me porosinë e fesë: duaje të afërmin tënd! Në mesazin e “Kalifit” Abu Bakr al-Baghdadi nxitet hakmarrja, nxitet lufta. “Vëllezërit tuaj, nënvizon ai, në çdo pjesë të kësaj toke janë duke pritur për ju për të shpëtuar ata. Për Allah, ne do të marrim hak, për Allah ne do të marrim hak, qoftë edhe pas një kohe”.

Një dëshmi tjetër se bota arabe, dikur djep kulture dhe civilizimi vazhdon të mbetet prapa e mbërthyer nga regjime despotike dhe fanatike, e zhytur në një spirale luftrash vëllavrasëse që ka nga pas interesat ekonomike të korporatave shumëkombëshe. Le të shpresohet se do të vijë koha dhe momenti kur popujt arabë do ta “çojnë mendjen prapa” në kohën e vlerave që e bënin dikur të madh qytetërimin e tyre. Arsimi forconte supremacinë e tij në mjekësi, matematikë, arkitekturë dhe astronomi. Tregtia siguronte të ardhura për metropolet e mrekullueshme, si dhe për erëzat e mëndafshet. Dhe në kohën e saj më të mirë, “bota arabe ishte një parajsë kozmopolite për hebrenjtë, të krishterët dhe myslimanët e shumë sekteve, ku toleranca nxiste kreativitet dhe inovacion. Pluralizmi, arsimi, tregjet e hapura: këto kanë qenë dikur vlera arabe dhe mund të jenë sërish të tilla” (Tragjedia e arabëve. The Economist,08.07.2014). Për këtë është e domosdoshme që të nxirret nga “loja” dhe të eliminohet kauza xhihadiste, sipas së cilës demokracia është baras degjenerim, prandaj nuk duhet lejuar. Perëndimi mbase do të bëjë hapin e duhur për të ndryshuar përparësitë dhe qëndrimin ndaj Damaskut zyrtar dhe Asadit, presidentit të rizgjedhur të Sirisë, duke e shndërruar atë nga armik në aleat, në luftën kundër përpjekjeve për të krijuar një “bashkësi shtetesh xhihadiste” në trajtën e një “Kalifati” si strehë për terroristët .

Nisur nga veçori të tilla historike të mendimit, të besimit dhe të filozofisë politike, fenë mund ta trajtojmë ashtu si Berksoni, që kristianizmin e quajti një lloj civilizimi, me që zbuloi përpara njerëzimit vlerat e reja të mëshirës dhe të dashurisë për të afërmin. Por ka plot arsye bindëse edhe për të rënë dakord me Marksin që e quante fenë opium për popullin! Kurse fatalistët e skajshëm kanë mbrojtur e mbrojnë tezën se asnjë progres në kushtet e jetesës a në pozitën sociale të njeriut nuk mund ta ndryshojë atë, nuk mund ta bëjë atë më të mirë, sepse si do që të ndodhë, njeriu do të jetë gjithmonë nën peshën e alternativave dhe sfidave të shtruara nga E. Kanti në formën e tri pyetjeve: Çfarë mund të njoh? Çfarë duhet të bëj? Në çfarë duhet të shpresoj?

Ndërkaq, në përgjigjen e pritshme doemos duhet thënë se Kanti nuk i shtronte këto pyetje në rrafshin e çarmatimit moral të njeriut, por përkundrazi, për të nënvizuar se vërtet njeriut mund t’i paraqiten plot raste e mundësi që rehatinë personale dhe mirëqenien materiale t’i blejë me çdo lloj çmimi, madje dhe me vuajtjet e të tjerëve që i duken të largët, veçse kjo do t’i jepte çarmatimit moral dimensione planetare. Kuptohet, duke llogaritur që pas çdo rasti e zhvillimi mund të qëndrojnë miq të vërtetë, misionarë idealistë, por dhe keqdashës, dizinformues e manipulues apo dhe shërbime vdekjeprurëse për kombe të tërë, sepse si rregull ata mund të hiqen miqësorë, demokratë dhe “besimtarë të thekur”!

Më tej, plot të dhëna që sa vijnë e shtohen, copëza të dijeve e të mençurive të lashta, mbeturina të pajisjeve metalike, mitet dhe legjendat, mundësitë më të mëdha teknologjike për të zbuluar mistere të reja, na shtyjnë të supozojmë për ekzistencën e civilizimeve të një zhvillimi të lartë para civilizimit tonë njerëzor, që nuk dihet si e mbyllën ciklin e vetë. Prej traditave të tilla që janë njëherësh histori dhe kulturë, rrjedhin mësime me vlerë. Prej tyre del se ka edhe mospajtime e dallime thelbësore, por gjithsesi askush nuk e ka parë e trajtuar as luftën dhe as jetën e njeriut si stërvitje sportive, si gjah argëtues apo si llojin më të përhapur të lodrave virtuale. Gjithsesi, në një rrafsh të tillë historik edhe mund të flitet për “përplasje” politike të feve të ndryshme.

Një shembull tipik na serviri kohët e fundit (24 gusht 2014), kremtimi i 300-vjetorit të lindjes së Shën Kozmait nga Kisha Autoqefale Shqiptare. Që të festohet datëlindja e një shenjti, në vetvete s’ka asgjë të keqe, por kur politizohet për interesa të qarqeve shoviniste të një shteti fqinj, atëhere kemi përdorim të fesë për qëllime politike. Dhe rasti i organizimit të festimeve për shën Kozmanë është i tillë.   Historikisht dihet se ai ka lindur në shkurt 1714 dhe jo në gusht, në Etoli, një krahinë përballë Patras (Greqi) dhe jo në Kolkondas (fshat në afërsi të Libofshës së Fierit), ka ardhur si misionar për greqizimin e territoreve shqiptare, ka luftuar kundër gjuhës shqipe dhe është varur në një pemë rrugës për Berat më 24 gusht 1779. Pra del që është një përvjetor vdekjeje dhe jo lindjeje, një festë e sajuar me mesazhe politike antishqiptare. Për më tepër që festimet u zhvilluan me prezencën e priftërinjve të lartë grekë, drejtuar nga sinodi i shenjtë i Kishës Ortodokse të Shqipërisë, por dhe me pjesëmarrje të politikanëve nga të dy vendet dhe angazhim të pushtetit vendor Fier… Me të drejtë kjo “festë” u shoqërua me kundërshti dhe debate të përligjura nga shtypi shqiptar dhe 26 shoqata të shoqërisë civile. Gjithsesi, kujdesi i politikës së fqinjësisë së mirë për raste të tilla asnjëherë nuk është i tepërt!

Jeta politike e përditshme, na jep edhe shembuj jo të paktë “konfliktesh” që duken në lloj-lloj formash, që nga vizitat e sforcuara të politikanëve për të uruar festat fetare, madje për t’i përdorur deri dhe pelegrinazhet e besimtarëve si mitingje partiake kundër njëri-tjetrit (siç ka ndodhur në kishën e Laçit, në malin Tomorr e gjetkë) dhe deri te dukja e tyre si besimtarë të spikatur që nuk harrojnë t’i mbyllin fjalimet politike me sloganin: Zoti i bekoftë shqiptarët dhe Shqipërinë. Kjo nuk i pengon që duke lavdëruar tolerancën fetare, të bëjnë sherre, të përdorin fyerje për njëri-tjetrin, aq sa edhe festën e shumëpritur për marrjen e statusit të vendit kandidat për integrim në BE (28 qershor 2014), mazhoranca qeverisëse ta bënte në parkun e bukur te “Pallati i Brigadave”, kurse opozita bojkotuese në parkun e liqenit artificial….

Ndërkaq edhe sikur sjellje të tilla, që bien ndesh edhe me moralin fetar më të zakonshëm të pranohen si një lloj gare politike, e pranueshme për kushtet e demokracisë dhe të tolerancës, ato nuk do të mjaftonin për t’i dhënë të drejtë S. Hatingtonit që përplasjet fetare i quan përplasje politike qytetërimesh dhe më tej, si burimin dhe shkakun kryesor e të vetëm të luftrave midis shteteve dhe të konflikteve globale gjeopolitike, të sotme dhe të ardhshme. Gjithsesi, hulumtimi i çështjeve të tilla do të vazhdojë të mbetet i hapur për debate dhe analiza të tjera.

 

 

 

Xhevdet Shehu March 17, 2015 14:02
Komento

113 Komente

 1. kalushi August 15, 11:19

  Profesor Pellumbi, ti mire e ke, po Shqiperia nuk ka me zot.
  Dhe kam pershtypjen qe edhe bota ka rene ne duar te keqija.
  Vithisja nisi me shpalljen e PARASE, perendi.
  Me e keqja eshte rruges

  Reply to this comment
  • beni August 15, 12:06

   Profesor pellumbi keshtu eshte kur popujt e ardhur nga nje kulture tjeter ne europe e ktu e 560 vjet nuk munden te integrohen ne kulturen kristjane!
   Pra nuk ua ka fain as greqia e as serbia qe i akuzoni kaq shum,por esht lakmia per te mbajt te pushtuar popujt e per te ruajt kulturen sunduse orjentale,qe kerkun ne toke te arberve nuk ka ekzistuar dhe per ket kan luftuar edhe heronjte ton kombetare si gjergj kastrioti!
   Nuk ua ka fain as kozmaj i etolise e as ndonje si pune e titos te jugosllavise kur keta kan prapaganduar krishtin e jo islamin!
   Pra ktu ka divergjenca ideologjish profesor pellumbi qe te mbajm vertet per njeri shum tolerant e te zotin ne politikat sociale ashtu sic pershkruhet edhe krishti!
   Europa gjithnje u ka dhen doren e ju i keni kthyer brylin e e quani europen kurve!!!
   Lufta per pushtet ka ndare si fete ne parti e partite ne fe!!
   Integrimi esht domosdoshmeri,qe te kemi nje fe e te mos perlahemi mes njeri tjetrin kur fillojn fushatat per pushtet!
   Pushteti esht i te gjithve e as i njeres fe apo parti ashtu sic po e prapagandojn ata qe luftojn per pushtetin e djeshem apo te sotmin!

   Reply to this comment
   • Tiku August 15, 16:14

    Ky artikull eshte dege me dege e kumbull me kumbull.
    Kur ateisti i shprehur qe ne kohen e komunizmit si anetar i rinise komuniste te korces ka luftuar me pasion fene, tani perpiqet te na e mbush mendjen me teori te reja, por qe jane ne thelb te njejta.
    Vazhdo “profesor”, i kohes se babaqemos dhe shkuaj mendimet e fundit ateiste qe te kane mbetur pa shprehur.

    Reply to this comment
   • Sulo August 15, 22:42

    Artikulli eshte punim serioz dhe me sa di une, punim i shkeputur nga nje metim filozofik shume me i gjere i profesorit.
    Ti Tiku, nese ke gje per te thene per permbajtjen, bujrum, nese jo, lere te kaluaren e njerezve se ajo rinia komuniste qe permend zotrote, i doli zot vendit dhe nuk ishte si rinia e sotme hu me hu, qe nuk di ku ka kone e ku ka kembet.
    Pjese e se ciles me gjasa je edhe ti

    Reply to this comment
    • sefi August 16, 03:40

     Turp per ty qe mban edhe titull”profesor”edhe markesist qofte.Ti s’je ne gjendje te kuptosh librat hyjnore,ti ke tru te shpelare.

     Reply to this comment
    • ermir August 16, 06:15

     O Sefi, o hajvan.
     Po nuk ta ka shajt Anastasin profesori, lexoni mire o fondamentaliste.
     Ju jeni adhurues se jeni primitive.
     Kush nuk kupton adhuron
     Nderime profesor Pellumbi

     Reply to this comment
     • NAN MYZEQARI August 16, 10:36

      kam lexuar ne greqishte profecite e shen KOZMAIT. Asnje nga ato nuk ka armiqesi per shqiptaret,perkundrazi perdor termin ARVANITIA qe shtrihej nga etolia ku ka lindur deri lart ne shkumbin.QE sot te quhet TOSKERIA. Mos harroni qe jetoj ne kohen e ALI PASHES dhe ne ate me urdher te sulltanit nuk lejoheshin shkollat shqipe e dyta gjuha zyrtare evilajetit te Ali pashe TEPELENES ishte gjuha greke. SHEN KOZMAI perhapi arsimimin megjithse ne gjuhen greke per kohen ishte pozitive.konkluzion;gjuhen shqipe e kane luftuar si turqit dhe patriarkana.SHume luftetar qe luftuan per greqin si KOLOKOTRONI, XHEVELA, BOCARI, MJAULI,BUBULINA,PRANOHEN nga greket qe nuk flisnin greqisht por asnjehere nuk ihodhen poshte ,perkundrazi. NE bejme te kundet me shen kozmain.Ai eshte pjese e historise sone.SHEN KOZMAI ESHTE SHENJTE SHQIPTAR. AI KURRE NUK KA PERDORUR TERMIN EPIR OSE V. EPIR POR ARVANITIA .NE DITET E SOTME TOSKERIA.

     • JOY -72 March 19, 00:50

      o NAN lalo-ja po normale qe do pranojne greket arvanitasit si heronj sepse ata e cliruan greqine po mos i pranojne cilin emer do vene qe cliroi gre-qine do vene emrin tat apo emrin e kazmes….po shyqyr qe nuk kemi mend te gjithe si puna jote se …….nuk te ndalon njeri ta adhurosh si kamen edhe anusin biles ti duash me shume se nenen edhe babane,,,,,,,,,ptu rrace foragjere,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!

  • demo August 15, 17:11

   Deri ne Shkumbin e doni Shqiperine,o @nani,po matane Shkumbinit ja keni lene Serbit?Po ne Shqipot nuk e duam Greqine,as Etoline,Nuk, eshte e jona,duam Janinen,e duam Camerine deri ne Preveze,Ate Kozma shejtanin merreni ne Etoli,se erdhi pa ftuar,merreni edhe ate tjetrin nga Afrika shen Anastasin,se mos na vdesi ketu dhe kush e duron shenjterine e tij!

   Reply to this comment
  • Shqiptar March 18, 02:14

   Shen Kozmai, nje antishqiptar, anti vllah dhe antisemit i betuar. Ja disa mendime te tij kunder shqiptareve, vlleheve dhe hebrenjve.

   – “Dërgoni fëmijët tuaj të mësojnë greqisht për arsye se kisha jonë është greke. Dhe ti, vëllai im, po nuk mësove greqisht, nuk mund të kuptosh ato që thotë kisha jonë. Më mirë, vëllai im, të kesh shkollë greke në vendin tënd, se sa të kesh burime dhe lumenj. Cilido i krishterë, burrë apo grua, që më premton se brenda në shtëpi nuk do flasë shqip, le të ngrihet në këmbë dhe të ma thotë këtu. Unë do t‘i marr atij të gjitha mëkatet në qafën time, që nga dita e lindjes së tij deri sot, do t‘i porosis të gjithë të krishterët që t‘i flasin dhe do t‘i shlyej të gjitha mëkatet. Ai nuk do ta gjente këtë rast sikur të jepte para me mijëra”. (Predikimi i shtatë, drejtuar shqiptarëve të Epirit)

   – “Perëndia kur flet me engjëjt, flet në gjuhën greke dhe kur i shfryn djallit ne veshe përdor gjuhën vllahe” (arkivi qendror i shtetit rumun)

   – “Mos pini raki të prodhuar në fabrikat e Evropës. Sepse në atë raki çifutët lajnë të vdekurit e tyre që t‘ju ndotin juve. Çifutët janë pogromet e antikrishtit”. “Mos blini te çifutët”

   Ja pra se kush eshte Kozmai i Shenjte qe Janullatosi dhe greket e tij e kane shpallr shenjt, duke mbajtur me dhjetra liturgji dhe mesha ne emrin e ketij antishqiptari dhe rracisti te neveritshem . Nuk do te qe me vende qe Janullatosi te mbante nje liturgji (meshe) per Fan Nolin dhe martiret e tjere te Kishes Orthodokse Shqiptare qe u vrane ne pabesi nga shovinistet klerik greke? Perse deri me sot Janullatosi nuk e ka mbajtur asnje meshe perkujtimore per keta martir shqiptare qe u flijuan per pavarsin e kesaj kishe? Si mendon ti zedhensja e Janullatosit?

   Reply to this comment
 2. Nje pyetje.... August 15, 12:04

  po Servet Pellumbi cfar ju ka ber o talebanet e Janullatosit?
  Si i turreni more keshtu nje burri te moshuar e te respektuar per mjekren e piste te nje palo burri qe punon per vendin e vet e jo per tonin?
  Shpalleni edhe Servetin spiun e tradhtar tani, milet idiot

  Reply to this comment
  • Skifteri August 15, 17:25

   njeriu sot ne shqipri I duhet raliteti te mesoje te nevojshmen per te mbijetuar, jo histori “diturie” si hajmali qe njeriu I vare ne qafe per te na vene ne gjume me prralla me mbret e barkun bosh, sot ka me rendesi e nevojejshmja se e ditura.Do te kishte vlere shkrimi te trajtoshe problemet e mprehta shoqrise se tranzicionit te gjate pa mbarim qe shqetsoin realisht vendin dhe ju jeni pjese e kesaj , dhe me emra presidentesh kryeministrash,qeverishe,politikanesh,deputetesh,historjanesh,intelektualesh,priftrinjesh,hoxhallaresh dhe cili qendrim do te ishte me i drejte ne kete kohe per tu mbajtur ?.

   Reply to this comment
  • Ardenica August 16, 09:30

   Per mjeranet Olti, Tiku, Nan Myzeqari, Beni, etj- te cilet e duan Shqiperine dhe ortodoksine shqiptare jo me zemer por me…stomak. Jane pjese e grazhdit te Janullws -shen Kozmait tw dytw, i cili rrezikon te vdesi ketu dhe te na e leri litarin jashte si edhe Kozmai i pare.
   Me e keqja- me ato qe shkruajne, injorojne veten pasi nuk kane lexuar asnje liber historie dhe flasin toidhjo si papaset greke te cileve iu binden e servilosen qenerisht per tri euro…
   Per profesor Pellumbin, pergezimet me te mira. Shkrimi eshte nje kendveshtrim i ri shume i nevojshem per radikalizmin fetar qofte islam apo kristian. Sera e shen Vlashit nxjerre prifterinj grekomane-antishqiptare siç i meson Anastasi…
   Festimi i 300 vjetorit te shejtan Kozmait nga Anastasi ne Koilkondas, ishte manover greke…

   Reply to this comment
   • olti March 18, 01:34

    Sa per festimet ti mo Ardenice e Fameshme , mos folt kot , e kane kujtuar gjithe brezat Shen Kozmain ne myzeqe .Po Ali Pasha ,paska qene Anti-Shqiptar dhe Grekoman sipas teje . Lexoni e shikoni + Kalo nga myzeqeja ndonjehere se rrezik s’di nga i bie …

    Reply to this comment
 3. spart August 15, 12:49

  Eshte vrare 300 vjet me pare..si antishqiptar…lexojeni mire tekstin

  Reply to this comment
  • Ilia 2 August 15, 18:21

   Kush e tha se eshte vrare si antishqiptar?

   Reply to this comment
   • Raimond Vlonjati August 15, 20:01

    Ok , e kane vrare se ishte hajdut ….

    .Kishte ardhur ne Shqiperi te vidhte identitetin e shqiptareve, ndaj edhe i futen nje plumb kokes

    Reply to this comment
    • Roberta August 16, 06:17

     Është për të ardhur keq që disa autorë të mediave si dhe disa persona të ndryshëm hedhin baltë mbi shenjtorët dhe drejtuesit e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.

     Kështu po ndodh edhe këto ditë kur pritet të festohet e kremtja e martirizimit të Shën Kozmait në Kolkondas të Fierit. U referohemi kryesisht shkrimeve të botuara rishtazi në media, të cilat, konkretisht për Shën Kozmain shprehen negativisht dhe me fjalët më ofenduese.

     1. Kemi vënë re që të gjithë keqdashësit përdorin për Shën Kozmain epitetin shenjtor grek apo i përket kishës greke dhe jo asaj shqiptare.

     Shenjtorët kanë dimension universal. Ashtu si në vendin tonë kremtohen me madhështi Shën Joan Pagëzori, Shën Joan Vladimiri, Shën Nikolla, Shën Gjergji, Shën Naumi etj, të cilët nuk janë shenjtor vendas, por kremtohen gjerësisht mes nesh, kështu edhe Shën Joan Kukuzeli nga Durrësi, një nga themeluesit e muzikës bizantine (kishtare), Shën Nikodhimi i Beratit, Shën Asti i Durrësit, Shën Lefteri i Vlorës, etj. kremtohen gjerësisht në gjithë Kishat Ortodokse në mbarë botën. Shën Kozmai, si një prej tyre, shkruan me dorën e tij: “Vendlindja ime e rreme tokësore dhe e kotë është nga rrethi i Apokurit”, pjesë e krahinës së Etolisë, në të cilin ai u lind. Kështu, të gjithë shenjtorët kanë një gjë të përbashkët që i bën ata universal, të përbashkët kanë atdheun e tyre të vërtetë, Mbretërinë e Qiejve.

     2. Gjithashtu këto ditë kemi lexuar shpifje të ndryshme si ajo e studiuesit Moikom Zeqo: “Në tërë dokumentet e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë nuk ekziston ndonjë fakt apo dëshmi që Kozmai të jetë kanonizuar edhe si një shenjtor shqiptar. Kozmai nuk ka qenë i dalluar veçmas dhe Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, që nga ftillëzimi i saj institucional, nuk e ka theksuar asnjëherë Kozmain si një njeri që i ka shërbyer edhe interesave kombëtare, por edhe fetare të Shqipërisë.”

     Shën Kozmai është nderuar si shenjtor në Shqipëri, fill pas martirizimit të tij. E meqenëse z. Zeqo kërkon fakte, Kryepiskopi i parë kanonik i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Imzot Kristofor Kisi, në vitin 1931 thekson qartë rolin dhe kontributin e Shën Kozmait për Shqipërinë: “Në mbarimin e shekullit të tetëmbëdhjetë krishterimi i Shqipërisë kishte arritur në një rrezik shumë të madh. Nga padija e thellë e popullit, nga shtypjet e qeveritarëve të asaj kohe, nga tmerri që mbretëronte nëpër të krishterët, jeta dhe pasuria e të cilëve varesh prej mëshirës së më të fortëve, renegacionet, mohimet e besës, ishin gjëra të shpeshta dhe të zakonshme. Shumë herë ndodhte që vise të tëra ndërronin fe për shkaqe pa rëndësi.

     Në këtë gjendje ardhja e Shën Kozmait shënoi një stacion tepër të rëndësishëm për fatin e krishterimit në Shqipëri.

     Po si një apostull i ri, i mbushur me entuziazmin e Frymës së Shenjtë dhe me zemërnxehtësinë e profetëve, ky orator i shkëlqyer i Ungjillit, u përpoq me fjalimet e tij të larta dhe të ëmbla, t’u japë zemër dhe kurajë të krishterëve të terrorizuar të atëhershëm dhe t’i përmbante në traditat fetare atnore. Mund të themi sigurisht se, edhe ato teproja të pakta të krishterimit që mbeten sot në Shqipërinë e jugut, u detyrohen këtyre veprimeve.

     Merita më e madhe e Shenjtit dhe lartësia e tij tregohen nga kujdesia e veçantë që shfaqte për kulturën e popullit. Kur vizitonte një katund apo qytet për të predikuar, mendimi i parë i tij ishte të hapte shkolla, në të cilat, djemtë e të krishterëve merrnin edukatën darovisht”. (Jetëshkrimi dhe Akoluthia e Dëshmoit të Ri dhe Isapostollit Shën Kozma, Kristofor Kisi, Korcë 1931, fq. 3).

     Pas Imzot Kristofor Kisit, është Imzot Theofan Noli që bën në vitin 1947 një përmbledhje të shërbesës të përkthyer nga Kristofor Kisi. Ai shkruan: “Le ta nderojmë o besnik, dhe le ta kurorëzojmë me lule Shën Kozmanë, bukurinë e Dëshmorëve, mburrjen e murgjërve, predikonjësin e besës, shembullin e priftërinjve, imituesin e mbaruar të Apostujve, se bën çudira, dhe na dhuron shërime. Le ta përshëndoshim pra, dhe le t’i thërresim: Gëzohu o ligjëronjës i besës, o kollonë e patronditur e Kishës. Ruaje KiShën në paqe me ndërmjetime, se ke kurajë përpara Shpëtimtarit, se derdhe gjakun si një Apostull i tij.” (Kremtore e Kishës Ortodokse, përkthyer nga F. S. Noli, Boston 1947).

     Ashtu si imzot Kristofor Kisi, edhe Imzot Theofan Noli, e konsideron Shën Kozmain një shenjtor të madh me shumë vlera dhe virtyte në misionin e tij të shenjtë. Nëse për këta dy klerikë, intelektual dhe atdhetar, Shën Kozmai është një shenjtor që i ka shërbyer dhe ka dhënë një kontribut të paçmuar për të krishterët e Shqipërisë, atëherë përse këto gjoja “shoqata atdhetare për identitet e bashkim kombëtar” që kanë si shembull këta atdhetarë të shquar, keqinterpretojnë bindjet e tyre? Përse këta intelektual jo të krishterë përzihen në çështjet e besimit të krishterë ortodoks duke mos pasur fare njohuri, përbaltin shenjtorët të cilët populli, për shekuj me radhë, i kremton me shprestari?

     Shën Kozmai nuk i përket një kishe vendore. Ai është një shenjtor ekumenik dhe kremtohet në mbarë dhenë. Shumë kemi parë e dëgjuar këto ditë. Ata që e martirizuan 235 vite më parë vazhdojnë edhe sot të tërheqin litarin në grykën e tij. “Fali o Zot se nuk dinë se ç’bëjnë…”!

     Reply to this comment
     • Shqiptar March 18, 15:09

      Shen Kozmai, nje antishqiptar, anti vllah dhe antisemit i betuar. Ja disa mendime te tij kunder shqiptareve, vlleheve dhe hebrenjve.

      – “Dërgoni fëmijët tuaj të mësojnë greqisht për arsye se kisha jonë është greke. Dhe ti, vëllai im, po nuk mësove greqisht, nuk mund të kuptosh ato që thotë kisha jonë. Më mirë, vëllai im, të kesh shkollë greke në vendin tënd, se sa të kesh burime dhe lumenj. Cilido i krishterë, burrë apo grua, që më premton se brenda në shtëpi nuk do flasë shqip, le të ngrihet në këmbë dhe të ma thotë këtu. Unë do t‘i marr atij të gjitha mëkatet në qafën time, që nga dita e lindjes së tij deri sot, do t‘i porosis të gjithë të krishterët që t‘i flasin dhe do t‘i shlyej të gjitha mëkatet. Ai nuk do ta gjente këtë rast sikur të jepte para me mijëra”. (Predikimi i shtatë, drejtuar shqiptarëve të Epirit)

      – “Perëndia kur flet me engjëjt, flet në gjuhën greke dhe kur i shfryn djallit ne veshe përdor gjuhën vllahe” (arkivi qendror i shtetit rumun)

      – “Mos pini raki të prodhuar në fabrikat e Evropës. Sepse në atë raki çifutët lajnë të vdekurit e tyre që t‘ju ndotin juve. Çifutët janë pogromet e antikrishtit”. “Mos blini te çifutët”

      Ja pra se kush eshte Kozmai i Shenjte qe Janullatosi dhe greket e tij e kane shpallr shenjt, duke mbajtur me dhjetra liturgji dhe mesha ne emrin e ketij antishqiptari dhe rracisti te neveritshem . Nuk do te qe me vende qe Janullatosi te mbante nje liturgji (meshe) per Fan Nolin dhe martiret e tjere te Kishes Orthodokse Shqiptare qe u vrane ne pabesi nga shovinistet klerik greke? Perse deri me sot Janullatosi nuk e ka mbajtur asnje meshe perkujtimore per keta martir shqiptare qe u flijuan per pavarsin e kesaj kishe? Si mendon ti zedhensja e Janullatosit?

  • olti March 18, 01:35

   Eshte vrare nga Turqit o injorante, qe beni ikur dini po sdini asgje .

   Reply to this comment
 4. Roberta August 15, 12:58

  Nderimi i Shën Kozmait si shenjtor lokal nisi në shek. XVIII, në të gjitha ato zona ku ai dha një kontribut të jashtëzakonshëm për të zgjuar ndërgjegjen e shtypur të ortodoksëve nga nata e gjatë osmane, duke frenuar dukshëm islamizimin e këtyre trevave. Këtë e dëshmojnë ndërgjegjja e popullit ortodoks shqiptar, afresket e ikonat, shërbesa kishtare për shenjtorin, Manastiri i tij ndërtuar me kujdesin e Ali Pashë Tepelenës (1814-1815) dhe mbi të gjitha, e dëshmon nderimi i madh i gjithë popullit shqiptar, edhe atij joortodoks, kudo ku ai predikoi.

  Dëshmi e këtij nderimi para vitit 1961, që hedh poshtë ato që pretendojnë antiortodoksët, mes shumë të tjerave është ajo që kanë shkruar e botuar dy nga personalitet më të mëdha të Kishës sonë: IMZOT THEOFAN NOLI DHE KRYEPISKOPI I PARË KANONIK, FORTLUMTURIA E TIJ KRISTOFOR KISI.

  Imzot Theofan Noli, në vitin 1947, në Boston, botoi Kremtoren (Të kremtet) e Kishës Ortodokse. Në parathënien e tij thotë se: “Përkthimin… e kemi bërë nga Gerqishtja, me përjashtimin e këndimeve të Shën Kozmait të Beratit, të cilin e parafrazuam nga versioni shqip i Kryehirësisë së Tij, Imzot Kristofor Kisi, Kryepeshkopit të Shqipërisë”. Dhe në faqet 754-763 jep shërbesën kishtare të këtij shenjtori.

  Pra, Imzot Theofan Noli, që në 1947 (pra përpara viti 1961) e quan Shën Kozmai i Beratit dhe shërbesën e shenjtorit e merr nga botimi i vitit 1931 të Imzot Kristofor Kisit, i cili ka shkruar mjaft për Shën Kozmain.

  Pra, për Imzot Theofan Nolin dhe Imzot Kristoforin, DY PATRIOTËT KORIFENJ ORTODOKSË SHQIPTARË, Shën Kozmai nuk ishte as antishqiptar e as “joshenjtor”, siç trumbetojnë zotërinjtë antiortodoksë.

  Tani o Pellazg trutharë zgjidh një standard: ose respekto dhe ndero atë që respekton dhe nderon i madhi Fan S. Noli që e përmend gjithmonë si shembull që duhet ndjekur, ose hidh poshtë edhe Shën Kozmanë dhe Fan Nolin.

  Reply to this comment
 5. FanNoli August 15, 13:14

  Ne varr po tunden eshtat e Nol gjeniut:
  Si u katandisen keta shqiptare? Si rane kaq poshte te festojne “mallkuesin e gjuhes shqipe”, pararendesin e Megaliidhjese, dhe te harrojne krimet qe beri kisha greke e Kozmait qe i ka duart te lyera me gjakun e perfaqesueve me te medhenj te Kishes sone shqiptare Papa Kristo Negovanit, At Stath Melanit, Petro Nini Luarasit etj.?
  Po festohet nga shqiptaret dite-vdekja e nje prifti qe ia kushtoi jeten zhdukjes se kombit shqiptar?
  Po qeveria c’ben? A kemi dinjitet kombetar?
  A do te lejonte Greqia te perkujtohej me ceremonira ne Athine ditelindja e Anastas Kulluriotit apo e Aristidh Koles? Kurren e kurres.
  Turpin me buke po e ha populli shqiptar dhe qeveria e tij. Turp- njeqind here per te gjithe ne!

  Reply to this comment
  • Pëllumb zaimi August 16, 10:04

   FanNoli ? Ju lumtë mëndja,dora dhe ato poshtë sepse je tamam burrë e shqiptar i vërtetë! Tung!

   Reply to this comment
  • olti March 18, 01:37

   Pse e nderoj Shen Kozmane , Theofan Noli kur paska qene Anti Shqiptar sipas tij ?

   Reply to this comment
  • Theofan S. Noli March 18, 13:16

   Imzot Theofan Noli, që në 1947 (pra përpara viti 1961) e quan Shën Kozmai i Beratit dhe shërbesën e shenjtorit e merr nga botimi i vitit 1931 të Imzot Kristofor Kisit, i cili ka shkruar mjaft për Shën Kozmain.

   Pra, për Imzot Theofan Nolin dhe Imzot Kristoforin, DY PATRIOTËT KORIFENJ ORTODOKSË SHQIPTARË, Shën Kozmai nuk ishte as antishqiptar e as “joshenjtor”, siç trumbetojnë zotërinjtë antiortodoksë.

   Reply to this comment
 6. ti kaurr i derrit .... August 15, 14:28

  Qeveria e Tiranës nuk duhet ta lejojë nderimin që i bëhet këtij antishqiptari, si sherbyes i devotshëm i helenizimit të Shqipërisë. Nuk e di pse nuk shpallet person non grata janullatosi, nga qeveria e rilindasit Edvin rama.

  Reply to this comment
 7. drenica August 15, 14:51

  Le te bejme edhe ne kepuce me lekuren e ndyre te tyr e tu a veshim po atyre qe po ia shtrojne rrugen grekut.

  Reply to this comment
 8. ardi August 15, 15:02

  asnje qeveri nuk ka per te bere gje per shqiptarin mesa duket as rama qe tha se do sjelli rilindjen.rilindasit luftuan kunder grekut se nuk e donte gjuhen shqipe.e vetmia gje na ngelet komunizmi me duket se vetem ne ate kohe greku nuk kishte se cfare te ne bente,ndersa tani tallet me ne.antishqiptaret na i nderon ne vendin tone.pse nuk del ai i AK-e kreshniku ti ndaloje keto gjera?bravo te qofte o greku se ke qe mbas viteve 90 qe gjete shesh e po ben pershesh.me mire me enverin se te poshterohesh nga greku

  Reply to this comment
 9. Rrapushi August 15, 15:02

  Sa te komandojne vllehet ne KOASH me ne krye familjen e shoferit te Janullatusit te tilla gjera do ndodhin e mos u cudisni fare.Vllehet jane e keqja e ketij vendi.

  Reply to this comment
 10. ROLAND PERMETI August 15, 15:20

  Simbas ,te disa gojdhenave ,SHEN KOZMAI eshte vrar nga njeriu i afert i ALI PASHES ,SEPSE I PARASHIKOI ALIUT DY VARRE dhe koken ne tepsi. ne1996-1997 U VODHEN KOCKAT E shen KOZMAIT dhe greku vuri shuma te medha parash ,per ti shten ne dore ato kocka .[ nuk e di i gjeten apo jo .

  Reply to this comment
 11. Kacaket e shpellave.per gje tjeter nuk jan. August 15, 16:03

  Shqiptaret jane popull kacak popull shpellash.e neper shpella do shkojn te jetojn. Nuk do vonoj dita qe shqipja e mallkuar do te harojet . Greqishtja do flitet ne vendin qe esht folur ne vendin vorjoepir. Do festojm ne fjer dhe se shpejti ne te gjidh token epirote.RR.G.

  Reply to this comment
 12. labinot August 15, 16:04

  Anastas Kullurioti,i helmuar nga greket, ishte i biri heroit te revolucionit Arvanitas, Jani Kullurioti.Jani Kullurioti dhe Gjergj Karaiskaj jane dy kapedanet shqiptare qe mbrojten Akropolin nga trupat turke.Mjerisht shqiptaret,qe vuajten barbarite turke,formuan shtetin grek,ne vend te shtetit shqiptar,nga ndikimi i propogandes helenike te prifterinjve te Fanarit.Pionjer i pare i kesaj propagande ishte Kozma Etoliani,nje murg injorant i malit te shenjte,i cili ne krahinat shqiptare te Morese,camerise,Sulit Himares,Beratit,Myzeqese,mallkoi gjuhen shqipe dhe nen hunden e pashallareve shqiptare hapi shkolla greke ne favor te greqizimit te Shqiperise.Bashkekohes me Kozma etolianin ishte dhe nje profesor i akademise se Voskopojes,i quajtur Teodor Haxhifilipi(Dhaskal Todri),i cili hartoi vete nje alfabet te gjuhes shqipe,perktheu dhjaten ne gjuhen shqipe dhe ndertoi edhe nje shtypshkronje per shkrimin e shqipes,ne Venetik.U vra rruges gjate transportimit te shkronjave ne Resnje te Dibres,me shtysen e Patrikanes greke te Stambollit.Ne vend qe kisha shqiptare te perkujtoje keto figura te shqiptarizmes dhe ti shpalle shenjtor,perkujton nje antishqiptar qe per fat vajti e vdiq pikerisht ne bregun jugor te Shkumbinit,atje ku e duan kufirin greket.Keta qe hedhin shtyllat elektrike n`ere me eksploziv,perse nuk hedhin ne ere kishen e antishqiptarit Kozmaqi greku,qe keshtu tju fale mekatet perendia!?

  Reply to this comment
 13. BANI August 15, 17:04

  Ore xhevdet ti mund te shkruash,te mbash fjalime,te provokosh te futesh hundet ne cfaredo haleje por duhet te kesh te qarte nje gje,ne besimtaret orthodhokse do ta festojme 300 vjetorin e Shen Kozmajt(do apo sdo ti dhe pellumb sora). Ju kini me se te mbureni, kini xhihadin tuaj te preferuar, se vetem me ate doni te vrisni besimin tone orthodhoks. Zoti ju falte!

  Reply to this comment
  • Xhevapi August 15, 17:35

   O Ban Haleja…Te dhjevfsha komentin tend….Eshte e mjerueshme qe shkruan ne shqip….shkruai komentet e tua me mire ne greqisht.

   Reply to this comment
  • dhori August 15, 17:44

   Ju e kaloni ne nje plan krejt antikombetar ceshtjen. As z. Shehu dhe as zoti Xhufi nuk po na sulumojne kishine, por po thone disa te verteta, ndonje a dy prej tyre edhe te diskutueshme. Vellazeria nuk ka ne themel as fene ortodokse, as fene katolike, as fene muslimane, as ate bektashie dhe as ndonje tjeter, por etnine (kombesine).
   Edhe here te tjera kam shprehur dyshimet e mia per veprimtarine antishqiptare te Hiresise se Tij Janullatos. Fajtore nuk jemi ne qe dyshojme dhe denoncojme pavaresisht ne jemi ortodoks apo jo, por veprimtarite e Hiresise dhe disa klerike qe me shume se syleshe jane te dhene pas karrieres apo edhe interesave te tjara te pamoralshme.

   Reply to this comment
   • Ilia 2 August 15, 20:19

    E para nuk eshte Xhevdeti dhe Pellumbi qe tregon te verteta, por Xhevdeti po tregon ato qe thote Pellumbi i cili me tere dashamiresine ” eshte teper i cilter” kur flitet per Greqine.
    Akuza per Shen Kozmain si antishqiptar eshte vertet interesante ne nje kohe kur nuk kishte Shqiperi flaism per 1780-1790!!!! Duket sikur Pellumbi do qe Shen Kozmai Te luftoje kunder gjuhes shqipe e nga ana tjeter nuk i kerkon kultivimin e gjuhes shqipe nje shqiptari le te themi Ali Pashes….

    Reply to this comment
    • Servili i Janullatosit August 16, 03:34

     More i pashkolluar flitet per antishqiptarine e kozma grekut, sepse shqiptaria nuk lindi as ne Lidhjen e Prizrenit as ne 1012. Shqiptaret jane nje popull i vjeter i Ballkanit dhe gjuha shqipe nje gjuhe po kaq e vjeter. Te luftosh kunder gjuhes se shqiptareve dhe te luftosh per t’i bere shqiptaret te humbasin gjuhen e tyre q

     Reply to this comment
     • Theofan S. Noli March 18, 13:22

      Imzot Theofan Noli medemek na qenka antishqiptar që në 1947 (pra përpara viti 1961) e quan Kozmain Shenjtor të Beratit dhe shërbesën e shenjtorit e merr nga botimi i vitit 1931 të Imzot Kristofor Kisit, i cili ka shkruar mjaft për Shën Kozmain.

      Pra, për Imzot Theofan Nolin dhe Imzot Kristoforin, DY PATRIOTËT KORIFENJ ORTODOKSË SHQIPTARË, Shën Kozmai nuk ishte as antishqiptar e as “joshenjtor”, siç trumbetojnë zotërinjtë antiortodoksë.

    • Servili i Janullatosit August 16, 03:40

     More Ilia 2 i pashkolluar: flitet per antishqiptarine e Kozma grekut, sepse shqiptaria nuk lindi as ne Lidhjen e Prizrenit as ne 1012. Shqiptaret jane nje popull i vjeter i Ballkanit dhe gjuha shqipe nje gjuhe po kaq e vjeter. Te luftosh kunder gjuhes se shqiptareve dhe te luftosh per t’i bere shqiptaret te humbasin gjuhen e tyre eshte me antishqiptare se cdo krim tjeter. Dhe Kozmai e kreu, ndonese me pak sukses, ate krim. Je me Shqiperine apo me armiqte e saj?

     Reply to this comment
     • Theofan S. Noli March 18, 13:23

      JAM ME FAN S. NOLIN

      Imzot Theofan Noli medemek na qenka antishqiptar që në 1947 (pra përpara viti 1961) e quan Kozmain Shenjtor të Beratit dhe shërbesën e shenjtorit e merr nga botimi i vitit 1931 të Imzot Kristofor Kisit, i cili ka shkruar mjaft për Shën Kozmain.

      Pra, për Imzot Theofan Nolin dhe Imzot Kristoforin, DY PATRIOTËT KORIFENJ ORTODOKSË SHQIPTARË, Shën Kozmai nuk ishte as antishqiptar e as “joshenjtor”, siç trumbetojnë zotërinjtë antiortodoksë.

    • Pellazgu August 16, 06:57

     @Ilia 2

     Ti je shqiptar apo grek, që shqetësohesh për “çiltërsinë” e Prof. Xhufit ndaj Greqisë?
     Ti ke të drejtë kur thua se në vitet 1780-1790 nuk kishte Shqipëri, pasi ishte koha kur i gjithë Ballkani i jugut ishte Perandori Osmane, pra s’kishte as Gre-qi. Kjo s’do të thotë se s’kishte territore shqiptare nën Perandorinë Osmane dhe që ishin pikërisht këto territore ku ky Kozma Haleja derdhte helmin e shërbëtorëve të sulltanit, si atë të atyre në Fanar, me në krye Patriarkun, ashtu edhe atë të minjve të gjirizit në Malin Atos.
     Ç’të duhet ty me Greqinë?!
     Ti si prift i palarë e që vjen era gjizë e prishur duhet të bësh “punën” e Zotit, jo të merresh me politikë, ndërkohë që komenti yt s’ka lidhje me pikëpamjet fetare, por ka ngjyra të theksuara politike dhe antishqiptare.

     Reply to this comment
     • Pëllumb zaimi August 16, 10:16

      Pellazgu? Shkëlqen në të gjitha përgjigjet tuaja! Shkëlqen nga shqiptarizmi në radhë të parë! Nderime!

     • Pellazgu August 17, 07:49

      @Pëllumb zaimi

      I kam lexuar që dje replikat tuaja dhe ju falënderoj nga zemra. Është kënaqësi e pamasë dhe të miklohet sedra kur merr falënderime për shqiptarizmin, nga SHQIPTARËT. Atë dollinë që propozon në replikën e mëposhtme do ta ngrija me gjithë qejf, sepse, siç e keni vënë re, assesi s’jam me parimin “fe dhe atdhe”, por familje dhe atdhe. Për këdo familja është diçka natyrore, instiktive dhe jashtë logjikës e dëshirës, kurse atdheu është vetëm brenda dashurisë, logjikës, trashëgimisë së gjakut të NJERËZVE të ndershëm. Duke lënë mënjanë familjen, si të padiskutueshme, s’më mbetet veçse të them SHQIPËRIA JONË mbi të gjitha. Nderime o Pëllumb Shqiptari!

     • beni August 16, 10:30

      A ja ke pare ndonjeher sateme, e ka te rojtur apo me lesh se mos gabohesh qe kritikon ortodoksine?

   • Pëllumb zaimi August 16, 10:11

    Dhori ? Në një mëndje me ju. Nderime!

    Reply to this comment
  • Barba August 16, 01:51

   Je nje gjysem analfabet, me injorant edhe se kozma greku!

   Reply to this comment
  • Pellazgu August 16, 06:45

   @BANI

   O prift veladonkëllirë, ti do ta festosh 300-vjetorin e Hale Kozmait, por askujt nuk i rruhet për ato çka do bëni. Sa për xhihadin mor hale, ju që lëpini Anus-tasin jeni njësoj si ata plehrat që therin njerëz në Irak e Siri. Të njëjtën gjë ka bërë edhe ky Kozma plehu injorant me shokët e tij, duke vrarë Papa Kristo Negovanin me shokë në emër të zotit, mu ashtu siç bëjnë xhihadistët.
   Mos e përmend Zotin o koqe se sot me të nuk sugjestionon njeri. Nëse Zoti do ekzistonte, së pari, do të “vriste” ty, Anusin e të tjerë si ty, që i shërbeni atij.
   Përse ky Zoti yt nuk plotëson dëshirat e ortodoksëve të ndershëm të këtij vendi dhe ta zhduki Anusin e qentë e tij nga jeta e shqiptarëve? Thjesht dhe vetëm se nuk ekziston, përndryshe këto mëkatet që bëni ju do të ndëshkoheshin rëndë.
   Ju jeni thjesht xhihadistë, pasi funksiononi si një parti politike që në emër të Zotit punon kundër interesave të Shqipërisë e shqiptarëve dhe në të mirë të Greqisë, mu ashtu siç bëjnë xhihadistët, që luftojnë në emër të Zotit kundër interesave të popujve të Irakut e Sirisë, në të mirë të terroristëve islamikë…

   Reply to this comment
 14. saaaaaaaaaaaaaali August 15, 18:09

  qe nga titulli ky xhevdeti eshte sa gjysma e titullit

  nga shkrimi shikoj qe ky Shen kozmai ka 10 vjet aktivitet
  dhe nuk mund te permblidhet ne nje shkrim kaq te shkurter aktiviteti i tij

  sic jane shume gjera te mira te shqiptareve per ruajtjen e gjuhes
  po ashtu eshte fatkeqesi shkrimi shume i vonuar i saj prej nesh
  dhe sot e kesaj dite ne kemi shume dokumente neper arkivat kudo ne bote
  qe akoma nuk i kemi pare dhe jo studiuar
  prandaj nuk duhet te nxitohemi ne gjykime dhe komente

  sa per komentin e “kacaket per gje tjeter nuk jane” te them
  duhet te jesh thjesht nje zvarranik i shitur
  dhe mos vazhdo me tej se do lesh topet ne Kolkondas

  Reply to this comment
 15. Dardha August 15, 19:38

  Paradoksi i peste: autori i perket fese islame dhe nuk ka te drejte te thote as nje gjysem fjale per festimet dhe ceremoni te besimit te krishtere. Keni degjuar gje Kishen Ortodokse te flase per punet e komunitetit myslyman?

  Paradoksi i gjashte: me gjithese eshte vene ne faqen kryesore, duket qarte qe ky eshte nje lajm i shkurter i sajuar, dhe pjesa derrmuese e tij eshte nje tjeter artikull i botuar me pare nga P.Xhufi.
  Per t’a bere pak me te gjate pjesen tjeter keni lene edhe goxha hapesire me pragrafeve. Tani, ose nuk kishit me c’te mbushni gazette dhe botoni perseri re njejtat gjera te bera bajate. Ose, dikujt nuk po i pelqen fakti qe botoni keto qe po ndodhin me terroristet islamike nga Kosova dhe Shqiperia dhe ju kane paguar te beni pis edhe ate qe eshte e paster.

  Keto dy ishin paradokset. Sa per ato qe shkruani, pak me serioze ju lutem se late name. Pergjigje me te gjate besoj se do te merrni nga KOASH. Megjithese nuk ia vlen qe ata te merren me ju.
  Turp te kini, ketu po dalin perdite bema terroriste qe llahtarisen boten, kurse ju dini vetem te perbaltni nje figure te larte nderkombetare, fetare dhe shoqerore sic eshte Kryepeshkopi Anastas.

  Reply to this comment
  • Barba August 16, 02:05

   Bravo Dardha!

   Si gjithemone antishqiptar e grekofil.
   Prototipi i idiotit!
   Pellumb Xhufi ka nje shkrim serioz, por as ti as pasuesit tjere te Janullatosit nuk jeni ne gjendje t’i hidhni poshte nje presje, a t’i gjeni nje gabim.. Nje per be!!!
   Mbushni postet vetem me llafollogji boshe.
   Per te tille propagande antishqiptare dhe per shkrues gjysem analfabete kisha greke harxhon miliona dhe pret te helmoje vetedijen kombetare te shqiptareve.
   Me te tille miq Janullatosi e ka humbur luften oer te fituar “mendjet dhe zemrat e shqiptareve”.

   Reply to this comment
  • Pellazgu August 16, 07:07

   @Dardha

   Thonë që “dardha e ka bishtin prapa”, ndaj edhe ti si “dardha” e merr “bishtin” nga mbrapa.
   Çdo të thuash moj buçe e Anusit me “paradoksin e pestë”, kur shkruan se “nuk ka te drejte te thote as nje gjysem fjale per festimet dhe ceremoni te besimit te krishtere?”??!! Të gjithë kanë drejtë të flasin e të shprehin mendimin e tyre për cilindo besim dhe për praktikantët e tyre, veçanërisht kur bëjnë punë antishqiptare. Si xhihadistët myslimanë, ashtu edhe fondamentalistët ortodoksë, janë njësoj, pasi gjërat gjykohen vetëm në këndvështrimin e shqiptarizmit ose antishqiptarizmit. Ky është edhe thelbi i shkrimit të Prof. Xhufit, që nuk niset nga pozicione fetare kur thotë të vërtetën, siç bëni ju që e kundërshtoni.

   Reply to this comment
  • mirel August 16, 14:14

   dardhe moj, mos je ti ajo me kanatjere dhe poture te zeza..alamet kafshe dukesh, tamam per Janullqiun.
   Cdo te thote paradox per ty, se na cudite.
   Ne qe flasim ketu nuk jemi komunitet, por komb qe ka nje emer dhe quhet KOMBI SHQIPTAR.
   Zotrote kerkon te nderosh heronjte e tu, duke vrare heronjte tane.
   Dhe zemerohesh perse flas, pasi me ke vrare njehere , dy here , dhe shume here bijt me te mire te kesaj toke.
   E dini cfare ju takon, dhe ndaj hidheni perpjete se nuk ju pelqen.

   Reply to this comment
 16. Roberta August 15, 20:22

  TURP! Ndodhi perseri… Sot eshte nje dite e madhe per gjithe te krishteret e Evropes: E kremtja e Fjetjes se Hyjlindeses Mari.
  Dhe, jo vetem nuk e uroi kush (pa le te jete feste kombetare si i takon, shteti na hoqi edhe diten e pushimit per Pashke….), por siç po ndodh rregullisht, si nje shprehje diskriminimi dhe perbuzjeje fetare, erdhen artikuj me shpifje dhe fyerje te uleta…. Ka vite qe ndosh rregullisht (vetem per ortodokset), qe festat e medha na i urojne ne kete menyre, me genjeshtara, shpifje e fyerje te uleta…
  Ne gazeten “Dita”, qe ka marre kohet e fundit flamurin e antiortodoksise (me nje kombinim interesant te ekstremizmit te majte ateist dhe nacionalizmit primitiv), u botua nje artikull fyes i nje gazetari qe origjininen e tij e quan faktor te mjaftueshem per te share nje besim tjeter. Shkrim qe qellimin kryesor kishte kriminalizimin e ortodokseve si armiq te kombit…
  Per kete ai u fut ne gjera qe nuk i njeh dhe nuk deshiron t’i njohe, duke fyer jo vetem figuren e nje shenjtori, por edhe duke perdorur nje gjuhe poshteruese per besimin. Ai shpifi qe nga arsyet e vrasjes dhe deri tek ato te nderimit te Shen Kozmait, madje duke u shprehur me nje gjuhe blasfeme edhe per lipsanet e shenjta, pa e care koken se prek ndjenjat e besimtareve. Duke lene menjane faktin qe te paret qe e nderuan kete shenjtor te jashtezakonshem ishin pikerisht shqiptaret e Myzeqese, ku “gjysma” e banoreve kishte emrin e tij… Duke deformuar arsyet e nderimit nga Ali Pasha… Duke genjyer per kohen e nderimit te tij… Duke heshtur per nderimin mbi 2-shekullor.. Duke heshtur per nderimin qe i kane bere ne sherbesa Imzot Kristofori dhe Imzot Theofan Noli dhe shume te tjere…
  Keta mbjelles te urrejtjes fetare dhe perhapes te percarjes kombetare, duan qe nepermjet genjeshtrave te tyre jo vetem te kriminalizojne nje figure te mbarenderuar shenjtori ortodoks ( te cilit nuk ia falin dot KURRE qe i tha ndal islamizimit te shqiptareve ne Jug te vendit), por duan qe ne kete forme te kriminalizojne, diskreditoje dhe poshterojne sherbesat ortodokse, duke mbjelle percarje selektive ndaj nje feje te veteme. Ky eshte me ndrushimi me kohen kur i sherbenit “Xhashit Enver”, si flamurtare te propagandes ateiste. Atehere “armiku” i Partise ishin te gjitha besimet.. tani “armiku” jane vetem ortodokset… Por jo te gjithe -vetem ata qe mbrojne besimin e tyre, Kishen e tyre… Ata, qe heshtin kur i diskriminojne, qe kthejne krahet kur u fyejne besimin e te pareve apo aq me mire – shajne ortodoksine – jane te mirepritur, madje dhe te shperblyer!
  Ps. Karrikatura e botuar nga Gazeta “Dita” eshte nje veper e paster penale, por eshte e kote qe te presesh qe Shteti te nderhyje per te zbatur ligjet qe vete ka nxjerre, per te ndalur mbjelljen e urrejtjes e percarjes fetare… Kunder ortodokseve çdo gje eshte e ligjshme, madje mbi ligjin. Si pershembull ndodhi ne Permet, ku besimtaret e kleriket u rrahen ne emer te ligjit, kurse ne Elbasan te shiturit tek antiortodokset nuk ka ligj qe t’u tregojne vendin, as kur grabisin, mashtrojne e fyejne besimin.

  Reply to this comment
  • Dardha August 15, 22:13

   Roberta, ju kerkoj ndjese. E pacim te gezuar kete te kremte te madhe. Me ndermjetimet e Hyjlindeses Perendia na meshirofte te gjitheve. Edhe ata qe s’dine se c’thone.
   Ne Krishtin, me dashuri.

   Reply to this comment
   • mirel August 16, 14:16

    I gezoshi dhe shume te kremte te tjera si keto o dardhe.
    I uroj ti bashkohen sa me shume Shen Kozmait pikerisht aty ku ra.

    Reply to this comment
  • Barba August 16, 02:25

   O trushkulur qe jetoni ende ne shekullin e e Kozma psikopatit ose armiq te Shqiperise!
   Kujt i takon ti Robert?
   Ne qofte se do ktheheshe e te me kerkoje mua ta gjeja, une do te thoshj se eshte e dyta. Tti Robert (jo Roberta se une besoj qe e di kush je) je nje antishqiptar i maskuar, qe fshihe ne anonimatin e internetit.
   Ti flet e derdellis kunder Pellumb Xhufit por tregon qarte se nuk je ne gjendje te hedhesh poshte asnje fakt te tij.
   Mjere toka qe ju mban o fare e keqe qe urreni popullin e vendin qe ju lindi e ju rriti.
   Dhe shiteni pese kacidhe.

   Reply to this comment
   • Roberta March 18, 13:56

    @ Barba

    Imzot Theofan Noli, që unë e sjell si shembull, medemek na qenka antishqiptar që në 1947 (pra përpara viti 1961) e quan Kozmain Shenjtor të Beratit dhe shërbesën e shenjtorit e merr nga botimi i vitit 1931 të Imzot Kristofor Kisit, i cili ka shkruar mjaft për Shën Kozmain.

    Pra, për Imzot Theofan Nolin dhe Imzot Kristoforin, DY PATRIOTËT KORIFENJ ORTODOKSË SHQIPTARË, Shën Kozmai nuk ishte as antishqiptar e as “joshenjtor”, siç trumbetojnë zotërinjtë antiortodoksë.

    Barba shpifja është si thëngjilli, që, dhe kur nuk djeg, nxin dhe kujdes me nivelin e ulët edukativ se ai qe han huder nuk e ndien eren e vet, por ia ndijne te tjeret.

    Reply to this comment
  • Pëllumb zaimi August 16, 11:02

   Roberta? Ti nuk e ke kuptuar fare shkrimin prandaj më mirë mos komento? Gjej qoftë dhe një fjalë të vetme kunder ortodoksisë që të na mbushësh mëndjen se Xhevdeti dhe prof. Serveti janë antiortodoksë? Asnjë për be nuk gjen dot prandaj hallakatesh me qëllimin e vetëm që të mbrosh antishqiptarin shën kozma dhe janullatosin e tij? E dini cfarë duhet të bëni? Ngrihuni e ikni bashkë me kryepriftin grek se këtu është Shqipëri dhe nuk kemi nevojë për mallin e importit janullatos? Kemi mall safi ortodoks sa të duash brënda vëndit dhe më tepër sesa ortodoks është “mall ortodoksie shqiptare”? Sa për mua dije mirë se jam në cdo qelizë me bekimin e Pashko Vasës “feja e shqiptarit është shqiptaria”! Këtij bekimi i falem nga mëngjezi deri në darkë dhe,matanë darkës po të duash? Ortodoksët dhe fenë e tyre nuk i kam penguar dhe nuk do t’i pengoj kurrë por kur ortodoksinë tonë e drejton një grek e quaj fyerje të rëndë për mua. Ka priftërinj të zot e të mënçur Shqipëria sa të duash dhe nuk më vjen hiç mirë që i pari i tyre të jetë caktuar një greqishtfolës e grekshërbyes si janulla ??? Nuk kini faj ju,-fajin e kanë tradhetarët tanë qeveritarë!? Ikni me gjithë janullatosin tuaj dhe lini rehat kishën ortodokse të diellit tonë ortodoks Fan Stilian Noli ! Ikni dhe meruni me veprën penale të “. Dita-s” se aty do më kesh edhe mua me të gjithe krushqinë time ortodokse dhe me një ushtri shqiptarësh për të vulosur përfundimisht “dëbimin e janullatosit”??? Tung!

   Reply to this comment
   • Pellazgu March 19, 00:16

    @Pëllumb zaimi

    Këto duhen shkruar në këtë forum, jo maskarallëqet antishqiptare të përkrahësve të Anus Qenullatosit. Të lumtë e të falënderoj nga zemra!

    Reply to this comment
 17. skenderbeu August 15, 20:48

  Te paret tane nuk kane pasur as zot as allah ! Kane qene te paket ne numer dhe te lire dhe kishin mbi koke qiellin , yjet ,diellin dhe henen. Pushtuesit dhe barbaret sollen ne keto treva besimin myslyman, ortodoks dhe katolik. .persianet, bizantinet, sllavo-rusoaziatiket, osmanet dhe jevgo-greket ( qe jane mbeturina persiane dhe bizantine) te shumt ne numer na vrane na prene dhe zaptuan troje dhe toka dhe na ben myslymane ortodokse katolik e car deshen, na vodhen placke e identitet e histori na percane e na ben corap deri sot e kesaj dite qe flasim e s’po shpetojme dot nga kjo rrace-jevgjish qe na jane qepur me buke ne trast e spo na shqiten dhe se fundi duan te na bejne muaxhedin e xhiadist qe jane vete e se pranojne dot se duan te jene si ne europiane. .por mutin do na hane slsllavo-serbet dhe jevgo-greket se nuk behen dot shqiptar se kane irinein e janullatosin qe I rri me kryq te koka dhe ja qi rracen, ma – min dhe ba – bin mu ke su – ma e jevgjiteve qe jane ..ata e dine se shqiptaret kane diellin si perendi kane yjet dhe henen dhe ata kane irinein dhe janullatosin qe hane karin si lopa barin dhe plasin nga inati dhe na sollen dhe ne janullatosin qe te na festoj shen-kozma-sumatricen. .po jevgo-greket dhe sllavo-rusoaziatiket bashke me janull-sumen dhe irineij-sumatricen po e kuptojne se shqiptaret dhe shqiperia do egzistoj sa te egzistoj dielli, yjet, dhe hena perendite tona dhe te te pareve tane. .dhe e afert do jete dita kur shqiptaret do ti kthehen besimit te te pareve tane. ..dhe jevgo-greket sllavo-rusoaziatiket janull-suma dhe irineij-sumatricja do ta fusin kryqin ke suma..

  Reply to this comment
 18. leon August 15, 21:07

  Ore zoterinje ,lexoni historine ashtu sic eshte jo sharlatanishten .Shen Kozmai nuk eshte shenjti i heleneve ,eshte shenjti i gjithe ortodoksve . Shen Kozmai per tu treguar besimtareve ne vecanti dhe popullit ne pergjithesi rendesine e shkolles e ndermori nje veprim te tille sic ishte renimi i kishes …ishte veprim simbolik per te kuptuar rendesine e shkollimit ,le te shkollohen njerezit me cfaredo lloje gjuhe apo menyre me mire nje shkollim dhe ne gjuhen rome se nje injorant pa shkolle . Pastaj mos harroni se shqipja shume vone eshte formuar plotesisht . Nuk mund ta kuptoni sensin e besimit ortodoks qe te kuptoni misionin e Shen Kozmait prandaj shpreheni ne menyre te tille . THoni antishqiptar …. ku e bazoni o zotrinje ,nuk shkone me misionin e murgut spiunazhi dhe as gjithe kjo balte qe hidhni mbi te . Shen kozmain e vrau dora e turkut por me urdher te cifuteve zoterinje (gje te cilen e kane pohuar vet cifutet boterisht ) sepse u beri thirje njerezve qe te mos punoni diten e djele dhe punoni te shtunen qe cifutet e kishin te ndaluar dhe pesuan deme ekonomike . Te gjitha pislliqet qe hidhen mbi Shen Kozmane nuk jane gje tjeter vec vazhdimit te asaj qe nisen cifutet ..por tani nuk perdorin dore veziri por penen e “historianit ” dhe gazeten dhe medjan qe kontrollojne . Asnjehere si ka ardh e keqja shqiptareve nga ortodoksia dhe sherbetoret e saj . Aty ku une u shkollova e kishin per nder dhe detyre te mesonim gjuhen e lashte greke ,se ishte pikerisht ajo dhe dhe kultura e ketij populli qe dha dritat e qyteterimit botes ,se sic mund ta dini nqs nga anglishtja do hiqnim fjalet greke ateher do duhet te flasin me gishta . Sidoqofte permbahuni pak dhe mos u shprehni keshtu per dike qe ne e kemi shenjtore dhe te pakten duhet te jeni me te permbajtur . Ne ortodokset festojme diten e martirizimit te shenjtorit dhe jo te lindjes se tij ,SE CFARE MENYRA APO FORMA DO GJEJME PER TA FESTUAR NUK KA SE C’JU DUHET perderisa ato nuk vijne ne kundershtim me rendin kushtetues .Ne i nderojme te gjithe ata qe derdhen gjakun per qellime te shenjta dhe nuk do i marrim doren kujtdoqofte qe ka mendimin e tij . Dhe per te evituar ndonje keqkuptim jam shqiptar i besimit ortodoks dhe e dua dhe e respektoje token e te pareve te mi .

  Reply to this comment
  • Servili i Janullatosit August 16, 03:46

   Pse nuk del me nje artikull ne favor te Kozmait e t’i kundervihesh Pellumb Xhufit?
   Eshte e qarte perse: Ti e di po aq mire sa cdo njeri me tru se ai ishte antishqiptar dhe faktet qe sjell zoti Xhufi nuk i luan as topi.
   Ju e keni bere zgjedhjen tuaj: me Kozma antishqiptarin e kunder Shqiperise.
   Dil me nje shkrim kunder artikullit te Pellumb Xhufit se mbase te ndihmon Kozmai andej nga ferri.

   Reply to this comment
   • Theofan S. Noli March 18, 14:03

    @Leon mos e vra mendjen e @Servili i Janullatosit është budallai që kokën si njeri e ka, por kur flet, e merr vesh se c’mall është.

    Reply to this comment
   • tani March 23, 17:32

    xhufit iu pergjigj ene ia mylli gojen prof. mihali pandulla nga gerqia. shife artikullin ke gazeta ngjallja gusht 2014. i nxjerr ne shesh shtremerimet e “profe” xhuf.

    Reply to this comment
  • mirel August 16, 14:25

   o Leon, shqipja jone eshte formuar para te gjithe gjheve te tjera.
   Dhe Kozmai kur mendoi per popullin, kishte parasysh ate grek dhe jo shqiptar.
   Se ishin politikat e tilla sipas Kozmave shqipja u ndalua te flitet, dhe me qellim u la ne erresire.
   Po shqipja del si drita, se drita eshte dita, eshte Dielli, Dieu, Dios
   Bota e thote Zotin ne Shqip…Dio. Diell. ashtu si ishte Zoti jone, Diell.
   Ndaj mos ha mut, dhe ndyhesh me gjuhen me te vyer ne bote.
   Kjo eshte gjuha e Perendive.
   A ka thenie me te bukur se kjo nga Aristidh Kola?
   Apo ne vend te Theodhor Haxhifilipit, greket tani na paraqesin per Dhaskal Todrin Shen Kozmane..
   Dhe keta muter grekofile indinjohen dhe nuk duan qe ne te flasim
   Se gjuhen duan te na e ndryshojne,
   Se heronjte na I kane vrare dhe duan ti harrojme
   Se toka na I kane marre, tani duan te na marrin dhe Emrin, qe na e vodhen per shekuj me rradhe.
   Bashkojuni ju turmat e deshtuara, injorante dhe vasale te interest te piset
   Te pakten e dime kush jeni ju, dhe kush jemi ne.

   Reply to this comment
 19. ilia August 15, 21:18

  Artikull, ne vazhde te shume te tjereve, jane 4-5 “intelektuale” qe shkruajne dhe nxine Shen Kozmain, eshtrat e te cilit si martir jane vendosur ne Katedralen “Ngjallja e Krishtit”.
  Ka mbetur se nje shprehje qesharake sot termi “tolerance fetare”..ky autor si dhe te tjere, prej kohesh e kane shkelur ate,…kjo eshte njelloj si t`u shash muhametin myslimaneve
  As historiografia komuniste nuk pati guximin te bente te tilla padi te perbindshme ndaj Shen Kozmait, pasi qartesisht mungonin faktet historike,..keta shkrimtaruce qe shkruajne sot kunder Tij, do te bien (dhe kane rene tashme) ne vete gropen qe kane hapur per te varrosur kujtimin e Shen Kozma Etolianit, te cilit i takon merita e mosislamizimit te zones se Myzeqese dhe eshte martizuar nga kurt pashai i beratit, nen akuzen e ebrenjve, sepse predikonte se te dielen nuk duhet “te shitet e te blihet”, si dita e Zotit…
  Nderkaq eshte ne nderin e Bashkise Fier dhe te qeverise, nese merren masa te tilla per te festuar kete pervjetor

  Reply to this comment
 20. Ardenica August 15, 21:22

  Bravo te madhe gazetes Dita dhe gazetarit te saj zotit Shehu. Ata qe ankohen jane bythshiturit per eurot e grekomaneve.
  Shpikja antishqiptare se gazetari eshte mysliman dhe s’ka pune me ortodoksit, eshte po aq antishshqiptare sa edhe vepra e shejtan Kozmait. Secila fe eshte pasuri kombetare dhe secili shqiptar duhet ta mbroje ate pa thirrjet arabisht dhe pa greqizimin e ortodoksise.
  Secili nga ne ka lindur si shqiptar dhe me pas eshte bere ortodoks apo muslima.

  Reply to this comment
  • Dardha August 15, 22:22

   Petendia beri njeriun te parin dhe pastaj u krijuan kombet. Perpara Perendise jemi te gjithe nje. Ai do na gjykoje oer vepra te mira, jo per patriotizem. Do na fjykoje se sa e duam njeriun, qofte ky grek, shqiptar, hebre, apo te tjere, dhe jo se sa w duam shqiptarizmen, apo Helenizmin. E ka the e vete Krishti “nuk ka grek, apo hebre” perpara tij jemi te gjithe njelloj. Nuk ka te beje feja me kombin, dhe nuk eshte pasuri kombetare. Vetem ne shqiptatet qe u ateistizuam nen komunizem thmi brockulla te tilla. Asnje komb i civilizuar nuk e thote kete.
   Feja pasuri kombetare!!!!!! Shpikje e Pellumb Xhufit.

   Reply to this comment
   • brockollat August 16, 03:56

    Propagande e dobet “ne emer te Krishtit”. ne kohen tone, ne shekullin 21, bota e qyteteruar (Gjermani, Suedi, Norvegji, Danimarke, etj.) ka perqafuar shkencen dhe ateizmin. Ju doni te na ktheni ne epoken mesjetare te perfaqesuar nga injoranca e Kozma grekut.
    E ardhmja i perket ateizmit. Keshtjellat e fundit te fese jane zonat me te prapambetura te botes (bota arabe, Amerika latine dhe Afrika). Ne Europe keshtjella me e forta e obskurantizmit fetar eshte Greqia dhe shikojeni ku eshte pas 35 vjet ne Europen e Bashkuar me nje borxh kolosal qe e kalon vleren e Greqise.
    Zgjidhni: ne shembellin e Europes se perparuar apo te Greqise?

    Reply to this comment
   • Pellazgu August 16, 07:39

    @Dardha

    Cila Perëndi e bëri njeriun mor gomar? Nëse origjina e njeriut daton 90.000-200.000 vjet më parë (nëse do t’i referohemi “Homo sapiens sapiens”), përse Zoti iu “shfaq” njerëzimit vetëm para 6 mijë vitesh (kur daton Dhjata e Vjetër)? Ku ishte Zoti përgjatë këtyre 200.000 viteve, që i kishte lënë njerëzit në injorancë lidhur me “krijuesin” e tyre? Pse ky Zot u tregua kaq mizor dhe i la “jetimë” krijesat e veta?
    Së pari, natyra bëri njerëzit, jo njeriun. Pra jo vetëm Evën dhe Adamin, sepse po ta kishte ngrënë luani njërin prej tyre, tjetrit i mbetej vetëm të mastrurbohej…
    Së dyti, nëse Zoti krijoi gjithësinë, po Zotin vetë kush e krijoi, sepse përndryshe i bie të ketë krijuar vetveten, përderisa Zoti është domosdoshmërisht pjesë e kësaj gjithësie?
    E ke detyrë shtëpie përgjigjen, por, meqë nuk paske tru për t’i arsyetuar vetë gjërat, lexo ndonjë libër me vlerë, për të mos mbetur në klasë…

    Reply to this comment
    • Pëllumb zaimi August 16, 11:17

     Pellazgu? Pas kësaj përgjigjeje të mënçur dhe me tharm dijetari te pakundërshtueshëm kini një “Bravo” të madhe,shumë më të madhe se kisha e janullatosit dhe e gjithe janullatosve të tjerë??? N.q.s nuk ju mjafton kjo “bravo” jam gati t’ju heq një drekë a darkë a tre vakte të mira si ti doni e kur të doni ? Por aty do të më lejoni vetëm një lajthitje,- “të ngre një dolli për ju dhe kundër janullatosit”!? A pranoni? Përgjigju ketu dhe erdha më shpejt se shqiptari më i shpejtë? Nderime!

     Reply to this comment
 21. Loni August 15, 21:24

  Shkrimi per sa kohe eshte mbledhje faktesh historike eshte interesant por larg se qeni i bedueshem. Une nuk jam historian e aq me pak njohes i kesaj periudhe kohe kur ka lindur e ka vepruar shen Kozmai, por mund te besoj e te krijoj mendim pasi te kem degjuar edhe ndonje nendim te dyte te nje njeriu te historise. Dhe per sa kohe nuk ka te tille me mbetet te besoj fort ne instinktin dhe mencurine e besimtareve te krishtere ortodokse shqiptare te cilet bene nje rezistence te respektueshme per te mos tradhetuar besimin dhe vlerat e tij per shekuj me radhe kur vendi ka qene i pushtuar prej turqve. Perse do te rrezikohej pikerisht sot? Me duken qesharake “perpjekjet” e shkruesit te mesiperm per te na “shpetuar” (ha ha ha) prej grekeve e te na ndricojne per qellimet e mbrapshta te tyre. Pervec ndonje informacioni per mua ky shkrim eshte thjesht nje shprehje dufi e urrejtje qe nuk con pervec se ne nje dasi te metejshme mes besimeve ne Shqiperi.
  Shqiptaret sot reezikohen sikurse dhe mbare qyteterimi perendimor, prej xhihadit dge frymezuesve re tij.
  Greket jane pak a shume si ana tjeter e jona. E kam fjalen se jane po aq pak te formuar, e perfaqesues vlerash perendimore sa c’jemi edhe ne.

  Reply to this comment
 22. Lilo Labi August 15, 21:51

  O i nderuari Xhevdet, ke bere nje njoftim e jo shkrim per TURPIN me te madh qe ka pregatitur Edi Rama, i cili edhe grupin parlamentar te PS e mblodhi ne sallen e Kishes greke te Janullatosit ne Tirane per t’i paguar para Greqise se nuk kishte salla te instituconeve te shtetit! Te lumte, i dashur Xhevdet qe njofton popullin shqiptar per kete turp, por ky eshte popull dele, pasi edhe bashkevendasui yt nga Mallakastra, kryetari Bashkise se Fierit do hedhi valle me Janullatosin e Edi Ramen dhe ky popull do duartrokasi ne ven qe te tre ti coi ne gijotine, keta tradhetare te Shqiperise bashke me Sali Berishen. Mjere Shqiperia qe ka ne krye te saj politikane si Edi Rama e Sali Berisha te cilet kane grumbulluar rreth vetes deputete injorante, sahanlepires burra qe u shkojne grate me te tjeret dhe nuk bajne za se u bertet Saliu dhe Rama. O Shqypni, e mjera Shqypni, te ka qit Saliu e Edi Rama me kry ne hi! Sa turp!

  Reply to this comment
 23. Kristiani August 15, 23:15

  Turp per Shqiptaret qe ne shtepine e tyre te behet zote Spiuni Janullatus!

  Reply to this comment
 24. shqip hesapi August 16, 03:01

  Nuk e kuptoj se cfare do dhe c’detyra ka bashkia e Fierit ne kete fshat ?C’lidhje ka Bashkia me perkujtimet fetare (gjithnje e kam fjalen per financime )O Kryemut bej punet tua si Bashki.

  Reply to this comment
 25. Llazari August 16, 04:53

  Ky eshte nje turp tjetr i madh qe qeveritaret e medhenje dhe te vegjel ia hedhin ne surrat popullit sylesh dhe mendjeshkurter.
  Te lumte Xhevdet! Vazhdo.

  Reply to this comment
 26. Elinas August 16, 07:23

  Ju turqit, islame te keqinj, cpune keni me orthodhoksine shqiptare Cudi e madhe. Ju sjeni Orthodhokse. Turpi i madh! ju merruni me islamin dhe “kalifatin” se aty eshte feja juaj. Mos humbni kohe me genjeshtra ti Xhevdet turk islamist i felliqur edhe Xhufi, pseftopolitikan islamist, mbeturina turko-islame te ballkanit. Shikoni punet tuaja ne ndonje xhami araboislame dhe na perktheni ne shqip ato qe thote kaseta e hoxhes te islamit dhe mos llomotitni per orthodhoksine dhe per martirin e shenjte “SHEN KOSMAI”.

  Reply to this comment
  • mirel August 16, 14:56

   Kace re malaka.
   Kosmiu ka qene sherbetor I perulur I Portes se LArte dhe qellimi I tij ishte te bindte shqiptaret qe te beheshin sherbetore te Sulltanit, sherbetor si vete Kozmiu,
   DHe sapunin do na e jepni per djathe.

   Reply to this comment
 27. xhaxhi enver August 16, 07:37

  gjithe keta shekuj neve e kemi kaluar duke u grindur me njeri tjetrin dhe duke mos zgjidhur asnje problem shoqeror e kombetar ,i vogel apo i madh qofte ,pikerisht ketu qendron edhe fakti qe Shqiperine e shperbene e copetuan dhe per nje fije peri sot nuk do te flitej as shqipja do ishim zhdukur me fis e me fare kur thote gjuha e popullit .dime shume mire te shajme dhe te ofendojme njeri tjetrin ,dime shume mire ta rrezojme pallatin e ngritur me shume pune djerse e kohe ,dime shume mire ti egzekutojme njerezit e thjeshte e patriote ,dime shume mire te gllaberojme cka gjitoni yne por vetem brenda fshatit se jashte tij jemi si evgjiterit nuk kemi bole por jemi frikacake ,dime te shesim dhe te blejme njeri tjetrin edhe pa para, falas ,(dhe Nena Shqiperi bijte e saj i nxjerr ne cdo 500 vjete ,dhe i fundit qe kishte vdiq ne 1985 ,dhe kuptohet qe do kalojne shekuj kur te vije radha e birit te radhes !)i ka treguar koha te gjitha keto karakteristika ,por asnjehere nuk ditem te jemi diplomate, asnjehere nuk dhame ndonje zgjidhje te problemit ,dhe fatkeqesishte keshtu do te vazhdojme te ngelemi te ndikuar nga e majta dhe pjesa tjeter nga e djathta ,nga jugu i shtepise dhe te tjere nga veriu ,nga ngjyra e verdhe e te mallkuarit shperblim dhe pjesa tjeter nga budallalleku ,se p\po te ishim per bashkim per ndihme ndaj njeri tjetrit athere shqiperia mbase do te ishte me nje pamje tjeter ,me nje madhesi tjeter pertej atyre qe juve keni degjuar neper perrallat e dikurshme ,mbase nuk do te ishim te ikur disa miliona atje e disa ketje ,por mbase do te ishim force dominuese dhe pse jo paresore ne europen plake ,sepse jemi popull i lashte ne europen plake ! Skenderbeu nuk i beri thuprat bashke se ishte budalla ,por atu thupra nuk mundet ti mbaje bashke shqiptari .se jemi poppull pordhac ,frikacak ,injorant ,qe na skllaveron kushdo kurdo, me as me te voglin mundim .
  ju faleminderit per kohen qe me dhate !

  Reply to this comment
 28. lis dushku August 16, 09:20

  Kush tha qe gjuha shqipe nuk shkruhej ne kohen kur Kozma shejtani predikonte antishqiptarizmen dhe mesimin e gjuhes greke nder shqiptaret?
  Emzot Pal Engjelli,kryepeshkop i Durresit,krahu i djathte i Skenderbeut shpalli nji leter qarkore drejtuar meshtareve te dioqezes se vet.Letra mban daten 8 nanduer 1462:-I porosit ta keshillojne popullin e padishem,qe kur ne rasen e nji rreziku s`mund ta bijne foshnjen ne kishe per me u lam me ujin e pagezimit,ta pagezojne ata vete ne shtepi,tue perdore formulen liturgjike:….Unte paghesont premenit Atit et birit et spertit senit!
  Ky dokument quhet formula e pagezimit, eshte shkruar 300 vjet para se te ndermerrte misjonin antishqiptar te greqizimit te shqiptareve orthodokse murgu kozma.Eshte botuar nga historiani rumun Nikola Jorga ne 1913 dhe gjendet ne biblioteken Laurentiane te Firences. 90 vjet pas ketij dokumenti ne 1555 Gjon Buzuku botoi mesharin te shkruar ne gjuhen shqipe.Pikerisht ne vitin 1767,kur murgu Kozmaqi predikonte mallkimin e gjuhes shqipe mitropoliti i Durresit,Grigor Durresaku dhe Teologu elbasanas Teodor Haxhifilipi perkthyen ne gjuhen shqipe dhjaten e re dhe dhjaten e vjeter.Me 1760 eshte botuar ne shtypshkronjen e akademise se Voskopojes fjalori i rektorit te kesaj akademie,teodor kavaljoti Vllahisht-Shqip-Greqisht.Atehere perse perhapte gjuhen greke murgu Kozma,kur shqiptaret 300 vjet para tij flitnin dhe shkruanin gjuhen e tyre?Qellimi eshte nje:Greqizimi i tokes shqiptare.Ne fillim me shenjteri dhe me pas me dhune greqizuan Morene,Sulin,Camerine, dhe oreksi nuk ka te ndalur!Duan dhe Kolkondasin,sepse aty paska lene kockat nje grek antishqiptar!

  Reply to this comment
 29. ASLLANI August 16, 13:13

  O, ortodoks te mir por duket se ju ka zene kungata e Janullatosit.Shen kozmai ne se do te perhapte idet e krishtit duhej te ndihmontete gjith popujt ne cfardo gjuhe dhe shipetaret ,qe u kish dhene zoti dhe jo te mallkonte ata qe nuk flitnin greqisht ne kishe.Hapi 210 shkolla greqisht dhe mallkonte ata qe flitnin shqip.A nuk e refuzuan te pagezonin femijen e porsa lindur ne korce se nuk pranuan te benin bekimin greqisht dhe pas kesaj femija vdiq nga asari i dimrit dhe ka mbetur dhe sot ¨Varri i pagezimit¨At MELANIN E VRAN SE NE KISH nuk pranoj te flitej greqisht ,por PREDIKONTE SHQIP.PETRO NINI LUARASIN Papa Kristo Negovanin etj;,se kerkonin te hapnin shkolla shqipe.bejne keshtu disa ortodoks qe jane verbuar para Janullatosit. KA FE DHE ATEDHE; Se pari ka Atdhe dhe ay duhet te na bashkoj dhe kur feja nuk demton atdheun e duam dhe ate.Megjithse historia dhe deshmit e tregojne se kush ish shen kozmai atehereperse duhet te besojme besniket e Janullatosit qe po e paraqet si te shenjet Shen Kozman .Shqipetaret kan bere e po bejne shume gabime po festojne ne Elbasan vendin ku u varros nje oficer serb kriminel ,pushtus dhe i ngriten nje kish ShenVladimiri Ne Petrel po keshtu ne sarri salltek e ne shume vende nte tjera. Mir atehere se populli ish analfabet por te pranosh sot ne driten e se vertetes; Jubesimtar Ortodoksju pyes persez qeveria greke i vuri kushte Ramiz Alis qe ne krye te kisqhes ortodokese te vendosej nje grek,?Perse greqia ka shpenauar miliarda per ndertim kishash e manastirene stilin grek Cpun kane Bollano e Dule e deputete grek vin ne Kolkodin. Kryeministripo u bene qejfin e pa merituar grekeve ,me shpres se dhe qeveria greke do ti lejoj te perkujtojmme atje ne Janine Marko Bocarin e Suljotet ,por gabohen. greku do te mbetet grek. Ju beje thirje ortodokesve si keta qe cfaqen ne keto debate te zgjohen nge temjani i Janullatost . Kritikat ndaj prifterinjeve grek nuk kane te bejne me ortodokesin shqipetarez pas ardhese te Fan Nolit me vllezerit tane ortodoks . U takon vet atyre te jene vigjilent te mbeten pasardhes te denj te pareve te tyre, si Veqilharxhi, Kristoforidhi ,Negovani ,luarasi Qiriazet, Cajupi etrj ,etj Fyerjet e njeri tjetrit nuk jane jo vetem morale ,por nuk i bejne nder ceshtjes kombetare;Fet shkojne e vin. Nje zot eshte ne se ka ; Lereni shenjtoret ,besojini te vertetes. Jetojme ne kohe moderne te gjykojme drejt , te mos bjem preh e mashtrimit.

  Reply to this comment
 30. dante August 16, 14:18

  Sot eshte 16 gusht dhe vellezerit tane te fshatit Fushebardhe te Laberise heroike perkujtojne luften e tyre legjendare kunder batalionit te andarteve kriminele greke dhe ne nderim te deshmoreve qe rane ne lufte kunder tyre. Me patriotizmin e tyre te flakte e karakteristik ata kane ngritur me kursimet e tyre nje memorial madheshtor per kete. Me ta perkujton sot cdo SHQIPTAR i ndershem.
  Eshte nje simbolizem i kobshem qe keto dite banda e pasuesve te Janullatosit, ne karshillek te hapet e ne mes te Shqiperise, pergatitet te perkujtoje vdekjen e antishqiptarit Kozma Etolioti. Si arriti Shquperia ne kete derexhe?
  Shikoni o shqiptare c’po behet! Bashkia e qytetit te Fierit po ndihmon qe ceremonite per nder te nje figure te hapet antishqiptare. Bashkia e Fierit, kjo pjese e qeverise shqiptare po ndihmon, (pa dijenine e qeverise shqiptare ne Tirane?) te perkujtohet nje grek qe punoi per te crrenjosur gjuhen shqipe te mallkuar!
  Ketu rruget tona ndahen: Kush eshte shqiptar sot duhet te jete, me mend te pakten, ne Fushebardhen heroike por te braktisur nga qeveria. Kush eshte kunder Shqiperise le te shkoje pas Janullatosit ne Kolkondas.

  Reply to this comment
  • Pëllumb zaimi August 16, 19:19

   Dante? Unë jam me ju të Fushëbardhës sot,nesër e mot pas moti ? Gëzuar festën e madhe te patriotizmit fushëbardhas dhe pas këtij urimi kam një thirrje “Janullatos ik”! Ata qeveritarë dhe bashkiakë që do te vené né festimet e Janullatosit kanë përbuzjen time më të madhe!? Nuk rilind Shqipëria duke rivrarë Fan Nolin dhe duke nxjerë në skenë Kozma Etolin !?? Nderime! Edhe njëherë gëzuar festën e patriotizmit dhe te shqiptarizmit fushbardhas! Tung!

   Reply to this comment
 31. mirel August 16, 14:58

  Lord Bajroni kur vizitoi Ballkanin ka shprehur per greket:
  “Jeta e perditshme e cdo greku eshte lufta e vazhdueshme kunder te vertetes”

  Reply to this comment
 32. ARUSHA August 16, 16:09

  SHQIPTARET TE GJITHE E SHIKOJNE FENE SI MJET FITIMI DHE NUK JANE BESIMTARESE , SE TE SHUMTET JANE HAJDUTE , TRADHETARE, HILEQARE , LEKISTE , VRASES , E HANE DERRIN ME GJITHE BISHT DHE RAKINE E KANE NE VEND TE UJIT ! FEMRAT MYSLYMANE DALIN ME GJOKSIN E HAPUR , LLERET DHE SQETULLEN PERJASHTA , FUSTANET E FUNDET PERMBI GJUNJE, DHE PIQEN NE DIELL ME RROBA PLAZHI DHE MBI TE GJITHA NUK KANE DESHIRA TE BEJNE BAMIRESIRA TEK TE VARFRIT POR MERREN GJITHE JETEN ME EGOIZMIN E TYRE TE FRE !

  TE GJITHE SHQIPTARET JANE TE PA FE SE I DUN TJETRIT TE KEQEN DHE JO TE MIREN , NJELLOJ SI TE GJITHE POLITIKANET E PD me SALEN NE KRYE DHE PUSHTETARET SI BASHA FULLANI NISHANI DHE TOPALLI ME SHOKE QE E SOLLEN SHQIPERINE NE KETE DEREXHE ! TUNG ORE TUNXHAT E ISLOMIT

  Reply to this comment
 33. lis dushku August 16, 20:37

  @ilia 2 Ja,ta them une pse shkrimi i gjuhes shqipe nga Pal Engjelli,Gjon Buzuku,Pjeter Bogdani,Teodor Haxhifilipi(Dhaskal Todri) nuk u perhap ne popull.
  Ne vitin 1803 ne Elbasan shpertheu kolera.Nuk ishte mbushur viti,qe Dhaskal Todri ishte vrare ne menyre konspirative rruges duke transportuar nga Venediku shtypshkronjen me te cilen do te shkruhej gjuha shqipe.Patrikana greke e Stambollit nuk u mjaftua me vrasjen e Dhaskalit,por perhapi nder popull trillimin,qe shkak i semundjes se koleres ishte zemerimi i zotit me familjen e Dhaskalit,qe ruanin doreshkrimet e Dhjates ne gjuhen shqipe,qe ishte nje gjuhe e “mallkuar”.Ishte vete familja e dhaskalit,qe u detyrua te djege publikisht gjithe vepren e tij ne gjuhen shqipe,per te shpetuar nga lincimi i kishes.Keshtu kishte ndodhur edhe me Pjeter Bogdanin,te cilin turqit e c`varrosen dy here dhe e dogjen me gelqere gjoja si shkak te murtajes.Konspiracioni turko-bizantin i kushtoi shqiptareve 500 vjet vonese.

  Reply to this comment
 34. katarakti March 17, 21:53

  Ore si e doni me shqip se shqip ju. Se greqisht une nuk di: – Nuk e duam Shen Kozmane tuaj, qofte me i miri i botes, nuk e duam Janullatosin. Nuk i duam ata qe pellasin 5 here ne dite nga maja e xhamise dhe perkrahesit e tyre. Kthehuni nga keni ardhur: – ne Greqi dhe Turqi. Shqiperia eshte e shqiptareve pa dallim FEJE, krahine dhe ideje. Kuptuat.

  Reply to this comment
 35. Liri March 18, 00:09

  Ja edhe nje tjeter mysliman me emrin Xhevdet Shehu qe me menyren e vet sulmon indirekt ortodokset me fjalet e ateistit dhe provokon harmonine fetare. Trillimi i Shehut tregon antiortodoksine dhe antikristianizmin. Ndersa profesorin ateist mendon se eshte akoma ne kohen ideologut ateist Enver Hoxhes. A eshte kjo bashkeekzistence fetare??? Duhet ta shohe qeveria kete se po i del huq eksporti i harmonise fetare.

  Reply to this comment
 36. Liri March 18, 00:14

  Po Noli mos ishte edhe antishqiptar?????? Se Noli ia perktheu sherbesen kishtare ne shqip dhe i dha shqiptareve himne lavderuese per ta lavderuar si mbrojtes te ortodokseve. Kete bene edhe Peshkopet e tjere te Autoqefalise parakomuniste.
  Ja dhe fakti qe tregon dobesine dhe nivelin ortodoks ne studimin e teoricienit Pellumbi.

  Reply to this comment
 37. Alphade March 18, 02:23

  Komentet e shumta tregojne se PROFESORI ka kapur nje teme kyc qe i sherben aktuali-
  tetit duke e analizuar ne planin poltik,filosofik dhe sociologjik….!!!
  PROFESORI ka bere nje analize te shkelqyer dhe cilido qe ve ne pikpyetje ”verasitetin” e
  shoqerise se sotme shqiptare qe analizon PROFESORI , i ben nje sherbim te vyer armiqe-
  ve tradicionale te Shqiperise , ku nen petkun e fese kane kerkuar dhe kerkojne gllaberimin
  e kesaj toke te begate qe shtrihet ne buze te Adriatikut , me nje pozicion strategjik te lakmu-
  eshem nga hienat e pangopura . Kam qene kudo ne Europe dhe Ameriken si kontinent dhe
  dua te them se as Zvicera , as edhe shume vende te tjera qe kane ecur me shekuj perpara
  as qe krahasohen me vendin tone te bukur me klime mesdhetare ku mpleksen te gjitha
  mikroklimat e bites ….Kjo eshte Shqiperia !! Po e keqja e saj jane poltikanet qe i sherbejne
  te huajit dhe jo Atdheut , e kane mendjen te hajnia, grabitja e plackitja e popullit shqiptar …!!

  Reply to this comment
 38. Agimi March 18, 05:25

  Profesor Pellumbi, te falenderojme per shkrimin,Shqiperia dhe shqiptaria jane prape ne rrezik,ky rrezik eshte I hapur nga Serbet dhe I kamufluar nga Greket,te cilet kane sjelle kalin e Trojes Janulen,qe komenton me emrat;Roberta,,etj.Ne shqiptarer duhet te ngrejme koken dhe te mbrojme identitetin tone.Prifti Janulla eshte sherbetor I ekstremit Grek qe lufton per asimilim e shqiptarve,dhe cfare nuk kane bere greket per 100 vjet ky palaco e ka arritur per 20 vjete;te percaje shqiptaret, dhe keshtu eshte shume kollaj per ti sunduar,dhe asimiluar.

  Reply to this comment
 39. Kor-ca March 18, 07:04

  E lashe nje koment por nuk e shoh.
  Po e perseris.
  Ne libri :zeusi” faqe 305 te autorit Rasim B., citon Zhan Klod, (qe une nuk e kam haberin se ceshte ky), te kete thene: “Murgu Kozma,………dhe Kurt Pashe Berati dha urdher per ta vrare duke e ngulur ne hu.”
  Do te qe me mire qe keta 2 autore te na thonin ne nje ze, se ndoshta ja moren shpirtin nje murgu, duke e varrur te ngulur ne hu.
  Po kush e beri kete kur ne ato vite edhe Greqia ishte e pa krijuar ndersa Shqiperia jone qendroj ne barkun e Turqise dhe lindi si lindi, nje shekull me pas .Fajin e ka goja e ketij murgu !
  Po perse nuk e vrrane osmanllinjte por na i lane neve per ta bere , mor Pellumb.?
  Ne librin “Zeusi” faqe 191-200 eshte lista e fshatrave arvanite. More mos jane gje greket raca jone e Ilireve te jugut se edhe greket sikur thone te kunderten?
  Po perse more Pellumb mos do duhet qe edhe Papa te jete pa tjeter pjelle e ritur ne Rome?
  Ore Pellumb, ne orthodokset e dime qe ju kemi vellezer te osmanizuar, se ashtu ju behej me mire, por ne oborrin e vellait ortodoks, perse hithni gurre dhe jo molle?PERSE?
  Ore po tere ata ortodokse qe ti permende me lart mos dinin vetem shqip dhe jo greqisht ?
  Pyetje: -Ne kete rast ju Pellumb si e ndjeni vehten, per tolerusi apo do te jesh i toleruari midis nesh vellezerve shqiptare te dy besimeve?

  Reply to this comment
 40. ilia March 18, 11:29

  Nje paragraf eshte shkruar nga z.Pellumbi per Shen Kozmain dhe ketu ka perseritur gjithe standartin e sotem te artikuluar nga te tjere, lidhur me jeten dhe vepren e Tij. Akuzat ndaj Shen Kozmait kane filluar pas viteve 90`, nga disa historiane, sepse historiografia e periudhes 44-90, nuk e ka permendur Shen Kozmain nen kete drite nacionaliste dhe shoviniste dhe armik te gjuhes dhe kultures shqipe, sikurse po ndodh keto 20 vitet e fundit.
  Madje eshte permendur (gabimisht) viti 2014 per kryerjen e festimeve te 300 vjetorit te lindjes sepse ajo ka qene ne vitin 2013. Nuk mund te tipizohet nje murg i shekullit XVIII dhe i shpallur Shenjtor dhe te cilesohet ekskluzivisht si “agjent” me qellim helenizimin e jugut te Shqiperise, vetem me 2-3 paragrafe, te nxjerra s`dihet se nga ku, dhe per mendimin tim te paverteta, sepse po te ishte ndryshe historiografia komuniste do te kishte bere lincimin teresor te Tij, sikurse e ka bere (dhe pa fakte te mireqena), duke akuzuar Kishen Greke per vrasjen e PN Luarasit, Dhaskal Todrit dhe PK Negovanit, etj.
  Persa i perket veprimtarise se Shen Kozmait ne Shqiperi, per kete flasin edhe pasardhesit e banoreve te vjeter te trojeve Fier-Berat-Lushnje dhe po te kishte patur tendenca nacionaliste, do te gjendej se paku dikush qe te fliste kunder Tij. Ne fakt te gjithe e trajtojne si Shenjtor (dhe e kane trajtuar), te asaj zone por edhe te gjithe Shqiperise, pa dallime fetare dhe kjo flet ne te kundert te cilesimeve te disa historianeve qe kane mendim tjeter.
  Psikologjia dhe ndergjegja e popullit eshte historiografia e vertete e Shqiperise, sepse ne teresine e saj, ne kohe dhe hapesire, kjo ndergjegje nuk gabon. Personat e vecante qofte keta edhe historiane, ne cdo kohe kane peshen e ndikimit subjektiv te kultures, politikes, fese, etj., sikurse ka ndodhur keto vitet e fundit.
  E verteta eshte se Kozma Etoliani erdhi si murg misionar, me qellim ndaljen e procesit te frikshem te islamizimit qe ne shekullin XVIII po merrte permasa galopante dhe perhapjen e arsimit, ne funksion te forcimit te besimit orthodhoks, sepse Perendia kerkon edhe perdorimin e logjikes per arritjen e besimit te vertete, pra mendjen dhe zemren te bashkuara.
  Fakti i perdorimit te greqishtes eshte dhe nuk kishte ndonje gjuhe tjeter ne ate kohe me anen e se ciles mund te perhapej arsimi, pervec saj, sepse shqipja e shkruar nuk ekzistonte.
  Theksimi i disa aneve ose i disa fjaleve a paragrafeve te marre te shkeputura, mbi bazen e te cileve eshte nxjerre konkluzioni i pergjitheshem sot nga disa historiane, pa u pare ceshtja ne teresi, nuk tregon profesionalizem dhe qetesi, te domosdoshme keto per historianin per te nxjerre konkluzione te sakta. Aq me teper qe kjo pastaj merret si fakt i mireqene dhe perseritet ne menyre shabllone edhe nga te tjere, si ne rastin e z. Pellumbi.

  Pershendetje te gjitheve!

  Reply to this comment
 41. Claus March 18, 16:02

  Me mosdeshiren per te komentuar ne kete media, shkrimi i filozofit Pellumbi me intrigoi disi duke me dhene nje impuls per te hedhur ca rreshta ne kete media qe vetem kenaq nje kontigjent te caktuar njerezish, per te mos thene nje mase te madhe pensionistesh qe japin dhe marrin intervista per ti lexuar ato vete perseri.

  Ne kete rast me ben pershtypje edhe evoluimi ne hapesire dhe ne kohe i z. Pellumbi, dikur filozof dhe pedagog i shquar i teorise marksiste-leniniste, ku idealizmi si rryme shoqerore per te nuk kishte aspak vlere, per te mos thene se ishte tejet reaksionare, perballe rrymes materialiste e cila duhej te ishte per shoqerine e vetmja rryme mbi te cilen shoqeria duhej te mbeshtetej dhe te ecte perpara.

  Tani me kalimin e viteve edhe filozofi Pellumbi paska kuptuar dhe arsyetuar qe ” feja si opium per popullin” nuk na paska qene vetem nje “hashash” per te vene ne gjume, por paska kontribuar dhe paska hedhur bazat e filozofise duke ndikuar ne shnderrimet e medha shoqerore ne shekuj.
  Deri ketu i jap te drejte, se nuk besoj se andej nga vitet `80 do te mund te mbante ndonje leksion te tille ne auditoret e Shkolles se Partise V.I.Lenin, a diku ne ndonje fakultet filozofie.

  Atehere ata qe i jepnin vlera aq shume ideologjise idealiste merreshin si te parapambetur, ateizmi mbeshtetur mbi dialektiken materialiste merrej per ate kohe si te perparim, dhe ithtaret e teorive te M-L. do te ndriconin boten!

  Tani bej pyetjen dhe direkt bile: Ka ecur perpara z.Pellumbi apo ka bere hapa te medhenj prapa?

  E pergezoj per kete shkrim filozofik ku flitet per lidhjen midis “fese dhe politikes”, qe te them te drejten me duket nje copy-paste e filozofeve te sotem ne USA dhe Europe, emrat e te cileve nuk dua t`i jap dhe ne kete rast perseri e vleresoj, se dicka ka lexuar dhe nuk ka mbetur vendnumero.
  Po me Shen-Kozma-in, c`pati?

  Perse kundershton veten kur ben tere ate shkrim mbi “fene dhe politiken” nga e cila dhe vete ai ka aq shume aksese ne media duke bere te tilla artikuj, ndaj te cilave diku tjeter do te ishte vene ne gijotine?

  Natyrisht qe feja ka ndikuar ne politike ketu dhe mijera vjet. Problemi eshte se si njeriu e koncepton Zotin. Larg apo afer, te misheruar ne Njeri, si dikur tek faraonet, apo si nje Krijese qiellore, rrethanore apo kozmike. E kush mund ta ndaje trinomin Zot-Njeri-Natyre per te vepruar ne jete si nje qenie kaotike?

  Ka qene vete Kristianizmi ai faktor qe i ka mundesuar njerezimit ecjen e shoqerive perpara, sepse ka qene dhe eshte nje Fe ne dinamike dhe ne proces ku idete dhe ideologjite shperthejne duke rrokullisur shoqeri dje sisteme.
  Vete filozofi aq pedant Kant lexoi “Emil” e francezit Rousseau dhe u entuziazmua nga teorite e tij mbi edukimin dhe ja, i perqafoi pa nje pa dy ato, duke bere te plotesonin njera-tjetren.

  E tere filozofia perendimore ka qene nje gershetim teorish dhe ketu nuk dua te zgjatem dhe tere kete cilesi e ka trasheguar nga teorite kristiane, nga “dogmat” e saj qe nje dite do te mund te thyheshin me lehtesi apo veshtiresi.
  Trinomi Zot-Njeri-Natyre na ka sjelle ne keto dite, te mira apo te liga qofshin, por nje pyetje dua te ngre perseri:

  A e gjen Pellumbi kete dinamike, keto procese dialektike tek feja Islame?
  Nese do te thote Po, do te genjeje.
  E pra feja Islame ka mbetur nga shek. VII e deri me sot ashtu sic ka qene. E ngurte, e pandryshuar, e eger, e pareformuar, duke mos i hapur rruge asnje lloj ideje dhe ideologjie. Kurani dhe Sharia jane ligjet e vetme qe duhet te zbatohen ne keto kohe, pra ne shek. e 21. Devijimet te cojne ne prerje kokash.

  Ne kete pjese z.Pellumbi kalon si pak perciptazi duke na sjelle shembuj xhihadistesh dhe mercenerash siriane!
  A gjen ndonje filozof qe te filozofoje mbi Kuranin, z. Pellumbi?
  Pyetje pak me spec, por tek feja kristiane ja pra qe gjen dhe me bollek, bile, nga te gjitha rrymat shoqerore.
  Dhe natyrisht qe politika europiane ka patur mbeshtetje ne fene kristiane. Po ku do te mbeshtetej valle?
  Ajo ishte pjese perberese e njeriut, ishte pjese e pandashme e tij ne jete.

  Dhe ja ne kete prizem duhet pare dhe Shen Kozmai, si percues i nje feje kristiane, e cila perballoi sulmin me te eger nga Lindja, si asnje besim tjeter dhe jo duke shkruar brockulla me “antishqiptarizma” dhe “antikombetarizma”!
  Beheni qesharake ne kete kontekst.
  Ai ishte simbol i atij besimi qe i jep kesaj bote zhvillim dhe prosperitet, simbol i kristianizmit.

  Po ja qe gazeta “Islami-Hoxha” na e kishte futur si pyke “Shen Kozmain” ne kete leksion filozofie te Pellumbit.

  Dhe nuk kishte si te ndodhte ndryshe. Ketij mediumi u del edhe ne enderr Shen Kozmai i viteve 1770 duke menduar se ne cdo shkrim mbi fe apo filozofi ai duhet te trajtohet sipas politikes redaksionale te saj.

  Ja pra qe edhe ne kete rast feja ndikon ne politike, ne politken redaksionale te nje mediumi si “Dita”.
  Por absurdi eshte se ne kete rast nuk eshte fajtor Shen Kozmai, qe ka vdekur ketu e 250 vjet me pare, por devijimi i balancave Zot-Njeri-Natyre apo me mire Islamizem-Komunizem-Ballkanizem qe na ka sjelle ne kete derexhe ku jemi sot.
  Pershendetje

  Reply to this comment
 42. ben March 18, 22:25

  Kur diskuton dhe nje idiot bithcpuar e bithpalare si AAnusi Pellazg per Shen Kozmane gjeni. Po te vini re ky plakushi idot me emrin Pellazg ri pa gjume nate e dite roje prane kompiuterit te shprehe dy fjalet me te preferuara te tij : AAnus dhe Dylber.
  Fjalen Dylber e ka mesuar nga gjysherit e tij osmane.
  Mos na lente Allahi pa idiote dylbere si AAnusi Pellazg.
  Si nuk e mbylle AAnusin nje here. Nuk ke faj se ke mesuar te shkruash ne komp.dhe i gezohesh vetes per kete sukses te madh.
  A do me thuas ku ne vrime te alese,apo si ke qef ti te AAnusit eshte futur i shkreti Allah i madherishem. Te kripsha trute o AAnusi qe ngreh AAnusin 6 here ne dite per nder te Allahit meshiremadh.Ky Aallah i madherushem te ka lene idiot. I mjeri ti.

  Reply to this comment
  • Pellazgu March 19, 00:11

   @beni-qeni

   Hë mor zagar i Anusit, nuk të rrihet pa u gërricur? Po ç’ke o kone joshqiptare që e kruan. Sa herë shkruan, aq herë tregon sesa gomar je. Ik ore idiot lexo ndonjë libër që të mësosh të shkruash e të flasësh, pasi, edhe pse s’je shqiptar, jeton mes shqiptarësh. Bëj të fala Anus Qenullatosit që të pallon kurvat e shtëpisë, more beni-qeni.

   Reply to this comment
 43. Taku halabaku March 18, 23:43

  Per kete shkrim,te perseritur si teme, me dhjetra here gjate ketyre viteve,bie ne sy pakesimi i komentuesave,pavarsisht se duket si numur i larte,shumica e tyre,mbi 85%,jane te mbartura prej vitit 2014,kur u festua dita e LUMNUESHME e SHEN KOZMAIT,e vetem 15 %,jane te ketij shkrimi.-Kjo tregon edhe nje here se njerzit po e kuptojne dredhine e pseudopatrioteve,e po distancohen nga sharlatanet e nxitesit e turmave.
  Persa i perket komenteve,vetem komenti i [email protected],eshte profesional e i permbush kriteret e nje shkrimi kritik,per temen ne fjaje.
  -Ndersa ai tjetri,cope @Pellazgu,nuk eshte gje tjeter, vetem nje sharlatan komik,me mendime te pocaqisura e te konsumuara,duke njohur edhe familjen biollogjike te personit ne fjale,me disa viktima skizofrenesh dhe epileptikesh,eshte e kote t’i pergjigjesh,ky tip duhet injoruar !

  Reply to this comment
  • Pellazgu March 19, 00:07

   @Taku halabaku

   Duhet të më injorosh o fëlliqësirë, sepse nuk je as si kaka ime, por ti moj kërmë ke bërë të kundërtën. Unë të jap fjalën që me një gomar si ty more hale nuk merrem, ashtu si nuk jam marrë sa herë që në këtë forum ke dhjerë nga goja pizgën që truri yt e prodhon me sasi industriale. Si ty more pordhë e Anusit, si atë @beni-qenin, që i pëlqen t’ia bëjnë mamanë shqiptarët ndaj edhe gërricet, (në mos qoftë i njëjti pleh që ndërron emrin e na çan trapin këtu) të shkon për shtat Anusi dhe vazhdoni ta hani mutin e tij, por mos na e hidhni këtu në forum se na qelbët.

   Reply to this comment
 44. gjermani i fundit March 19, 00:42

  shkrimi i z.Pellumbi i perfshire ne liber kap disa pikepamje mbi vlerat dhe antivlerat, kulturen dhe veshtrimet filozofike. Ne fakt permendja e ketij shenjtit nuk ka pasur qellim – mendoj une – qe te gjykoje se ai ishte shenjt apo jo, por sesi politika e perdor fene per qellimet e saj. E pare ne kete drite, mbi gjysma e 100 komenteve “qellojne” jashte tabeles, dava Roberta dhe grupi i irrituar i murgeshave orTHodokse(me TH si e duan keta). Une s’e di ket punen e shen Kozmait dhe as me zgjon kureshtjen, se mos eshte heroi i pare greko-ortodoks? U çmenden papute duke germuar per varre ushtaresh greke qe heroikisht paskan çliruar çfare(!!!)? Cliruan Panaritin duke e masakruar nga plaku e gjer tek femija ne barkun e nenes? Ndjesia e pergjithshme e shqiptareve ndaj kishes ortodokse dhe kreut Janullatos eshte kjo, qe ky person po e perdor politikisht kishen ortodokse ne hulline e interesave te shovinizmit grek. Ketu luhen interesat kombetare; ne shekullin ku jetojme interesat kombetare besoj se juridikisht qendrojne mbi besimet fetare. Po qe se biem dakord per kete atehere kemi kursyer mjaft kohe me murgeshat si Roberta, se s’po na merr malli shume per shenjtore dhe papu me veladon, as per hoxhe, minare e compagnia bella. Pastaj, le te marrim argumentin e thjeshte; çfare kerkohet? Jo nje here eshte kekuar qe z.Janullatos te largohet nga drejtimi i Kishes ortodokse shqiptare. Ka ndonje klauzole qe nuk e lejon kete absolutisht? Nuk e di rregullin, mos valle grijme kot sallate, ky do jete si Papa i Romes qe eshte zgjedhur Perjetesisht? NUk po thote njeri qe te ndalohet feja ortodokse, jo, po kerkohet qe te vendoset nje prift i devotshem ortodoks shqiptar. Eshte shume e thjeshte! Nese pohohet qe Janullatos eshte i pazevendesueshem, atehere ky duhet shpallur profet dhe librit te besimeve fetare ti shtohet nje fe e re, Feja Janullatos, ku te hyjne deshmitare Roberta dhe murgeshat e kush te doje. Kurse shkrimi i z.Pellumbi nuk trajton specifikisht kete gje, biles do ishte e udhes qe ne nje interviste ti kerkohej mendim z. Pellumbi mbi problemin, sepse e ka permendur shkarazi si shembull per ilustrim, qe feja dhe politika perdorin dhe shperdorin njera-tjetren.

  Reply to this comment
 45. Taku halabaku March 19, 05:17

  Epo kur u be edhe i biri i budallackes,te nxjerre gjoksin,qe e ka si te pules ,mos mbette debil pa dhene mend.O cope @Pellazgu,po ti je race budallenjsh e debilesh o katran,e njeh veten apo te ta bej une prezantimin ketu ne -“forum”-,mize muti,e race batak…!

  Reply to this comment
 46. ben March 19, 13:48

  Pellazg dukesh bindshem se je “shume i squt”.D.m.th shume debil.Ndoshta per ty kane nevoje diku ne vendet islamike te prapambetura te lindjes.
  Mos humb kohen ketu.Ne orogjinen tende ne Islamabad do gjesh vellezerit tend.

  Reply to this comment
 47. ani March 23, 17:42

  nuk jam dakort me shkrimin e servetit. shum tendencioz. me qellim qe te rruhet harmonia ene toleranca fetare nuk duhet me u botu kesi lloj artikuj. nuk e nderton por e shkaterron ate qe veni yn mburret. cdo ndodh sikur te krishteret te pergjigjen me te njejten gjuhe? lutje redaksise komentet qe permbajne sharje dhe fyerje raciste, fetare etj te mos publikohen. nuk krijojne dialog por lufte. kemi nevoje per paqe. sharjet dhe ofendimet per shejtoret e kishes dhe drejtusit jan te papranushme.mjaft mo se e keni tepru.

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Njoftim

Njoftim

Njoftim