Xhafaj: Do përmirësojmë situatën e të miturve në kontakt me policinë

November 20, 2017 10:54

Xhafaj: Do përmirësojmë situatën e të miturve në kontakt me policinë

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj mori pjesë sot në Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve.

Ministri tha se Shqipëria vazhdon të ketë një angazhim aktiv, përsa i përket përmirësimit të vazhdueshëm të standardeve, lidhur me mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të fëmijëve, megjithatë sipas tij ata përballen sërish me pengesa me sistemin ligjor.

FJALA E PLOTË

Të mbledhur në përvjetorin e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve na duhet të pranojmë njëzëri se kjo Konventë është një ndër instrumentat më të rëndësishëm ligjorë në fushën e drejtësisë për të mitur. Shqipëria ka patur dhe vazhdon të ketë një angazhim aktiv, përsa i përket përmirësimit të vazhdueshëm të standardeve, lidhur me mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të fëmijëve, për të rritur standartet e trajtimit të fëmijëve.

Në këtë përvjetor të kësaj Konvente, Qeveria shqiptare, Ministria e Drejtësisë, vjen me një qasje të re përmes Projekt-Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur.

Ka qënë një komponente shumë e rëndësishme e strategjisë dhe planit të veprimit të reformës në drejtësi, çështjet që lidheshin me drejtësinë për të mitur. Sot, së bashku me Vasilikën dhe Etildën, dhe shumë kolegë të tjerë me të cilët ndajmë plot 3 vite pune intensive me këtë reformë, ndjehemi shumë mirë teksa shohim të realizuar këtë dokument serioz që së bashku me Kodin e Drejtësisë për të mitur, përbëjnë një bazament ligjor solid dhe të shëndetshëm për të zbatuar një qasje të re në fushën e drejtësisë për të mitur.

Studime të UNICEF për të Drejtat e Fëmijëve në Drejtësi tregojnë se në Shqipëri fëmijët përballen me shumë pengesa në përballjen e tyre me sistemin ligjor.

Kjo strategji si një dokument zbatues i Kodit të drejtësisë për të mitur dhe së bashku me një sërë aktesh të tjera të rëndësishme, janë hapa domethënës drejt përmirësimit të problematikave që hasin fëmijët në përditshmërinë e tyre.

Përmes objektivave specifike të detajuara në aktivitete dhe në indikatorë konkretë në planin e saj të veprimit, kjo strategji ka pozicionuar edhe Policinë e Shtetit në një profil mjaft ambicioz në raport me të miturit.

Ne i vlerësojmë si gjetje të drejta dhe i mbështesim rekomandimet përkatëse për angazhimin e strukturave policore në këtë proces lidhur me:

Përmirësimin e infrastrukturës në të gjitha Komisariatet e Policisë, me qëllim krijimin e ambienteve miqësore dhe të përshtatshme për marrjen në pyetje të të miturve dhe sigurimin e provave, pajisjen e tyre me mjetet e nevojshme për të realizuar këtë objektiv, mjediset e pritjes në Komisariate të jenë të ndara nga mjediset e të rriturve, përfshi dhe përmirësimet graduale infrastrukturore për të bërë të mundur aksesueshmërinë fizike të mjediseve policore edhe nga të miturit me aftësi të kufizuara;

Përmirësimin e kurrikulave të trajnimit në Akademinë e Sigurisë për formimin e punonjësve të Policisë, si edhe planifikimi dhe zhvillimi i trajnimeve të posaçme për rritjen e kapaciteteve të stafit policor të dedikuar për punën me të miturit lidhur me njohjen e standardeve ndërkombëtare të ratifikuara në fushën e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës dhe legjislacionit të brendshëm në këtë fushë, ashtu edhe për teknikat dhe specifikat e ndërveprimit me fëmijët;

Trajnimin e punonjësve të Policisë në lidhje me programet specifike të trajtimit dhe rehabilitimit të të miturve viktima të torturës, trafikimit njerëzor, dhunës seksuale dhe dhunës në familje.

Të miturit në sistemin e drejtësisë penale përbëjnë një kategori vulnerabël, ndaj edhe mbrojtja e tyre duhet dhe do të të jetë një nga objektivat kryesorë të Policisë së Shtetit dhe jo vetëm.

Si Ministër i Brendshëm, kam bindjen se puna e përditshme e organeve të Policisë së Shtetit, veçanërisht të asaj pjese që ka kontaktin më të parë dhe të drejtpërdrejtë me të miturit, do të duhet të orientohet në të ardhmen detyrimisht drejt disa qëllimeve madhore.

Policia duhet të respektojë të drejtat dhe liritë si dhe dinjitetin e të miturve që janë në kontakt me Policinë, duke mbajtur në konsideratë moshën, pjekurinë e tyre, nevojat e veçanta, nivelin e të kuptuarit, gjuhën, praninë e avokatit, prindit, psikologut, etj. Strukturat e Policisë duhet të ndërmerren të gjitha veprimet në interesin më të lartë të fëmijës.

Në funksion të parimeve tona kushtetuese, konventave të ratifikuara, kuadrit ligjor në fuqi dhe posaçërisht të reakomandimeve të kësaj strategjie për të miturit, ne jemi të angazhuar dhe premtues për të bërë disa ndryshime cilësore edhe në reformimin strukturor e përmbajtësor të Policisë së Shtetit.

Në dokumentin e prioriteteve dhe objektivave të Ministrisë së Brendshme për këtë mandat të ri ndër të tjera ne kemi parashikuar:

Ndryshimin cilësisht të sistemit të kontrollit të territorit dhe policimit në komunitet, në funksion të parandalimit të kriminalitetit dhe shkeljeve të ligjit, duke synuar uljen në mënyrë të ndjeshme të numrit të personave të përfshirë në vepra penale të lehta dhe shkelje të ligjeve dhe sidomos për uljen e numrit të të miturve dhe të rinjve të përfshirë në aktivitet kriminal;

Rritjen e vëmendjes për parandalimin dhe trajtimin e veprave penale të lehta dhe sjelljeve anti-shoqërore, reagimin më efikas ndaj rasteve të dhunës në familje dhe abuzimeve me të miturit, duke synuar që të dëmtuarve t’u sigurohet një trajtim i kujdesshëm dhe referim për asistencë në institucionet përkatëse.

Në masat konkrete ndër të tjera kemi parashikuar:

Fuqizimin e shërbimit të psikologut/sociologut në strukturat e Policisë së Shtetit;

Intensifikimin e programeve të edukimit publik në shkolla përmes një bashkëpunimi shumë më efektiv me institucionet e arsimit dhe organizatat e shoqërisë civile;

Zhvillimin e fushatave ndërgjegjësuese në lidhje me rëndësinë e masave parandaluese, kryesisht në drejtim të përfshirjes në kriminalitet apo përdorimin nga krimi i organizuar sidomos të të miturve dhe të rinjve;

Policia e Shtetit gjatë ushtrimit të detyrave të saj do të duhet të tregojë se drejtësia miqësore për të miturit nënkupton garantimin e respektit dhe efektivitetin e zbatimit të të gjithë të drejtave të fëmijëve, në nivelin më të lartë të arritshëm.

Të drejtat e fëmijëve do të jenë në fokusin e Ministrisë së Brendshme jo vetëm për të zbatuar detyrimet kushtetuese, konventore dhe ligjore por edhe për të përmirësuar në mënyrë të ndjeshme situatën e të miturve në kontakt me policinë.

Në mbyllje të fjalës sime dëshiroj të shpreh vlerësimin tim më të mirë punën dhe kontributin e të gjithë atyre që kanë punuar për hartimin e draft-strategjisë për të miturit, një dokument udhërrëfyes për të ardhmen e drejtësisë për të miturit.

November 20, 2017 10:54
Komento

8 Komente

 1. Elda Isai November 20, 13:28

  Miratimi i kodit te drejtesise penale per te mitur eshte nje arritje e madhe per vendit tone pasi garanton me mire te drejtat e te miturve ne procesin penal.

  Reply to this comment
 2. Merita Haxhia November 20, 13:31

  Me vjen mire qe qeveria po angazhohet cdo dite e me shume ne garantimin e te drejtave te femijeve sepse jane kategoria qe kane nevoje me se shumti per mbrojtje.

  Reply to this comment
 3. Emilia Brahaj November 20, 13:34

  Kodi penal per te mitur eshte nje arritje e madhe ne kuader te mbrojtjes se te miturve.

  Reply to this comment
 4. endrit marku November 20, 13:34

  Te miturit duhet te trajtohen te diferencuar nga te rriturit per shkak te rregjimit social te cilit i perkasin. Bashkepujimi i policise, ministrise se brendhme dhe ministrise se drejtesise sshte shpresedhenese.

  Reply to this comment
 5. izi hoti November 20, 13:35

  Kam pershtypjen qe shqiperia po ben hapa para ne masat parandaluse te perfshirjes se te miturve ne kriminalitet.

  Reply to this comment
 6. irma marqeshi November 20, 13:40

  Si nje vend i vogel me probleme te medha duhet thene qe jane bere hapa galopant per permiresimin e cilesise dhe distancimin e te miturve nga veprat penale.

  Reply to this comment
 7. Ilir November 20, 13:52

  Vendi yne ka pasur mangesi ne instrumentet ligjore per mbrojten e te drejtave te te miturve. Po tani po duket dhe ne fjalimin e ministrit qe prioritet po i jepet kesaj kategorie te vecant. Urojme qe ndryshime pozitive te vijne.

  Reply to this comment
 8. Krenar abazi November 20, 14:28

  Jan kategori tjeter te miturit patjeter qe duhet te konsiderohen ndryshe ne raport me te rriturit.

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*