Shtabi që udhëhoqi Ushtrinë dhe Luftën

July 10, 2016 10:16

Shtabi që udhëhoqi Ushtrinë dhe Luftën

 

-Dokumente dhe detaje interesante, në 73 vjetorin e krijimit të Shtabit të Përgjithshëm-

Nga SALI ONUZI

 

Më 4 korrik 1943, Këshilli i Përgjithshëm Nacionalçlirimtar, do t’i jepte dymbëdhjetë shqiptarëve, secilit, një mandat të barabartë për të udhëhequr e drejtuar Luftën Antifashiste Nacionaçlirimtare të popullit tonë. Kjo skuadër udhëheqëse, kjo komandë kolegjiale, u themelua si Shtabi i Përgjithshëm i Fuqive të Armatosuna Nacionalçlirmtare, si Shtabi i Përgjithshëm i Luftës Nacionalçlirimtare, është emërtuar në histori si Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Nacionalçlirimtare dhe është nderuar në Kongresin e Përmetit si Shtabi i Përgjithshëm Nacionalçlirimtar. Kjo ka qenë e vetmja dekoratë për të, nëse mund ta quajmë kështu, sepse si institucion, si forum, ai nuk është dekoruar ndonjëherë!Si individë, po. Tre prej tyre, Spiro Moisiu, Ymer Dishnica dhe Abaz Kupi (në kohën e Demokracisë) janë dekoruar me urdhrin më të lartë të shtetit shqiptar “Urdhrin e Flamurit Kombëtar” dhe gjashtë prej tyre, Enver Hoxha, Mehmet Shehu, Bedri Spahiu, Myslym, Peza,Haxhi Lleshi  dhe Mustafa Xhani janë dekoruar më parë me titullin “Hero i Popullit”.

Më 10 korrik 1943, Këshilli i Përgjithshëm NÇ dhe Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë NÇ me një Proklamatë njoftuan publikisht dhe zyrtarisht krijimin e Shtabit të Përgjithshëm të Fuqive të Armatosura Nacionalçlirimtare. Në fakt, vendimi ishte marrë më parë. Në mbledhjen e datës 4 korrik 1943,“Këshilli i Përgjithshëm Naçional Çlirimtar vendosi të organizojë Shtabin e Përgjithshëm të fuqive të armatosuna Nacional-çlirimtare”. Shtabi i Përgjithshëm, sqaron vendimi, “asht qendra organizative,politike dhe operative e gjithë fuqive të armatosuna antifashiste.”( AQSH, f.nr 40, dosja nr 3. F.17).

7-Foto e faqes se pare te procesverbalit te mbledhjes se pare te Shtabit te Pergjithshem,date 5 korrik 1943, botuar ne vellimin e " Dokumente ..." te botuar ne vitet 1965 dhe 1976

Foto e faqes se pare te procesverbalit te mbledhjes se pare te Shtabit te Pergjithshem,date 5 korrik 1943, botuar ne vellimin e ” Dokumente …” te botuar ne vitet 1965 dhe 1976

Edhe të nesërmen, më datë 5 korrik, në mbledhjen e  parë konstituive, në prani të 12 anëtarëve të Shtabit të Përgjithshëm, duke folur për kompetencat e Shtabit, Enver Hoxha shprehej se: “Shtabi, udhëheqësi i Luftës NacijonalÇlirimtare, ka kompetencë të plotë të bajë luftën, ta zhvillojë, ta organizojë dhe ta udhëheqë në bashkëp.(unim) me Kësh(llin ) e P.(ërgjithshëm Naç(ional)-Çlirimtar”.

Në fjalën e tij major Spiro Moisiu theksonte se: “Shtabi 1) Qendër organizative e  Luftës.(ës) Naçc.(onal)-Çli.(rimtare)- (1)Mobilizimi, Transportet-Financat, komandant, 2)Qendër politike- formon politikisht ushtrinë e popullin, -ta edukojnë popullin, të sigurohet morali i naltë i ushtrisë e i popullit, me Buletine, Trakte-3) Qendër operative-operasjonet, Lidhjet gjerarkike me komandat ma të nalta – Të arrijë në kryengritjen e përgjithëshme.” (AQSHF.41/APL.v.1943.D.1.fl.2)

Pra, Shtabi ishte zgjedhur me vota nga Këshilli i Përgjithshëm ANÇ, si organ  i drejtimit të Luftës ANÇ, pra i kishte kaluar atij kompetencat ushtarako-politike të drejtimit. Në Rezolucionin e Këshillit të Përgjithshëm Nacional Çlirimtar shkruhet tekstualisht “Shtabi i Përgjithsëm asht i pa-mvarun në rrethin e kompetencës së tij, ashtu siç asht shënue më nalt” (AQSH.F.40. viti 1943.dosja 3.fl.17)

Shtabi i Përgjithshëm nga ana e tij, po atë ditë, votoi dhe zgjodhi kryetar të tij major Spiro Moisiun dhe Enver Hoxhën, komisar.

Këshilli i Përgjithshëm, si organ pushteti  kishte zgjedhur anëtarë të Shtabit të Përgjithshëm, personalitete të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Tre prej tyre, Myslym Peza, Haxhi Lleshi dhe Mustafa Xhani ishin komandantë çetash antifashiste e partizane, të shquara në luftë kundër pushtuesve italiane,  katër të tjerë, ish-oficerë të ushtrisë shqiptare, major Spiro Moisiu, major Abaz Kupi, toger Bedri Spahiu dhe nëntoger Dali Ndreu, kishin bërë emër në qëndresën kundër pushtuesve fashistë italianë, dy të parët në shkallë kombëtare dhe dy të tjerët në krahinat e tyre. Pesë të tjerë, si Enver Hoxha, Mustafa Gjinishi, Ramadan Çitaku, Ymer Dishnica, Sejfulla Malëshova, si dhe Dali Ndreu e Bedri Spahiu, ishin politikanë të Frontit Nacionalçlirimtar dhe drejtues (anëtarë të Komitetit Qëndror) të Partisë Komuniste. Malëshova dhe Dishnica ishin intelektualë të spikatur. Kësisoj mund të thuhet me plot gojë se, ky ishte një Shtab ushtarako-politik, i përgjithshëm, jo vetëm se do të komandonte gjithë njësitë dhe repartet e Ushtrisë Nacionalçlirimtare, por po ashtu, do të merrej me gjithë aspektet e Luftës e të Ushtrisë Nacionalçlirimtare,me formimin politik të Ushtrisë  e të popullit kryengritës, si edhe me marrëdhëniet me forcat aleate ndërkombëtare (aleatët e mëdhenjë dhe aleatët fqinjë antifashistë, jugosllavë dhe grekë).

Ai nuk ishte një Shtab i Përgjithshëm ushtarak klasik, siç e ka vënë në dukje me të drejtë historiografia ushtarake. Ai para së gjithash ishte një Shtab i Përgjithshëm lufte, ku gati gjysma e tyre nuk ishin aspak ushtarakë, por njerëz të politikës, të kulturës, të ekonomisë e të fesë. Pra, ishte Shtab i Përgjithshëm i Luftës, në të cilin secili nga anëtarët kishte një rol për të luajtur dhe nuk është se, për shembull Sejfulla Malëshova, ishte aty simbolikisht, sepse nuk ishte ushtarak – siç është interpretuar ndonjëherë. Pikërisht Sejfulla Malëshova, (profesor filiozofie, kishte mbaruar në Leningrad Akademinë ushtarako-politike në vitet 1926-1927), duke diskutuar pas Enver Hoxhës në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm NÇ më 4 korrik theksonte se “Lëvizja e çetave ka ardhë në një shkallë të tillë zhvillimi sa që s’asht e mundun të bajë asnji hap përpara pa një qendër, që të lidhë e të organizojë operacionet në shkallë kombëtare.”… duhet me domosdo me organizue nji ushtri kombëtare, me një qendër si shtab i përgjithshëm”. (AQSHf.40dosja 3 viti 1943.f16/A).

Vetë anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm, krahas drejtimit operativo-strategjik të Luftës dhe të Ushtrisë, shkruanin artikuj në shtypin nacionalçlirimtar dhe udhëhiqnin gjithë punën që bëhej në këtë fushë. Buletinet e Shtabit të Përgjithshëm, buletinet dhe artikujt që botoheshin te gazeta “Bashkimi”, te “Zëri i popullit” etj, janë shkruar në një nivel të lartë jo vetëm luftarak, por edhe politik, kulturor e publicistik. Është për ardhur keq që shumica e tyre deri me sot kanë mbetur anonimë.

Po kaq saktë emërtimi i Shtabit të Përgjithshëm del në vulën e tij, në të cilën ai titullohet: “Shtabi madhor i Luftës Naçional Çlirimtare”. Me këtë emërtim janë vulosur gjithë dokumentet e dala nga  Komanda e këtij Shtabi prej datës 21 korrik- ndofta edhe data e parë e përdorimit të saj. Herë pas here, siç shkruhej edhe në vulën e tij, Shtabi emërtohej, në të folur dhe në dokumente, edhe si Shtabi Madhor ose Shtatmadhoria, duke respektuar kështu traditën me të cilën ishte emërtuar historikisht, që nga krijimi i tij, më 5 maj 1913, Shtabi Madhor i Ushtrisë shqiptare.

Në kohën kur po krijohej Shtabi i Përgjithshëm, situatat po zhvilloheshin me shpejtësi. Partia Komuniste shqiptare po punonte për zbatimin e direktivave të Kominternit për krijimin e “Fronteve të bashkuar  Nacional Antifashist” me të gjitha forcat patriotike, pavarësisht nga pikëpamjet e tyre ideologjike, por dhe të direktivave të aleatëve perëndimorë, për të arritur në një mirëkuptim e bashkëpunim ndërmjet forcave të rezistencës në vendet e pushtuara.

Në dokumentet e miratuara në Konferencën e Parë të Vendit të Partisë Komuniste Shqiptare, shkruhet: “Balli kishte grumbulluar një pjesë të nacionalistëve…dhe shumë nga ata që donin të luftonin madje që “kanë luftuar dhe vazhdojnë të luftojnë me armë në dorë kundër okupatorit”. Dhe me këta “është e mundur të krijohet Fronti i përbashkët Nacionalçlirimtar”( Historia e Popullit shqiptar gjatë luyftës së dytë botërore dhe pas saj ( 1939-1990), Tiranë 2008 f.62)

Pikërisht në këto ditë të krijimit të Shtabit të Përgjithshëm, po në Labinot më 10 korrik Këshilli i Përgjithshëm NÇ diskutoi rreth bisedimeve me Ballin Kombëtar për një marrëveshje të mundshme me të, për integrimin e tij në LANÇ. Skema do të ishte ajo e Konferencës së Pezës, siç ishte integruar Abaz Kupi, si individ, ndërsa çetat e tij bënin pjesë në Ushtrinë Partizane Vullnetare Nacionalçlirimtare.

Që në mbledhjen e tij të parë Shtabi i Përgjithshëm ngarkoi një komision i cili më 7 korrik hartoi një listë të kërkesave që do t’i paraqiteshin delegacionit ushtarak aleat.

Foto e vellimit te pare : Dokumente te Shtabit dhe te Komandes se Pergjitheshme... botim i vitit 1965.

Foto e vellimit te pare : Dokumente te Shtabit dhe te Komandes se Pergjitheshme… botim i vitit 1965.

Duke e parë dhe vlerësuar rrjedhën e situatave Fronti Nacionalçlirimtar po u dilte përpara atyre, po krijonte një organizëm të përshtatshëm për udhëheqjen e Luftës, një organ ushtarako-politik që do të koordinonte në shkallë kombëtare veprimet luftarake, por edhe me fqinjët e me aleatët e mëdhenj antifashistë.

Nga ana e tyre emisarët jugosllavë  bënë ç’kishin mundësi që t’i vështirësonin këto proçese. Ata, siç del nga letrat e tyre, kritikuan Enver Hoxhën dhe Ymer Dishnicen  pse  po prisnin ta krijonin Shtabin  e Përgjithshëm pas bisedimeve me Ballin Kombëtar. Ideja e Shtabit madhor të luftës e të ushtrisë ishte hedhur që në Konferencën e Pezës,ishte përforcuar në Konferencen e Pare të Vendit dhe ishin lëshuar për veprim udhëzime të qarta në mars e prill 1943.Por, forcimi i bashkimit politik të popullit sipas ideve te Konferencës së Pezës përbente vijën politike  të veprimtarisë nacionalçlirimtare, në të cilat hynin pikërisht dhe bisedimet e marrëveshja me Ballin Kombëtar. Pas tyre do të zgjidhej natyrshëm edhe integrimi i forcave të armatosura të Ballit në Ushtrinë partizane e vullnetare NÇ. Pra një front i bashkuar kombëtar NÇ dhe një ushtri kombëtare Antifashiste Nacionalçlirimtare, për të cilën do të nevojitej Shtabi i Përgjithshëm.

Por, siç duket, zhvillimi i situatave të brendshme, si krijimi i vrullshëm i çetave dhe batalioneve të reja partizane, mbërritja në prill e misionit të parë ushtarak anglez për bisedime e marrëveshje me të kërkonte një organizëm ushtarak kombëtar. Po ashtu, kriza e rëndë që kish kapur regjimin e pushtimit fashist italian, por edhe ndikimi i  emisarëve jugosllavë, bënë që në fillim të korrikut 1943 të shtrohej për diskutim dhe të krijohej Shtabi i Përgjithshëm “si një përgjigje flakë për flakë që po i japim armikut”, por edhe si një zhvillim i pritshëm, i paraparë e i njoftuar me kohë. Të dyja këto aspekte jo rastësisht i theksonte Proklamata e Shtabit të Përgjithshëm dhe e Këshillit të Përgjithshëm ANÇ e 10 korrikut 1943 me të cilën njoftohej populli për krijimin e Shtabit të Përgjithshëm dhe ftohej “Balli Kombëtar”, ashtu dhe të gjithë shqiptarët, të çdo partie qofshin, të bashkohen në frontin kombëtar antifashist, në Frontin nacionalçlirimtar”. (Dok. të Shtabit të Përgjithshëm…vellimi I, botim vitit 1976, f.18)

Por siç dihet, në Mukje Balli Kombëtar nuk pranoi të integrohej në Luftën NÇ sipas vendimeve të Konferencës së Pezës. Megjithatë, ideja dhe puna e Partisë Komuniste dhe Këshillit të Përgjithshëm NÇ për ta organizuar Shtabin e Përgjithshëm të Luftës janë një dëshmi e përpjekjeve të tyre  për t’i dhënë Luftës që më 1943 një tjetër diapazon në shkallë kombëtare.

Siç dihet historia mori drejtim tjetër. Balli, jo që nuk i integroi fuqitë e tij të armatosura në Luftën NÇ, por bashkëpunoi me pushtuesit gjermanë kundër ushtrisë nacionalclirimtare; me kohë edhe Abaz Kupi, doli nga Fronti NÇ, nga Këshilli i Përgjithshëm NÇ dhe nga Shtabi i Përgjithshëm i Luftës NÇ. Megjithatë Shtabi i Përgjithshëm edhe në kushtet e vështira të pushtimit gjerman, vijoi të zbatojë planin e tij strategjik të krijimit të Ushtrisë Nacionaclirimtare dhe, me dështimin e Ballit Kombëtar dhe të Legalitetit, pas Operacionit të Dimrit 1943-44, e rriti edhe më tej gjerësinë dhe thellësinë e punës së tij organizative dhe luftarake  me krijimin e brigadave të reja, divizioneve e pastaj edhe korparmatave. Historia e solli që “fuqitë e armatosura” të Ballit e Legalitetit, si dhe ato kuislinge, të shkërmoqen fare dhe, përveç krerëve, shumica e tyre hynë në radhët e formacioneve të Ushtrisë Nacionalclirimtare. Shtabi i Përgjithshëm Nacionaçlirimtar iu përgjigj me zotësi situatave të reja politike e ushtarake, krijoi Ushtrinë Nacionalclirimtare dhe e çoi vendin në Çlirimin e tij më 29 nëntor 1944. Këtu mbaron edhe historia e tij si Shtab i Përgjithshëm i Luftës NÇ.

Që ky Shtab i Përgjithshëm i krijuar me politikanë dhe ushtarakë ishte një Shtab i Përgjithshëm lufte, e njëkohësisht, natyrshëm edhe i Ushtrisë nacionalçlirimtare, mund ta shohim edhe më qartë në ditët e Kongresit të Parë Antifashist Nacionalçlirimtar, të mbledhur në Përmet, më 24-28 maj 1944. Në këtë Kongres, më 26 maj 1944 “Këshilli ANÇ në emër të popullit i shfaq mirënjohjen dhe përgëzimet Shtabit të Përgjithshëm t’ Ushtrisë Partizane e vullnetare Nacional-Çlirimtare që dijti të ndërtojë  dhe t’ organozojë ushtrinë t’onë popullore dhe ta udhëheqi me sukses në luftën kundra armikut të vendit t’onë.”

Por Këshilli nuk ndalet këtu. Me të drejtë vijon më tej përgëzimet e tij për Shtabin e Përgjithshëm: “Këshilli antifashist nacional-çlirimtar i shfaq mirënjohjen Shtabit të Përgjithshëm (vini re, nuk thotë më të Ushtrisë PVNÇ. S.O) që diti të mobilizojë politikisht dhe ushtarakisht të gjitha fuqitë patriotike të vëndit t’onë, të ngrerë prestigjin e vendit t’onë para botës së jashtëme dhe të mbrojë pushtetin e vërtetë demokratik e popullor të krijuar me kaq gjak e sakrifica.”

Pra Këshilli Antifashist NÇ, vetë Kongresi i Përmetit, në mendjet si dhe në dokumentet e tyre, ishin të vetëdijshëm se ky institucion nuk ishte vetëm Shtab i Përgjithshëm i Ushtrisë, por kishte qenë e do të ishte deri në fund të Luftës një Shtab i Përgjithshëm i Luftës Nacionaçlirimtare. Prandaj edhe në dokumentet e Kongresit ai nuk hezitohet të emërtohet “Shtabi i Përgjithshëm Nacionalçlirimtar”. Madje krahas përshëndetjeve që Kongresi i Përmetit u dërgoi Stalinit, Ruzveltit dhe Çurçillit i dërgoi një përshëndetje edhe Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Partizane vullnetare Nacionaçlirimtare, të vetmit organizmi shqiptar, me superlativa si vijon: “Nën udhëheqjen Tuaj të ndritur populli shqiptar ka mundur të organizojë një ushtri me të vërtetë popullore, që ka thyer të gjitha përpjekjet e okupatorit dhe të reaksionit të brendshëm, që ka nderuar Shqipërinë përpara botës dhe që është garancia e shëndoshë e një Shqipërie demokratike popullore.

Na përfaqësuesit e popullit shqiptar në këtë Kongres sigurojmë Shtabin e Përgjithshëm se nuk do të kursejmë asgjë për të ngritur më këmbë gjithë popullin shqiptar, për të mobilizuar gjithë djemtë e vajzat më të zgjedhur të vendit tonë në rradhët e Ushtrisë sonë heroike, për të shpejtuar fitoren tonë definitive mbi armikun dhe tradhëtarët e urryer të popullit shqiptar”. (Dokumente të organeve  të larta të pushtetit revoluçionar naçionalçlirimtar”. Tiranë, 1962,faqe 166)

Foto e Vules se Shtabit madhor te Luftes Nacionalclirimtare

Foto e Vules se Shtabit madhor te Luftes Nacionalclirimtare

Ky vlerësim kaq i lartë për Shtabin e Përgjithshëm në fakt indirekt bëhej edhe për Partinë Komuniste dhe Enver Hoxhën, por kjo nuk bëhej hapur e drejtpërdrejtë për ta, sepse aso kohe respektohej karakteri antifashist e patriotik i Luftës Nacionalçlirimtare. (60% e delegatëve të Kongresit të Përmetit mendohej se ishin anëtarë të Partisë Komuniste. Shih Kristo Frashëri: Kongresi i Përmetit.(24-28 maj 1944) Vështrim historiografik dhe burime dokumentare,Tiranë, 2015.f.79)

Në ditët e Kongresit të Përmetit, më 26 maj 1944 Kryesia e Këshillit ANÇ, në bazë të propozimit të Shtabit të Përgjithshëm, e njësoi postin e komandës së përgjithshme, ajo emëroi Enver Hoxhën komandant të Përgjithshëm të Ushtrisë NÇ me gradën gjeneral-kolonel dhe Spiro Moisiun Shef të Shtabit të Përgjithshëm (Shtatmadhorisë) me gradën general-major. Dy nga ish anëtarët e Shtabit,  Ymer Dishnica dhe Sejfulla Malëshova, kaluan në detyrat e reja që morën si anëtarë të  Komitetit Antifashist Nacionalçlirimtar (si qeveri e përkohshme e Kongresit të Përmetit). Dy të tjerë, Hysni Kapo dhe Islam Radovicka, në ditët e Kongresit të Përmetit, dhe Mehmet Shehu pas çlirimit të Tiranës, do të bëheshin anëtarë të Shtabit të Përgjithshëm.

Faqja e pare e procesverbalit te mbledhjes se pare te Shtabit te Pergjithshem me 5 korriki 1943

Faqja e pare e procesverbalit te mbledhjes se pare te Shtabit te Pergjithshem me 5 korriki 1943.

Ndërkohë që në prag të çlirimit, do të vritej pas shpine,  Mustafa Gjinishi, (Dëshmor i Atdheut) gjë që tregonte veç të tjerash, se sa e komplikuar dhe e vështirë ishte situata në të cilën vepronte Shtabi i Përgjithshëm.

 

Fryma e lartë patriotike e Ushtrisë NÇ, bindjet për një Shqipëri demokratike, për të cilën kishte luftuar dhe udhëhequr Shtabi i Përgjithshëm, pas Çlirimit do të binin ndesh me vijën politike që do të ndiqte  udhëheqja e Partisë komuniste me Enver Hoxhën. Po kjo i takon një periudhe tjetër historike.

Por siç thamë, që në fillim të këtij shkrimi Shtabi i Përgjithshëm ka hyrë më së shumti në histori si Shtab i Ushtrisë Partizane nacionalçlirimtare. Në thelb, edhe ky përcaktim është i drejtë pse Lufta me Ushtri bëhet dhe se, si lufta dhe ushtria, nacionalçlirimtare ishin. Por, koncepti i Luftës është padyshim më i gjërë e më i thellë, më strategjik, le të themi edhe më politik e më organizativ, patjetër me një rreze më të gjerë, tamam ashtu siç ishte  përcaktuar në Mbledhjen e parë, konstituive të Shtabit të Përgjithshëm. Ky ndryshim, ky zëvendësim u bë gradualisht edhe në dokumentet e vetë Shtabit të Përgjithshëm, në  urdhrat e udhëzimet e të cilit shënohej Shtabi i Përgjithshëm i UPVNÇ (Ushtrisë partizane vullnetare nacionaçlirimtare).

Ky ndryshim del të jetë bërë edhe në botimin e parë (viti 1965) dhe të dytë (viti 1976) të dokumentit  bazë të mbledhjes konstituive të Shtabit të Përgjithshëm me datë 5 korrik 1943, ku që në rreshtin e dytë, shënohet “u mblodh për të parën herë Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Nacionalçlirimtare i dalë nga Këshilli i Përgjithshëm Nacionalçlirimtar”, në vend të origjinalit ku shkruhet, siç thamë më lart: ”Shtabi i Përgjithshëm i Luftës Nacional Çlirimtare”. Ky veprim sa i pasaktë, aq dhe i panevojshëm, shpreh një mendësi frike të autorëve e të redaktorit të botimit të “Dokumenteve të Shtabit të Përgjithshëm e të Komandës së Përgjithshme të Ushtrisë Nacionalçlirimtare,” se mos ky institucion i Shtabit të Përgjithshëm të luftës i bënte ndopak hije rolit udhëheqës të Partisë Komuniste  në Luftën Nacionalçlirimtare. Me këtë lidhet edhe fakti që ky botim i Dokumenteve të Shtabit të Përgjithshëm nuk e ka  as Proçesverbalin e Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar, me Rezolucionin e tij që përmban vendimin për krijimin e Shtabit të Përgjithshëm, dhe nuk e ka dhënë të plotë as proçesvarbalin e mbledhjes së parë të Shtabit të Përgjithshëm më datë 5 korrik, sidomos pjesën e kompetencave të tij dhe të strukturës së vetë Shtabit. Kjo frymë natyrisht është ndjerë dhe ka ndikuar edhe studimet historiografike për Shtabin e Përgjithshëm.

July 10, 2016 10:16
Komento

26 Komente

 1. Arben July 10, 10:41

  HAHAHAHAHAHAHAHH,

  BOTIMET E VITIT 1965, TE RREGULLUARA NGA KRIMINELI ENVER, DHE KRIMINELAT FALCIFIKATOR QE KISHTE CAKTUAR PER TE MASHTRUAR NJEREZIT.

  KRIMINELAT E KANE VENDIN NE LITAR, POR PERDERISA NUK UA BEME DOT SA ISHIN GJALLE, EDHE ATJE KU JANE NUK DUHET TI LEME TE GJEJNE PAQE.

  KRIMINELAT NUK MERITOJNE PAQE.

  Reply to this comment
  • Pallumb Xuxufi July 10, 12:28

   Une besa bese 9i besoj vec professor Gurakuqit. Ai asht historian, te tjeret jane tane koqe.

   Reply to this comment
  • PO.PO July 10, 18:02

   Pjella nga prapanica e kryebanditeve , shtaze shpellash, qe kane mbijetuar vetem ne saje te parimeve humaniste te rregjimit te kaluar , kethehen tani, te perbaltin luften e lavdishme NCL te pa shembullt te popullit shqiptar,kunder
   okupatoreve nazifashiste . Ne vend te emrit shtaze te egra,te rritura ne erresiren e shpellave mesjetare,kane mesuar se eshte me mire,te vetequhen Arben,Intelo – leshi etj.edhe pse eshte i njejti idjot i felliqur .
   Keshtu duan te perziejne egjerin ,me grurin.Kjo eshte detyra e vene nga Beogradi e Athina zyrtare,ne kembim te kockave ,si ushqim per qenin,qe iu japin.

   Reply to this comment
  • mateo July 11, 15:03

   Shkrimi me i dobet qe eshte bere per Shtabin e Pergjithshem keto 26 vjet.

   Reply to this comment
   • sassati July 11, 18:15

    Mateo, me pare duhet te mesosh nje cike histori, pastaj histori ushtarake, pastaj te mesosh per Shtabin e Pergjithshem dicka,dhe pastaj mbase kupton ndonje cike nga ky shkrim.Mateo, lexo e studio, mos rri vetem duke etiketuar , pa ditur gje. Po nuk pate gje ne koke, s’ke me cfare i krahason ato qe lexon.

    Reply to this comment
   • sassati July 11, 18:23

    Mateo, ti nuk e ke lexuar shkrimin fare, ose nuk ke fare kulture per ta kuptuar kete shkrim. Lere per ta vleresuar ate.
    Meso Mateo ! Shko ne shkolle te mesosh nje cike histori !

    Reply to this comment
  • Feniks July 12, 22:57

   Kalemxhiu S.Onuzi e ka treguar DJALLEZINE e tij qe ne titull.Shkruan SHTSBI” dhe LUFTA” sikur shkruam per ca kacake te vetmuar te para 200 vjeteve e jo per EPOPENE ME TE LAVDISHME TE POPULLIT SHQIPTAR pas Skenderbeut,LUFTEN ANTIFASHISTE NACIONAL CLIRIMTARE te udhehequr nga PKSH dhe ENVER HOXHA.

   Reply to this comment
   • Akulli February 11, 19:04

    Po cfare feniksi je ti , mor ?!
    Ti s’kupton gje , dhe moskuptimin tend e quan djallezi .
    I shkreti ti !
    Nuk ka mbetur dhe s’ka per te mbetur kurre Lufta Antifashiste Nacionalclirimtare ne doren tende dhe te tjereve si ti .

    Reply to this comment
 2. Darius July 10, 10:46

  Gjithe intelektualet ne Shtab????
  Shikoni qeverine e I.Qmalit,Nolit e deri te Zogu,dhe shtabet e tyre,me papjona xhaketa…etj,dhe beni krahasim me POTURREXHINJTE,qe e bene Albanistanin shtet te mbaruar,duke e vjedhur dhe shkaterruar deri ne palce!!!!
  Dhe sot ne Cyrykstan vazhdon historia e poturrexhinjve!!!

  Reply to this comment
 3. intelektuali July 10, 15:20

  Ky shtab tradhetar i Kombit ja kishte shitur Vatanin Beogradit dhe Moskes dhe per kete arsye pas Luftes vrau dhe masakroi po me urdher nga Beogradi dhe Moska ushtaret dhe oficeret angleze ne Kanalin e Korfuzit.

  Per cfare Shtabi te LANC-it behet fjale kur Gjykata per krime kunder njerezimit ne Hage te Hollandes e shpalli LANC-in e Enverit si nje organizate terroriste dhe konfiskoi floririn e Ahmet Zogut qe u gjet nga aleatet ne malet e Bavarise te fshehur nga Hitleri ne favor te Britanise se Madhe si kompensim i krimit te LANC-it ndaj angelzeve?

  SHIKONI BARKDERRIN ENVER HOXHA ME FAQET E FRYRA NE KETE FOTO DHE A MENDONI SE KA VUAJTUR MALEVE KY LEVEND BORGJEZ QE ATE KOHE JETONTE SI VESHKA MES DHJAMIT NE VILEN E KUANTIT TE TIJ BAHRI OMARI QE ISHTE KRYEFASHIST DHE KRYEKUISLING I QEVERISE?

  He pra o gazeta DITA cila eshte:

  VERTETA E HISTORISE SONE KOMBETARE QE MBAHET NE HESHTJE SOT NGA POLITIKA JONE KOMUNISTO-MAFIOZE KOMBETARE?

  Reply to this comment
  • Zogist nga shen naumi July 10, 20:26

   I nderuar Kumandar INTELEKTUAL nastradini.

   Qe te jemi te mire Informuar ,
   Kjo foto e Enverit , Mos
   eshte bere ne Bahçen e Bahri Omarit ?

   Apo edhe Enveri ka Paguar Podesten per te dale ne Fotografi me Ingelezin ?
   Mos valle Faqet Enverit i jane Fryre
   nga Konservat qe Hithte Amerikani
   ne forme Ndihme per Partizanet
   qe ti Nxisnin te luftonin Fashizmin ?

   Reply to this comment
 4. HISTORIA JU NDESHKOI SI TRADHETARE O INTELEKTUAL July 10, 21:37

  per kukuvajkat dhe disa qyqe komentues me lart

  ARBENI DHE INTELEKTUALI.

  JU RESPEKTOJ IDEN E TUAJ DHE FAKTIN QE JENI KANIBALE DHE USHQHENI ME KOCKAT E ENVERIT PER 25 VJET.

  BILES DO BEJA ROLIN E GUZHINIERIT QE TJU BEJA NJE PACE APO TASQEBAB ME BOLET E NEVRIT DHE TI PERZIJA ME QURRET E MIA DHE TJA U SEVIRJA JUVE O HIJENA.

  E KEQJA JUAJ ESHTE SEPSE BENI AUTOGOL DHE JA FUSNI VETEM:

  PSE ??

  NE 6 PRILL 1939 ZOGU FLUTUROI ME GJITHE TRIMAT E TIJ.DHE ARKA TE MBUSHAURA ME FLORI

  ME 12 PRILL 1939 GJITHE PARIA E SHQIPERISE KALUAN NE ORGAZEM SE IKU MRETI NDYRESIRE DHE CUAN TE MBRETI XHUXHMAXHUXH VIKTOR EMANUELI KUROREN E GJERGJ KASTRIOTIT.

  PRA I NDERUAR INTELEKTUAL DHE TI ARBEN

  ZOGISTET JA MBATHEN DHE PARIA SHQIPTARE TRADHETOI DHE U BENE BASHKPUNTORE TE FASHIZMIT……………………………….PRANDAJ DOLEN KETO TRIMA NGA POPULLI SHQIPTAR QE I DOLEN ZOT VENDIT.

  LEXONI JU LUTEM ME POSHTE SI JU NDESHKON HISTORIA..SI TRADHETARE DHE KERMA ANTISHQIPTARE

  ***

  Në mëngjesin e 7 prillit të vitit 1939, apo siç njihet ndryshe në memorien historike të shqiptarëve, të premten e zezë, Italia fashiste e Benito Musolinit kreu agresionin ushtarak duke pushtuar Shqipërinë fqinje.
  Vetëm një javë më pas, pra më 12 prill 1939, në marrëveshje me autoritetet italiane të pushtimit, në Tiranë u formua një Komitet Administrativ nën kryesinë e zotit Xhaferr Ypi dhe me z. Mihal Sherko për Punët e Jashtme, Zef Kadarja për punët e Brendshme, Pertef Pogoni për Arsimin, Kosta Marku për Financat, Izedin Beshiri për Punët Botore dhe Llambi Aleksi për Ekonominë Kombëtare. Përveç këtyre, koloneli italian, Stamati, u caktua për të organizuar forcat e rendit që do të mbanin qetësinë. Komiteti Administrativ vendosi formimin e një Asambleje Kushtetuese, në të cilën u zgjodhën personalitetet më të spikatura të jetës politike, shoqërore, artit, kulturës etj., nga e gjithë Shqipëria.
  Kjo asamble, më datën 12 prill paradite, u mblodh në sallën e Parlamentit dhe pasi emëroi qeverinë shqiptare të kryesuar nga kryeministri Shefqet bej Vërlaci, vendosi që të zgjidhte një dërgatë (delegacion), të përbërë nga personalitete prej të gjitha qarqeve të vendit, e cila do t’i dërgonte kurorën e artë të Skënderbeut në Romë, Mbretit të Italisë dhe Perandorit të Etiopisë, Viktor Eamanuelit III, i cili në bazë të vendimeve të marra nga Asambleja Kushtetuese, shpallej edhe Mbret i Shqipërisë. Sipas vendimeve të marra nga Asambleja Kushtetuese, kjo mërgatë, e përbërë nga personalitete dhe patriotë të shquar prej të gjitha trevave të Shqipërisë, u nis për në Romë më datën 14 prill, ku pasi u prit nga autoritetet më të larta italiane, të kryesuara nga vetë kryeministri Benito Musolini (Duce-ja), në mes ceremonive të shumta i dhuroi Mbretit Viktor Emanuelit kurorën e artë të Skënderbeut.
  Më në fund, Shk. T. kryetari i qeverisë, këndoi listën e anëtarëve të qeverisë së re, si vijon:
  Z. Shefqet Vëralci, kryeministër dhe Zëv.ministër i Punëve të Brendshme dhe i Punëve Botore: Z. Xhaferr Ypi, ministër i Drejtësisë; Z. Xhemil Dino, ministër i Punëve të Jashtme; Z. Fejzi Alizoti, ministër i Financave; Z. Anton Beça, ministër i Ekonomisë Kombëtare; Z. Ernest Koliqi, ministër i Arsimit. Formimi i Qeverisë u pranua me një zë dhe me brohoritje të mëdha. Menjëherë u pranua formimi i një delegacioni për t’i shprehur ndjenjat e mirënjohjes kontit Çiano, në Legatë, ku u drejtuan të gjithë në kortezh. Para se të mbyllej mbledhja, pranoi pas propozimit të Z. Xhaferr Ypi, t’i drejtohet telegram M.T. Mbretit të Italisë, Imperator i Etiopisë, duke iu lutur që të pranojë Kunorën e Mbretërisë Shqiptare dhe një tjetër telegram Shk. T. kryeministrit z. Musolini, për t’i shfaqur mirënjohjen për ndërhyrjen shpëtimtare në Shqipëri. Mbledhja e Asamblesë mori fund në mes brohoritjeve të pareshtura për N.M.T. Mbretin-Imperator Vitorrio Emmanuele, për Duçen, për Italinë fashiste, për flamurin shqiptar dhe për qeverinë e re.

  Menjëherë pasi u mbyll mbledhja e Asamblesë, që të gjithë asamblistët të pasuar prej një turme të madhe populli, një kortezhi impozant, u drejtua nga Legata italiane, ku qëndronte Konti Çiano. Ndërsa asamblistët hynin në Legatë për t’i shprehur Kontit mirënjohjen për ndërhyrjen italiane në favor të popullit, turmat jashtë brohorisnin frenetikisht Mbretin Perandor,të Duçes dhe të Kontit Çiano. Vendimi i Asamblesë që t’i afrohet Kunora Shqiptare Madhërisë së Tij, Viktor Emanuel të III, gjeti jehonën më të favorshme në shpirtin e popullit, i cili po shprehte me çfarëdo mënyre gëzimin dhe krenarinë e tij.
  – Më së fundi kemi një mbret, një mbret të vërtetë!

  Kështu thoshin shqiptarët. Dhe kishin plotësisht të drejtë, sepse dje kishim ESHTE FSHIRE NJE FRAZE E NDYRE… Po le të harrojmë të djeshmen. Tashti është koha të shikojmë vetëm përpara.

  Festimi i evenimentit
  Këshilli Ministror vendosi që ditët 12, 13 dhe 14 prill të jenë festë kombëtare dhe u lajmëruan telegrafisht të gjitha zyrat qeveritare që të kenë pushim. Tirana ishte në festim të math, ndërtesat publike ishin të ndriçuara, rrugët kryesore me shtylla të posaçme kremtimore dhe me drita dhe populli në lëvizje të madhe festimi. Me anë të Qarkores telegrafike drejtuar të gjitha Prefekturave dhe Nënprefekturave, Kryesia e Këshillit Ministror u njoftoi vendimet e Asamblesë Konstituente, domethënë: Rrëzimin e Dinastisë ‘Zogu’ dhe të regjimit të tij, afrimin e Kunorës Mbretnore M. T. Viktor Emanuelit të III, Mbret e Perandor i Italisë, si Mbret i Shqipërisë, ruajtjen e Flamurit dhe Indipendencës dhe të sovranitetit shqiptar dhe formimin e qeverisë së tij nën kryesinë e Shk. T. Z. Shefqet Vërlaci.
  Një delegacion
  në Romë
  Në përshtatje me vendimet e Asamblesë Konstituente, për t’i ofruar kurorën e Mbretërisë Shqiptare. M. së Tij Mbretit-Perandor t’Italisë Vitorio Emmanuele i III, u formua një dërgatë e posaçme prej delegatësh nga t’ardhurit nga të gjitha qarqet dhe u nis më 14 të këtij muaji për në Romë, nën kryesin e Shk. T. Kryetarit të Qeveris Z. Shefqet Vërlaci dhe me anëtarin e qeveris, ministër i Drejtësisë, Z. Xhaferr Ypi. Delegatët për secilën prefekturë, janë këta:
  Pref. e Beratit: Sami Vrioni, Qemal Vrioni, Ferit Vokopola, Pilo Papa.
  Pref. e Elbasanit: Dervish Biçaku, Bexhet Hydi, Ibrahim Biçaku, Qemal Karaosmani, Vissarion Xhuvani.
  Pref. e Korçës: Selim Mborja, Thodoraq Mano, Rafail Prodani, Xhevdet Starova.
  Pref. e Vlorës: Ali Asllani, Kristaq Strati.
  Pref. e Gjinokastrës: Reis Selfo, Jan Dado, Niko Polo, Safet Libohova, Rexhep Plaku.
  Pref. e Shkodrës: Ndoc Pistulli, Ymer Kopliku, Kol Bibë Mirakaj, Mark Kakarriqi, Zef Boriçi, Omer Rruzhdija.
  Pref. e Kosovës: Ismet Kryeziu, Avni Gjilani, Rrok Berisha.
  Pref. e Durrësit: Dhimitër Popa, Kristaq zaguridha, Shefqet Çelkupa, Shasivar Alltuni.
  Pref. e Dibrës: Cen Elezi, Selim Kaloshi, Shaqir Dema, Faik Shehu.
  Pref. e Tiranës; Zef Kadarja, Ali Qoraliu, Ismet Petrela, Sirri Toptani.
  Përveç delegatëve të shënjuar më sipër, janë të shënuar edhe këta persona: Sulo Xhyberi, Petrit Gega, Burhan Beu, Hiqmet Hadëri, Kristofor Harito.
  Manifestime Popullore
  Gjatë ditëve 14,15 dhe 16 prill, manifestimet e popullit kanë qenë të zjarrta. Rinia shkollore dhe jashtëshkollore në demonstrata të vazhdueshme, shprehte enthuziazmin e saj më të madh për ngjarjen e lumtur të pranimit të Kunorës së Gjergj Kastriotit nga ana e Mretit-Perandor, Ushtar dhe të Mirë, Viktor Emanueli i III-të. Fjalimet plot kuptim që mbajtën prej Shk. Së tij Anton Beça, si dhe prej Prefektit zotit Banush Hamdi Bego dhe Profesor Resuli, zgjuan edhe më enthuziasmin e popullit, i cili sheh qartazi se ka hyrë në rrugën e realizimeve të mëdha. Gjer në orët më të vona të natës, vazhduan manifestimet e popullit. Fjalimi i Kontit Çiano i mbajtur në Dhomën e Fashjove dhe të Korporatave, si dhe lajmet e ardhura nga Roma rreth pritjeve që i rezervuan delegacionit t’onë atje dhe çfaqjeve tepër miqësore dhe dashamirëse për Shqipërinë dhe Kombin Shqiptar, mbushën çdo zemër shqiptare me krenari dhe me guxim që mbërthyen në manifestimet më entuziaste. Lajmi se Flamuri i Kuq e Zi valoi në të tërë Italinë dhe përkrah të Tringjyrëshit në Kapitol, nuk la asnjë zemër shqiptari të paprekur. Dhe kur u mësua se Mbretëresha-Perandoreshë Elenë u foli shqiptarëve në gjuhën e ëmbël shqipe, enthuziasmi preku kulmin.
  Në krahina
  Po ashtu të zjarrta kanë qenë manifestimet e popullit në çdo qytet dhe krahinë shqiptare. Në bazë të lajmeve telegrafike nga krahinat, populli e kremtoi ngjarjen historike me madhështi dhe enthuziasëm. Duke mallkuar ata që ikën, populli plot shpresa për të ardhmen që nis nën shenjat më të mira, në një mijë mënyra shprehu gëzimin dhe harenë e tij për proklamimin e Madhërisë së Tij, Viktor Emanueli i III, Mbret të Shqipërisë. Në mijëra numërohen telegramet që janë dërguar Mbretit-Perandor dhe Duçes. Telegrame besnikërie dhe mirënjohje të përjetshme. Çdo tregtore, çdo zyrë qeveritare ose private, çdo shtëpi janë të zbukuruara me flamujt vëllezër të Shqipërisë dhe të Italisë dhe me fotografitë e Mbretit-Perandor, të Duçes dhe të Konte Çianos. Ideja për krijimin e Partisë Kombëtare Fashiste Shqiptare është përvetësuar prej çdo shqiptari, i cili shpëtimin e tij si shtetas, si shtet dhe si komb, e sheh vetëm në një Shqipëri Fashiste.
  Kthimi i
  delegacionit
  Lajmet që jepshin radiot rreth pritjes madhështore që iu rezervua delegacionit tonë, jo vetëm prej zyrtarëve të Italisë Fashiste, por edhe prej popullit italian, manifestimet e të cilit lajmëroheshin si krejt spontane, e kishin mbushur shpirtin e çdo shqiptari me hare dhe krenari kombëtare. Kështu, populli e priste me një padurim të dukshëm kthimin e delegatëve të tij, për të marrë vesh drejt për drejt dhe nga gojët e tyre. Dhe kur të martën e kaluar në mëngjez u përhap lajmi se pas dreke arrinin delegatët, i gjithë populli mbushi sheshin Skënderbej dhe rrugën e Durrësit, duke pritur ardhjen e tyre. Dita e martë ndonëse nuk ishte ditë pushimi, ishte ditë feste si për Tiranën, ashtu edhe për Durrësin. Një kallaballëk aq i madh, asnjëherë nuk ish parë në dy qytetet.
  Arritja në Durrës
  Durrësi, që prej orëve të para të pasdrekes, ish i gjithi në kambë. Pikërisht m’orë 16.00 kryqëzori “Giovani delle Bande Nere”, preku në limanin e Durrësit i përshëndetur më shtimjen e 21 topavet. Të parët që zbritën qenë Shk. Tij. Z. Shefqet Vërlaci, kryeministër, i shoqëruar prej Shk, të tyre: Xhaferr Ypi, ministër i Drejtësisë, Xhemil Dino, ministër i P. të Jashtme, Ernest Koliqi, ministër i Arsimit dhe prej z. Zef Kadare dhe Imzot Vissarionit. Në molom kishin dalë për pritjen, Shk. e Tij z. Francesko Jakomoni, ambasador i Italisë në Tiranë, Gjeneral Guzoni, ministër i Ekonomisë Kombëtare Shk. Anton Beça, ministër i Financavet Shk. E Tij, Fejzi Alizoti, Komandanti i Pjacës së Durrësit dhe një shumicë e madhe e popullit të Durrësit. Personalitetet e larta kaluen midis një kompanie ushtarësh Alpinë, që kishin në krye bandën e vet dhe kur hynë në Durrës u pritën prej Prefektit të Durrësit, prej autoriteteve të tjera ushtarake dhe civile, prej të gjithë nxanësavet të shkollave dhe prej një shumice të panumërt populli që brohëriste me një enthuziasëm të papërshkueshëm dhe me duartrokitje të pareshtura. Pas urimeve të mirëseardhjes, delegacioni i shoqëruar prej të gjithë autoriteteve që kishin dalë për pritjen, u nis për në Tiranë.
  Arritja në Tiranë
  Që prej orës 3 pasdreke, populli i kryeqytetit ish grumbulluar te sheshi Skënderbej dhe rreshtuar anëve të Rrugës së Durrësit. Poshtë Bashkisë ishte rreshtuar një kompani Bersaljerësh.
  Lidhur me atmosferën në qytetin e Tiranës në ditët e para të pushtimit fashist, ceremonitë e mitingjet e zhvilluara, si dhe ngjarjen e dërgimit të Kurorës së Skënderbeut në Romë e dorëzimin e saj, Mbretit të Italisë dhe Perandorit të Etiopisë, Viktor Emanueli i III, pati reportazhe dhe kronika të shumta në shtypin shqiptar të kohës. Njëra prej tyre, gazeta “DRITA”, e cila i kushtoi faqet të tëra asaj ngjarjeje, midis të tjerash nën titullin “Manifestime Popullore”, shkruante:
  “Manifestime
  Popullore”
  “Komisjoni kthehet në Bashki. Xhaferr beu i transmeton popullit fjalët e Kontit Çiano. Populli elektrizohet. Helmi që kish futur dje në zemër, ata që ikën poshtërisht pasi vodhën arkat, s’bënë më efekt. Italia nuk vinte për të çdukur Shqipërinë, por për ta krijuar me themelet e shëndosha të fashizmit. Një breshër duartrokitjesh, një gjymim brohoritjesh. Ja Konti Çiano! Komandanti trim dhe i pavdekshëm i Disperatës, zbret nga automobili dhe me buzën në gaz përshëndet alla fashista turmat. Qindra duarsh ngrihen në përshëndetje romake. Në sallën e madhe të Bashkisë, paria e vendit i rezervon Kontit Çiano pritjen më të bukur. Në fytyrën e Kontit këndohet qartë sadisfaksjon i një fitore romake. Roma shpëtoi popullin shqiptar nga thonjtë e një tiranie të zezë. Ky është misioni i Romës së Duçes. Të jetë roja e pafjetur e popujve punëtorë dhe fukarenj. Konti Çiano shkon në legatën italiane. Tashti e gjithë Tirana noton në ngjyrat italiane dhe shqiptare. Populli rifitoi besimin e tij. Priste qjamet, po u ndodh përpara një dite të bukur të lumtur, ditë shqiptare, thjeshtësisht shqiptare. Një demonstratë madhështore dhe drejtë e në Legatën italiane. -Rroftë Duçja! -Rroftë Çiano! Njerëz me pozitë dhe njerëz të popullit hyjnë dhe përshëndesin Kontin. Konti i pranon të gjithë, përshëndetjet, falënderon, enthusiazmon. Dhe e gjithë dita kalon kështu. Hare e dyfishtë: çlirimi nga një tirani, hyrja në një jetë rregulli, pune, drejtësie. Kalojnë trupat italiane. Zemra shqiptare ndjen një krenari. Kurdoherë e çmonte shqiptari forcën dhe rregullin dhe këto i sheh të mishëruara në djelmoshat trima të motrës së tij të madhe, Italisë Fashiste. Gjatë ditëve 14,15 dhe 16 prill, manifestimet e popullit kanë qenë të zjarrta. Rinia shkollore dhe jashtëshkollore në demonstrata të vazhdueshme, shprehte enthuziasmin e saj më të madh për ngjarjen e lumtur të pranimit të Kunorës së Gjergj Kastriotit nga ana e Mretit-Perandor, Ushtar dhe të Mirë, Viktor Emanueli i III. Fjalimet plot kuptim që mbajtën prej Shk. Së tij Anton Beça, si dhe prej Prefektit zotit Banush Hamdi Bego dhe Profesor Resuli, zgjuan edhe më enthuziasmin e popullit, i cili sheh qartazi se ka hyrë në rrugën e realizimeve të mëdhenj. Gjer në orët më të vona të natës, vazhduan manifestimet e popullit. Fjalimi i Kontit Çiano i mbajtur në Dhomën e Fashjove dhe të Korporatave, si dhe lajmet e ardhura nga Roma rreth pritjeve që i rezervuan delegacionit t’onë atje dhe çfaqjeve tepër miqësore dhe dashamirëse për Shqipërinë dhe Kombin Shqiptar, mbushën çdo zemër shqiptare me krenari dhe me guxim që shmbërthyen në manifestimet më entuziaste. Lajmi se Flamuri i Kuq e Zi valoi në të tërë Italinë dhe përkrah të Tringjyrëshit në Kapitol, nuk la asnjë zemër shqiptari të paprekur. Dhe kur u mësua se Mbretëresha-Perandoreshë Elenë u foli shqiptarëve, në gjuhën e ëmbël shqipe, ent’huziasmi preku kulmin”.
  Perfundimi;
  Nqs se ne luften e dyte boterore nuk do kishte dale ushtria nacional clirimtare me Enver Hoxhen ne krye port e kishin drejtuar..Abaz Kupi,Bahri Omari, Anton Harapi, Xhafer Deva, Lef Nosi, Hasan Dosti, Rexhep Mitrovica, Abaz Ermenji, Mit’hat Frasheri, Muharrem Bajraktari, Gjon Markagjoni
  Atehere Shqiperia do kishte perfunduar si Cameria…

  Reply to this comment
  • realiteti historik July 11, 08:31

   Kush ngeli gjalle e kush nuk u persekutua nga Enveri, nga te gjithe komandantet e udheheqesit e Ushtrise Nacional Clirimtare ? Sa antare te Byrose politike te KQ te PPSH zhduku Enveri ?

   Reply to this comment
   • Feniks July 11, 15:00

    Enver Hoxha vrau vetem armiqte e Shqiperise.Lavdi e perjeteshme trimit Enver Hoxha!

    Reply to this comment
    • intelektuali July 11, 15:34

     Po nuk i ka vrare direkt ky pederast shoket apo kundershtaret e tij more mjeran fanatik, por vetem i ka tradhetuar me pabesi dhe ka firmosur ne leter ekzekutimin e tyre sepse Enveri nuk kishte shkrepur asnje pushke ne jeten e tij prej levendi borgjez dhe bente shurren ne breke kur degjonte te shtena armesh, apo fershellima plumbash ne dallim nga shume komuniste te mirefellte te tjere.

     Kur shkoi tek Stalini per te spiunuar Titon dhe dimitrofin per aleance te fshehte lishur me krijimin e Federates Ballkanike, BOSI i Rusise i tha:

     KUSH JETI MORE BUKUROSH QE VJEN KETU NE KREMLIN ME BUZET E LYERA ME TE KUQ SI FEMER?

     Berja qe ishte spiuni i tij ne KQ te Partise Bolshevike i tha:

     KY ESHTE LIDERI SHQYPTAR QE KA ZBULUAR KOMPLOTIN E TITOS ME DIMITROVIN

     Atehere Stalini pranoi ta takoje ne audience, por me kushtin qe te fshinte kozmetiken prej femre ne fytyren e tij prej HOMO duke i thene Beries:

     ME DUKET SIKUR JAM RRETHUAR VETEM ME KURVA DHE TRADHETARE

     Pas vdekjes se Stalinit Hrushcovi deshi ta hiqte Enverin nga te gjitha postet dhe ta zevendesonte me Liri Belishoven, por kopili i Gjyles Enver Hoxha si dinak qe ishte e nuhati dhe goditi i pari duke e futur Shqypnine ne izolim te plote nga Bota dhe duke e transformuar gradualisht ne nje CIFLIG feudal mesjetar te familjes se tij derisa me ne fund i erdhi fundi kur falimentoi ekonomine dhe renoi shtetin.

     Por gjate gjithe jetes se tij prej katili gjakatar qe te vriste naten dhe te qante diten, Enver MONSTRA armet i shikonte me nje frike patollogjike. Tregojne se njehere me Mehmetin kur kishte dale me cifte ne dore dhe Mehmeti qelloi nje derr te egerr, Enverit i ra te fiket dhe humbi ndjenjat dhe vetem Sulo Gradeci qe ishte gjithnje prane i spjegoi Nexhmijes se ishte vetem nje rastesi, ndryshe Mehmeti do te kishte ikur ne Boten tjeter shume kohe me pare.

     Drita Kosturi deri ne fund te jetes mbajti te fshehur nje leter qe Qemal Stafa e kishte shkruar para se te vdiste ku akuzonte Enverin per spiunim te pabese te vendndodhjes se tij tek fashistet, por kjo leter nuk u be publike asnjehere nga historia jone kombetare dhe pabesia monstruoze e Enverit ka mbetur e mbyllur me 7 druna ne Arkivat Komuniste te Mafies me pushtet qe drejton vendin tone sot, 25 vjet pas renies se Komunizmit dhe qe me cinizem te papare feston si nje kulceder bolshevike 5 majin daten kur u tradhetua dhe u vra me pabesi Qemal Stafa nga kopili pederast Enver Hoxha.

     KJO ESHTE CV-JA E TRIMIT TEND O BOLE ENVERISTE

     Reply to this comment
 5. mos na i beni enverin kaq legjende o kakrroca !! July 11, 16:32

  Kishte nje fare sensi deri nga 1996-1997 te shaje enverin.Sepse sot problemi nr-1 eshte denimi i monstres berishe,

  Pra mos denimi i kriminelit berishoviq dhe nderimi qe i behet tradhetarit ahmet zogolli automatikisht eshte nderimi qe i bejne sot enverhoxhes

  PSE ESHTE TERBUAR NASTRADIN INTELEKTUALI KY PERKTHYES I VEPRAVE TE XHAXHIT DHE MIK ME SPIUNIN KASARUHO ??

  sa here flitet per enver hoxhen i bie damllaja ketij intelektualit dhe fillojne mijra komente sikut ti kete rene semundja e tokes.
  ky veremli kujton se numri i komenteve te tij do ndryshoje historine….vetem nje i semure i spitalit psiqiatrik te Elbasanit mund ti sheroje keta te semure psiqikie sepse sot enveristet nuk perbejne me shume se 0,1 e te popullsise dhe jane jo vetem absolutisht te parrezikshem por dhe jane te mjere..jane per meshire
  Kurse populli i thjeshte qe po provon THIKEN DERI NE KOCKE ne financa dhe moral perbejne mbi 80 perqind te popullsise…Pse te ndegjojme keto pordhe te paguara te ASS-it…..pse nuk behet referendum dhe do jem i pari qe do ti kerkoj falje syzekavanozit nqe del nen 70% ne favor te xhaxhit.
  Tre jane kategorite te cilat po bejne terrorizem mediatik dhe qe nuk kane te drejte te zene ne goje Enver Hoxhen
  _-Asnje lloj qytetari amerikan qe nga presidenti dhe deri te pastruesi me I thjeshte nuk kane te drejte te denigrojne Enver Hoxhen se ishte Anglia &Amerika qe pruri ne pushtet ne 1944 dhe me vone Curcilli me Ruzveltin na shiti te Stalini dhe Tito-Rankoviqi…..Dhe nqs Enveri paska qene kaq I tmerrshem pse nuk na cliruan keta miq per fiq
  -Asnje lloj turbo komunisti te tipit Kadare-Berisha-Stefani-FATOS LUBONJA dhe cdo lloj hajvani nuk kane te drejte morale ta shajne Enverhoxhen se jo vetem nuk jane te besueshem por eshte veprim kanibal nga nje boleferkues I tij te behet ne nekrofage per cerek shekulli…jane kthyer ne Drakula
  -Asnje lloj ish fashisti,ish zogisti,ish diversanti te tipt xhaferrdeva apo hamit matjani qe ne vend te dorezoheshin ne gjyq per krime lufte u aktivizuan ne akte terroriste…Ne kete maskarade futen dhe ato ARMIQ KLLASE si pellumb kulla andrea stefani sali berisha…vazhdon lista me mijra qe ai xhaxhi I mbajti ne pellmbe te dores….Pa harruar ketu dhe ish te perndjekur qe u bene Spiuna te shokeve te tyre si Kasaruho apo artan hoxha ai presidenti 12 oresh…
  Te gjithe keto ndyresira qe permenda me lart pra kane konflikt interesi pasi jane pale kundershtare
  Pra ndiqni albitrin e Enverit::
  Indro Montaneli = analisti me i mire italian per te gjitha kohrat me prirje fashiste qe kishte nje antipati te madhe per Enver Hoxhen dhe e quante Tiran..por me nje egzatesi te cuditeshme pranonte dhe keto merita te tij qe duhet te quhen
  20 POSTULATET E MONTANELIT PER EHOXHEN:
  1-burri i shtetit më jetëgjatë dhe serioz përsa i përket ushtrimit të pushteti
  2-e fitoi pushtetin si partizan ,cliroi shqiperine pa ndihmen e huaj
  3- e bëri Shqipërinë të papenetrueshme prej askujt, përfshirë SHBA-të.
  4-ishte edhe një situatë që i justifikonte persekutimet si gjithe bota
  5-Shqiperia pas 1945 ishte tokë e lakmuar për pushtim. Greqia e mbështetur nga Perëndimi donte Epirin.
  6-Jugosllavia e mbrojtur nga Stalini, që atëherë kishte një dobësi për Titon, kërkonte Shkodrën dhe gjithë veriun.
  7-Hoxha nuk kishte në anën e tij askënd kur u paraqit në Konferencën e Paqes. Nuk kishte asgjë tjetër, veçse kurajës
  8-Denimet e para i bëri vetëm me mbarimin e luftës, por i bëri në emër të Shqipërisë dhe jo në emër të komunizmit
  9-në emër të Shqipërisë foli edhe në Konferencën e Parisit duke zbuluar mes të tjerash një nuhatje prej politikani race.
  10-Iu afrua Stalinit për t’u mbrojtur nga Tito që e kishte në kufi.
  11-Hoxha ka ditur të bëjë të funksionojë edhe vetë komunizmin. Dhe kjo duhet besuar.
  12-nuk kishte dobësitë dhe salltanetet e Causheskut apo Kim II Sungut
  13-në publik shfaqej rrallë
  14-ishte e vetmja xhaketë komunisti e nomenklaturave që nuk mbante medalje deri në kërthizë.
  15-Ishte i pari që ndjeu ndarjen mes Stalinit dhe Titos dhe luajti bukur
  16-për të shpëtuar pavarësinë e Shqipërisë kishte nevojë që Shqipëria të ishte e bashkuar
  17-ky vend në fakt nuk kishte qenë kurrë i bashkuar as prej race, as prej gjuhe, as prej feje. U bashkua nën Hoxhën
  18-Hoxha arriti atë që nuk e arriti dot as Skënderbeu, … ndoshta është më mirë që të mos hetohet si i bashkoi.
  19-kur pati në dorë vendin e tij të vogël, Hoxha luajti si të ishte një fuqi e madhe.
  20-është nje nga shtetaret me te spikatur se e nxorri ate vend nga mesjeta e hereshme ne nje vend me varferi të pranueshme
  ***
  Para pak muajsh zoti Obama vizitoi Kuben dhe eshte poshtrues qendrimi qe po mbahet nga disa kapterra te dipllomacise amerikane qe merren me shqiperine.
  Fidel Kastro ne 1961 I drejtoi rraketat me mbushje berthamore per rrashimin e Washingtonit kurse Enver Hoxha si Garip perzuri flloten ruse qe eshte akti ndoshta me historic ne konfliktett boterore…
  Po ashtu vizitoi Vietnamin dhe ka shume fotografi me kreun e shtetit vietnamez pikerisht para bustit te Ho shi minit,kur dihet se vietnamezet vrane apo plagosi rreth gjysem miljoni ushtare amerikane..Po enveri qe nuk vrau asnje ushtar amerikan ??

  Pra pse ky kanibalizem cerek shekullor me Enver Hoxhen..
  Mos duhet te shkoje zoti Obama dhe Kongresi amerikan ti lutet dy bossave qe merren me shqiperine Elez biberaj dhe frank wisner..Aman o elez dhe fran..pushoni luften me enveri e vdekur se late koqen e namit dhe me kete nastradinin e Dites qe duket hapur qe jo vetem eshte I paguar por po na I ben Enverin Legjende
  Jepini Cezarit kuroren qe i takon..sidomos pas kataklizmose se 97′ kur vrate shtetin dhe dinjitetin e kombit dhe akoma nuk po e ngjallni dot.

  Perfundimisht:

  Ishte kush ishte enverhoxha nuk me intereson :

  Vetem dy here ne historine e kombit shqiptar shqiptaret kishin ushtrine e tyre aq te fuqishme sa perballuan me sukses jo vetem armiqte locale por dhe superfuqite..Kjo ka ndodhur ne kohen e gjergj kastiotit dhe te enver hoxhes.

  historia eshte e pameshireshme per kakrroca si puna e ketyre komentuesve ketu dhe armiate e tij qe as te vdekur nuk e mundi dot

  Reply to this comment
 6. demo July 11, 17:27

  Ngjarjet zhvillohen ne vilen trekateshe te tregtareve elbasanas,Shefqet,Nazmi,Hilmi Baholli,ne Labinot mal.Per fatin e tyre te zi dhe per fatin e zi te kombit shqiptar,keta kishin nje nip te perkedhelur te quajtur Sami Baholli,qe shkriu mall e pasuri, vuri ne dispozicion te enver hoxhes shtepine verore dhe gjithe pasurine e familjes.Raspekti i fshatarsise se Shmilit dhe Cermenikes per Bahollet u shfrytezua mjeshterisht nga enver hoxha,i cili me te marre pushtetin i burgosi te zotet e shtepise mikpritese,Shefqet,Nazmi dhe Hilmi Bahollin,kurse nipit plengprishes Sami Baholli i tha:- Sami,Partia te ka caktuar nje detyre te veshtire dhe fisnike-Te vrasesh babane!

  Reply to this comment
  • pasuria e arqites & xen brekesalepit July 12, 16:16

   pershendetje demo

   je komentuesi me realist te gazeta Dita.Me lejoni tju them se Bahollet dhane pasuri per luften edhe pse ja drodhi enveri.

   problem sot nuk eshte enveri I vdekur por Sali monstra I gjalle..

   Isha kete vit ne Lalez prane viles madheshtore te berishes dhe arqites se tij…te betohem me e madhe se e Donald trampit dhe obames te marre se bashku.

   kjo shtepia e Baholleve duket si kasolle para berishalese se e vetem vajza/cika e SERBerishes zotëron gjashtë apartamente me sipërfaqe të mëdha nga 100-200 m2, një vilë në Gjirin e Lalzit dhe 3000 m2 tokë në Fshatin Priske dhe një dyqan. Vetëm në rrugën “M. Matohiti”, Argita ka dy apartamente në një pallat, njeri me sipërfaqe 188m2 dhe një 141m2. Ndërkohë ajo ka blerë një apartament tek rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, i cili është në ndërtim e sipër me një sipërfaqe prej 200 m2 dhe ka një vlerë 100.000 euro. Po kështu, ajo zotëron edhe një apartament tek “European Treade Center”, në qendër të kryeqytetit 120 m2 me një vlerë prej 150.000 euro si dhe një apartament 77m2. Veç këtyre Argita zotëron edhe një apartament 95m2 dhe garazh tek rruga Lidhja e Prizrenit. Po ashtu, Argita ka deklaruar edhe një apartament tek ETC si dhe një shtesë pallati. Por, kjo është vetëm pjesa e deklaruar.

   Zyrat e Saleh Bishës

   Pas përmbysjes nga pushteti dhe dorëheqjes formale si kryetar i PD, Sali Berisha hapi disa zyra të Tiranës, në katin e 14 të pallatit më të lartë në Tiranë, në rrugën “Mustafa Matohiti”, përkatësisht pallatit të klientit kryesor të familjes. Në zyrat e tij raporton çdo natë Lulzim Basha, ndërsa aty zhvillon takime me ambasadorë, sekserë, spiunë, bashkëpunëtorë etj. Por, zhvendosja e Berishës në kullën më të shtrenjtë të Tiranës është pasuar me shumë dyshime. Nuk dihet nëse Berisha i ka blerë zyrat, i ka marrë me qera apo ia kanë bërë dhuratë. Një gjë është e sigurt, që paga mujore e deklaruar nga Sali Berisha nuk mjafton për të paguar qiranë për zyrat perandorake. Disa ditë më parë, deputeti Erjon Braçe i ka kërkuar sqarime ish-kryeministrin për çështjen e zyrave. “Para se të them çfarë mendoj për gjithë “argumentat” e tu, po e nis me këtë pyetje: Kush ta ka blerë apo kush paguan qiranë e zyrës tënde në kullën më të shtrenjtë të Tiranës? Pronari i kullës është biznesmeni demo leshi..ect

   Reply to this comment
 7. l ri July 12, 16:20

  Një punë nuk e bëri mirë ai Enveri këtë të vetëquajtur intelektual apo një hajvan me xhufkë,duhej t’ja kishte ndërruar adresën.As armiqtë e falsifikatorët më të egër antishqipëtarë nuk do të mundnin të villnin vrer,të çpinin apo vrimën e sipërme ta kishte ngatërruar me atë poshtë,sa ky idiote i lindur.Edhe për sa flitet ka dokumentacion me bollëk ,nga brenda vendit e sidomos të huaja,këtij të marri i punon mëndja e çartur të çpifë në mes të ditës,të bëjë të pa që na e të pa dëgjura.Urrejtja e tij patologjike për çka të mirë është bërë nuk e lë të thotë të vërtetën.Sa keq,Shqipëria ,nuk ka nevojë për Sanço e as për rosinantë .Ky relike e kohëve të liga mbeti edhe vetë më I lig se më I ligu,,,po gojën pse nuk e mbylli një herë,,,!

  Reply to this comment
  • intelektuali July 12, 22:17

   Degjo ketu o KAFSHE prehistorike e Partise se Punes:

   Kur Enveri i shkoi Sabiha Kasimatit ne qeli dhe i tha direkt:

   DUA TE BEJ SEKS ME TY KETU NE QELI. ME LEJO TE PALLOJ QE TE SHPETOJ JETEN!

   Kjo intelektuale properendimore me dipllome italiane i tha:

   TE URREJ TY DHE REGJIMIN TEND GJAKATAR!

   Kur i shkoi nena e Sabihase Nexhmijes per te shpetuar vajzen e vet nga pushkatimi ajo ja ktheu:

   NE NUK I FALIM ARMIQTE E POPULLIT!

   Enveri e kishte merak Sabihane qe ne rini ne Gjyrokaster, por kjo bukuroshe inteligjente ja kishte prere shpresat per seks shume heret dhe Enveri ja mbajti mend dhe kur i erdhi rasti me bomben e sajuar ne ambasaden sovjetike e futi Sabihane ne listen per pushkatim dhe kur e pa Mehmeti pyeti i cuditur:

   PO SABIHANE C’NE?

   Enveri qe e kishte futur me doren e tij ne liste ja ktheu:

   KAM INFORMACION NGA SHOKET SOVJETIKE SE ESHTE AGJENTE E AMERIKANEVE, PRANDAJ MOS E ZGJAT!

   Sabihane Enveri e vrau me pabesi gjakatari te pabese ashtu sic i kishte vrare shoket e tij. ashtu sic vrau edhe Mehmetin ne fund te jetes se tij prej krimineli.

   KJO ESHTE MONSTRA BULLAFIQE NE FOTON E GAZETES DITA QE POLITIKA JONE KOMBETARE NUK E KA DENUAR AKOMA PER KRIMET E TIJ KUNDER NJEREZIMIT.

   Reply to this comment
 8. mateo July 12, 22:43

  Lexoni intelektu-HALEN dhe do kuptoni de sa pak ka vrare Enver Hoxha nga keta plehra.E po ja, A NUK DUHESHIN PUSHKATUAR KERMA SI KY HALJA?

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*