Pse përmbytemi çdo vit (si janë trajtuar përmbytjet para ’90-s)

Dhimitër Vogli December 2, 2017 21:35

Pse përmbytemi çdo vit (si janë trajtuar përmbytjet para ’90-s)

Autori i shkrimit të mëposhtëm quhet Dhimitër Vogli. Ai ka përfunduar studimet në vitin 1961 në Institutin e Inxhinierisë së Ndërtimit në Sofie, me specialitet inxhinier Hidroteknik.

Në vitet 1961-1968, ishte përgjegjës në bonifikimin e fazës së dytë të punimeve në fushën e Maliqit, 1968-1975, projektues në Institutin e Studimeve dhe Projektimeve të Bonifikimit, 1975-1978, përgjegjës sektori projektimi në këtë institut.

Nga viti 1978-1990, ka qenë drejtor i Institutit të Studimeve të Projektimit të Bonifikimeve.

Ishte Kryetar i Nënkomisionit të rregullimit të tërësisë ujore të Liqenit të Shkodrës, Lumit Drin dhe Bunës, (1982-1990).

Eshtë laureat i Cmimit të Republikës, Klasi I Parë.

Shkrimi është botuar në DITA në 22 mars 2015.

Risillet për lexuesin pasi shumë nga problemet e ngritura janë ende shkaktare të përmbytjeve që përsëriten cdo vit: 

 

*****

Nga Dhimitër Vogli

Në fillim të shkurtit në Jugun e Shqipërisë, pati përmbytje nga lumi i Vjosës në rrethin e Vlorës, zona e Novoselës dhe në atë të Fierit, zona e Hoxharës, në një sipërfaqe gjithsej prej 17 mijë ha toka bujqësore.

Pse erdhi kjo përmbytje?

Kjo ndodhi sepse në pellgun ujëmbledhës të lumit Vjosa, si në territorin shqiptar po ashtu dhe në atë grek, pati reshje me intensitet të lartë dhe për rastet kur këto reshje shoqërohen me shtresë  të madhe dëbore, sikurse ndodhi në fillim të muajit shkurt, krijojnë një volum të madh uji, e për rrjedhojë në lumin e Vjosës prurja e ujit ishte shumë e madhe e solli si pasojë  përmbytje të tokave bujqësore e të zonave të banuara në të dy brigjet e saj.

Është e ditur se gjatë projektimit dhe ndërtimit të argjinaturave të lumit të Vjosës, krahu i djathtë i saj (drejtimi i rrjedhës) pa vajtur tek ura e Mifolit është lënë pa argjinaturë, me qëllim që kur të vijnë prurje të mëdha, uji i tepërt të kalojë këtu e të derdhet në fushë në zonën e Fierit, në mënyrë që të mos kemi prishje të argjinaturave në zonën e poshtme. Nisur nga ky fakt, në këtë zonë e cila është nën kërcënimin e përmbytjeve, nuk lejohej të ndërtoheshin objekte banimi, po ashtu edhe traseja e hekurudhës u kalua me urë në të gjithë gjatësinë e zonës së përhapjes së ujit.

Në argjinaturën e krahut të majtë (drejtimi i rrjedhës) uji fillimisht ka kaluar në vendet që shërbenin si rrugë kalimi për të shfrytëzuar shtratin e lumit dhe tokat brenda argjinaturave, e më vonë në pjesët më të dobëta e më të ulëta të saj.

Në kushtet e krijuara u morën masa për menaxhimin e përmbytjeve me shtabin e emergjencave, në mënyrë që demët e shkaktuara prej tyre të ishin sa më minimale.

Në shtabet e emergjencave duhet të ketë edhe specialistë që janë marrë me studimin, projektimin e ndërtimin dhe që njohin këto vepra. Ata në të tilla raste mund të japin mendime për ndërhyrje që sipas kushteve, mund të përmirësojnë gjendjen dhe sipërfaqen e përmbytur, që uji të mos qëndrojë 7 ditë mbi të por 3 ose 4 ditë, ose që thellësia e ujit të mos jetë 1 m por më pak.

Përvec kësaj, detyra e specialistëve është që të mbledhin të dhëna të sakta, në çfarë sasie ishin rreshjet në vende të ndryshme të pellgut shimbledhës, çfarë nivelesh të ujit u krijuan përgjatë lumit Vjosa që nga kufiri në Tre Urat,  tek Ura e Përmetit, tek ajo e Dragotit dhe Mifolit etj. Çfarë nivelesh u krijuan në argjinaturat e Vjosës, çfarë prurjesh u matën në këto akse të lumit; ç’nivele e prurje patën përrenjtë ose lumenjtë kryesorë që derdhen në Vjosë si Langarica, Drinosi, Shushica etj, çfarë nivelesh u krijuan në sipërfaqet e përmbytura dhe sa ishte kohëzgjatja e përmbytjes.

Këto të dhëna janë të nevojshme, jo vetëm për të patur një ide të qartë për atë se çfarë ndodhi gjatë kësaj dukurie natyrore, por do të jenë të nevojshme për studimet e ndërhyrjeve që duhet të bëhen në të ardhmen në mënyrë që ato të jenë në nivel sa më të lartë.

Po ashtu këto shërbejnë edhe për të përcaktuar se të çfarë rendi ishin ato, ishin historike apo jo, duke i krahasuar dhe me përmbytjet e mëparshme që kanë ndodhur në vendin tonë.

Nga të dhënat që disponohen, rezulton që në Janar-Dhjetor 2010 patëm përmbytje në zonën e Shkodrës e cila për nga madhësia e sipërfaqes së përmbytur ishte pothuajse e njëjtë, në Shkodër 14 mijë ha, në Vlorë e Fier 17 mijë ha. Por nisur nga kushtet e terrenit në të cilat ndodhet fusha e Nënshkodrës si dhe nga shkaqet e përmbytjes, kohëzgjatja e saj ishte më e madhe.

Nga një studim i kryer rezultoi se shirat e rënë në Shkodër në vitin 2010 ishin përafërsisht me 2% siguri (probabiliteti i përsëritjes, një herë në 50 vjet). Nga pamjet vizive të niveleve të Vjosës dhe të niveleve në zonat e përmbytura, besoj se edhe rreshjet që shkaktuan këto përmbytje në Jug të vendit ishin të po këtij rendi (mbetet të vërtetohet nga studimet). Përmbytjet e përshkruara më lart ishin në kohë të ndryshme dhe në zona të veçanta.

Si kanë qenë fenomenet e përmbytjeve në të kaluarën dhe si janë trajtuar ato?

Në muajt Dhjetor 1962 dhe Janar 1963 pati rreshje të shumta në të gjithë vendin dhe ujrat u shpërndanë në të gjithë ultësirën Perëndimore (zona fushore nga veriu në jug) duke përmbytur më shumë se 70 mijë ha toka bujqësore dhe të gjitha qendrat e banuara që ndodheshin në këto zona si dhe qytetet e Shkodrës, Lezhës dhe Beratit. Në atë kohë u bashkuan ujrat e Lumit të Vjosës me ato të Semanit dhe të Shkumbinit si dhe ujrat e Drinit me ato të Matit dhe Ishmit. Kjo bëri të domosdoshme marrjen e masave.

Për këtë u kryen studime e u ndërtuan argjinaturat në lumenjtë e Vjosës, Semanit, Shkumbinit, Matit dhe Bunës. Paralelisht me këto argjinatura u krye dhe bonifikimi i tokave kënetore duke filluar në veri nga këneta e Velipojës dhe e Casit në Shkodër, të Ishull Shëngjinit e Talës në Lezhë, të Thumanës në Krujë, të kënetës së Durrësit, të Bashtovës në Kavajë, të Tërbufit e Karavastasë së vogël në Lushnje, të Hoxharës në Fier, të Akernisë në Vlorë e duke përfunduar në Jug të vendit tonë me ato të Vurgut e Mursisë në rrethin e Sarandës.

Marrja e masave për bonifikimin e kënetave dhe sistemimin e lumenjve ishte një domosdoshmëri për kushtet natyrore dhe ekonomike që kishte vendi ynë.

Kështu nga 280 mijë ha toka bujqësore fushore që kemi, ndër to 250 mijë ha janë trajtuar me vepra bonifikimi, nga këto 50 mijë ha është përfituar tokë e re dhe rreth 200 mijë ha janë përmirësuar. E veçanta është se e gjithë zona fushore në Ultësirën Perëndimore përgjithësisht është në nivele të ulëta, në disa raste nën nivelin e detit, kështu që kullimi është dashur të kryhet me ngritje mekanike duke ndërtuar hidrovore. Për këtë janë ndërtuar 31 të tillë me kapacitet nga 2 m3/sek më i vogli, në 70 m3/sek më i madhi.

Problem ka qenë dhe është sistemimi i disa përrenjve të cilët për vetë natyrën e tyre në pjesën më të madhe të kohës kanë fare pak ujë, por në rast reshjesh intensive mund të sjellin për një orë sasi të mëdha uji që mund të bëjnë dëmtime të mëdha, sikurse ndodhi me përroin e Pogradecit, por raste të tilla me viktima kemi patur edhe me përroin e Përmetit, ato të zonës së Korçës etj.

Kështu janë sistemuar përrenjtë që kërcënonin me përmbytje qytetin e Korçës, të Elbasanit, Shkodrës, Lushnjës etj. Për qytetin e Vlorës u bënë studime, por projektet nuk u zbatuan plotësisht, kështu që problemet me përmbytjet në atë qytet deri në vitet 1990 mbetën të pazgjidhura.

Është fakt se ne jemi ndër vendet me më pak tokë bujqësore për frymë të popullsisë në Europë, ndoshta edhe në Botë. Për krahasim, vetëm Zvicra ka më pak se vendi ynë. Zvicra 600 m2/banor, Shqipëria 1300 m2/banor, Franca 3300 m2/banor, Greqia 3800 m2/banor, Bullgaria 4000 m2/banor, SHBA 6300 m2/banor.

Nisur nga fakti që toka bujqësore ishte e paktë, kërkohej që ajo të shfrytëzohej sa më mirë e për këtë krahas kullimit u kryen punime e u ndërtuan vepra për ujitjen e tokave. Kështu, u ndërtuan veprat ujitëse fillimisht që merrnin ujë nga lumenjtë e përrenjtë, më vonë u ndërtuan 650 rezervuarë me një rrjet ujitës 25 000 km, të cilët së bashku me kanalet me rrjedhje të lirë siguronin për ujitje të tokave bujqësore rreth 2 miliard m3 ujë, me të cilën ujiteshin çdo vit reth 350 mijë ha, që përfaqësojnë 65-70% të tokës në kulturë që ka vendi ynë në gjëndjen e sotme.

Ndërtimi i këtyre veprave u krye me sakrifica të mëdha. Për këtë ishin angazhuar ndërmarrjet dhe kantierët e bonifikimit të shpërndarë në çdo rreth të Republikës.

Në vitet e para pas çlirimit, nga vitet 1952-1960, krahas grupit të specialistëve të projektimit shqiptar punuan edhe disa firma projektuese të cilat hartuan projekt-idetë e Bonifikimit të Talës në Lezhë, Thumanës në Krujë, Hoxharës në Fier, atë të Maliqit në Korçë. Po ashtu nga këto firma u hartuan edhe projektet e ndërtimit të digave të tre rezervuarëve së bashku me rrjetin ujitës të tyre, të atij të Thumanës në rrethin e Lushnjës, të Kurjanit në rrethin e Fierit dhe Callikut në rrethin e Durrësit. Për këto vepra, meqenëse të dhënat në kohën e projektimit ishin të pakëta, u desh të bëheshin ndërhyrje të mëvonshme për përmirësimin e tyre. Mbas vitit 1960 ndërtimi dhe projektimi i veprave të kullimit dhe ujitjes u krue nga specialistët shqiptarë të inkuadruar në Institutin e Studimit e të Projektimit të Veprave të Kullimit dhe Ujitjes. Me kalimin e viteve u krijua tradita dhe përvoja, e cila bëri të vijë duke u ngritur niveli i personelit inxhiniero-teknik në studimin dhe projektimin e këtyre veprave.

Koha ka treguar se projektimi i këtyre veprave ka qenë në nivel të lartë, ato kanë kryer funksionin për të cilin janë ndërtuar dhe në vartësi të mirëmbajtjes, e kryejnë atë edhe sot.

Për ndërtimin dhe projektimin e këtyre veprave kanë punuar një armatë e tërë inxhinierësh ndër të cilët po përmend vetëm disa më kryesorët që janë:  Inxhinierët Farudin Nuri, Mice Veshi, Iljaz Cerga, Ilia Plasa, Murat Klosi, Zef Rakacolli, Kujtim Kadriu, Nezir Nota, Agim Basha, Stavri Naço etj.

Ishin këto vepra që krijuan mundësinë që vendi ynë të bëhej i jetueshëm ekonomikisht e popullsia e tij të shtohej nga 1 milion banorë që ishte në vitin 1938 në mbi 4 milion në vitin 1990. Janë këto vepra, rrjeti i kanaleve kullues e ujitës në të gjithë zonën fushore, rezervuarët ujitës të shpërndarë në të gjithë teritorin që bëjnë që kur shikon vendin tonë nga avionic, të duket se këtu dora e njeriut ka vepruar më tepër se në vendet e tjera. Ne nuk jemi as më të zgjuar, as më të pasur se ato, por nevoja për të kryer ato punime ka qenë më e madhe, bile mund të thuhet se ajo kanë qenë determinuese.

Mbas vitit 1990 nuk është ndërtuar asnjë vepër e re, as për kullimin e as për ujitjen.

Një pjesë u prishën plotësisht, sikurse janë stacionet e pompimit për ujitje, ose pjesërisht, sikurse janë kanalet ujitëse, veprat e artit, argjinaturat etj.

Mirëmbajtja e këtyre veprave nuk ka qenë në nivelin e kërkuar, përjashto hidrovorët të cilët përgjithësisht kanë qenë në gadishmëri, si dhe rehabilitimi i disa veprave të kullimit dhe ujitjes.

Aktualisht nuk dihet gjendja për të gjitha veprat, digat e rezervuarëve, kanalet ujitëse, kanalet kullues, veprat e artit, argjinaturat, gërryerjet e lumenjve, sistemimi i përrenjve etj. Këto vepra janë një pasuri e vendit e cila është krijuar me sakrifica të mëdha, të cilën ne e disponojmë dhe duhet të vihet në eficencë të plotë për t’i shërbyer sa më mirë rritjes ekonomike të vendit. Për të vënë këtë pasuri në eficencë duhen patur struktura organizative në të gjitha degët e saj. E para që duhet bërë, është të krijohet një “Njësi” ose “Byro” me specialistë kompetentë e cila do të trajtojë anën teknike dhe organizative të këtyre veprave.

Dikur, për projektimin e këtyre veprave ka patur një institut i cili studionte dhe projektonte të gjitha veprat në fushën e ujitjes, kullimit, të mbrojtjes nga gërryerjet e lumenjve të tokave bujqësore e qendrat e banuara etj. Sikurse për veprat e bonifikimit ka patur edhe institute të tjera projektuese, si ai për rrugët dhe hekurudhat, i hidrocentraleve dhe linjave të tensionit të lartë, arkitekturës dhe urbanistikës, ujësjellësave, Instituti i Hidrometeorologjisë, gjeologjia inxhinierike etj. Këto institucione sipas rastit bashkërendonin punën ndërmjet tyre.

Me kalimin e viteve erdhi duke u ngritur niveli tekniko-shkencor i specialistëve, u krijua tradita dhe u konsolidua përvoja në studimin e projektimin e këtyre. Ishin këto institute që kryenin sudimet paraprake për të gjitha veprat e që ja parashtronin qeverisë për t’i vendosur në planet e ndërtimit afatmesme e afatgjata.

Kjo traditë e krijuar për të cilën shoqëria kishte investuar dhe kjo përvojë e fituar ndër vite, pas vitit 1990 u zhduk me prishjen e këtyre instituteve. Por siç dihet, përvoja as nuk blihet dhe as nuk trashëgohet, ajo krijohet me një përkushtim e punë të vazhdueshme. Kështu edhe specialistët që ishin në këto institute me nivelin intelektual e tekniko-shkencor përbënin një pasuri kombëtare.

Pas prishjes së institutive, organizimi i studim-projektimeve iu la spontanitetit, i cili është vështirë të kuptohet se si funksionon. Për problemet që trajtonin këto institute, të gjithë shtetet kanë institucionet përkatëse. Kështu edhe në SHBA ka një byro shumë prestigjioze të bonifikimeve që është e atashuar në Departamentin Amerikan të Mbrojtjes, meqenëse aktiviteti i saj është përgjithësisht shërbim. Por siç dihet, Amerika siç është superfuqi në ekonomi, në ushtri, ashtu është edhe në shkencë.

E natyrisht ne nuk do të imitonim Amerikën. Por mund të bëhet ashtu si e kanë vendet që na afrohen më shumë siç janë: Maqedonia, Bullgaria, Kosova, Kroacia të cilat këto shërbime i kanë të mirëorganizuara.

“Njësia” ose “Byroja” që duhet të krijohet, do të mbulojë të gjithë gamën e problemeve që kemi në fushën e bonifikimeve, të cilën për vetë kushtet natyrore e kemi më të madhe dhe më të mprehtë sesa të gjitha vendet që na rrethojnë. Kjo njësi do të drejtojë studimet e projektimet në fushën e bonifikimeve, natyrisht jo vetëm, por duke inkuadruar firmat, studiot private të cilat duhet të kenë specializimin e nevojshëm për të kryer këto detyra.

Njësia, natyrisht nuk do të jetë me madhësinë e ish Institutit të Projektimit të Bonifikimeve, por do të jetë me një personel të mjaftueshëm për të kryer detyrat e saj. Vartësia e saj mund të jetë nga Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Bujqësisë ose të ndonjë Institucioni në vartësi të kryeministrisë, që mund të krijohet duke përmbledhur edhe departamente të sektorëve të tjerë të ekonomisë. Detyrat e kësaj njësie do të jenë të shumta, por ajo më kryesorja të shërbejë si filtër nga i cili do të kalojnë të gjitha fondet për investimet e veprave.

Njësia do të përcaktojë dhe kontrollojë që veprat të jenë me parametrat e kohës. Kështu për shembull; siguria e argjinaturave për mbrojtjen nga përmbytjet mund të jetë më e madhe se sa deri tani, teknologjia e ujitjes mund të përmirësohet, duke kaluar në ujitjen në formë shiu, me pika etj. Projekti i çdo vepre, para se të vendoset në planin e ndërtimit duhet të marrë miratimin nga njësia.

Çfarë vërehet p.sh duke udhëtuar për në Korçë: Ura në Labinot Fushë nuk i ka përmasat dhe uji del në rrugë sa herë që bie shi i rrëmbyeshëm. Në Maliq, në mbushjen e re të rrugës nuk u ndërtua tombinoja që ishte në rrugën ekzistuese e për rrjedhim në rast shirash, përmbyten rreth 50 ha toka bujqësore që nuk ishin të përmbytura edhe kur fusha e Maliqit ishte Kënetë. Kështu probleme vërehen edhe kur udhëton për në Vlorë për në Shkodër etj.

Duke ekzistuar kjo njësi, do të rritej edhe niveli teknik i specialistëve, sepse kur e di që projekti do të kontrollohet nga specialistë të kualifikuar, përgjegjësia dhe vëmendja që i kushton projektuesi i çdo firme qoftë, është maksimale, po ashtu edhe vërejtjet që mund të bëhen ai i ka parasysh në projektet pasardhës.

Njësia do të evidentonte problemet kryesore që ka vendi ynë në këtë fushë e do t’ia parashtronte qeverisë për zgjidhje, nga të cilat po përmënd disa:

Zonat torfike në fushën e Maliqit po kthehen në kënetë. Nga kjo fushë sot në 300 ha nuk merret asnjë prodhim (nuk mbillet). Në 2000 ha të tjera merren rendimente shumë të ulëta se ato mbillen vetëm me kultura pranverore. Në këtë zonë jetojnë qindra familje në gjendje shumë të vështirë. Nga një studim i kryer vite më pare, ka rezultuar se në rast se ndërtohet kjo vepër, vetëshlyerja është për 5 vjet.

Në fushën e Devollit dhe të Korçës, në një nga zonat më të populluara dhe më pjellore të vendit janë mbi 10 mijë ha pa ujë. Dikur kjo zonë ujitej nga uji i Prespës së Vogël, i cili ka vite që nuk merret. Është mundësia që nga ky liqen të merren 25-30 milion m3 ujë që mund të përdoret për ujitje në periudhën e verës. Për këtë nuk duhen investime të veçanta mbasi rrjeti ujitës është i ndërtuar. Por duhet që të bisedohet e të rakordohet me palën greke.

Takimi duhet bërë me grupe specialistësh të fushës së hidroteknikës dhe mund të gjendet zgjidhje që të plotësojë kërkesat e të dy palëve. Është për të theksuar se ndërtimi i një vepre tjetër në luginën e Devollit që mund të sigurojë 25 milion m3 ujë do të kushtonte rreth 50 milion euro, por përveç kësaj do të kishte dhe shumë probleme të tjera lidhur me shpronësimet si dhe do të kërkonte edhe kohë të gjatë për t’u ndërtuar.

Hidrovori në Porto Romano, Durrës, është ndërtuar që të sigurojë kullimin e ish kënetës për t’u mbjellë me kultura bujqësore, por tashmë që ajo fushë është kthyer në zonë të banuar kërkon një ridimensionim me siguri më të lartë, që ta garantojë nga përmbytja.

Mbrojtja e qytetit të Përmetit nga përroi i Bardhë i cili ka shkaktuar disa herë edhe viktima, është bërë para 50 vitesh. Ajo duhet rishikuar sot; po kështu duhen parë edhe problemet që ka qyteti i Elbasanit, Shkodrës, Korçës, Lushnjës etj. Si këto probleme ka edhe shumë të tjera që duhen rilevuar e vendosur për zgjidhje me grup specialistësh të kualifikuar të kësaj “ Njësie”. Por më kryesori është që të kryhet një studim i cili të përfshijë të gjitha veprat ekzistuese të kullimit dhe të ujitjes.

Në këtë studim të pasqyrohen:

-Gjendja e digave të rezervuarëve, e rrjetit të kanaleve ujitës, kanaleve kullues, veprat e marrjes së ujit, veprat e artit, argjinaturat, geryerjet e tokave nga lumenjtë etj.

-Për këto vepra duhet të evidentohen problemet problemet që ato kanë, mënyra e rehabilitimit të tyre dhe kostoja e përafërt e secilës vepër.

-Nga ky studim do të dalë se cilat vepra janë me leverdi për t’u ndërtuar, e rrjedhimisht fill pas leverdisë të përcaktohet edhe radha e ndërtimit të tyre, lidhur kjo me mundësitë që ka shteti.

Për kushtet aktuale që shteti nuk e ka këtë njësi, mendoj se një mundësi është që menaxhimi i studimit për gjendjen dhe rehabilitimin e veprave të kullimit dhe ujitjes si edhe problemeve të tjera në këtë fushë, mund të drejtohet nga Banka Botërore ose institucione të tjera ndërkombëtare që japin donacione ose financime në të tilla drejtime, në bashkëpunim me specialistë shqiptarë të fushës. Për këtë në vendin tonë Banka Botërore në fushën e bujqësisë ka një përvojë të suksesshme, si menaxhimin e fondeve për rehabilitimin e një pjese të veprave të kullimit dhe ujitjes.

Në pëmbytjet e Shkodrës në Nëntor-Dhjetor 2010, prej saj u dhanë fondet me të cilat u krye studimi “Mbi masat emergjente në brigjet dhe argjinaturat e lumit Buna në zonën e Dajçit Shkodër”, si dhe studimi për “Masat afatmesme për eleminimin e riskut të përmbytjeve nga lumi i Bunës”. Për masat emergjente u hartuan projekte dhe gjatë vitit 2011 u kryen të gjitha punimet e parashikuara. Ndërsa për masat afatmesme nuk është bërë asgjë.

Po ashtu nga BB u drejtua studimi “200 Digat e Bujqësisë me Problemet më të Mëdha” i cili u krye nga specialistët shqiptarë nën drejtimin e një firme angleze. Por duhet parë gjendja e duhet të evidentohen problemet së bashku me masat që duhet të merren edhe për 450 diga të tjera të bujqësisë, të cilat nuk përjashtohet që të kenë nevojë dhe për ndërhyrje emergjente.

Kështu nisur nga fakti që ne kemi shumë pak tokë bujqësore, si edhe që aktualisht më tepër se 40% e popullsisë është në fshat, ku bujqësia është nga degët kryesore të ekonomisë, është e domosdoshme që këtë sipërfaqe bujqësore ta trajtojmë me vëmendjen maksimale duke marrë të gjitha masat për një prodhim të garantuar: Siç është kullimi, pa kullim nuk ka fare prodhim; në vazhdim janë ujitja, mbrojtja nga gërryerjet, si dhe të gjitha masat e tjera agroteknike si punimi i tokës, plehrimi, farërat etj.

Fenomenet natyrore të përmbytjeve  dhe të thatësirave egzistojnë, e po ashtu edhe dukuritë ekstreme, përmbytje të mëdha ose thatësira të mëdha. Por detyra e njeriut është që të merren masa që pasojat të jenë sa më minimale.

 

Dhimitër Vogli December 2, 2017 21:35
Komento

54 Komente

 1. "Horri i Bulevardit" March 22, 14:53

  Qeveria, ska rendesi e kujt krahu politik eshte, duhet qe keta specialiste brilante, qe shkollen e mbaruan ne shkolla, qe kane pervojen e nevojshme, per keto vepra bonifikuese, qe kane ndershmerine dhe atdhedashurine, per vendin e tyre, duhet ti angazhoje, ne shume studime, qe jane te domosdoshme per tu bere.
  Keta specialiste potenciale, si artikullshkruesi, duhen respektuar dhe angazhuar per te miren e vendit tone.

  Reply to this comment
 2. Dike Mullai thote- March 22, 16:43

  Ky shkrim “PERLE” nga Ing. Dhimiter VOGLI eshte per ata qe kane SY e Shikojne dhe VESH e degjojne! Ka nje cerek shekulli qe “Demokracia” shkaterroi e rrafshoi gjitheshka, qe u ndertua ne 45 vjete “Diktature”! Dua te shtoj dhe pjese nga nje Interviste e Ing. VASFI DUKA (V. 2007). I shqetesuar nga braktisja e vendit, Ai perdori nje shprehje te Poetit Xhevair SPAHIU:-” IKU TRURI, mbeti KAFKA”. Me tej vazhdon:-“Me ne ka ndodhur e po ndodh INJORIMI i Pasurive materiale, qe Natyra na i ka falur BUJARISHT. Nga shfrytezimi i ketyre pasurive, gjer ne vitet ’90 vendi yne siguronte mbi 60% te t’ardhurave Kombetare. Kerkesa per minerale Metalore eshte ne rend te dites nga Sh.B.A, Japonia e Vendet e BE, qe Importojne 15 lloje mineralesh metalor te ralla, nga keto 10 prej tyre gjenden ne Vend-Burimet tona.”…”Edhe nga 130 lloje mineralesh Jo Metalore, 70 prej tyre gjenden ne vendin tone.” I vetmi “Prodhim” i bollshem i viteve te fundit ka qene POLITIKA!!! Ajo polli “Terrapin e Shokut”, e cila rezultoi “SHOK” pa terrapi, qe coi ne shkaterrimin e Vendit!”…”Deri ne vitin ’92 ne Sektorin e Zbulimit e Shfrytezimit te Mineraleve punonin mbi 150 mije puntore, specialiste e Inxhiniere.” I shtova keto pak reshta nga Ing. Vasfi DUKA, i cili u nda nga Jeta pak vite me pare! Shrimi “PERLE” i Ing.Dhimiter VOGLIT na mbush me shprese, se ka akoma Atdhetare qe mendojne dhe shprehin shqetesimet per t’ardhmen e ketij Vendi! Syte dhe Veshet e Qeveritareve te sotem te mbeshteten ne ‘to! Personalisht, shqetesohem se Pasurite Mbi e NenToksore po jepen me KONCENSION (?!)

  Reply to this comment
  • floriri i Bençes December 2, 22:28

   Me vjen shum keq per keta shkencetare patriote, te cilet jane detyruar te bejne spektatorin ne spetaklin e shemtuar te shkaterrimit perfundimtar te veprave jetike e madhore te projektuara prej tyre dhe te ndertuara nga mijra specialiste, sepse nuk ka fare shprese. Tashme pothuajse gjithe baza materiale dhe pasuria e vene me pune vetmohuese e patriotike ne kohen e “diktatures”, eshte eliminuar totalisht, ne format me te ndryshme.
   Nese eshte bere qellimisht apo jo, do te merret vesh pas shume vitesh, kur peshqit e medhej te fillojne te vien ne rrjeten e Vetingut, por nje gje eshte e sigurt, kjo eshte tradhetia me e madhe qe eshte bere ndaj kombit Shqiptar.

   Reply to this comment
 3. Dashamiresi March 22, 19:54

  Shkrimi eshte me shume vlere.Edhe vet Ing.Vogli radhitet nder specialistet me me ze ne kete fushe,se bashku me ata qe vet ai ka permendur ne shkrimin e tij.Si punonjes dhe me vone si Drejtor i In.St.dhe Projektimeve te Veprave Kulluse dhe Ujitese,Ingj.Vogli ka nje eksperience miafte te madhe dhe bagazh shkencor te mirefillt,qe e ben kopetent per cka parashtron. Te shumta jane studimet qe jane bere ne te shkuaren ne kete fush,si edhe ne shume fusha te tjera te bujqesise,qe ju kane dhen zgjidhje ne te kaluaren ketyre problemeve dhe qe mund te jene te dobishme edhe per tani,miafton te gjenden neper arkiva,te lexohen dhe te zbatohen. Me kete rast dua te tregoj nje te vertette vitit1991.Nga Shqiperia dergohet nje grup studjusish nje Hungari per te marre eksperience,ose me mire te themi,te lexonte dhe te konceptonte studimin madhor shume te rendesishem qe kishin bere ata me titull (RRUGA QE DUHET NDJEKUR EKONOMIA PER TE KALUAR NGA SOC.NE KAPITALIZEK. Ky studim parashikonte te gjitha rruget e mundeshme,pengest qe mund te dilnin dhe zgjidhjen perfundimtare te tyre.Grupi u kthye me 270 faqe te daktilografuara,d.m.th. komplet studimin.Hungaria zbatoi kete studim,prandaj fazen e tranzicionit e pati shume te shkurter dhene gjithe kete transformim nuk u demtua asnje gje.Pse te ne te ndothte ajo qe cuditi gjithe boten? Pse duhet te priteshin dhe te digjeshin plantacione te tera me peme dhe vreshta,te prishen argjinatura dhe kanale kulluse dhe ujitese,te digjen depo dhe magazina dhe gjith ekonomia.Kjo ishte ne favor te atyre qe kurr nuk na kane dashur te miren dhe qe as na e duan.A do te vije nje dite qe ata qe kane drejtuar vendin ne ate kohe te japin llogari per keto marrezi qe na demtuan shume ekonomikisht dhe na shkaterruan moralisht.

  Reply to this comment
  • TRIBALET E PD-se November 8, 17:58

   Kjo…, sepse , ashtu sikurse thoni ju “Dashamiresi” , kete vend e kane drejtuar pikerisht ata qe nuk ia duan te miren dhe e kane cuar ne buze te gremines . Fakt eshte,se ata , kane akoma shume pushtet ,shume institucione , shume pasuri te grumbulluar padrejtesisht gjate ketij cerek shekulli dhe jane teper te vendosur per t`i nxjerre edhe gurin e fundit te themelit ketij vendi e te fshijne nga kujtesa gjithecka qe eshte shqiptare . Keto , nuk behen pa nje dore te huaj keqdashese dhe , kjo dore ka qene e mbetet prezente , eshte serbo-greke
   me rrjetin e gjere agjenturor te mirefillte , ne te gjitha skutat e jetes se vendit dhe tek ata ne emigracion . Tani nuk ndruajne te veprojne gati hapur ne favor te tyre , as Saliu , as Lulushi , as Like Floriri , bile as kellira Fatos Nano me tarafin e tij .
   Keto gjera duhet t`i mbaje mire parasysh E.Rama ,edhe pse jane teper te veshtira per t`i perballuar, se vetem keshtu , vendi do te filloje te levize perpara .
   Analiza e z. Vogli , eshte vertet per t`u admiruar dhe te
   reagohet me shpejtesi per te fituar kohen e humbur . Une , nuk e njoh inxhinjerin e nderuar , por me siguri , ai tani eshte i moshuar , me pervoje te pasur e qe ndien dhembshuri per kete vend , por eshte i pa vleresuar nga te gjithe pushtetaret e pas v.1991 ! Per qeverine e sotme , ky shkrim brilant , duhet te jete kambane alarmi.

   Reply to this comment
  • FLAMUR NOKA ME DAJAT E VET NE BEOGRAD December 3, 18:26

   Kini shume te drejte , z. Dashamiresi ,eshte en tmerrshme kur e ,mendon , por eshte me se e vertete qe ne Shqiperi e mori drejtimin e vendit agjentura e mirefillte serbo-greke , te cilet i kemi ende ne krye te partive , te institucineve kryesore te vendit , ne drejtesi , kreret e komuniteteve fetare , ushtri , polici , mediat e shkruara dhe ato elektronike . Me te zelleshmit ne keto pune agjenturore , qe i kane sjelle vendit demte kolosale te pa riparueshme , eshte bajraktari i Vicidolit dhe zgjedhja qe ai beri per te vene ne krye te PD-se Lulezim Bashen , per te vijuar punen , deri ne shperberjen e plote te shtetit shqiptar dhe vete shqiptareve si komb , ne Ballkan e kudo qer ndodhen !

   Reply to this comment
 4. DRENICA E KUQE March 22, 20:26

  Po ku nuk harrohen permbytjet, ore vellezer! Ra fatkeqesia njerezore “Doshi-Sala-Luli-Frroku” dhe u harrua krejt Shqiperia!

  DRENICA E KUQE

  Reply to this comment
 5. arben March 22, 23:04

  O shpellar i Vicidolit te zente mallkimi I gjithe shqiptareve dhe shpirti yt u djegte ne ferr per gjithe fatkeqesite qe I solle vendit tim.Ishim I vetmi vend ish komunist qe zbatuam teorine berishjane te nivelit zero dhe shkateruam te gjitha resurset qe u krijuan me nje pune titanike nga brezat e kaluar dhe qe nga ana monetare vlenin qinra miliarda dollare.Sot jemi katandisur si lypsare qe pasi u kemi leshuar edhe by….. te huajve per pak dollare te qelbur vazhdojme te mallkojme Enverin qe nuk na beri zengjine packa se ne mbremje kur shkojme ne shtepi kujtojme kohen e tij ku e konsideronim veten njerez me dinjitet te barabarte mes te barabarteve dhe ku prinderit nanurisnin femijet me dashuri per punen e jeten dhe jo si sot ku njeriu eshte shperfytyruar moralisht dhe po shqyen si ujqer me njeritjetrin per nje kocke.Ate qe sistemi socialist ndertoj nga hici per 45 vjet sistemi kapitalist nuk e nderton dot as per 100 vjet.Fuqia dhe celsi I suksesit ne sistemin e kaluar ishte bashkimi I njerezve rreth nje ideali me qellim ndertimin e nje jete sa me te mire per popullin kurse sot te gjithe perpiqen kush te jete hajduti dhe krimineli me I madh dhe ideali I parase ben qe te sundoje ligji I xhungles.Megjithate le te shpresojme qe populli te ndergjegjesohet e te mare vete fatet e tij ne dore te bashkohet rreth idealit kombetar te pastrohet nga plehrat e tradhetaret e te ndertoje me sukses te ardhmen e ndritur qe gjithmone ka enderuar e sakrifikuar nder shekuj

  Reply to this comment
 6. XUME PROTOPAPA March 23, 13:47

  RRESHJET E DEBORES SOLLEN PERMBYTJET ?

  Bere mire qe na njohe ndermjet parades historike, me zhvillimin te shkencave hidroteknike ne vitet e enveroxhizmit, te veprave te ndertuara dhe te katerfishimit (shifrat flasin per trefishimin e popullsise shqiptare) te numurit te shqiptareve fale “ndertimit te veprave hidraulike e hidroteknike (!?).

  Sikur vertet ligjet e natyres te vepronin keshtu, nuk do kishim as zhvillim kulturor, as arsimim gjithepopullor, as rritje jetegjatesie te popujve, e as shumefishim te tyre, as shtrirje te sherbimit mjekesor falas ne çdo skaj te Shqiperise, as ndriçim, telefoni, televizion e medie te shkruara te perhapura ne çdo prag dere te shqiptareve, por vetem diga, argjinatura, pompa vaditjeje e hidrovore kullimi dhe aq.

  Ah trendeline e te VOGLI-t qe kendon aty ku bariu i bie xhurase….

  Askush nuk mund te mohoje arritjet e asaj periudhe, po nese Farudin Nuri, Veshi, Cerga, Plasa, Klosi, Rakacolli, Kadriu, Nota, Basha (Agim – jo Lulezime), Naço dhe shume te tjere, nder te cilet mungon emri i me te spikaturit (nuk me kujtohet emri i tij) qe u specializua ne Hollande per kullimet e programuara te tokave dhe vaditjen artificiale ne forme shiu, vetem do tentonin t’ja vishnin rreshjeve te debores, permbytjet e fundit ne Vlore e Fier, do i detyronin forcerisht te nderronin seks, shume me pare se ndonje Endrine apo Erjone e diteve qe jetojme.

  Mungon ne rrefimin tend, i VOGLI trendeline, te flisje per Ujevarat e Tiranes, per akullnajat e Terbufit, per…. per te plotesuar zbulimin e shekullit: ne Shkoder ekzistonkan perrenj ?! Mbase e ke patur fjalen per Kirin, meso nga une trendelina VOGLI, eshte lume dhe goxha i rrezikshem.

  Edhe gjetja e perspektives se vaditjeve ne Shqiperi me sistemet e shiut artificial, paske harruar zotrote qe eshte aplikuar jo vetem ne gjithe serrat e ndertuara te enveroxhizmit, por edhe ne toka te pa mbuluara ne te kater anet e Shqiperise.

  Dy fjale edhe per “argjinaturen e krahut te djathte te Vjoses te pa ndertuar”. Po te hapesh nje atllas gjeografie, apo me mire me Google-Maps, do shohesh ne Rome nje lume qe kalon mu ne mes te saj qe kur u themelua, 2400 vite me pare. E pra, per te amortizuar prurjet e jashtezakoneshme te lumit Tevere, rreth dhjete pesembedhjete kilometra para se te arrije ne dyert e Romes, jane ndertuar dy porta shkarkimi, qe derdhin flukset e teperta ne dy “bazene amortizues”. E njejta gje eshte bere edhe me Vjosen mendoj, por pa porta shkarkimi dhe argjinatura.

  Dhe se fundmi, Banka Boterore, rikrijimi i Institutit te projektimit dhe ndertimit te veprave hidroteknike ne varesi te Ministres Mrike Kodheli (wow !) me duken argumente krejt pa vend, te stisura per interesa te vockela personale (per tu ri impenjuar ne keto struktura – sikur te mos kishim qindra te rinj me diplloma te fresketa).

  Epoka e te VOGLI-t qe kendon aty ku bariu i bie xhurase (me korrigjoni ne se e kam shkruar gabim), ka perenduar me kohe, qe kur projektuat dhe ndertuat shemtiren e Ures mbi Bune, e permbyteshme pas nje sapllaku te tepert me uje shiu.

  Ç’emer mund ti vendosesh Drejtorit te Bordit te Kullimit ne Lezhe – per te ngelur ne teme – kur ne nderhyrjen qe beri ne nje rezervuar vadites ne Perlat te Mirdites, ne kanalin e shkarkimit te ujrave te larta, e justifikoi si sherbese per vaditjen e tokave ne stinen e pa uje te veres, ne Mirditen e legjendave te Vdekura, te Veres se Kallmetit me permbajtje bakri e te prejardhjes se heroit te ketyre oreve Mark Frroku.

  Reply to this comment
  • TRIBALET E PD-se November 8, 18:04

   Kjo…, sepse , ashtu sikurse thoni ju “Dashamiresi” , kete vend e kane drejtuar pikerisht ata qe nuk ia duan te miren dhe e kane cuar ne buze te gremines . Fakt eshte,se ata , kane akoma shume pushtet ,shume institucione , shume pasuri te grumbulluar padrejtesisht gjate ketij cerek shekulli dhe jane teper te vendosur per t`i nxjerre edhe gurin e fundit te themelit ketij vendi e te fshijne nga kujtesa gjithecka qe eshte shqiptare . Keto , nuk behen pa nje dore te huaj keqdashese dhe , kjo dore ka qene e mbetet prezente , eshte serbo-greke
   me rrjetin e gjere agjenturor te mirefillte , ne te gjitha skutat e jetes se vendit dhe tek ata ne emigracion . Tani nuk ndruajne te veprojne gati hapur ne favor te tyre , as Saliu , as Lulushi , as Like Floriri , bile as kellira Fatos Nano me tarafin e tij .
   Keto gjera duhet t`i mbaje mire parasysh E.Rama ,edhe pse jane teper te veshtira per t`i perballuar, se vetem keshtu , vendi do te filloje te levize perpara .
   Analiza e z. Vogli , eshte vertet per t`u admiruar dhe te
   reagohet me shpejtesi per te fituar kohen e humbur . Une , nuk e njoh inxhinjerin e nderuar , por me siguri , ai tani eshte i moshuar , me pervoje te pasur e qe ndien dhembshuri per kete vend , por eshte i pa vleresuar nga te gjithe pushtetaret e pas v.1991 ! Per qeverine e sotme , ky shkrim brilant , duhet te jete kambane alarmi.

   Reply to this comment
  • STUDENTI November 8, 18:08

   Xume , je shume i turbullte dhe i pa kuptueshem , ne ato qe thua aq emocionalisht ! Ketu komentuesit nuk shkruajne per vete , por per t`i kuptuar te tjeret , se cfar kontributi do te japin me mendimet e tyre , per problemin qe diskutohet !

   Reply to this comment
   • XUME PROTOPAPA November 8, 18:32

    STUDENT …

    para se te me sulesh me agresivitetin tend te pa vend, lexo me kujdes ç’fare shkruan Vogli ne kete leter te ripublikuar.

    Thjesht i ben propagande “mendje-ndritesise” se tij, per tu rifutur ne mekanizmat e vjedhjeve seriale te gjithe vendim marresve te sot’tem.

    Ne se do jete e nevojeshme pa tjeter mund te jap kontributin tim modest edhe ne kete fushe…falas.

    Reply to this comment
  • SALI PROTOPAPA December 3, 17:32

   Doli prap ky Xume Protosuma. Une kujtova se kishte ikur ne Hene, apo kishte rene ne burg, ky mut qenka akoma ne aksion. O Xume, po nuk ke turp qe merresh me nje vlere te kombit, qe po te jep dicka nga pervoja, tecilen ndac degjoje e po deshe shumezoje me zero. Po qenke burre pis, po pis fare. Hy thyefsh qafen atje ne Austri ku pastron bythet e pleqve ne azile.

   Reply to this comment
  • inxhinieri December 5, 20:18

   Eshte me mire te heshtesh dhe te mos shkruash keto budallalleqe.
   Ing. VOGLI ka disa vepra qe kane bere pune dhe tani po jep eksperiencen e tij e cila ja vlen te lexohet po ju cfare keni dhe cfare keni per te treguar.
   Institutet e projektimit ishin baza e shkences ne kete fushe dhe sot eshte e veshtire te ringrihen prandaj gjithmone do kemi probleme.

   Reply to this comment
 7. Illo March 23, 23:09

  Per inxh . Dhimiter Voglin , duhet te kene respekt te vecante organet shteterore , sepse eshte nje nga emrat e rralle , qe I ka mbetur kesaj fushe jetike te shkences dhe praktikes te inxhinjerise se tokes , ne vendin tone . Krijimi I njesise , qe do te drejtoi studimin e gjendjes se digave , rrjetit dhe gjithcka lidhet me kullim- ujitjen , per mua eshte propozimi me me vlere , qe eshte bere , ne keto vite , kur u rrafshuan veprat monumentale te kullim ujitjes . Lidhja e studimit fundamental , me drejtimin e BB , eshte masa e dyte edhe me e rendesishme se e para . Po qe se shteti nuk merr masa urgjente te vere ne jete keto , qe propozon inxhinjeri I famshem , token bujqesore shqiptare e mori lumi , me keq se e ka marre . I. Foto

  Reply to this comment
 8. ish koleg November 8, 16:05

  Pershendetje zoti Dhimiter Vogli !

  Artikulli juaj megjithese eshte ekselent dhe ju keni merita te medha dhe ne rrafshin jo vetem teknik por dhe ate kombetar… megjithate keto shkrime ngelin ne leter Pse !
  Nqs se nga pese punet madheshtore te bere ne kohen e socjalizmit (komunizmit i thone elezbibeberoamerikaret) bonifikimi dhe ujitja kane qene ne nivele boterore..dhe pikerisht kjo pune madheshtore u shumezua me zero nga ideologu antishqiptar Gramoz pashko qe u ve ne jete nga banda elezbiberiane e tropojes

  Cfare ka ndodhur gjate ketij cerek shekulli nuk besoj se ka ngjare diku ne bote,me perjashtim te barabareve te veriut para dy mije vjecaresh apo hordhite e Chingis Khanit.
  Vetem me keto permasa mund te krahesohet kryqzata antishqiptare e Bandes Tropojes qe nen masken e luftes kunder komunizmit imagjinar dhe enver hoxhes ne vecanti.
  Kush i mban mend bandat e krimineleve Azem Hajdari me Izet Haxhite qe shkaterruan me duart e tyre,ferma,argjinatura,plantacjone,stalla lopesh dhe te gjitha bagetite i moren me te fortet.
  Kush e nban mend dhe kete zagarin Skypion(Artan Mahmut Hoxha) qe bene masaker me pyjet shqiptare dhe me drure te kushtueshem si arra dhe bredhi qe mbushen vaporat e Italise dhe Greqise.
  Ne fakt k/ministri dhe qeveria e sotme nuk duhet te fajesohet qofte per katastrofen,qofte dhe per masat e perballimit te saj,sepse cfare ka bere reja e karakalecave te berishes per cerek shekulli do te pakten 100 vjet te stabilizohet
  .Kush ka patur rastin te shohe nga avjoni kur vjen ne shqiperi pyjet ne teritorin tone duket sikur shohin tullen e Blendi Fejziut ketij Saliu qeros.Pra thjesht katastrofa berishiane dhe karakalecave te tij kunder natyres,pyjeve,lumenjeve,argjinaturave,pemtore,urbanistikes,kontrollit te territorit do te pakten tre breza.
  Pra vetem nje Satana,nje perbindesh mund te shkaterroje vendin e tij ne kete menyre barbare,por kulmi i kesaj barbarie eshte kur dipllomate te nderuar edhe pasi ka vrare kombin,shtetin dhe ka vrare me urdher te tij 4 shqiptare te pafajshem ai paturpesisht eshte quajtur burre shteti.
  21 janari 2011 eshte nje akt tipik fashist qe cuditerisht ndodh ne nje vend te Natos…dhe kjo quhet permbytja me madhe psiqike dhe morale e nje kombi kur aleatet tane tallen me ne si ne nje ferme kafshes te George Orwell-it ku pronari Xhon pasi ka vrare shqiptare te pafajshem,ka vrare nje komb te tere dhe urinon mbi ta non stop 24/24 ore nen zgerdhimjen e dipllomateve miq.
  Permbytjae shqiptareve ne detin me urine te Berishes eshte shume here me e madhe se kjo katastrofe e fundit..
  Pra zoti inxhinier ishte cunami politik..ishte shkaterrimi i mire planizuar i ekonomise shqiptare ne te gjitha hallkat ku keto permbytjet tregojne Menxyren qe na ka gjetur por dhe na kujtojne ate kohe sic thone sot
  ISHIM MIRE KUR ISHIM KEQ

  Reply to this comment
 9. paci November 8, 17:27

  Nuk permbyteshim se kishim shtet te pergjegjshem qe merrte masa te gjithanshme dhe mbante llogari cilido qe nuk zbatonte detyrat deri te ministri i cili denohej me rende se puntori .
  Permbytemi se kemi shtet qe nuk merr e nuk zbaton asnje mase paraprake plus qe nuk denohet asnje pergjegjes , kjo eshte rrumpallokracia 27 vjecare ku populli e vendi mbyten nga korrupsioni e shkaterrimi i infrastruktures kulluese te qyteteve e tokave , nga prerja masive e pyjeve ose ndertimi pa kriter kuturu dhe me e keqja eshte se edhe bejne humor te zi drejtuesat duke u shprehur se ‘ eshte mbledh shtabi i emergjencave dhe situata eshte nen kontroll ‘ .
  Kur eshte thene se eshte situata nen kontroll ne kohen e Enverit sikur nje ha toke te permbytej te nesermen shkonte ne te semes qofte edhe ministri .

  Reply to this comment
 10. a-l November 8, 17:44

  Drejtuar komentuesit Xume Protopapa.
  Vihet re menjehere se ke mllef+inat+dobesi intelektuale, ndaj inxh. Dh.Voglit dhe kohes kur ai ka punuar mire e bukur. Ti nuk di te propozosh asgje, por vetem te fshihesh mbas nje pseudonim te leshte. Te rekomandoj te permiresosh aromen e mbiemrit tend, duke e bere PROTOKAKA.

  Reply to this comment
  • XUME PROTOPAPA November 8, 18:27

   O QELBESIRE Anal-Lubrifikato !

   Une nuk kam inat me asnjeri o terbufim nje qelizor, po s’eshte e vershtire te kuptohet gjithe ky palo shkrim vetem per tu promovuar i Vogli yt. Do perseri Institutin e projektimeve, mundesisht te jete ne krye te tij, apo ajo qe eshte me qesharake, thjesht per mediokritetin e tij, kerkon qe studimet ti bejne te huajt me pjesmarrjen si “asgjeberes” i paguar.

   Megjithe se ky koment eshte i shume muajve me pare, dhe si zakonisht DITA i risjell sipas stineve, nuk i ndryshoj asnje presje komentit tim te hershem.

   Ti shih ta mbash te Lubrifikuar Analin tend se do te te beje te pasur me siguri: Fillo nga Kavaja, Elbasani e pse jo edhe tek kumbullat pa kumbulla te Babruse. Kujdes mos te te marre rrjedha e Llumit te Tiranes.

   Pusht!

   Reply to this comment
   • Savon December 3, 10:45

    O Xume!
    Po paske qene gomar zotrote dhe nuk e ke kuptuar!
    Me keto mllefe qe ke ti ne shpirt doemos qe i jep te drejte Enver Hoxhes,qe ti ne ate kohe duheshe pushkatuar!

    Reply to this comment
   • Odin December 4, 01:09

    O Xume, Vogli nuk ben promovim per vete se i ka kaluar te 70ˋ.
    Je adapt per studion e Fevziut per analet qe jep ne çdo fushe.

    Reply to this comment
 11. shpatar November 8, 17:51

  Ata qe duhen varur, pas politikanve qe shkaterruan strukturen e vjeter me pretendimin se ishin komuniste,jane inxhinjeret ndertues e urbanistike.Keta mjeshtra, qe dikur krenoheshim, ju futen biznesit te piste per tu pasuruar nga etja planeve ndertuese e te rikonstruksjoneve te teritorit .Une njohe shume te tille qe u pleksen me hajdutet biznesmen e drejtues te koorruptuar qe jepnin leje se keshtu fitonin .
  Hidhni nje sy qyteteve tona .Nje lemsh ndertimesh pa kritere teknike .Sisteme urbane qe kur permjer mbytemi me shurre e fekale .Kesaj situate i shtohen dhe sjelljet injorante te popullsise me mbetjet qe nga viti ne vite behen te rrezikshme per teritorin .
  Eshte llogjike qe natyra nuk te fale.Mbytej Shkodra dhe debili e argumentonte se me ka thene baba nje here ne 30 vjete Zoti shkarkon kurrizin nga shiu qe eshte mbledhur .Ne fakte jane veprimet ne kundershtim me cfrytezimiun e menexhimin e rrjesheve ne basenet e Hidrocentraleve .Prishja e argjinaturave dhe mos rruajtja e rrjedhjeve te lumenjve nga shfrytezimet pa kritere .
  Kemi 25 vite qe sillemi si injorante me natyren.As mos e vini ne dyshim qe keto do te jene dhe me te shpejta ne te ardhmen nese nuk fillon puna per tu mbrojtur me nje plan rregullues te gjithe teritorit.Puna duhet te filloje nga sistemimi i lumenjve ,kanaleve kullues si dhe hapja e sistemit te kullimit ne gjithe tokat bujqesore .Ka fature te madhe degjoje nga disa specialiste.Sigurishte qe ka kur mendon te prishesh dhe smendon per te sistemuar .
  Nje marrezi teper e rrezikshme qe dhe ligji qe u hartua per rikthimin e tokes se punushme dhe asaje te trasheguar .Ata qe i shtine ne dore u sollen te uritur dhe bene me to si ju desh qejfi .Me ndihmen e idiotve urbane i tranformuan pa marre parasyshe kushtet natyrore e gjeodezike .Aktualishte une flas per shume raste qe kane deshtuar pikerishte nga faktoret natyrore.Jane lene siperfaqe te medha toke qe nuk mund te cfrytezohen ku per pasoje kthehen ne fusha te rrezikshme me prurje ujrash prane qendrave te banimit .
  Nje fshatari ime nga Novosela e Vlores me thote .U shkateruan te gjitha argjinaturat ,sistemi kullues dhe pompat qe disiplinonin ujrat si per vaditje dhe per shperndarje ne raste permbytje .Vjosa sipas te thenave te gjysherve na ka mbytur nje here ne kohen e Zogut ne kohen e Hoxhes u kercenuam por nuk u permbutem.Tani ne demokraci sa vjen vjeshta e deri ne behare jemi me frike se do te permbytemi .Jane bere ndertime qe rrezikohen te shemben nga rreshqitjet e tokes ,gryerjet ose nga termetet .Per keto ne u drejtohemi qeverive e politikanet por harrojme se dora qe vendos mbi to jane urbanistet e koruptuar dhe ingjinjeret ndertues qe nga etja per fitim abuzojne me teritorin .
  Ka vetem nje shpetim .”Lutjuni Zotit te mos derdhi kaq shume uje por vetem per te pire e vaditur” . Keto mi ka thene baba se dhe ne kohen e Skanderbeut ne jena permbyte .E te permbyteti nje here me 600 vjete ja kemi bo hallalle.

  Reply to this comment
 12. Arben November 8, 18:32

  O PO POPULLI SHQIPETAR, DUAN VETEM TE MOS ZIHEM EDRAMA ME ILIR MUTIN SE KUSH DO TE JETE KRYEMINISTER, PA JO KETO, POR EDHE BAR HA E NUK E TRADHETON PARTINE.

  RROFTE POPULLI SHQIPETAR, TRIM DHE HEROIK.

  Reply to this comment
 13. Dike Mullai November 8, 19:03

  FALEMINDERIT Gazeta “DITA”. Mirenjohje dhe per komentuesit e tjere, ne mbeshtetje te shkrimit me shume vlera te Inxh. Dhimiter Voglit!

  Reply to this comment
 14. I.Troplini November 8, 19:09

  Inxhinierèt dhe specialustèt shqiptarè tè fushave tè ndryshme, i kemi zèvèndèsua sot me anètarèt e partisè sè Likes. Ata dinè tè fotografojnè votèn, me kryqin e bèrè pèr LSI, si i vetmi “kualifikim” apo “specializim” qè kanè nè CV e tyre.
  Kèta janè pasardhèsit e ideologjisè Vuçidolase, “tè lèvizjes sè lirè dhe tokès sè xanun”, me pasoja katastrofike pèr planet rregulluese tè qyteteve dhe cilèsisè sè jetès sè qytetarit shqiptar.
  Z.Inxhinier Vogli, shtron pyetjen nè artikullin e tij se pse nuk pèrmbyteshim por po pèrmbytemi?
  Gjyshja ime e dashur, sa herè qè nuk gjinte njè arsyetim teknik pèr arsyen e budallallèkut dhe kotèsisè sè veprimeve tè dikujt, na “sqaronte” ne fèmijèt, me shprehjen e saj,,,,, MÈNDJA BÈN KALA, MÈNDJA BÈN HATA.
  Z.Inxhinier, ne shqiptarèt, kemi mè shumè se njè çerekshekulli, qè pèrjetojmè hatanè.
  Inxhinierèt i kishim dhe i kemi ne nè radhèt tona, mirèpo ideologjia e shkatèrrimit nuk ka pèrdorim pèr ta. Hatasè, i duhen kodoshèt dhe bastardèt. Ata i kemi sot, si pari e kèsaj mejhaneje tè ndyrè.
  Sot u pèrmbytèm o Z.Inxhinier, vetèm u pèrmbytèm. Imagjinoni se çfarè hataje dhe kasaphane do ndodhte, nè rast njè tronditjeje sizmike?
  Ato kafazèt e pèllumbave, tè paguara sa frèngu pulèn dhe qè nuk meritojnè emrin pallate apo ndèrtesa banimi sepse nuk pèrmbushin asnjè element sigurie, do kthehen nè arkivole tè gjithè atyre qè èndèrronin njè hap pèrpara nè jetè.
  Nuk èshtè koha e Inxhinier Voglit sot. Xhelal Mziu superstar dhe Xeni i barakave tè çmontimit tè predhave nè Gèrdec. Kèto janè modelet e punès dhe jetès shqiptare sot. Rregull dhe disiplinè, ishte kur ishte. Sot duam rrumpallè. Ajo na pèrmbyt dhe na vret nganjèherè por ç, tè bèjmè? Na ka zènè rrota bishtin tani.

  Reply to this comment
 15. demo November 8, 19:23

  Pa e lexuar fare,shihni fotografine,qe ilustron shkrimin.Kush eshte ai qe shpenzon jeten e tij duke ndertuar midis dy lumenjve.Kush i lejon ata te ndertojne ne ate pyll te dikurshem,te kthyer ne shesh ndertimi,i cili pas shpyllezimit eshte kthyer ne mocal.Perse gjysh-stergjyshet analfabete, te ketyre fshatareve ndertonjes me shkolle,nuk ndertonin ne fushe,ne mocal,buze lumenjve???Ore,kontrolloni textet mesimore,mos i mesojne gje fshataret neper shkolla,qe stina e Veres zgjat 12 muaj?????????

  Reply to this comment
 16. Mirna November 8, 21:06

  Bukur

  Reply to this comment
 17. lejlek November 9, 09:21

  Dhe pas ketyre permbytjeve qeveria te percaktoje nje periudhe kohore per tu shperngulur nga keto zona .. kundrejt nje te drejte trualli shteteror.ne te kundert
  nuk mban asnje lloj pergjegjesie per cdo te papritur.
  Pastaj kush te doje le ta ngreje shtepine ne mes te perroit te thate ne gusht.

  Reply to this comment
 18. Ali Mehmeti November 9, 13:07

  Bravo Dike

  Reply to this comment
 19. Kavaja November 9, 16:17

  A i pyet njeri keta si ju merrej mendimi ne kohen e asaje qe sot e quajne diktature? Une mendoj se jo se kane dale disa qe shajne diktaturen por jane diktatore te rinjer por nga me te keqinjte se jane te pa ditur dhe i pa dituri cfare nuk ben, por vetem pune te mira nuk ben. Prandaj ka permbytje ne vendin tone.

  Reply to this comment
 20. Dhimbia e Madhe D. November 10, 15:16

  Inxh Vogli vene pikat mbi “I” jete paste.

  Shkrimi i ixh .Voglit eshte per tu pergezuar e te zgjoje te tieret si Ai, qe fatmiresisht jane midis nesh, po tulatur.
  Ato pake komente qe mbojne turpet.sot e 25 vjet,per turpin e tyre e pacin,
  Per ate kohe ne keto drejtime s’ke c’thua ,se beri mbrekullite..,Vetem thariet e kenetave dhe kanalizimet e asj kohe sikur te reabilitohen, do ishte gjysma e shpetimit..
  Kur eshte permbytur nonjehere shqiperia si keto vite,?! Vec kur ndertime dhe vendosia e banimeve per te ardhurit nga malet,u be me koken e tyre.Asnje pergjegjesi per demet e shkaktuara per ta.
  Vete i nderuan shtepite ne zona te ndaluara,pa leje ose me pseudo leja te paguara.
  Tani lerini fjalet po hidhuni ne vepra;si te shpetohet apo dilet nga situata te tilla.
  Falemindrit veteraneve,qe dhe ne buze te varrit, mendien e kane ne mbrodhesine e vendit,nje jete perkushtuar.
  “Bejleret”sot super milionere, as kane punuar nonjehere. Me djersen e fukarenjve kane bere e bejne qef,si keta superbejleret e sotem.
  Deri kur keshtu Ma!?
  Dhimbia e madhe D.

  Reply to this comment
 21. [email protected] November 10, 20:22

  Ing.Dh.Vogli e ka paqyruar me shume vertetesi ne artikull mundin dhe djersen e ing. dhe punonjesve per bonifikimin e gjithe Shqiperise.Nje nga keta ing.eshte dhe im ate Faredin Nuri qe ai permend dhe qe u perkushtua menderisht dhe fizikisht bonifikimit te vendit.Nuk e mbaj mend te kete bere pushime me familjen dhe e mbaj mend qe mbi paketen e cigares ne cdo moment bente skica dhe llogaritje per cdo veper qe ai projektonte kur ndodhej jashte zyre edhe ne nje moment qe ishte ulur ne tavoline te hante i kujtohej dicka dhe fillonte kalkulonte mbi pakete.Nderime per te gjithe ate ing,gjeometer puntore qe ju perkushtuan bonifikimit te vendit dhe arriten suksese.Por mbas viteve 1990 u shkaterruan apo u ndertua mbi kanale kullues e kolektore etj…..dhe ja ku jemi sot ne permbytje pa fund dhe njerez qe vuajne e vendi e njerzit shkaterrohen ekonomikisht.Respekt per Ing.Dh.Vogli

  Reply to this comment
 22. PETRO December 2, 23:12

  qeverite mbas viteve nentedhjete nuk jane mare me pune por jane mare me krimet e enver hoxhes qe i ka ndricuar me drita te hidrocentraleve me bonifikim te buqesise me pallat kongrese e me flote detare e ajrore te pa rthyeshme me mbrojtje te sigurt e nje popull te shtuar e te kulturuar.rrofte sali beriosha qe luftoi enver hoxhen ne keto 25 vjet,

  Reply to this comment
 23. intelektuali December 2, 23:48

  Pse permbytemi cdo vit?

  Jozefina tha se akulli dhe bora kur behet uje e zmadhon volumin ne kundershtim me ligjet e fizikes elementare dhe ketu ky akull i Bjeshkeve te Nemuna permbyti Shkodren

  Saliu tha se permbytja e Shkodres ishte nje apokalips i Zotit qe ndodh nje here ne 100 vjet dhe lau duar si Pilati i Ponitit duke i treguar mjeraneve ne uje gishtin e mesit

  Like Floriri nuk foli fare sepse e dinte fare mire qe kishte mbajtur nivelin e Fierzes plot e perplot per te “nxjerre dhjam nga pleshti” duke ja shitur energjine Serbise si “frengu pulen”.

  Shkencetari Vogli tani thote se e ka fajin bora qe u be uje nga Baba Tomori dhe permbyti Vjosen dhe ja hedh fajin Edi Rames qe LEKAT e kanabisit nuk i ka investuar ne argjinatura dhe diga, por ka kryer Rilindjen Urbane te qyteteve.

  Intelektuali thote se fajin e ka Enveri dhe Partia e Punes qe prishi Kishat dhe Xhamijat dhe i beri shqyptaret robote te pafe, spiune te Sigurimit dhe fanatike te datave te zeza komuniste, prandaj edhe Zoti i permbyt cdo vit, njashtu sic i dergoi Enverit termetin ne vitin 1967 sapo kishte perfunduar prishjen e te gjitha objekteve te Zotit. Tani shikojme Edvinin njesoj si Enveri me xhup te vizitoje mjeranet e permbytur i shoqeruar nga spiunet e tij, por kjo vetem te kujton Kohen e Qepes te Partise se Punes

  sepse:

  A MUND TE THAHET UJI ME LLOGJE DEMAGOGJIKE?

  Bukur ka ilustruar gazeta DITA nje kujtim per termetin e 1967, tani kjo permbytje e radhes erdhi sapo gjithe pushtetit dhe shteti enverist festoi me buje te madhe 29 nentorin e ZI jugosllav komunist qe mbolli MURTAJEN bolshevike.

  prandaj:

  KA ARDHUR KOHA QE SHQYPTARET TE FILLOJNE T’I LUTEN ZOTIT DHE TE HEQIN DORE NGA ENVERIZMI NE DREJTIMIN E SHTETIT

  Ne menyre qe te mos permbytet me Shqypnia.

  Reply to this comment
  • NjeQytetarOptimist December 3, 08:04

   Cfare ka te beje Enverizmi ne kete raport si beheshin punet me pergjegjesi o lum miku.. Ti sje je terezi vlla.. Thoje deri dje skamja e varferia.. Tani tregohen punet qe u deshen prapanice e djerse ne menyre te detajuar dhe tani Enveri.. Ore, vizitohu. Bie ne kontradita dhe flet percart.. Qeke kokederr..

   Reply to this comment
   • Baftjari nga Armeni December 3, 10:53

    O ballisti inetelektual .
    Kjo katastrofe eshte hakmarrja e zotit .
    Shqiperine e zune hakat e enverit .
    Shqiperia permbytet keto 27 vitet e qeverive
    balliste .

    Reply to this comment
   • intelektuali December 3, 11:30

    MENGADALE ME OFEZAT O OPTIMIST FANATIK

    sepse:

    Enverizmi eshte t’u prishesh Kishat dhe Xhamijat miletit, t’i besh te pafe, spiune dhe hafije dhe kur pas kesaj Zoti te dergon terrmetin dhe te shkaterron shtepite mjerane mesjetare me tulla balte pa kurfare mbrojtje sizmike shkon Kumandari Legjendar me barkun e fryre nga berxollat dhe birrat qe ka kollofitur me kamerat e TV servile te tij per t’i dhene kurajo popullit brekecjerre qe ka mbetur nen qiellin e hapur. Kesaj i thone hipokrizi enveriste, shikoje Enver Barkderrin ne foton e gazetes DITA a nuk te duket njesoj me xhup firmato si Edi Rama sot?

    por:

    Enverizem eshte edhe kur Like Floriri ne mareveshje me Sali Varkarin e mban nivelin e liqenit te Fierzes ne maksimum ne kundershtim me rregulloren e Radovickes edhe pse lajmet per reshje vijne papushim, me te vetmin qellim per ta shitur energjine si “frengu pulen” ne Serbi dhe kur pilafi nuk mban me uje dhe hap portat e digave dhe permbyt Shkodren, Lezhen dhe gjysmen e Shqypnise dhe akoma me enverizem eshte qe kete krim makaber pushtetar ta spjegosh si QAMETI biblik i derguar ngha Zoti dhe ASKUSH te mos hetoje dhe te ndeshkoje fajtoret per kete krim.

    por:

    Enverizem eshte edhe kur LEKAT e grumbulluara nga Habilajt e Balilajt e droges, nga Kaldajat e plehrave por edhe nga buxheti i shtetit qe do te thote nga taksat e qytetareve ne vend te shkojne per argjinatura dhe diga, per kanale kulluese dhe per pastrim te shtreterve te lumit, shkojne per “BUNKERET” moderne te Edi Rames, kulcedra prej betoni te Rilindjes, per Sheshe Qytetesh dhe Kulla Grataciela shumkateshe per te kenaqur Marrezine e Madheshtise se Kryeminisrit shqyptar.

    por:

    Enverizem me shume eshte qe kur e ke permbytur disa here popullaten nga makuteria dhe padija ne drejtimin e shtetit te festosh si fanatik 29 nentorin e ZI komunist jugosllav, ne nje kohe qe po kerkon nga Bota te antarsohesh ne BE-ne Antikomuniste dhe Demokratike

    Reply to this comment
  • floriri i Bençes December 3, 11:33

   Ti bolja e Sali qenit, kthehu aty te spitali 5 ku ke rezidencen, sepse si injorant dhe i semure psiqik qe je, nuk ke titull te komentosh relacionet e personaliteteve te shkences

   Reply to this comment
   • Baftjari nga Armeni December 3, 14:16

    ballisti Intelektual !

    Keto 27 vite te qeverisjes balliste ,
    popullit nuk i kane munguar prifterinjte dhe Hoxhallaret .

    Atehere pse permbytet shqiperia ?
    mos valle nuk falen shume shqiptaret ?

    Ne kohen e enverit nuk faleshin ,
    dhe nuk mbyteshin ?

    enverin duhet ta nejme te shenjte .

    Edhe keste qe ti merr , fal enverit i merr apo jo .

    Mendoj te bejme nje FALtore ku te shkojme
    e ti kerkojme falje enver hoxhes
    per sharjet e Modes kapialiste tajvaniste
    qe kemi bere keto 27 vite .

    Reply to this comment
    • intelektuali December 3, 15:59

     NJE LLAF I VERTETE TREGON:

     Shqyptaret ankoheshin papshim tek Zoti:

     AMAN NA HIQ QAFE GJERMANET, PASTAJ DERGO DJALLIN VET!

     Zoti edhe kete radhe i degjoi shqyptaret qe edhe me pare ishin ankuar per Mbretin e tyre Ahmet Zogu qe ndertoi shtetin perendimor dhe kreu investimet me te medha te huaja ne rajon per kohen, por kishte degjuar mallkimet per pepinot kemishzinj te Duces qe kendonin nate e dite kanconeta per fshataret dru me pre, kete radhe u dergoi ne krye te shtetit pederastin Enver Hoxha qe per pushtet sipas fjaleve te Jopsip Titos shiste edhe nenen e vet.

     Shqyptaret u gezuan ne fillim, por se shpejti gezimi i tyre u tha kur filloi masakra me pronat dhe pasurite e privatit dhe kur gilotina staliniste filloi te priste kokat e armiqve te kllases. Dhe shqyptaret filluan perseri te qahen tek Zoti sic kishin bere per Mbretin Zot, per pepinot e Duces dhe per gjermanet e Hitlerit:

     AMAN NA E HIQ KETE PEDERAST GJAKATAR SE NA SHOI RACEN, DERGO PO DESHE DJALLIN VETE!

     Po kete here Zoti ne Qiell qe kishte pare me vemendje si shqyptaret prishen kishat dhe xhamijat me nje entusiazem te papare ne vitin 1967 u tha shqyptareve te pabese:

     PO DJALLIN VETE JU KAM DERGUAR MORE TE PAFE, PEDERASTIN E GJYLES ENVER HOXHA TA MBANI ME SHENDET!

     Dhe kjo histori perseritet ketu e 27 vjet pas renies se Murit te Berlinit,

     sepse:

     KUSH JANE ENVERISTET FATOS NANO, SALI BERISHA DHE EDI RAMA?

     Qe te mos harrojme Like Floririn qe nxjerr pionieret ne Permet me shall komunist ne qafe dhe cdo vit ben homazhe ne datat e ZEZA qe sollen MURTAJEN bolshevike ne Shqypni.

     prandaj:

     EDHE PERMBYTET SHQYPNIA NGA ZEMERIMI I ZOTIT.

     Reply to this comment
 24. vicens December 3, 00:02

  Shqiperia eshte bere nje vend qesharak Te gjithe vendet e zhvilluara punojne me sistem me investime me programe, me plane Shqiperia jo! i Vetemi sistem qe shqiptaret e kryejne ne menyre me te persosur eshte :`Sitemi Llloqe Kavaje ne Parlament` mengjez drekt darke ! Shume te paafte te zgjidhin problemet sociale, ekonomike, financiare,publike, aty nuk shfrytezohet truri, aty mungon truri qysh kur ne krye erdhi PD ! Egziton nje mentalitet post komunist shume i i prapambetur dhe korruptive ! Cdo gje kryehet sa per sy dhe faqe ! Te gjithe bejne sikur punojne dhe te gjithe bejne sikur luftojne dhe zgjidhin ” problemet ” e publikut ! Por keto lloj fatkeqsish natyrore nxjerrin ne pah te palarat e Shtetit dhe Republikes se Shqiperise ! Ka vite qe Shqiperia permbytet dhe permbytet, dhe kur vjen permbytja e radhes, shikon estrade me politikanet ” qe i gjenden njerzeve prane” por jo me investime dhe zgjidhje, por vetem me premtime dhe me ne fund me nje dy thase me miell, dhe batanije jorgan ! Jo jo, Shqiperia eshte ne kategorine e Nepalit dhe dhe afrikes !

  Reply to this comment
 25. kujtimi, December 3, 00:25

  Eshte pre te vene duart ne koke me keta ,qe ndricohen akoma me veprat e atij instituti .dhe nuk i shikojne keto ura qe shemben si ti kete bere nje femi kur luan me rere ne plazh .Personalishte do te doja qe personat e duhur te reflektojn ,pasi ne si popull jemi shume te lodhur me koto tendera ,apo keto lloje lloje firmash ,qe dhe puntoret nuk i paguajn.

  Reply to this comment
 26. Baftjari nga Armeni December 3, 10:57

  O ballisti inetelektual .
  Kjo katastrofe eshte hakmarrja e zotit .
  Shqiperine e zune hakat e enverit .
  Shqiperia permbytet keto 27 vitet e qeverive
  balliste .

  Reply to this comment
 27. intelektuali December 3, 11:32

  MENGADALE ME OFEZAT O OPTIMIST FANATIK

  sepse:

  Enverizmi eshte t’u prishesh Kishat dhe Xhamijat miletit, t’i besh te pafe, spiune dhe hafije dhe kur pas kesaj Zoti te dergon terrmetin dhe te shkaterron shtepite mjerane mesjetare me tulla balte pa kurfare mbrojtje sizmike shkon Kumandari Legjendar me barkun e fryre nga berxollat dhe birrat qe ka kollofitur me kamerat e TV servile te tij per t’i dhene kurajo popullit brekecjerre qe ka mbetur nen qiellin e hapur. Kesaj i thone hipokrizi enveriste, shikoje Enver Barkderrin ne foton e gazetes DITA a nuk te duket njesoj me xhup firmato si Edi Rama sot?

  por:

  Enverizem eshte edhe kur Like Floriri ne mareveshje me Sali Varkarin e mban nivelin e liqenit te Fierzes ne maksimum ne kundershtim me rregulloren e Radovickes edhe pse lajmet per reshje vijne papushim, me te vetmin qellim per ta shitur energjine si “frengu pulen” ne Serbi dhe kur pilafi nuk mban me uje dhe hap portat e digave dhe permbyt Shkodren, Lezhen dhe gjysmen e Shqypnise dhe akoma me enverizem eshte qe kete krim makaber pushtetar ta spjegosh si QAMETI biblik i derguar ngha Zoti dhe ASKUSH te mos hetoje dhe te ndeshkoje fajtoret per kete krim.

  por:

  Enverizem eshte edhe kur LEKAT e grumbulluara nga Habilajt e Balilajt e droges, nga Kaldajat e plehrave por edhe nga buxheti i shtetit qe do te thote nga taksat e qytetareve ne vend te shkojne per argjinatura dhe diga, per kanale kulluese dhe per pastrim te shtreterve te lumit, shkojne per “BUNKERET” moderne te Edi Rames, kulcedra prej betoni te Rilindjes, per Sheshe Qytetesh dhe Kulla Grataciela shumkateshe per te kenaqur Marrezine e Madheshtise se Kryeminisrit shqyptar.

  por:

  Enverizem me shume eshte qe kur e ke permbytur disa here popullaten nga makuteria dhe padija ne drejtimin e shtetit te festosh si fanatik 29 nentorin e ZI komunist jugosllav, ne nje kohe qe po kerkon nga Bota te antarsohesh ne BE-ne Antikomuniste dhe Demokratike

  Reply to this comment
 28. demo December 3, 15:03

  Reshjet kane qene mese normale per kete stine,qe mbytet Shqiperia me nje luge uje,shkaqet duhen kerkuar tek prishja dhe bllokimi i gjithe sistemit kullues.ESHTE TURP TE PERMBYTET SHQIPERIA,me nje pjerresi natyrale te admirueshme drejt detit.ESHTE NJE VEND I BEKUAR ME NJEREZ TE MALLKUAR.Nuk ka as nje popullsi kineze qe te thuash se nuk i mban toka.Popullsia eshte po ajo e para 90 per shkak te emigracionit.Si cdo pune e keqe me pasoja prapavepruese,perseri ketu duket dora e djallit malok Sali Berisha.Periudha me e zeze qe percaktoi fundosjen e vendit eshte periudha 92-96 kur mbreteroi djalli Vucidolit.Ashtu si industrine,ushtrine, i dha goditjen fatale tokes bujqesore,duke versulur mijra fshatare makute,ta shnderronin ne truall ndertimi.Ku pat kanale u bllokuan,ku pat tarraca u rrafshuan,ku pat pyje u shkrumbuan.Po prit more,se nuk jemi 3 miljarde,mezi mbushim 3 miljone.sa nje fshat kinez.Kaq nevoje kishte ky popull per ndertime? Jo! Ndertimet,shumica e ndertimeve ne Shqiperi jane VARREZA GREKE.Po ashtu si greket ndertojne varreza (gjoja per ushtaret e luftes italo-greke)ne Shqiperi se i duan si GUR KUFIRI,SI KAVANOZI I RRADHES SE QUMESHTIT,ashtu edhe shtepite e ngritura ne toke bujqesore sherbyen per ti pushtuar keto toka.Pushtet e djallit Sali dhe te Delirantit Edvin,vrapojne kush e kush ti legalizoje keto ndertime abuzive,ne vend qe ti rrafshoje me fadrome dhje te lirojne tokat bujqesore,kanalet kulluese dhe drenazhuese.Edi vepron edhe me keq.Merr deklarimet e grabitesve te tokave gjate permbytjeve dhe i pompenson me taxat tona.AS BUXHETI AMERIKES NUK TE MJAFTON PER TE SHPERBLYER HAJDUTET E TOKAVE BUJQESORE!

  Reply to this comment
 29. Timonier Edvini December 3, 23:10

  Shqypnia postkomuniste ,po vete ne te semes o”intelektual”i dhiere dhe i permjerur.shqypnia salehut,lulushit ,like defterit,dhe e piktorit te ripjelljes,ska kirug qe e mer né dorezim.sbaj mend te jete permbytur shqiperia e diktatures sé proletariatit ,sic mbytet shqypnia dhemokratike e ameriqise.ne kohen e babushit, tè tridhnin po tè beheshin krime tè tilla ambientale.

  Reply to this comment
  • intelektuali December 4, 23:14

   Ti nuk e degjove enveristin fanatik Lorenc Vangjelin qe tha:

   FAJIN PER PERMBYTJEN E KA PISMILETI QE NDERTON PA LEJE DHE JO EDI RAMA QE I BERI LEKAT E DROGES DHE TE BUXHETIT RUSH E KUMBULLA ME RILINDJE URBANE

   Po cfare faji ka intelekuali qe ti e quan te DHJERE apo DHJAKS sic i thonin ne kohen time te qepes, kur thote vetem te VERTETEN qe mund te permblidhet me dy fjale:

   FAJIN PER PERMBYTJEN E KA MEGALLOMANI EDI RAMA QE I BERI LEKAT E DROGES DHE TE BUXHETIT RUSH E KUMBULLA ME RILINDJE URBANE NE VEND QE TE HAPTE PAK THESIN PER DIGA DHE ARGJINATURA.

   A ka me te thjeshte se kjo?

   Reply to this comment
 30. shvejku December 4, 01:52

  Te gjitha keto kane ndodhur ne nje Shqiperi kur nena u be kurve dhe babai hajdut,ndersa per kalamajte nuk e kishin mendjen fare!

  Reply to this comment
 31. intelektuali December 4, 23:15

  Ti nuk e degjove enveristin fanatik Lorenc Vangjelin qe tha:

  FAJIN PER PERMBYTJEN E KA PISMILETI QE NDERTON PA LEJE DHE JO EDI RAMA QE I BERI LEKAT E DROGES DHE TE BUXHETIT RUSH E KUMBULLA ME RILINDJE URBANE

  Po cfare faji ka intelekuali qe ti e quan te DHJERE apo DHJAKS sic i thonin ne kohen time te qepes, kur thote vetem te VERTETEN qe mund te permblidhet me dy fjale:

  FAJIN PER PERMBYTJEN E KA MEGALLOMANI EDI RAMA QE I BERI LEKAT E DROGES DHE TE BUXHETIT RUSH E KUMBULLA ME RILINDJE URBANE NE VEND QE TE HAPTE PAK THESIN PER DIGA DHE ARGJINATURA.

  A ka me te thjeshte se kjo?

  Reply to this comment
 32. Alban Dega December 5, 06:34

  NDERIME E PRRGEZIME PER JU
  SHKENCETARET E NDERTIMTARET E SHQIPERISE ZOTI VOGLI !

  Ju perzuri Lugati i Vicidolit, rrenimtari i Shqiperise
  Sali Karaxhici.
  Deboi shkencetaret e ndertimtaret dhe i zevendesoi me rrenimtaret dhe druvaret, me vrasesit dhe kusaret e hurit dhe te litarit, me plepistat e xhepistat…. dru me pre !
  Vrau punen shekullore te shqiptareve fabrikat, uzinat, kombinatet, vrreshtat, pemetoret, brezaret, argjinaturat …
  Vrau shpirtin e punes me Cekun e bardhe te Gramoz Pashkos dhe atij vete!
  Vrau Shqiperine jo nje por shtate duke e kthyer ne nje Kandahar te vertete….
  As cetniket e Milloshevicit, as andartet e Zerves… as hordhite e Cincizkhanit nuk do ia kishin bere Shqiperise ate qe ia beri Sali Berisha dhe banda e tij e gangstereve dhe ceta e tij e lapereve !
  Lanet !

  Reply to this comment
 33. Alban Dega December 5, 06:41

  NDERIME E PERGEZIME

  – PER JU SHKENCETARET E NDERTIMTARET E SHQIPERISE ZOTI VOGLI !

  Ju perzuri Lugati i Vicidolit, rrenimtari i Shqiperise
  Sali Karaxhici.
  Deboi shkencetaret e ndertimtaret dhe i zevendesoi me rrenimtaret dhe druvaret, me vrasesit dhe kusaret e hurit dhe te litarit, me plepistat e xhepistat…. dru me pre !
  Vrau punen shekullore te shqiptareve fabrikat, uzinat, kombinatet, vrreshtat, pemetoret, brezaret, argjinaturat …
  Ishin komuniste…. deklaronta Kuota Zero e krye – antikomunistin 24 karat enverist e stalinist Sali Berisha!
  Edhe arrat e mollet, portokajt e llimonet, qershite e dhe fiqte, vreshtat e geshtenjat …. ishin komuniste !
  Vrau shpirtin e punes me Cekun e Bardhe te Gramoz Pashkos dhe atij vete!
  Vrau Shqiperine jo nje por shtate duke e kthyer ne nje Kandahar te vertete….
  As cetniket e Milloshevicit, as andartet e Zerves… as hordhite e Cincizkhanit nuk do ia kishin bere Shqiperise ate qe ia beri Sali Berisha dhe banda e tij e gangstereve dhe ceta e tij e lapereve !
  Lanet !

  Reply to this comment
 34. Alban Dega December 5, 17:20

  Fakte dhe mendime

  TOKAT E DJEGURA E MUSHKERITE E RRENUARA
  SHQIPTARE

  – Nderime e pergezime per shkencetaret e ndertimtaret e Shqiperise si Dhimiter Vogli e mijera e mijera te tjere …..

  – Nga Alban Dega, Nju Jork

  U perzuri jo vetem ju Lugati i Vicidolit, rrenimtari i Shqiperise Sali Karaxhici.
  Deboi shkencetaret e ndertimtaret dhe i zevendesoi me rrenimtaret dhe druvaret, me vrasesit dhe kusaret e hurit dhe te litarit, me plepistat e xhepistat…. dru me pre !
  Vrau punen shekullore te shqiptareve fabrikat, uzinat, kombinatet, vrreshtat, pemetoret, brezaret, argjinaturat …
  Ishin komuniste…. deklaronta Kuota Zero e krye – antikomunistiit 24 karat enverist e stalinist Sali Berisha!
  Edhe arrat e mollet, portokajt e llimonet, qershite e dhe fiqte, vreshtat e geshtenjat …. ishin komuniste !
  Rrenoi mijera hektare pyje nga Rragami i Shales e Vermoshi e deri ne Konispol e Gramoz, nga Lumi i Gashit e deri ne Lure, nga Mirdita e deri ne Tomorr…
  Rrenoi mushkerite mijeravjecare te Shqiperise dhe shqiptareve duke shkaktuar vera ala afrikane te pervitshme, permbytje te pervitshme, ndryshime klimatike te perhershme…
  E ktheu truallim mahnites shqiptar ne Toka te djegura nga nje cep ne tjetrin sikur edhe pyjet te ishin komuniste !
  Vrau shpirtin e punes me Cekun e Bardhe te Gramoz Pashkos dhe atij vete!
  Vrau Shqiperine jo nje por shtate duke e kthyer ne nje Kandahar te vertete….
  As cetniket e Milloshevicit, as andartet e Zerves… as hordhite e Cincizkhanit nuk do ia kishin bere Shqiperise ate qe ia beri Sali Berisha dhe banda e tij e gangstereve dhe ceta e tij e lapereve !
  Lanet !

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Click here to cancel reply.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*